Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 για την

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
------Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Emaıl
: [email protected]
Πληροφορίες:Κουμπουλή Ν.,Χαλκιαδάκη Κ.
Τηλέφωνο : 210 3442294, 210 3442189
FAX
: 210 3442299
Μαρούσι, 12- 5- 2014
Αριθμ.Πρωτ.Βαθμ’ος Προτ.
Φ.821/935E/73032/Z1
ΠΡΟΣ: Τους υποψηφίους για συνέντευξη
Κλ.ΠΕ60
Θέμα: « Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 για την κάλυψη θέσεων
στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ»
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού
προσωπικού ανακοινώνει ότι, οι συνεντεύξεις υποψηφίων κλάδου Νηπιαγωγών ΠΕ60 που
προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. Φ.821/1458Π/88405/Ζ1/1-7-2013 «Πρόσκληση
εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία», θα διεξαχθούν την Τρίτη 20-5-2014
και Τρίτη 27-5-2014 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος όροφος,
γραφείο 1170, σε δύο ομάδες, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, με ώρα έναρξης την
πρώτη ημέρα (20-5) για την πρώτη ομάδα 09.30 π.μ. και 12.00 για την δεύτερη ομάδα και
την δεύτερη ημέρα (27-5) 09.30 π.μ. για την πρώτη ομάδα και 11.30 π.μ. για την δεύτερη
ομάδα, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, στον οποίο η ταξινόμηση των υποψηφίων
έγινε με βάση την δηλωθείσα/ες ξένη/ες γλώσσα/ες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να φέρουν τους πρωτότυπους τίτλους σπουδών και
γλωσσομάθειας, που ελήφθησαν υπόψη κατά την μοριοδότησή τους, προς επίδειξη ενώπιον
της Επιτροπής, εφόσον τους ζητηθεί.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3442189 και 210-3442294 κ.κ. Ν. Κουμπουλή και Κ.
Χαλκιαδάκη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
Εσωτ.Διανομή: ΔΙΠΟΔΕ, Τμ. Β΄
Συν: ένας (01) πίνακας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ60 ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΙΙ
Ώρα
9.30
12.00
Ώρα
9.30
α.α.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
11.30
3
4
5
6
7
8
ΤΡΙΤΗ, 20 ΜΑΙΟΥ 2014
Ονόματα Υποψηφίων
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΜΑΝΕΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β2)
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΒΟΥΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΒΟΥΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΟΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΙΔΕΡΑ ΣΙΔΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΦΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ, 27 ΜΑΪΟΥ 2014
Ονόματα Υποψηφίων
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Β2)
ΓΑΛΛΙΚΑ (Β2)
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Γ2) (*)
ΓΑΒΡΑ ΒΕΡΓΟΥΛΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Γ1)
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ (Β2)
ΡΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Γ2)
ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Γ1)
ΤΕΡΖΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ (Γ1)
(*) Διορθώνεται το στοιχείο από Γαλλικά Β2 (όπου εκ παραδρομής συμπληρώθηκε
λάθος) στο ορθό Γαλλικά Γ2
Σημείωση: Η φερομένη ως υποψήφια κλάδου ΠΕ60 στον πίνακα των υποψηφίων που
συντάχθηκε μετά τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων κ. Δημητρακοπούλου
Ελένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής, καθόσον είναι ήδη
αποσπασμένη σε σχολική μονάδα του εξωτερικού.