Τεύχος 229 - PharmaNews

EXOFILO_229_Layout 1 10/29/13 12:48 PM Page 1
S PO
ES
01-1438
K.K. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων
2 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ • Τε ύ χ ο ς 2 2 9 • Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 3
X+7
PR
PR
ESS P O
ST
ST
w w w . p h a r m a n e w s . g r
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΟΝΕΙΡΟ
DERCOS NEOGENIC
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1
1
ΠΛΟΥΣΙΑ
ΜΑΛΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ
87%
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
*
MΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 26-27
1
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ:
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
στην αναγέννηση των μαλλιών.
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΜΟΡΙΟ:
ΤΟ STEMOXYDINE
το 1ο μόριο που ευνοεί την καλή
λειτουργία των βλαστοκυττάρων.
Οι βολβοί που βρίσκονται σε
κατάσταση ύπνωσης, αφυπνίζονται.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΜΟΝΟΔΟΣΕΙΣ
με απλικατέρ που κάνει απαλό
μασάζ, για μέγιστη
αποτελεσματικότητα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ:
Πιο πυκνά μαλλιά
88%*
Περισσότερος όγκος 84%*
*Δοκιμή χρήσης σε 67 γυναίκες.
Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε 3 μήνες.
ISSN 1106?3165
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ
e-mail: [email protected]
PharmaNews
Το ellaOne είναι περισσότερο αποτελεσματικό
από τη λεβονοργεστρέλη στο διάστημα 0-72 ώρες1
1. Glasier AF et al, Lancet 2010; 375 : 555-62
Ας αλλάξουμε την επόμενη ημέρα, για πάντα
Τοπικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:
ARRIANI PHARMACEUTICALS S.A.
Λεωφ. Λαυρίου 85, 190 02 Παιανία Aττικής
Tηλ.: 210.66.83.000
www.arriani.gr
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 210 66 83 000
Calcioral &
Calcioral
www.pitsilidis.gr
Cal, CalD 001-03-13
žœŸ œ®£¬
Ÿ£®ž¥£«¢%
†¤4
ž£œ˜¢œ¢
™ ¥¬«£¬¯
†¤4
žœŸ œ®£¬
®Í»ËҗƪÐÂÎÅÒªÍÐÆÅûҿÇËÃÇ¿ÒÐÇɺÑ×Ìҿź
ž£œ˜¢œ¢
›¬­®¬¤ž™£
†¤4
žœŸ œ®£¬
Ÿ£®ž¥£«¢%
ŒÃÎÃлÎÒÔÑÆÒÐÍÎÍÎÍ»ÆÑÆÕÒÍׄ¤ÇÑÖ¾ÃÇÆÌüÒÃÐÆÒÇ˺
7$.('$(ȁȁǹȈǹǼ
ȁ.ȘijȚıȓĮȢ;ĮȜȐȞįȡȚ$șȒȞĮ7ȘȜ)D[
ȁ.ĮȡĮȝĮȞȜȒĬİıȞȓțȘ7ȘȜ)D[
ZZZWDNHGDFRP
ž£œ˜¢œ¢
™ ¥¬«£¬¯
ΠEPIEXOMENA
10 EDITORIAL
Γιατί ασθενούν τα νοσοκομεία;
Η
12 EΞEPXOMENA
κρίση γεννάει κρίση
14 ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
Υπάρχει όραμα για το Ελληνικό Φαρμακείο;
TEΛEYTAIEΣ EΞEΛIΞEIΣ
22 - Η θέση του Π.Φ.Σ. για το θέμα του ΜΥΣΥΦΑ.
Εμπιστευτείτε τον Φαρμακοποιό σας
24 - Τα προβλήματα του κλάδου έθεσε
στον πρωθυπουργό ο ΠΦΣ
28 ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ κ. ΛΕΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΚΙΝΤΖΗ.
Της διαφθοράς το ανάγνωσμα
Η
36 EΠIKAIPOTHTA
50 10+1 ΑΠΟΡΙΕΣ... για το ψωμί
52 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
IAN MILSOM.
Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση
της υπερλειτουργικής κύστης
EIΔIKO ΘEMA
56 ∆ιακοπή καπνίσματος.
Ένα λυτρωτικό διαζύγιο
62 Βρεφικό γάλα. Μετά τον θηλασμό, τι;
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
70 Η γλώσσα κόκαλα τσακίζει...
74 PHARMA SEE
85 ΦAPMAKOΛOΓIO
8 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
EDITORIAL
Γιατί ασθενούν τα νοσοκομεία;
>
Του Μ. Πιτσιλίδη
[email protected]
“
∆εν πρέπει
να ξεχνάμε ότι
ορισμένες ιατρικές ειδικότητες
χάνουν σε δεξιότητες και ποιότητα
όταν ασκούνται
αποκλειστικά
εκτός νοσοκομείου…
”
T
ο πιο βασανιστικό και δύσκολο
πεδίο δράσης για κάθε υπουργό
Υγείας αποτελεί το νοσοκομειακό. Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι
κυριότεροι από αυτούς θα μπορούσαν
περιληπτικά να διατυπωθούν ως εξής:
(α) εκτεταμένη διαφθορά και πολύπλοκη
συνδικαλιστική δομή με δεκάδες, μερικές
φορές, «σωματεία» ανά νοσοκομείο, που
ανθίστανται και στην πιο αναγκαία και προφανή μεταβολή (β) αντιπαραγωγική δομή
λειτουργίας που περιλαμβάνει στρατιωτικά
νοσοκομεία (εν καιρώ ειρήνης!), μονάδεςκληροδοτήματα με δαιδαλώδες νομικό
καθεστώς (βλ. ∆ρομοκαΐτειο, Ερυθρός
Σταυρός), απολιθώματα του παρελθόντος
που αποτελούν κουφάρια-προπύργια συμφερόντων (βλ. Νοσ. Ανδρέας Συγγρός) (γ)
αδυναμία αποτελεσματικού οικονομικού
ελέγχου με τη μέθοδο του συνολικού
προϋπολογισμού (global budget), (δ) έλλειψη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
Οικογενειακών γιατρών που θα ανέκοπταν
κατά 70-80% το ρεύμα “ασθενών” προς
τα εφημερεύντα νοσοκομεία που τα παραλύει και (δ) ελλείψεις σε νοσηλευτικό
προσωπικό και (ε) νομοθετικά σφάλματα
του παρελθόντος (που δημιούργησαν πολλά προβλήματα χωρίς να λύσουν κανένα)
με σημαντικότερο από αυτά την “πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση” των ιατρών
του ΕΣΥ που αποτέλεσε έμπνευση του κ.
Αλέκου Παπαδόπουλου και οδήγησε σε
τραγελαφικές καταστάσεις όλα τα νοσοκομεία της επαρχίας…
Με αφορμή την πρόσφατη κραυγή
αγωνίας του νοσοκομείου Πρέβεζας για
την επικίνδυνη υποστελέχωση σε πολλές
ιατρικές ειδικότητες, θα μπορούσε κανείς
να επισημάνει, καταρχάς, πως αν όλα αυτά που περιγράφονται είναι αληθή και δεν
περιέχουν τη συνήθη δόση …μπαχαρικών
10 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
υπερβολής, τότε απλώς το νοσοκομείο αυτό θα έπρεπε να πάψει να λειτουργεί, για το
καλό των ασθενών. Όμως το θέμα δεν είναι
εκεί. Η διαμαρτυρία είναι άξια συγχαρητηρίων. Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός
ότι σε όλα, χωρίς εξαίρεση, τα νοσοκομεία
της επαρχίας λείπουν γιατροί (μερικές φορές έχουμε “κλινικές” με ένα γιατρό!!!) οι
οποίοι, ωστόσο, αφθονούν στην ίδια πόλη,
ως ιδιώτες! Είναι ο νόμος που απαγορεύεινα εργάζεται κανείς στο νοσοκομείο και
ταυτοχρόνως να έχει ιδιωτικό ιατρείο που
δημιουργεί τα προβλήματα.
Πράγματι, ένα καρδιολόγος, νευρολόγος, γαστρεντερολόγος, ενδοκρινολόγος
κοκ γνωρίζει πως εργαζόμενος ιδιωτικά και
κάνοντας σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, σταδιακά θα αναπτύξει ένα πελατολόγιο που θα
του αποδώσει πέντε και δέκα φορές την
επίσημη αμοιβή του ΕΣΥ! Κι επειδή είναι
ουτοπικό να ψάχνεις να βρεις ήρωες γιατρούς (ή άλλους) που θα δέχονταν να υπηρετήσουν το ΕΣΥ σε βάρος της επιβίωσης
της οικογένειάς τους, εκτός αν επιδίδονταν
στο εθνικό σπορ “φακελάκι και μίζες”, δεν
υπάρχει άλλη λύση από την κατάργηση της
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
των γιατρών του ΕΣΥ, σε όλες τις επαρχίες,
δηλ. σε όλους τους νομούς, εκτός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου,
Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων (δηλ. εκτός
από εκεί που λειτουργούν πανεπιστημιακά
νοσοκομεία και ιατρικές σχολές). Αυτό θα
ήταν το ισχυρότερο κίνητρο για πολλές
ιατρικές ειδικότητες να στελεχώσουν τα
νοσοκομεία της επαρχίας, αναβαθμίζοντας
όχι μόνο τις προσφερόμενες υπηρεσίες
αλλά και την ποιότητα των γιατρών. Γιατί
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένες ιατρικές ειδικότητες χάνουν σε δεξιότητες
και ποιότητα όταν ασκούνται αποκλειστικά
εκτός νοσοκομείου…
www.pharmanews.gr
η φυσική
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
βιταμίνη D3
To προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής•Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:
20251/24.3.2010, 77244/12.11.2010, 12765/17.02.2011, 83191/7.12.2011, 64083/12.11.2004, 64084/12.11.2004, 83192/7.12.2011
στα 4000 IU
ΟΝ
ΝΡΕ
ΟΪΟ
C r e a t i v e
Π
Εφάπαξ ημερήσια δόση 4000IU σε 1 κάψουλα
e
for a healthym
Σ
ΓΟ
Σ ΧΟΡΗ
ΕΠΙΣΗΜΟ
• Συμβάλλει στην ομαλή απορρόφηση του φωσφόρου & του ασβεστίου
1
και στη διατήρηση υγιών οστών, μυών & δοντιών
• Συμβάλλει στην ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος2
1
Ref: EFSA - European Food Safety Authority - 2009;7(9): 1227, 2010;8(2):1468), 2011;9(6):2203)
2
EFSA - European Food Safety Authority - 2009;7(9): 1227, 2010;8(2):1468)
Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISOPLUS-SOLGAR!
σε συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ
Η ISOPLUS, στο πλαίσιο του προγράμματος της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης της, επιχορηγεί την εξέταση D3 25(OH)D
για τη μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης D3 στον οργανισμό,
παρέχοντας 15.000 ειδικά αριθμημένα παραπεμπτικά που
εξασφαλίζουν την εξέταση στην ειδική τιμή των 15€.
Health & Nutrition
Health & Nutrition
TM
Health & Nutrition
εμπνευσμένη από τη φύση
εμπνευσμένη από τη φύση
Perfect for Every Body
Perfect for Every Body
TM
εμπνευσμένη από τη φύση
Perfect for Every Body
TM
Μεγάλη γκάμα των προϊόντων της ISOPLUS
θα βρείτε στα φαρμακεία με την ειδική σήμανση
Το ειδικό παραπεμπτικό θα έχει ισχύ έως τις 31/12/2013, ενώ
η εξέταση θα μπορεί να πραγματοποιείται στα νοσοκομεία
ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ, και τα Πολυϊατρεία Αθηνών & Δυτικής
Αθήνας, μέλη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ISOPLUS
στο 210 9579 707.
ÁÈÇÍÁ: Τ. 210 95 79 707 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τ. 2310 028 668 • e-mail: [email protected] • www.healthyme.gr •
find us on
EΞEPXOMENA
Η κρίση γεννάει κρίση
A
>
Του Θεόδουλου
Παπαβασιλείου
[email protected]
“
Τώρα
είναι η ώρα να
αναδειχθούν
οι ικανοί για τα
δύσκολα...
”
πό τις πρώτες μέρες που ξέσπασε η κρίση ή καλύτερα
από την μέρα που έγινε ευρέως γνωστή και μπήκε...στο
πετσί της καθημερινότητάς μας, το μότο
που κυριάρχησε και εξακολουθεί να κυριαρχεί, είναι αυτό που προσπαθεί να τονώσει
το ηθικό μας, υποστηρίζοντας ότι «η κρίση
γεννά ευκαιρίες».
Όντως, αποδείχτηκε στην πορεία ότι η
κρίση μπορεί να αποτελέσει την αφορμή
αλλά και να δώσει ώθηση σε νέες ιδέες,
διεξόδους και δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να υλοποιούνται
από ιδιωτική πρωτοβουλία δημιουργικές
προτάσεις, να ξεδιπλώνονται νέες ιδέες, να
γίνονται προσπάθειες για καινοτόμες λύσεις
σε μικρά και μεγάλα προβλήματα –εντός ή
εκτός εισαγωγικών – της καθημερινότητάς
μας, που «ζορίστηκαν» ακόμη περισσότερο
από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και
την βίαιη πολλές φορές προσαρμογή στα
νέα δεδομένα.
Η οικονομική κρίση αποτέλεσε και την
«ευκαιρία» για τον καθένα από μας, να ιεραρχήσει τις ανάγκες του, να περιορίσει τις
υπερβολές και να ζήσει –ή τουλάχιστον να
προσπαθήσει - με βάση τις πραγματικές
του δυνατότητες.
Η κρίση όμως γέννησε και κρίση. Ή καλύτερα, η κρίση ανέδειξε σημαντικά προβλήματα που μας έφεραν μέχρι εδώ και τα
οποία μας εμποδίζουν ακόμη να κάνουμε
τα απαραίτητα βήματα προόδου. Η κρίση
ανέδειξε ή ξεσκέπασε την πολιτική κρίση
που υπάρχει και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα.
Η κρίση δημιούργησε νέα δεδομένα και
νέες ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με παλιές νοοτροπίες και τακτικές.
∆εν μπορείς να κάνεις βήματα μπροστά,
ακολουθώντας τον...βηματισμό του πα-
12 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
ρελθόντος. Οι πολιτικοί, κυβερνώντες και
αντιπολιτευόμενοι θα πρέπει να επιστρατεύσουν τους καλύτερους, τα δυνατότερα τους
«χαρτιά», για να μπορέσουν να στοχεύσουν
στις καλύτερες δυνατές λύσεις. Ο στείρος
αντιπολιτευτικός λόγος, ο λαϊκισμός, οι
ανυπόστατες υποσχέσεις-δεσμεύσεις που
στοχεύουν απλά σε ψηφοθηρία και χάιδεμα ταλαιπωρημένων αυτιών, δεν μπορεί να
προσφέρει απολύτως τίποτα στην παρούσα
φάση. Ούτε και στο παρελθόν μπορούσε,
αλλά με τα σημερινά δεδομένα, ο πολιτικός
λόγος που δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα και κινείται στην σφαίρα του «θα»,
είναι κάτι περισσότερο από επικίνδυνος.
Το ίδιο και οι κυβερνώντες. Θα πρέπει
να αγνοήσουν κομματικές «υποχρεώσεις»,
να απαλλαγούν από τα δεσμά ενός πεπαλαιωμένου κομματικού συστήματος που
πολλές φορές τους «υπαγορεύουν» προς
ποια κατεύθυνση να στρέψουν την προσοχή τους και να επικεντρωθούν στην ουσία,
χρησιμοποιώντας το μέγιστο των δυνάμεών
τους.
Πόσο εφικτό είναι αυτό; Λαμβάνοντας
υπόψη και το διεθνές περιβάλλον και το
πώς εκμεταλλεύονται οι ξένοι πολιτικοί
την κρίση στην Ελλάδα για να διατηρήσουν γενικά τα πολιτικά τους κεκτημένα
(βλ. Γερμανικές εκλογές), γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα έχει...διεθνείς προεκτάσεις και η άμεση επίλυση του, είναι
αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Τώρα όμως
είναι η ώρα να αναδειχθούν οι ικανοί για
τα δύσκολα...
Η κρίση γεννά ευκαιρίες. Αλλά θα πρέπει
αυτές οι ευκαιρίες να βρουν πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμήσουν και να αποδώσουν
καρπούς. Αν βρουν τοίχο μπροστά τους,
αν χτυπήσουν σε γραφειοκρατικά τερτίπια,
αν δεν λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη,
αν, αν, αν...θα χαθούν μαζί με ό,τι ελπίδες
κουβαλούν μαζί τους.
www.pharmanews.gr
Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί.
Έτσι θα πρέπει να είναι και οι πένες τους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΝΕΑΣ επαναχρησιμοποιούμενης πένας
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ)
Σχεδιασμός
που εμπνέει εμπιστοσύνη1,2
Eγκεκριμ
διάρκεια ζ ένη
ωής:
6 έτη 2
✓ Εύχρηστη1,2
✓ Μικρού μεγέθους & βάρους1
✓ Μοντέρνου σχεδιασμού και υψηλής αισθητικής1
12HUMASavvio LA 6_2013
✓ Διαθέσιμη σε 3 χρώματα*1,2
* Για χρήση με φυσίγγια ινσουλίνης (cartridges 3ml) της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε.
1. Wong M. et al, Curr Med Res Opin 2013; 1-9, 2. Φ.Ο.Χ. HumaPen SAVVIO
Τηλέφωνο Τμήματος Υποστήριξης για εκπαίδευση ή/και ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της HumaPen SAVVIO: 210 6294774
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
τηλ.: 210 6294600 fax: 210 6294610, T.Θ. 51288
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 480160
Για παραγγελίες: τηλ.: 210 6294629 fax: 210 6294630 e-mail: [email protected] www.lilly.gr
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
Υπάρχει όραμα για το Ελληνικό
Φαρμακείο;
Γράφει ο Αγαθόπουλος ∆ημήτρης, Πρόεδρος Φ.Σ. Κιλκίς, Μέλος του ∆.Σ. του Π.Φ.Σ.
∆ιανύουμε τις ημέρες μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης η οποία έχει την αφετηρία της στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας πάνω σε νεοφιλελεύθερα μοντέλα ανάπτυξης, όπου οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι
και οι φτωχοί φτωχότεροι. Η συγκέντρωση κεφαλαίων στα χέρια των ολίγων και οι παγκοσμιοποιημένες χρηματιστηριακές φούσκες δημιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις στα δικαιώματα, στις αποδοχές και στο βιοτικό
επίπεδο των εργαζομένων και στην βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυριαρχία της οικονομίας
επί της πολιτικής μεγιστοποιεί τις επιθυμίες των πολυεθνικών και των τραπεζών για μεγαλύτερη κερδοσκοπία
σε βαθμό που να απειλείται πλέον και η ανεξαρτησία και η εθνική κυριαρχία ολόκληρων κρατών. Η ομηρία των
πολιτικών ηγεσιών από τις χρηματιστηριακές αγορές δείχνει το μέγεθος του προβλήματος και την αδυναμία των
πολιτικών να ελέγξουν την ασυδοσία των αγορών. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι σοβαρές Ελληνικές
παθογένειες οι οποίες κατέστησαν την χώρα μας τον πιο αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα οι
αγορές να κερδοσκοπήσουν ασύστολα ανεβάζοντας το χρέος της χώρας σε επίπεδα τέτοια που η αποπληρωμή
φαντάζει ως όνειρο απατηλό. Η αποπληρωμή δε αυτού του χρέους, με τις εντολές του ∆ΝΤ και της ΕΚΤ, έχει
οδηγήσει μεγάλες μερίδες του Ελληνικού λαού στην φτώχεια και στην ανέχεια.
Η
χώρα μας έχοντας παράδοση στην νεότερη ιστορία της,
στην υποτέλεια και την εξάρτησή της από ξένα κέντρα,
απεδείχθη ως ο καλύτερος μαθητής, με
οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν διοικήθηκε, στις επιθυμίες των υπερατλαντικών και
Ευρωπαίων φίλων της. Όσο και αν ακόμη
και σήμερα το όραμα της ενωμένης Ευρώπης συγκινεί ευρύτερες λαϊκές μάζες για
μια Ευρώπη μεγάλη οικονομική δύναμη
με αξίες που απορρέουν από τον αρχαίο
14 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
“
Η δραστική μείωση των δαπανών
για την υγεία έχει ως
συνέπεια το κλείσιμο πολλών δημόσιων
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, την αύξηση των
νοσηλίων, την έλλειψη
προσωπικού και υλικών για να καλυφθούν
οι ανάγκες, τις ελλείψεις φαρμάκων, την
αύξηση της συμμετοχής στα φάρμακα
κ.ά
“
Ελληνικό πολιτισμό, την αναγέννηση και
την Γαλλική επανάσταση, με δημοκρατία,
αλληλεγγύη και δικαιώματα, έρχεται η
σκληρή πραγματικότητα να διαψεύσει και
να ακυρώσει σε μεγάλο βαθμό ότι υπήρχε
ως πρόθεση να οικοδομηθεί η Ενωμένη
Ευρώπη.
Οι φυγόκεντρες τάσεις των επιμέρους οικονομιών της Ευρωζώνης οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πλέον στην ακύρωση
αυτού του οράματος, με κάποιες χώρες
να ευημερούν σε βάρος άλλων χωρών
οι οποίες οδηγούνται αργά ή γρήγορα
στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Η κρίση
έδειξε ξεκάθαρα ότι έχουμε απόκλιση των
οικονομιών της Ευρωζώνης σε βαθμό που
αρχίζει να αποδομείται το ίδιο το οικοδόμημα της Ε.Ε. Οι αγορές δεν έχουν στην
φαρέτρα τους αξίες όπως δημοκρατία, αλληλεγγύη, δικαιώματα, κοινωνική συνοχή,
κ.ά. Γι’ αυτούς μετράει μόνο το κέρδος,
με οποιοδήποτε κόστος επί της ζωής των
ανθρώπων και των κρατών.
Η όποια λύση δε που επιχειρείται να
δοθεί σήμερα, δεν έχει σαν στόχο την απάλειψη των αιτιών που δημιούργησαν την
κρίση, δηλ. σε γενικές γραμμές η έλλειψη
16 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
πολιτικών αποφάσεων που θα χαλιναγωγούσαν τις αγορές, αλλά την περαιτέρω
υποταγή στις αποφάσεις των κερδοσκοπικών αγορών του ντόπιου και ξένου τραπεζικού συστήματος και των χρηματαγορών.
Αυτός ο δρόμος ιστορικά οδήγησε πάντα
σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και η όποια
λύση, ερχόταν μέσα από δικτατορικά καθεστώτα ή μετά από περιφερειακούς ή
παγκόσμιους πολέμους. Οι ψευδαισθήσεις
που θέλουν να καλλιεργήσουν οι Ελληνικές
κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας πιστά τις εντολές των χρηματιστών
τους με μνημόνια και μεσοπρόθεσμα
προγράμματα, διαψεύδονται καθημερινά
από την ίδια την πραγματικότητα από την
στιγμή που όχι μόνο δεν δίνεται λύση αλλά
βαθαίνει πολύ περισσότερο η οικονομική
και πολιτική εξάρτηση της χώρας.
Σε ένα τέτοιο πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον προσπαθούν να δώσουν λύσεις και στον χώρο της υγείας. Η δραστική
μείωση των δαπανών για την υγεία έχει ως
συνέπεια το κλείσιμο πολλών δημόσιων
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, την αύξηση
των νοσηλίων, την έλλειψη προσωπικού
και υλικών για να καλυφθούν οι ανάγκες,
τις ελλείψεις φαρμάκων, την αύξηση της
συμμετοχής στα φάρμακα κ.ά τα οποία
οδηγούν τον ασθενή, με το ανάλογο κόστος φυσικά, στις ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία ή στα κοινωνικά ιατρεία – φαρμακεία
για εκείνες τις κατηγορίες του πληθυσμού
που δεν έχουν που την κεφαλή κλίνε. Αν
όλα αυτά συνδυαστούν με την αυξανόμενη
ανεργία, την ληστεία των αποθεματικών των
ταμείων και την οικονομική ύφεση, είναι
εύκολο να καταλάβουμε και την αδυναμία
των ασφαλιστικών ταμείων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το μίγμα
λοιπόν είναι εκρηκτικό.
Ο στόχος της ιδιωτικοποίησης των δαπανών για την υγεία είναι προφανής, όμως
δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλο και
μεγαλύτερες ομάδες πολιτών. Η επιδιωκόμενη αποδόμηση ενός δημόσιου συστήματος υγείας δείχνει και τις προθέσεις ενός
πολιτικού συστήματος που δεν θεωρεί
www.pharmanews.gr
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
“
Υπάρχει όραμα
για το Ελληνικό
φαρμακείο; Η
απάντηση είναι ναι
υπάρχει και στην
περίπτωση της
εφαρμοζόμενης
πολιτικής πρακτικής
του σήμερα αλλά και
στον αντίποδα αυτής
της πολιτικής.
“
την προστασία της
υγείας των πολιτών ως κοινωνικό
δικαίωμα αλλά ως
εμπόρευμα προς
εκμετάλλευση.
Έχουμε λοιπόν ένα
μη βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των ασφαλισμένων το οποίο δεν
χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω μνημονίων και τα 11.000
περίπου φαρμακεία να εξαρτώνται σε πολύ
μεγάλο βαθμό από την βιωσιμότητα των
ασφαλιστικών ταμείων. Κάτω από αυτές
τις συνθήκες μπαίνει το ερώτημα. Υπάρχει
όραμα για το Ελληνικό φαρμακείο; Η απάντηση είναι ναι υπάρχει και στην περίπτωση
της εφαρμοζόμενης πολιτικής πρακτικής
του σήμερα αλλά και στον αντίποδα αυτής
της πολιτικής.
Με τις πολιτικές που εφαρμόζονται
σήμερα το όραμα του Ελληνικού φαρμακείου είναι αυτό που βιώνουμε καθημερινά
εδώ και δύο χρόνια. Σταδιακή οικονομική
ασφυξία, υπέρμετρες φορολογικές επιβα-
18 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
ρύνσεις, αφαίμαξη ύλης υπέρ των super
market, ανοχή στον αθέμιτο ανταγωνισμό
προϊόντων που έχουν σχέση με την υγεία,
άρνηση συμψηφισμού χρεών, απαγορευτικό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο
συνένωσης φαρμακείων σε μεγαλύτερες
μονάδες, αύξηση του αριθμού των φαρμακείων (μη βιώσιμων πλέον), απαξίωση του
επιστημονικού ρόλου του φαρμακοποιού,
απελευθέρωση του ωραρίου καταστρατηγώντας το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και
διατάξεις εργατικού δικαίου, κ.ά..
Αυτά μέχρι τώρα. Το όραμα όμως έχει
και συνέχεια. Θα επιδιωχθεί σε πρώτη
φάση η απελευθέρωση της τιμής των Μη
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων προς
τα κάτω και σε δεύτερη φάση η είσοδός
τους στα super market, θα επιδιώξουν
να μεταφέρουν την δαπάνη των νοσοκομειακών υψηλού κόστους φαρμάκων
στις πλάτες των φαρμακοποιών, με ένα
ελάχιστο ποσοστό κέρδους, το οποίο θα
υπολείπεται των φορολογικών βαρών, θα
εφαρμόσουν σταδιακά την δυναμική τιμολόγηση φαρμάκων εξοβελίζοντας το ποιοτικό φάρμακο, ιδίως το παραγόμενο στην
Ελλάδα, και αντικαθιστώντας το με φθηνό
αγνώστου προέλευσης και ποιότητας και
άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες σιγά – σιγά θα
οδηγήσουν πολλούς συναδέλφους στην
έξοδο ή την πούληση των φαρμακείων
τους προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα με ενδεχόμενη χρεοκοπία.
Αφού συμβούν τα περισσότερα από
αυτά και επειδή η αγορά δεν αφήνει κενά,
θα έρθουν οι περίφημες αλυσίδες φαρμακείων από πολυεθνικές εταιρείες στο
κύκλωμα του φαρμάκου, αμφισβητώντας
ευθέως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
φαρμακείων, να αγοράσουν κοψοχρονιάς
μεγάλο αριθμό φαρμακείων υπαλληλοποιώντας ή στέλνοντας στην ανεργία μεγάλο
αριθμό του επιστημονικού προσωπικού.
∆ηλ. η κυριαρχία των αγορών και των επιχειρηματιών στο κύκλωμα του φαρμάκου.
Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής
υπάρχει το όραμα ενός φαρμακείου αναπόσπαστο κομμάτι ενός συστήματος υγεί-
www.pharmanews.gr
ʈɽƻkʇvʈɽƻoʉʄkiʁʇvʄɽʈɽƻgʂɽʈʇʆtʁoƻʄɿƻʄʆʇtʁƻ2/1 8ƻɿʂʅɽʂƻfɿfʆʅʆo
b•bưƫ•ƭkƫk•gƴƷ•cƭƳ•ƲgƴƵƭưƶƭ•Ư•cƭƳ•dƭeƭƶƭ•Ƴƫ•Ʊƫƶƫgưƭưƶƭ•ƱƫrƴƷeƭk
b•bưƫ•ƭkƫk•gƴƷ•ƭƸƭƶƭ•ƭƷƭƵƭdưkƶƴ•ƭƳƶƭƵƴ
b•bưƫ•ƭkƫk•dƭeƭƶƭ•gưƴ•bƵƯbƴƵƯ•ƫgƴƵƵƴqƯkƯ•ѝ•kƭ••eƭgƶƫ
b•bưƫ•ƭkƫk•gƴƷ•dƭeƭƶƭ•ƫƲƭkƴ•ƫgƴƶƭeƭkƲƫ•ѝ•gưƴ•bƵƯbƴƵƫ•ƫgƴ•ƶƯƳ•ƱƫrƴƷeƫ
b•bưƫ•ƭkƫk•gƴƷ•cƭƳ•ƭƸƭƶƭ•Ʊƫeƴ•ƲƭƶƫƬƴeưkƲƴ•kƷƳƯdsk•ƴư•Ʋƭbƫeƭk•ƯeưƱưƭk
b•bưƫ•ƭkƫk•gƴƷ•dƭeƭƶƭ•Ƴƫ•ƶƫ•ƭƸƭƶƭ•ƲƫƮư•gƫƳƶƴƷ•cƭƳ•ƸƵƭưƫƮƴƳƶƫư•ƳƭƵƴ
b•bưƫ•ƭkƫk•gƴƷ•ƭưkƶƭ•ƫƵƵskƶƴư•Ʊƫư•cƭƳ•ƲgƴƵƭưƶƭ•Ƴƫ•Ʊƫƶƫgưƭưƶƭ
b•bưƫ•ƴeƴƷk
•bưƫƶư•ƫgeƫ•ƭưƳƫư•ƶƫ•ƱƫeƷƶƭƵƫ•Ʊƫư•cưƫƵƱƴƷƳ•ƶƴƷeƫƸưkƶƴƳ
•ƯƲƭƵƭk•x•ƫgƴƵƵƴqƴƷƳƶƭ•ƫgƴ•ƶƴƳ•ƬeƭƳƴbbƴƳƴ•ƶƴƷ•kƶƴƲƫƶƴk
b•Ʋƭ•ƷgƭƵƴƸƭk•bƭƷkƭưk
Ǔǣ~•ŠŒǝ‚Ǜ‚•ǡ‰ǝ†
•
‹~•Œ~Ǜ‹‚‚•†’•†~ŠǛ‹‚’•Ž~’Ą
b•ƶƼ•aeroPOLIVIT™•.+-4•‚ҝ‹~†•қ‹~•~Œҟ•~•Œ†Ƽ•…ŠƼƒ†‰Ҝ•Ž“ŠŒ‰…ƿŠ~~•†~ƼƒҜ’•
‘‹•aero1$/($).^•.+-4•„†~•‚‹Ҝ‰†ˆ‚’•ˆ~ƿŽ“‹“Қ”‚†•ŒƼ‰‰қ’•~Ž†ˆқ’•†~Šҝ‹‚’•
ˆ~†•~‹ҟ„~‹~•Ž“Ž~†ˆҚ•Ž‚•Šҝ~•ҟŽ…•
ƫ‹•ˆ~†•Ƽ†•Œ‚†ŽŽҟ‚Ƽ†•‚††ˆƼҝ•Ž“‹†ŽƼ֤‹•‹~•Œқ‹‚‚•~•‚Œ†ˆҚ•Ž“Ž~†ˆҚ•Ž~’•~Œҟ•
Š†~•ˆ~‰Қ•†ŽƼƼŒ…Šқ‹…•†~ƼƒҜ
•…•қ‰‰‚†€…•ƽҟ‹Ƽ“•‚ŠŒƼҝ”‚†•Ž“ƽ‹Қ•~“Ҝ•…‹•
ŒƼŽŒҚ‚†~•
b•b†~•‚ˆ‚ҝ‹Ƽ“’•ŒƼ“•қƽƼ“‹•‚Œ†‰қ‡‚†•‹~•
†~Žƒ~‰ҝŽƼ“‹•…‹•†~Ƽƒ†ˆҜ•ŒҟŽ‰…€…•
Ž“Ž~†ˆƿ‹•Š‚•…‹•ŒƼŽҜˆ…•
Ž“ŠŒ‰…‘ŠҚ‘‹•Ž…•†~ƼƒҜ•Ƽ“’
•Ƽ•
aeroPOLIVIT™•.+-4•Ƽ“’•ҝ‹‚†•…•
“‹~ҟ…~•‹~•Ƽ•ŒҚ‡Ƽ“‹
•Š‚•қ‹~•„Ҝ„ƼƼ•
ˆ~†•Ƽ‰†ˆҟ•ҟŒƼ•ˆ~†•Š‚•Ƽ•“€…‰ҟ‚Ƽ•
ŒƼŽƼŽҟ•~ŒƼҟƒ…Ž…’•ŒƼ“•“ŒҚƽ‚†••
b•ƶƼ•aeroPOLIVIT™•Œ‚†‰~ŠҚ‹‚†•
Œ‚†ŽŽҟ‚‚’•~Œҟ••†~ƒƼ‚†ˆқ’•†~Šҝ‹‚’•
ˆ~†•~‹ҟ„~‹~•Ž“Ž~†ˆҚ
•ŒƼŽ~ŠƼŽŠқ‹~•
Ž†’•~‹Қ„ˆ‚’•Ƽ“•~‹ƿŒ†‹Ƽ“•ŽƿŠ~Ƽ’
•
Ž“ŠŒ‚†‰~Š~‹ƼŠқ‹‘‹•‘‹•†~Š†‹ƿ‹•ƫ
•
•
• •Ƽ•Ž֤ŠŒ‰‚„Š~•…’•Ƭ†~Šҝ‹…’•Ƭ
•d‚†~Šҝ‹…
•
Ƴ†~Žҝ‹…
•g~‹Ƽ‚‹†ˆҟ•Ƽ‡֤
•Ƭ•ˆ~†•Ƭ
•
q“‰‰†ˆҟ•Ƽ‡֤
•Ƭˆ~Ƽқ‹†Ƽ•ˆ~†•Қ‰‰~
•
ˆ~ƿ‹~’•Ƽ•ŽƿŠ~•Ž~’•†ŽƼƼŒ…Šқ‹Ƽ•ˆ~†•
ˆҚ‹Ƽ‹~’•Ƽ•ŒƼҞҟ‹•††~ҝ‚~•‚Œ‘ƒ‚‰Ҝ’•„†~•
ҟ‰Ƽ“’•
Ƴƭƫ•ƱƫưƳƴƶƴƲƫ
gƵƴƹƴƳƶƫ•ƫgƴ•ƶƯ
oɿƻʆiɽƻʈɽƻtɽʇʄɽʃɿʂɽ
GDF@•ŽƼ•••••••••@rJ•.K<T•VDO<HDIN
www.aerovitamins.gr
231 ƻ,$#(" +ƻ'$++ 2ƻ24/$1%..#2ƻɿkɿ
ƶ…‰F<S•••••_•@H<DG•<NOr<NPK@MfJJ?NBr
c†~‹ƼŠҜ•Ƴ•ƭ‰‰ҚƼ’••••_•c†~‹ƼŠҜ•Ƭ•ƭ‰‰ҚƼ’••
fJGGJR•ŽƼ•••••••@rJ•.Kr<T•VDO<HDIN
KGPN•ŽƼ•••••••@rJ•VDO<HDIN
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
“
Θα πρέπει να
ισχύσουν ιδιαίτερες
ρυθμίσεις για τα
φαρμακεία της
περιφέρειας,
τα οποία
διαδραματίζουν
σοβαρότατο
ρόλο, ως μονάδες
πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών υγείας,
καλύπτοντας τα καινά
που δημιουργεί το
ίδιο το σύστημα
υγείας.
“
ας, η εξυπηρέτηση του οποίου (του ΕΣΥ)
θα πρέπει να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
Μιας πολιτικής που θα πρέπει να έχει στο
κέντρο της προσοχής της τον άνθρωπο
και τα βασικά του δικαιώματα, όπως αυτά
της υγείας και της παιδείας. Αυτό προϋποθέτει ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το
οποίο τροφοδοτείται από τις εισφορές των
ασφαλισμένων και τον κρατικό προϋπολογισμό για να εξυπηρετήσει τις βασικές
ανάγκες των πολιτών. Προϋποθέτει βιώσιμα
ασφαλιστικά ταμεία χωρίς την δυνατότητα
αφαίμαξής των με πλήρη δημόσιο έλεγχο,
προϋποθέτει αρμονική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της
υγείας.
Αν όλες τις παραπάνω γενικές διατυπώσεις τις εξειδικεύσουμε στο χώρο
του Ελληνικού φαρμακείου, θα πρέπει το
φαρμακείο που θέλουμε, να είναι ένας
χώρος κάτω από δημόσιο έλεγχο με κανόνες δημοσίου συμφέροντος, πώλησης
φαρμάκων και παροχής πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών υγείας. Για να μπορέσει ένα
τέτοιο φαρμακείο να ανταποκριθεί στην
αποστολή του δεν μπορεί να έχει την
μορφή που έχει σήμερα. Το σημερινό
ατομικό κατά βάση φαρμακείο έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που είχε σε μια
εποχή που ευνοούσε την σπατάλη στο
χώρο του φαρμάκου.
Χρειάζονται μεγαλύτερες μονάδες
με παράλληλη μείωση του αριθμού των
φαρμακείων, που θα ανήκουν στο εν λει-
20 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
τουργία επιστημονικό προσωπικό, με άλλο
νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο για
πολυπρόσωπα φαρμακεία με αντίστοιχο
επιστημονικό δυναμικό, διεύρυνση του
γνωστικού αντικειμένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ουσιαστική αναβάθμιση του εργαστηρίου του, με σαφή
οριοθέτηση της ύλης του φαρμακείου, με
διατιμημένα τα προϊόντα που έχουν σχέση
με την υγεία (π.χ γάλατα 1ης ηλικίας, φαρμακευτικά συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες), με σταθερή χρηματοδότηση από
τα ασφαλιστικά ταμεία και με ένα ωράριο
που να εξυπηρετεί κατ’ αρχή τον πολίτη και
να εξασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα
των εργαζομένων.
Παράλληλα λόγω της γεωγραφικής
ιδιομορφίας της χώρας μας θα πρέπει
να ισχύσουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τα
φαρμακεία της περιφέρειας, τα οποία διαδραματίζουν σοβαρότατο ρόλο, ως μονάδες πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας,
καλύπτοντας τα καινά που δημιουργεί το
ίδιο το σύστημα υγείας.
Στο όραμα του νέου φαρμακείου δεν
χωρούν λογικές επιχειρηματικού ανταγωνισμού με άλλες επιχειρήσεις και ιδίως με
τα super market. Το φαρμακείο είναι μια
μονάδα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
εξυπηρετεί, στο βαθμό που του ανήκει, ένα
από τα βασικά δικαιώματα του πολίτη που
είναι η υγεία. Αυτή είναι και η υπεραξία
την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε
ως φαρμακοποιοί σε κάθε περίπτωση με
αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη.
www.pharmanews.gr
TEΛEYTAIEΣ EΞEΛIΞEIΣ
Η θέση του Π.Φ.Σ. για το θέμα του ΜΥΣΥΦΑ
Εμπιστευτείτε τον Φαρμακοποιό σας
Τις απόψεις του για το θέμα των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων κατέγραψε σε
κείμενο που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Το
κεντρικό μήνυμα που στέλνει ο ΠΦΣ προς πάσα κατεύθυνση είναι το «εμπιστευτείτε τον φαρμακοποιό
σας», καθώς αποτελεί το αποκούμπι του κάθε ασφαλισμένου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ΠΦΣ.
Μ
ήλον της έριδος αποτελούν το τελευταίο χρονικό διάστημα τα Μη
Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ). Mε το
πρόσχημα της ελεύθερης οικονομίας και
της περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης επιχειρηματικά κέντρα πιέζουν προς
την κατεύθυνση της υφαρπαγής νέας ύλης
από τα φαρμακεία με απώτερο ξεκάθαρο,
μοναδικό σκοπό, το κέρδος.
Σύμφωνα με το Ν.3457/2006 τα ΜΥΣΥΦΑ
(Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα
Φάρμακα) είναι μία κατηγορία κοινόχρηστων και κατά κανόνα φθηνών φαρμάκων
τα οποία μπορεί και να μη συνταγογραφούνται. ∆ηλαδή, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τα λαμβάνει και χωρίς συνταγή
22 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
γιατρού.
Πρόκειται για φάρμακα τα οποία απευθύνονται στα συμπτώματα μικροενοχλήσεων της υγείας των οποίων η διάρκεια δεν
ξεπερνά λίγα εικοσιτετράωρα. ∆εν έχουν
να κάνουν με τη θεραπεία αλλά μόνο με
την ανακούφιση συμπτωμάτων. Επομένως
η χορήγηση τους πρέπει να γίνεται μόνο
από εξειδικευμένα κέντρα πώλησης και
με ευθύνη του πωλητού ο οποίος πρέπει
να έχει την απαραίτητη επιστημονική και
επαγγελματική συγκρότηση και γνώση.
Η ανεξέλεγκτη πώληση τους εγκυμονεί
κινδύνους για την ∆ημόσια Υγεία.
Για παράδειγμα σύμφωνα με ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(Π.Ο.Υ.) η αλόγιστη χρήση της παρακεταμόλης (DEPON. PANADOL κ.λπ.) εξακολουθεί
να παραμένει η πλέον κοινή αιτία οξείας
ηπατικής ανεπάρκειας στις ανεπτυγμένες
χώρες.
Μια σειρά φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ για το
κοινό κρυολόγημα περιέχουν ποσότητες
μεθαμφεταμίνης ικανές να απορρυθμίσουν
την αντιϋπερτασική αγωγή μεγάλου ποσοστού ανθρώπων. Οι συνέπειες είναι ακόμη
χειρότερες αν συνδυασθούν με την κατανάλωση καφεΐνης.
Επίσημοι ∆ιεθνείς Οργανισμοί (FDA,
DEA) στις Η.Π.Α. προειδοποιούν με έμφαση για τη χρήση κοινών spray για τη
www.pharmanews.gr
TEΛEYTAIEΣ EΞEΛIΞEIΣ
«βουλωμένη μύτη», και για την εύκολη παραγωγή
φθηνών διεγερτικών ουσιών. Είναι ιδιαίτερα έντονες οι προειδοποιήσεις της DEA στις ΗΠΑ για
το «σπιτικό extasy» που προέρχεται από τα spray
συναχιού ελεύθερης πώλησης.
Επίσης η χρήση αντιόξινων σημαίνει αδρανοποίηση οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής.
Η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη σε
όσους ακολουθούν αγωγή με αντιπηκτικά ή άλλους
καρδιολογικούς συνδυασμούς..
«Τα παραδείγματα είναι πολλά και αφορούν κυρίως ΜΥΣΥΦΑ που χρησιμοποιούμε
καθημερινά», αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης. Και συμπληρώνει: «δεν επιθυμούμε
να φοβίσουμε τους καταναλωτές. Αυτό που
θέλουμε είναι τονίσουμε είναι ότι θα πρέπει
τα σκευάσματα αυτά να αντιμετωπίζονται σαν
φάρμακα.
Οι υποτιθέμενοι οικονομικοί λόγοι μείωσης
των τιμών που επικαλούνται μερικοί, ξεπερνώντας την επιστημονική και ηθική πλευρά,
διαψεύδονται από τους αριθμούς», καταλήγει
ο κ. Θεοδοσιάδης.
∆ιεθνής Μελέτη που δημοσίευσε ο Π.Ο.Υ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: «η απελευθέρωση
της αγοράς των ΜΥΣΥΦΑ δεν έχει αποδειχθεί
ότι μειώνει τις τιμές τους».
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος από
την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό της Πολιτείας όσον αφορά τον εξορθολογισμό της Φαρμακευτικής ∆απάνης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο
«ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ». Το
αποδεικνύει η προσφορά του όλα αυτά τα δύσκολα
χρόνια Καθοριστική είναι η συνεισφορά του στην
ανάπτυξη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στην επιστροφή, με την μορφή rebate,
πόρων προς το κράτος και στην παροχή πολύμηνης
πίστωσης προς τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ. Η μείωση
της δαπάνης όμως επιτυγχάνεται μόνο μέσα από
τον ηλεκτρονικό έλεγχο και όχι μέσα από μεθόδους
ανεξέλεγκτης διάθεσης της ύλης του Φαρμακείου.
Ο Φαρμακοποιός είναι το αποκούμπι του ασφαλισμένου και του ασθενούς και είναι ο μόνος που
μετά τον γιατρό , μπορεί και πρέπει να έχει την
ευθύνη της φαρμακευτικής αγωγής. Εμπιστευθείτε
τον . Η ασυδοσία στην Υγεία, μας ζημιώνει όλους
και κυρίως τον ίδιο τον ασφαλισμένο.
24 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
Τα προβλήματα του κλάδου
έθεσε στον πρωθυπουργό ο ΠΦΣ
Τα προβλήματα του κλάδου
ενώπιον του πρωθυπουργού
και δέκα υπουργών και υφυπουργών ( Υγείας, Οικονομικών, Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Επικρατείας, ΜακεδονίαςΘράκης κτλ ) εξέθεσε ο κ.
Κ. Θεοδοσιάδης, πρόεδρος
του ΠΦΣ, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Υπ.
Μακεδονίας-Θράκης μετά τα
εγκαίνια της ∆ΕΘ.
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ έθεσε επιτακτικά το θέμα της
εύρυθμης λειτουργίας του
ΕΟΠΥΥ, της πληρωμής σε
τακτές ημερομηνίες, κάθε
μήνα, των τρεχουσών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ, την
προώθηση της εξόφλησης των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
2010-2012, όπως επίσης
και το μεγάλο πρόβλημα
της περαιτέρω μείωσης του
προϋπολογισμού της δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνη,ς όπως
απαιτεί η τρόικα και τέλος όσα
αναφέρονται στο μνημόνιο
για τα θεσμικά και οικονομικά
θέματα του κλάδου. (ποσοστό
κέρδους, ΜΥΣΥΦΑ, claw back,
ΦΥΚ κτλ).
Ο πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι υπουργοί παρακολούθησαν με προσοχή την
παρουσίαση των προβλημάτων
και έδωσαν τις ακόλουθες
απαντήσεις:
Για τα θέματα που άπτονται
του μνημονίου ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τα
δεδομένα που υπάρχουν μέχρι
στιγμής στις διαπραγματεύσεις
με την τρόικα. Ο υπουργός
οικονομικών και ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκαν ότι θα
στηρίξουν τον υπουργό Υγείας
στην διαδικασία αυτή και σε
όποιο επίπεδο χρειάζεται θα
παρέμβουν ενισχυτικά με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της
μείωσης της φαρμακευτικής
δαπάνης. Για το θέμα αυτό ειδικά ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι η προτεινόμενη μείωση
της φαρμακευτικής δαπάνης
κατά 20% από το έτος 2013
στο 2014 είναι υπερβολικά
μεγάλη και η Ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει
αποδεκτή.
∆όθηκε επίσης διαβεβαίωση
ότι κατατέθηκε προς ψήφιση
στη Βουλή, η σχετική νομοθετική διάταξη που συνέταξε
η νομική ομάδα του ΠΦΣ
και αποδέχτηκε ο υπουργός υγείας, προκειμένου να
ξεπερασθούν αξεπέραστες
γραφειοκρατικές διαδικασίες
που υπάρχουν στην κείμενη
νομοθεσία για την εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
ετών 2010-2012 (πιστωτικά
τιμολόγια, φορολογικές ενημερότητες κτλ)
Όσον αφορά τις τρέχουσες
υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ θα
υπάρξει σημαντική επιτάχυνση πληρωμών δεδομένου
ότι ρυθμίστηκαν προβλήματα
τυπικής και τεχνικής φύσεως
που αφορούσαν τον προϋπολογισμό του οργανισμού.
Ο υπουργός υγείας επεσήμανε στον πρωθυπουργό τον
ιδιαίτερα δημιουργικό ρόλο
του ΠΦΣ τόσο στα πλαίσια
του τεχνικού κλιμακίου του
Υπουργείου Υγείας όσο και σε
θέματα της καθημερινότητας.
∆ιαβεβαίωσε δε ότι ο ΠΦΣ
θα συνεχίσει να είναι κύριος
σύμβουλος της κυβέρνησης
σε θέματα φαρμακευτικής
πολιτικής και ότι ο ίδιος δεν
πρόκειται να αιφνιδιάσει τους
φορείς σε θέματα που τους
αφορούν.
www.pharmanews.gr
flyingcolours
†Á¾Äƪ¯Əxƒ®ÂÃÀ¬À©½Â½¯ƏœŽ 70674 / 4-10-2012
x¾¶Əƒ¶ƏƽƒƏ¹À±Ƒºǧº¾Ə½Əƃ¨Æ½Ə¶¯ƏƺƏƐ¶Ä±ÂçÁ½Â½˜
ƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏ•ÀƏƒ§ÀƏº¿º¾¹¾Ɛº±Æ§ƒÀƏ±ƬƑ¨Á®Æ¶Ə
¹¾¶ÃÁÀ»¨¯Ə¬À±Ə·À½Ä‘ƏƐ¶Ä½ÆºÁ¾ƒ‘
ζ
ζ
¡¢—©“˜¢͒ —¡—©¢—¥©›”˜¢ž§ –͐¥©¢ž§©”–š”•͓›ž§©
¡¢—©”͐¡¦§¡—©¢—¥©œ͒œ—¥
̺š¢”¢œ͔”¥© ”Ÿ˜¡¢—œž˜š͔¥© ͔ ”§”¥© “”͐¦ž§© ͗¢˜© ¢ž© © © © © © © © © © © © © © © Ÿ” ˜͔¦”˜© ͔©
Ÿž¢”›”¡œ¢˜š͗©¡§“§¡œ͗©‘¡˜š͚©¡§¡¢¢˜š͚©Ÿž§©‘ž—£ž͘©¡¢—©§Ÿž¡¢͒ ˜™—©
”͗¥©͚ ˜œž§©”–š”•͓›ž§©̓©š͘ ˜©Ÿ›”ž”š¢͒œ¢©Ÿ” ˜›œ‘͓ž§©”͐¡¦§¡—
¢—¥©ž—¢˜š͒¥©”– ͒–ž ¡—¥©
ζ ¢—¥©–¤¡¢˜š͒¥©›”˜¢ž§ –͐¥©
ζ ¢—¥©“˜ž—¢˜š͒¥©Ÿ͗“ž¡—¥
©͗Ÿ¤¥©—©¡§–š͔¢ ¤¡—
©—©œ͓£—¡—
©—©œ͒œ—©š˜©—©›ž–˜š͒
ζ
żƐºƐÁ¾Æ§ƒ¶Ə±ÂöþƐ‘Ə
橁©¹½ÁÀ¯ƏƏ
ѫ ¡§œ‘͓››”˜©¡¢—©•§¡˜ž›ž–˜š͒©–¤¡¢˜š͒©›”˜¢ž§ –͐
ζ©}¶ƒÃÀĺƒ¾ƐªƏ“¿ǧƏ
β ¡§œ‘͓››”˜©¡¢—©•§¡˜ž›ž–˜š͒©“˜ž—¢˜š͒©Ÿ͗“ž¡—
EFSA COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012
ŒƑ¾ƒ¾Ɛ‘ƏÅƑº¼Æ§ƒ¶Ə±ÂöþƐ‘
ζ©“±Á¾¹©ƒ½ƏƏƏ橌±Ã¾¹©ƒ½ƏƏƏζ©+xƑÀ±Ã¶Æ©ƒ½
ѫƏƏƏ±ÂöþƐ‘Ə“±Á¾¹©ƒ½Ə
ƏŒ±Ã¾¹©ƒ½Ə
Ə+xƑÀ±Ã¶Æ©ƒ½Ə
“žš˜œ͓¡¢—š©”š¢”͚¥©¡”©©œ”›͔¢”¥©͗Ÿž§©¡§œœ”¢”͐¦©
©”£”›ž¢͔¥©
ѫƏƏƏ¹¾¬Ƒ‘Əñ»Ƒ§¯ƏƐƑ¾ƒ¾Ɛ§¯ƏƺƑ§Ãº¯Ə”›”–¦͗œ””¥©¤¥©Ÿ ž¥©
NJ?AC@M
©¡¢˜¥©žŸž͐”¥©¡§œœ”¢”͐¦©©”£”›ž¢͔¥
§œŸ›ѥ ¤œ©w˜¢ ž•ѥ¥©œ”©¡ѣ“— ž©š˜©Ÿ¢ž£”˜šѪ©ž™ѫ©yœ‘Ѧ”¢”©©šѦ’ž§›”¥©š£—œ” ˜Ѧ©œ”©¢ž©Ÿ ¤˜Ѫ©–”ѫœ©ђ—©§Ÿ” ‘ѣ”¢”©¢—©¡§˜¡¢ѭœ”—©—œ” ѥ¡˜©“Ѫ¡—©©
і©¡§œŸ›— ѭœ¢©“˜¢ ž•ѥ¥©“”©§Ÿžš£˜¡¢žѫ©¢—©˜¡ž žŸ—œѧ—©“˜¢ ž•ѥ©š˜©¢ž©§–˜”˜Ѫ©¢ ѪŸž©¨¤ѥ¥©ƒ§›Ѧ¡¡”¢˜©œš ˜Ѧ©ŸѪ©¢©Ÿ˜“˜Ѧ
y¾¶Ã©ÄºÃ¶¾Ə¶¬ÀƐƑº¾ÂþƐ‘ƏÂöƏŽ¶ÁƶƐº©¶
ˆÚpylto‫€‚|׉‬nځn™Ú|tÐ|n™Ú€h™
†¬ÀƐƑº¾ÂþƐª¯Əy¾¶ƒÀƧ¶¯Ə¼¾¶ƏýƒƏÅƑƑ‘¹¶
#*.#,©̸̺©ƒ œš”§¢˜š͒©̹˜žœ—¦͐©
xÁ¶»º©¶ƏÅƬÀÁ¾ƐÀǧƏ•Æ¨Æ¶ÃÀ¯ƏŽ¶ÁƶƐº©®ƒƏƏ
y”¤•©̿ £͚ž¥©
©©©{˜š͔ œ˜©̸¢¢˜š͒¥
©̓—›©©©©
©
̺£˜š͒¥©̸¢˜¡¢͓¡”¤¥©
©©©x”¡¡›ž͐š—
©̓—›©©©
VVVDKODMFQƏE@QL@JDH@DKODMFQ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΓΗ*
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
Πρόκειται για μια αγωγή, που χάρη στο πατενταρισμένο μόριο Stemoxydine, υποστηρίζει
τη λειτουργία των βλαστοκυττάρων της τρίχας και αφυπνίζει τους βολβούς των μαλλιών,
όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση ύπνωσης.
Σε ποιους απευθύνεται;
Το νέο προϊόν απυθύνεται σε όλους όσους βλέπουν μέτρια έως σοβαρή μείωση του
τριχωτού της κεφαλής.
Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση που θεωρεί την τριχόπτωση «ανδρικό
πρόβλημα», αφορά σε σημαντικό ποσοστό και τις γυναίκες. Πλήττει το 75% των
αντρών, αρχίζοντας ήδη από τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους, ενώ στις γυναίκες
εμφανίζεται στο 25% του πληθυσμού στα 35-40 χρόνια τους, ενώ φτάνει στο 60%,
μετά την εμμηνόπαυση.
Σημαντικό ρόλο στο κύκλο ζωής των τριχών παίζει και η εποχικότητα: περισσότεροι
θύλακες τριχών μπαίνουν στην τελογενή φάση (πτώση) κατά την έναρξη της άνοιξης,
η οποία συνεχίζεται το καλοκαίρι, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη τριχόπτωση το
φθινόπωρο.
Μέχρι να αρχίσει ένας νέος κύκλος, ώστε μία νέα τρίχα να γεννηθεί στη θέση της
παλιάς, μεσολαβεί μια φάση αδράνειας.
Σε αυτή τη φάση αδράνειας της τρίχας εστίασε η επιστημονική έρευνα της L’Oreal,
ανακαλύπτοντας ότι, κατά τη φάση αυτή, τα βλαστοκύτταρα αναλαμβάνουν να
«ξυπνήσουν» τους ανενεργούς βολβούς της τρίχας, ώστε να δημιουργηθούν νέες
τρίχες.
Το κατοχυρωμένο μόριο Stemoxydine
ΜΑΛΛΙΑ
Για τη βέλτιστη λειτουργία τους, τα βλαστοκύτταρα πρέπει να βρίσκονται σε υποξικό
περιβάλλον, δηλαδή σε περιβάλλον με χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Συχνά όμως,
εξωτερικές επιδράσεις (UV ακτίνες, στρες, ορμονικές διαταραχές) γεμίζουν το
βολβό με οξυγόνο, γεγονός που αναστέλλει το έργο των βλαστοκυττάρων για τη
δημιουργία νέων τριχών.
87%
Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε τη VICHY στη δημιουργία του 1ου πατενταρισμένου
μορίου με βιομιμητική δράση, του Stemoxydine®, που μιμείται τις επιδράσεις του
υποξικού περιβάλλοντος. Η συγκέντρωσή του, σε ποσοστό 5%, αρκεί για να προάγει
τη βέλτιστη λειτουργία των βλαστοκυττάρων.
ΠΛΟΥΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ*
ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ 20 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η VICHY
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ DERCOS NEOGENIC, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ
www.vichy.gr
* από τη VICHΥ
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΟΝΕΙΡΟ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Το DERCOS NEOGENIC
περιλαμβάνει μονοδόσεις και
απλικατέρ που κάνει απαλό
μασάζ στην επιδερμίδα του
κεφαλιού κατά την εφαρμογή.
Έχει ευχάριστο άρωμα,
στεγνώνει γρήγορα, δεν
κολλάει και δεν αφήνει ίχνη
λιπαρότητας.
Αρκεί μία δόση το πρωί ή το
βράδυ σε βρεγμένα ή στεγνά
μαλλιά, για τρεις μήνες.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σε κλινική μελέτη που
διεξήχθη από τον Δρ. Pascal
Reygagne στο νοσοκομείο
Saint Louis, σε δείγμα 101
ατόμων με τριχόπτωση, μετά
από καθημερινή εφαρμογή
της λοσιόν Stemoxydine για
3 μήνες, οι συμμετέχοντες
εμφάνισαν αύξηση 4% στην
πυκνότητα των μαλλιών τους,
ποσοστό που ισοδυναμεί με
1.700 νέες τρίχες σε 3 μήνες
(vs placebo).
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ:
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
στην αναγέννηση των μαλλιών.
ΜΟΡΙΟ:
1 ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ
ΤΟ STEMOXYDINE
το 1ο μόριο που ευνοεί την καλή
λειτουργία των βλαστοκυττάρων.
Οι βολβοί που βρίσκονται σε
κατάσταση ύπνωσης, αφυπνίζονται.
ΑΓΩΓΗ
1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕ ΜΟΝΟΔΟΣΕΙΣ
με απλικατέρ που κάνει απαλό
μασάζ, για μέγιστη
αποτελεσματικότητα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ:
Πιο πυκνά μαλλιά
88%*
Περισσότερος όγκος 84%*
*Δοκιμή χρήσης σε 67 γυναίκες.
Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε 3 μήνες.
MHNAΣ HTAN KAI ΠEPAΣE
Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ κ. ΛΕΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΚΙΝΤΖΗ
Της διαφθοράς
το ανάγνωσμα
Αποκαλυπτική για τον «μεγάλο ασθενή» που λέγεται
δημόσια διοίκηση ήταν για μία ακόμη χρονιά η ετήσια
έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης,
κ. Λέανδρου Ρακιντζή.
Της Νεκταρίας Καρακώστα
Ό
πως παραδέχεται στην εισαγωγή της
έκθεσής του ο Γενικός Επιθεωρητής, «ο
δημόσιος τομέας στη χώρα μας πάσχει
κυρίως λόγω της κακοδιοίκησης, που συνιστάται στη μη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος από κάποιους υπαλλήλους, ενίοτε λόγω αδιαφορίας ή, προσφάτως, διάθεσης αποφυγής αναλήψεως
ευθυνών εκ του φόβου ότι κατόπιν καταγγελίας θα
θεωρηθούν επίορκοι και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα,
όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά και της διαφθοράς,
γεγονός που επιφέρει πολύ επιβλαβείς επιπτώσεις, τόσο στη λειτουργία του κράτους με τη
γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του
μηχανισμού του, όσο και στον ιδιωτικό τομέα
με επιβαρυντικές συνέπειες για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας και την εν γένει κοινωνική
και πολιτισμική εξέλιξή της, δεδομένου ότι οι δύο
αυτοί τομείς που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα
δοχεία αλληλοεπηρεάζονται και τις συνέπειες αυτές
βιώνουμε ήδη».
Με την τοπική αυτοδιοίκηση να κρατά όπως κάθε
28 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
MHNAΣ HTAN KAI ΠEPAΣE
χρονιά τα «σκήπτρα» της διαφθοράς και της
κακοδιοίκησης, γεγονός που σε μεγάλο
βαθμό μπορεί να αποδοθεί όχι σε αύξηση
των παραβατικών συμπεριφορών, αλλά στη
μετακύλιση πολλών αρμοδιοτήτων στους
ΟΤΑ πρώτου βαθμού, η έκθεση αποκαλύπτει ότι και η υγεία είναι ένας τομέας που
πάσχει, ιδίως στο κομμάτι που αφορά στην
παροχή των υπηρεσιών υγείας και στην
προμήθεια υγειονομικού υλικού από τα νοσοκομεία. Συνολικά, το 7% των υποθέσεων
που απασχόλησαν τον Γενικό Επιθεωρητή
εντός του 2012 αφορούσαν στον τομέα
της υγείας. Ο κ. Ρακιντζής κάνει λόγο για
υπόγειες διαδρομές, επισημαίνοντας επιπλέον ότι στον τομέα της υγείας υπάρχει
η εγγενής δυσκολία, καθώς οποιαδήποτε
παρέμβαση μπορεί να σταματήσει τη ροή
της προμήθειας υγειονομικού υλικού.
«Σημαντική οικονομική αιμορραγία
προκαλούν οι υπερτιμολογήσεις των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μοσχευμάτων,
μηχανημάτων κ.λπ., η οποία ελπίζουμε ότι
θα περιορισθεί με την καθιέρωση νομοθετικού συστήματος προμηθειών απευθείας
από τους προμηθευτές και όχι μέσω τριγωνικών διεθνών συναλλαγών. Το ζήτημα της
δωροδοκίας των ιατρών, το γνωστό φακελάκι αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση, αλλά
μόνον διά της επ’ αυτοφώρω συλλήψεως
μπορεί να διαπιστωθεί. Εκεί όπου υπάρχει
πλήρης σύγχυση και έλλειψη ελέγχου είναι
οι πανεπιστημιακές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστημιακών ιατρών»,
σημειώνει ο κ. Ρακιντζής.
Αρνητικό παράγοντα στην καταπολέμηση της μικροδιαφθοράς και του γρηγορόσημου θεωρεί ο Γενικός Επιθεωρητής και
τον πρόσφατο νόμο, που αποποινικοποιεί
την απλή παροχή που δίδεται χάριν ευγνωμοσύνης, ο οποίος οδηγεί σε ατιμωρησία
τα περιστατικά μικρής δωροδοκίας.
Χαρακτηριστικές υποθέσεις
1. Βιομηχανία χορήγησης ...αναρρωτικών. Ολόκληρη ...επιχείρηση χορήγησης
αναρρωτικών αδειών είχε στηθεί στο ΙΚΑ
του Ηρακλείου της Κρήτης. Η υπόθεση
ήλθε στο φως έπειτα από δημοσίευμα
τοπικής εφημερίδας του Ηρακλείου.
Οικονομικοί μετανάστες προσέρχονταν μαζικά στο υποκατάστημα του ΙΚΑ
στο Ηράκλειο, προσκομίζοντας ιατρικές
βεβαιώσεις – γνωματεύσεις χορήγησης
αναρρωτικών αδειών από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων του ΕΟΠΥΥ. Επίσης, πολλοί ήταν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι,
κάθε χρόνο, από την ημερομηνία διακοπής
της εργασίας μέχρι την ανάληψη εργασίας την επόμενη χρονιά, βρίσκονταν σε
“
«Πάρτι»
εκατομμυρίων με
νοσηλεία ασθενών
στο εξωτερικό
ανακάλυψε ο
Γενικός Επιθεωρητής
∆ημόσιας ∆ιοίκησης,
από έλεγχο στον
ΕΟΠΥΥ.
”
αναρρωτική άδεια, λαμβάνοντας επίδομα
ασθενείας, που είναι πολλαπλάσιο από το
επίδομα ανεργίας...
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιατρού στο Ηράκλειο, ο οποίος σ’ ένα μόνο
έτος χορήγησε 6.300 ημέρες αναρρωτικής
αδείας! Ο αριθμός αυτός, αν πολλαπλασιαστεί επί 25 ευρώ που είναι το μέσο
ημερομίσθιο επιδότησης, συνεπάγεται
επιβάρυνση του ασφαλιστικού φορέα
κατά 157.500 ευρώ!
2. Καταγγελίες ασθενών. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ύστερα από καταγγελία
πολιτών σχετικά με: την παροχή υπηρεσιών υγείας, τις συνθήκες νοσηλείας και την
30 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
αντιμετώπιση ασθενών σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, ενδεχόμενη
αμέλεια και θάνατο ασθενών, ενδεχόμενη
μη σύννομη δραστηριότητα ιατρών Νοσηλευτικών μονάδων, τη νομιμότητα λειτουργίας, την ποιότητα και επάρκεια των
εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των
προσφερομένων υπηρεσιών από Φορείς
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
ιδιωτικού τομέα, τις συνθήκες νοσηλείας
και λειτουργίας στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας και τη νομιμότητα
λειτουργίας ιδιωτικών μονάδων παροχής
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
3. Εικονική συνταγογράφηση. Η Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ), επέβαλε ποινές για εικονική συνταγογράφηση
φαρμάκων και συνεργασία φαρμακοποιών
και ιατρών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ποινών σε φαρμακεία και ιατρούς (ποσοστό 75%) αφορούσε στη μη
συμμόρφωση ιατρών και φαρμακοποιών
κατά τη συνταγογράφηση και εκτέλεση
συνταγών με τις λοιπές διατάξεις του Π∆.
121/2008.
4. Κλινικές. Στις κλινικές, η κύρια
παράβαση που διαπιστώθηκε αφορούσε
στις χρεώσεις ΚΕΝ και στην παράτυπη
παρακράτηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων.
Όσον αφορά στις Τοπικές Μονάδες Υγείας και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώθηκαν προβλήματα, που
ανά κατηγορία εκτιμώνται σε: κακοδιοίκηση σε ποσοστό 10%, οργανωτικά προβλήματα σε ποσοστό 13% και 4% προβλήματα
διαφθοράς.
5. «Πάρτι» εκατομμυρίων με νοσηλεία ασθενών στο εξωτερικό ανακάλυψε
ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, από έλεγχο στον ΕΟΠΥΥ. Στο τμήμα
Πρόσθετης Περίθαλψης και Νοσηλείας στο
Εξωτερικό και της Ειδικής Υγειονομικής
Επιτροπής Εξωτερικού Αθηνών του ΟΠΑ∆
οι υποθέσεις δεν εξετάζονταν με σειρά
προτεραιότητας, αλλά με ...αδιευκρίνιστα
κριτήρια. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις,
η γνωμοδότηση της Επιτροπής εκδιδόταν
www.pharmanews.gr
Η κλαριθρομυκίνη
της
KLARIFECT
®
CLARITHROMYCIN
Lectus adv.
21 δισκία των 500 mg
Το Klarifect® ενδείκνυται:
Για λοιμώξεις του κατώτερου και του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
Για λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
Ως συμπληρωματική θεραπεία σε γενικευμένες
ή εντοπισμένες λοιμώξεις οφειλόμενες σε άτυπα μυκοβακτηρίδια
Για εκρίζωση του Helicobacter Pylori
KLAR/adv01/03.13
Για οδοντογενείς λοιμώξεις ως φάρμακο 2ης επιλογής
Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: Η Κλαριθρομυκίνη είναι ημισυνθετικό μακρολιδικό αντιβιοτικό, προϊόν υποκατάστασης της υδροξυλικής
ομάδας στη θέση 6 με ομάδα CH3O στον λακτονικό δακτύλιο της ερυθρομυκίνης. Συγκεκριμένα η Κλαριθρομυκίνη είναι 6-0-μεθυλερυθρομυκίνη Α. Πρόκειται για άσπρη, άοσμη, πικρή σκόνη, αδιάλυτη στο νερό και διαλυτή στην αιθανόλη, μεθανόλη και ακετονιτρίλιο.
Το μοριακό βάρος είναι 747,96. Θεραπευτικές ενδείξεις: Η Κλαριθρομυκίνη ενδείκνυται στη θεραπεία λοιμώξεων προκαλούμενων από
ευαίσθητους σε αυτή μικροοργανισμούς όπως:• Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος συμπεριλαμβανομένης της
βρογχίτιδας και της πνευμονίας από την κοινότητα. • Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος συμπεριλαμβανομένης της
ρινοκολπίτιδας και της φαρυγγοαμυγδαλίτιδας. • Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων (π.χ. θυλακίτιδα, κυτταρίτιδα, ερυσίπελας). • Συμπληρωματική θεραπεία (σε συνδυασμό με άλλα αντιφυματικά φάρμακα) για τη θεραπεία γενικευμένων ή εντοπισμένων
λοιμώξεων οφειλόμενων σε άτυπα μυκοβακτηρίδια. • Εκρίζωση του Helicobacter pylori για την αντιμετώπιση του έλκους του δωδεκαδακτύλου και πρόληψη των υποτροπών του, εφ’ όσον χορηγείται σε συνδυασμό με αναστολείς της γαστρικής έκκρισης. • Οδοντογενείς
λοιμώξεις, ως φάρμακο δεύτερης επιλογής. Αντενδείξεις: Η Κλαριθρομυκίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στα
μακρολίδια. Αντενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγηση της Κλαριθρομυκίνης με φάρμακα που περιέχουν αστεμιζόλη, σιζαπρίδη, πιμοζίδη,
τερφεναδίνη και εργοταμίνη ή διυδροεργοταμίνη. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Συχνές: - Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Κεφαλαλγία,
αλλοίωση γεύσης. - Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Διάρροια, ναυτία, κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, έμετος. - Παρακλινικές
εξετάσεις: Ηπατικά ένζυμα αυξημένα. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η συνήθης συνιστώμενη δόση κλαριθρομυκίνης είναι ένα δισκίο
των 250mg δύο φορές την ημέρα. Σε βαρύτερες λοιμώξεις η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σε 500mg δύο φορές την ημέρα. Η συνήθης
διάρκεια της θεραπείας είναι 6 έως 14 ημέρες. Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση: Το προϊόν αυτό
χορηγείται με ιατρική συνταγή. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη ΠΧΠ που διατίθεται από την εταιρεία. Κάτοχος
άδειας κυκλοφορίας: Μινέρβα φαρμακευτική Α.Ε. - Λεωφ.Κηφισού 132, 121 31 Περιστέρι τηλ. 2105702199. Προειδοποιήσεις: Όπως με
άλλα αντιβιοτικά, η μακροχρόνια χρήση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αποικισμό με αυξημένο αριθμό μη ευαίσθητων βακτηρίων και
μυκήτων. Εάν προκύψουν σοβαρές λοιμώξεις θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη θεραπεία. Προφυλάξεις: Έχει αναφερθεί επιδείνωση των
συμπτωμάτων της myasthenia gravis σε ασθενείς που λαμβάνουν κλαριθρομυκίνη. Το προϊόν αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή. Πριν τη
συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη ΠΧΠ που διατίθεται από την εταιρεία. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Μινέρβα φαρμακευτική
Α.Ε. - Λεωφ.Κηφισού 132, 121 31 Περιστέρι τηλ. 2105702199
Λ.Κηφισού 132, 121 31 Περιστέρι
τηλ.: 210 5702199
website: www.minervapharm.gr
MHNAΣ HTAN KAI ΠEPAΣE
“
Για την
καταπολέμηση, της
διαφθοράς και της
κακοδιοίκησης
ο κ. Ρακιντζής
τονίζει πως τα
ενδεδειγμένα μέτρα
πρέπει να έχουν
τρεις στόχους:
την πρόληψη, την
καταστολή και την
εκπαίδευση των
πολιτών
”
της δαπάνης, ενδελεχή έλεγχο των υποθέσεων ασφαλισμένων που δεν έχουν κληθεί
να υποβάλουν παραστατικά νοσηλείας και
να επιστρέψουν τυχόν αδιάθετα ποσά, καταγραφή των δυνατοτήτων εξειδίκευσης
παροχής υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα,
προκειμένου να εξαντλούνται οι δυνατότητες νοσηλείας στο εσωτερικό και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε οι
επιτροπές να είναι ενιαίες για όλους τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
6. Όσα βλέπει η...πεθερά. Προϊστάμενος της ∆ιεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης του Οίκου του Ναύτου διαπιστώθηκε
ότι άσκησε πλημμελή έλεγχο των παραπεμπτικών διαγνωστικού κέντρου, εξαιτίαυθημερόν ή ακόμη και σε ημερομηνία ας του οποίου το ταμείο ζημιώθηκε κατά
προγενέστερη της υποβολής. Σε κάποιες 82.424,64 ευρώ.
περιπτώσεις, δεν υπήρξε προηγούμενος
έλεγχος, αν η νοσηλεία θα μπορούσε να Οι προτάσεις του επιθεωρητή
πραγματοποιηθεί από εγχώριο ίδρυμα. Για την καταπολέμηση, της διαφθοράς και
Πανεπιστημιακοί, πολιτικοί, γιατροί έκαναν της κακοδιοίκησης ο κ. Ρακιντζής τονίσυχνά κατά δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό ζει πως τα ενδεδειγμένα μέτρα πρέπει να
χρήση του δικαιώματος νοσηλείας στο έχουν τρεις στόχους: την πρόληψη, την καεξωτερικό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ταστολή και την εκπαίδευση των πολιτών.
Για τη μεν πρόληψη, τα μέτρα πρέπει
πως 9 βουλευτές, οι οποίοι αν και δεν είχαν
καταβάλει εισφορές για μεγάλο χρονικό να αποσκοπούν στην αναβάθμιση των παδιάστημα, νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό, ρεχόμενων υπηρεσιών, στην απλοποίηση
επιβαρύνοντας τον ΟΠΑ∆, στον οποίο βρέ- των διοικητικών διαδικασιών, στη μείωση
θηκαν ευκαιριακά ασφαλισμένοι λόγω της της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή της
πλήρους μηχανογράφησης των υπηρεσιιδιότητάς τους.
Συνολικά εκτιμάται ότι έχουν δαπα- ών, ώστε να αποκοπεί κατά το δυνατόν η
νηθεί 6 εκατ. ευρώ σε νοσήλια ασθενών προσωπική επαφή πολιτών με τους υπαλστο εξωτερικό, οι οποίοι προτιμούν νο- λήλους και στη διαφάνεια της διοικητικής
σοκομεία της Γερμανίας (24,7%), της Μ. δράσης, παράλληλα με την αξιοκρατική
Βρετανίας (20,75%), της Γαλλίας (12,72%) επιλογή του προσωπικού, κυρίως ως προς
το ήθος του και την προθυμία του να προκαι των ΗΠΑ (12,36%).
Στο πόρισμά του, ο κ. Ρακιντζής τονίζει σφέρει.
Όσον αφορά στην καταστολή των
την ανάγκη επανασχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ
φαινομένων
διαφθοράς και κακοδιοίκηαπό μηδενική βάση, με αποσαφήνιση της
ταυτότητας, των στόχων, των χρηματοδοτι- σης, ο Γενικός Επιθεωρητής τονίζει ότι θα
κών εργαλείων και των μεθόδων δράσης του. πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά
Συγκεκριμένα, προτείνει την εκπόνη- και γρήγορα οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και
ση ενιαίας διαδικασίας για κάθε σχέδιο κατασταλτικοί μηχανισμοί, με παράλληλη
έγκρισης των νοσηλίων για όλους τους γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη
ασφαλισμένους του Οργανισμού από απόδοση της δικαιοσύνης. ∆ιαφορετικά,
την υποβολή της αίτησης ως την έκδοση σημειώνει, «όλες οι προσπάθειες θα αποεγκριτικής απόφασης και την εκκαθάριση βούν επί ματαίω».
32 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
EΠIKAIPOTHTA
∆ΩΡΟ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ISOPLUS
Βήματα Υγείας & Ευεξίας
Τ
ο περπάτημα αποτελεί μια πολύ καλή
φυσική άσκηση για το σώμα, η οποία
μάλιστα στις μέρες μας αποκτά όλο και
περισσότερους υποστηρικτές! Είναι ένας
εύκολος και ξεκούραστος τρόπος άσκησης, αφού δεν απαιτεί εγκλεισμό σε κάποιο γυμναστήριο, ενώ μπορεί να γίνει
ιδιαίτερα διασκεδαστικός αν συνδυαστεί
με καλή παρέα. Το περπάτημα θεωρείται
απαραίτητο για όσους ακολουθούν έναν καθιστικό τρόπο
ζωής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πολύ καλή λύση για
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
τα οποία έχουν περιορισμένη
δυνατότητα άσκησης με άλλους πιο απαιτητικούς τρόπους
άθλησης.
Οι συμβουλές, λοιπόν, για την ένταξη του βάδην στη ζωή μας πληθαίνουν
και όχι άδικα, αφού τα οφέλη του είναι
πολλαπλά! Το περπάτημα βελτιώνει και
προστατεύει την υγεία της καρδιάς,
συμβάλλει στη διατήρηση του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα,
μειώνει την αρτηριακή πίεση, ενώ μπορεί να βοηθήσει και στη βελτίωση των
επιπέδων των λιπιδίων (χοληστερίνη και
τριγλυκερίδια) στο αίμα.
2.500 βήματα, συγκροτούν μια μέτριας έντασης άσκηση, που αρκούν για
να έχουμε τα οφέλη του βάδην. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ένας μέσος άνθρωπος
χρειάζεται μόνο 5’ για να κάνει 500
βήματα, άρα η πραγματοποίηση 2.500
βημάτων αν και μπορεί αρχικά να μοιάζει
κάτι ακατόρθωτο, στην πραγματικότητα
αντιστοιχεί μόλις σε περπάτημα 25’!
Με κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της την προαγωγή της υγείας και της
ευεξίας του ανθρώπου, η ISOPLUS, σας
βοηθά να ενσωματώσετε το ευεργετικό
περπάτημα στη ζωή σας, χαρίζοντάς σας
με κάθε αγορά 2 προϊόντων της από τα
συνεργαζόμενα φαρμακεία με την «Ειδική
Σήμανση ISOPLUS», ένα πρακτικό και
πολύ χρήσιμο βηματομετρητή.
Το πρακτικό αυτό δώρο έχει και τις
εξής χρηστικές λειτουργίες:
• Μέτρηση βημάτων για να υπολογίζετε με ευκολία τα 2.500
βήματα που ωφελούν την
υγεία της καρδιάς!
• Ένδειξη απόστασης για να
γνωρίζετε τη συνολική απόσταση που έχετε διανύσει.
• Ένδειξη θερμίδων για να έχετε
γνώση των θερμίδων που έχετε κατορθώσει να κάψετε.
• Χρονόμετρο για να υπολογίζετε το χρόνο
της άσκησης.
• και ένδειξη ώρας σε 12ωρη και 24ωρη
βάση.
Η προσφορά ισχύει για τον μήνα Οκτώβριο και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε όλα τα φαρμακεία με «ειδική
σήμανση ISOPLUS».
Όλες οι ειδήσεις
για τον χώρο της υγείας
με ένα κλικ!
www.
diagnosispress.gr
36 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
To προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο μίας ισορροπημένης διατροφής•Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 2285/13.01.06
*Η προσφορά ισχύει για τον μήνα Οκτώβριο και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
SKIN, NAILS
AND HAIR
ΔΩΡΟ
ένας πρακτικός βηματομετρητής
Πραγματικά
δυνατά μαλλιά
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
Μεγάλη γκάμα
των προϊόντων της ISOPLUS
θα βρείτε στα φαρμακεία
με την ειδική σήμανση
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
Health & Nutrition
Health & Nutrition
εμπνευσμένη από τη φύση
Perfect for Every Body
TM
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
Health & Nutrition
εμπνευσμένη από τη φύση
Perfect for Every Body
TM
εμπνευσμένη από τη φύση
Perfect for Every Body
TM
ΣΕ ΜΑΛΛΙΑ, ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ
τον ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΕΑΥΤΟ
σας
ÁÈÇÍÁ: Τ. 210 95 79 707 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τ. 2310 028 668 • e-mail: [email protected] • www.healthyme.gr •
Με κάθε αγορά
2 προϊόντων η ISOPLUS
σας κάνει ΔΩΡΟ
έναν πρακτικό
βηματομετρητή!
find us on
EΠIKAIPOTHTA
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η Teva εξαγοράζει την MicroDose Therapeutx
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
ανακοίνωσε πρόσφατα, ότι έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία για την
εξαγορά της MicroDose Therapeutx,
μιας εταιρείας φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και συστημάτων χορήγησης φαρμάκων, που εστιάζει σε
τεχνολογίες εισπνεόμενων φαρμάκων
και προϊόντα για παθήσεις και λοιμώξεις
του αναπνευστικού, με την προοπτική
δραστικής βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους και της συνεργασίας
των ασθενών.
Με την προσθήκη των τεχνολογιών και των προϊόντων της MicroDose, η
Teva κάνει ένα σημαντικό βήμα στη διεύρυνση της γκάμας της στον τομέα των
ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος. Η Teva θα αποκτήσει πρόσβαση στη
μέχρι πρότινος αποκλειστικής εκμετάλλευσης τεχνολογία της MicroDose, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται η συσκευή
νεφελοποίησης πολλαπλών δόσεων σε
μορφή ξηρής σκόνης, για τη χρήση της
οποίας δεν απαιτείται καμία προετοιμασία και μέσω της οποίας το φάρμακο
μπορεί να ληφθεί σε λιγότερο από 30
δευτερόλεπτα. Η τρέχουσα γκάμα της
MicroDose περιλαμβάνει το MDT-637
για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό
(RSV) – ένα εισπνεόμενο, χαμηλής δόσης, μικρό μόριο. Πρόκειται για έναν
αναστολέα σύντηξης, που εμποδίζει τον
πολλαπλασιασμό του ιού και επιτυγχάνεται με την τεχνολογία της MicroDose.
«Είμαι ενθουσιασμένος που η Teva
μπορεί να συμπεριλάβει πλέον τα συναρπαστικά προϊόντα και τις τεχνολογίες
της MicroDose στο ολοένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των
παθήσεων του αναπνευστικού συστή-
Η
ματος. Η τεχνολογική πλατφόρμα της
MicroDose είναι απλή και θελκτική και
η προσθήκη αυτών των τεχνολογιών
και προϊόντων στη γκάμα μας θα μας
βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις ανικανοποίητες ανάγκες των νεότερων
και γηραιότερων ασθενών, που επιζητούν έναν καλύτερο τρόπο λήψης των
“
Η Teva
θα αποκτήσει
πρόσβαση στη
μέχρι πρότινος
αποκλειστικής
εκμετάλλευσης
τεχνολογία της
MicroDose,
στην οποία
συμπεριλαμβάνεται
η συσκευή
νεφελοποίησης
πολλαπλών δόσεων
σε μορφή ξηρής
σκόνης.
38 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
”
φαρμάκων από τα οποία εξαρτώνται»,
δήλωσε ο Michael Hayden, Πρόεδρος
του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
και Επιστημονικός ∆ιευθυντής της Teva.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Teva θα εξαγοράσει όλες τις
κυκλοφορούσες μετοχές της MicroDose
έναντι $40 εκατομμυρίων, θα καταβάλει
επιπρόσθετες πληρωμές ύψους έως και
$125 εκατομμύρια με την επιτυχή ανταπόκριση σε κανονιστικά και αναπτυξιακά
ορόσημα, καθώς και την ανταπόκριση
σε ορόσημα βάσει των πωλήσεων, ενώ
θα καταβάλει κλιμακούμενες πληρωμές
για δικαιώματα εκμετάλλευσης με την
εμπορευματοποίηση του MDT-637 και
ενός φαρμάκου για το άσθμα/τη χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε πρωϊμότερο στάδιο.
Ο Anand V. Gumaste, Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συμβουλίου της MicroDose,
δήλωσε: «Πιστεύω, ότι αυτή η συμφωνία
παρέχει μια μοναδική ευκαιρία εξέλιξης της τεχνολογικής πλατφόρμας και
των προγραμμάτων ανάπτυξης της
MicroDose προς το μέγιστο όφελος
των ασθενών. Η Teva διαθέτει ισχυρά
και ολοένα διευρυνόμενα προνόμια
αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων για
τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, με τεράστια εμπειρία τόσο στους
μηχανισμούς στοχοθετημένης χορήγησης φαρμάκων όσο και σε καινοτόμες
θεραπευτικές μεθόδους. Η Teva έχει επίσης ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά,
ενώ διαθέτει μια αλυσίδα προμήθειας
παγκόσμιας εμβέλειας».
Η Stifel έδρασε ως αποκλειστικός
οικονομικός σύμβουλος της MicroDose
Therapeutx σε αυτή τη συναλλαγή.
www.pharmanews.gr
EΠIKAIPOTHTA
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καινοτομία
και επιχειρηματικότητα
η σύμπραξή τους, με απώτερο στόχο
την ενίσχυση των δεσμών της ανώτατης
εκπαίδευσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη
17 Σεπτεμβρίου το MBA International του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι
Industry Disruptors – Game Changers και
η φαρμακευτική εταιρεία MSD.
Συγκεκριμένα, φέτος με την συνδρομή του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού
Industry Disruptors – Game Changers και
την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας MSD, η κατεύθυνση «Innovation and
Entrepreneurship» του International
MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών εμπλουτίστηκε σε περιεχόμενο
και αναβαθμίστηκε με στόχο να προσφέρει περαιτέρω θεωρητική αλλά και τεχνική
κατάρτιση στους φοιτητές που διαθέτουν
καινοτόμες ιδέες και θέληση να επιχειρήσουν.
Στο πνεύμα αυτό, και με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και
της καινοτομίας στη χώρα μας, η φαρμακευτική εταιρεία MSD προχώρησε στη χο-
Τ
“
Είναι η
πρώτη φορά που
υλοποιείται στην
Ελλάδα μία τέτοια
πρωτοβουλία
σύμπραξης
∆ημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα στο
χώρο της ανώτατης
εκπαίδευσης
40 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
”
ρήγηση 10 υποτροφιών, ενώ υποστηρίζει
και άλλες οριζόντιες ενέργειες, προκειμένου
οι υπότροφοι να αποκτήσουν τα κατάλληλα
εφόδια για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, με αυξημένες πιθανότητες
επιτυχίας.
Στη Συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος
ενθάρρυνε με την ομιλία του τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την
ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός, «πρωτοβουλίες
όπως αυτή η συνεργασία της MSD με τους
Ιndustry Disruptors-Game Changers και το
ΟΠΑ, σπάνε τα στεγανά και δημιουργούν ένα
καινούριο υπόδειγμα για άλλους δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς. Συνέχισε λέγοντας
ακόμη πως, «αυτή η κίνηση αποτελεί ψήφο
εμπιστοσύνης για τη χώρα, καθώς μία απ’
ντις μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως, όπως η MSD, επενδύει
στην Ελλάδα».
Από τη μεριά του, ο Vice President &
Managing Director της MSD στην Ελλάδα,
κ. Karim Mikhail, αφού αναφέρθηκε στη
σημασία που δίνει η MSD παγκοσμίως στη
στήριξη της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, ειδικά για τη χώρα μας επεσήμανε ότι
είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται στην
Ελλάδα μία τέτοια πρωτοβουλία σύμπραξης
∆ημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στο χώρο της
ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία ανοίγει το
δρόμο για σημαντική ενίσχυση των δεσμών
ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την
επιχειρηματικότητα. «Απώτερος στόχος μας
είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία του πιο
καινοτόμου προγράμματος στην ελληνική
εκπαίδευση φέρνοντας σε επαφή την έρευνα με την επιχειρηματική δραστηριοποίηση»,
δήλωσε ο κ. Mikhail.
www.pharmanews.gr
Από μικροί
ήμασταν περίεργοι ...
...να ανακαλύψουμε ποιο είναι το πιο
σημαντικό πράγμα στον κόσμο.
Όταν το βρήκαμε αποφασίσαμε να
κάνουμε έργο ζωής την προάσπιση
και εξασφάλισή του- της υγείας.
Είμαστε στο πλευρό της ιατρικής
κοινότητας παρέχοντας φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας,
προσπαθώντας να έχουν πρόσβαση
σε αυτά, όλοι οι συνάνθρωποί μας.
Παραμένουμε περίεργοι, παραμένουμε αποφασισμένοι, παραμένουμε
στο πλευρό σας με τον ενθουσιασμό
και την επιμονή μικρού παιδιού.
Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστέρι • Τηλ: 210 5777140 • Fax: 210 5788791 • e-mail: [email protected] • www.farmasyn.gr
Γραφείο Β. Ελλάδος: Μαιάνδρου & Αδμήτου 27, 56224 Εύοσμος • Τηλ: 2310 703856 • Fax: 2310 703178 • e-mail: [email protected]
EΠIKAIPOTHTA
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) της Roche
Roche ανακοίνωσε την
έναρξη της εμπορικής
διάθεσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, του τεστ Tina-quant
HbA1cDx Gen.2, το οποία
βοηθά τους γιατρούς στη
διάγνωση και παρακολούθηση του διαβήτη, καθώς
και στον προσδιορισμό των
ασθενών που διατρέχουν
κίνδυνο. Χάρη στο νέο
αυτό τεστ, το οποίο είναι
ήδη εμπορικά διαθέσιμο
στην Ευρώπη ως μέρος του
Η
αναλυτή κλινικής χημείας
COBAS INTEGRA 800 (και
πρόκειται να κυκλοφορήσει
κατά το τρίτο τρίμηνο του
2013 και στην Αμερική) , οι
ιατροί θα μπορούν πλέον
να πραγματοποιούν άμεσο
έλεγχο χωρίς οι ασθενείς να
χρειάζεται να βρίσκονται σε
κατάσταση νηστείας.
Η δοκιμασία Tina-quant
HbA1cDx Gen.2 της Roche,
πληροί συγκεκριμένα
κριτήρια επίδοσης που
“
καθιστούν ευκολότερο
τον προσδιορισμό και τη
διαχείριση των ατόμων με
σακχαρώδη διαβήτη.
«Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
HbA1c επιτρέπει στους
γιατρούς να εντοπίζουν
περιστατικά μη διαγνωσθέντος διαβήτη και τους
βοηθά να βρίσκουν την
καλύτερη δυνατή θεραπεία
προτού εμφανιστούν προβλήματα εξαιτίας όψιμων
Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης HbA1c επιτρέπει στους
γιατρούς να εντοπίζουν περιστατικά μη
διαγνωσθέντος διαβήτη
”
42 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
επιπλοκών. Επιπλέον,
επωφελούνται από τον
εύκολο προσδιορισμό της
γλυκοζυλίωσης της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς
σε πραγματικό χρόνο,
χωρίς τις χρονοβόρες και
εντατικές διαδικασίες για
το προσωπικό. Αυτό βελτιώνει τη ροή των κλινικών
εργασιών, εξοικονομεί
χρόνο αλλά και κόστος και
αποτελεί ένα βήμα μπροστά στη διαχείριση του
σακχαρώδους διαβήτη»
δήλωσε ο Randy Pritchard,
Ανώτερος Αντιπρόεδρος
του Τμήματος Βασικών
Αντιδραστηρίων της Roche
Professional Diagnostics.
Χάρη στην υψηλή ειδικότητα του αντιδραστηρίου,
η δοκιμασία αυτή δεν
επηρεάζεται από παρεμβολές από κοινές παραλλαγές
της αιμοσφαιρίνης όπως
οι HbS, HbE, HbC και
HbD. Για το λόγο αυτό,
η δοκιμασία Tina-quant
HbA1cDx Gen.2 παρέχει
ακριβή αποτελέσματα που
βοηθούν τους γιατρούς
στην αξιόπιστη διαχείριση
των ασθενών. Η αναφορά
σε μονάδες IFCC (mmol/
mol) και παράγωγες μονάδες NGSP (% HbA1c)
εξαλείφει τυχόν σύγχυση
για τον επαγγελματία
φροντίδας της υγείας.
Επιπλέον, η δοκιμασία
αυτή χρησιμοποιείται ως
μέθοδος αναφοράς στα
Εργαστήρια του ∆ικτύου
NGSP, μίας ένωσης που
υποστηρίζει την προτυποποίηση του ελέγχου της
HbA1c.
www.pharmanews.gr
°È·Ù› Mylan;
°È·Ù› ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·ÛıÂÓ‹
¶OIOTIKA ÁÂÓfiÛËÌ· Ê¿Ú̷η
Û ÙÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÁÈ· O§OY™...
GPH_AD_052_OCT_12
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ www.mylan.com
Generics Pharma Hellas Ltd. ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Mylan Inc.
§. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 577A, 164 51 AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ TËÏ.: 210 99.36.410 ñ Fax: 210 99.56.410 ñ e-mail: [email protected]
°Ú. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: T.£. 8509, EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ “Philippos Center”, 570 01 £¤ÚÌË, TËÏ. & Fax: 2310 383.171
º·ÚÌ·ÎÔÂ·ÁÚ‡ÓËÛË: TËÏ.: 210 99.36.410 ñ Fax: 210 99.47.377 ñ e-mail: [email protected]
EΠIKAIPOTHTA
Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ
οικονομική κρίση οξύνεται, ιδίως για
το 1/3 του πληθυσμού (πάνω από 3,5
εκ.) που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η ανεργία διαρκώς σημειώνει αρνητικά ρεκόρ, πλησιάζει το 30% και σύντομα αναμένεται να κινηθεί στο 33-34%. Ενώ για να
πέσει σε μονοψήφιο αριθμό θα χρειαστούν
20 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης (Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι το
πρόβλημα θα είναι οξύτερο για τα επόμενα
χρόνια ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, η πλήρως ανασφάλιστη
εργασία αγγίζει το 38% των εργαζομένων
Η
στερώντας τους την πρόσβαση στα ένσημα και στην ασφαλιστική κάλυψη υγείας.
Οι ανασφάλιστοι συνολικά υπολογίζονται
σήμερα πάνω από 3.000.000 πολίτες, οι
οποίοι έχουν ελλιπή ή καθόλου υγειονομική φροντίδα.
Είναι ως εκ τούτου σαφές, ότι η
οικονομική κρίση, έχει μετατραπεί και
σε κρίση ανθρωπιστική (καθώς σχεδόν
το 1/3 του πληθυσμού και κυρίως οι
ανασφάλιστοι και άποροι έχουν ελλιπή ή καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας!)
O ΣΦΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος
Υπεύθυνης ∆ραστηριοποίησης και Ανάπτυ-
ξής του θέλοντας να συμβάλει ουσιαστικά
στη ∆ημόσια Υγεία και σε όσους το έχουν
πραγματικά ανάγκη προχώρησε στη σύσταση «Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ –
∆ίκτυο Συλλογής και ∆ωρεάν ∆ιάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους. Με
την συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο ΣΦΕΕ
ενοποιεί τις μεμονωμένες δράσεις που
κάθε μια εταιρεία υλοποιεί, αναδεικνύοντας την ενεργό συμβολή και συμμετοχή
στην κοινωνική ανάγκη που γιγαντώνεται.
Η Πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας και έχει την
επιστημονική επίβλεψη του ΕΟΦ.
Η Τράπεζα Φαρμάκων είναι μια πρωτοβουλία που διευρύνει
και εξελίσσει περαιτέρω
τη συνεργασία που έχει
ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες
μέλη του με το Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για τη στήριξη με
φαρμακευτικό υλικό
των απόρων και ανασφάλιστων του Μητρώου ΙΣΑ. Παράλληλα
πρόκειται να συμβάλλει στην κάλυψη των
αναγκών του δικτύου των παραρτημάτων των Ιατρείων Κοινωνικής Αποστολής και των Κοινωνικών Ιατρείων και
Φαρμακείων που στηρίζει ο ΙΣΑ και
η Αρχιεπισκοπή Αθηνών στους κατά
τόπους ∆ήμους, Ιατρικούς Συλλόγους
και Μητροπόλεις.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας
Φαρμάκων, ο ΣΦΕΕ θα καλύπτει σε μηνιαία
βάση τις ανάγκες σε φαρμακευτικό υλικό,
αξιοποιώντας το σημαντικό απόθεμα που
διαθέτουν οι εταιρείες-μέλη του τόσο από
το στοκ τους όσο και από τα επιστρεφό-
44 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
μενα φάρμακα των εταιρειών μελών ΣΦΕΕ
από τις φαρμακαποθήκες, τα οποία έχουν
αρκετούς μήνες ισχύ πριν από τη λήξη
τους. Μόνο για λεκανοπέδιο Αττικής τα
φάρμακα αυτά υπολογίζονται σε πάνω από
900.000 φάρμακα.
Στο Πρόγραμμα μάλιστα θα προσχωρήσουν αρχικά οι 10 πρώτες σε πωλήσεις
φαρμακαποθήκες του λεκανοπεδίου Αττικής και το συντονισμό θα αναλάβει η
ΦΑΜΑΡ. Τόσο ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φαρμακαποθηκαρίων όσο και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος
συμπράττουν με την Τράπεζα Φαρμάκων
ΣΦΕΕ, εκδηλώνοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στην ευόδωση του Προγράμματος. Τα δωρηθέντα φάρμακα, από
εμβόλια και αντιβιοτικά μέχρι και εξειδικευμένες θεραπείες για καρκινοπαθείς κοκ,
θα αποστέλλονται από τις φαρμακευτικές
εταιρείες μέσω της ΦΑΜΑΡ στον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών και θα διατίθεται από εθελοντές ιατρούς σε ανασφάλιστους πολίτες
σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού
και με απόλυτη ιατρική ευθύνη.
«Τόσο ο ΣΦΕΕ ως θεσμικός φορέας όσο
και ολόκληρη η Φαρμακευτική Βιομηχανία, επιθυμούμε να σταθούμε αρωγοί στην
κοινωνική ανάγκη που γιγαντώνεται, ικανοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα
αιτήματα για φαρμακευτική περίθαλψη των
άπορων & ανασφάλιστων του Μητρώου
του ΙΣΑ, καθώς και όλων των Ιατρείων Κοινωνικής Αποστολής στους κατά τόπους
∆ήμους, Ιατρικούς Συλλόγους και Μητροπόλεις. Ο ΣΦΕΕ μέσω των εταιριών-μελών
του, ως ο μόνος φορέας που μπορεί να
διασφαλίσει τόσο την ορθή, σύννομη και
ασφαλή φύλαξη και διάθεση ποιοτικών και
αποτελεσματικών φαρμάκων συνεργάζεται
με τον ΙΣΑ, τον πλέον εγκεκριμένο φορέα,
που μπορεί να πιστοποιήσει την ορθή χορήγηση των φαρμάκων μέσω του ιατρικού
του δυναμικού», ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Φρουζής.
www.pharmanews.gr
EΠIKAIPOTHTA
Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Συνένζυμο Q10 στην χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
ο συνένζυμο Q10
(CoQ10) είναι μια ουσία
που βρίσκεται φυσικά
στον ανθρώπινο οργανισμό
και βοηθά στη μετατροπή
της τροφής σε ενέργεια,
η οποία είναι απαραίτητη
για τα κύτταρα. Τα άτομα
με καρδιακή ανεπάρκεια
παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα CoQ10 στον οργανισμό τους. Μελέτες έχουν
αποδείξει ότι το CoQ10
βελτιώνει τα συμπτώματα,
τη λειτουργική ικανότητα και την ποιότητα ζωής
σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια χωρίς παρενέργειες.
Η μελέτη Q-SYMBIO αποτελεί την πρώτη διπλή-τυφλή μελέτη που ερεύνησε
τις επιπτώσεις του CoQ10
στα συμπτώματα, στη
λειτουργική ικανότητα, στη
νοσηρότητα και θνησιμότητα σε ασθενείς με χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια. Η μελέτη, η οποία είχε διάρκεια
δύο έτη, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 420
ασθενών που είχαν πάθει
καρδιακό επεισόδιο και
παρουσιάστηκε στο Heart
Failure 2013, το ετήσιο
συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας
που έγινε στη Λισαβόνα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι έπαιρναν
100mg συνενζύμου Q10
τρεις φορές την ημέρα,
στο τέλος της μελέτης παρουσίαζαν πολύ καλύτερη
εικόνα της καρδιακής τους
υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το CoQ10 συνέβαλε
στη μείωση του κινδύνου
εμφάνισης σοβαρών ανε-
Τ
πιθύμητων καρδιαγγειακών
επεισοδίων κατά 50%, και
στη μείωση των θανάτων
από όλες τις αιτίες κατά
το ήμισυ. Επίσης, τα άτομα
που λάμβαναν θεραπεία
με CoQ10 παρουσίασαν
σημαντικά χαμηλότερα
επίπεδα καρδιαγγειακής
θνησιμότητας και νοσηλεύθηκαν πολύ λιγότερες
φορές σε σχέση με τους
υπόλοιπους ασθενείς. Τέ-
λος στην ομάδα με θεραπεία CoQ10 παρατηρήθηκαν λιγότερα ανεπιθύμητα
συμβάντα σε σχέση με τα
άτομα της άλλης ομάδας
(placebo group).
Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι η χρήση του CoQ10
παίζει σημαντικό ρόλο στη
βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας ασθενών
που πάσχουν από χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια.
“
η χρήση του CoQ10 παίζει
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση
της καρδιαγγειακής λειτουργίας
ασθενών που πάσχουν από χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια
46 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
”
Solgar Ubiquinol 100mg
Για να εκμεταλλευτείτε στο
μέγιστο τις ευεργετικές
ιδιότητες του συνενζύμου
CoQ10, η Solgar προσφέρει το προϊόν Ubiquinol
100mg, το μοναδικό προϊόν
σταθεροποιημένης ουμπικινόλης σε άμεσα διαθέσιμη
μορφή για ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και βέλτιστη
παραγωγή ενέργειας από τα
μιτοχόνδρια.
Η ουμπικινόλη αποτελεί την ενεργό μορφή
του συνένζυμου CoQ10.
Το συνένζυμο CoQ10
(ουμπικινόνη) χρειάζεται
να μετατραπεί σε ουμπικινόλη ώστε να μπορέσει να
συμμετάσχει στον κύκλο
παραγωγής ενέργειας ATP
στα κύτταρα. Η Solgar
καινοτομεί παρέχοντας
συνένζυμο CoQ10 υψηλής
βιολογικής αξίας στην
ενεργό του μορφή, ως
ουμπικινόλη, για μέγιστα
αποτελέσματα.
Μοναδική Προσφορά!
Για να γνωρίσετε τα
ευεργετικά οφέλη της
Ουμπικινόλης, η ISOPLUS
σας προσφέρει για ολόκληρο τον μήνα Σεπτέμβριο
στα φαρμακεία με ειδική
σήμανση, και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων,
ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ μία
εβδομαδιαία αγωγή Solgar
Ubiquinol 100mg!
Ζητήστε τη σήμερα από το
φαρμακοποιό σας! Για να
δείτε τα φαρμακεία που
συμμετέχουν στην συγκεκριμένη ενέργεια, επισκεφθείτε το site μας στη
σελίδα www.healthyme.gr.
www.pharmanews.gr
EΠIKAIPOTHTA
Η Amgen εξαγοράζει την Onyx Pharmaceuticals
Amgen, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη
εταιρεία βιοτεχνολογίας παγκοσμίως,
και η Onyx Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν ότι τα ∆ιοικητικά Συμβούλιά τους
ενέκριναν ομόφωνα συμφωνία βάσει της
οποίας η Amgen θα αγοράσει το σύνολο
των μετοχών της Onyx έναντι 125 δολαρίων ανά μετοχή μετρητοίς. Η τιμή αγοράς
ανέρχεται στο ποσό των 10,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 9,7 δισεκατομμυρίων
δολαρίων εξαιρουμένου του εκτιμώμενου
χρηματικού διαθέσιμου της Onyx.
Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Onyx Pharmaceuticals, Inc.
δραστηριοποιείται διεθνώς στην
ανάπτυξη και εμπορική διάθεση
καινοτόμων θεραπειών που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής
των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο.
Η Onyx έχει σημαντική και αναπτυσσόμενη
δραστηριότητα στο πολλαπλούν μυέλωμα,
έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με άλλες
φαρμακευτικές εταιρείες σε ογκολογικά
φάρμακα, ενώ διαθέτει επίσης σε διάφορα
στάδια κλινικής ανάπτυξης έναν σημαντικό
αριθμό νέων μορίων.
«Πιστεύουμε ότι η Amgen διαθέτει την
ιδανική εξειδίκευση ώστε να μπορέσει να
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που
προσφέρει το χαρτοφυλάκιο και ερευνητικό πρόγραμμα της Onyx προς όφελος των
ασθενών και των γιατρών τους», δήλωσε ο
Robert A. Bradway, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Amgen. «Η εξαγορά
πραγματοποιείται σε συνέχεια διεξοδικού ελέγχου και συνάδει απολύτως με τη
στρατηγική μας για την προαγωγή καινοτόμων θεραπειών που συμβάλλουν στην
καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών για τις
οποίες δεν υπήρχε μέχρι πρότινος επαρκής
θεραπευτική αντιμετώπιση. Εκτιμούμε ότι
η εξαγορά αυτή θα επιταχύνει περαιτέρω
την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει αξία
για τους μετόχους της Amgen».
Η
Η Amgen θα επωφεληθεί σημαντικά
από τα διεθνή δικαιώματα του ογκολογικού χαρτοφυλακίου και ερευνητικού
προγράμματος της Onyx, αξιοποιώντας
την ήδη ισχυρή δυναμική και την εμπειρία της στην ογκολογία. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας αποτελεί να αναπτύξει
τα προγράμματα κλινικής έρευνας της
“
Η Onyx έχει
σημαντική και
αναπτυσσόμενη
δραστηριότητα
στο πολλαπλούν
μυέλωμα, έχοντας
αναπτύξει
συνεργασίες
με άλλες
φαρμακευτικές
εταιρείες σε
ογκολογικά
φάρμακα
48 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
”
Onyx μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες
του ογκολογικού της χαρτοφυλακίου σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Η εξαγορά της Onyx αποτελεί επίσης
σημαντική προσθήκη στο ήδη ισχυρό
χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της Amgen που
βρίσκονται σε τελικό στάδιο ανάπτυξης.
Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει εννέα καινοτόμα προϊόντα, τέσσερα εκ των
οποίων είναι τα πρώτα στην κατηγορία
τους. Επίσης, το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας της Amgen σε θέματα ποιότητας,
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διανομή των
προϊόντων θα προσδώσει επιπλέον
αξία στο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων
της Onyx.
Εκτός από την επιτάχυνση που
θα επιφέρει στην ανάπτυξη των εσόδων
της Amgen, η αγορά της Onyx αναμένεται
επίσης να ενισχύσει τα προσαρμοσμένα
καθαρά έσοδα της Amgen το 2015.
«Είμαστε ικανοποιημένοι για την έκβαση της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν
οι δύο εταιρείες που μοιράζονται κοινό
όραμα όσον αφορά την καινοτομία προς
όφελος των ασθενών. Η εν λόγω εξαγορά
επιβεβαιώνει την ουσιαστική αξία που δημιουργήσαμε για το ανθρώπινο δυναμικό
μας ενώ προσβλέπουμε στην ανταμοιβή
των μετόχων μας με μια άμεση, ελκυστική
ανταπόδοση», δήλωσε ο δρ. Tony Coles,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Onyx.
Ο κύριος Bradway κατέληξε, «Οι δυο
εταιρείες μοιράζονται μια ισχυρή κουλτούρα καινοτομίας που εστιάζει στις ανάγκες
των ασθενών. Προσβλέπω στο να φέρουμε τους ταλαντούχους ανθρώπους της
Onyx και της Amgen κοντά, συνεχίζοντας
να εκπληρώνουμε την δέσμευση μας να
αναπτύσσουμε την υπόσχεση της βιολογίας για τους ασθενείς που πάσχουν από
σοβαρές ασθένειες».
www.pharmanews.gr
Ισχυρό
στην Αντιμετώπιση
των Συμπτωμάτων
των Αιμορροΐδων
Για τη συντετμημένη Π. Χ. Π. ανατρέξτε
στις τελευταίες σελίδες του παρόντος εντύπου.
10+1 AΠOPIEΣ
10+1
Απορίες για το ψωμί
Το ψωμί απαγορεύεται στη δίαιτα; Το λευκό ψωμί έχει περισσότερες θερμίδες από το μαύρο; Σίκαλης, ολικής άλεσης
ή πολύσπορο; Τι είναι πιο υγιεινό; Η Κλινική ∆ιαιτολόγοςδιατροφολόγος, κυρία Εύα Σταυρίδη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άρτου (16/10), απαντά σε όλες μας τις απορίες,
για το σημαντικότερο στοιχείο της διατροφής μας.
1
Το ψωμί
παχαίνει;
Το ψωμί κατηγορείται συχνά πως είναι
ένα τρόφιμο που μας
προσθέτει
βάρος.
Στην πραγματικότητα
όμως, η αύξηση του
σωματικού βάρους
οφείλεται στη συνολική
πρόσληψη θερμίδων, από
το σύνολο των τροφίμων και
όχι στην υπερκατανάλωση ενός
συγκεκριμένου τροφίμου.
Όταν το ψωμί καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, συμβάλλει
στην αύξηση του
βάρους, όπως
συμβαίνει με όλες
τις τροφές.
50 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
2
Μπορώ να φάω ψωμί όταν
κάνω δίαιτα;
Φυσικά. Υπάρχει η φήμη ότι αν κάποιος
θέλει να χάσει βάρος, πρέπει να κάνει δίαιτα που να περιέχει ελάχιστο ή καθόλου
ψωμί. Αυτό όμως είναι μύθος.
Το ψωμί ανήκει στην ομάδα των υδατανθράκων, μαζί με το ρύζι, τα μακαρόνια
και τις πατάτες. Οι υδατάνθρακες αποτελούν τη βάση της διατροφής μας. Το
50% των θερμίδων που προσλαμβάνουμε
καθημερινά πρέπει να προέρχεται από την
ομάδα των δημητριακών. Άρα, ακόμη κι αν
κάποιος ακολουθεί δίαιτα απώλειας βάρους, μπορεί να καταναλώσει ψωμί.
3
Το ψωμί αυξάνει την πίεση;
Η αλήθεια είναι πως για την παρασκευή του ψωμιού προστίθεται αλάτι, η
κατανάλωση του οποίου προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Οι υπερτασι-
www.pharmanews.gr
κοί επομένως, θα πρέπει να καταναλώνουν
ψωμί με μέτρο, όπως κάνουν και με κάθε
άλλο τρόφιμο που περιέχει νάτριο.
4
Πόσο... μαύρο είναι το μαύρο
ψωμί;
Μαύρο ψωμί δεν σημαίνει πάντα ολικής
αλέσεως! Συχνά ως μαύρο αναφέρεται
απλά το ψωμί που έχει σκούρα απόχρωση.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ολικής
άλεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, το σκούρο ψωμί δεν περιέχει ίχνος από αλεύρι ολικής αλέσεως και το χρώμα του οφείλεται
σε χρωστικές (π.χ. καραμελόχρωμα), που
χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή.
Για να αποφύγετε τέτοιου είδους σύγχυση,
διαβάστε καλύτερα την ετικέτα του τροφίμου ή ρωτήστε τον αρτοποιό σας τι είδος
αλεύρου έχει χρησιμοποιηθεί.
5
Είναι το μαύρο ψωμί πιο
υγιεινό;
Στο ψωμί ολικής αλέσεως, χρησιμοποιείται
αλεύρι που περιέχει ολόκληρο το σπόρο
του σίτου, κάτι που το κάνει πλουσιότερο
σε θρεπτικά συστατικά. Περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών Β και Ε και
ιχνοστοιχείων, όπως ο φώσφορος και το
μαγνήσιο και είναι πιο πλούσιο σε φυτικές
ίνες. Οι φυτικές ίνες του μαύρου ψωμιού
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του
εντέρου, βοηθώντας σημαντικά τα άτομα
που υποφέρουν από δυσκοιλιότητα.
6
Έχει θέση στη διατροφή των
διαβητικών;
Τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη έχουν
συχνά τη λανθασμένη εντύπωση ότι το
ψωμί είναι από τα τρόφιμα που πρέπει να
αποφεύγουν. Όλα τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες πρέπει να απασχολούν
τους διαβητικούς, όχι μόνο το ψωμί. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αποκλείσουν από τη διατροφή τους. Ανάλογα
με τον τύπο του διαβήτη, το διαιτολόγιο
του διαβητικού μπορεί να σχεδιαστεί κατάλληλα, περιέχοντας τρόφιμα όλων των
κατηγοριών.
www.pharmanews.gr
Οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1,
που λαμβάνουν ινσουλίνη, θα πρέπει να
γνωρίζουν πόση ινσουλίνη χρειάζονται,
ανάλογα με την ποσότητα του ψωμιού που
θα καταναλώσουν. Για τον διαβήτη τύπου
2, συστήνονται μικρά και συχνά γεύματα
και πρόσληψη σύνθετων υδατανθράκων
που περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες.
Το ψωμί ολικής άλεσης είναι οπωσδήποτε προτιμότερο από το λευκό, καθώς οι
φυτικές ίνες δεν επιτρέπουν την απότομη
αύξηση του σακχάρου το αίμα.
7
Πάσχω από κοιλιοκάκη. Μπορώ
να καταναλώσω ψωμί;
Η κοιλιοκάκη είναι μια αυτοάνοση ασθένεια, η οποία προκαλεί δυσανεξία στη
γλουτένη, μια πρωτεΐνη που περιέχεται
σε διάφορα δημητριακά, όπως το σιτάρι,
το κριθάρι και η σίκαλη. Οι πάσχοντες από
κοιλιοκάκη, πρέπει να αποκλείσουν εντελώς από τη διατροφή τους τα τρόφιμα που
περιέχουν αυτά τα δημητριακά, συμπεριλαμβανομένου και του ψωμιού. Ευτυχώς,
στο εμπόριο κυκλοφορεί ψωμί ειδικά παρασκευασμένο για άτομα με κοιλιοκάκη,
από αλεύρι καλαμποκιού ή ρυζιού, που
δεν περιέχει γλουτένη.
8
Το λευκό ψωμί έχει περισσότερες θερμίδες από το μαύρο;
Πολύς κόσμος προτιμά το μαύρο ψωμί,
αντί του άσπρου, γιατί θεωρεί ότι είναι
διαίτης. Στην πραγματικότητα, μία φέτα
άσπρου διαθέτει σχεδόν τις ίδιες θερμί-
δες με μια φέτα μαύρου ψωμιού. Όμως,
το μαύρο ψωμί υπερέχει για άλλους λόγους. Λόγω του διαφορετικού αλεύρου
που χρησιμοποιείται για την παρασκευή
του, περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες
από το λευκό, και μας κρατά χορτάτους
για περισσότερη ώρα.
Επιπλέον, το μαύρο ψωμί περιέχει
περισσότερα θρεπτικά συστατικά από το
άσπρο, όπως βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Καλό θα ήταν λοιπόν να μην προτιμάμε
ένα τρόφιμο μόνο από τις θερμίδες που
περιέχει, αλλά να κοιτάμε και τα θρεπτικά
συστατικά που μπορεί να μας προσφέρει.
9
Το ψωμί περιέχει σίδηρο;
Ναι! Ειδικά το ψωμί ολικής αλέσεως
είναι μια καλή πηγή φυτικού σιδήρου.
Μάλιστα, στο εμπόριο κυκλοφορεί ψωμί
εμπλουτισμένο με σίδηρο, που αποτελεί
μια καλή λύση για όσους πάσχουν από
σιδηροπενική αναιμία.
10
Τι πρέπει να προσέχω
στην ετικέτα των
συσκευασμένων ψωμιών;
Στην περίπτωση του συσκευασμένου ψωμιού, είναι σημαντικό να ελέγξετε στην ετικέτα για το είδος του αλεύρου που έχει
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του.
Πολλές φορές, τα συσκευασμένα ψωμιά περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης
και γάλακτος, βουτύρου ή λαδιού και είναι
πλούσια σε θερμίδες και λιπαρά. Γι΄ αυτό
ελέγξτε πριν αγοράσετε.
11
Σίκαλης, ολικής άλεσης ή πολύσπορο; Τι να προτιμήσω;
Και τα τρία έχουν σκούρο χρώμα και είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Η διαφορά τους έγκειται στα δημητριακά από τα οποία παρασκευάζονται.
Το ψωμί σίκαλης παρασκευάζεται από αλεύρι σίκαλης. Για το ολικής αλέσεως
χρησιμοποιείται αλεύρι ολικής, που περιέχει αναποφλοίωτο τον σπόρο του
σιταριού. Τέλος, το πολύσπορο παρασκευάζεται από πολλά και διαφορετικά
είδη δημητριακών.
Και τα τρία αποτελούν άριστες επιλογές ψωμιού, καθώς είναι πλούσια σε
φυτικές ίνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. ∆εν έχετε παρά να δοκιμάσετε και να
αποφασίσετε ποιο σας ταιριάζει γευστικά!
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 51
ΣYNENTEYΞH
Ian Milsom
Νέα δεδομένα
για την αντιμετώπιση της
υπερλειτουργικής κύστης
Σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών έχει η
υπερλειτουργική κύστη, σύμφωνα με τον καθηγητή Μαιευτική
και Γυναικολογίας της Ακαδημίας Sahlgrenska, του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία, κ. Ian Milsom. Ο καθηγητής
Milsom, παραδέχεται ότι η πιο σημαντική εξέλιξη στον τομέα
της υπερλειτουργικής κύστης που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογίας (ΕΑU) στο Μιλάνο, ήταν το
λανσάρισμα του mirabegron.
Συνέντευξη στην Νεκταρία Καρακώστα
«
Ε
ίναι η πρώτη φορά μετά από
20 χρόνια που ένας νέος τύπος
φαρμάκου είναι διαθέσιμος για τη
συγκεκριμένη πάθηση. Πρόκειται
για ένα ορόσημο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, να έχεις ένα καινούριο
φάρμακο για θεραπεία αυτής της πάθησης»,
προσθέτει ο κ. Milsom, μην αποκλείοντας
το ενδεχόμενο στο μέλλον το mirabegron
να αντικαταστήσει τα αντιμουσκαρινικά,
δηλαδή τα φάρμακα που εδώ και 20 περίπου χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
στην αντιμετώπιση της υπερλειτουργικής
κύστης.
Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της
υπερλειτουργικής κύστης;
Επηρεάζει το ίδιο άνδρες και γυναίκες;
Έχουμε πολλά επιδημιολογικά δεδομένα,
που μας δείχνουν ότι πρόκειται για ένα
σχετικά κοινό πρόβλημα.
Περίπου 15% του γενικού πληθυσμού
πάσχει από υπερλειτουργική κύστη, αν
δει όμως κανείς το πώς επηρεάζει τις
διάφορες ηλικιακές ομάδες, θα παρατηρήσει ότι η συχνότητα εμφάνισής της
αυξάνει με την ηλικία και ότι αποτελεί
πολύ συχνό πρόβλημα υγείας στις ηλικίες άνω των 50 ετών.
Στις νεότερες ηλικίες, εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες. Στις
μεγάλες ηλικίες όμως, οι άνδρες πάσχοντες
είναι περισσότεροι.
52 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
Πώς η υπερλειτουργική κύστη επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την
καθημερινή ζωή των ασθενών;
Έχουμε δημοσιεύσει αρκετές μελέτες που
δείχνουν ότι η υπερλειτουργική κύστη
επιδρά αρνητικά σε διάφορες πτυχές της
ζωής του ανθρώπου: επηρεάζει τη δυνα-
τότητα του ατόμου για εργασία, επίσης τα
άτομα που έχουν υπερλειτουργική κύστη
εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη, δεν αισθάνονται γενικότερα καλά, επηρεάζεται η
κοινωνική τους ζωή. Αρκεί να σκεφθείτε,
ότι ένας πάσχων από υπερλειτουργική
κύστη δεν εκτελεί τις καθημερινές του
δραστηριότητες, επειδή ίσως φοβηθεί ότι
μπορεί να εμφανιστεί το πρόβλημα – π.χ.
όταν πηγαίνει στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Μία άλλη παράμετρος που είναι
πολύ σημαντική, είναι η σεξουαλική ζωή.
Έχουμε κάνει μελέτες, στις οποίες κάναμε
ερωτήσεις σε πάσχοντες και μη πάσχοντες
από λειτουργική κύστη και διαπιστώσαμε
ότι η συγκεκριμένη πάθηση έχει αρνητική
επίδραση στη σεξουαλικότητα, στην εκτίμηση της σεξουαλικότητας κ.λπ.
Έχουμε επομένως πλούτο επιστημονικών δεδομένων που δείχνουν ότι η υπερλειτουργική κύστη έχει αρνητική επίδραση
στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Υπάρχουν ακόμη δυσκολίες στη
διαχείριση της υπερλειτουργικής
κύστης;
Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν. Σε πολλές χώρες, άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από
υπερλειτουργική κύστη ντρέπονται ακόμη
και να πάνε στον γιατρό, ώστε να αναζητήσουν θεραπεία.
Η κύρια θεραπεία που έχουμε σήμερα,
για τη θεραπεία της υπερλειτουργικής κύστης είναι τα λεγόμενα αντιμουσκαρινικά,
τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ και 20-30
χρόνια. Αυτός ο τύπος φαρμακευτικής
αγωγής είναι αποτελεσματικός για τη
θεραπεία της υπερλειτουργικής κύστης,
υπάρχουν όμως κάποιες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα άτομα που παίρνουν
αυτά τα φάρμακα μπορεί να εμφανίσουν
ξηροστομία ή δυσκοιλιότητα. Η επιστημονική κοινότητα δούλεψε πολλά χρόνια,
προσπαθώντας να αναπτύξει φάρμακα εξίσου αποτελεσματικά με τα αντιμουσκαρινικά στη θεραπεία της υπερλειτουργικής
κύστης, αλλά χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με αυτά.
www.pharmanews.gr
Το mirabegron έρχεται να καλύψει
αυτό το κενό;
Ναι, έρευνες έχουν δείξει ότι το συγκεκριμένο φάρμακο είναι εξίσου αποτελεσματικό με τα αντιμουσκαρινικά, με πολύ
μικρό ποσοστό εμφάνισης ξηροστομίας- η συχνότητα της ξηροστομίας με το
mirabegron, είναι ανάλογη με εκείνη του
placebo και πολύ μικρότερη από εκείνη
με τα αντιμουσκαρινικά.
Θα μας βοηθήσει το συγκεκριμένο
φάρμακο να αποφύγουμε τα μεγάλα
ποσοστά εγκατάλειψης της θεραπείας που έχουμε με τα αντιμουσκαρινικά;
Το φάρμακο λανσαρίστηκε πολύ πρόσφατα, πρέπει ακόμη να αποκτήσουμε κλινική εμπειρία από τη χρήση του, ωστόσο ο
στόχος είναι αυτός ακριβώς. Γιατί ξέρουμε
ότι πολλοί άνθρωποι που σταματούν τη θεραπεία με τα αντιμουσκαρινικά, το κάνουν
λόγω της ξηροστομίας. Με το mirabegron
πιστεύουμε ότι θα υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία.
Είναι πρόωρο να πούμε ότι το
mirabegron θα αντικαταστήσει τα
αντιμουσκαρινικά;
Νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο, υπό την
έννοια ότι το συγκεκριμένο φάρμακο
λανσαρίστηκε πολύ πρόσφατα. Ωστόσο,
στη βάση των γνώσεων που έχουμε από
τις μελέτες που είναι ήδη διαθέσιμες (και
δεν είναι λίγες αυτές), υπάρχουν ενδείξεις
ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί στο
μέλλον.
“
Μπορείς
να συνδυάσεις
αντιμουσκαρινικά
και mirabegron, γιατί
έχουν τελείως
διαφορετικό
μηχανισμό
δράσης.
”
Θεωρείτε πως οι γιατροί θα πρέπει να συνδυάζουν τα φάρμακα (τα
παλιά με τα νέα) για να πετύχουν
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;
Και αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται
πολύ αυτό το διάστημα. Μπορείς να συνδυάσεις αντιμουσκαρινικά και mirabegron,
γιατί έχουν τελείως διαφορετικό μηχανισμό
δράσης. Επομένως, από τον συνδυασμό
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 53
ΣYNENTEYΞH
θείς να φέρεις τη φαρμακευτική αγωγή στα
μέτρα του ασθενούς που έχεις απέναντί
σου είναι ένας πολύ βασικός κανόνας της
Ιατρικής.
Τι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
του ένας γιατρός, όταν έχει έναν
πάσχοντα από υπερλειτουργική
κύστη απέναντί του;
Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που
πρέπει να κάνει ο θεράπων ιατρός, είναι
να πάρει ένα σωστό ιστορικό, ώστε να
σιγουρευτεί ότι έχει κάνει τη σωστή διάγνωση. Επίσης, θα πρέπει να συζητήσει
με τον ασθενή του για τη θεραπεία και να
του δημιουργήσει ρεαλιστικές προσδοκίες
για το τι θα του προσφέρει το φάρμακο.
Θα πρέπει να εξηγήσει στον ασθενή
ότι για να έχει αποτελέσματα, θα πρέπει
να συνεχίσει να το λαμβάνει και όχι να το
διακόψει όταν νιώσει καλύτερα, γιατί το
πρόβλημα θα επανέλθει. Πολλοί ασθενείς
σταματούν το φάρμακο, επειδή τα συμπτώματά τους υποχωρούν και αισθάνονται ότι δεν το χρειάζονται πια.
Ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν περισσότερο από τη νέα θεραπεία;
“
Πολλοί
ασθενείς σταματούν
το φάρμακο, επειδή
τα συμπτώματά
τους υποχωρούν
και αισθάνονται ότι
δεν το χρειάζονται
πια
”
τους μπορούμε να πετύχουμε ένα πολύ
καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς θεραπεύουμε το πρόβλημα με δύο διαφορετικούς
τρόπους.
Έχει δοκιμαστεί ο συνδυασμός
τους;
Υπάρχουν σχέδια πραγματοποίησης μελετών που να συνδυάζουν τις δύο αυτές
θεραπείες. Από όσο γνωρίζω όμως, δεν
υπάρχουν όμως ακόμη τέτοια αποτελέσματα.
Πόσο σημαντική είναι η εξατομίκευση της θεραπείας;
Είναι εξαιρετικά σημαντική. Το να προσπα-
54 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
Προφανώς, οι ασθενείς που έχουν απογοητευθεί από τη χρήση των αντιμουσκαρινικών, λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών.
Ωστόσο, ακόμη και ασθενείς που δεν
έχουν λάβει θεραπεία στο παρελθόν, θα
μπορούσαν να επωφεληθούν. Στις ΗΠΑ,
όπου το mirabegron είναι διαθέσιμο εδώ
και πολύ καιρό πολλοί συνάδελφοί μου το
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ως
θεραπεία πρώτης γραμμής, βασιζόμενοι
στη γνώση που έχουμε ήδη για αυτό.
Πόσο σύντομα θα καταλάβει ένας
ασθενής αν η θεραπεία είναι αποτελεσματική σε αυτόν;
Η επίδραση του φαρμάκου γίνεται πολύ
γρήγορα αντιληπτή και έρχεται άμεσα μετά
την έναρξη της θεραπείας, δεν χρειάζεται
να περιμένει κανείς πολύ. Βλέπει διαφορά,
μέσα στις πρώτες μέρες τις θεραπείας.
www.pharmanews.gr
EIΔIKO ΘEMA
∆ΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Ένα
λυτρωτικό
διαζύγιο
Νέα μεγάλη μελέτη ισχυρίζεται ότι το κάπνισμα μόνο
του είναι χειρότερο για την υγεία, από τρεις βασικούς
παράγοντες κινδύνου μαζί! Θα αλλάξει αυτό τη στάση
του κόσμου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα; ∆εν νομίζω.
Γράφει ο Χρήστος Ντέλλος,
∆ιευθυντής καρδιολογικού Τμήματος Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιά,
∆ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο
ι καπνιστές έχουν συνηθίσει
τα αρνητικά μηνύματα γύρω
από το κάπνισμα.
Έχουν πλέον ανοσία και
δεν τρομάζουν από ό,τι διαβάζουν ακόμη
και στα μακάβρια πλαίσια των κουτιών των
τσιγάρων. Όπως είπε κάποιος στο περίπτερο, «πάρε αυτό το πακέτο που κάνει
ανικανότητα και δώσε μου αυτό που κάνει
καρκίνο». Υπερασπίζονται τις προσωπικές
τους επιλογές και προτιμούν την πρόσκαιρη απόλαυση και τον επιζήμιο φίλο και
σύντροφο, ρισκάροντας τον μελλοντικό
κίνδυνο. Νομίζω, επομένως, πως αντί για
απειλές, πρέπει να δουν μπροστά τους τι
θα κερδίσουν άμεσα και όχι τι θα χάσουν
στο μέλλον κόβοντας μια σχέση πάθους.
Άλλωστε, ο έρωτας με έρωτα περνάει!
Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα κακά νέα.
Τα πρόσφατα αποτελέσματα μιας μεγάλης
μελέτης στις ΗΠΑ, της Multi-Ethnic Study
of Atherosclerosis (MESA), ισχυρίζονται
πως το κάπνισμα είναι σοβαρότερος κίνδυνος για αρτηριοσκλήρυνση, καρδιοπάθεια, αλλά και για θάνατο από κάθε αιτία,
συγκριτικά με την κακή διατροφή, την έλλειψη άσκησης και την παχυσαρκία μαζί1!
Υπάρχουν όμως και καλά νέα, από μια άλλη
πρόσφατη μεγάλη μελέτη, την Women’s
Health Initiative (WHI)2. Το μήνυμα είναι
πως η διακοπή του καπνίσματος είναι άμεσα ωφέλιμη σε όλες τις ηλικίες.
Ιδιαίτερα στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, λίγα κιλά παραπάνω δε μεταβάλ-
www.pharmanews.gr
λουν ουσιαστικά την ευεργετική επίδραση
της διακοπής του καπνίσματος. Θα πείτε
πως αυτά τα «λίγα κιλά παραπάνω» από
αισθητικής πλευράς έχουν σημασία για τις
γυναίκες και αποτελούν φόβο, αλλά και
άλλοθι για να μην κόψουν το κάπνισμα.
Το αισθητικό όμως αποτέλεσμα στην επιδερμίδα, στα δόντια, στην αναπνοή, κ.λπ.,
πιστεύω πως αντισταθμίζει και με το παραπάνω την πιθανή πρόσκαιρη αύξηση
του βάρους.
Ας ξεκαθαρίσουμε από την αρχή πως
το κάπνισμα δεν είναι αμαρτία. Το δικαίωμα
του καπνιστή να καπνίζει πρέπει να είναι
σεβαστό, όπως και του μη καπνιστή να αναπνέει καθαρό αέρα. Ακριβώς επειδή δεν
είναι αμαρτία, ούτε παρανομία, δεν νομίζω
πως πρέπει να τιμωρηθούν οι καπνιστές με
διάφορους τρόπους, επειδή «βλάπτουν το
κοινό συμφέρον», όπως εισηγούνται κάποιοι. Άλλωστε, το κοινό συμφέρον μπορεί
να το βλάψει κανείς και με πολύ υγιεινούς
τρόπους. Είναι εθιστική ουσία, αλλά όχι από
εκείνες που σπρώχνουν σε αντικοινωνική
συμπεριφορά. Αντίθετα, από την εποχή
που οι Ινδιάνοι κάπνιζαν «την πίπα της ειρήνης», το κάπνισμα έφερνε κοντά τους
ανθρώπους, τους χαλάρωνε, τους έκανε να
μοιράζονται κάτι ευχάριστο, αισθησιακό,
μαγικό. Αλλά και όταν είναι κανείς μόνος
του, ένα τσιγάρο είναι ο φίλος που είναι
πάντα μαζί σου για να σου κάνει παρέα και
να σε ηρεμήσει. Είναι μια μορφή έρωτα για
πολλούς ανθρώπους, που σαν έρωτας, έχει
και πολλά τραγούδια. «Και εγώ σε ζητάω
σαν πρωινό τσιγάρο». Το πρόβλημα είναι
πως είναι υπερβολικά ανθυγιεινό. «Όσοι
με τον Χάρο έγιναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη».
Η Ιατρική, εκτός από τη διάρκεια, πρέπει να μετράει, ίσως και παραπάνω, την
ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Όπως
λέει και ο Τζορτζ Όργουελ, δίνοντας στην
ποιότητα ζωής και ένα άλλο βαθύτερο
νόημα, «σημασία δεν έχει να παραμένεις
ζωντανός, σημασία έχει να παραμένεις
άνθρωπος». Ο Όργουελ ήταν βαρύς καπνιστής και το κάπνισμα συνέβαλε στο να
πεθάνει νέος, σε ηλικία 46 ετών, αφού όμως
κατάφερε, βαριά άρρωστος, να κρατηθεί
στη ζωή και να ολοκληρώσει λίγο πριν το
τέλος, το καλύτερό του έργο, το «1984».
Ένα από τα τελευταία του δοκίμια ήταν και
το «Βιβλία εναντίον τσιγάρου», που έγραψε
το 1946, τέσσερα χρόνια πριν τον θάνατό
του3. Ο μεταφραστής του στην ελληνική
έκδοση, δήλωσε πως έκοψε το κάπνισμα
μεταφράζοντας ακριβώς αυτό το δοκίμιο.
Σε αυτό, ο Όργουελ, που παρά την κακή
του οικονομική κατάσταση αγόραζε διαρκώς βιβλία, υπολογίζει με λεπτομέρειες
πως τελικά ξοδεύει περισσότερα χρήματα
για καπνό, παρά για βιβλία. Πάντως, για
να πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος αν
τα έγραφε αυτά περισσότερο σαν κίνητρο
για τη διακοπή του καπνίσματος ή για να
προτρέψει τον κόσμο να αγοράζει περισσότερα βιβλία.
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 57
EIΔIKO ΘEMA
Κίνητρα
Ερχόμαστε λοιπόν στα κίνητρα για να κόψει κάποιος το κάπνισμα. Το οικονομικό,
είναι πράγματι ένα ισχυρό κίνητρο, ιδιαίτερα σε κρίση σαν τη σημερινή. Στη θέση
των βιβλίων του Όργουελ μπορεί κανείς
να βάλει οποιαδήποτε υλική ανάγκη, που
δύσκολα καλύπτει αυτό το διάστημα, όπως
λογαριασμούς, δίδακτρα και διακοπές.
Επίσης μπορεί να βάλει άλλους υγιεινούς
«εθισμούς», που βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής, όπως γυμναστήριο, χορό, ορειβασία,
μουσική, εθελοντισμό και ό,τι άλλο. Ακόμα και η ικανοποίηση ότι ανεβαίνεις μια
σκάλα χωρίς να λαχανιάζεις στον δεύτερο
όροφο είναι σημαντική. Πάνω από όλα,
κίνητρο είναι η ευθύνη του καπνιστή
απέναντι στα αγαπημένα του πρόσωπα,
όπως τα παιδιά και η οικογένεια, που
εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν. Σε
αυτήν όμως την περίοδο, το άγχος και
η κατάθλιψη που τη συνοδεύει, βάζουν
ένα ισχυρό εμπόδιο στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος. Από την άλλη
πλευρά, σε καμία άλλη περίοδο δεν είναι
πιο χρήσιμη η διακοπή του καπνίσματος
- όχι μόνο για λόγους οικονομίας, αλλά
και για μείωση του κίνδυνου από την επιβάρυνση των ψυχολογικών παραγόντων
και των συνθηκών διαβίωσης.
Πώς κόβεται λοιπόν το κάπνισμα στη
χώρα που βρίσκεται στη χειρότερη οικονομική θέση στην Ευρώπη και ταυτόχρονα
έχει τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών;
Κάποιοι λένε πως ήδη παρατηρείται κάμψη. Μακάρι, αρκεί η παρατήρηση να μη
βγάζει απ’ έξω τα φθηνά, αμφίβολης ποιότητας τσιγάρα, που ψωνίζει ο κόσμος
στις λαϊκές.
Το να μοιάζουν τα πακέτα τσιγάρων
με αγγελτήρια κηδείας, νομίζω πως εκτός
από αντιαισθητικό και προσβλητικό για
τη νοημοσύνη των καπνιστών, δίνουν σε
ορισμένους και της αίσθηση της ηρωικής
πράξης, ή κάτι σαν extreme sport. Καλύτερα θα ήταν πίνακες και εικόνες που να
παραπέμπουν στη χαρά και στην απόλαυση
της ζωής χωρίς κάπνισμα. Πρώτο και κύ-
ριο στοιχείο είναι να θέλει πραγματικά να
κόψει κάποιος το κάπνισμα. Αν διαθέτει
ισχυρό χαρακτήρα και πάρει την απόφαση,
χρειάζεται λίγη ή καθόλου βοήθεια για να
αντιμετωπίσει το σύνδρομο στέρησης των
πρώτων εβδομάδων.
Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως χρειάζονται βοήθεια για να κόψουν το κάπνισμα.
Κυρίως ψυχολογική από την οικογένεια και
τους φίλους και βέβαια από τον προσωπικό
τους γιατρό. Ελάχιστους έχω δει να βοη-
γλώσσα.
Η επιμονή, ο χρόνος και η έμφαση
που θα δώσει ο γιατρός για την ανάγκη
διακοπής του καπνίσματος, μιλώντας με
τον συγκεκριμένο άρρωστο, έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι άλλο πληροφορηθεί μόνος του ο ασθενής. Φάρμακα,
stents και bypass έχουν ελάχιστη αξία, αν
ο άρρωστος εξακολουθεί να καπνίζει μετά από ένα έμφραγμα. Και βέβαια, τίποτα
όπως είπαμε δε προφυλάσσει περισσότερο
θούν τα φάρμακα, αν και στην περίπτωση
του καπνίσματος πάσα προσφορά δεκτή
και κάθε τρόπος σεβαστός. Περισσότερους
έχω δει να ωφελούνται με εναλλακτικές
θεραπείες, όπως ο βελονισμός, ίσως λόγω υποβολής, ή ένα καλό συμβουλευτικό
βιβλίο4. Τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος
μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά κάθε ιατρείο
πρέπει να είναι και ιατρείο διακοπής καπνίσματος, αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό είναι δύσκολο όταν ο γιατρός
είναι καπνιστής και αδύνατο αν καπνίζει
μπροστά στον άρρωστο. Άνθρωπος είναι κι
ο γιατρός, έχει κι αυτός πάθη. Ποτέ όμως
μπροστά στους αρρώστους. Το παράδειγμα
και η γλώσσα του σώματος είναι ισχυρότερα από το κήρυγμα και την κανονική
τους υγιείς από τη διακοπή του καπνίσματος. Σε τίποτα δεν αισθάνομαι ότι βοήθησα
περισσότερο τους αρρώστους μου, από
καθαρά θεραπευτικής πλευράς, όσο όταν
τους έπεισα και έκοψαν το κάπνισμα.
Η προσωπική ευθύνη του κάθε ανθρώπου για την υπεράσπιση της υγείας του
είναι επίσης πολύ σημαντική. ∆υστυχώς,
στην υγεία, οι άνθρωποι, για λόγους ευκολίας ή παραπληροφόρησης, φοβούνται
και προσέχουν λάθος πράγματα. Φαίνεται
πιο βολικό να πάρεις ένα χαπάκι για τη
χοληστερίνη, παρά να κόψεις το κάπνισμα.
Το κάπνισμα όμως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι πρώτος
παράγοντας κινδύνου, ενώ η υψηλή χοληστερίνη είναι έκτος και πρακτικά αποτελεί
58 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
EIΔIKO ΘEMA
κίνδυνο, μόνο όταν συνυπάρχουν και άλλοι
ισχυροί παράγοντες, όπως το κάπνισμα, η
υπέρταση και ο διαβήτης.
Το «γιατρέ μόνο αυτό κάνω» δεν ισχύει,
γιατί αυτό το μόνο είναι και το χειρότερο.
Ούτε το «γιατρέ κόψε το ένα, κόψε το άλλο…». Το άλλο που υπονοούν, δηλαδή το
sex, και επιτρέπεται και βελτιώνεται.
Η αποτυχία μιας προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος, δεν πρέπει να απο-
60 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
θαρρύνει μια επόμενη. Οι προσπάθειες
διακοπής του καπνίσματος είναι σαν τις
επαναστάσεις: δεν πετυχαίνουν πάντα με
την πρώτη. Άνθρωποι όμως με πραγματικά σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα είναι
σχεδόν αδύνατο να κόψουν το κάπνισμα
και είναι σκληρό και ανώφελο να τους
πιέζουμε να το κάνουν, πριν βελτιώσουν
την ψυχική τους διάθεση. Επίσης, οι παχύσαρκοι και οι υπέρβαροι πρέπει να μπουν
πρώτα σε ένα πρόγραμμα διατροφής και
άσκησης, που έτσι και αλλιώς είναι χρήσιμο σε όσους πρόκειται να κόψουν το
κάπνισμα.
Στην Ελλάδα, έχουμε παρεξηγήσει την
ιδέα της πρόληψης. Πρόληψη, κυρίως και
πάνω από όλα, σημαίνει προληπτικά μέτρα
και όχι προληπτικές εξετάσεις και προληπτικές θεραπείες. Τα προληπτικά μέτρα,
όπως η διακοπή του καπνίσματος, η σωματική δραστηριότητα, η σωστή διατροφή και
η αποφυγή της αύξησης του σωματικού
βάρους, έχουν αποδείξει την αξία τους
στην πρόληψη, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δεν κοστίζουν.
Οι προληπτικές εξετάσεις τύπου «γενικού
check up» ή screening πληθυσμών, χωρίς
να είναι στοχευμένες σε ανθρώπους με
συμπτώματα ή επιβαρυμένο ιστορικό, όχι
μόνο δε φαίνεται να ωφελούν, αλλά μπορεί
να βλάψουν, δημιουργώντας ιατρογενείς
ανύπαρκτες νόσους και να οδηγήσουν σε
νέες εξετάσεις ή και σε αχρείαστες και
επικίνδυνες θεραπείες. ∆υστυχώς, οι ιατρικές εξετάσεις γενούν ιατρικές εξετάσεις,
που οδηγούν σε αυτές τις περιπτώσεις σε
βλάβη της σωματικής και ψυχικής υγείας,
παρά σε όφελος. Εκτός από την προσωπική
εμπειρία του κάθε γιατρού, αυτό δείχνει
και η μεγάλη, πρόσφατη μετα-ανάλυση 16
τυχαιοποιημένων μελετών για την αξία των
γενικών προληπτικών εξετάσεων, από το
Cochrane Collaboration, η οποία καταλήγει πως «δεδομένου πως ο θάνατος από
καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο δε
μειώθηκαν, οι γενικές ιατρικές εξετάσεις
είναι απίθανο να ωφελούν» 5.
Τα προηγούμενα χρόνια της αφθονίας
www.pharmanews.gr
και απληστίας, δυστυχώς στη χώρα μας
δώσαμε προτεραιότητα στις «προληπτικές
εξετάσεις» και τις «προληπτικές θεραπείες»,
υποτιμώντας και αδιαφορώντας για τα προληπτικά μέτρα και το πληρώσαμε, όχι μόνο
οικονομικά, αλλά και με υποβιβασμό στους
δείκτες υγείας, συγκριτικά με πολλές άλλες
χώρες. Μείναμε όμως περήφανα πρώτοι
στην κατανάλωση καπνού στην Ευρώπη και
συνεχίζουμε εν μέσω κρίσης να μην παίρνουμε στοιχειώδη μέτρα για την προστασία
των μη καπνιστών, αλλά και των ίδιων των
καπνιστών, από το παθητικό κάπνισμα σε
κλειστούς δημόσιους χώρους. ∆εν συμφωνώ στην απαγόρευση σε ανοικτούς
δημόσιους χώρους που ισχύει αλλού,
αρκεί να υπάρχει στοιχειώδης σεβασμός
στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να φυτεύουμε γόπες στην άμμο
στις παραλίες. ∆εν πρόκειται να φυτρώσει
τίποτα καλό. Από την άλλη, συνεχίζονται οι
εκστρατείες φόβου του πληθυσμού και η
προσφορά από ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς «δωρεάν προληπτικών εξετάσεων».
Όταν ακούτε «δωρεάν» προληπτικές εξετάσεις να τρέχετε μακριά. Μπορεί το «δωρεάν» να το πληρώσετε πολύ ακριβά, για
λόγους που αναφέρω στην προηγούμενη
παράγραφο.
«Η Ελλάδα κόβει το κάπνισμα» ήταν
το ανόητο σλόγκαν πριν λίγα χρόνια. Το
ζητούμενο ήταν απλώς να σταματήσει το
κάπνισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους. Τελικά δεν σταμάτησε, ούτε μέσα
στα νοσοκομεία! Όχι απλώς δεν σταμάτησε,
αλλά ...πάει σύννεφο! Το ΕΣΥ αργοπεθαίνει
καπνίζοντας! Με όλη μου την αγάπη για
εκλεκτούς κατά τα άλλα συναδέλφους, αυτό το θέμα πρέπει επιτέλους να το λύσουμε. Τι να σου κάνει το υπόλοιπο αγχωμένο,
ταλαιπωρημένο και ηρωικό πολλές φορές
προσωπικό, όταν βλέπει γιατρούς να καπνίζουν μέσα στο νοσοκομείο; Καπνίζουν
και αυτοί! Τι μήνυμα παίρνει ο ασθενής,
όταν γίνεται παθητικός καπνιστής στο
γραφείο του γιατρού; Πίνε φάρμακα και
κάπνιζε. Κάτι θα ξέρει ο γιατρός! Είναι
τεράστιας σημασίας σε αυτήν ιδιαίτερα
www.pharmanews.gr
την περίοδο, να σταματήσει το κάπνισμα
μέσα στα νοσοκομεία. Έχουν ευθύνη με
τη σειρά, το υπουργείο Υγείας, που δεν
πιέζει τους διοικητές των νοσοκομείων,
“
∆εν συμφωνώ
στην απαγόρευση
σε ανοικτούς
δημόσιους χώρους
που ισχύει αλλού,
αρκεί να υπάρχει
στοιχειώδης
σεβασμός στο
περιβάλλον.
”
οι διοικητές των νοσοκομείων, που οφείλουν και μπορούν να το επιβάλουν, αλλά
δεν το κάνουν, οι διευθυντές, που επίσης
μπορούν και οφείλουν να το επιβάλουν
στον χώρο ευθύνης τους, καθώς και κάθε
γιατρός ξεχωριστά, είτε καπνίζει, είτε όχι.
Εκτός και αν περιμένουμε να αναγεννηθεί
το ΕΣΥ από την τέφρα του!
Η διακοπή του καπνίσματος θυμίζει ένα λυτρωτικό διαζύγιο, που σου
στερεί κάποιον ή κάτι που αγάπησες
ή και ακόμα αγαπάς, αλλά δε μπορείς
να συνεχίσεις να ζεις μαζί του. Τα διαζύγια γενικά είναι επώδυνα και καλό
είναι να αποφεύγονται, γιατί εκτός των
άλλων, συχνά τραυματίζουν τα παιδιά.
Στην περίπτωση όμως του καπνίσματος,
όταν υπάρχουν παιδιά ωφελούνται με
πολλούς τρόπους. ∆εν γίνονται παθητικοί
καπνιστές, δεν έχουν το κακό παράδειγ-
μα, ζούνε οι γονείς τους περισσότερο και
είναι υγιέστεροι. Η διακοπή του καπνίσματος είναι, ίσως, ιδιαίτερα αυτήν την
περίοδο, το καλύτερο δώρο που μπορεί
να προσφέρει κανείς στην οικογένειά του
και στον εαυτό του.
Σε όσους παρακινηθούν από αυτό το
άρθρο για να κόψουν το κάπνισμα, τους
εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και τους
αφιερώνω αυτό το απόσπασμα από το «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» του
Νίκου Καζαντζάκη6:
-∆ε νυστάζω, αποκρίθηκα, θα μείνω. Είναι η τελευταία βραδιά που περνούμε μαζί.
-Μα ίσια ίσια γι’ αυτό πρέπει να τελειώνουμε σύντομα, φώναξε ο Ζορμπάς…..
Να έτσι όπως οι καλοί άντρες κόβουν το
τσιγάρο, το κρασί, το ζάρι. Παλικαρίσια. Ο
πατέρας μου πρέπει να ξέρεις, ήταν παλικάρι με ουρά. Μη με κοιτάζεις εμένα.
Εγώ ‘μαι ξεφυσίδι. Χαρτωσιά δεν πιάνω
μπροστά του. Αυτός ήταν από τους παλιούς Έλληνες που λένε. Έπιανε τη χέρα
σου και σού ‘σπαζε τα κόκκαλα…
Αυτός λοιπόν είχε όλα τα πάθη. Μα
τα΄κοψε όλα, με το σπαθί. Κάπνιζε σα
φουγάρο. Ένα πρωί σηκώθηκε, πήγε στο
χωράφι ν’ αλετρίσει, έφθασε, ακούμπησε
στο φράχτη, έχωσε, θεριακλής όπως ήταν,
με λαχτάρα το χέρι του στη ζώνη, να βγάλει
την καπνοσακούλα, να στρίψει ένα τσιγάρο
πριν πιάσει δουλειά. Τραβάει την καπνοσακούλα, άδεια, πανί με πανί. Είχε ξεχάσει
να τη γεμίσει στο σπίτι.
Άφρισε από το κακό του, μούγκρισε,
και μονομιάς μ’ ένα πήδο, στράφηκε πίσω
κι άρχισε να τρέχει κατά το χωριό. Τον είχε,
βλέπεις, κυριέψει το πάθος. Μα ξαφνικά,
εκεί που ΄τρεχε - ο άνθρωπος σου λέω είναι μυστήριο – στάθηκε, ντράπηκε, έβγαλε
την καπνοσακούλα, την έκανε με τα δόντια
του χίλια κομμάτια και την τσαλαπάτησε
λυσσασμένος. – Άτιμη, άτιμη! μούγκριζε.
Πουτάνα!
Και από την ώρα εκείνη, σε όλη του
τη ζωή, δεν έβαλε τσιγάρο στο στόμα του.
Έτσι κάνουν τα παλικάρια αφεντικό.
Καληνύχτα!
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 61
EIΔIKO ΘEMA
ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ
Μετά τον
θηλασμό,
τι;
Κάθε μέλλουσα μητέρα έχει διαβάσει σελίδες επί σελίδων για τα σημαντικά οφέλη του μητρικού γάλακτος στον
παιδικό οργανισμό, καθώς τόνοι μελανιού έχουν χυθεί
εξυμνώντας τα οφέλη του. Το μητρικό γάλα διαθέτει σε
σωστή αναλογία, όλα τα στοιχεία που θα προσφέρουν στο
βρέφος υγιή σωματική και πνευματική ανάπτυξη. Γι’ αυτό
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τον αποκλειστικό θηλασμό του βρέφους για το πρώτο εξάμηνο
της ζωής του. Τι συμβαίνει όμως αν η γυναίκα δεν μπορεί
να θηλάσει; Τι επιλογές υπάρχουν;
Π
αρόλο που όλοι γνωρίζουν
πόσο σημαντικός είναι ο θηλασμός, αυτός δεν είναι πάντα
δυνατός, για μια σειρά από λόγους -ιατρικούς, πρακτικούς ή προσωπικούς. Έτσι, η μητέρα πρέπει να καταφύγει
στη λύση του μπιμπερό, γεγονός που για
πολλές γυναίκες μπορεί να βιωθεί ακόμη
και ως αποτυχία. Είναι καλό κάθε μητέρα
να επιχειρήσει τον θηλασμό, αν όμως δεν
τα καταφέρει, δεν θα πρέπει να απογοητευτεί, καθώς λύσεις υπάρχουν. Το πιο
σημαντικό είναι η μητέρα να είναι χαρούμενη και ήρεμη, καθώς οι χαρούμενοι
γονείς μεγαλώνουν χαρούμενα παιδιά με
αυτοπεποίθηση.
Σε άλλες περιπτώσεις, όταν το μητρικό γάλα δεν επαρκεί, τα γεύματα του
βρέφους «μοιράζονται» μεταξύ μαστού
και μπουκαλιού.
62 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
www.pharmanews.gr
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 63
EIΔIKO ΘEMA
Το ευχάριστο είναι πως σήμερα,
η εξέλιξη της έρευνας έχει βοηθήσει
σημαντικά στο να μπορεί ένα βρέφος
σήμερα να λάβει όλα τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη,
ακόμη και από το «ξένο γάλα». Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξει ανάμεσα στα
διαθέσιμα σκευάσματα, γεγονός όμως
που ισοδυναμεί με... σπαζοκεφαλιά,
καθώς στην αγορά κυκλοφορούν δεκάδες προϊόντα. Πολύτιμος βοηθός της
μητέρας σε αυτήν την προσπάθεια είναι
ο παιδίατρος, ο οποίος είναι και ο πλέον
κατάλληλος να την καθοδηγήσει στην
αγορά του κατάλληλου για το βρέφος
γάλακτος.
Πότε δεν είναι δυνατός ο θηλασμός
Όταν η μητέρα πρέπει να εργαστεί
Λόγοι υγείας της μητέρας: AIDS, φυματίωση, ναρκωτικά, αλκοόλ
Όταν η γυναίκα πρέπει να πάρει φαρμακευτική αγωγή ασύμβατη με
το θηλασμό ή νοσηλεύεται
Ανεπαρκής γαλουχία: αφορά το 2-5% των γυναικών
Σε περιπτώσεις προωρότητας με πολύ μικρό βάρος γέννησης (κάτω
από 1800 γραμμάρια)
Τι περιέχει;
Το βρεφικό γάλα φτιάχνεται από γάλα
αγελάδας, έπειτα από επεξεργασία για
να μιμείται όσο το δυνατό περισσότερο το μητρικό. Οι παρασκευάστριες
εταιρείες χρησιμοποιούν σαν βάση
αποβουτυρωμένο αγελαδινό γάλα ή
μίγμα αποβουτυρωμένου αγελαδινού
γάλακτος, η πρωτεΐνη του οποίου τροποποιείται ποιοτικά αλλά και ποσοτικά,
προκειμένου να είναι πιο ανεκτό από
τον βρεφικό οργανισμό.
Το λίπος του αγελαδινού γάλακτος
αντικαθίσταται από φυτικά έλαια, ενώ
ταυτόχρονα προστίθεται λακτόζη, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία (σίδηρος,
μαγνήσιο, ψευδάργυρος, μαγγάνιο,
χαλκός, φώσφορο, ιώδιο, ασβέστιο,
βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνες Α, C, D, E).
Σήμερα, σε πολλά βρεφικά γάλατα
προστίθενται πρωτεΐνες, όπως η λακτοφερίνη, η οποία διαθέτει αντιμικροβιακές και ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες
και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, σαν αυτά που περιέχει το μητρικό γάλα, όπως
το αραχιδονικό (ARA) και το δοκοεξανοϊκό οξύ (DHA). Μελέτες έχουν δείξει
ότι η προσθήκη αυτών των λιπαρών στο
βρεφικό γάλα συμβάλλει στην ομαλή
ανάπτυξη του εγκεφάλου, του νευρικού
64 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
EIΔIKO ΘEMA
ιστού και της όρασης, ενώ ρυθμίζουν την
ανοσολογική απάντηση του οργανισμού.
Πολλά βρεφικά γάλατα σήμερα,
εμπλουτίζονται επίσης με προβιοτικά
(ωφέλιμα βακτηρίδια) και πρεβιοτικά (συστατικά που ευνοούν την ανάπτυξη των
ωφέλιμων βακτηριδίων), σε μια προσπάθεια να μιμηθούν τις ανοσοπροστατευτικές
ιδιότητες του μητρικού γάλακτος και να
προλάβουν τη δυσκοιλιότητα και τις γαστρεντερικές διαταραχές.
Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής
Παιδιατρικής Εταιρείας, αναφέρει ότι τα
βρεφικά γάλατα θα πρέπει:
• Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό,
να συμπληρώνονται με θηλασμό.
• Να μιμούνται όσο το δυνατό περισσότερο το μητρικό γάλα ως προς τη σύνθεση, κάτι που σημαίνει ότι τα συνολικά
επίπεδα ενέργειας και πρωτεϊνών πρέπει
να είναι όμοια ή παρόμοια με τα αντίστοιχα
επίπεδα του μητρικού γάλακτος.
• Σε περίπτωση αλλεργίας στο γάλα
αγελάδας, το βρεφικό γάλα θα πρέπει να
επιλέγεται προσεκτικά με την καθοδήγηση
παιδιάτρου.
“
Τα είδη
Ο παιδίατρος
είναι ο πλέον
κατάλληλος να
καθοδηγήσει τη
μητέρα στην αγορά
του κατάλληλου
για το βρέφος
γάλακτος.
”
θετικά
αρνητικά
∆ιευκολύνει τον έλεγχο της
ποσότητας του γάλακτος που
καταναλώνει το βρέφος, και άρα
την παρακολούθηση της ανάπτυξης του βρέφους- αυτό είναι πολύ
σημαντικό όταν μιλάμε για πρόωρα/
ελλιποβαρή νεογνά.
Η ανατροφή του παιδιού παύει να
είναι αποκλειστική ευθύνη της
μητέρας. Μπορούν να εμπλακούν
στη διαδικασία και άλλα μέλη
της οικογένειας και η μητέρα να
ξεκουράζεται κάποιες ώρες την
ημέρα.
Μπορεί και ο πατέρας να ταΐσει το
βρέφος, γεγονός που βοηθά στο
δέσιμο του πατέρα με το παιδί.
Το κόστος είναι αρκετά μεγάλο, ενώ το
μητρικό γάλα είναι δωρεάν.
∆εν περιέχει τα αντισώματα που περιέχει το μητρικό γάλα.
Κάθε βρεφικό γάλα έχει διαφορετική
περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Επίσης, έχει διαπιστωθεί μειωμένη
απορρόφηση κάποιων πρόσθετων θρεπτικών συστατικών (όπως π.χ. ο σίδηρος), σε σχέση με το μητρικό γάλα.
Λόγω του ότι είναι πιο πυκνό, μπορεί να
προκαλέσει δυσφορία στο βρέφος.
Με τον θηλασμό, το βρέφος έχει τακτικές κενώσεις, ενώ με το ξένο γάλα
μπορεί να εμφανίσει δυσκοιλιότητα.
∆εν υπάρχουν τα προστατευτικά για τη
μητέρα οφέλη της μείωσης του κινδύνου
για καρκίνο του μαστού και οστεοπόρωση, που διαθέτει ο θηλασμός.
66 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
Η αγορά των βρεφικών γαλάτων περιλαμβάνει ποικιλία προϊόντων που διαφέρουν
ανάλογα με τη μορφή στην οποία διατίθενται, τη θερμιδική τους αξία, τα θρεπτικά τους συστατικά ή το πόσο εύκολα
πέπτονται.
• ανάλογα με την ηλικία στην οποία
απευθύνονται, διακρίνονται σε 1ης βρεφικής ηλικίας (από 0-6 μηνών), 2ης βρεφικής ηλικίας (6-12 μηνών) και σε γάλατα
ανάπτυξης (από 10 μηνών έως 3 ετών).
Στα γάλατα 2ης βρεφικής ηλικίας αφαιρούνται οι πολλές πρωτεΐνες και αυξάνονται οι υδατάνθρακες. Σε αυτή την περίοδο,
το γάλα αποτελεί σημαντικό μέρος ενός
μικτού πλέον διαιτολογίου, καθώς στη
διατροφή του βρέφους έχουν σταδιακά
εισαχθεί οι στερεές τροφές. Το γάλα, ωστόσο, εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο,
καθώς εξασφαλίζει στο βρέφος το 40-60%
των συνολικών θερμίδων.
• ανάλογα με τη μορφή τους: σε
σκόνη, σε συμπυκνωμένη υγρή μορφή
και έτοιμα για χρήση. Η φόρμουλα σε
συμπυκνωμένη υγρή μορφή είναι χαμηλότερης διατροφικής αξίας και έχει τη
χαμηλότερη τιμή.
• βιολογικά γάλατα (1ης, 2ης και 3ηςβρεφικής ηλικίας): Σήμερα, που το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην ασφάλεια των
τροφίμων, τα βιολογικά βρεφικά γάλατα
κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο
της αγοράς. Ως αποτέλεσμα της βιολογικής
εκτροφής των ζώων σε αγρούς βιολογικής
καλλιέργειας, το βιολογικό βρεφικό γάλα
δεν περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων,
λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και αντιβιοτικών. Το βιολογικό γάλα θα πρέπει να φέρει
την ειδική πιστοποίηση του ΕΟΦ και όχι
μόνο την πιστοποίηση της εταιρίας που
το παράγει.
www.pharmanews.gr
www.pharmanews.gr
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 67
EIΔIKO ΘEMA
Η εξέλιξη στη σύνθεση του βρεφικού γάλακτος
Πριν την παραγωγή των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος, τα βρέφη
που η μητέρα τους δεν μπορούσε να
τα θηλάσει, τα θήλαζαν οι λεγόμενες
«παραμάνες» (wet nursing) ή έπιναν
το γάλα διαφόρων ζώων (dry nursing),
γεγονός όμως που είχε συνδεθεί με
μεγάλα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας.
Ήδη από την αρχαιότητα ήταν γνωστό,
πως το πιο κοντινό στο μητρικό ήταν
το γάλα από γαϊδούρα, επειδή όμως
δεν επαρκούσε ποσοτικά, οι προσπάθειες των επιστημόνων επικεντρώθηκαν στο αγελαδινό γάλα.
Το πρώτο τροποποιημένο αγελαδινό
γάλα για βρέφη εμφανίστηκε το 1867.
Έκτοτε έχουν γίνει πολλά βήματα στην
εξέλιξη της σύνθεσης των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος, ενώ οι
έρευνες για την ανάπτυξη ακόμη πιο
βελτιωμένων γαλάτων συνεχίζονται.
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται
οι προσπάθειες της βιομηχανίας να
εξομοιώσει το γάλα της αγελάδας με
το μητρικό:
Ο χημικός Justus von Liebig φτιάχνει το πρώτο βρεφικό γάλα από γάλα αγελάδας με αλεύρι, βύνη και όξινο ανθρακικό κάλιο
1915 Γάλα αγελάδας σε σκόνη, λακτόζη, έλαια
1865
1929 ∆ιατίθεται το πρώτο βρεφικό γάλα από σόγια
1935 Προσθήκη πρωτεΐνης
1959 Εμπλουτισμός με σίδηρο
Λανσάρονται τα πρώτα βρεφικά γάλατα με πρωτεΐνη ορού γάλακτος, που είναι ευδιάλυτη και εύκολη στην αφομοί1961
ωσή της
1962 Η αναλογία πρωτεΐνης ορού γάλακτος / καζεΐνης γίνεται παρόμοια με αυτή του μητρικού γάλακτος
1984 Εμπλουτισμός με ταυρίνη
1990 Εμπλουτισμός με νουκλεοτίδια
2000 Εμπλουτισμός με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως το δοκοεξανοϊκό οξύ (DHA) και το αραχιδονικό οξύ (ARA)
2005 Προστίθενται προβιοτικά στα βρεφικά γάλατα
η προσθήκη στο βρεφικό γάλα: οστεοποντίνης (για την ανάπτυξη υγιών οστών), λουτεΐνης (για την προστασία της
Ερευνώνται όρασης), «χρονοθρεπτικών» συστατικών, δηλαδή συστατικών που μπορούν να διευκολύνουν ή να επιμηκύνουν τον
ύπνο του βρέφους (π.χ. τρυπτοφάνη)
68 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
Ειδικά γάλατα
• υποαλλεργικό: Περιέχει εκτενώς
υδρολυμένη πρωτεΐνη του γάλακτος και
προτείνεται για βρέφη που εμφανίζουν
έντονες αλλεργικές αντιδράσεις στο αγελαδινό τροποποιημένο βρεφικό γάλα (π.χ.
αίμα και βλέννη στις κενώσεις, διάρροιες,
ακατάσχετους εμέτους, κνίδωση και οίδημα, καθώς και σε περιπτώσεις έντονου
εκζέματος).
• αντιαναγωνικό (σήμανση AR): Είναι
πιο πηχτό (εμπλουτισμένο με χαρουπάλευρο, αμυλοπεκτίνη ή άμυλο καλαμποκιού)
και χρησιμοποιείται στα βρέφη που παρουσιάζουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
και κάνουν αναγωγές, με αποτέλεσμα να
εμφανίζουν απώλεια, στασιμότητα βάρους
ή ακόμη και οισοφαγίτιδα.
• για πρόωρα/ ελλιποβαρή βρέφη:
Έχουν περισσότερες θερμίδες και υψηλό
πρωτεϊνικό περιεχόμενο για γρήγορη αύξηση του σωματικού βάρους του βρέφους,
μετά την έξοδό του από το μαιευτήριο.
• χωρίς λακτόζη: Αυτή η επιλογή
υπάρχει μόνο στα γάλατα ανάπτυξης, καθώς η δυσανεξία στη λακτόζη εμφανίζεται
συνήθως μετά τον 12ο μήνα. Η δυσανεξία
στη λακτόζη προκαλεί διάρροια και η χρήση ενός γάλακτος χωρίς λακτόζη μπορεί
να ανακουφίσει άμεσα από το πρόβλημα.
• Από κάποιες εταιρίες υπάρχουν
εξειδικευμένα γάλατα για τη δυσκοιλιότητα ή τους κολικούς.
• Με την πρόοδο της επιστήμης δημιουργούνται και σκευάσματα για να
καλύψουν τις ανάγκες βρεφών με μεταβολικά νοσήματα, φλεγμονώδεις νόσους
του εντέρου, υποθρεψία από διάφορα
αίτια κ.λπ.
Τι πρέπει να προσέξει η μητέρα
• Να πλένει διεξοδικά τα χέρια της πριν
να ξεκινήσει την παρασκευή του γάλακτος.
• Να βράζει τουλάχιστον για 10’ το
νερό που θα χρησιμοποιήσει στην προετοιμασία του γάλακτος, ώστε να είναι στείρο
www.pharmanews.gr
“
Η αγορά των
βρεφικών γαλάτων
περιλαμβάνει
ποικιλία προϊόντων
που διαφέρουν
ανάλογα με τη
μορφή στην οποία
διατίθενται, τη
θερμιδική τους
αξία, τα θρεπτικά
τους συστατικά ή
το πόσο εύκολα
πέπτονται
”
μικροβίων.
• Tο μπιμπερό και όλα τα σκεύη που
έρχονται σε επαφή με το γάλα να είναι
αποστειρωμένα, τουλάχιστον το πρώτο
τρίμηνο.
• Να προετοιμάζει το γάλα σύμφωνα
με τις οδηγίες και να μην χρησιμοποιεί
περισσότερο ή λιγότερο νερό από αυτό
που αναφέρει η συσκευασία. Αν βάλετε
λιγότερο νερό, το γάλα θα είναι πιο πυκνό
και δύσπεπτο και μπορεί να επηρεάσει τη
νεφρική λειτουργία, ενώ αν βάλετε περισσότερο, το γάλα θα είναι αραιό και φτωχότερο σε θρεπτικά συστατικά.
• Να μην χρησιμοποιεί καυτό νερό
στην προετοιμασία του γάλακτος, γιατί
μετουσιώνονται η βιταμίνη C που περιέχει
το γάλα και οι πρωτεΐνες του.
• Να μην προσθέτει ζάχαρη ή μέλι στο
γάλα του μωρού.
• Να ελέγχει τη θηλή του μπουκαλιού.
Η θηλή θα πρέπει να αφήνει το γάλα να
τρέχει μόλις αναστρέψουμε το μπουκάλι
σε συνεχή ροή και μετά σταγόνα-σταγόνα.
• Να δοκιμάζει τη θερμοκρασία του
γάλακτος ρίχνοντας μερικές σταγόνες στο
χέρι της.
• Να μην ταΐζει το μωρό ξαπλωμένο,
γιατί προκαλούνται ωτίτιδες.
• Να περισσεύουν τουλάχιστον 20cc
γάλα στο μπουκάλι μετά από κάθε τάισμα.
Έτσι, το μωρό τρώει όσο θέλει (όχι όσο του
δίνεται) και δεν καταπίνει αέρα, καθώς τα
20 επιπλέον cc καλύπτουν τη θηλή.
• Το γάλα που περίσσεψε να παραμένει
1-1,5 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και
στη συνέχεια να το πετάει. ∆ΕΝ ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ.
• Αν θέλει να προετοιμάσει γάλα για
μετέπειτα χρήση, να το φυλάσσει στο ψυγείο, αμέσως μετά την προετοιμασία του,
σε θερμοκρασία 5οC. Το γάλα θα πρέπει
να απορρίπτεται 24 ώρες μετά την παρασκευή του.
• Να σταματά η χρήση του μπιμπερό
τον 1ο χρόνο της ζωής.
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 69
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Η γλώσσα κόκαλα
τσακίζει...
Φορτωμένοι με τις
υποχρεώσεις και τις
ευθύνες της καθημερινότητας, πολλοί γονείς
μιλούν συχνά απότομα στα παιδιά τους,
αγνοώντας ότι κάποιες
από τις εκφράσεις που
μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάνω στα νεύρα
τους ή στην κούρασή
τους, μπορούν να τραυματίσουν το παιδί. Γιατί
όπως λέει και ο σοφός
λαός: «η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, και κόκαλα
τσακίζει»…
www.pharmanews.gr
Σ
ίγουρα, η επικοινωνία με τα παιδιά είναι μια δύσκολη αποστολή, που γίνεται δυσκολότερη
σε μία κάθε άλλο παρά εύκολη
καθημερινότητα.
Πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό
σας να νιώθει ενοχές για κάτι που είπατε στο παιδί σας πάνω στα νεύρα ή την
κούρασή σας; ∆εν έχει νόημα να αρχίσετε
να μετράτε. Το σημαντικό είναι να προσπαθήσετε, την επόμενη φορά που θα
είστε έτοιμος να ξεστομίσει κάποια από
τις παρακάτω φράσεις, να συγκρατηθείτε!
Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι
τα κριτήρια μέσα από τα οποία ένα παιδί
αναπτύσσει την ταυτότητα και την προσωπικότητά του. Μια λέξη ή μια πολύ
μικρή φράση μπορεί να μείνει αξέχαστη
σε ένα παιδί και να κάνει να αισθανθεί το
αίσθημα της απόρριψης, να το κάνει να
πάρει διαφορετικά μηνύματα από αυτά
που πρέπει και, γενικά, να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη διαμόρφωση της
προσωπικότητάς του. Όπως τονίζει η
Κλινικός- Σχολικός Ψυχολόγος Mres/
MPhil, Cognitive Behavioral Therapist CBT,
Cognitive Analytic Practitioner CAT, κυρία
Μαρίνα Μπακρατσά, «για να μπορέσουμε
να επικοινωνήσουμε δημιουργικά με το
παιδί, οφείλουμε να καταλάβουμε όσο μας
είναι δυνατό τον τρόπο που σκέπτεται και
αισθάνεται τον κόσμο. Να δούμε με τα δικά
του μάτια και να ακούσουμε με τα δικά
του αυτιά».
Όλα, βέβαια, εξαρτώνται από την ηλικία
και την ευαισθησία του κάθε παιδιού. Ας
δούμε όμως κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα.
«Είσαι κακό παιδί».
Με το να επαναλαμβάνει ένας γονιός αυτή
τη φράση, το παιδί θα πιστέψει ότι όντως
είναι κακό και θα φροντίσει να ανταποκριθεί
στην εικόνα που έχει ο γονιός για αυτό,
υιοθετώντας την αντίστοιχη συμπεριφορά.
Είναι πολύ σημαντικό, οι γονείς να εξηγήσουν με ήρεμο τρόπο στο παιδί ποια είναι
τα λάθη του και γιατί θα πρέπει να σέβεται
ορισμένους κανόνες. Η σκέτη κριτική, χωρίς καμία εξήγηση, είναι καταστροφική.
«Πάρ’ το μέσα, είμαι
κουρασμένος/η».
Πολλές φορές, ένα παιδί περιμένει με ανυπομονησία όλη μέρα τη μαμά ή τον μπαμπά
να γυρίσει από τη δουλειά, για να παίξουν
μαζί. Όταν λοιπόν γυρνάει στο σπίτι, και
το μόνο που ζητά είναι να μείνει το παιδί
μακριά του, το παιδί απογοητεύεται. Όπως
επισημαίνει η κυρία Μπακρατσά, «το παιδί
δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στη θέση
του γονιού, να νιώσει τα αισθήματά του και
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 71
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
“
Αν δεν
φας το φαγητό
σου, θα έρθει ο
μπαμπούλας (ο
δράκουλας, η
αλεπού, ο κακός ο
λύκος κ.ο.κ.)
”
να τον βοηθήσει όταν είναι κουρασμένος,
εξαντλημένος ή νευριασμένος». Γι΄ αυτό
και προτείνει στους γονείς, να οργανώνουν
την καθημερινότητα και τις δουλειές τους
με τέτοιον τρόπο, ώστε να τους μένει ώρα
για παιχνίδι και ποιοτικό χρόνο με το παιδί. Η αδιαφορία προς το παιδί μπορεί να
βιωθεί ως απόρριψη. Ως αποτέλεσμα, το
παιδί είναι πιθανό να επιχειρήσει να τραβήξει την προσοχή σας κάνοντας αταξίες.
H ειδικός προτείνει επίσης στους γονείς
να εξηγήσουν στο παιδί την έννοια της
κούρασης, διαβεβαιώνοντάς το ότι, όταν
ξεκουραστούν, θα επανέλθουν και θα περάσουν χρόνο μαζί του. Πολύ σημαντικό,
τονίζει η κυρία Μπακρατσά, είναι και οι
ίδιοι οι γονείς να σέβονται την κούραση
των παιδιών, όταν την εκδηλώσουν.
«Αν δεν φας το φαγητό σου, θα έρθει ο μπαμπούλας (ο δράκουλας, η
αλεπού, ο κακός ο λύκος κ.ο.κ.)».
Όλες οι φράσεις που επικαλούνται την παρουσία ενός τέρατος ή ενός φανταστικού
τιμωρού έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην
ψυχολογία του παιδιού. Οι γονείς δεν θα
πρέπει να μιλάνε ποτέ στα παιδιά τους για
μπαμπούλες και άλλες τρομακτικές υπάρξεις προκειμένου να τα πείσουν να σέβονται τους κανόνες. Με αυτές τις εκφράσεις,
αυτό που «διδάσκετε» στο παιδί είναι την
τακτική του χειρισμού, του ψέματος και
του εκβιασμού.
«∆εν πειράζει, ασ’ το να το
χαλάσει».
Το παιδί χρειάζεται σταθερά όρια. «Όπως
βάζεις όρια στο παιδί για να διαφυλάξεις τη
σωματική του ακεραιότητα, το παιδί χρειάζεται όρια και στη συμπεριφορά του, για
να μπορέσει να προσαρμοστεί στην κοινωνική ζωή. Αν δεν μάθει να συντονίζεται
στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, θα έχει
πάντοτε στη μετέπειτα ζωή του δυσκολίες προσαρμογής», τονίζει η ψυχολόγος.
Προσοχή όμως! Η σταθερότητα στα όρια
και η επιβολή κανόνων δεν θα πρέπει να
φθείρει τη σχέση σας με το παιδί, μέσα
72 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
από συνεχείς τσακωμούς και συγκρούσεις.
«Θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις».
Με τη φράση αυτή, οι γονείς, εκτός του ότι
υποτιμούν το παιδί και το κρατούν σε απόσταση, δεν του παρέχουν καμία εξήγηση
και το αφήνουν μετέωρο, με αποτέλεσμα
να δίνει φανταστικές απαντήσεις από μόνο
του ή, ακόμα χειρότερα, να τις αναζητά
από τους επίσης αποπροσανατολισμένους
συνομηλίκους του. Το παιδί αντιλαμβάνεται
ότι υπεκφεύγουμε.
Μία λύση που προτείνει η ειδικός, είναι
να του πούμε ότι δεν ξέρουμε, ότι θα το
σκεφτούμε και θα το συζητήσουμε ξανά.
«Τελικά δεν θα πάμε».
Υποσχεθήκατε βόλτα μετά τη δουλειά, αλλά κάτι σας έτυχε και δεν προλαβαίνετε; Αν
γενικά το πρόγραμμα της δουλειάς σας δεν
είναι σταθερό και έρχεστε συχνά αντιμέτωπος με έκτακτες καταστάσεις, φροντίστε
να μην δεσμεύεστε απέναντι στο παιδί. Ο
γονιός πρέπει να είναι συνεπής απέναντι σε
αυτά που λέει στο παιδί του, για να μάθει
να τον εμπιστεύεται. «Αν ο γονιός δεν τηρεί
τον λόγο του, δημιουργούνται στο παιδί αισθήματα ανασφάλειας, το παιδί δεν μπορεί
να εμπιστευθεί τον γονιό του και μαθαίνει
να είναι και το ίδιο ανεύθυνο», σημειώνει
η κυρία Μπακρατσά.
Αν, παρ’ όλα αυτά, προκύψει κάτι έκτακτο και δεν μπορέσετε να τηρήσετε την
υπόσχεσή σας, δεν ήλθε και το τέλος του
κόσμου. Εξηγήστε στο παιδί, χωρίς ψέματα τον λόγο της ακύρωσης- θα καταλάβει,
εφόσον πρόκειται για μια λογική εξήγηση.
«Όχι έτσι ρε βλάκα…κοίτα πως το
κάνει το κοριτσάκι».
∆ύο είναι τα λάθη στην παραπάνω πρόταση. Αφενός ο υποτιμητικός χαρακτηρισμός
(«βλάκα»), αφετέρου η σύγκριση. Το παιδί,
όχι μόνο δεν θα βελτιώσει τη συμπεριφορά
ή τις επιδόσεις του μέσα από τη σύγκριση
(ό,τι κι αν είναι αυτό που τίθεται σε σύγκριση), αλλά σταδιακά θα αρχίσει να χάνει την
εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
www.pharmanews.gr
«Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρίσματα. Αντί λοιπόν να συγκρίνετε το παιδί
σας με τα άλλα παιδιά, ενισχύστε αυτά που
μπορεί να πετύχει», υπογραμμίζει η κυρία
Μπακρατσά.
Πολλά παιδιά που οι γονείς απορρίπτουν τις προσπάθειές τους με υποτιμητικές εκφράσεις, μπαίνουν σε μια ατέρμονη
διαδικασία αναζήτησης της αναγνώρισης,
που μπορεί να τα ακολουθήσει ακόμη και
στην ενήλικη ζωή τους.
«Είσαι ίδιος ο πατέρας σου/ ίδια η
μάνα σου».
Πολλές φορές, οι γονείς για να κρατήσουν
το παιδί μακριά από άσχημες συνήθειες και
ενοχλητικές συμπεριφορές, χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης τον άλλον γονέα.
Όμως αυτό κρύβει έναν μεγάλο κίνδυνο:
το παιδί να θεωρήσει ότι ο ένας από τους
δύο γονείς του είναι απογοητευμένος με
τον σύντροφό του και δεν τον αγαπάει και
να ερμηνεύσει τη φράση ως απειλή: «Αν
γίνεις σαν τη μητέρα/τον πατέρα σου, δεν
θα αγαπάω ούτε εσένα!».
Επίσης, με αυτόν τον τρόπο αντικατοπτρίζονται οι σκέψεις και αντιλήψεις των
γονιών για τα δύο φύλα και «περνούν» στα
παιδιά. Επιπλέον, τα παιδιά μπορεί να μιμηθούν τον τρόπο έκφρασης των γονιών
και να αρχίσουν να εκφράζονται με τον
ίδιο τρόπο προς τους γονείς. Αυτό μπορεί
να αποβεί καταστροφικό για τις σχέσεις
μεταξύ των μελών της οικογένειας, αφού
ενθαρρύνει την έλλειψη σεβασμού.
«Όλο ψέματα λες».
Όταν το παιδί είναι πολύ μικρό δεν λέει
ψέματα εκουσίως. Καθώς δυσκολεύεται
να διαχωρίσει την πραγματικότητα από τη
φαντασία, μπορεί να διηγηθεί ατέλειωτες
φανταστικές ιστορίες. Αυτό όμως είναι κάτι
δημιουργικό και βοηθά το παιδί να καλλιεργήσει τη φαντασία του. ∆εν το κάνει με
σκοπό να εξαπατήσει τους άλλους. Το να
του πείτε λοιπόν εμφατικά πως λέει ψέματα, δεν είναι σωστό. Η ειδικός συστήνει
στους γονείς να εξηγήσουν ευγενικά στο
www.pharmanews.gr
παιδί ότι όταν λέει «ψέματα» οι άλλοι δεν
θα το πιστεύουν ακόμη και όταν μετά πει
την αλήθεια. Επίσης, θα πρέπει να δίνουν
και οι ίδιοι το καλό παράδειγμα στο παιδί
τους και να μην λένε ψέματα.
«Κάτσε σε ένα μέρος επιτέλους».
Υπάρχουν παιδιά που διαθέτουν περισσή
ενεργητικότητα χρειάζονται κατάλληλο
χώρο και άφθονο χρόνο για να εκτονωθούν.
Είναι μάταιο και ανώφελο να απαιτήσουμε
από ένα παιδί γεμάτο ζωτικότητα να παραμένει ήσυχο μέσα στο διαμέρισμα.
«Πού έχεις το μυαλό σου»;
Το παιδί δεν μπορεί να είναι προσεκτικό
όποτε εμείς θέλουμε και στον βαθμό που
το θέλουμε. Όταν το αναγκάζουμε να κάνει
πράγματα που δεν το ενδιαφέρουν είναι
φυσικό να μη προσέχει και να αφαιρείται.
Συχνά, αυτό που είναι σημαντικό για το
παιδί είναι ασήμαντο για τους μεγάλους
και αυτό που είναι σημαντικό για τους μεγάλους, είναι ασήμαντο για το παιδί.
«Σταμάτα τα κλάματα».
Είναι φυσικό ένα μικρό παιδί να χρησιμοποιεί το κλάμα σαν όπλο για να πετύχει τον
στόχο του. Αφήστε το να κλάψει ή προσπαθήστε να του αποσπάσετε την προσοχή με
κάτι άλλο που το ενδιαφέρει. Μην επιμένετε να σταματήσει το κλάμα του. Βεβαιώστε
το ότι το αγαπάτε και εξηγήστε του ήρεμα
γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλει.
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 73
PHARMA SEE
ANTI LICE & LICE
PROTECT
Xωρίς προβλήματα
επί…κεφαλής!
∆ύο νέα προϊόντα, τα Anti Lice & Lice
Protect προσφέρουν αποτελεσματική
θεραπεία κατά των φθειρών και των
κόνιδων. Η αντιφθειρική cream lotion
Anti Lice, χάρη στα φυσικά δραστικά συστατικά της (διμεθικόνη και ειδικό μίγμα
αιθέριων ελαίων), σκοτώνει τις φθείρες
από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, σε 15
μόνο λεπτά, ανώδυνα και εύκολα, ενώ
τo spray Lice Protect δρα προληπτικά
έναντι του κινδύνου εμφάνισης ψειρών.
Το ειδικό μίγμα από αιθέρια έλαια, απωθεί αποτελεσματικά τις ψείρες από το
τριχωτό της κεφαλής κι έτσι ξενοιάζετε
από την απειλή εμφάνισης φθειρών. Έχει
κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, πιστοποιημένη ασφάλεια, δεν περιέχει παρασιτοκτόνα, είναι εύχρηστο
και πρακτικό.
Σε όλα τα φαρμακεία, από την
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Β.Ε.
ISOPLUS
Βήματα Υγείας & Ευεξίας
Οι συμβουλές για την ένταξη του βάδην
στη ζωή μας πληθαίνουν και όχι άδικα,
αφού τα οφέλη του είναι πολλαπλά! Το
περπάτημα βελτιώνει και προστατεύει
την υγεία της καρδιάς, συμβάλλει στη
διατήρηση του σωματικού βάρους σε
φυσιολογικά επίπεδα, μειώνει την αρτηριακή πίεση, ενώ μπορεί να βοηθήσει και
στη βελτίωση των επιπέδων των λιπιδίων
στο αίμα.
2.500 βήματα αρκούν για να αποκτήσουμε όλα αυτά τα οφέλη. Με κεντρικό
στοιχείο της φιλοσοφίας της την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του
ανθρώπου, η ISOPLUS, σας βοηθά να ενσωματώσετε το ευεργετικό περπάτημα
στη ζωή σας, χαρίζοντάς σας με κάθε
αγορά 2 προϊόντων της, έναν πρακτικό
και πολύ χρήσιμο βηματομετρητή.
Η προσφορά ισχύει για τον μήνα Οκτώβριο και
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε όλα
τα φαρμακεία με «ειδική σήμανση ISOPLUS».
LA ROCHE-POSAY
Oι διακοπές τελειώνουν,
η φροντίδα συνεχίζεται…
Ο ήλιος, η θάλασσα και η άμμος μας
αφήνουν όμορφες αναμνήσεις, αλλά
απαιτούν έξτρα περιποίηση μετά το
καλοκαίρι! Η La Roche-Posay προτείνει μια ολοκληρωμένη φροντίδα για το
πρόσωπο και το σώμα που θα ανανεώσει
το δέρμα σας μετά τις διακοπές!
Πρώτο βήμα, το PHYSIOLOGICAL ULTRAFINE SCRUB, που ανοίγει τους πόρους
και ανανεώνει τα κύτταρα. Συνεχίστε με
την HYDRAPHASE INTENSE MASK, για
βαθιά ενυδάτωση και λάμψη. Η κρέμα
EFFACLAR MAT είναι ιδανική για το καλοκαίρι και μετά από αυτό, καθώς ενυδατώνει, μειώνοντας την παραγωγή σμήγματος και συσφίγγοντας τους πόρους.
Μην ξεχνάτε την ενυδάτωση του σώματος! Το POSTHELIOS, έχει ανάλαφρη υφή
που δροσίζει και περιποιείται το δέρμα,
επανορθώνοντάς το από τη «φθορά» του
καλοκαιριού.
ALYSOS PGX - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πόσο αποτελεσματικό είναι το φάρμακό σας;
Η αποτελεσματικότητα μίας θεραπευτικής αγωγής αποτελεί συνισταμένη πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και το
γενετικό προφίλ του ασθενούς. Η Φαρμακογενετική, που γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία,, έχει ωςς στόχο τη
σει του γενετικού
διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των φαρμάκων με τον οργανισμό του ασθενούς βάσει
του προφίλ. H πληροφορία αυτή έχει άμεση σχέση με τη βέλτιστη δράση της επιλεγμένης
ης
θεραπευτικής αγωγής, αλλά και τη μείωση του συνολικού κόστους της θεραπείας. Προς αυτή
τή
την κατεύθυνση, η εταιρεία ερευνών και εφαρμογών μοριακής βιολογίας ALYSOS διαθέτει,
τει,
αποκλειστικά μέσω φαρμακείων, τη συσκευασία φαρμακογενετικού ελέγχου ALYSOS PGx
–ένα σημαντικό εργαλείο για τους ιατρούς, που ελαχιστοποιεί τα περιστατικά ανεπιθύμητων
των
παρενεργειών ή εναλλαγής φαρμακευτικών σκευασμάτων. www.alysos.com
74 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
HEDRIN
Σίγουρη λύση για
τις ψείρες
Η σειρά προϊόντων Hedrin είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να απαλλαγείτε
από τις ψείρες γρήγορα και με ασφάλεια.
Χάρη στην επαναστατική τους σύνθεση
και τη μηχανική του δράση, τα προϊόντα
Hedrin καταπολεμούν ψείρες και κόνιδες αποτελεσματικά και με ασφάλεια.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και
ξανά, αφού οι ψείρες δεν αναπτύσσουν
ανθεκτικότητα σε αυτό.
Η σειρά περιλαμβάνει την λοσιόν, σπρέι
και αφρό. Ο αφρός Hendrin Treat & Go
Mousse, είναι ιδιαίτερα εύκολος στη
χρήση, όσο κι ένας αφρός styling! Μετά την εφαρμογή του, το παιδί μπορεί
να πάει σχολείο, να παίξει, να κοιμηθεί.
Πανεύκολο στη χρήση είναι και το Hedrin
Plus Gel Spray, κατάλληλο από την ηλικία των 6 μηνών, σε άσθμα και έκζεμα.
Άχρωμο και άοσμο, απλώνεται εύκολα
στα μαλλιά και δεν χρειάζεται χτενάκι.
ORID CLEAN
Για «καθαρά» αυτιά
365 ημέρες τον χρόνο
χωρίς χρήση
μπατονέτας!
Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, η χρήση
μπατονέτας προωθεί τη συσσωρευμένη
κυψελίδα προς το τύμπανο, επιτείνοντας
έτσι το αίσθημα δυσφορίας στο αυτί. Επίσης, η χρήση μπατονέτας συχνά οδηγεί
σε τραυματισμούς του αυτιού. Προτιμήστε το σύγχρονο και ασφαλή τρόπο
για τον καθαρισμό των αυτιών όλης της
οικογένειας, το Orid Clean. Το Orid Clean,
χάρη στη σύνθεσή του, το Phytosqualan
από αγνό ελαιόλαδο, ενεργεί με ένα φυσικό μηχανισμό καθαρισμού, κατάλληλο
για την ευαίσθητη περιοχή των αυτιών.
Σε προηγμένη μορφή jetspray!
Να μη χρησιμοποιείται από ασθενείς
με διάτρηση τυμπάνου.
NATURE’S PLUS
ALL DAY ENERGY
Για άμεση τόνωση και
ασύγκριτη ενέργεια
Το All Day Energy είναι εξαιρετικά χρήσιμο προϊόν που προσφέρει ενέργεια και
πνευματική / σωματική ευεξία για πάνω
από 8 ώρες! Ιδανικό για ένα δυναμικό
ξεκίνημα της ημέρας, εξαιρετική πηγή
ενέργειας για αθλούμενους και αθλητές
επιδόσεων, προσφέρει αυξημένη ετοιμότητα και απόδοση στους εργαζόμενους,
αυξάνει τη συγκέντρωση των σπουδαστών και βοηθά όσους κάνουν απαιτητικές ή βαριές εργασίες να παραμένουν
συνεχώς δυνατοί. Περιέχει μόνο φυσικά
συστατικά όπως ειδικά βότανα, CoQ10,
αμινοξέα, βιταμίνες κ.ά.
Στα φαρμακεία, από τη Natural Plus A.E.,
www.naturalplus.gr
Στα φαρμακεία, από την Galenica A.E.
www.galenica.gr
NATURE’S BOUNTY - ΒΙΤΑΜΙΝΗ ESTER-C 500 MG
Σε εστερική μορφή για ταχεία απορρόφηση
H βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, στην ομαλή παραγωγή
κολλαγόνου και στη διατήρηση υγιών αιμοφόρων αγγείων, οστών, αρθρικού υγρού, ούλων, δοντιών
και επιδερμίδας. Επίσης, βοηθά στην ομαλή απελευθέρωση της ενέργειας από τις τροφές και στην
καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Ωστόσο, η βιταμίνη C μπορεί να καταστραφεί εύκολα και να
απομείνει τελικά σε πολύ μικρή ποσότητα στις τροφές που καταναλώνουμε.
H Βιταμίνη ESTER-C 500 mg της Nature’s Bounty είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη C σε
εστερική μορφή ήπια για το στομάχι. Η Ester-C μορφή απορροφάται γρηγορότερα από την κανονική
βιταμίνη C, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.
www.pharmanews.gr
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 75
PHARMA SEE
MACROVITA
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ
Φυσική 24ωρη προστασία
VICHY
DERCOS NEOGENIC
Nέα μαλλιά με τη δύναμη
των βλαστοκυττάρων
DERMOXEN
CREMA LENITIVA
Το φυσικό χάδι στην
ευαίσθητη περιοχή
Τα συμβατικά αποσμητικά καταπολεμούν
τις δυσάρεστες οσμές φράσσοντας τους
πόρους του δέρματος ή καλύπτοντάς τις
με ισχυρά αρώματα. Σαν συνέπεια, πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν ερεθισμούς,
κοκκινίλες ή αλλεργίες.
Ο αποσμητικός κρύσταλλος MACROVITA
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα με 100% φυσικό τρόπο: Σχηματίζει ένα
αόρατο, φιλμ που αναχαιτίζει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που προκαλούν
κακοσμία, χωρίς να εμποδίζει τη φυσική
αναπνοή του δέρματος. Το αίσθημα καθαριότητας, φρεσκάδας και ευεξίας που
δημιουργεί, διαρκεί ένα 24ωρο! ∆εν περιέχει οινόπνευμα ή σκληρά χημικά και δεν
λεκιάζει τα ρούχα. ∆ιατίθεται σε μορφή
STICK, ROLL-ON και SPRAY.
Mια επαναστατική αγωγή, που χάρη στο
πατενταρισμένο μόριο Stemoxydine,
επεμβαίνει στη λειτουργία των βλαστοκυττάρων και διεγείρει την αναγέννηση
της τρίχας, όταν οι βολβοί βρίσκονται
σε κατάσταση ύπνωσης, παρουσίασε
πρόσφατα η VICHY.
Το DERCOS NEOGENIC δίνει ελπίδα σε
όλους όσους βλέπουν μείωση του τριχωτού της κεφαλής τους. Περιλαμβάνει μονοδοσικές αμπούλες και απλικατέρ που
κάνει απαλό μασάζ στην επιδερμίδα του
κεφαλιού κατά την εφαρμογή. Έχει ευχάριστο άρωμα, στεγνώνει γρήγορα, δεν
κολλάει και δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας.
Αρκεί μία δόση το πρωί ή το βράδυ σε
βρεγμένα ή στεγνά μαλλιά, για τρεις μήνες- ο αριθμός των τριχών θα αυξηθεί και
τα μαλλιά θα είναι φανερά πυκνότερα!
Η Crema Lenitiva της DermoXEN είναι μια καταπραϋντική κρέμα κατά του
κνησμού και της ερυθρότητας της ευαίσθητης περιοχής, για γυναίκες αναπαραγωγικής & εμμηνοπαυσιακής ηλικίας. Περιέχει Zanthalene, ένα φυτικό
εκχύλισμα με αντικνησμική δράση και
Avenanthramide, που καταπραΰνει και
ανακουφίζει τον πόνο.
Ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσφορίας που οφείλεται
στον κνησμό, στην ερυθρότητα, στο
αίσθημα καύσου και σε άλλες μικροενοχλήσεις στην ευαίσθητη περιοχή της
γυναίκας, που μπορεί να οφείλονται
σε ξηρότητα του κόλπου, στον στενό
ρουχισμό ή στην παρατεταμένη χρήση
σερβιέτας.
Αποκλειστικά στα Φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων,
από τη MACROVITA, www.macrovita.gr
Μόνο στα φαρμακεία, από την ELPEN
Α.Ε. www.elpen.gr, www.dermoxen.com,
[email protected]
DULCOGAS
Η γρήγορη λύση στο φούσκωμα που οφείλεται σε αέρια
Το Dulcogas® είναι ένα καινοτόμο & ευκολόχρηστο προϊόν που έρχεται για να προσφέρει
γρήγορη ανακούφιση από ένα πολύ συχνό πρόβλημα: το φούσκωμα. Περιέχει σιμεθικόνη
σε δόση των 125 mg και δρα γρήγορα, εξαλείφοντας τα αέρια που έχουν εγκλωβιστεί
στο γαστρεντερικό. ∆εν απορροφάται και έχει άριστο προφίλ ασφάλειας. ∆ρα τοπικά στο
γαστρεντερικό δίνοντας ανακούφιση σε 15 λεπτά μετά τη λήψη του. Κατάλληλο για όλες
τις πληθυσμιακές ομάδες, για παιδιά άνω 6 ετών και για διαβητικούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα που πάσχουν από δυσκοιλιότητα ή Σύνδρομο ∆ιαθέσιμο σε
μορφή διαλυτών κοκκίων, που διαλύονται στο στόμα χωρίς τη χρήση νερού με ευχάριστη
γεύση μέντας. Στα φαρμακεία, από την εταιρεία Boehringer Ingelheim.
76 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
DERMOXEN
FLOREXIL VAGINAL
DOUCHE
Ασπίδα έναντι
των μολύνσεων
Το κολπικό ντους Florexil Vaginal
Douche, για την τοπική υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, συνιστά μια αποτελεσματική ασπίδα έναντι μολύνσεων,
αφήνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας.
Περιέχει Θυμάρι και εκχύλισμα
Echinacea, που προστατεύουν έναντι
των μολύνσεων και αιθέριο έλαιο γαρίφαλου, που βοηθά στην πρόληψη από
μύκητες και βακτήρια. Χρησιμοποιείται
για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων
αίματος μετά την έμμηνο ρύση, για την
τοπική υγιεινή μετά τη συνουσία, σε περίπτωση υπερβολικών κολπικών εκκρίσεων, μετά από γυναικολογική θεραπεία,
σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων
μολύνσεων από βακτήρια και μύκητες.
ULTRA HAIR PLUS
Για υγιή-μεταξένια μαλλιά
Το ULTRA HAIR Plus είναι μία επαναστατική φόρμουλα για τα μαλλιά, που
καταπολεμά τριχόπτωση και ψαλίδα,
ενώ χαρίζει όγκο, λάμψη και υγεία στα
μαλλιά. Περιέχει μόνο φυσικά συστατικά όπως: βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία,
L-Kυστεΐνη, βότανα και το επαναστατικό συστατικό MSM (οργανικό θείο), που
βελτιώνει την ποιότητα της τρίχας και
την κάνει παχύτερη.
Στα φαρμακεία, από τη Natural Plus A.E.,
www.naturalplus.gr
VICHY FOUNDATIONS
Αναδείξτε τη λάμψη της
επιδερμίδας σας!
Με τα foundations Liftactiv Flexilift και
Normaderm, η VICHY έρχεται να καλύψει
τις ανάγκες και να αναδείξει τη λάμψη
κάθε επιδερμίδας.
Το Liftactiv Flexilift με αντιρυτιδική δράση, είναι το ιδανικό fond de
teint για ανόρθωση και λάμψη, ενώ το
Normaderm είναι το ιδανικό fond de
teint για εξυγίανση της επιδερμίδας
και ματ αποτέλεσμα. Και τα δύο είναι
διαθέσιμα σε 4 αποχρώσεις.
Τα Foundations της VICHY, αναδεικνύουν
και τονίζουν τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας και προσδίδουν σαγηνευτική
κομψότητα στο πρόσωπό σας.
Απογειώστε το look σας, παίξτε με τις
αποχρώσεις και υποδεχτείτε τη νέα σεζόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις!
Μόνο στα φαρμακεία, από την ELPEN Α.Ε.,
www.elpen.gr, www.dermoxen.com,
[email protected]
COVERDERM
FILTERAY FACE
Προστασία όλη μέρα με μία κίνηση
Η Coverderm επεκτείνεται σε μια καινούργια αγορά με μεγάλη ανάπτυξη, με τις έγχρωμες κρέμες προσώπου! Οι νέες έγχρωμες Filteray Face είναι διαθέσιμες και στα 4SPF της υπάρχουσας σειράς (20, 40, 60
& 80) και κάθε SPF βγαίνει σε 2 γλυκές αποχρώσεις: ανοιχτό μπεζ & απαλό καφέ.
Παρέχουν μακράς διάρκειας υψηλή προστασία για το πρόσωπο, διατηρώντας το 50% του αρχικού δείκτη
προστασίας για 8 ολόκληρες ώρες! Έχουν ισχυρή αντιγηραντική δράση, χάρη στη βιταμίνη C που περιέχουν
και εντατική αντιερεθιστική και ενυδατική δράση. Ιδανικές για καθημερινή χρήση όλο το χρόνο, στην πόλη
και στη θάλασσα, αλλά και σε όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες.
Στα φαρμακεία και σε καταστήματα καλλυντικών, από τη FARMECO Α.Ε., [email protected].
www.pharmanews.gr
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 77
PHARMA SEE
ROGER & GALLET
ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΙΩΝ
& ΝΥΧΙΩΝ
Νέα εμπειρία στην τέχνη
της ενυδάτωσης
∆ημιουργός αρωμάτων και προϊόντων
περιποίησης σώματος από το 1862, η
Roger&Gallet προσφέρει μία νέα εμπειρία στην τέχνη της ενυδάτωσης τη νέα
σειρά από κρέμες χεριών και νυχιών στα
αγαπημένα αρώματα της Roger & Gallet,
Sublime, Fleur d’Osmanthus & Rose.
Επίσης, εξελίσσει την τέχνη του καθαρισμού, με 2 νέα, απαλά, 100%
φυτικά υγροσάπουνα. Οι νέες κρέμες
Roger&Gallet είναι απίστευτα απαλές και
ενυδατικές, καθώς είναι εμπλουτισμένες
με βούτυρο Καριτέ, και φυτικά έλαια,
για να προσφέρουν 24ωρη ενυδάτωση
(χωρίς paraben, χρωστικές & σιλικόνη).
Η νέα σύνθεση της Roger&Gallet, δεν
κολλάει και δεν είναι λιπαρή και είναι
κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας, ακόμη και για ευαίσθητες.
POWER HEALTH
ΙΠΠΟΦΑΕΣ
Το… μέγα πολυτονωτικό
iWHITE
Για άμεση λεύκανση
των δοντιών
Οι καθημερινές απαιτήσεις και υποχρεώσεις απαιτούν… δυνάμεις για να
τα βγάζετε πέρα. Tα Power Foods, η
νέα σειρά συμπληρωμάτων της Power
Health, αποτελείται από φυσικές τροφές που από μόνες τους λειτουργούν
ευεργετικά στον οργανισμό. Με αυτόν
τον τρόπο, καταφέρνει να «κλείσει» μέσα
της, τη δύναμη και τη σοφία της ελληνικής φύσης.
Το Ιπποφαές, με πάνω από 190 θρεπτικά συστατικά, αποτελεί μία φυσική
πηγή δύναμης και ενέργειας. Αυξάνει
την αντοχή του οργανισμού, ενισχύει
την πνευματική και σωματική απόδοση,
προσφέρει όλα τα οφέλη των ωμέγα λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτική προστασία
και χαρίζει ενέργεια και ευεξία.
Το νέο iwhite είναι προϊόν λεύκανσης
των δοντιών, με κλινικά αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Χαρίζει μέχρι και 8 τόνους λευκότερα
δόντια, από την πρώτη κιόλας θεραπεία.
Είναι 100% ασφαλές για τα δόντια και τα
ούλα καθώς δεν περιέχει υπεροξείδιο
του υδρογόνου. Το προϊόν στηρίζεται
στην πατενταρισμένη τεχνολογία Film
Crystallized Calcium και προσφέρει
άμεση λεύκανση & επανασβεστίωση των
δοντιών, ενώ αφαιρεί τους λεκέδες από
αυτά. Τα προγεμισμένα μασελάκια λεύκανσης iwhite είναι έτοιμα προς χρήση
και περιέχουν την απαραίτητη ποσότητα
λευκαντικού gel. Είναι λεπτά, διαφανή
& εύκαμπτα και ταιριάζουν σε όλες τις
οδοντοστοιχίες. Για εντυπωσιακά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το προϊόν
μέχρι και 5 συνεχόμενες ημέρες.
Στα φαρμακεία, από την Power Health, ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας: 210 2821500
Από την ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL
(τηλ. 210-3500850, 210-3500800)
Q10
Ασπίδα για την καρδιά
Το συνένζυμο Q10 (CoQ10) είναι μια ουσία που βρίσκεται φυσικά στον ανθρώπινο οργανισμό
και βοηθά στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια. Πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια (Q-SYMBIO) απέδειξε ότι όσοι έπαιρναν 100mg συνενζύμου Q10 τρεις φορές την
ημέρα, στο τέλος της μελέτης παρουσίαζαν πολύ καλύτερη εικόνα καρδιακής υγείας. Για να
εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τις ιδιότητες του συνενζύμου CoQ10, η Solgar προσφέρει το
Ubiquinol 100mg, το μοναδικό προϊόν σταθεροποιημένης ουμπικινόλης σε άμεσα διαθέσιμη
μορφή. Για να γνωρίσετε τα ευεργετικά οφέλη της Ουμπικινόλης, η ISOPLUS σας προσφέρει για ολόκληρο
τον Σεπτέμβριο στα φαρμακεία με ειδική σήμανση και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ
μία εβδομαδιαία αγωγή Solgar Ubiquinol 100mg!
78 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
POWER HEALTH
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΑ
Μαστίχα, ένα δώρο
υγείας
Χρειάζεται να έχουμε δύναμη και γερό
στομάχι για να ανταποκρινόμαστε, ειδικά
σήμερα, στις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Η Power Health δημιούργησε
μία καινοτόμο φόρμουλα, που περιέχει
Ελληνική Μαστίχα σε μοναδική, αναβράζουσα μορφή. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής, που θα κάνει πιο…
εύπεπτη την καθημερινότητά σας χάρη
στις εξαιρετικές αντιμικροβιακές και
αντιβακτηριδιακές ιδιότητές της συμβάλλοντας στην καλή λειτουργία τού πεπτικού συστήματος, ενώ σας προσφέρει
και αντιοξειδωτική προστασία.
Η μαστίχα αποτελεί μία μοναδική φυσική
τροφή υγείας και ευεξίας… ελληνικής
καταγωγής και παγκοσμίου φήμης. Απολαύστε την καθημερινά.
PANTHENOL EXTRA
Tα... ελληνικά καλλυντικά
Mια νέα καλλυντική σειρά προσώπου
κυκλοφορεί στα φαρμακεία σε προσιτή
τιμή. Το νέο πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας, κα ∆έσποινα Καμπούρη, δηλώνει ενθουσιασμένη από την
αγνότητα και την αποτελεσματικότητά
της. Η σειρά Panthenol Extra της ελληνικής εταιρείας Medisei, που έχει ως
βασικό συστατικό την πανθενόλη, είναι
η ιδανική ολοκληρωμένη προστασία για
κάθε τύπο δέρματος και περιλαμβάνει:
Ζελέ καθαρισμού προσώπου, ενυδατική
κρέμα προσώπου, αντιρυτιδική κρέμα
προσώπου, ορό 24ωρης εντατικής ενυδάτωσης, αντιρυτιδικό και αντιγηραντικό
ορό, αντηλιακές κρέμες προσώπου και
αντηλιακό stick.
PASTA DEL CAPITANO
OX – ACTIVE
WHITENING
Για φυσικά λευκά δόντια
Η οδοντόπαστα OX ACTIVE WHITENING
της DEL CAPITANO, τώρα με νέα συσκευασία και νέα σύνθεση, προσφέρει αποκατάσταση της φυσικής λευκότητας των
δοντιών και εγγυημένη, αποτελεσματική
προστασία από τον σχηματισμό της τερηδόνας. Χάρη στο Eureco H.C.® που
περιέχει, το οποίο απελευθερώνει ενεργό
οξυγόνο, είναι σε θέση να λευκάνει και
να μειώσει το βακτηριακό φορτίο του
στόματος κατά 99%. Με μικρόκοκκους,
για βαθύ καθαρισμό των δοντιών.
Από τη Health Plus SA
(τηλ. 2109641162, 8017007701).
Θα τα βρείτε, στα φαρμακεία.
Στα φαρμακεία, από την Power Health, ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας: 210 2821500
VICHY- IDÉALIA LIFE SERUM
Νέα προσέγγιση στη γήρανση
Πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις αποδεικνύουν ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής,
με το άγχος, την κούραση, τον ήλιο, τη ρύπανση και τη μη ισορροπημένη διατροφή
αφήνουν τα σημάδια τους στην επιδερμίδα.
Η Vichy, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιδράσεις, παρουσιάζει τον IDÉALIA LIFE
SERUM, τον 1ο ορό με τη δυνατότητα να «σβήνει» τα ορατά αποτυπώματα του καθημερινού τρόπου ζωής από την επιδερμίδα. Προσφέρει αποδεδειγμένα λαμπερή
επιδερμίδα, μείωση των δυσχρωμιών, σύσφιξη των πόρων και ξεκούραστα χαρακτηριστικά, ενώ προστατεύει αποτελεσματικά την επιδερμίδα ενάντια στη ρύπανση.
Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή η επιδερμίδα δείχνει ανανεωμένη και φρέσκια.
.
www.pharmanews.gr
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 79
PHARMA SEE
LAMBERTS
Ιατρικός Οδηγός Συμπληρωμάτων ∆ιατροφής και
Βοτάνων
Ο «Ιατρικός Οδηγός Συμπληρωμάτων
∆ιατροφής και Βοτάνων» είναι η μοναδική ολοκληρωμένη προσπάθεια
προσδιορισμού της σύγχρονης θέσης
και του ρόλου των συμπληρωμάτων διατροφής και των βοτάνων στην Ιατρική
Επιστήμη. Στον τόμο, που επιμελήθηκε
ο Κωνσταντίνος Π. Σκανδάλης, θα βρείτε
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για
τον μηχανισμό δράσης των συμπληρωμάτων, τα οφέλη της χορήγησής τους,
τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες
ενέργειές τους, τις αλληλεπιδράσεις τους
με φαρμακευτικές ουσίες, αλλά και τις
προφυλάξεις που πρέπει να υπάρχουν
κατά τη χορήγηση και τη λήψη τους.
Μία σημαντική προσφορά των Green
Import και Lamberts στον Έλληνα Επαγγελματία Υγείας.
IMMUVIT
Τόνωση και προστασία
H σειρά συμπληρωμάτων IMMUVIT απευθύνεται σε ανθρώπους με αυξημένες διατροφικές απαιτήσεις, με αυξημένη νοητική
και σωματική δραστηριότητα, αθλητές και
άτομα που γυμνάζονται, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση άγχους και στρες,
άτομα που αναρρώνουν ή ακολουθούν
προγράμματα απώλειας βάρους. Η σειρά
περιλαμβάνει:
- Το πολυβιταμινούχο IMMUVIT® Plus Q10,
με δύο είδη Ginseng, συνένζυμο Q10, 12
βιταμίνες, 11 μέταλλα και ιχνοστοιχεία.
- Το IMMUVIT® PRIME 50+, ειδικά σχεδιασμένο για τις ηλικίες άνω των 50 ετών.
Εκτός από βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, περιέχει αντιοξειδωτικά και καρδιοπροστατευτικά συστατικά και κορεατικό ginseng που
βελτιώνει τη συγκέντρωση και τη μνήμη.
- Το πολυβιταμινούχο IMMUVIT PLUS Q10
EFFERTABS, σε μορφή αναβραζόντων δισκίων.
GUM TRAV-LER
Ο ειδικός στον
μεσοδόντιο καθαρισμό
Η Gum Trav-Ler είναι μία ολοκληρωμένη
σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια, που
αφαιρούν αποτελεσματικότερα τη βακτηριδιακή πλάκα και έχουν βελτιωμένο
σχεδιασμό, που διευκολύνει τη χρήση
προσφέροντας καλύτερο αποτέλεσμα.
Αφαιρούν 25% περισσότερη πλάκα
χάρη στο πρωτοποριακό βουρτσάκι
με τριγωνικό σχεδιασμό, προσφέρουν
εύκολη πρόσβαση στα πίσω δόντια
και μεγαλύτερη άνεση στη χρήση. Τα
βουρτσάκια Gum Trav-Ler παρέχουν
αντιβακτηριδιακή προστασία, καθώς είναι
εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη και φέρουν
καπάκι για καλύτερη υγιεινή. ∆ιαθέσιμα
σε 9 μεγέθη.
Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την από τη
Pharmathen.
Στα φαρμακεία, από την Αρριάνι Φαρμακευτική
Α.Ε., τηλ. 2106683000
LA ROCHE-POSAY
η!
Ενυδάτωση, κάλυψη και αντηλιακή προστασία με μία κίνηση!
H επιτυχία των BB creams στην Ασία, αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι αδιαμφισβήτητη.
Ακολουθώντας την τάση της αγοράς, η La Roche-Posay παρουσιάζει την πρώτη κρέμα BB ειδικά
σχεδιασμένη για το ευαίσθητο δέρμα. Η Hydreane BB Cream προσφέρει 12ωρη ενυδάτωση
ση και
αι UVB
άνεση, φυσική κάλυψη των δυσχρωμιών, φρεσκάδα και λάμψη, προστασία από την UVA και
ακτινοβολία, ενώ παράλληλα καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα.
ρέμας
Η Hydreane BB είναι ιδανική για τις γυναίκες που αναζητούν τα πολλαπλά οφέλη μιας κρέμας
δα και
καθημερινής φροντίδας και, ταυτόχρονα, φυσικό αποτέλεσμα make up, λαμπερή επιδερμίδα
αντηλιακή προστασία σε ένα προϊόν!
∆ιαθέσιμη σε 2 αποχρώσεις.
80 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
www.pharmanews.gr
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος Voltaren® Emulgel®
1. Εμπορική ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος.
2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικά συστατικά. 1gr Voltaren
Emulgel® περιέχει 11,6mg diclofenac diethylamine, το οποίο αντιστοιχεί σε
10mg diclofenac sodium(1%). Έκδοχα: propylene glycol. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1
®
3. Φαρμακευτική μορφή. Γαλάκτωμα-γέλη. Λευκή ώς υπόλευκη ομοιογενής,
κρεμώδους υφής γέλη.
4. Κλινικά στοιχεία
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Συμπτωματική θεραπεία των:
- Μετατραυματικών φλεγμονών των τενόντων, των συνδέσμων, των μυών και
των αρθρώσεων, που οφείλονται π.χ σε διαστρέμματα, εξαρθρήματα,θλάσεις.
- Εντοπισμένων εκδηλώσεων παθολογικών καταστάσεων των μαλακών μορίων (τενοντοθυλακίτιδα, ωμοβραχιόνιο σύνδρομο, θυλακίτιδα, και περιαρθρίτιδα).
- Εντοπισμένων εκδηλώσεων εκφυλιστικών αρθροπαθειών (οστεοαρθριτιδα
των περιφερικών αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης).
Η θεραπεία δεν πρέπει να συνεχίζεται πέραν των δυο εβδομάδων.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Ενήλικες και έφηβοι 14 ετών και άνω
Δοσολογία. Το Voltaren® Emulgel® εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα 3-4 φορές
την ημέρα και επαλείφεται με ελαφρά εντριβή. Η ποσότητα, που χρειάζεται,
εξαρτάται από το μέγεθος της επώδυνης περιοχής. Για παράδειγμα 2-4g
Voltaren® Emulgel ® (ποσότητα, που κυμαίνεται σε μέγεθος από ένα κεράσι
έως ένα καρύδι) επαρκούν για τη θεραπεία περιοχής περίπου 400-800cm2.
Μετά την εφαρμογή, τα χέρια πρέπει να πλένονται, εκτός αν αυτά αποτελούν
την υπό θεραπεία περιοχή.
Διάρκεια θεραπείας. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την ένδειξη
και την ανταπόκριση.
Συνίσταται η θεραπεία να μη συνεχίζεται πέρα των δυο εβδομάδων. Σε χρήση χωρίς ιατρική συμβουλή για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενδείξεις, οι
ασθενείς θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους εάν η κατάσταση δεν
σημειώσει βελτίωση εντός 7 ημερών ή εάν επιδεινωθεί.
Παιδιά και έφηβοι κάτω των 14 ετών: Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε παιδιά και εφήβους κάτω των 14 ετών και δεν συνιστάται η χρήση του (βλ. και λήμμα 4.3
Αντενδείξεις).
Σε εφήβους 14 ετών και άνω, εάν απαιτείται χρήση του προϊόντος για περισσότερες των 7 ημερών για την ανακούφιση του πόνου ή εάν τα συμπτώματα
επιδεινωθούν, συνιστάται ο ασθενής ή οι κηδεμόνες του να ζητήσουν τη
συμβουλή ιατρού.
Ηλικιωμένοι ( ασθενείς άνω των 65 ετών). Εφαρμόζεται η συνήθης δοσολογία των ενηλίκων.
4.3 Αντενδείξεις. Γνωστή υπερευαισθησία στη δικλοφαινάκη ή σε κάποιο
από τα έκδοχα. (Για την πλήρη λιστα των εκδόχων, βλ. μέρος 6.1).
- Το Voltaren® Emulgel® αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς στους οποίους
οι κρίσεις άσθματος, κνίδωσης ή οξείας ρινίτιδας εκλύονται από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ).
- Κατά το τελευταίο τρίμηνο κυήσεως (Βλ. μέρος 4.6: Κύηση και Γαλουχία)
-Αντενδείκνυται η χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας μικρότερης των 14
ετών.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Προειδοποιήσεις. Η πιθανότητα να εμφανισθούν συστηματικές ανεπιθύμητες
ενέργειες με την τοπική εφαρμογή δικλοφαινάκης είναι μικρή σε σύγκριση
με τη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών με την per os χορηγούμενη
δικλοφαινάκη. Όμως όταν εφαρμόζεται το Voltaren® Emulgel® σε σχετικά
εκτεταμένες δερματικές περιοχές και για παρατεινόμενα διαστήματα ή αν η
δοσολογία υπερβεί κατά πολύ το καθορισμένο όριο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα συστημικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Γι’ αυτό η χορήγηση
πρέπει να γίνεται με προσοχή σε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, βαρειά
υποπρωτεϊναιμία, αρτηριακή υπέρταση, ισχαιμική καρδιοπάθεια, σακχαρώδη
διαβήτη, επιληψία, παρκινσονισμό, ψυχωσικές διαταραχές, λανθάνουσες ή
μη λοιμώξεις. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται παρόμοια χρήση, πρέπει να
συμβουλευθεί κανείς τις γενικές πληροφορίες της δικλοφαινάκης.
Προφυλάξεις. To Voltaren® Emulgel® πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε υγιείς
και άθικτες επιφάνειες δέρματος (χωρίς ανοικτές πληγές ή τραύματα). Δεν
επιτρέπεται να έλθει σ’ επαφή με τα μάτια ή με τις μεμβράνες των βλεννογόνων.
Δεν πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα.
Το Voltaren® Emulgel® δεν πρέπει να συγχορηγείται με άλλα προϊόντα δικλοφαινάκης ή ΜΣΑΦ από του στόματος καθώς η συχνότητα ανεπιθύμητων
ενεργειών, ειδικά των συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να
αυξηθούν (βλέπε λήμμα αλληλεπιδράσεων). Διακόψτε τη θεραπεία αν αναπτυχθεί δερματικό εξάνθημα μετά την εφαρμογή του προϊόντος. To Voltaren®
Emulgel® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελαστικούς επιδέσμους ή άλλα μέσα
περίδεσης, όχι όμως κάτω από αεροστεγείς επιδέσμους.
Πληροφορίες σχετικά με τα έκδοχα. To Voltaren®Emulgel® περιέχει προπυλενογλυκόλη, η οποία μπορεί σε ορισμένα άτομα να προκαλέσει τοπικά
ήπιο ερεθισμό.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης. Καθώς η συστηματική απορρόφηση της δικλοφαινάκης μετά από τοπική
εφαρμογή είναι πολύ μικρή, ο κίνδυνος σχετικών αλληλεπιδράσεων είναι
μικρός.
Σε χορήγηση από του στόματος έχουν παρατηρηθεί τα κάτωθι: Η δικλοφαινάκη αναστέλλει την συγκόλληση των αιμοπεταλίων, η σύγχρονη χορήγηση
με από του στόματος αντιπηκτικά επιβάλλει την συχνή παρακολούθηση της
πηκτικότητας του αίματος και την ανάλογη προσαρμογή της δόσεως των
αντιπηκτικών.
Μπορεί να αυξήσει την τοξικότητα της μεθοτρεξάτης, της διγοξίνης και της
κυκλοσπορίνης. Αυξάνει τα επίπεδα και το ενδεχόμενο τοξικής δράσεως του
λιθίου.
Μπορεί να επηρεάσει την δράση της ινσουλίνης και των από του στόματος
αντιδιαβητικών και η σύγχρονη χορήγησή τους επιβάλλει την στενότερη παρακολούθηση της γλυκαιμίας του ασθενούς.
Εμποδίζει την δράση των διουρητικών και η σύγχρονη χορήγηση αυξάνει τον
κίνδυνο της νεφροτοξικότητας. Η σύγχρονη λήψη με καλιοπροστατευτικά διουρητικά μπορεί να προκαλέσει ή να επιτείνει την υπερκαλιαιμία. Ομοίως η
σύγχρονη χορήγηση με αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου αυξάνει τον
κίνδυνο της νεφροτοξικότητας και της υπερκαλιαιμίας. Μπορεί να μειώσει
την αντιϋπερτασική δράση των β-αναστολέων και των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου. Με τις κινολόνες μπορεί να προκαλέσει σπασμούς.
Η σύγχρονη χορήγηση με κορτικοειδή αυξάνει τον κίνδυνο εξελκώσεων και
αιμορραγιών του γαστρεντερικού σωλήνα.
Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ εκτοπίζει την δικλοφαινάκη από τις θέσεις δέσμευσής της και αντενδείκνυται η σύγχρονη λήψη τους, όπως και η σύγχρονη
λήψη άλλων ΜΣΑΦ, γιατί αυξάνει ο κίνδυνος των ανεπιθύμητων ενεργειών.
Η χολεστυραμίνη και η κολεστιπόλη μειώνουν την βιοδιαθεσιμότητα της από
του στόματος χορηγουμένης δικλοφαινάκης. Η μισοπροστόλη χορηγούμενη
σε μεγάλες δόσεις, πιθανόν να μειώνει την AUC της δικλοφαινάκης και να
αυξάνει την συχνότητα και την βαρύτητα των ανεπιθύμητων ενεργειών της
από τον γαστρεντερικό σωλήνα.
4.6 Κύηση και γαλουχία
Κύηση. Η συστηματική συγκέντρωση της δικλοφαινάκης είναι χαμηλότερη
μετά από τοπική εφαρμογή συγκρινόμενη με τα σκευάσματα που λαμβάνονται
από το στόμα. Με αναφορά στην εμπειρία από τη θεραπεία με ΜΣΑΦ με
συστημική απορρόφηση προτείνονται τα ακόλουθα.
Η αναστολή της σύνθεσης των προσταγλαδινών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κύηση και/ή την ανάπτυξη του εμβρύου. Στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο για αποβολή του εμβρύου
και καρδιακή δυσμορφία και γαστροσχιστία μετά από χρήση αναστολέων των
προσταγλαδινών στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης. Ο απόλυτος κίνδυνος
για καρδιαγγειακές δυσμορφίες αυξήθηκε απο λιγότερο από 1% σε περίπου
1.5%. Ο κίνδυνος πιστεύεται ότι αυξάνεται με τη δόση και τη διάρκεια της
θεραπείας. Σε πειραματόζωα, η χορήγηση των αναστολέων σύνθεσης της
προσταγλαδίνης έχει δειχθεί ότι έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένo κίνδυνο
απώλειας πριν και μετά την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου αλλά
και θανάτου του εμβρύου. Επιπρόσθετα, έχουν αναφερθεί σε πειραματόζωα
αυξημένα περιστατικά διάφορων δυσμορφιών συμπεριλαμβανομένου των
καρδιαγγειακών στα οποία χορηγήθηκαν αναστολείς σύνθεσης προσταγλαδινών κατά τη διάρκεια της περιόδου της οργανογένεσης.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου τριμήνου της εγκυμοσύνης, η
δικλοφαινάκη δεν θα πρέπει να χορηγείται εκτός και αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Εάν η δικλοφαινάκη χρησιμοποιείται από γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν ή που βρίσκονται στο πρώτο ή στο δεύτερο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης, η δόση θα πρέπει να διατηρείται χαμηλή και η διάρκεια της
θεραπείας όσο πιο σύντομη γίνεται.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης, όλοι οι αναστολείς
σύνθεσης των προσταγλαδινών μπορεί να εκθέσουν το έμβρυο σε:
- καρδιοπνευμονική τοξικότητα ( με πρόωρο κλείσιμο του αρτηριακού πόρου
και πνευμονική υπέρταση).
- νεφρική δυσλειτουργία που μπορεί να εξελιχθεί σε νεφρική ανεπάρκεια με
ολιγοϋδράμνιο (oligo-hydroamniosis).
Τη μητέρα και το νεογνό, στο τέλος της κύησης σε:
- πιθανή παράταση του χρόνου ροής και μη συσσωρευτικό αποτέλεσμα που
μπορούν να προκληθούν ακόμα και σε μικρές δόσεις.
- Αναστολή των συσπάσεων της μήτρας που έχουν σαν αποτέλεσμα καθυστερημένο ή παρατεταμένο τοκετό.
Συνεπώς η χρήση της δικλοφαινάκης αντενδείκνυται κατά το τρίτο τρίμηνο
της εγκυμοσύνης.
Γαλουχία. Όπως και άλλα ΜΣΑΦ, η δικλοφαινάκη απεκκρίνεται στο μητρικό
γάλα σε μικρές ποσότητες. Παρ’όλα αυτά στις θεραπευτικές δόσεις του
Voltaren Emulgel δεν αναμένονται επιδράσεις στο μωρό που θηλάζει. Λόγω
της έλλειψης ελεγχόμενων μελετών σε θηλάζουσες μητέρες, το προϊόν θα
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο μετά από
συμβουλή ιατρού. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, το Voltaren Emulgel δεν θα
πρέπει να εφαρμόζεται στο στήθος των θηλαζουσών μητέρων, ούτε αλλού σε
εκτεταμένες επιφάνειες του δέρματος ή να χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο (βλ.παράγραφο 4.4).
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Καμιά
γνωστή. Η τοπική εφαρμογή του Voltaren®Emulgel® δεν έχει καμία επίδραση
στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.
Όμως, επειδή εφαρμόζεται το Voltaren® Emulgel® σε σχετικά μεγάλες επιφάνειες δέρματος και για παρατεινόμενη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να
αποκλεισθεί τελείως η δυνατότητα συστημικών ενεργειών, οι ασθενείς που
έχουν ίλιγγο ή άλλες διαταραχές του Κ.Ν.Σ. πρέπει ν’ αποφεύγουν την οδήγηση ή τον χειρισμό μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν
ήπιες και μη παραμένουσες δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες (Πίνακας 1) κατηγοριοποιούνται με βάση τη
συχνότητα εμφάνισης, πρώτα οι πιο συχνά απαντόμενες, ακολουθώντας την
εξής συνθήκη: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές ( ≥ 1/100 εώς < 1/10), όχι
συχνές (≥ 1/1000 εώς < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10000 εώς < 1/1000), πολύ
σπάνιες ( < 1/10000), μη γνωστές: δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση
τα διαθέσιμα δεδομένα. Μέσα σε κάθε ομάδα συχνότητας οι ανεπιθύμητες
επιδράσεις παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1
Λοιμώξεις και μολύνσεις
Πολύ σπάνια: Φλυκταινώδες εξάνθημα
Διαταραχές Ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνια: υπερευαισθησία (περιλαμβανομένης της κνίδωσης),
αγγειονευρωτικό οίδημα
Διαταραχές αναπνευστικού, θωρακικού και μεσοθωράκιου
Πολύ σπάνια: άσθμα
Διαταραχές δέρματος και υποδορίου ιστού
Συχνές: κνησμός,εξάνθημα, έκζεμα, ερύθημα, δερματίτις (περιλαμβανομένης της δερματίτιδας εξ επαφής)
Σπάνιες: φυσαλιδώδης δερματίτις
Πολύ σπάνιες: αντίδραση φωτοευαισθησίας (οι ασθενείς θα πρέπει
να προειδοποιούνται να αποφεύγουν την υπερβολική έκδοση στον
ήλιο προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα φωτοευαισθησίας.
4.9 Υπερδοσολογία. Η χαμηλή συστημική απορρόφηση της τοπικά εφαρμοζόμενης δικλοφαινάκης καθιστά εξαιρετικά απίθανη την υπερδοσολογία.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται μετά από
υπερδοσολόγηση δισκίων δικλοφαινάκης είναι δυνατόν να εμφανιστούν εάν
το Voltaren®Emulgel® ακουσίως καταποθεί ( 1 σωληνάριο 100γρ περιέχει το
ισοδύναμο 1000 mg νατριούχου δικλοφαινάκης). Γενικά υποστηρικτικά μέσα
και συμπτωματική θεραπεία πρέπει να εφαρμόζονται, όπως σε άλλες περιπτώσεις δηλητηρίασης με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Γαστρική
πλύση και χρήση ενεργού άνθρακα πρέπει να εξετάζεται, ιδιαίτερα εάν έχει
παρέλθει λίγος χρόνος από την κατάποση.
Τηλέφωνο του «Κέντρου Δηλητηριάσεων»: 210 7793777
5. Φαρμακολογικές ιδιότητες. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες.
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα. Μη στεροειδή αντιφλεγμνώδη φάρμακα.
(ΜΣΑΦ) για τοπική χρήση, τοπικά σκευάσματα για αρθρικούς και μυϊκούς
πόνους. ΑΤC M02A A15
Μηχανισμός δράσης. Η αναστολή της βιοσύνθεσης των προσταγλανδινών
από τη δικλοφαινάκη έχει αποδειχθεί πειραματικά και θεωρείται σημαντικό
συστατικό του μηχανισμού δράσης της.
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις. Το Voltaren® Emulgel® αποτελεί αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό σκεύασμα τοπικής χρήσης. Σε φλεγμονή τραυματικής ή ρευματικής αιτιολογίας, το Voltaren® Emulgel®
έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνει το οίδημα και ελαττώνει το χρόνο επανόδου στη φυσιολογική λειτουργία.
Λόγω της υδατικής-αλκοολούχου σύστασής του, το γαλάκτωμα –γέλη
Voltaren® Emulgel® έχει επίσης καταπραϋντική και δροσιστική δράση.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση. Το ποσό δικλοφαινάκης που απορροφάται μέσα από το
δέρμα είναι ανάλογο προς το χρόνο επαφής και την επιφάνεια του δέρματος που καλύπτεται με Voltaren® Emulgel® και εξαρτάται από τη συνολική τοπική δόση και την ενυδάτωση του δέρματος. Η απορρόφηση
ανέρχεται σε περίπου 6% της δόσης της δικλοφαινάκης μετά από τοπική εφαρμογή 2.5g Voltaren® Emulgel® ανά 500 cm2 δέρματος, προσδιορισμένη με αναφορά στη συνολική νεφρική αποβολή, συγκρινόμενη
με τα δισκία δικλοφαινάκης. Απόφραξη για περίοδο 10 ωρών οδηγεί
σε τριπλάσια αύξηση του ποσού της απορροφημένης δικλοφαινάκης.
Κατανομή. Μετά από τοπική χορήγηση Voltaren®Emulgel® στις αρθρώσεις
του χεριού και του γόνατος, η δικλοφαινάκη μπορεί να μετρηθεί στο πλάσμα, στον αρθρικό υμένα και στο αρθρικό υγρό. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις
δικλοφαινάκης στο πλάσμα μετά από τοπική χορήγηση Voltaren® Emulgel®
είναι περίπου 100 φορές χαμηλότερες από ό,τι μετά από χορήγηση δισκίων
δικλοφαινάκης από το στόμα. Το 99.7% της δικλοφαινάκης δεσμεύεται στις
πρωτεΐνες του ορού, κυρίως στη λευκωματίνη (99.4%).
Η δικλοφαινάκη συσσωρεύεται στο δέρμα το οποίο λειτουργεί σαν δεξαμενή
απ’όπου υπάρχει συνεχής απελευθέρωση του φαρμάκου στους υποκείμενους ιστούς. Από εκεί, η δικλοφαινάκη κατανέμεται επιλεκτικά και διατηρείται στις βαθιές φλεγμονές των ιστών, όπως στις αρθρώσεις.
Βιομετατροπή. Η βιομετατροπή της δικλοφαινάκης συνίσταται μερικώς στη
γλυκουρονιδίαση του μορίου, αλλά κυρίως σε μονή και πολλαπλή υδροξυλίωση, που οδηγεί σε ποικίλους φαινολικούς μεταβολίτες, η πλειοψηφία των
οποίων μετατρέπεται στη συνέχεια σε γλυκουρονιδιωμένα σύμπλοκα. Δύο
από τους φαινολικούς μεταβολίτες είναι βιολογικά ενεργοί, σε μικρότερο,
όμως, βαθμό από τη δικλοφαινάκη.
Αποβολή. Η συνολική συστημική κάθαρση της δικλοφαινάκης από το πλάσμα είναι 263 +/- 56 mL/min (μέση τιμή +/SD). Η τελική ημιπερίοδος ζωής στο πλάσμα είναι 1-2 ώρες.
Τέσσερις από τους μεταβολίτες, περιλαμβανόμενων των δύο δραστικών,
έχουν επίσης σύντομες ημιπεριόδους ζωής στο πλάσμα,1-3 ωρών. Ένας μεταβολίτης, ο 3-hydroxy-4-methoxy-diclofenac, έχει πολύ μεγαλύτερη ημιπερίοδο ζωής στο πλάσμα. Όμως, αυτός ο μεταβολίτης είναι πρακτικά αδρανής.
Η δικλοφαινάκη και οι μεταβολίτες της απεκκρίνονται κυρίως από τα ούρα.
Χαρακτηριστικά σε ασθενείς. Σε ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας
δεν αναμένεται καμιά συσσώρευση της δικλοφαινάκης και των μεταβολιτών της.
Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα ή μη αντιρροπούμενη κίρρωση, η κινητική
και ο μεταβολισμός της δικλοφαινάκης είναι ίδια με αυτές των ασθενών χωρίς ηπατικές ασθένειες.
5.3 Προκλινικά Δεδομένα για την Ασφάλεια. Οι προκλινικές μελέτες τοξικότητας, μετά από εφ άπαξ και επαναλαμβανόμενη δόση, όπως και μελέτες για
την γονιδιοτοξική, την μεταλλαξιογόνο και την καρκινογόνο δράση που έγιναν
με δικλοφαινάκη δεν αποκάλυψαν ειδικό κίνδυνο για τον άνθρωπο στην συνιστώμενη θεραπευτική δοσολογία. Δεν υπήρξε απόδειξη ότι η δικλοφαινάκη
έχει τερατογόνο δράση σε ποντίκια, αρουραίους ή κουνέλια. Η δικλοφαινάκη
δεν επηρέασε την γονιμότητα των αναπαραγωγικών ζώων σε αρουραίους.
Η ανάπτυξη του εμβρύου πριν, κατά και μετά την κύηση δεν επηρεάστηκε.
Ποικίλες μελέτες έχουν δείξει καλή ανεκτικότητα του Voltaren®Emulgel®.
Δεν υπήρξε πιθανότητα φωτοτοξικότητας και το Voltaren®Emulgel® δεν προκάλεσε ευαισθητοποίηση του δέρματος.
6. Φαρμακευτικά στοιχεία
6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα. Diethylamine, Carbopol 934P, cetomacrogol
1000, cetiol LC, alcohol ester, isopropanol, liquid paraffin, propylene glycol,
perfume cream 45, water
6.2 Ασυμβατότητες. Καμία γνωστή.
6.3 Χρόνος ζωής. Τρία έτη
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος. Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 300 C. Για την συσκευασία Pump. Το
φιαλίδιο βρίσκεται υπό πίεση και πρέπει να προφυλάσσεται από την άμεση
έκθεση στον ήλιο και να μην καίγεται ή τρυπιέται ακόμη και όταν είναι άδειο.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη:
1) Σωληνάριο αλουμινίου, με φραγή ασφαλείας από αλουμίνιο, με εσωτερική
προστατευτική επένδυση
2) Σωληνάριο αλουμινίου 100g με αντικολλητά φύλλα πλαστικού (laminated)
τυφλό, με πώμα από πολυπροπυλένιο, σε χάρτινο κουτί με οδηγία χρήσης.
3) Για την συσκευασία Pump : Φιαλίδιο αλουμινίου υπό πίεση, το οποίο περιέχει εσωτερική θήκη (Pouch) από πολυαιθυλένιο ( low density ), σφραγισμένο
με βαλβίδα από high density πολυαιθυλένιο / οξείδιο τιτανίου με βαλβίδα
πίεσης από πολυοξυμεθυλένιο, και προστατευτικό καπάκι.
6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού: Πριν την πρώτη χρήση, τρυπήστε την μεμβράνη ασφαλείας με την μυτερή απόληξη που υπάρχει στο καπάκι ( για το σωληνάριο αλουμινίου) ή ξεβιδώστε το πώμα και εφαρμόστε το στο σωληνάριο
με την αντίθετη πλευρά στρέφοντας, ώστε να κόψετε την φραγή ασφαλείας
(για το laminated σωληνάριο).
7. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας. Novartis Hellas AEBE, 12ο χλμ Εθνικής
Οδού Νο1, Μεταμόρφωση Αττικής
8. Αριθμός άδειας κυκλοφορίας. 61795/08/23-01-09
9. Ημερομηνία της πρώτης άδειας/ ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας.
7534/14-3-90
10. Ημερομηνία της (μερικής) αναθεώρησης του κειμένου.
ellaOne
Ulipristal acetate 30mg
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaOne 30 mg δισκίο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα με γνωστές δράσεις: κάθε δισκίο περιέχει 237 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Για τον πλήρη
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Δισκίο Λευκό έως υπόλευκο, στρογγυλεμένο δισκίο με χαραγμένη την ένδειξη “ella” και στις δύο πλευρές
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Επείγουσα αντισύλληψη εντός 120 ωρών (5 ημέρες) μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία συνίσταται στη λήψη ενός δισκίου από το στόμα, όσο το δυνατόν συντομότερα, όχι όμως αργότερα από 120 ώρες (5 ημέρες) από τη
σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου.
Το δισκίο μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή. Εάν προκληθεί έμετος εντός 3 ωρών από τη λήψη του ellaOne, πρέπει να λάβετε άλλο δισκίο.
Το ellaOne μπορεί να ληφθεί σε οποιαδήποτε φάση του καταμήνιου κύκλου.
Πριν λάβετε το ellaOne πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης.
Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία: Λόγω έλλειψης ειδικών μελετών, δεν μπορούν να διατυπωθούν δοσολογικές συστάσεις για το ellaOne.
Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Λόγω έλλειψης ειδικών μελετών, δεν συνιστάται η χορήγηση του ellaOne.
Παιδιά και έφηβοι: Στις κλινικές δοκιμές για το ellaOne μετείχε περιορισμένος αριθμός γυναικών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Εγκυμοσύνη.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Δεν συνιστάται η συντρέχουσα χορήγηση με σκευάσματα επείγουσας αντισύλληψης που περιέχουν λεβονοργεστρέλη (βλ.
παράγραφο 4.5). Δεν συνιστάται η χορήγηση σε γυναίκες με σοβαρό άσθμα, ανεπαρκώς ελεγχόμενο με γλυκοκορτικοειδή που λαμβάνονται από το στόμα. Η επείγουσα αντισύλληψη με
τη χρήση του ellaOne αποτελεί περιστασιακή μέθοδο αντισύλληψης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστά τις συνήθεις μεθόδους αντισύλληψης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει
να δίνεται στις γυναίκες η συμβουλή να ακολουθούν μια τακτική μέθοδο αντισύλληψης. Παρά το γεγονός ότι μετά τη λήψη του ellaOne δεν αντενδείκνυται η συνέχιση της συνήθους
ορμονικής αντισύλληψης, το ellaOne ενδέχεται να μειώσει την αντισυλληπτική δράση της εν λόγω μεθόδου (βλ. παράγραφο 4.5). Συνεπώς, μετά τη χρήση επείγουσας αντισύλληψης και
μέχρι την έναρξη της επόμενης εμμηνόρροιας, συνιστάται οι σεξουαλικές επαφές να πραγματοποιούνται με τη χρήση αξιόπιστης μεθόδου μηχανικής αντισύλληψης. . Εάν μια γυναίκα
επιθυμεί να αρχίσει να λαμβάνει ορμονική αντισύλληψη ως τακτική μέθοδο αντισύλληψης, μπορεί να το κάνει αμέσως μετά τη χρήση του ellaOne, πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιεί και
μία αξιόπιστη μέθοδο μηχανικής αντισύλληψης έως την επόμενη εμμηνόρροια. Δεν συνιστάται η επαναλαμβανόμενη λήψη ellaOne κατά τη διάρκεια του ίδιου καταμήνιου κύκλου, καθώς
η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του ellaOne μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση κατά τη διάρκεια του ίδιου καταμήνιου κύκλου δεν έχει μελετηθεί. Η επείγουσα αντισύλληψη
με το ellaOne δεν αποτρέπει την εγκυμοσύνη σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του ellaOne σε γυναίκες που ήλθαν σε σεξουαλική
επαφή χωρίς προφυλάξεις σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 120 ωρών πριν τη λήψη του ellaOne. Σε περίπτωση αμφιβολίας, καθυστέρησης μεγαλύτερης των 7 ημερών στην έναρξη
της επόμενης εμμηνόρροιας, μη φυσιολογικής αιμορραγίας κατά την αναμενόμενη ημερομηνία εμμηνόρροιας ή συμπτωμάτων εγκυμοσύνης, το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης πρέπει να
αποκλειστεί μέσω τεστ εγκυμοσύνης. Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση εγκυμοσύνης, εάν διαπιστωθεί εγκυμοσύνη μετά τη θεραπεία με ellaOne, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα
έκτοπης εγκυμοσύνης. Η έκτοπη εγκυμοσύνη μπορεί να συνεχιστεί παρά το γεγονός εμφάνισης αιμορραγίας της μήτρας. Μετά από τη λήψη του ellaOne, η έναρξη της εμμηνόρροιας
ορισμένες φορές πραγματοποιείται λίγες μέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναμενόμενη. Σε περίπου 7% των γυναικών, η εμμηνόρροια ξεκίνησε πάνω από 7 ημέρες νωρίτερα από το
αναμενόμενο. Σε 18,5% των γυναικών, παρατηρήθηκε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 7 ημερών και σε 4% η καθυστέρηση ήταν μεγαλύτερη των 20 ημερών. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν
περιέχει μονοϋδρική λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης της Lapp λακτάσης ή κακής απορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν
πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο αυτό. Η συντρέχουσα χρήση του ellaOne και των ακόλουθων δραστικών ουσιών δεν συνιστάται λόγω του ενδεχόμενου αλληλεπιδράσεων: επαγωγείς
του CYP3A4 (π.χ. ριφαμπικίνη, φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαμαζεπίνη, λειχηνόχορτο/υπερικόν το διάτρητον (St John’s wort)), ριτοναβίρη σε μακροχρόνια χρήση και επείγουσα
αντισύλληψη που περιέχει λεβονοργεστρέλη (βλ. παράγραφο 4.5).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
-Ενδεχόμενο επίδρασης άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στην ulipristal acetate:
Η ulipristal acetate μεταβολίζεται in vitro από το CYP3A4.
u ÆÂ;ÄÓĺÔÑÌÖ$:1"Íվ˾ÐÑÌɺԾËÑɺ¾ÔÍÏÓÑÌ˺Ó˾ËÑÆ»ÇÆ˾ȾƾËѾÄÓËÆÐѸÔ)2 υποδοχέων) ενδέχεται ως εκ τούτου να μειώσει τις συγκεντρώσεις της ulipristal acetate
στο πλάσμα και να μειώσει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Συνεπώς, δεν συνιστάται η συντρέχουσα χορήγησή τους (βλ. παράγραφο 4.4).
u•ÏÆÑÌ˾¿ºÏÅÍÌÖº˾ƾ˾ÐÑÌɸ¾ÔÑÌÖ$:1"ÊÍÌϺÂͺÐÅÔ˾¸ÕÂÆÂ;ÄÓÄÆȹÂͺÁϾÐÅÐÑÌ$:1"»Ñ¾ËÕÏÅÐÆÊÌÍÌƺѾÆÄƾ;ϾÑÂѾʸËÌÕÏÌËÆÈ»ÁƝÐÑÅʾˆÂ¾ÖѸÔÑÆÔ
περιπτώσεις η ριτοναβίρη μπορεί να μειώσει τις συγκεντρώσεις της ulipristal acetate στο πλάσμα. Συνεπώς, δεν συνιστάται η συντρέχουσα χορήγησή τους (βλ. παράγραφο 4.4). Η
επαγωγή ενζύμων εξασθενεί σταδιακά και οι επιδράσεις στις συγκεντρώσεις της ulipristal acetate στο πλάσμα μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και εάν η γυναίκα έχει σταματήσει να
λαμβάνει επαγωγείς ενζύμων εντός των προηγούμενων 2-3 εβδομάδων.
Η χορήγηση ulipristal acetate (δισκίο 10 mg) σε συνδυασμό με τον αναστολέα αντλίας πρωτονίων εσομεπραζόλη (20 mg ημερησίως επί 6 ημέρες) είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της
μέσης τιμής της Cmax κατά περίπου 65%, καθυστέρηση στην tmax (από 0,75 ώρα, ως διάμεση τιμή, σε 1,0 ώρα) και 13% μεγαλύτερη μέση τιμή AUC. Η κλινική συνάφεια αυτής της
αλληλεπίδρασης για τη χορήγηση εφάπαξ δόσης ulipristal acetate ως επείγουσα αντισύλληψη δεν είναι γνωστή.
-Ενδεχόμενο επίδρασης της ulipristal acetate σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα:
Καθώς η ulipristal acetate συνδέεται με τον υποδοχέα προγεστερόνης λόγω υψηλής συγγένειας, ως εκ τούτου, ενδέχεται να επηρεάσει τη δράση των φαρμακευτικών προϊόντων που
περιέχουν προγεσταγόνα:
- Η αντισυλληπτική δράση συνδυασμένων ορμονικών αντισυλληπτικών και αντισυλληπτικών που περιέχουν μόνο προγεσταγόνα ενδέχεται να μειωθεί
- Δεν συνιστάται η συντρέχουσα χρήση ulipristal acetate και επείγουσας αντισύλληψης που περιέχει λεβονοργεστρέλη (βλ. παράγραφο 4.4).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη Το ellaOne αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη ή σε περίπτωση υποψίας εγκυμοσύνης (βλ. παράγραφο 4.3). Τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την υγεία του εμβρύου/
νεογέννητου σε περίπτωση έκθεσης κατά την εγκυμοσύνη στην ulipristal acetate είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Παρόλο που δεν παρατηρήθηκε ενδεχόμενο τερατογένεσης, τα δεδομένα
¾Í»×ξº˾ƾËÂ;ÏȹлÑƾÃÌϝÑÅËÑÌÇÆÈ»ÑÅѾÐÑÅ˾˾;ϾÄÓÄÆȹÆȾ˻ÑÅѾ¿É;ϝÄϾÃÌ
•)3"1IBSNBÁƾÑÅϺÊÅÑÏÎÌÂÄÈÖÊÌнËÅÔÄƾÑÅË;ϾÈÌÉ̽ÒÅÐÅÑÅÔ
έκβασης της εγκυμοσύνης σε γυναίκες που έχουν εκτεθεί στο ellaOne. Οι ασθενείς και οι παροχείς υγειονομικής περίθαλψης ενθαρρύνονται να αναφέρουν οποιαδήποτε έκθεση στο
ellaOne, επικοινωνώντας με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας (βλ. παράγραφο 7).
Θηλασμός Η ulipristal acetate απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα (βλ. παράγραφο 5.2). Η επίδρασή της σε νεογέννητα/βρέφη δεν έχει μελετηθεί. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για
το παιδί που θηλάζει. Μετά από τη λήψη του ellaOne δεν συνιστάται ο θηλασμός για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Κατά το διάστημα αυτό συνιστάται η έκθλιψη και απόρριψη του
μητρικού γάλακτος προκειμένου να διατηρηθεί η γαλουχία.
Γονιμότητα“ºË¾ÆÍÆҾ˹ÅѾÕº¾Â͝ËÌÁÌÔÑÅÔÄÌËÆÊ»ÑÅѾÔÊÂѝÑÅɹÀÅFMMB0OFÄƾÂͺÄÌÖо¾ËÑÆнÉÉÅÀÅuȾѝÐÖ˸ÍÂƾÍϸÍÂÆ˾ÐÖËÂÕÆÐѺ¹Ë¾¾ÏÕºÐÂÆÊƾѾÈÑÆȹʸÒÌÁÌÔ
αντισύλληψης όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη χρήση του ellaOne προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Συμβουλές σχετικά με την ενδεδειγμένη
αντιμετώπιση παρέχονται στην παράγραφο 4.4.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Το
ellaOne ενδέχεται να έχει μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών: ήπια έως μέτρια ζάλη είναι συχνή μετά τη λήψη του ellaOne, η υπνηλία και η θαμπή
όραση δεν είναι συχνές, ενώ η διαταραχή της προσοχής αναφέρεται σπάνια.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν κεφαλαλγία, ναυτία, κοιλιακό άλγος και δυσμηνόρροια. Η ασφάλεια της ulipristal acetate
έχει αξιολογηθεί σε 4.718 γυναίκες κατά τη διάρκεια προγράμματος κλινικής ανάπτυξης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα φάσης ΙΙΙ, στο οποίο μετείχαν
2.637 γυναίκες, περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν ήπιες ή μέτριες και αντιμετωπίστηκαν χωρίς παρέμβαση. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στη συνέχεια ταξινομούνται κατά συχνότητα εμφάνισης και κατηγορία οργάνου συστήματος. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι
ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
MedDRA
Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα)
Πολύ συχνές
≥1/10
Κατηγορία οργάνου συστήματος
Συχνές
≥1/100, <1/10
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Όχι συχνές
≥1/1.000, <1/100
Σπάνιες
≥1/10.000, <1/1.000
Κολπίτιδα, Ρινοφαρυγγίτιδα, Γριππώδης συνδρομή, Ουρολοίμωξη
Λοιμώδης επιπεφυκίτιδα
Κριθαράκι, Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
Διαταραχές της όρεξης
Αφυδάτωση
Ψυχιατρικές διαταραχές
Διαταραχές της διάθεσης
Καταθλιπτικές διαταραχές, Ανησυχία, Αϋπνία, Υπερκινητικότητα, Μεταβολές της γενετήσιας ορμής
Αποπροσανατολισμός
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία, Ζάλη
Υπνηλία, Ημικρανία
Τρόμος, Διαταραχή στην προσοχή, Δυσγευσία, Φτωχής ποιότητας ύπνος,
Παροσμία, Συγκοπή
Οπτική διαταραχή
Μη φυσιολογικό αίσθημα στον οφθαλμό, Υπεραιμία του οφθαλμού
Φωτοφοβία
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Οφθαλμικές διαταραχές
Ίλιγγος
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου
Εξάψεις
Αγγειακές διαταραχές
Αιμορραγία
Συμφόρηση του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, Βήχας, Ξηρότητα του
φάρυγγα, Επίσταξη
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος,
του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Ναυτία, Κοιλιακό άλγος (ΜΑΚ)
Άλγος της άνω κοιλίας, Δυσφορία στην κοιλιακή
χώρα, Έμετος
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Άλγος της κάτω κοιλίας, Διάρροια, Ξηροστομία, Δυσκοιλιότητα, Δυσπεψία, Μετεωρισμός
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, Οδονταλγία
Ακμή, Δερματική βλάβη, Κνησμός
Κνίδωση, Κνησμός γεννητικών οργάνων
Μυαλγία, Οσφυαλγία
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος
και του συνδετικού ιστού
Πόνος στα άκρα, Αρθραλγία
Διαταραχές των ουροφόρων οδών, Χρωματουρία,
Νεφρολιθίαση, Άλγος νεφρού, Πόνος της ουροδόχου κύστης
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
Δυσμηνόρροια, Πυελικό άλγος, Ευαισθησία μαστού
Μηνορραγία, Κολπικό έκκριμα, Διαταραχές του καταμήνιου κύκλου, Μητρορραγία
Κολπική αιμορραγία, Εξάψεις, Προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο
Κνησμός γεννητικών οργάνων, Δυσλειτουργική αιμορραγία μήτρας,
Δυσπαρευνία, Ρήξη κύστεων ωοθηκών, Αιδοιοκολπικό άλγος, Δυσφορία κατά
την εμμηνόρροια, Υπομηνόρροια
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Κόπωση
Άλγος, Ευερεθιστότητα, Ρίγη, Αίσθημα κακουχίας, Πυρεξία
Θωρακική δυσφορία, Φλεγμονή, Δίψα
Στην πλειοψηφία των γυναικών (74,6%) που μετείχαν σε μελέτες φάσης III, η επόμενη εμμηνόρροια ξεκίνησε κατά την αναμενόμενη ημερομηνία ή εντός ± 7 ημερών, ενώ στο 6,8%
η εμμηνόρροια ξεκίνησε πάνω από 7 ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο και στο 18,5% παρατηρήθηκε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 7 ημερών από την αναμενόμενη ημερομηνία
έναρξης της εμμηνόρροιας. Η καθυστέρηση ήταν πάνω από 20 ημέρες στο 4% των γυναικών. Ένα μικρό ποσοστό (8,7%) γυναικών ανέφεραν αιμορραγία στα μέσα του καταμήνιου κύκλου
η οποία διήρκησε κατά μέσο όρο 2,4 ημέρες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (88,2%), η αιμορραγία αυτή αναφέρθηκε ως «κηλίδες αίματος». Από τις γυναίκες που έλαβαν ellaOne
σε μελέτες φάσης III, μόνο 0,4% ανέφεραν αυξημένη ροή αίματος στη μέση του καταμήνιου κύκλου. Στις μελέτες φάσης III, 82 γυναίκες μετείχαν σε μια μελέτη περισσότερες από μία
φορές και, συνεπώς, έλαβαν περισσότερες από μία δόσεις του ellaOne (73 γυναίκες μετείχαν δύο φορές και 9 μετείχαν τρεις φορές). Σε αυτά τα υποκείμενα δεν παρατηρήθηκε καμία
διαφορά σχετικά με την ασφάλεια υπό την έννοια της συχνότητας εμφάνισης και της σοβαρότητας των ανεπιθύμητων ενεργειών, της αλλαγής στη διάρκεια ή στη ροή της εμμηνόρροιας
ή στη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγίας στα μέσα του καταμήνιου κύκλου.
4.9 Υπερδοσολογία
Η εμπειρία σχετικά με την υπερδοσολογία της ulipristal acetate είναι περιορισμένη. Εφάπαξ δόσεις έως και 200 mg χορηγήθηκαν σε περιορισμένο αριθμό υποκειμένων και δεν αναφέρθηκε καμία σοβαρή ή βαριάς μορφής ανεπιθύμητη ενέργεια.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Γεννητικές ορμόνες και ρυθμιστές του γεννητικού συστήματος, σκευάσματα επείγουσας αντισύλληψης. Κωδικός ATC: G03AD02. Η ulipristal acetate
είναι ένας ενεργός συνθετικός εκλεκτικός ρυθμιστής υποδοχέων προγεστερόνης λαμβανόμενος από το στόμα, που συνδέεται με υψηλή συγγένεια στους ανθρώπινους υποδοχείς
προγεστερόνης. Ο βασικός μηχανισμός δράσης είναι η παρεμπόδιση ή καθυστέρηση της ωοθυλακιορρηξίας. Φαρμακοδυναμικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η ulipristal acetate, ακόμη και
όταν λαμβάνεται αμέσως πριν από την προγραμματισμένη ωοθυλακιορρηξία, μπορεί να καθυστερήσει τη ρήξη των ωοθυλακίων σε ορισμένες γυναίκες. Η ulipristal acetate παρουσιάζει
επίσης υψηλή συγγένεια με τον υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών και έχουν παρατηρηθεί in vivo αντι-γλυκοκορτικοειδείς επιδράσεις σε ζώα. Ωστόσο, σε ανθρώπους δεν έχουν παρατηρηθεί
τέτοιες επιδράσεις, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση ημερήσιας δόσης 10 mg. Η ulipristal acetate παρουσιάζει μικρή συγγένεια με τους υποδοχείς ανδρογόνων και
καμία συγγένεια με τους υποδοχείς ανθρώπινων οιστρογόνων ή αλατοκορτικοειδών. Τα αποτελέσματα δύο ανεξάρτητων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (βλ. Πίνακα) κατέδειξαν
μη κατωτερότητα της αποτελεσματικότητας της επείγουσας αντισύλληψης με ulipristal acetate έναντι της αντίστοιχης με λεβονοργεστρέλη σε γυναίκες που κατέφυγαν σε επείγουσα
αντισύλληψη μετά από διάστημα 0 έως 72 ωρών από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. Όταν τα δεδομένα από τις δύο δοκιμές
υποβλήθηκαν συνδυαστικά σε μετα-ανάλυση, ο κίνδυνος εγκυμοσύνης με την ulipristal acetate ήταν σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τη λεβονοργεστρέλη (p=0,046). Δεδομένα
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ellaOne χρησιμοποιούμενου έως και 120 ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις παρέχουν δύο δοκιμές. Σε μια ανοικτή κλινική δοκιμή
στην οποία μετείχαν γυναίκες που κατέφυγαν σε επείγουσα αντισύλληψη και έλαβαν ulipristal acetate μετά από διάστημα 48 έως 120 ωρών από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις,
το ποσοστό κυήσεων που παρατηρήθηκε ήταν 2,1% (26/1241). Επιπλέον, η δεύτερη συγκριτική δοκιμή που περιγράφεται ανωτέρω παρέχει επίσης δεδομένα για 100 γυναίκες που έλαβαν
ulipristal acetate μετά από διάστημα 72 έως 120 ωρών από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, στις οποίες δεν παρατηρήθηκαν κυήσεις.
Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη
δοκιμή
Ποσοστό (%) κυήσεων
εντός 72 ωρών από τη σεξουαλική επαφή χωρίς
προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής
μεθόδου1
Ulipristal acetate
Λόγος πιθανοτήτων [95% CI] κινδύνου
εγκυμοσύνης, ulipristal acetate έναντι
λεβονοργεστρέλης1
Λεβονοργεστρέλη
)3"
0,91 (7/773)
1,68 (13/773)
0,50 [0,18-1,24]
)3"
1,78 (15/844)
2,59 (22/852)
0,68 [0,35-1,31]
Μετα-ανάλυση
1,36 (22/1617)
2,15 ( 35/1625)
0,58 [0,33-0,99]
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση Μετά από τη λήψη εφάπαξ δόσης 30 mg από το στόμα, η ulipristal acetate απορροφάται ταχέως, με μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα 176 ± 89 ng/ml η οποία παρατηρείται
περίπου 1 ώρα (0,5-2,0 ώρες) μετά τη λήψη του φαρμάκου, με AUC0-' 556 ± 260 ng.h/ml. Η χορήγηση ulipristal acetate σε συνδυασμό με πρωινό υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά είχε
ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης τιμής της Cmax κατά περίπου 45%, καθυστέρηση στη Tmax (από 0,75 ώρες, κατά μέσο όρο, σε 3 ώρες) και μεγαλύτερη μέση τιμή AUC0-' κατά 25%
σε σύγκριση με τη λήψη του φαρμάκου σε κατάσταση νηστείας. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και για τον ενεργό μονο-απομεθυλιωμένο μεταβολίτη.
Κατανομή Η ulipristal acetate συνδέεται σε μεγάλο βαθμό (>98%) με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, συμπεριλαμβανομένης της λευκωματίνης, της άλφα-1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης και
της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας. Η ulipristal acetate είναι λιποφιλική ένωση και κατανέμεται στο μητρικό γάλα, με μέση ημερήσια απέκκριση 13,35 μg [0-24 ώρες], 2,16 μg [24-48
ώρες], 1,06 μg [48-72 ώρες], 0,58 μg [72-96 ώρες], και 0,31 μg [96-120 ώρες].
Βιομετασχηματισμός /αποβολή
Η ulipristal acetate μεταβολίζεται εκτενώς σε μονο-απομεθυλιωμένους, δι-απομεθυλιωμένους και υδροξυλιωμένους μεταβολίτες. Ο μονο-απομεθυλιωμένος μεταβολίτης είναι φαρμακολογικά ενεργός. Τα δεδομένα in vitro υποδεικνύουν ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο CYP3A4 και σε μικρό βαθμό στα CYP1A2 και CYP2Α6. Η τελική διάρκεια ημιζωής της ulipristal acetate
στο πλάσμα μετά από τη χορήγηση εφάπαξ δόσης 30 mg υπολογίζεται σε 32,4 ± 6,3 ώρες, με μέση κάθαρση από του στόματος (CL/F) 76,8 ± 64,0 L/ώρα.
Ειδικοί πληθυσμοί
Δεν έχουν διενεργηθεί φαρμακοκινητικές μελέτες για την ulipristal acetate σε γυναίκες με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Αλληλεπιδράσεις Δεδομένα in vitro υποδεικνύουν ότι η
ulipristal acetate και ο ενεργός μεταβολίτης της δεν αναστέλλουν σημαντικά τα CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 και 3A4 σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις. Μετά τη χορήγηση
εφάπαξ δόσης, η επαγωγή των CYP1A2 και CYP3A4 από την ulipristal ή τον ενεργό μεταβολίτη της δεν είναι πιθανή. Κατά συνέπεια, η χορήγηση της ulipristal acetate δεν είναι πιθανό να
μεταβάλλει την κάθαρση φαρμακευτικών προϊόντων που μεταβολίζονται από αυτά τα ένζυμα. Δεδομένα in vitro υποδεικνύουν ότι η ulipristal acetate ενδέχεται να αποτελεί αναστολέα της
P-gp σε κλινικά σημαντικές συγκεντρώσεις. Τα in vivo δεδομένα με το υπόστρωμα της P-gp φεξοφεναδίνη ήταν ασαφή. Τα αποτελέσματα in vivo δείχνουν ότι η χορήγηση ulipristal acetate
με ισχυρό και μέτριο αναστολέα του CYP3A4 αύξησε τη Cmax και την AUC της ulipristal acetate κατά 2 και 5,9 φορές αντιστοίχως. Οι επιδράσεις των αναστολέων του CYP3A4 και των
υποστρωμάτων της P-gp δεν αναμένεται να έχουν κλινικές επιπτώσεις.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων και
γονοτοξικότητας. Τα περισσότερα ευρήματα των γενικών μελετών τοξικότητας σχετίζονται με τον μηχανισμό δράσης της ως ρυθμιστή προγεστερόνης και υποδοχέων γλυκοκορτικοειδών,
ενώ η αντι-προγεστερογονική δραστηριότητα παρατηρήθηκε κατά την έκθεση σε επίπεδα παρόμοια με τα θεραπευτικά επίπεδα. Τα δεδομένα σχετικά με την τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα είναι ανεπαρκή λόγω έλλειψης φαρμακοκινητικών δεδομένων σε ανθρώπους και ζώα. Λόγω του μηχανισμού δράσης της, η ulipristal acetate προκαλεί εμβρυικό θάνατο σε
αρουραίους, κουνέλια (σε επαναλαμβανόμενες δόσεις πάνω από 1 mg/kg) και σε πιθήκους. Η ασφάλεια για τα ανθρώπινα έμβρυα δεν είναι γνωστή. Δεν παρατηρήθηκε κανένα ενδεχόμενο τερατογένεσης σε δόσεις αρκετά χαμηλές που να επιτρέπουν τη διατήρηση της κύησης σε είδη ζώων. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες καρκινογένεσης με την ulipristal acetate.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Μονοϋδρική λακτόζη, Ποβιδόνη Κ30, Νατριούχος κροσκαρμελόζη, Στεατικό μαγνήσιο
6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται
6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε την κυψέλη (blister) στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κυψέλη από PVC/PE/PVDC/αλουμίνιο με 1 δισκίο. Η συσκευασία περιέχει μία κυψέλη με ένα δισκίο.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
-BCPSBUPJSF)3"1IBSNBSVF#mSBOHFS'1BSJT¾Éɺ¾
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/09/522/001
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Μαΐου 2009
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης: 15 Νοεμ 2012
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
%ÌÅÒºÐÑÂ˾ĺËÌÖËѾßÏʾȾÍÆ̾ÐþɹŒÖÊÍÉÅÏÎÐÑÂÑÅˤ.,73,1+.$37$¥
$˾øϾÑÂ
x2†(ŒÑÆÔ¾ËÂÍÆÒ½ÊÅÑÂÔÂ˸ÏÄÂÆÂÔÄƾѾ1¸¾ÃŸÏʾȾ1x7ÆԌ2%$3(Œ¾ËÂÍÆÒ½ÊÅÑÂÔÂ˸ÏÄÂÆÂÔÄƾѾƒËÓÐџßÏʾȾ
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
Procto-Synalar N Fluocinolone Acetonide + Lidocaine Hydrochloride
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PROCTO - SYNALAR N
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε υπόθετο περιέχει: Fluocinolone acetonide 0.1 mg
Lidocaine hydrochloride 40,0 mg. Κάθε γραμμάριο ορθικής
κρέμας περιέχει: Fluocinolone acetonide 0.1 mg Lidocaine hydrochloride 20,0 mg Fluocinolone acetonide : C24 H30F2O6 6a,
9- Difluoro- 11β, 16a, 17, 21 - tetrahydroxypregna-1, 4-diene-3,
20-dione, cyclic 16,17 - acetol with acetone Lidocaine hydrochloride: C14 H22N2 O.HCL.H2O2-(Diethylamino)-2’, 6’-acetoxylidide monohydrochloride monohydrate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Υπόθετα, Ορθική κρέμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: Συμπτωματική αντιμετώπιση της φλεγμονής και του κνισμού σε δερματοπάθειες
που ανταποκρίνονται στη χορήγηση τοπικού κορτικοστεροειδούς, όπως εξωτερικές και εσωτερικές αιμορροΐδες, περιπρωκτικό έκζεμα, κνησμό δακτυλίου 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τρόπος χορήγησης: από το ορθό. Δοσολογία:
Η συνηθισμένη διάρκεια θεραπείας κυμαίνεται από 1 έως 2
εβδομάδες. Η συνηθισμένη δόση είναι ένα υπόθετο το πρωί
και ένα το βράδυ μετά την κένωση ή μικρή ποσότητα αλοιφής
που αλοίφεται απαλά στην πάσχουσα περιοχή, 2-3 φορές την
ημέρα. Η αλοιφή μπορεί να εμφανιστεί και μέσα στο ορθό με τη
βοήθεια ειδικού ρύγχους. Σε πολλά περιστατικά μπορεί να
χρειαστεί συνδυασμένη θεραπεία με αλοιφή και υπόθετα. Πριν
εφαρμοστεί η αλοιφή καλό είναι να γίνει εδρόλουτρο. 4.3
Αντενδείξεις: Το PROCTO - SYNALAR Ν αντενδείκνυται σε
ασθενείς που παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε κάποιο από
τα συστατικά του. Το PROCTO-SYNALAR N αντεδείκνυται για
οφθαλμική χρήση. Επίσης σε βαριά νεφρική νόσο με εξαίρεση
τη νέφρωση, σε ψύχωση ή σε προδιάθεση για ψύχωση, σε
ενεργή φυματίωση, σε λοιμώδη νοσήματα, σε ατροφία του δέρματος, σύφιλη, παρασιτικές μολύνσεις, μικροβιακές, μυκητιασικές ή ιογενείς λοιμώξεις, σε αιμορραγική διάθεση και όταν
πρόκειται να γίνει εμβολιασμός. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: Απαγορεύεται η παρατεταμένη χορήγηση σε παιδιά. Σε περίπτωση εμφανίσεως λοιμώξεως συνιστάται η χορήγηση του κατάλληλου
αντιμικροβιακού ή αντιμυκητιασικού παράγοντα, εάν όμως η
λοίμωξη δεν ελέγχεται τότε συνίσταται η διακοπή του φαρμάκου μέχρις ότου η λοίμωξη ελεγχθεί πλήρως. Βασική σύσταση:
να μην γίνεται χρήση τοπικού κορτικοστεροειδούς πέραν των
δύο εβδομάδων χωρίς την επανεξέταση του αρρώστου από τον
ειδικό γιατρό. Μετά από επανειλημμένη τοπική εφαρμογή
(τουλάχιστο 10-15 ημέρες) κορτικοστεροειδών (κυρίως φθοριωμένων) μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση ή απώλεια της δραστικότητάς τους (ταχυφυλαξία) που αποκαθίσταται μετά από διακοπή ολίγων ημερών ή εβδομάδων. Εφαρμογή
τοπικού αναισθητικού πέραν των 2 εβδομάδων δεν συνιστάται
λόγω του κινδύνου εμφάνισης εκδηλώσεων υπερευαισθησίας
του δέρματος της περιοχής. Η πιθανότητα κακοήθειας πρέπει
να αποκλείεται πριν τη χρήση του ιδιοσκευάσματος. Σε περίπτωση ερεθισμού ή αιμορραγίας από το ορθό, η θεραπεία
πρέπει να διακόπτεται. Υπάρχει η πιθανότητα συστηματικής
απορρόφησης του φαρμάκου από το ορθό. Μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες από το
ΚΝΣ λόγω της περιεχόμενης lidocaine ή συστηματικής δράσης
του περιεχομένου κορτικοστεροειδούς. Ο κίνδυνος συστηματι-
κής απορρόφησης είναι μεγαλύτερος στα παιδιά. Τα υπόθετα
θα πρέπει να προτιμώνται από την αλοιφή στη θεραπεία των
εσωτερικών αιμορροΐδων. Η θεραπεία με PROCTO-SYNALAR
N δεν αποκλείει ποτέ τη θεραπεία του αιτίου των αιμορροΐδων
(τοπική υγιεινή, θεραπεία της δυσκοιλιότητας κλπ) και δεν
μπορεί να υποκαταστήσει τη χειρουργική επέμβαση όταν αυτή
ενδείκνυται. Σε περίπτωση επαφής της κρέμας με τα μάτια,
απαιτείται άμεση έκπλυση των ματιών με μεγάλη ποσότητα
ύδατος. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός ερεθισμός. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Η Lidocaine θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε
ασθενείς που παίρνουν αντιαρρυθμικά φάρμακα όπως το
tocaidine, επειδή η τοξική δράση τους είναι συνεργική. 4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών κατά τη χρήση τους, σε έγκυες γυναίκες. Τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εμβρύου. Για τον λόγο αυτό
τα τοπικά κορτικοστεροειδή, μπορούν να χορηγούνται κατά την
εγκυμοσύνη μόνο αν το αναμενόμενο όφελος δικαιολογεί τον
πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν
πρέπει να χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μακρύ
χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Χρήση κατά την γαλουχία: Όταν η χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του θηλασμού κρίνεται απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου και η διάρκεια της θεραπείας
θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. 4.7. Eπίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για την επίδραση του φαρμάκου
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 4.8.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Τοπικές μετά μακροχρόνια τοπική
χρήση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα
τοπικά κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής είναι: Αίσθημα καύσου, κνησμός, ερεθισμός, ξηρότητα, θυλακίτιδα, υπομελάχρωση. Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί ακαίρου ή
τοπικής χρήσεως (μυκητιάσεις, ψώρα). Δευτεροπαθής λοίμωξη, μικροβιακές λοιμώξεις-τοπικές (έναρξη λανθάνουσης λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκητιασικές λοιμώξεις,
έναρξη μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων.
Αναστολή της επουλώσεως τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία ή
φλυκταίνωση, θερινή ιδρώα, περιστοματική δερματίτις, εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής, επιδείνωση γλαυκώματος,
υποτροπή φλυκταινώδους ψωριάσεως επί διακοπής της θεραπείας (Rebound Phenomenon), ατροφίες υπό μορφή ουλής,
γραμμοειδής ραβδώσεις, ευρυαγγείες, εξανθήματα πορφυρικά, ερύθημα διάχυτο, βλάτιδο-φυσαλλιδώδη άτυπα εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία, τοπική υπερτρίχωση. Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθεις αλλά μπορεί
να εμφανιστούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή
μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση. Η Lidocaine μπορεί να
προκαλέσει υπερευαισθησία του δέρματος της περιοχής. Γενικές μετά μακροχρόνια τοπική χρήση. Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφριδικού άξονα, πτώση του επιπέδου της
κορτιζόλης στο πλάσμα, σύνδρομο CUSHING. 4.9 Υπερδοσολογία: Σε περίπτωση υπερδοσολογίας αυξάνει ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθήνας: (210) 7793777. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: Το ακετονίδιο
της φλουοσινολόνης είναι τοπικό κορτικοστεροειδές με πολύ
ισχυρή αντιφλεγμονώδη, αντικνησμώδη και αγγειοσυσπαστική
ενέργεια. Η λιδοκαΐνη είναι ισχυρό αναισθητικό, που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τοπική αναισθησία. Σε πυκνότητες 1 2% εφαρμόζεται τοπικά για την πρόκληση αναισθησίας του
φλεγμαίνοντα βλεννογόνου. 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες:
Η Φαρμακοκινητική του PROCTO - SYNALAR N είναι παρόμοια
με την συνήθη των τοπικά εφαρμοζομένων αλοιφών και υποθέτων στεροειδών. Ο βαθμός της απορρόφησης των τοπικών
κορτικοστεροειδών καθορίζεται από πολλούς παράγοντες
όπως είναι η πυκνότητα του φαρμάκου, η φαρμακοτεχνική του
μορφή (έκδοχα), η περιοχή της επάλειψης (δυσχέρεια απορρόφησης σε παχιά κερατίνη στιβάδα), η κατάσταση του δέρματος (αύξηση απορρόφησης σε δέρμα με λύση της συνέχειάς
του) και η χρήση στεγανούς επίδεσης (ουσιαστική αύξηση
απορρόφησης). Μετά την απορρόφησή τους από το δέρμα, τα
τοπικά κορτικοστεροειδή ακολουθούν τη φαρμακοκινητική πορεία των συστηματικά χορηγούμενων. Δεσμεύονται σε ποικίλους βαθμούς με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Μεταβολίζονται κύρια στο ήπαρ και απεκκρίνονται μέσω των νεφρών.
Μερικά από τα τοπικά κορτικοστεροειδή και τους μεταβολίτες
τους απεκκρίνονται επίσης με τη χολή. Παρότι η lidocaine
απορροφάται, η βιολογική ημιπερίοδος ζωής της είναι μικρή
(10 λεπτά) και οι συγκεντρώσεις της στο πλάσμα πολύ μικρές
για να υπάρξει συστηματική δράση. 5.3 Προκλινικά στοιχεία
για την ασφάλεια: Μακροχρόνιες μελέτες σε ζώα, καρκινογένεσης, μεταλλαξιογένεσης και επίδρασης στη γονιμότητα, δεν
έχουν γίνει με τοπικά κορτικοστεροειδή. Μελέτες μεταλλαξιογένεσης με prednisolone και hydrocortisone, έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος των εκδόχων Υπόθετα: Menthol, Citric acid, Sorbitan
stearate, Propylene glycol, Polysorbate 60, Aerosil 200,
Witepsol W - 35, Witepsol E – 75 Ορθική κρέμα: Menthol, Citric
acid, methyl paraben E218, propylparaben E216, propylene
glycol, mineral oil (heavy), stearyl alcohol, cetyl alcohol,
sorbitan stearate, polysorbate 60, water (purified) 6.2 Ασυμβατότητες: Καμιά γνωστή 6.3 Διάρκεια ζωής: 36 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 6.5 Φύση και συστατικά του
περιέκτη: Υπόθετα: Κουτιά των 6 υποθέτων σε λευκή θήκη
Ορθική κρέμα: Δίχρωμο σωληνάριο 15g από αλουμίνιο, με
ρύγχος ασφαλείας, πώμα PVC λευκό και λευκό προωθητικό
ρύγχος από πολυαιθυλένιο. 6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού:
Δεν είναι απαραίτητες 6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Δικαιούχος και υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Μινέρβα
φαρμακευτική α.ε., Κηφισού 132, 12131 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 5702199
FAX: 5728215 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Υπόθετα:
47612/09/01-02-2010 Ορθική κρέμα: 47611/25-9-2009 8.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 01-011979 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1011-1999.
Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος Novαquasol A® Vitamin A, Dexpanthenol
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVAQUASOL A® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε γραμμάριο κρέμας
περιέχει: Vitamin A 7.055 IU, Dexpanthenol 20 mg. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κρέμα εξωτερικής χρήσης 4. ΚΛΙΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: Ελαφρές δερματοπάθειες. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τρόπος
χορήγησης: Κρέμα για εξωτερική χρήση Δοσολογία: Μικρή
ποσότητα κρέμας αλείφεται ελαφρά στην πάσχουσα περιοχή
δύο φορές την ημέρα ή κατά τις οδηγίες του γιατρού (όχι στα
μάτια). 4.3 Αντενδείξεις: Η NOVAQUASOL A® αντενδείκνυται σε άτομα με ιστορικό υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα
συστατικά της. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες
προφυλάξεις κατά την χρήση: Εάν κατά τη θεραπεία εμφανιστεί ερεθισμός συνιστάται η διακοπή του φαρμάκου. Πρέπει
να αποφεύγεται η εφαρμογή της κρέμας επάνω ή γύρω από
τα μάτια. Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες
προφυλάξεις κατά την χρησιμοποίηση του φαρμάκου από τα
παιδιά. Στις σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης αλλεργίας στα
έκδοχα η χρήση του φαρμάκου πρέπει να αποφεύγεται. Στα
έκδοχα περιέχονται καμφορά και μενθόλη. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Δεν υπάρχει καμία γνωστή
αναφορά για αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες. 4.6.
Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρησιμοποίηση του φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη. Χρήση κατά
την γαλουχία: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρησιμοποίηση του φαρμάκου κατά
τον θηλασμό. 4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά
για την επίδραση του φαρμάκου στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Δεν
έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα κανένα περιστατικό ερεθισμού
ή αντίδρασης υπερευαισθησίας. 4.9 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση: Εάν το φάρμακο ληφθεί κατά λάθος από το στόμα θα
πρέπει να γίνει η κατάλληλη συμπτωματική αγωγή. Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά υπερδοσολογίας με το φάρμακο. 5.
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: Η κρέμα NOVAQUASOL A® συνδυάζει την αντιϋπερκερατωσική και επιθηλιοπλαστική δράση της βιταμίνης Α με την
αποδειγμένη αντικνησμώδη, επιθηλιοπλαστική και επουλωτική
δράση της πανθενόλης. Η βιταμίνη Α δρα ευνοϊκά στις υπερκερατωσικές και δυσπλαστικές εκδηλώσεις του δέρματος και το
επαναφέρει στη φυσιολογική του κατάσταση. H dexpanthenol
είναι η αντίστοιχη αλκοόλη του παντοθενικού οξέος, χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες δερματικές παθήσεις διότι προάγει
την επιθηλιοποίηση και έχει αξιόλογη αντικνησμώδη δράση.
5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες: Η φαρμακοκινητική της
NOVAQUASOL A® είναι παρόμοια με τη συνήθη των τοπικά
εφαρμοζόμενων βιταμινούχων κρεμών. Το ειδικό υδρόφιλο έκδοχο διεισδύει στο δέρμα, απορροφάται από την επιδερμίδα
και τις υποκείμενες στοιβάδες και έτσι εξασφαλίζει ταχύ θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η dexpanthenol κατά την τοπική χρήση,
διεισδύει στο δέρμα όπου υφίσταται μεταβολισμό σε παντοθενικό οξύ που αντιστοιχεί στα προσθετικά του συνενζύμου
Α, είναι απαραίτητο στον κύκλο του KREBS. Είναι απαραίτητο
στην ανάπλαση και ανάπτυξη του επιθηλίου. Η χρήση της πανθενόλης τοπικά ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των ινωδοβλαστών και έτσι την παραγωγή κολλαγόνου και των ελαστικών που είναι ευεργετικά για την επούλωση του δέρματος.
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια: Δεν εφαρμόζεται.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος των εκδόχων:
Cetyl alcohol, Cetyl palmitate, Propyl paraben, Methyl paraben,
Sodium lauryl sulfate, Glycerin, Menthol, Camphor, Purified
Water. 6.2 Ασυμβατότητες: Καμία γνωστή. 6.3 Διάρκεια
ζωής: 12 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες συνθήκες κατά τη φύλαξη του
προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 6.5 Φύση
και συστατικά του περιέκτη: Λευκή έως υποκίτρινη υδατοδιαλυτή κρέμα σε σωληνάριο ασφαλείας από αλουμίνιο. Κάθε
σωληνάριο περιέχει (28,35 g) ή 50 g. 6.6 Οδηγίες χρήσης/
χειρισμού: Δεν είναι απαραίτητες. 6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Δικαιούχος: Μινέρβα φαρμακευτική α.ε. Υπεύθυνος
κυκλοφορίας: Μινέρβα φαρμακευτική α.ε., Κηφισού 132, 121
31 Αθήνα. Τηλ.: 5702199 FAX: 5728215 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 23274/9-10-2001 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 12-08-81. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 9-10-2001.
7HUMASavvio 6_2013
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Humulin, Humalog, Humalog Mix25, Humalog Mix50.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: HUMULIN REGULAR (Διαλυτή ενέσιμη ινσουλίνη), HUMULIN NPH (Ισοφανική
ενέσιμη ινσουλίνη), HUMULIN M3 (Διφασική ισοφανική ενέσιμη ινσουλίνη, 30% διαλυτή ινσουλίνη/70% ισοφανική ινσουλίνη): 100 IU/ml,
φιαλίδια των 10ml & φυσίγγια των 3.0ml. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 1 ml περιέχει 100 IU ανθρώπινης ινσουλίνης (παραγόμενης σε E.coli με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA). Θεραπευτικές Ενδείξεις: Για τη θεραπεία ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη,
οι οποίοι έχουν ανάγκη χορήγησης ινσουλίνης για τη διατήρηση της ομοιόστασης της γλυκόζης. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η
δοσολογία της ινσουλίνης πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Η Humulin πρέπει να χορηγείται
με υποδόρια ένεση αλλά μπορεί, αν και δε συνιστάται, να χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση. H Humulin Regular, μπορεί να χορηγηθεί και
ενδοφλέβια. Αντενδείξεις: Υπογλυκαιμία. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας στη Humulin ή στα περιεχόμενα έκδοχα, εκτός εάν χρησιμοποιούνται
ως μέρος προγράμματος απευαισθητοποίησης. Με εξαίρεση τη Humulin Regular, κανένα προϊόν Humulin δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια.
Κύηση και γαλουχία: Απαιτείται προσεκτική ρύθμιση του διαβήτη κατά τη διάρκεια της κύησης (ινσουλινοεξαρτώμενος ή διαβήτης της κύησης).
Οι ανάγκες της εγκύου διαβητικού συνήθως μειώνονται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και αυξάνουν κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.
Σε διαβητικές ασθενείς που θηλάζουν μπορεί να χρειασθεί προσαρμογή στη δόση της ινσουλίνης, στο διαιτολόγιο τους ή και στα δύο ταυτόχρονα.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η υπογλυκαιμία είναι η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια κατά την ινσουλινοθεραπεία διαβητικού ασθενούς. Έντονη
υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συνειδήσεως και σε ακραίες περιπτώσεις, στο θάνατο. Τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις σε
ασθενείς είναι συχνές (1/100 έως < 1/10). Στο σημείο της ένεσης της ινσουλίνης μπορεί να εμφανισθούν ερυθρότητα, οίδημα και κνησμός. Τα
συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν σε μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες. Σε μερικές περιπτώσεις, οι τοπικές αντιδράσεις μπορεί να
οφείλονται σε άλλους παράγοντες εκτός της ινσουλίνης, όπως π.χ. σε ερεθισμό του δέρματος από το αντισηπτικό που χρησιμοποιείται πριν
από την ένεση ή σε κακή τεχνική κατά την ένεση. Η συστηματική αλλεργική αντίδραση, αν και πολύ σπάνια (< 1/10.000), είναι δυνητικά πιο επικίνδυνη, και αποτελεί μία γενικευμένη αλλεργία στην ινσουλίνη. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει γενικευμένο εξάνθημα σε όλο το σώμα, δυσκολία
στην αναπνοή, δύσπνοια (ασθματικού τύπου), υπόταση, ταχυκαρδία ή εφίδρωση. Η συστηματική αλλεργική αντίδραση σε αρκετές περιπτώσεις
μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη ζωή. Σε σπάνια περίπτωση εμφάνισης βαρειάς αλλεργίας προς τη Ηumulin, χρειάζεται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση. Πιθανώς να απαιτηθεί αλλαγή της ινσουλίνης ή απευαισθητοποίηση. Η λιποδυστροφία στο σημείο της ένεσης δεν είναι συχνή
(1/1.000 έως < 1/100). ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ: Cartidges 5X3ml.: Humulin Regular: Λ.Τ.:27,09€, Ν.Τ.:17,71€, X.Τ.:19,21€,
Humulin NPH: Λ.Τ.:27,33€, Ν.Τ.:16,86€, X.Τ.:19,38€, Humulin Μ3: Λ.Τ.:27,26€, Ν.Τ.:16,82€, X.Τ.:19,33€. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕ.Β.Ε. ΕΔΡΑ: 15ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά, Τ.Θ.
51288. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20 Μαρτίου 2003/25 Αυγούστου 2011.
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 58784/25-08-2011, 58787/25-08-2011 & 58790/25-08-2011 για τη Humulin Regular, NPH & M3
Vial αντίστοιχα και 58786/25-08-2011, 58789/25-08-2011& 58792/25-08-2011 για τη Humulin Regular, NPH & M3 φυσίγγια αντίστοιχα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αύγουστος 2011. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Humalog
100 U/ml, ενέσιμο διάλυμα, Humalog Mix25 100 U/ml, ενέσιμο εναιώρημα & Humalog Mix50 100 U/ml, ενέσιμο εναιώρημα. ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Ένα (1) ml διαλύματος περιέχει 100U (που αντιστοιχούν σε 3,5 mg) ινσουλίνη lispro (παράγεται από βακτηρίδια
E. coli με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA). Η Humalog Mix25 περιέχει 25% ινσουλίνη lispro και 75% εναιώρημα πρωταμινικής ινσουλίνης lispro, ενώ η Humalog Mix50 50% και 50% αντίστοιχα. Θεραπευτικές Ενδείξεις: Humalog: Για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών
με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης. Ενδείκνυται επίσης για την αρχική σταθεροποίηση του σακχαρώδους διαβήτη. Η Humalog Mix25 & Humalog Mix50 ενδείκνυνται για τη θεραπεία
ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης, για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης.
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρό ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. H Humalog,
Humalog Mix25 & Humalog Mix50 μπορούν να χορηγηθούν αμέσως πριν τα γεύματα ή μετά τα γεύματα, όταν κριθεί απαραίτητο. Τα σκευάσματα
Humalog πρέπει να χορηγούνται υποδορίως ή με αντλία συνεχούς υποδόριας έγχυσης και παρόλο που δεν συνιστάται, είναι δυνατόν να χορηγηθούν και με ενδομυϊκή ένεση. Εάν κριθεί απαραίτητο, η Humalog μπορεί να χορηγηθεί και ενδοφλεβίως, για τον έλεγχο των επιπέδων της
γλυκόζης αίματος σε καταστάσεις όπως κετοξέωση, σοβαρή νόσο ή σε προ- ή μετεγχειρητικές περιόδους. Οι Humalog Mix25 & Humalog
Mix50 πρέπει να χορηγούνται μόνο με υποδόρια ένεση. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στην ινσουλίνη lispro ή σε κάποιο από τα έκδοχά
της. Υπογλυκαιμία. Κύηση και γαλουχία: Δεδομένα από ένα μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών, με την έκθεση εγκύων γυναικών στο φάρμακο
αυτό, δεν έδειξαν ανεπιθύμητες επιδράσεις της ινσουλίνης lispro στην κύηση ή στην υγεία του εμβρύου/νεογνού. Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Η υπογλυκαιμία είναι η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια κατά την ινσουλινοθεραπεία διαβητικού ασθενούς. Σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να
προκαλέσει απώλεια συνειδήσεως και σε ακραίες περιπτώσεις, θάνατο. Η συστηματική αλλεργική αντίδραση, η οποία είναι σπάνια (1/10.000
έως <1/1000), είναι δυνητικά επικίνδυνη. (Λοιπές ανεπιθύμητες ενέργειες: oμοίως με Ηumulin). Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οιδήματος με ινσουλινοθεραπεία, ειδικά στις περιπτώσεις που ο προηγούμενος ανεπαρκής μεταβολικός έλεγχος βελτιώθηκε με εντατικοποιημένη θεραπεία με
ινσουλίνη. ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ: Cartridges 5X3ml: Humalog, Λ.Τ.: 36,18€, Ν.Τ.: 22,32€, X.Τ.: 25,66€, Humalog Μix25:
Λ.Τ.: 38,16€, Ν.Τ.: 23,54€, X.Τ.: 27,06€, & Humalog Μix50: Λ.Τ.:37,45€, Ν.Τ.: 23,11€, X.Τ.: 26,56€. ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Ολλανδία. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
EU/1/96/007/002: 1 φιαλίδιο Humalog x 10 ml, EU/1/96/007/004, EU/1/96/007/008 & EU/1/96/007/006 για 5 x 3 ml φυσίγγια Humalog,
Humalog Mix25 & Humalog Mix50 αντίστοιχα για χορήγηση με 3ml πένα, EU/1/96/007/031, EU/1/96/007/033 & EU/1/96/007/035 για τις
Humalog, Humalog Mix25 & Humalog Mix50 αντίστοιχα 5 x 3 ml 100 U/ml KwikPens. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Απριλίου 1996/30 Απριλίου 2006. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Απρίλιος 2011. Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠO ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: 100% για ασθενείς με ΣΔτ1 και 90% για ασθενείς με
ΣΔτ2. Για τα πλήρη Π.Χ.Π. σχετικά με τα προϊόντα απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή: Συμπληρώστε την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».
Αναφέρατε: • ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Νέα Φάρμακα Ν • Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά Φάρμακα
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
τηλ.: 210 6294600 fax: 210 6294610, T.Θ. 51288
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 480160
Για παραγγελίες: τηλ.: 210 6294629 fax: 210 6294630 e-mail: [email protected] www.lilly.gr
ΦAPMAKOΛOΓIO
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΦ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Καμπάνια «Ελληνικό
Φάρμακο»
H
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) παρουσίασε πρόσφατα την καμπάνια «Ελληνικό Φάρμακο» που έχει στόχο την ενημέρωση
των Ελλήνων πολιτών, των ασφαλισμένων, των ασθενών, των γιατρών και
των φαρμακοποιών για τα πλεονεκτήματα των ελληνικών φαρμάκων. Στην
παρουσίαση έδωσαν το παρόν ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ κ. ∆. Κοντός, η Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ κ. Μ. Σκουρολιάκου, ο Β’ Αντιπρόεδρος
www.pharmanews.gr
TEYXOΣ 229 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • PHARMANEWS 85
ΦAPMAKOΛOΓIO
του ΕΟΦ κ. Π. Βασιλάκης, η ∆ιευθύντρια
του ΕΟΠΥΥ κ. Π. Λίτσα, ο Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μ.
Βλασταράκος, η Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Πειραιά κ. Β. Ανεμοδουρά και ο
Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Πειραιά κ. Κ. Κούβαρης.
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, χαιρέτησε την προσπάθεια της
ΠΕΦ για την προβολή των ελληνικών φαρμάκων και τόνισε πως το φάρμακο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εξαγωγικά
προϊόντα της χώρας μας.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. ∆ημήτριος ∆έμος, δήλωσε: «Καθώς το κοινό βρί-
“
Στον πυρήνα
της καμπάνιας
«Ελληνικό
Φάρμακο»
βρίσκεται το
ενημερωτικό
site www.ellinikofarmako.gr
σκεται σε έντονη σύγχυση και ανησυχία
λόγω των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται το τελευταίο διάστημα στο χώρο
του φαρμάκου και της Υγείας, η Ελληνική
Φαρμακοβιομηχανία, ένας ισχυρός και
δυναμικός τομέας της εθνικής μας οικο-
86 PHARMANEWS • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 • TEYXOΣ 229
”
νομίας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να
αποτυπώσει την πλήρη και ακριβή εικόνα
για τα επώνυμα ελληνικά φάρμακα, μέσω
μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας εθνικής
εμβέλειας και μακράς πνοής».
Στον πυρήνα της καμπάνιας «Ελληνικό
Φάρμακο» βρίσκεται το ενημερωτικό site
www.elliniko-farmako.gr, του οποίου οι
επισκέπτες θα μάθουν, μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη εμπειρίας πλοήγησης, τους 5+1 Λόγους για τους οποίους
πρέπει να επιλέγουν ελληνικά φάρμακα,
όπως η ασφάλεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία τους, αλλά και η εμπιστοσύνη που
τους δείχνουν οι ασθενείς σε 85 χώρες
του κόσμου. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τη
συνεισφορά του Ελληνικού Φαρμάκου
και της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας
στην οικονομία, στην απασχόληση και στο
Σύστημα Υγείας της χώρας μας. Μεταξύ
άλλων, θα ενημερωθούν αναλυτικά και για
τα γενόσημα φάρμακα, θέμα που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη το τελευταίο
διάστημα.
Η καμπάνια «Ελληνικό Φάρμακο»
συμπληρώνεται με ειδικά ενημερωτικά
έντυπα που θα διανεμηθούν σε ιατρεία,
φαρμακεία και άλλους σχετικούς με το
φάρμακο χώρους, και θα υποστηριχθεί
από καταχωρήσεις στα έντυπα και online
Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και από ένα τηλεοπτικό διαφημιστικό spot που θα αρχίσει
να προβάλλεται αυτόν τον μήνα.
Πρωταρχικό μέλημα της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας είναι πάντα
το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης του κοινού, για όλα τα θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της. Για αυτό και η καμπάνια
«Ελληνικό Φάρμακο» θα είναι μια συνεχής
προσπάθεια ενημέρωσης, ώστε όλοι οι Έλληνες να αντιληφθούν πως πρέπει όχι μόνο
να είναι σίγουροι για τα επώνυμα φάρμακα
που παράγονται σε ελληνικά εργοστάσια,
από Έλληνες επιστήμονες, αλλά και περήφανοι, καθώς πρόκειται για προϊόντα
υψηλής ποιότητας που διαφημίζουν τη
χώρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο.
www.pharmanews.gr