Διακήρυξη δημοπρασίας πλωτών επαρχίας (28-4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΤΗΛ. 210-3244231
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 2392
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3860A
Στις 28-4-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη
Μαγουλέζα (τηλ. 210-2470370, 2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική
σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-229076, 276820),
του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ.2610-315800) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ
Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ.2413-511705, 511706) και με τις πιo
κάτω ΥΔΕ και ΔΟΥ και μόνο για τα πλωτά που βρίσκονται σ’ αυτές, πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πώληση των παρακάτω πλωτών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους
Πωλήσεων Υλικών, οι οποίοι διατίθενται από τη ΔΔΔΥ Σταδίου 60, 8ος όροφος, γραφείο 23.
ΥΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (22410-73105, 22228), ΥΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( 26950-45716, 48700), ΥΔΕ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (28410-24840), ΥΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (23710-22087), ΥΔΕ ΧΙΟΥ (22710-44250),
Δ.Ο.Υ. ΚΩ (22420-47405, 47380), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ (27330-24637, 25370) & ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (22433-61221, 61222 &6123).
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. ΝΔ 224/69 μετά το τέλος της δημοπρασίας αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές.
Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων υλικών επιτρέπεται 1) από όλους τους
ενδιαφερόμενους από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας
2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και
περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Όλα τα είδη επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3427/2005
ΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ.
ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥΣ & ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 200/1991 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΑΡ. 8 ΤΗΣ Υ.Α. 35163/1274/11-41985(ΚΟΙΝΗ) ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Υ.Α. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΄Η
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231
2
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr
(διαδρομή:Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες)
& www.oddy.gr
1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 177009.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΚ 63200
ΤΗΛ.2373021172 ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΜΙΜΙΚΗ ΒΑΪΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2844/8-10-12 &
5954/511.16.2013
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ " ELIZABETH" ΜΗΚΟΥΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ (34) . ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1988 ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΦΘΟΡΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΛΑΤΟΥΣ 7,25Μ, ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ 3,20Μ., ΜΙΚΤΟ ΤΟΝΑΖ 219,
ΚΑΘΑΡΟ ΤΟΝΑΖ 94 ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 238,72KW., IMO: 8972637.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ/ΥΝΑ Ή ΑΠΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΩΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ.
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 25000,00
2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 177448.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26598
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2213.3/02/13/25-11-13
ΑΡΙΘΜ. ΣΧ.4565
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΄΄ΥUMI'' ΣΗΜΑΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ PLEASURE YACHT
3
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ SPERTINI ALALUNGA 85 SPORT ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2005 ITALY
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9ΗΒ 2929 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ GRP ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 26,10Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΗΚΟΣ 23,98Μ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 6,15Μ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΒΥΘΙΣΜΑ 1,10Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ 53 t, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 6800 Lt, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΡΟΥ1500lt ΜΑΡΚΑΣ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MTU FRIEDRICH
GMBH-2004 ME S/N:536103777 1.492HP, & S/N:536103776 1.492 HP ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΑΠΟ 26-3-2014 & 15-4-2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΩΤΟΥ
ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ν.ΚΩ.
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800000,00
3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 177476.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ ΝΕΩΡΕΙΩΝ 2 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ. 2271044433,34
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/23-1-14
ΑΡ.ΣΧ.572
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑ '' BLUE ISLAND''
ΜΗΚΟΣ 11,70Μ ΠΛΑΤΟΣ 4,70Μ ΒΥΘΙΣΜΑ 1,80Μ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΖΩΝΑΡΙ
ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2001 ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΕΣΩΛΕΒΙΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΑΡΚΑΣ
IVECO AIFO 8361 SRM32 (2X320HP) ΣΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΛΕΜΒΟ ΜΑΡΚΑΣ FREE
SURF S/N:KE8903101000/1000 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΗΚΟΥΣ 3,80M ΠΛΑΤΟΣ 1,50M.ΣΚΑΦΟΣ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τ/Ρ TOURISTIC ΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΧ) 33,83 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΚΧ) 22,83 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 7767 ΚΑΙ ΜΕ Δ.Δ.Σ:SΧ9552
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 23000,00
4.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 177759.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΥΠ/ΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΥΡΒΑ 29 Τ.Κ. 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ. 2842340600-1-28420-89996
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.100/2013/23-12-13
ΥΠ/ΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ''
DOLGORUKI'' ΣΗΜΑΙΑΣ TOGO ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1982 UKRAINE
ΤΟΠΟΣ ΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ LOME ΙΜΟ NUMBER 8736045 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ - ΛΕΥΚΟ GRT 122
NRT 36 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 5VCB4 ΜΗΚΟΣ 30,48Μ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ 05,30Μ., ΒΥΘΙΣΜΑ 02,55Μ., ΕΧΕΙ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DAEWOO/ENIKL 126 TIH,
530KW, ΕΤΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SOUTH KOREA/2005
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 63000,00
5.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178804.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙ Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 22410 28666
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/11/14/18-2-14
ΑΡ.ΣΧ.858
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ TRINITY ΣΗΜΑΙΑΣ ΗΠΑ ΚΑΙ
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ Delaware DL0168AAΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FABER ΜΗΚΟΥΣ 11,67Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΡΙΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ PONCIN -HARMONY 38 ΕΤΟΥΣ
2006 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ BIS02011A606
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΙΣ 3-4-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 36000,00
6.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178832.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΚ 29100 ΤΗΛ 26950 28117
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2372/421.10/14
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "TIANJIN
I" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1974 ΜΗΚΟΥΣ 33,91Μ , ΠΛΑΤΟΥΣ 7,38Μ , ΥΨΟΣ 3,10Μ , GRT 208 , NRT 76 ,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CUMMINS KTA1150G-221HP ΡΩΣΙΑΣ KAI IMO 8928129
5
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΩΣΙΑ 1974
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 14000,00
7.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178834.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΡΩΘ/ΡΓΟΥ ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ 23200
ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ 27330 22262
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--1823/421.10/2014
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΤΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "RESTA"
ΜΗΚΟΥΣ 27,80Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 5,50Μ , Κ.Ο.Χ. 206 , Κ.Κ.Χ 87 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
BOUDOIN DTM33012P
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΕΤΟΣ 1952
ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 20000,00
8.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179643.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ. 85200
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.10/2014/28-5-14
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΑΡΚΑΣ OCEANIC ΜΗΚΟΥΣ
9,60Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 3,10Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΡΙΘΜ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 960030Α906 ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' BLUE ΑNGEL'' ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΑΡΚΑ SUZUKI 2Χ300HP ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ,
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50000,00
9.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179644.00.001
6
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙ Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 22410 27888
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/32/14/24-4-14
ΑΡ.ΣΧ.1901
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΚΑΡΙΝΑ ΜΗΚΟΥΣ
7,49Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΓΚΡΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 'ASSO 1'' ΑΡΙΘΜ.
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ Λ.Ρ.9310 ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ V6 2Χ200 HP
MOD LF200FETO S/N:6Κ1Χ502098, S/N:6R485
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 20000,00
10.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180455.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ.85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ. 22410 28666
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/61/14/5-6-14
ΑΡ.ΣΧ.3331
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΕΝΟΣ ΙΣΤΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' ZEYNER'' ΜΗΚΟΥΣ 10,50Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΤΡΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ- ΣΑΛΟΝΙ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 15000,00
11.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180470.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ.
2242026594
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2213.3/07/11/9-11-2011
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
7
MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' AYAS''
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 12,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ
MARMARIS 1624566 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ VHF/FM ΜΑΡΚΑΣ realistic ΦΕΡΕΙ
ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ FIAT- 6M15 S/N:4679122 KAI
ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ TOHATSU 5BMP S/N:M5A255665 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΠΕΛΑ
ΤΙΜΟΝΙ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟ ΙΣΤΙΟ ΞΕΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1800,00
ΑΘΗΝΑ 15-4-2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ