Πρόγραμμα συνεδρίου - South and East European Development

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια παρατεταμένη οικονομική, δημοσιονομική, διαρθρωτική και κοινωνική κρίση και σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου και μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αναζήτηση εξόδου από την κρίση και εισόδου σε ένα νέο υγιή και ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, προϋποθέτει πρώτον, την κατανόηση των οικονομικών δυναμικών και των επιλογών που μας οδήγησαν ως εδώ και δεύτερον, ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα έχει στο επίκεντρο του την ανασυγκρότηση του κράτους και του παραγωγικού συστήματος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο επιστημονικός διάλογος για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, κατανοητή ως ένα συνεκτικό σύνολο διαθέσιμων μέσων πολιτικής που επιδιώκουν να επιτύχουν ιεραρχημένους στόχους με σκοπό την αντιμετώπιση σύνθετων, χρόνιων και αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τεκμηριωμένες θέσεις σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Αυτά αφορούν τους στόχους, τις προτεραιότητες, τα μέσα και τους πόρους της αναπτυξιακής πολιτικής, τις δράσεις ανάταξης του παραγωγικού συστήματος, τους τρόπους αξιοποίησης των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014‐20, τους τρόπους ενεργοποίησης του διανοητικού κεφαλαίου εντός και εκτός της χώρας και μετατροπής της γνώσης σε καινοτόμες και εξωστρεφείς δραστηριότητες, τις αλλαγές οι οποίες απαιτούνται στο κράτος και στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, την περιφερειακή, την αναδιανεμητική και την κοινωνική διάσταση της αναπτυξιακής πολιτικής. Το συνέδριο επιδιώκει να συμβάλει με ανοιχτό διάλογο και τεκμηριωμένες θέσεις στον προσδιορισμό κρίσιμων επιλογών σε όλο το εύρος των παραπάνω θεμάτων. Επιλεγμένος αριθμός εισηγήσεων θα δημοσιευτεί σε ειδικό τεύχος του περιοδικού Αειχώρος και σε συλλογικό τόμο που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 1 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (SEED Center) http://www.seedcenter.gr/ Το Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί Ερευνητικό Κέντρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και λειτουργεί από το 1998. Σκοπός του Κέντρου είναι η συμβολή στον επιστημονικό διάλογο και η ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών για την ανάπτυξη της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Το Κέντρο υιοθετεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιοχής και επικεντρώνει στην αντιμετώπιση οικονομικών, διαρθρωτικών και χωρικών προβλημάτων που συχνά δεν συγκεντρώνουν τη δέουσα προσοχή από την επιστημονική έρευνα. Το Κέντρο έχει έντονη και συνεχή ερευνητική δραστηριότητα και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Hellenic Observatory, European Institute, LSE, UK http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/
home.aspx The Hellenic Observatory (HO) is part of the European Institute at the LSE. Established in 1996, the Hellenic Observatory is internationally recognised as one of the premier research centres on contemporary Greece. It brings together a core group of LSE academics, and a range of Research, Post‐Doctoral and Visiting Fellows, to create a multidisciplinary network of social scientists researching Greece. The Hellenic Observatory is affiliated to two other units at the European Institute: LSEE‐Research on South Eastern Europe & Contemporary Turkish Studies; while in 2011 it expanded its coverage to include contemporary Cyprus. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) http://www.kepe.gr/ To Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης στην χώρα, με πολυετές και πολυδιάστατο επιστημονικό έργο το οποίο αντανακλάται στις εκδόσεις του και τις άλλες ερευνητικές εργασίες του. Εστιάζεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων μακροοικονομικών, μικροοικονομικών, κλαδικών και περιφερειακών ερευνών που αφορούν στην ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας. Επιπλέον, με την ιδιότητα του συμβουλευτικού οργάνου της επίσημης Πολιτείας παρέχει τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. . Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 2 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 9.00 – 10.00: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 10.00 – 10.15: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ) 10.15 – 10.30: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πετράκος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 10 κρίσιμα ερωτήματα για την ανάπτυξη Η
10.30 – 12.00: 1 ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ Πρόεδρος: Πετράκος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χριστοδουλάκης Νίκος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημοσιονομική σταθεροποίηση και επενδυτική κατάρρευση: η ανάγκη μιας άλλης πολιτικής Γιαννίτσης Τάσος, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναπτυξιακή πολιτική μέσα στην κρίση Κατσέλη Λούκα, Καθηγήτρια Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βιώσιμη ανταγωνιστικότητα 12.00 – 12.30: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Η
12.30 – 14.00: 2 ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Πρόεδρος: Κοκκώσης Χάρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος ΕΑΠ Λουρή Ελένη, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υποδιοικήτρια Τράπεζας Ελλάδος Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας Σακελλάρης Πλούταρχος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η χρηματοδότηση των επενδύσεων Σταθάκης Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Βουλευτής Μερικές σκέψεις για έξοδο από την κρίση 14.00 – 15.00: ΓΕΥΜΑ Η
15.00 – 16.30: 3 ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Πρόεδρος: Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος ΣΙ Καλογήρου Γιάννης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παραγωγική Ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας: Κατευθύνσεις, περιεχόμενο και προϋποθέσεις Τσέκερης Θεόδωρος και Τσούμα Αικατερίνη, ερευνητές, ΚΕΠΕ Οι προτάσεις του ΚΕΠΕ για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μοναστηριώτης Βασίλης, Associate Professor, European Institute, LSE, UK Μια νέα βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα: μαθήματα από τις αναδυόμενες οικονομίες BRICS 16.30 – 17.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 3 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 17.00 – 18.30: 1Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος: Χαζάκης Κωνσταντίνος Κυρκιλής Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Χαζάκης Κωνσταντίνος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η επιρροή των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής (2010‐2013) στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομική Πολιτική σε καιρούς κρίσης Τσούμα Αικατερίνη, ΚΕΠΕ Ο ελληνικός οικονομικός κύκλος και η παρούσα ύφεση Βαγιονής Νικόλαος, ΚΕΠΕ Διδασκάλου Ελένη, Πανεπιστήμιο Πειραιά Η Προώθηση των Ειδικών Μορφών Τουρισμού ως Αναπτυξιακή Στρατηγική 17.00 – 18.30: 1Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πρόεδρος: Τσομπάνογλου Γεώργιος Κουρλιούρος Ηλίας, Κορρές Γεώργιος, Τσομπάνογλου Γεώργιος, Κόκκινου Αικατερίνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας Θωίδου Ελισάβετ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανθρώπινο δυναμικό και χωρική ανάπτυξη: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης από την σκοπιά της ανθεκτικότητας Κατσίκας Δημήτρης, Φιλίνης Κυριάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ Οι επιπτώσεις της πιστωτικής συρρίκνωσης στην αγορά εργασίας: η περίπτωση της Ελλάδας Τσομπάνογλου Γεώργιος, Κορρές Γεώργιος, Βλαχοπούλου Ειρήνη‐Ιωάννα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αναπτύσσοντας την παραγωγικότητα της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω επαγγελματικής εξειδίκευσης: Το Πρόγραμμα EUROPEAN COOP CAMPUS www.coopcampus.eu Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 4 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 17.00 – 18.30: 1Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Β12) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ Πρόεδρος: Βλάμης Πρόδρομος Τσέκερης Θεόδωρος, ΚΕΠΕ Ο Ρόλος των Εμπορευματικών Μεταφορών στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό Κουτρούλης Αριστοτέλης, ΚΕΠΕ Ο Ζωτικός Ρόλος της Μεταποίησης στην Ανάκαμψη και τη Μετάβαση της Οικονομίας στο Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο και η Αναγκαιότητα Άσκησης Βιομηχανικής Πολιτικής Βλάμης Πρόδρομος, ΚΕΠΕ, University of Cambridge Αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου και οι κλάδοι των κατασκευών – διαχείρισης ακίνητης περιουσίας υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής κρίσης Λυχναράς Βασίλης, ΚΕΠΕ Αναπτυξιακές Δυνατότητες της Ελλάδας στον Τομέα της Ενέργειας 17.00 – 18.30: 1Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ5α) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος: Ψυχάρης Ιωάννης Μιχαηλίδης Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Από τη διάχυση της μεγέθυνσης στην περιφερειακή ανάπτυξη Ψυχάρης Ιωάννης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική κρίση: μια εμπειρική ανάλυση για την Ελλάδα Δέφνερ Αλέξιος, Οικονόμου Δημήτριος, Σκάγιαννης Παντολέων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομική κρίση και πόλη: το κέντρο της Αθήνας Καραγάνης Αναστάσιος, Στάμου Μαριάνθη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Ανάλυση της αιτιώδους σχέσης των χωρικών οικονομετρικών κύκλων στις αγορές στεγαστικών ακινήτων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 5 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 17.00 – 18.30: 1Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ4) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πρόεδρος: Μακρής Σπύρος Μακρής Σπύρος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ακαδημία Αθηνών Πολιτικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη. Το ζήτημα της διαφθοράς υπό το φως της μακιαβελικής ρεπουμπλικανικής παράδοσης Σαρρής Νίκος, ΕΚΚΕ Η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος ως συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα Σιταράς Βασίλειος Η πλέον ουσιώδης μεταρρύθμιση της ΔΔ την οποία ουδείς επιθυμεί να πράξει: ο απόλυτος διαχωρισμός κράτους‐κόμματος Τσαμαντάνης Χρήστος, Καρίκης Δημήτρης Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Σάββατο 5 Απριλίου 2014 10.00 – 11.30: 2Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος: Παπαρσένος Αλέξανδρος Μωραίτου Ιουλία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Συνοχή και τοπική ανάπτυξη: αναγκαίες πολιτικές, θεσμοί και εργαλεία για την υπέρβαση της κρίσης Γκάσης Παύλος, Προδρομίδου Αλεξάνδρα, CITY College, Θεσσαλονίκη Evaluating the Social, Economic and Political Effects of the Current Economic Crisis in Greece Παπαρσένος Αλέξανδρος Ανάγκη σχεδίου νέας χρηματοοικονομικής δομής στη χώρα μας Hugo Graeme, Bakalis Steve, University of Adelaide, Australia
Rethinking the role of the Diaspora as a key part of a development strategy for Greece 11.30 – 12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 6 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 10.00 – 11.30: 2Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πρόεδρος: Τσαρδανίδης Χαράλαμπος Κυρκιλής Δημήτριος, Μακρής Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το εργασιακό κόστος και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Προδρομίδης Πρόδρομος, ΚΕΠΕ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οι πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας ανά περιφέρεια και δημογραφική ομάδα Καλογερέσης Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θάνης Ηλίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Human Capital Vs Human Capabilities: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της σχέσης εκπαίδευσης – ανάπτυξης Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Μπαμπαγενές Ηλίας, ΙΔΟΣ Οι σχέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με τις Μη Κυβερνητικής Οργανώσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Μια συμβολή στην ανάσχεση της κρίσης; 11.30 – 12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10.00 – 11.30: 2Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Β12) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ Πρόεδρος: Βλόντζος Γεώργιος Παπαϊωάννου Σωτήρης, ΚΕΠΕ Οικονομική ανάπτυξη: Τρέχουσες εκτιμήσεις και ποσοστιαίες επιδράσεις των ιδιωτικών, δημοσίων και άμεσων ξένων επενδύσεων Σταμπουλής Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Waiting for Godot? Seeking the forces of post‐crisis re‐structuring Σαμπράκος Ευάγγελος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο ρόλος της ναυτιλίας στην αναπτυξιακή διαδικασία της Ελλάδος Σκίντζη Γεωργία, ΚΕΠΕ Ο Ρόλος της Γεωργίας στην Αναπτυξιακή Διαδικασία Βλόντζος Γεώργιος, Νιαβής Σπύρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αξιολόγηση του Ελληνικού πρωτογενή τομέα στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης; 11.30 – 12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 7 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 10.00 – 11.30: 2Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ5α) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος: Βογιαζίδης Νικόλαος Παυλέας Σωτήρης, Πετράκος Γιώργος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η εξέταση του επιπέδου ευημερίας των ελληνικών πόλεων στα πρόσφατα χρόνια της οικονομικής κρίσης Βογιαζίδης Νικόλαος, Ψαθά Εύα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οι ελληνικές περιφέρειες σε αναζήτηση της ανάπτυξης και ο ρόλος του τουρισμού Κολτσάρας Λευτέρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιφερειακές Ανισότητες: Ενδείξεις Λάζογλου Μιλτιάδης, Τασιόπουλος Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χωρικός σχεδιασμός και αναπτυξιακή στρατηγική για τα ελληνικά νησιά: η περίπτωση της Νίσυρου 11.30 – 12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10.00 – 11.30: 2Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ4) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πρόεδρος: Αναγνώστου Αγγελική Αναγνώστου Αγγελική, Κόλλιας Χρήστος, Παπαδάμου Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Elections, incumbent governments and fiscal performance: comparative evidence from EU countries Πετράκος Γιώργος, Σαράτσης Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αναπτυξιακές παρεμβάσεις στη χωρική κλίμακα. Διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης Χάρδας Αναστάσιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Θεσμικές συμπληρωματικότητες στην ελληνική πολιτική οικονομία: το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007‐2013 ως πεδίο άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής Πρέζα Ελισάβετ, Μεταξάς Θεόδωρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οι Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα ως αναπτυξιακό εργαλείο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Μια εμπειρική διερεύνηση στις Ελληνικές Περιφέρειες 11.30 – 12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 8 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 12.00 – 13.30: 3Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος: Μεταξάς Θεόδωρος Τσάπαλος Όμηρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Η άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας ως προτεραιότητα εθνικής πολιτικής και μοχλός ανάπτυξης Ζησιάδου Αργυρώ, Μεταξάς Θεόδωρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οι Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξέλιξη τους από το 1980 ως το 2012 Συγκριτική Ανάλυση Μιχαηλίδης Τριαντάφυλλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δημιουργώντας μια παγκόσμια πόλη (world city): μαθήματα από το Λονδίνο Τουρτούρη Μυρτώ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αξιολόγηση των Ελληνικών Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής 12.00 – 13.30: 3Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πρόεδρος: Ντυκέν Μαρί Νοέλ Ντυκέν Μαρί Νοέλ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το δημογραφικό διακύβευμα της Ελλάδας στο πλαίσιο της κρίσης Ταμουραντζής Ασημάκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οι Ρυθμιστικές Πολιτικές του Μηχανισμού Στήριξης (ΕΕ‐ΔΝΤ‐ΕΚΤ) & οι Επιπτώσεις στις Αγορές Εργασίας & το Κοινωνικό Κράτος του Ευρωπαϊκού Νότου Μπελιάς Δημήτριος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Κουτίβα Μαρία, Γκόλια Αικατερίνη, Ζουρνατζή Ελένη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική Ροδοκανάκης Σταύρος Βλάχος Βασίλης, University of Bath, UK Econometric analysis of the Greek labour market before the crisis Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 9 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 12.00 – 13.30: 3Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Β12) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ Πρόεδρος: Προδρομίδης Πρόδρομος Καλογερέσης Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης H διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας σε περίοδο κρίσης: Παγκοσμιοποίηση, αποτοπικοποίηση και ανάπτυξη Προδρομίδης Πρόδρομος, ΚΕΠΕ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πετραλιάς Αθανάσιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο ρόλος του εμπορίου στην ανάπτυξη Αθανασίου Έρση, Κανελλόπουλος Νικόλαος, Κωνσταντακοπούλου Ιωάννα, Σκίντζη Γεωργία, Χύμης Αθανάσιος, ΚΕΠΕ Εξωστρέφεια και εθνικές προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέα των εξαγωγών Τσιάπα Μαρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οικονομική κρίση και μεταβολές στο χωρικό εξαγωγικό πρότυπο της Ελλάδας 12.00 – 13.30: 3Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ5α) ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πρόεδρος: Καραδημητρίου Νίκος Διμέλλη Δέσποινα, Πολυτεχνείο Κρήτης Η έρευνα και η καινοτομία ως παράμετροι ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό και τον Ελλαδικό νησιωτικό χώρο Καραδημητρίου Νίκος, University College London, UK From form to substance: Is there space for Planning Innovation Zones in Greece? Θεοδώρου Γεώργιος, Κουρτέσης Αρτέμιος, Σεφερτζή Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανοικτά ‐ ευφυή οικοσυστήματα καινοτομίας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων: ένα σχέδιο για το εμπορικό κέντρο του Βόλου Μαρκάτου Μαρία, Σταμπουλής Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Academic patenting in Greece Μαρκάτου Μαρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Has the economic crisis affected the production of innovation in Greece?: Evidence from patents 13.30 – 14.30: ΓΕΥΜΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 10 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 14.30 – 16.00: 4Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α1) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πρόεδρος: Καλογερέσης Αθανάσιος Καλογερέσης Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανώρη Νατάσα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων των γεωγραφικών εκπαιδευτικών διαφοροποιήσεων Αθανασίου Έρση, ΚΕΠΕ Κανελλόπουλος Νικόλαος, ΚΕΠΕ Καραγιάννη Ρωξάνη, ΚΕΠΕ Κατσελίδης Ιωάννης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΕΠΕ Κώτση Αγαπούλα, ΚΕΠΕ Αποτίμηση της έντασης των περιορισμών σε επαγγέλματα/οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα Κανελλόπουλος Νικόλαος, Χολέζας Ιωάννης, ΚΕΠΕ Ιδιωτικές αποδόσεις της εκπαίδευσης στην Ελλάδα: οι επιπτώσεις της κρίσης 14.30 – 16.00: 4Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α2) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πρόεδρος: Ανδρέου Γεώργιος Προδρομίδης Πρόδρομος, ΚΕΠΕ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προβληματισμοί και προτάσεις για την αξιοποίηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό Ανδρέου Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διακυβέρνηση του ΕΣΠΑ και δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα Πετράκος Γιώργος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρτελάρης Παναγιώτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Καλλιώρας Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Debt‐led convergence in the European Union Παυλέας Σωτήρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η προσέγγιση για τη Χωρική Ανάπτυξη στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020 Πρέζα Ελισάβετ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η εδαφική διάσταση του αναπτυξιακού προγραμματισμού στην Ελλάδα κατά τις προγραμματικές περιόδους 2007‐2013 & 2014‐2020‐ Μια συγκριτική ανάλυση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 11 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος 14.30 – 16.00: 4Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Β12) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ Πρόεδρος: Αρβανίτης Παύλος Αρβανίτης Παύλος, Παπαθεοδώρου Ανδρέας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στρατηγικός σχεδιασμός τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσα από πολιτικές αερομεταφορών με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης Αρβανιτίδης Πασχάλης, Νασιώκα Φωτεινή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την κρίση στα κοινά; Ζητήματα αυτοδιαχείρισης στον αγροτικό τομέα Χύμης Αθανάσιος, ΚΕΠΕ Η συμβολή του κλάδου της αλιείας στην ανάπτυξη: δεδομένα και προοπτικές 14.30 – 16.00: 4Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ5α) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος: Μεταξάς Θεόδωρος Γαβαλάς Ιωάννης, Γκίκα Μαριάνθη, Δροσίτη Ευμορφία‐Σταυρούλα, Ευθυμίου Εμμανουήλ, Λιαπάτης Φώτης, Μπουρδάλας Αντώνιος, Πανουτσόπουλος Θεόδωρος, Πατέλης Νικόλαος, Τσιλινή Βασιλική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συνιστώσες της Τοπικής Ανάπτυξης στην Ελληνική Επικράτεια: Στάσεις, Αντιλήψεις και Προσδοκίες της Νεολαίας του Βόλου Βεζυριαννίδου Σουλτάνα, Βέργος Ιωάννης, Ζιάκανου Ιωάννα, Μπαλαμίτσας Βασίλειος, Σιώτα Αναστασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συνιστώσες της Τοπικής Ανάπτυξης στην Ελληνική Επικράτεια: Στάσεις, Αντιλήψεις και Προσδοκίες της Νεολαίας της πόλης των Τρικάλων Δημητρακοπούλου Βασιλική, Δρουγκελίδης Φώτιος, Κουτσοβασίλη Ιωάννα, Λούκρη Δωροθέα, Παπαχρονοπούλου Δανάη, Χρονοπούλου Μαρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αντιλήψεις και προσδοκίες των νέων της Θεσσαλονίκης για την τοπική ανάπτυξη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 12 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, Βόλος Χορηγοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center  Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE  ΚΕΠΕ Σελίδα 13