ελληνικη δημοκρατια νομος αττικης δημος νεας σμυρνης αναρτητεα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΠ ΟΣ ΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.
Αριθμός απόφασης : 54/2013
Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που
αφορούν ΔΤ-ΔΦ &ΤΑΠ παρελθόντων ετών.
Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27/3/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα
16:00’ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ.
14563/22-3-13 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από
τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 του Ν. 3852/10 την 22-32013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (32) μέλη ήτοι :
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :
1. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
9. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
6. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος
1
1
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης της 27/3/2013 και
Εισηγούμενος το 1ο Eκτακτο Θέμα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κ.
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
«Θέτουμε υπόψη σας τις συνημμένες αιτήσεις δημοτών οι οποίοι αιτούνται την επιστροφή των ποσών
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ως αχρεωστήτως καταβληθέντων , τα οποία κατέβαλαν για Δημοτικά
Τέλη Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. κατά τα έτη 2010 έως 2013 και ανέρχονται
συνολικά στο ποσό των # 9.071,09 # ευρώ. (εννέα χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά ).
Οι διαπιστωθείσες διαφορές προέκυψαν μετά από αντιπαραβολή των συντελεστών χρέωσης που
εμφανίζονταν στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. σε τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας καθώς και των
τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που
προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρύνει τον Κ.Α 80.8261.0002 προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Τ – Δ.Φ. ΚΑΙ
Τ.Α.Π.
Α/
Α
ΑΜΙΣΟΥ 11
ΑΡ.
ΠΑΡΟΧΗΣ
00163612
ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 39
04125068
ΠΡΙΗΝΗΣ 19
04160581
ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 13
14008169
5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΤΕΝΤΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
Π. ΦΩΤΙΟΥ 25
6
ΚΡΙΜΤΣΕ ΕΛΕΝΑ
7
1
2
3
4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΤ
110,7
3
178
ΔΦ
Τ.Α.Π
ΣΥΝΟΛΟ
110,73
10,3
16,1
11
204,4
-27,44=
176,96
11
65,82
455,68
04191462
389,8
6
47,39
8,26
55,65
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 16
04218757
20,38
3,55
23,95
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
Υ 41
14035958
8
ΦΕΡΙΓΚ ΕΣΣΑΜ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 41
04183725
948,7316,2
=632,
5
106,7
3
9
ΠΟΥΛΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ 35
04322769
10
ΒΑΖΙΡΙΑΝΤΖΙΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 26
14028324
71,1
12,4
83,5
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 123
04185688
51,8
9,02
60,82
ΚΛΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΡΟΥΧΑΝΤΑ
ΣΒΙΤΛΑΝΑ
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 38
00270501
84,20
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21
04303840
14,93
ΑΡΤΑΚΗΣ 37 Α
14004098
28,33
4,93
33,26
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15-17
04230003
14,76
2,57
17,33
Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 69
04291048
124,3
2
21,65
145,97
11
12
13
14
15
16
2
ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
632,5
18,58
125,31
113
113
2
17
ΚΑΛΔΕΛΗ ΝΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
3
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100
04305428
18
19
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΡ. ΑΪΔΙΝΙΟΥ 21
04225151
20
21
22
ΦΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΤΑΡΑ ΝΙΚΗ
ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΤΑΚΗΣ 79
ΠΙΠΙΝΟΥ 20
ΙΩΝΙΑΣ 12
04204021
14028609
14015956
23
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΦΕΣΣΟΥ 59
04213746
24
ΘΡΑΚΗΣ 23
14022200
ΠΡ. ΑΪΔΙΝΙΟΥ 16
00269374
65,67
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε
04213779
49,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ
ΛΕΩΣ 30
ΑΙΓΑΙΟΥ 9
04183329
187,05
04010071
141,2
ΒΑΡΝΗΣ 37
04299218
26,5
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 5
ΣΟΦΟΥΛΗ 37
04263992
04146167
32
33
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΟΥΝΑΔΙΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΡΑΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΨΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 32
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 10
14018663
04139586
34
ΚΟΥΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
04305427
35
36
ΚΑΛΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
3
ΜΕΤΡΩΝ 27-29
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
3
25
26
27
28
29
30
31
04149316
14018615
04305426
88
52,05
9,06
61,11
105
-77=
28
63,44
46,81
72192406=
4.813
67,63
11,05
8,16
11,79
84,97
14,8
110,0
6
19,18
24,3
4,23
88
28
74,49
54,97
4.813
18,918,1=
08,
74,6967,82=
6,87
80,22
6,87
224,04
99,77
4,06
688,08
133,3
13
13
11,4
51,43
39,9
9.071,09
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του : α) τις συνημμένες
αιτήσεις δημοτών οι οποίοι αιτήθηκαν την επιστροφή των ποσών που αναγράφεται στον συνημμένο πίνακα ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων , τα οποία κατέβαλαν για Δημοτικά Τέλη Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π. μέσω των
λογαριασμών της Δ.Ε.Η. κατά τα έτη 2010 έως 2013, β) το γεγονός ότι οι διαπιστωθείσες διαφορές προέκυψαν
μετά από αντιπαραβολή των συντελεστών χρέωσης που εμφανίζονταν στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. σε τιμή
ζώνης και συντελεστή παλαιότητας καθώς και των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοιμετά από διαλογική συζήτηση
(έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κούρτης Σπρυρίδων, Δαρζέντα Μαρία και
Περιμένης Πέτρος)
ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα:
α) το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με αυξ. αρ.
1α .
3
3
β) Την επιστροφή συνολικού ποσού ύψους # 9.071,09 # € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και το οποίο
επιμερίζεται στους δημότες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα , το οποίο κατέβαλαν για Δημοτικά Τέλη
Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. κατά τα έτη 2010 έως σήμερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Τ – Δ.Φ. ΚΑΙ
Τ.Α.Π.
Α/
Α
ΑΜΙΣΟΥ 11
ΑΡ.
ΠΑΡΟΧΗΣ
00163612
ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 39
04125068
ΠΡΙΗΝΗΣ 19
04160581
ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 13
14008169
5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΤΕΝΤΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
Π. ΦΩΤΙΟΥ 25
6
ΚΡΙΜΤΣΕ ΕΛΕΝΑ
7
1
2
3
4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΤ
110,7
3
178
ΔΦ
Τ.Α.Π
ΣΥΝΟΛΟ
110,73
10,3
16,1
11
204,4
-27,44=
176,96
11
65,82
455,68
04191462
389,8
6
47,39
8,26
55,65
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 16
04218757
20,38
3,55
23,95
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
Υ 41
14035958
8
ΦΕΡΙΓΚ ΕΣΣΑΜ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 41
04183725
948,7316,2
=632,
5
106,7
3
9
ΠΟΥΛΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ 35
04322769
10
ΒΑΖΙΡΙΑΝΤΖΙΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 26
14028324
71,1
12,4
83,5
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 123
04185688
51,8
9,02
60,82
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 38
00270501
84,20
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21
04303840
14,93
ΑΡΤΑΚΗΣ 37 Α
14004098
28,33
4,93
33,26
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15-17
04230003
14,76
2,57
17,33
16
ΚΛΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΡΟΥΧΑΝΤΑ
ΣΒΙΤΛΑΝΑ
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 69
04291048
124,3
2
21,65
145,97
17
ΚΑΛΔΕΛΗ ΝΙΚΗ
04305428
18
19
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
3
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100
ΠΡ. ΑΪΔΙΝΙΟΥ 21
04225151
20
21
22
ΦΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΤΑΡΑ ΝΙΚΗ
ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΤΑΚΗΣ 79
ΠΙΠΙΝΟΥ 20
ΙΩΝΙΑΣ 12
04204021
14028609
14015956
11
12
13
14
15
4
ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
04149316
632,5
18,58
125,31
113
88
52,05
9,06
11,05
8,16
88
61,11
105
-77=
28
63,44
46,81
7219-
113
28
74,49
54,97
4.813
4
2406=
4.813
67,63
23
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΦΕΣΣΟΥ 59
04213746
24
ΘΡΑΚΗΣ 23
14022200
ΠΡ. ΑΪΔΙΝΙΟΥ 16
00269374
65,67
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε
04213779
49,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ
ΛΕΩΣ 30
ΑΙΓΑΙΟΥ 9
04183329
187,05
04010071
141,2
ΒΑΡΝΗΣ 37
04299218
26,5
Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 5
ΣΟΦΟΥΛΗ 37
04263992
04146167
32
33
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΟΥΝΑΔΙΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΡΑΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΨΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 32
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 10
14018663
04139586
34
ΚΟΥΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
04305427
35
36
ΚΑΛΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
3
ΜΕΤΡΩΝ 27-29
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
3
25
26
27
28
29
30
31
14018615
04305426
84,97
110,0
6
24,3
11,79
18,918,1=
08,
74,6967,82=
6,87
80,22
6,87
14,8
224,04
99,77
19,18
4,06
688,08
133,3
13
13
11,4
51,43
39,9
4,23
9.071,09
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρύνει τον Κ.Α 80.8261.0002 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 28/3/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
5
5