06-04-2015 Δημόσια πρόσκληση προκήρυξη προγρλαμματος

Ανακοίνωση
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΔΑ: ΨΑ0Μ4691Ω2-56Κ)
Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ.