εδώ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Φεβρουάριος 2012
ΩΡΕΣ
17:00-17:20
Παρουσίαση
17:20-17:30
Ερωτήσεις
17:30-17:50
Παρουσίαση
17:50-18:00
Ερωτήσεις
18:00-18:20
Παρουσίαση
18:20-18:30
Ερωτήσεις
18:30-18:50
Παρουσίαση
18:50-19:00
Ερωτήσεις
19:00-19:20
Παρουσίαση
19:20-19:30
Ερωτήσεις
19:30-19:50
Παρουσίαση
19:50-20:00
Ερωτήσεις
Τρίτη 7/2/2012 (Αίθουσα 4)
ΟΝ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ /
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΜΕΛΗΣ
Πασατάς Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή:
Αρβανιτίδης ,Ζαχείλας , Μεταξας
Ζούζουλα Αικατερίνη
Τριμελής Επιτροπή:
Ζουμπουλάκης, Αρβανιτίδης,
Σταμπουλής
Βαρζάκα Χρυσαφούλα
Τριμελής Επιτροπή:
Τζερεμές, Κόλλιας, Μεταξάς
Νέες ιδέες για τη μέτρηση του Χωρικού
Διαχωρισμού
Χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων
και ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών στην
Ελλάδα
Αναθεωρημένη ταξινόμηση των έγκριτων
οικονομικών ακαδημαϊκών περιοδικών
Νασιώκα Παναγιώτα
Τριμελής Επιτροπή:
Αρβανιτίδης, Ζουμπουλάκης,
Μεταξάς
Μαρίτση Αικατερίνη
Τριμελής Επιτροπή:
Ιατρίδης, Κόλλιας, Αναγνώστου
Λιοκάτη Χρυσούλα
Τριμελής Επιτροπή:
Αρβανιτίδης, Μεταξάς, Τζερεμές
Διαχείριση των κοινών πόρων: Μελέτη
περίπτωσης του θεσμού των τσελιγκάτων
Οι επιπτώσεις διεθνών τρομοκρατικών
χτυπημάτων στα θεμελιώδη μεγέθη των
αεροπορικών εταιριών
Ενδοαστικός χωρικός διαχωρισμός (segregation)
μελέτη περίπτωσης Αθηνών
ΩΡΕΣ
14:00-14:20
Παρουσίαση
14:20-14:30
Ερωτήσεις
14:30-14:50
Παρουσίαση
14:50-15:00
Ερωτήσεις
15:00-15:20
Παρουσίαση
15:20-15:30
Ερωτήσεις
Τετάρτη 8/2/2012 (Αίθουσα 4)
ΟΝ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ /
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΜΕΛΗΣ
Γεωργούδης Γεώργιος
Τριμελής Επιτροπή:
Κεβόρκ, Παπαδάμου, Σταμπουλής
Χρησιμοποίηση των πωλήσεων για εκτίμηση
ζήτησης με μη επαρκές απόθεμα: Η περίπτωση
των λογοκριμένων υποδειγμάτων (Censored
models)
Τζιουρτζιούμης Χρήστος
Τριμελής Επιτροπή:
Κεβόρκ, Τζερεμές, Σταμπουλής
Το υπόδειγμα της συνεχούς επιθεώρησης στη
διαχείριση αποθεμάτων: Η περίπτωση των
χαμένων πωλήσεων
Μπάρδας Χρήστος
Τριμελής Επιτροπή:
Τζερεμές, Μεταξάς, Κεβόρκ
Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των
Οργανισμών Λιμένων της Ελλάδας
Λιθαδιώτη Χριστίνα
15:30-15:50
Παρουσίαση
15:50-16:00
Ερωτήσεις
Τριμελής Επιτροπή:
Ζουμπουλάκης, Οικονόμου,
Σταμπουλής
Πολιτικές ελαχίστου μισθού στην εξέλιξη της
οικονομικής σκέψης
16:00-16:20
Παρουσίαση
16:20-16:30
Ερωτήσεις
Γκαγκανάτσιος Γεώργιος
Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων
στο καθορισμό του περιθωρίου επιτοκίου των
περιφερειακών και σε εθνικό επίπεδο
τραπεζών: H περίπτωση της Ν. Κορέας
16:30-16:50
Παρουσίαση
16:50-17:00
Ερωτήσεις
Κωφού Βικτωρία
Τριμελής Επιτροπή:
Παπαδάμου, Αναγνώστου,
Ιατρίδης
Τριμελής Επιτροπή:
Κόλλιας, Ιατρίδης, Παπαδάμου
Διάχυση εξωγενών διαταρακτικών παραγόντων
στην οικονομία: Η μετάδοση συνεπειών των
τρομοκρατικών χτυπημάτων στα
χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΩΡΕΣ
15:00-15:20
Παρουσίαση
15:20-15:30
Ερωτήσεις
15:30-15:50
Παρουσίαση
15:50-16:00
Ερωτήσεις
16:00-16:20
Παρουσίαση
16:20-16:30
Ερωτήσεις
16:30-16:50
Παρουσίαση
16:50-17:00
Ερωτήσεις
17:00-17:20
Παρουσίαση
17:20-17:30
Ερωτήσεις
Πέμπτη 9/2/2012 (Αίθουσα 4)
ΟΝ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ /
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΜΕΛΗΣ
Πολυμέρου Μαριάννα
Τριμελής Επιτροπή:
Παπαδάμου, Ιατρίδης, Κυριαζής
Τσιριγώτης Αθανάσιος
Τριμελής Επιτροπή:
Παπαδάμου ,Αναγνώστου,
Κυριαζής
Διερευνώντας τον κανόνα Taylor στην άσκηση
της νομισματικής πολιτικής σε μια ομάδα
Χωρών
Γκανάς Νικήτας
Τριμελής Επιτροπή:
Κυριαζής, Ζουμπουλάκης ,
Παπαρρηγόπουλος
Άμεση Δημοκρατία : Θεωρητική διερεύνηση
των επιπτώσεων στην οικονομία
Γεροπούλου Σοφία-Ειρήνη
Τριμελής Επιτροπή:
Αναγνώστου, Παπαδάμου,
Ψαριανός
Μπακαλάκος Δημήτριος
Τριμελής Επιτροπή:
Παπαδάμου, Αναγνώστου,
Οικονόμου
17:30-17:50
Δουλκιαρίδη Αλεξάνδρα
Παρουσίαση
Τριμελής Επιτροπή:
17:50-18:00
Ερωτήσεις Μπέλλου, Οικονόμου, Σταμπουλής
18:00-18:20
Παρουσίαση
18:20-18:30
Ερωτήσεις
Η χρεωκοπία της Lehman Brothers και η
επίδραση της στις αγορές
Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση
αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής
πολιτικής στην Ελλάδα
Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στις
μετοχικές αξίες των τραπεζών
Υποκίνηση Εργαζομένων στο δημόσιο τομέα:
μελέτη περίπτωσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Θωμαϊδου Αναστασία
Τριμελής Επιτροπή:
Μπέλλου, Μεταξάς, Σταμπουλής
Η αντίληψη των καταναλωτών για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη