ΒΙΚΝ9-138-signed.pdf

ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-138
Κοζάνη, 14-03-2014
Αρ. Πρωτ.: 1503
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
: Μακρυγιάννη 22
: 50100 - Κοζάνη
: http://dmaked.pde.sch.gr
: [email protected]
: Χωλόπουλος Άρης
: 2461021163
: 2461021482
-
Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ.
Μακεδονίας
Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ.
Μακεδονίας
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτ. Μακεδονίας
Αναφερόμενους
εκπαιδευτικούς (μέσω
αντίστοιχων Δ/νσεων και
ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)
Θέμα: «Πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου του
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Γρεβενών»
ΣΧΕΤ. 1. 141618/Γ6/13-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης της Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. 147942/Γ6/23-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης της Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σας κοινοποιούμε τον πίνακα πληρώντων τις προϋποθέσεις καθώς και τον αξιολογικό πίνακα
μετρήσιμων μορίων των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου του
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Γρεβενών, όπως καταρτίστηκαν σύμφωνα με την 4η/12-03-2014 Πράξη του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Δυτικής Μακεδονίας.
Παρακαλούμε να αναρτήσετε τους εν λόγω πίνακες στην ιστοσελίδα σας και να ενημερώσετε τους
εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς σας.
Οι αναγραφόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τις ενστάσεις τους μέχρι και την
Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Α/Α
Α.Μ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΛΗΡEI
ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
- βάσει του Ν. 3966/ 2011
άρθρο 56 παρ. 3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΝΑΙ
Ο
1
579102
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ 70
12
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
2
597345
ΓΑΓΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΠΕ 11
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
3
575196
ΝΤΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ 70
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
1
ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-138
Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Α/Α
Α.Μ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ή
ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
14.02
ΜΟΡΙΑ
Ο
1
579102
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ 70
12
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
2
597345
ΓΑΓΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΠΕ 11
ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
7.89
ΠΕ 70
ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
14.13
3
575196
ΝΤΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΝΤΣΑ
2