close

Enter

Log in using OpenID

3. Poster Sunumları - İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

embedDownload
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
BAŞLIK
POSTER SUNUMLARI-3
Türkiye’de bal üretimi ve pazarlamasındaki gelişmeler
Organik gıda kalitesi ve sağlık üzerine etkileri
YAZARLAR
Sait Engindeniz, Kubilay Uçar, Cansu Başaran
Seda Kurtulmuş, Tuğba Kök Taş, Zeynep
Banu Güzel-Seydim
Çörek otu katkısının ekmeğin kalite özellikleri, antioksidan aktivitesi ve Raciye Meral, İsmail Sait Doğan
fenolik profili üzerine etkisi
Nisin ilave edilmiş peynir altı suyu protein izolatı (pasp)
filmlerin Selin Kalkan, Zerrin Erginkaya
karakterizasyonu ve l. İnnocua’ ya karşı antimikrobiyel etkilerinin
belirlenmesi
Tüketicilerin küflü gıdalar, mikotoksin ve aflatoksin ile ilgili tüketici Selin Kalkan, Demet Çanga
farkındalıklarının ve bilinç düzeylerinin belirlenmesi: bahçe ilçesi örneği
Su ürünleri tüketim alışkanlıkları ve tercihlerinin belirlenmesi: osmaniye ili Selin Kalkan, Hüsniye Koçak
örneği
İstanbul’da tüketime sunulan hazır sebze salatalarında mikrobiyal güvenliğin Gülsüm Uçak, Ümit Geçgel, Muhammed Zeki
belirlenmesi
Durak
Taze kesilmiş pırasa dilimlerinin tepsili kurutucuda kurutulması sonucu Fatma COŞKUN
değişen bazı fizikokimyasal özellikleri
Valsli kurutucuda kurutulan yeşil biber püresi ile kırmızı biber püresinin bazı Fatma COŞKUN
fizikokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması
Yörelere göre farklılık gösteren geleneksel cevizli sucuk benzeri ürünler
Mukaddes Argül Apan, Murat Zorba
Balıktan gelen sağlık “bir nutrasötik olarak dokosaheksaenoik asit”
Cemal Kaya, Yasemin Esin, Merve Barın, Oya
Kaya
Gıda endüstrisi için alternatif bir ‘’yeşil’’ çözüm
Cemal Kaya, Emine Ateş, Yasemin Esin,
Mustafa Bayram
Türk kekiği uçucu yağları ve kullanım alanları
Yasemin Esin, Cemal Kaya, İrem Çakıroğlu,
Seda Keskintaş
Meyve sularının durultulmasında kitosan kullanımı
Cemal Kaya, Arzu Akgöz, Yasemin Esin,
Mustafa Bayram
Murt bitkisinde (myrtus communıs) uçucu yağlar ve insan sağlığına etkisi
Yasemin Esin, Cemal Kaya, Gülistan Göze,
Merve Karaman
Fermente gıdalarda laktik asit bakterileri tarafından üretilen biyoaktif Burcu Kördikanlıoğlu, Ömer Şimşek
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
peptitler; özellikleri, fonksiyonları ve önemi
Laktoferrin: özellikleri ve sağlık üzerine etkileri
Süt endüstrisinde ısıl işlemlere alternatif yöntemler
Yeni beslenme akımı street food
Cam ve plastik gıda ambalajları
Farklı sütler ile üretilen kefirlerin depolama süresi boyunca kimi özelliklerinin
belirlenmesi
Çay tohum yağının önemli biyoaktif bileşenleri
Tarhana kaynaklı bazı laktobasil suşları tarafından üretilen bakteriyosinlerin
özellikleri
Çemenin besin elementi içeriği üzerine rizobium bakteri aşılamasının ve
artan fosfor dozlarının etkisi
Yanıt yüzey yöntemi ile zeytin atığı pirinadan hemiselüloz ekstraksiyonun
optimizasyonu
Dondurarak kurutulmuş karayemiş meyvesinin antioksidan özelliklerinin
araştırılması
Dondurarak kurutulmuş bazı meyvelerin antioksidan özellikleri
Gıda kaynaklı stafilokok suşlarının antibiyotik direnç profillerinin araştırılması
Besinsel lifçe zengin bazı gıda örneklerinin toplam fenolik madde içerikleri
ve antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi
Farklı unlardan (ekmeklik, tam buğday ve siyez unu) elde edilen hamurların
tekstür profil analizleri (TPA) ve renk değerlerinin belirlenmesi
Patates ve buğday unu esaslı kızartılmış çerez gıdalarda kızartma
sıcaklığının örneklerin çeşitli özelliklerine etkisi
Kararlı bakteriyosin
Ergin un kurdu (Tenebrio molitor) bireylerinden kitosan biyopolimerinin
eldesi ve karakterizasyonu
Kahramanmaraş meslek yüksekokulu öğrencilerinin Maraş tarhanası tüketim
alışkanlıklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
Fonksiyonel gıda olarak ekşi hamur ekmeği
Cem Karagözlü
Cem Karagözlü, Nural Karagözlü
Aybuke Ceyhun Sezgin, Fatma Koç
Aybuke Ceyhun Sezgin, Ahmet Yarış
Canan Turanlı, Özge İnanç, Pınar Tosyalı,
Ümmügülsüm Kara, Yekta Gezginç
Tuğba Elbir, Hasan Hüseyin Kara
Halil İbrahim Kaya, Selime Hazır Dalca, Ömer
Şimşek
Fatih Çığ, Ferit Sönmez, Murat Erman
Ayşe Nur Demir, Didem Sutay Kocabaş
Özlem Aktürk Gümüşay, Meral Yıldırım Yalçın
Meral Yıldırım Yalçın, Özlem Aktürk Gümüşay
Orhan Yavuz, Mert Sudağıdan, Ali Aydın
Özge Durkan, Seher Serin, Sedat Sayar
Ferhat Yüksel, Safa Karaman,
Kayacıer
Ahmed Kayacıer, Fatma Betül Tekin
Ahmed
Elif Canpolat, Sedef İlk
Ali Eslem Kadak, İbrahim Demirkale, Abdüllatif
Ölçülü, Uğur Yıldırım, Aygül Küçükgülmez
Elife Kaya, Z.Hatice Şekkeli, F.Betül Tekin,
Tuğba K.Erdem
Görkem Özülkü, Muhammet Arıcı, Osman
Sağdıç
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Farklı sıcaklıklardaki kavurma işleminin antep fıstığının renk değişimi
üzerindeki etkisi
Ortaokul öğretmenlerinin probiyotik ürünler hakkındaki bilgi düzeyleri ve
probiyotik ürünleri tüketme durumları: Ceyhan örneği
Mineral maddelerin küf gelişimi ve mikotoksin oluşumu üzerine etkisi
Süt ve süt ürünlerinde konjuge linoleik asit
Mayşe ısıtma prosesinin siyah üzüm suyunda trans-resveratrol
konsantrasyonu üzerine etkisi
Radyasyon uygulamasının kurutulmuş mantının bazı kimyasal özellikleri ve
mikotoksin içeriği üzerine etkisi
E.Adal, F.T. Öksüzler, S.Eren
Murat Güleç, Adviye Gülçin Sağdıçoğlu Celep
Şule Günaydın, Hakan Karaca
Ayşe Deniz Çardak
Aslı Arslan Kulcan, H. Reyhan Öziyci, Mustafa
Karhan
Süleyman Gökmen, Aytaç Kocabaş, İbrahim
Savran, Mehmet Fatih Aydın,
Abdulvahit
Sayaslan, İskender Akkurt, Kadir Günoğlu,
Hasan Yetim
Kahramanmaraş ili kent merkezinde tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve Cuma Akbay, Tuba Koşum
tüketimi etkileyen faktörler
Mikrobiyal gıda güvenliğinin sağlanmasında yüksek hidrostatik basınç Oktay Yerlikaya
uygulamasının etkisi
Ultrason işleminin süt teknolojisindeki uygulamaları
Tuğberk Ançel, K. Sinan Dayısoylu, Tarık
Yörükoğlu, Balkır Erdem
Moleküler biyolojide yenilikçi teknikler
Yekta Gezginç, K. Sinan Dayısoylu, İsmail
Akyol, Tarık Yörükoğlu
Beslenmede biyoaktif peptitler ve sağlık üzerindeki fonksiyonel etkileri
Tuğba K. Erdem, K. Sinan Dayısoylu, Yekta
Gezginç, Elif Sezer
Peynirde hızlı olgunlaştırma ve etkileşimler
K.Sinan Dayısoylu, Yekta Gezginç, Tuğba
K.Erdem, Elif Sezer
Gıda teknolojisinde yaygın olarak kullanılan fungusitler
Balkır Erdem, K. Sinan Dayısoylu, Tuğba K.
Erdem, Tuğberk Ançel
Mikrobiyel ve rekombinant rennetler
Elif Sezer, K. Sinan Dayısoylu, Yekta Gezginç,
Tuğba K.Erdem
Çiçek ballarının kimyasal fiziksel ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi Hanife Doğan, Memnune Şengül
Yeşil fasulye sosu üretimi ve endüstriyel üretim potansiyeli
Rozerin Aydın, İnci Çınar
Fermente gıdalarda bulunan laktik asit baktarilerinin tanımlanmasında Mustafa Apan, Mustafa Evren, Esra Tutkun
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
kullanılan yöntemler
Mikrobiyel kaynaklı antioksidanlar
Şıvgın, Nuray İnan
Mustafa Evren, Mustafa Apan, Esra Tutkun
Şıvgın, Nuray İnan
Mikroenkapsülasyon yöntemlerinin gıdalarda uygulanması
Mustafa Evren, Esra Tutkun Şıvgın, Mustafa
Apan, Nuray İnan
Saruç’un bazı kalite nitelikleri
Kübra Akşehir, Ayla Arslaner, Özlem Çakır
Bayburt ilinde doğal olarak bulunan kızamık (Berberis vulgaris L.) Özlem Çakır, Kübra Akşehir, Ayla Arslaner
meyvesinin kullanım olanakları ve bileşim öğelerinin belirlenmesi üzerine bir
araştırma
Kurut’ un bazı kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri
Ayla Arslaner, H. İbrahim Akgül, Hümeyra
İspirli
Farklı sıcaklıklarda kurutulan ayva dilimlerinin kuruma karakteristiklerinin Rojda Gergin, İnci Çınar
belirlenmesi
Yumurta viskozitesinin kalite kriteri olarak ak-sarı indeksi ile kıyaslanması
Serap Aslanargun, Tülin Çiçek Rathert, İnci
Çınar
Fonksiyonel gıda olarak sert kabuklu meyvelerin beslenmedeki önemi
Mihriban Namlı, H. Feride Yıldırım, Fatih
Topuz, Elif Sezer
Erzurum kerti (küflü) peynirinin bazı özelliklerinin tespiti üzerine bir araştırma Zekai Tarakçı, Hayriye Sekban, Melike
Demirkol, Ömer Faruk Çelik
Sütün yağ asitleri kompozisyonuna kalıtımın etkisi
Ayşe Deniz Çardak
Escherichia coli’nin yüksek tuz ortamına adaptasyonunun incelenmesi
Şehriban UĞUZ, F. Nafi ÇOKSÖYLER
Farklı şekillerde marine edilmiş tadorodes pacıffıcus kalamar halkalarının Mehtap Baykal, Aygül Küçükgülmez, Mehmet
organoleptik özelliklerinin karşılaştırılması
Çelik
Tilapya (Oreochromis niloticus)’larda Edwardsiella tarda türünün Türkiye’den Miray Etyemez, Suna Kızılyıldırım, İbrahim
İlk Bildirimi
Demirkale, Ruhay Aldık, İbrahim Cengizler
Entegre havza yönetiminde sulama işletmeciliğinin yeri ve önemi
Murat Karaer, Ali Osman Demir, Cengiz Koç
Programlanabilir kontrol cihazı (PLC)'nın sulama otomasyonunda kullanımı
Cafer Gençoğlan, Serpil Gençoğlan, Ayşe
Başpınar, Mehmet Düzgün
Toz, gaz ve gürültünün broilerlerın sağlığı ve verimine etkisi
Serpil Gençoğlan, Ayşe Başpınar, Tuğba
Özdemir, Didem Yıldız, Erkan Durmuş
Bilgisayarlı öğrenme yöntemlerinin tarımda kullanılma olanakları üzerine bir Ferhat Kurtulmuş, İsmail Kavdır
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
inceleme
Kışlık kolza üretiminde farklı toprak işleme uygulamalarının tohum ve
biyokütle verimine etkisi
Tokat ekolojik koşullarında farklı toprak işleme yöntemlerinin ikinci ürün
silajlık mısırın bazı bitkisel özelliklerine etkisinin karşılaştırılması
Doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerinde yetiştirilen sert çekirdekli meyve
ağaçlarında şarka virüs hastalığının mevcut durumu
Yeşil gübreleme ve malçlamanın sırık domates bitkisinde yabancı otlanmaya
ve verime etkisi
Tokat ili buğday ekim alanlarında sorun olan yabani hardal ( sinapis arvensis
l.)’ ın ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi
Domates bitkisinde kök-ur nematodu (Meloidogyne spp.)’na dayanıklılık: Mi
geni ve virulent populasyon oluşumu
Tarımsal üretimde biyoteknoloji uygulamaları
H. Hüseyin Öztürk, Ömer Eren
Mustafa Bayram, Engin Özgöz, Hüseyin Önen,
Hikmet Günal
Osman Çiftçi, Şahimerdan Türkölmez, Çiğdem
Ulubaş Serçe
Yalçın Kaya, İzzet Kadıoğlu
Bülent Başaran, İzzet Kadıoğlu
Gökhan Aydınlı
Elif Dağgeçen, Seçil Taşdemir,Halil Tekerek,
Yüksel Bölek
Farklı hıyar çeşitlerinin kök-ur nematodlarına karşı konukçuluk durumunun Elif İnce, Gökhan Aydınlı, Sevilhan Mennan
belirlenmesi
Aspergillus terreus’un ksilanolitik sisteminin proteome analizi için tca-aseton İbrahim Savran, Aytaç Kocabaş
ve aseton protein çöktürme metodlarının karşılaştırılması
Sürme hastalığı etmeni Tilletia foetida ve Tilletia caries 'İn tespitinde spesifik Ahmet Umay, İsmail Poyraz, Gülçin Akgören
ISSR markörlerinin geliştirilmesi
Palabıyık, Aysel Yorgancılar
Ekmeklik buğdayda sürmeye dayanıklı ve duyarlı bazı çeşit ve hatlarının Gülçin Akgören Palabıyık, İsmail Poyraz,
ISSR tekniği ile genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi
Ahmet Umay, Aysel Yorgancılar
Sürme hastalığı etmeni Tilletia foetida izolatlarının taramalı elektron İsmail Poyraz, Ahmet Umay, Gülçin Akgören
mikroskobu (SEM) analizi
Palabıyık
Disiyanido gümüş esaslı koordinasyon bileşiklerinin Clavibacter Sabriye Belgüzar, Yusuf Yanar, Ahmet
michiganensis subsp. Michiganensis ve Pseudomonas syringae pv. Tomato Karadağ
üzerindeki antibakteriyel etkisi
1103 P ve 5 BB anaçları üzerine aşılanan bazı üzüm çeşitlerinin aşı Turcan Teker, Simin Ulaş, Oğuz Dolgun
kombinasyonlarında başarı oranlarının belirlenmesi
In vitro kuraklık stresi uygulamalarının 1613C asma anacında osmotin gen Simin Ulaş, Serkan Önder
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
ekspresyonuna etkisi
In vitro kuraklık stresi uygulamalarının 1613C asma anacında prolin
düzeylerine etkisi
Kontrollü atmosfer koşullarında muhafaza edilen starkrımson delıcıous elma
çeşidinde fenolik bileşenlerin değişimi
Kişniş (Coriandrum sativum L.) bitkisinin tıbbi etkileri ve kullanıldığı diğer
alanlar
Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) bitkisinin kullanım alanları ve tıbbi
önemi
Kış dinlenmesi döneminde uygulanan düşük sıcaklıkların bazı üzüm
çeşitlerinin gelişimi üzerine etkileri
Amerikan sarmaşığında mikronize kalsit uygulamalarının vejetatif gelişme
üzerine etkileri
Bazı asma anaçlarının farklı seviyelerdeki tuz stresine karşı tepkileri
Simin Ulaş, Ali Güler
Tuba Seçmen, Cemile Ebru Onursal, Atakan
Güneyli, İsa Eren, Özgür Çalhan
Hülya Kurtoğlu Demir, Lale Efe
Zeynep Gökçe, Lale Efe
Ali Sabır, Kevser Yazar, Zeki Kara
Ali Sabır, Kevser Yazar, Zeki Kara, Ayşe Akçay
Ali Sabır, Kevser Yazar, Zeki Kara, Osman
Doğan, Gürcü Şahin
Göksun elması
Tarık Yörükoğlu, Tuğberk Ançel
Hasat öncesi retaın® uygulamalarının 0900 ziraat kiraz çeşidinin soğukta Atakan Güneyli, Cemile Ebru Onursal, Özgür
muhafazası üzerine etkileri
Çalhan, İsa Eren, Tuba Seçmen, Melike
Çetinbaş, Sinan Butar
Kızılcık meyvelerinin mineral içerikleri ve biyoalınabilirlikleri
Asuman Cansev, Meryem İpek, Güler Çelik,
Sibel Taşkesen, Yasemin Şahan
Bayburt ilinin organik tarım potansiyelinin değerlendirilmesi
Özlem Çakır, Abdulkadir Karabulut
Küresel soğuma
Tokat ili merkez ilçe kılıçlı köyünde örtüaltı hıyar yetiştiriciliği ve ilaç
kullanımı üzerine bir araştırma
Bazı çilek çeşitleri (Fregaria x ananassa Duch.)’nin Erzurum ekolojisindeki
performanslarının belirlenmesi
Meyve ağaçlarının soğuklama gereksiniminin hesaplanmasında dinamik
yöntemin kullanılması
Bazı sofralık ve kurutmalık kayısı çeşitlerinin çiçek tomurcuğu gelişiminin
Salih GÖKKÜR
Bilge Gözener, Murat Sayılı,
Yurdabakan
Gülcan Özbahçali, Rafet Aslantaş
Müyesser
Sevim Gök, Demet Çanga, Semih Çağlar
Nihal Acarsoy Bilgin, Adalet Mısırlı
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
incelenmesi
Bazı kayısı çeşitlerinin farklı ekolojilerdeki fenolojik özelliklerinin belirlenmesi
Türkiye’de bağcılık ıslah çalışmaları ve hedefleri
Türkiye’de kırsal göç ve tarımda nüfus problemi
Türkiye’de kırsal alanlarda bilgi iletişim teknolojilerinin kullanım durumu
Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde su ürünleri sektöründe uygulanan
destekleme politikaları
Orta Karadeniz ve iç Anadolu bölgelerinde şaraplık üzüm üretim ve
pazarlamasında karşılaşılan sorunlar
Türkiye’de bölgelere göre bitkisel ürün maliyetleri ve hesaplanmasındaki
metodolojik farklılıklar
Tüketicilerin ambalajlı su tüketimleri ve bunu etkileyen faktörlerin tespiti
(tokat ili merkez ilçe örneği)
Tarla ürünlerinde ekonomik gübre kullanım düzeyi ve buna etki eden
faktörler (tokat ili kazova yöresi örneği)
Sığır yetiştiriciliği üzerine ekonometrik bir çalışma: Doğu ve İç Anadolu
bölgesi örneği
Tarım-turizm arakesitinde bir kırsal kalkınma aracı olarak tarımsal turizm:
sinop örneği
Türkiye’de tütün politikası uygulamaları ve Manisa ili Akhisar ilçesi örneği
Nihal Acarsoy Bilgin, Adalet Mısırlı
Burçak İşçi, Ahmet Altındişli
Ertuğrul Güreşci
Nur İlkay Abacı, Kürşat Demiryürek
Yavuz Taşcıoğlu, Cengiz Sayın
Hülya Uysal, Gamze Saner, Fadime Ateş,
Adem Yağcı, Selçuk Karabat
Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Gamze Saner,
Özlem Karahan Uysal
Murat Sayılı, Bilge Gözener, Zeynep Ekmekci
Bal
Bilge Gözener, Murat Sayılı, Müyesser
Yurdabakan, Aysun Çağlar
Adem Aksoy, Mustafa Terin
Alpay Tırıl, Demet Kocatepe
Seher Siber, Güngör Karakaş, Ali Çallı, Hilmi
Erdal
Tobit regresyon analizi ve bir uygulama
Şeyma Koç, Mustafa Şahin
Kruskall-Wallis H testine ait cetvel değerlerinin hesaplanması
Şeyma Koç, Aysel Yenipınar, Mustafa Şahin
Tokat ili Yeşilyurt ilçesi tarım üreticilerinin tarım sigortasına bakışları ve Esra Şahin, Elife Polat, Rüştü Yayar
sigorta yaptırmada etkili faktörlerin analizi
Aksaray ilinde kadın girişimciliğinde kooperatifçiliğin önemi
Mithat Direk, Zeliha Özkanlı
Düşük ve optimum sıcaklıkta karanlık ortamda çimlendirilen korunga (o. Gülay Zulkadir
Viciifolia) tohumları üzerine uv radyasyonunun (312 nm) etkileri
Tokat ili ilçelerinden toplanan Salvia virgata Jacg. populasyonlarının uçucu Melih Yılar, İzzet Kadıoğlu, İsa Telci
yağ kompozisyonlarının belirlenmesi
Salvia virgata L. tohumlarının bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
Mustafa Bayram, Melih Yılar, Engin Özgöz,
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
İzzet Kadıoğlu
Bazı bitkilerin uçucu yağlarının Alternaria solani Ell. ve G. Martin 'ye karşı in İzzet Kadıoğlu, Melih Yılar, Gizem Doğar,
vitro koşullarda etkinliğinin belirlenmesi
Ümmü Ciğer, Emre Koyuncu, Yusuf Yanar
Tarla Koşullarında Yetiştirilen Salep Orkidesine Uygulanan Hümik Asidin Olcay Arabacı, Neval Gül Öğretmen, Feride
Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri
Yaşar, Orçun Yılmaz, Uğur Tan
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Allelopatik Potansiyeli
Uğur Tan, Neval Gül Öğretmen, Olcay Arabacı
İtalyan çiminde (lolium multiflorum cv. Caramba) tuz ve kuraklık streslerinin Betül Erdel, Emine Budaklı Çarpıcı
çimlenme üzerine etkileri
Siirt ilinde süs bitkileri kullanımı, yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar ve çözüm Rukiye Keleş, Arzu Çığ
önerileri
Kentsel tarım ve çevresel etkileri
Fatma Aşılıoğlu, Rukiye Duygu Çay
İklim değişikliği ile ortaya çıkan yaklaşım “kurakçıl peyzaj”
Rukiye Duygu Çay, Fatma Aşılıoğlu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
104
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content