close

Enter

Log in using OpenID

tıklayınız - Türkiye Voleybol Federasyonu

embedDownload
 ÖNSÖZ 02 Ekim 2012 tarihinde yapılan III. Olağan Genel Kurul toplantısıyla göreve gelen Yönetim Kurulumuzun; 02 Ekim 2012‐16 Kasım 2014 faaliyet dönemi yönetim kurulu raporunu, 16.09.2012‐30.09.2014 dönemi denetleme kurulu raporunu, 16.09.2012‐30.09.2014 (25 Ay) dönemi gelir gider tablosunu, 01.10.2014‐31.10.2014(31 Günlük) dönemi gelir gider tablosunu, 16.09.2012‐30.09.2014 dönemi ayrıntılı bilançoyu, 31.10.2014 tarihli ayrıntılı bilançoyu, 01.10.2014‐31.12.2014 dönemi ile 2015 ve 2016 yıllarına ait tahmini bütçeleri bilgi ve takdirlerinize arz ederiz. Bu dönemde çalışmalarımıza katkı veren başta kulüplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 3
YÖNETİM KURULU GÜNDEM:
1- Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulması
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya
sunulması
4- Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya sunulması
5- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaya sunulması
6- Bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması ve gerektiğinde
Federasyonun borçlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
7- Taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi
8- Yönetim Kuruluna her türlü spor tesisi ile bunlara ilaveten kamp merkezi, otel
ve ticari gelir sağlanabilecek benzeri eklentiler inşa etme, tadilat, onarım,
yenileme yapma, gerektiğinde bu tesisleri işletmek ve benzeri amaçlarla iktisadi
işletme kurma; tesislerde yer alan sosyal ünitelerin kiraya verilmesi, reklam
alınması, GSM baz istasyonlarına kiralanması ve benzeri hususlar ile; amacına
uygun menkul ve gayrimenkuller alma, kiralama, kiraya verme, işletme, ortaklık
kurma, bağış kabul etme, Belediyeler, Bakanlıklar, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü ve benzeri kurum ve kuruluşlardan arsa tahsisi kabul etme, bu
tahsislerin şartlarını belirleme hususlarında yetki verilmesi,
9- Ana Statü değişiklik maddelerinin görüşülmesi,
10- Dilek ve Öneriler
4
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2 EKİM 2012- 16 KASIM 2014 FAALİYET DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
I- EĞİTİM ve ALTYAPI FAALİYETLERİ
A1.
ALTYAPI EĞİTİM FAALİYETLERİ
2013 Yılı Altyapı Eğitim Faaliyetleri
2013 yılı yetenek taraması programı 1999-2000 doğumlu kız ve erkek
sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Ankara'da 18-21 Şubat 2013 tarihleri arasında, sporcu seçimleri hakkında
seminer düzenlenerek, ilgililere yetenek seçimi kriterleri hakkında eğitim
verilmiştir. Bu seminere 81 il temsilcisi, 81 MEB voleybol koordinatörü ve 43 TVF
seçici antrenörü davet edilmiştir. Bu programın uygulamasına kızlar kategorisinde
31 il erkekler kategorisinde 26 il katılmıştır.
Kız kategorisinde il temsilcileri, MEB koordinatörleri ve TVF seçici
antrenörleri tarafından 31 il x 20 sporcu=620 sporcu izlenmiştir. Bu sporculardan
64’ü Ankara'da düzenlenen yetenek ve performans kampına katılmışlardır.
Erkek kategorisinde il temsilcileri, MEB koordinatörleri ve TVF seçici
antrenörleri tarafından 26 il x 20 Sporcu=520 sporcu izlenmiştir. Bu sporculardan
69’u Ankara'da düzenlenen yetenek ve performans kampına katılmışlardır.
2013 yılında toplam 1140 sporcu izlenmiş, bunlardan 133 sporcu (30
Haziran 2013-08 Temmuz 2013-Kız sporcular, 10-17 Temmuz 2013-Erkek
sporcular, 02-11 Eylül 2013-Kız sporcular) Ankara'daki yetenek taraması ve
performans testlerine tabi tutularak Milli Takım antrenörlerince seçimleri
yapılmıştır.
2. 2014 Yılı Altyapı Eğitim Faaliyetleri
Erkeklerde, 2014 Yılında 2000-2001 yaş kategorisinde oyuncu adaylarında
aranan fiziki, atletik ve yetenek şartları dikkate alınarak oyuncuların seçimleri ile
ilgili gerekli tüm taramalar yapılmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce başlatılan ve
Federasyonumuzun takibinde devam eden, “Anadolu Yıldızları” projesindeki tüm
müsabakalar izlenmiştir. Bu projede yer alan sporcularla ilgili bilgiler toplanarak
dosyalanmıştır. Proje kapsamında illerde görev alan antrenörlerle iletişime
geçilerek, bu illerdeki antrenörlerin bildirdiği, TVF kriterlerine uyan oyuncu
adayları gelişim kamplarına çağrılmış, ölçümleri yapılmış ve değerlendirilmiştir.
İlköğretim Küçük Erkek ve Yıldız Erkek yarı final ve final maçları izlenmiş,
gerekli bilgiler toplanmış ve dosyalanmıştır. Kulüpler arası Küçük Erkek ve Yıldız
Erkek yarı final ve final maçları izlenmiş, bilgiler dosyalanmıştır.
5
Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul ve Ankara illerimizde Milli Takım
antrenörlerimiz tarafından yetenek taraması adı altında fiziksel taramalar ve
ölçümler yapılmış, oyuncu adayları bilgileri dosyalanmıştır.
Tüm oyuncu adayı taramaları sonucunda tespit edilen adayların gelişimleri
antrenörleri ile iletişim içinde yıl boyu takip edilmektedir.
Kriterlere uygun oyuncu adayları yaz dönemlerinde 15 günlük sürelerle
tekrar gelişim kamplarına alınarak ölçümleri yapılmakta ve fiziki, teknik,
psikolojik gelişimleri sağlanmaktadır. Bu oyuncular milli takımlara seçilerek
Balkan şampiyonlarına katılmakta ve geleceğe dönük hazırlanmaktadır.
Yetenekli oyuncuların tespitinden sonra yaz döneminde kamplar
düzenlenmiştir. Bu kamplarda teknik çalışmaların yanı sıra tüm fiziksel ve
psikolojik testler uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda en iyi özelliklere
sahip sporcular seçilmiştir.
2014 yılında seçmeler, 2017 yılındaki Avrupa Şampiyonasına katılabilecek
2000-2002 doğumlu sporcular arasından yapılmıştır.
Bu yaş grubu için 2013-2014 eğitim dönemi yarıyıl tatilinde 36 oyuncu ile
15 günlük bir kamp gerçekleştirilmiştir. 15-23 Haziran 2014 tarihleri arasında
tekrar gelişim kampı 92 sporcu, 12 antrenör ile düzenlenmiştir. Ayrıca
antrenörlere de kamp boyunca eğitim verilmiştir.
Bu kamp sonucunda seçilen 30 sporcuya, 15 gün daha antrenman
yaptırıldıktan sonra, son seçilen 14 kişi Temmuz ayındaki Balkan Şampiyonası için
tekrar kampa alınmıştır.
B-
KURS VE EĞİTİM SEMİNERLERİ
1. Mini Voleybol Seminerleri





05-07 NİSAN 2013, AKSARAY
26
12-14 NİSAN 2013, KOCAELİ
33
26-28 NİSAN 2013, BOLU
16
31 MAYIS-02 HAZİRAN 2013, İSTANBUL 89
11-13 NİSAN 2014, MALATYA
40
ile gerçekleştirilmiştir.
Katılımcı
Katılımcı
Katılımcı
Katılımcı
Katılımcı
2. Antrenör Eğitim Seminerleri
TMOK ve TVF işbirliğiyle düzenlenen “Roadshow Voleybol Anadolu Turnesi”
17 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında Mersin, Malatya, Şanlıurfa Sakarya,
Bursa, Muğla, Tekirdağ, Artvin ve Samsun’da komşu illerin de katılımıyla
gerçekleştirildi. Voleybolla ilgili eğitim amaçlı beden eğitimi öğretmenleri, alt yapı
antrenörleri ve sınıf öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen projede, toplam 6556
kilometrelik yol gidildi ve 852 eğitimciye ulaşıldı. Seminerler sonrasında katılan
eğitimcilerden beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerine; mini voleybol seti ile birlikte
2 adet mini voleybol topu, antrenörlerimize ise 2’şer adet mini voleybol topunun
dağıtılmasına başlanacaktır.
6
 ÇOCUK VE GENÇ ÇALIŞTIRABİLİR SERTİFİKA
05-07 EKİM 2012, ANKARA
 1.VOLEYBOL GELİŞİM KONFERANSI
Mike Hebert, Gökhan Yılmaz, Ümit Kesim
21-22 MART 2013, İSTANBUL
 2.VOLEYBOL GELİŞİM SEMİNERİ
Murat Atıl, Evrim Ünver, Ekim Pekünlü,
Sadık Şatıroğlu, Tanju Bayırgan
(Altyapıda Kuvvet Gelişimi Semineri)
 ÇOCUK VE GENÇ ÇALIŞTIRABİLİR SERTİFİKA
04-06 EKİM 2013, İSTANBUL
 ÇOCUK VE GENÇ ÇALIŞTIRABİLİR SERTİFİKA
07-09 ARALIK 2013, ANKARA
 ÇOCUK VE GENÇ ÇALIŞTIRABİLİR SERTİFİKA
04-06 OCAK 2014, İZMİR
 3. VOLEYBOL GELİŞİM KONFERANSI
Massimo Barbolini, Giovanni Guidetti
08-09 OCAK 2014, İSTANBUL
 4. VOLEYBOL GELİŞİM KONFERANSI
Işık Menküer, Glenn Hoag
10-11 ŞUBAT 2014, İZMİR
 5.VOLEYBOL GELİŞİM KONFERANSI
Daniel Castellani
18 MART 2014, İSTANBUL
 MERSİN ROADSHOW VOLEYBOL
17-18 TEMMUZ 2014, MERSİN
 MALATYA ROADSHOW VOLEYBOL
20-21 TEMMUZ 2014, MALATYA
 ŞANLIURFA ROADSHOW VOLEYBOL
23-24 TEMMUZ 2014, ŞANLIURFA
 SAKARYA ROADSHOW VOLEYBOL
01-02 AĞUSTOS 2014, SAKARYA
 BURSA ROADSHOW VOLEYBOL
04-05 AĞUSTOS 2014, BURSA
 MUĞLA ROADSHOW VOLEYBOL
07-08 AĞUSTOS 2014, MUĞLA
 TEKİRDAĞ ROADSHOW VOLEYBOL
10-11 AĞUSTOS 2014, TEKİRDAĞ
 ARTVİN ROADSHOW VOLEYBOL
13-14 AĞUSTOS 2014, ARTVİN
 SAMSUN ROADSHOW VOLEYBOL
16-17 AĞUSTOS 2014, SAMSUN
ile gerçekleştirilmiştir.
7
PROGRAMI
42 Katılımcı
105 Katılımcı
192 Katılımcı
PROGRAMI
55 Katılımcı
PROGRAMI
52 Katılımcı
PROGRAMI
44 Katılımcı
200 Katılımcı
140 Katılımcı
71 Katılımcı
133 Katılımcı
75 Katılımcı
65 Katılımcı
56 Katılımcı
141 Katılımcı
104 Katılımcı
93 Katılımcı
22 Katılımcı
112 Katılımcı
3. Antrenör Kursları
a) Birinci Kademe Antrenör Kursları
 11-16 ŞUBAT 2013, İSTANBUL
 24 HAZİRAN-03 TEMMUZ 2013 TEKİRDAĞ
 18-27 TEMMUZ 2013, AFYON
 02-08 EYLÜL 2013, ANTALYA
 05-14 EYLÜL 2013, KOCAELİ
 01-10 EKİM 2013, KARAMAN
 21-30 EKİM 2013, İZMİR
 21-30 EKİM 2013, OSMANİYE
 05-14 MAYIS 2014, MUĞLA
 21-30 MAYIS 2014, BURSA
 18-27 HAZİRAN 2014, SAKARYA
 17-26 EYLÜL 2014, MERSİN
ile gerçekleştirilmiştir.
b) İkinci Kademe Antrenör Kursları
 20-29 EYLÜL 2013, ANKARA
 01-10 EYLÜL 2014, ANKARA
ile gerçekleştirilmiştir.
c) Üçüncü Kademe Antrenör Kursları
 20-29 EYLÜL 2013, ANKARA
 01-10 EYLÜL 2014, ANKARA
ile gerçekleştirilmiştir.
d) Dördüncü Kademe Antrenör Kursları
 17-28 ŞUBAT 2014, ANKARA
 01-10 TEMMUZ 2014, ANKARA
ile gerçekleştirilmiştir.
C-
45 Katılımcı
107 Katılımcı
101 Katılımcı
28 Katılımcı
61 Katılımcı
39 Katılımcı
82 Katılımcı
74 Katılımcı
71 Katılımcı
33 Katılımcı
53 Katılımcı
82 Katılımcı
61 Katılımcı
62 Katılımcı
28 Katılımcı
43 Katılımcı
29 Katılımcı
26 Katılımcı
FABRİKA VOLEYBOL
Fabrika Voleybol Projesi; 6-12 yaş arasındaki çocuklara temel hareket ve
mini voleybol eğitimini sağlamak, spor ve voleybol sevgisini küçük yaşlardan
itibaren tüm ülke geneline yayarak, başarılı voleybolcular ve yeni voleybolu seven
kitleler yaratmak amacıyla 2013 yılında hayata geçirilmiştir.
Fabrika Voleybol, günümüz genç kuşağın tüm yaşamında büyük bir artı
sağlayacak spor disiplini ve spor kültürünü aşılamayı ilke edinmiştir. Bu
doğrultuda Türk sporu için sahada ve
saha
dışında
fair
play
ruhunu
benimsemiş sporcuların yetiştirilmesi bu
projenin
en
önemli
amaçları
arasındadır.
Fabrika
voleybol
eğitim
programının konusu,
çocukların ilgi, ihtiyaç ve hazır bulunuşluk düzeyleri
doğrultusunda, temel hareket becerilerini geliştirmektir. Çocukların, mini voleybol
ile ilgili etkinlik ve oyunlarda hareket yetkinliklerinin, fiziksel uygunluk
özelliklerinin gelişiminin yanı sıra düşünsel, sosyal, kişisel becerilerini
geliştirmelerine de olanak sağlamaktadır. Böylece hazırlanan program aracılığı ile
8
temel hareket becerilerinden başlayarak voleybolu seven, bilen ve uygulayabilen
bilinçli voleybol tüketicisi çocuklar yetiştirilecektir.
Fabrika voleybolu öğretim programı genel olarak, 6-12 yaşlar arasındaki
çocuklar için temel hareket ve mini voleybol eğitimi verecek alt yapı
antrenörlerine destek sağlamak, voleybol eğitimi almak isteyen tüm çocuklara
daha yüksek kalitede voleybol deneyimi kazandırmak ve onları mini voleybol
bilgisine uygun bireyler olarak yetiştirerek voleybolu anlayan ve seven bireyler
yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
1.Eğitim Modülleri
Eğitim modülleri farklı yaş ve gelişim gruplarına uygun olarak, Hacettepe
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Yeşim BULCA ve Dr.
Figen ALTAY ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. A.Dilşad MİRZEOĞLU tarafından
hazırlanmıştır. Bu modüller şöyledir:
Birinci Modül
6 ve 7 yaşındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanmış olup amaç; temel
hareket eğitimine dayalı olarak bu yaş grubundaki çocukları, ‘hareket okuryazarı ‘
yapmaktır. Temel hareket eğitimlerindeki bileşenler dengeleme, yer değiştirme,
nesne kontrolü ve birleştirilmiş hareketlerdir.
İkinci Modül
8 ve 9 yaşındaki çocuklara yönelik hazırlanmıştır. Bu modülün amacı; bu
yaş grubundaki çocukların temel hareket eğitimlerine devam edilirken bir yandan
da mini voleybol eğitimlerine başlanmasıdır. Bu modülün bileşenleri; denge,
ritim, reaksiyon, kinestetik ayırımlama, oryantasyon yetisi ve hareketlilik, mini
voleybol içeriği olarak da yer değiştirmeler, duruşlar, manşet pas, alttan servis,
parmak pas ve smaç konularının taktik ile birleştirilmesidir.
Üçüncü Modül
10-12 yaş aralığındaki çocukların fiziksel gelişimleri düşünülerek
hazırlanmıştır. Bu modülde; temel hareket eğitimlerinin tamamlanarak ve mini
voleybol okur-yazarlığının geliştirilerek bu yaş grubundaki çocukların, mini
voleybol yarışmalarına katılmaları amaçlanmaktadır. Bu modülün bileşenleri ise
denge, ritim, tepki, kinestetik ayrımlama, oryantasyon, hareketlilik, sürat,
kuvvet, dayanıklılık ve çeviklik, mini voleybol içeriği olarak da yer değiştirmeler,
duruşlar, manşet pas, alttan servis, parmak pas, smaç ve blok konuları taktik ile
birleştirilerek yine zamanlama yüzdeleri olup, bunların çocuklara aktarılarak
çocukların mini voleybol yarışmacı sporcusu olmaları düşünülmektedir
2013 Temmuz ayında Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda 183 öğrenci ile
başlayan projemiz 2014 Ekim ayı itibari ile diğer illerimizdeki okullarımızla birlikte
9
kayıtlı 642 öğrenci, denemeye katılan Türkiye genelindeki 78 öğrenci olmak üzere
toplamda 721 öğrenci çalışmalarına devam etmektedir.
2. Fabrika voleybol eğitim seminerleri, mini voleybol şenlikleri ve
diğer etkinlikler
 19.09.2013-20.09.2013
tarihlerinde
Ankara
Fabrika
Voleybol
antrenörlerimize ve 01.12.2013 tarihinde faaliyete geçen İzmir Fabrika
Voleybol antrenörlerimize Bayan Altyapı Milli Takımlar Baş antrenörü
Mehmet BEDESTENLİOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi Dr. Yeşim BULCA, Dr.Figen ALTAY ve Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr. A.Dilşad MİRZEOĞLU’nun eğitmen olarak katıldıkları eğitim
semineri düzenlenmiştir.
 02.11.2013 tarihinde TVF Başkent Voleybol Kampüsü içerisindeki Çadır
Salonda Ankara Fabrika Voleybol öğrencilerimizin ilk test ve ölçümleri
yapılmıştır.
 21.12.2013-22.12.2013





tarihlerinde
Bursa
Fabrika
Voleybol
antrenörlerimize Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Dr. Yeşim BULCA, Dr.Figen ALTAY ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. A.Dilşad
MİRZEOĞLU’nun eğitmen olarak katıldıkları eğitim semineri düzenlenmiştir.
11.01.2014 tarihinde TVF Başkent Voleybol Kampüsü içerisindeki Çadır
Salonda Ankara Fabrika Voleybol öğrencilerimizin ikinci test ve ölçümleri
yapılmıştır.
23.02.2014-24.02.2014 tarihlerinde Fabrika Voleybol okullarının tanıtım
etkinlikleri, İstanbul Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nde (AVM)
yapılmıştır. Etkinlikler kapsamında çocuk ve gençlere voleybol hakkında
bilgi verildi, tişört ve tanıtım broşürleri dağıtıldı. Ayrıca katılımcılara,
Voleybol Ligleri (Bayan–Erkek) ve sporcular hakkında bilgi verilerek,
tanıtım yapılmıştır.
14.06.2014 tarihinde İzmir Kültürpark’ta (Fuar Alanı) 54 takım, 454 çocuk
ve ailelerinin katıldığı Fabrika Voleybol Mini Voleybol Şenliği yapılmıştır.
Aynı yaşta olan her Fabrika Voleybol öğrencisinin aynı eğitimi almasını
hedefleyen Fabrika Voleybol Okulları’nın antrenörlere özgü eğitim semineri,
30 katılımcıyla 29.08.2014-31.08.2014 tarihleri arasında Ankara Volley
Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Fabrika Voleybol antrenörlerine, yaşa özgü
hazırlanan eğitim modülleri ile ilgili, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yeşim BULCA, Dr. Figen ALTAY ve Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr. A.Dilşad MİRZEOĞLU ve Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü
Onur ÇARIKÇI tarafından eğitim verilmiştir.
Türkiye’de düzenlenen uluslararası müsabakalar ve takımlarımızın büyük
maçlarında salonlara Fabrika Voleybol stantları kurularak, Fabrika Voleybol
10
maskotları kullanılarak, Fabrika Voleybol broşürleri dağıtılarak ve salon
dışına Mini Voleybol filesi kurulmak suretiyle çocuklara çeşitli oyunlar
oynatılarak tanıtımlar yapılmıştır.
 25 Ekim 2014 tarihinde Antalya Çağlayan Spor Salonunda 74 takım ve 520
çocuğun katılımıyla Mini Voleybol Şenliği gerçekleştirilmiştir.
 01 Kasım 2014 tarihinde Bursa Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Mini
Voleybol Şenliği düzenlenmiştir.
3. Fabrika Voleybol okullarının faaliyetlerinin yürütüldüğü spor
salonları ve faaliyete başladıkları tarihler
İli
Spor Salonu
Faaliyet tarihi
Ankara
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu
01.07.2013
İstanbul
TVF 50. Yıl Spor Salonu
11.10.2014
İzmir
Atatürk Voleybol Salonu
14.06.2014
Bursa
Cengiz Göllü Voleybol Salonu ve
Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu
29.12.2013
02.11.2014
Mersin
Toroslar 1000 kişilik Spor Salonu
28.06.2014
Eskişehir Porsuk Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu
Antalya
11.10.2014
Muratpaşa Belediyesi Çağlayan Spor Salonu 26.04.2014
Bu çalışmaları yürüten 21 antrenörün 4’ü Federasyonumuz kadrolu
antrenörüdür. 2014 sonu itibari ile 7 ildeki faaliyetimizin 10 ilde sürdürülmesi ve
2015 yılı sonuyla da bu sayının 25’ e çıkarılması planlanmıştır.
DTVF ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATINDA YAPILAN
DÜZENLEMELER
Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile TVF Eğitim Talimatı
arasında çelişen hükümler değiştirilerek uygulamada yaşanan sıkıntılar
giderilmiştir. Ayrıca belirli sayıda milli olmuş sporculara millilik sayılarına göre
antrenörlük kurslarına katılma hakkı sağlanarak, yıllarca milli takımda oynamış
sporcuların, aktif sporculuk hayatlarından sonra da voleybol faaliyetlerinde yer
almaları desteklenmiştir.
E-
TVF GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ
TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin fiziki koşullarının iyileştirilmesine
yönelik olarak gerekli tadilat ve tamiratlar yaptırılmıştır. TVF Başkent Voleybol
Kampüsü içerisindeki çadır salon inşaatı tamamlanarak, kullanılmaya
başlanmıştır.
11
Acıbadem Hastanesi diyetisyen ve spor hekimleri ile yapılan bilimsel çalışma
neticesinde sporcuların ihtiyacı olan beslenmeye uygun menü belirlenerek,
Federasyonumuz tarafından hazırlanan ek yemekler öğle ve akşam öğünlerinde
lise öğrencilerine sunulmaktadır.
Federasyon bünyesinde istihdam edilen sağlık ekibinin, eskiden olduğu gibi
sadece TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü sporcularına değil, sporun
geleceği olan tüm lise öğrencilerine sağlık sorunları ve fizik tedavilerine dönük
hizmet vermeleri sağlanmıştır.
TVF Spor Lisesine alt yapı milli takımları baş antrenörünün
koordinasyonunda alt yapı milli takım antrenörleri tarafından gerçek anlamda
voleybol ve kondisyon eğitimi verilmeye başlanmıştır.
Öğrencilere, üniversite sınavlarına hazırlanmaları amacıyla, spor branşı
dışında diğer dersler için uzman öğretmenler tarafından etüt dersleri verilmiş,
ayrıca kitapçık ve soru bankası basımı için yardım yapılmıştır.
F- “CENGİZ GÖLLÜ-OKUL BAHÇESİNDEN OLİMPİYAT'A
VOLEYBOLLA GEÇEN 56 YIL“ KİTABININ BASIMI
Cengiz Göllü'nün voleybolla geçen yaşamını ve başarılarını anlatan, belgeler ve
anılarla süslenmiş, yazılı belgesel niteliğindeki kitabının, voleybol tarihinin ve
geleneğinin gelecek nesillere de aktarılmasını sağlamak amacıyla editörlük
hizmeti ve basım bedeli Federasyonumuzca karşılanmıştır.
II- HAKEM VE GÖZLEMCİ EĞİTİMİ FAALİYETLERİ
A- TALİMAT ÇALIŞMALARI
TVF Hakem ve Gözlemci Talimatı, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulunca
yapılan değerlendirme neticesinde, eksiklikleri giderilerek yeniden düzenlenmiştir.
FIVB tarafından uygulamaya konulan 2013-2016 resmi voleybol oyun
kuralları kitapçığı, hakemlik rehberi ve talimatları kitapçığı, oyun kuralları örnek
olaylar kitapçığı, plaj voleybolu oyun kuralları kitapçığı hazırlanmıştır.
B- HAKEM VE GÖZLEMCİ ÜCRETLERİNDE İYİLEŞTİRME
2013-2014 sezonundan itibaren uygulanmak üzere hakem ve gözlemci
ücretlerinde % 15 ile 40 aralığında net artış sağlanmıştır.
12
C- 2013 YILI FAALİYETLERİ
1. Aday Hakem Kursu
23 ilde açılan 21 aday hakem kursuna 996 kişi katılmıştır.
İli
Kurs Tarihi
Katılımcı Sayısı
Afyon
17-19 Mayıs 2013
48
Aydın
27 Kasım-1 Aralık 2013
56
Balıkesir
25-27 Mayıs 2013
40
Bilecik
03-05 Mayıs 2013
50
Bolu
26-28 Şubat 2013
30
Burdur
15-17 Mart 2013
48
Çanakkale
10-12 Mayıs 2013
45
Çorum
30 Ekim- 03 Kasım 2013
31
Elazığ
25-29 Aralık 2013
44
Gaziantep
30 Ocak-01şubat 2013
50
İstanbul
27-29 Ocak 2013
47
İstanbul
08-10 Şubat 2013
45
İstanbul
15-17 Şubat 2013
36
Kastamonu
24-26 Mayıs 2013
41
Kayseri
20-24 Kasım 2013
61
Kırklareli
04-08 Aralık 2013
26
Manisa
07-09 Şubat 2013
46
Sinop
14-16 Haziran 2013
35
Şırnak
15-17 Şubat 2013
41
Tekirdağ
31mayıs 01-02 Haziran 2013
39
Tokat
10-12 Nisan 2013
50
Van
11-15 Aralık 2013
38
Yozgat
17-19 Şubat 2013
49
Toplam
996
13
2. Ulusal Hakem Sınavı
Katılımcı sayısı:98 hakem.
Seminer yeri: Ankara
Seminer Tarihi: 20-22 Eylül 2013
3. Hakem Ve Gözlemci Semineri
Katılımcı sayısı:750 hakem ve 170 gözlemci.
Seminer yeri: Ankara
Seminer Tarihi: 20-22 Eylül 2013
Yıl boyunca açılan kurs ve seminerler sonunda;
Aday Hakem
1455,
İl Hakemi
2025,
Ulusal Hakem
730,
Uluslararası Hakem
20,
olmak üzere, 2013 yılı sonunda toplam faal hakem sayısı 4230 olarak
gerçekleşmiştir.
D- 2014 YILI FAALİYETLERİ
1. Aday Hakem Kursu
21 ilde açılan aday hakem kursuna, 1128 kişi katılmıştır.
İli
Kurs Tarihi
Katılımcı Sayısı
Adana
05-09 Şubat 2014
55
Adıyaman
19-23 Mayıs 2014
45
Aksaray
10-14 Mart 2014
64
Amasya
26 Şubat - 02 Mart 2014
44
Edirne
25-29 Mart 2014
51
Erzincan
28 Mayıs-01 Haziran 2014
54
Giresun
19-23 Mart 2014
65
Hatay
30 Ocak-3 Şubat 2014
84
İstanbul
21-25 Mayıs 2014
60
İzmir
21-25 Mart 2014
46
Karabük
24-26 Ocak 2014
60
Karaman
07-11 Ocak 2014
41
Kilis
26 Şubat - 02 Mart 2014
55
14
Kocaeli
23-27 Nisan 2014
51
Mardin
16-21 Nisan 2014
46
Niğde
13-17 Mayıs 2014
61
Sakarya
01-05 Mayıs 2014
59
Sivas
19-23 Şubat 2014
54
Şanlıurfa
11-15 Haziran 2014
46
Mersin
15-19 Ekim 2014
45
Uşak
19-23 Şubat 2014
42
Toplam
1128
2. Ulusal Hakem Sınavı
Katılımcı sayısı: 64 (69 ulusal aday hakemden 64 ulusal aday hakem
katılmıştır).
Seminer yeri: Ankara Başkent Voleybol Kampüsü
Seminer Tarihi:12-14 Eylül 2014
3. Hakem Ve Gözlemci Semineri
640 hakem ve 182 gözlemci katılmıştır.
Katılımcı Sayısı
İli
Tarihi
Tokat
21-31 Ağustos 2014 88
26
Adana
02-04 Eylül 2014
68
20
Diyarbakır
05-07 Eylül 2014
62
17
Ankara
12-14 Eylül 2014
131
38
Bursa
19-21 Eylül 2014
71
28
İstanbul
22-25 Eylül 2014
73
19
Marmaris
26-28 Eylül 2014
147
34
Genel Toplam:
640
182
Hakem
Sayısı
Yıl boyunca açılan kurs ve seminerler sonunda;
Aday Hakem
2278,
İl Hakemi
1922,
15
Gözlemci
Sayısı
Ulusal Hakem
620,
Uluslararası Hakem
20,
olmak üzere, 2014 yılı Eylül ayı sonunda toplam faal hakem sayısı 4840
olarak gerçekleşmiştir
III. TESİSLER
A-
ANTALYA PLAJ VOLEYBOLU KAMP MERKEZİ
Akdeniz Üniversitesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında imzalanan
02.10.2013 tarihli protokol gereğince Akdeniz Üniversitesi içerisinde ulusal ve
uluslararası voleybol faaliyetlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 400 kişilik açık,
istenildiğinde üstü kapanabilir, uluslararası standartlarda 3 ana saha ve 1 ısınma
sahasına; diğer faaliyetlerde 6 antrenman sahası kapasiteli, ışıklandırmalı, 2 adet
soyunma odası ve duş, 1 adet fitness çalışma alanına sahip plaj voleybolu sahası
yapılmıştır.
Tesis
2014
yılı
içerisinden
düzenlenen
plaj
voleybolu
organizasyonlarında kullanılmaya başlanmıştır.
B- İSTANBUL PLAJ VOLEYBOLU SAHASI
İstanbul Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği protokolüne
istinaden Burhan Felek Spor Kompleksi içerisinde kış ve yaz mevsimlerinde açık
ve kapalı olarak kullanılabilecek 90 kişilik, 1 adet saha, 1 adet soyunma odası ve
duşlardan oluşan plaj voleybolu sahası yaptırılmıştır.
C- BURSA ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU SAHA ZEMİNİ YAPIMI
Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalanarak,
Bursa Çok Amaçlı Spor Salonunun zemininin ahşap karkasının Federasyonumuzca
yapımı karşılığında spor salonunun, eğitim döneminde hafta içi saat 15:00-18:00
(toplam üç saat), cumartesi, pazar günleri 08:00-13:00 (toplam beş saat);
eğitimin tatile girdiği dönemlerde, hafta içi saat 08:00-13:00 (toplam beş saat)
arasında Federasyonumuzca 5 yıllık kullanım hakkı alınmıştır. Bu program
içerisinde altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
D- BAŞKENT VOLEYBOL KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALAR
 Federasyonumuzun lig, milli takım, Fabrika Voleybol, TVF Spor Lisesi
Voleybol İhtisas Kulübü ile diğer altyapı faaliyetleri yoğunluğu dikkate
alınarak eğitim-öğretim döneminde TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinin
diğer dönemlerde ise Federasyonumuzun eğitim faaliyetlerinde
kullanılacak zemini taraflex olan çadır spor salonunun yapımı
tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır.
 Federasyonumuzun ana girişi, Yönetim Kurulu Üyemiz tarafından hibe
olarak yeniden yaptırılmıştır.
16
 Plaj Voleybolu sahasının, çöken ve kullanılmaz hale gelen duş ve
soyunma odaları yeniden yaptırılmıştır.
 Proje ve kot hataları sebebiyle sürekli tıkanan kanalizasyon için kesin
çözüm üretilmiş, yola kadar kanal çalışması yapılarak kot farkı
giderilmiş, giderlerin ASKİnin direk ana logar hatlarına bağlantısı
sağlanmıştır. Sürekli pis su basan Kondisyon Salonu ile erkek ve bayan
soyunma odaları tekrar yaptırılarak yenilenmiş, tüm milli takım ve
kulüplerimiz tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
 Beştepe Voleybol Salonu ile Kondisyon Salonunca ortak kullanılabilecek
erkek ve bayan soyunma odaları yapılmıştır.
 Aşırı yağmurlarda havalandırma pencerelerinden içeriye giren yağmur
sularıyla göl halinde gelen kapalı otoparkın havalandırma pencerelerinin
üstü kapatılmış, belirli bir kısmı da depo olarak düzenlenmiştir.
 Beştepe Spor Salonundaki, seyirci koltukları değiştirilmiş, salon
boyanmış, sürekli düşen asma tavan levhaları herhangi bir kazaya
sebebiyet vermemesi için sökülmüştür.
 Kompleks içerisinde güvenliği sağlamak, yetkisiz geçişleri önlemek
amacıyla tüm kapılara elektronik giriş sistemleri yapılmıştır.
E- BURHAN FELEK VOLEYBOL KOMPLEKSİ İÇERİSİNDEKİ
ÇALIŞMALAR
 Yeni kurulan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürlüğü ile milli takım
antrenörleri için yeni çalışma ofisleri oluşturulmuş ve tefrişatı
yaptırılmıştır.
 İstanbul TVF 50. Yıl Voleybol Salonunun ileri standartlara uygun
olmayan zemini, fiziksel sakatlıkların önüne geçilmesi için ahşap karkas
sistem olarak yeniden yaptırılmış, soyunma odaları yenilenmiştir.
 Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyeleri için TVF 50. Yıl Spor Salonu
içerisinde bir odanın tefrişatı yapılarak çalışma alanı yaratılmıştır.
 Zabıta ekiplerince yapılan tespitte soğurma gruplarının standartların
üzerinde gürültü çıkardığı tespit edildiğinden, ses izolasyonu yaptırılarak
ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmiştir.
 Basın tribünü yaptırılmıştır.
 İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu için yüksek çözünürlüklü LED
UHklam panoları alınmıştır.
F- BURSA CENGİZ GÖLLÜ VOLEYBOL SALONUNDAKİ ÇALIŞMALAR
 Bursa Çok Amaçlı Spor Salonunun 15 Haziran 2014 tarihinde açılışı
yapılmıştır.
 İleri standartlara uymayan ve sporcu sağlığı için risk oluşturan mevcut
saha zemini değiştirilmiştir.
 Çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine, Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü'nce soğutma grubu motorlarından çıkan arka plan gürültü
seviyesi standartların üzerinde kaldığı ve çevreye rahatsızlık verdiği
tespit edildiğinden ses izolasyonu yaptırılarak ilgili mevzuat hükümlerine
uygun hale getirilmiştir.
17
 İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonunda bulunan LED Reklam Panoları
Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonuna taşınmıştır.
G- İZMİR ATATÜRK VOLEYBOL SALONUNDAKİ ÇALIŞMALAR
Milli takım faaliyetlerinde
yaptırılmıştır.
de
kullanılmak
üzere
kondisyon
salonu
H- 6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Kanuni zorunluluk olarak, tüm spor salonlarımızda Emniyet Genel
Müdürlüğünce hazırlanan şartnameye uygun olarak kamera güvenlik
sistemi kurulmuş, girişlere turnike sistemi yerleştirilmiş, tribün bölünmeleri
ve güvenlik alanları oluşturulmuştur.
İ- 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA IŞ GÜVENLIĞI VE
SAĞLIĞINA YÖNELIK ÇALIŞMALAR
 Tüm salonlarımızı kapsayacak şekilde risk analizi yaptırılmış, tespitler
ışığında belirtilen eksiklikler tamamlanmıştır. Federasyon personeli,
eğitim çalışmalarına katılmıştır.
 Teknik personelin zorunlu kılınan eğitimlere katılması sağlanmıştır.
 Elektronik cihaz, jeneratör ve asansör bakım sözleşmeleri imzalanmıştır.
J-
FABRİKA VOLEYBOL PROJESİ KAPSAMINDA KULLANILAN
TESİSLER
İlgili kurumlarla yapılan işbirliği protokolleri neticesinde; Ankara, İzmir,
İstanbul ve Bursa’da kendi salonlarımızda yürütülen Fabrika Voleybol projemiz
için, Bursa Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonunun, Eskişehir Porsuk Meslek
Yüksek Okulu Spor Salonunun, Mersin Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonunun ve
Antalya Muratpaşa Belediyesi Çağlayan Spor Salonunun kullanımı sağlanmıştır.
IV- TEKNİK FAALİYETLER
A-
İNTERNET, SUNUCU VE PORTAL ÇALIŞMALARI
1- Sunucu ve İnternet Altyapı Çalışmaları
 TVF salonlarının İnternet hızı yükseltilmiştir. Ankara salonlarının hızı
dowload/upload 40 Mbit, İstanbul, İzmir ve Bursa Salonlarımızın hızı
dowload/upload 10 Mbit’e yükseltilmiştir.
 Yeni teknoloji donanım ve yazılımları desteklemeyen Ankara merkez
ofisimizde bulunan sunucumuz\HQLOHQPLú. Buyenilenme sayesinde
ofislerde ve salonda bulunan internet altyapısı yenilenmiş, yedekleme ve
güvenlik paketleri satın alınmış, santral entegrasyonu sağlanmış, bilgi
18
teknolojileri kanunlarına uygun yönetilebilir ağ alt yapısı kurulmuştur.
Yenilenen sunucu sayesinde kurulan altyapımızda şu değişiklikler
yapılmıştır:
 Salonlarımızdaki eski teknoloji switch ve Access pointlerin fazla
basın mensubu kullanımında yetersiz kalması ve sık sık erişimde
aksaklıklar yaşanması nedeniyle, internet dağılımını daha verimli
kullanmak için Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir salonları ile
Ankara ofis katlarında bulunan Switchler ve Access pointler
değiştirilerek teknolojisi yenilenmiştir.
 Veri kayıplarını önlemek için felaket senaryolarına göre iki farklı
lokasyona yedekleme ünitesi kurulmuştur. Bu sayede sunucuya
bağlı tüm bilgisayarlarda bulunan belgeler gerçek zamanlı
yedeklenmeye başlanmıştır.
 Exchange, cyrptolog, domain, dns ve lync gibi bir yazılımları ayrı
ayrı sunucularda çalıştırma imkânı sağlamak için sanallaştırma
sunucusu kurularak birden fazla sunucu desteği sağlanmıştır.
 Yurtdışına seyahat eden milli takım veya TVF personelinin iletişim
ücretlerinde tasarruf sağlanması için telefon santraline SIP kartı
ve lisansı alınarak dünya üzerinde herhangi bir ülkeden internet
vasıtasıyla şehir içi ve şehirlerarası görüşme imkânı sağlanmıştır.
 Güvenlik nedeniyle ofis bilgisayarlarını, sunucuyu ve diğer
yazılımları Access Pointler üzerinden multi kablosuz internet yayını
yapılarak ayrılmıştır. Ofis, basın ve ziyaretçi internet bağlantıları
yönetilebilir hale getirilmiştir.
 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi
Hakkında Kanun" gereği Access Pointler üzerinden otel ve ofis
ziyaretçileri için güvenlik amaçlı TC kimlik ve SMS onayı ile
bağlantı yaptırılarak internet üzerinde gezinti kaydı alınmaya
başlanmıştır.
 Ofislerde kullanılan bilgisayarlarda ve sunucuda kullanılan
yazılımlar lisanslanmıştır.
 Exchange (e-posta) ve Lync (anında mesajlaşma ve video
konferans) sunucuları kurulmuştur.
 Cyrptolog sunucusu kurularak ofis bilgisayarlarında gezinti kaydı
alınmaya başlanmıştır.

TVF salonları dışında oynanan milli müsabakalarda verilecek internet
hizmetini iyileştirmek için Switch, Access Point ve ADSL modemlerden
oluşan seyahat kiti oluşturulmuştur.
19
2- Merkez Hakem Kurulu Bilgi Portalı




Hakem ve gözlemcilerin atamalarını gördükleri, Hakemlerin mazeret
tarih aralığı girebildiği, oynadığı maçlardan adına tahakkuk eden
ücretler ve bu ücretlerin hesabına ne zaman geçtiğini görebildiği, MHK
tarafından hakem veya maç bazında Analizlerin yapılabildiği, Bu
analizler sonucu hakemleri eğitime alabildiği, Avrupa Voleybol
Konfederasyonu (CEV) tarafından uygulanan portaldan daha gelişmiş
modüllere sahip, bu kategoride dünyada ilk uygulama olan MHK Bilgi
Portalı oluşturulmuştur.
MHK Bilgi Portalı, TVF Lig İşleri, Muhasebe, MHGK, Hakemler ve
gözlemciler arasında veri otomasyonunun sağlayan bu portal içinde 4
farklı portal daha yaratılmıştır. Bu portallar ve içerikleri şöyledir:
tvf.tvfmhgk.com: Türkiye Voleybol federasyonu Lig İşleri,
TVF
Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Sekreterliği, Muhasebe
Departmanı (Tahakkuk işlemleri) tarafından kullanılır.
Bu portalda:
 Düzenlenen müsabakalara ait gerekli parametrik girişler yapılır.
 Fikstürler oluşturulur.
 Fikstürlere uygun takım, salon ve müsabaka tanımları yapılır.
 Bu bölüm ile tvf.org.tr web sayfası ile veri bağlantısı mevcut olup
oynanan tüm maç sonuçları ve lig ve gruplara ait puan
hesaplamaları ve sonuçların yayınlanması bu bölümden
yönetilmektedir.
 Hakem ve gözlemcilerin sisteme entegrasyonu bu bölümde yapılır.
 İl temsilcilerinin bilgi portalı işlemleri bu bölüm tarafından
sağlanır.
 Gözlemcilerin girmiş oldukları müsabaka tahakkuk evrak ve
bilgileri bu bölüm tarafından kontrol edilmekte ve maçın oynandığı
anın hemen sonrasında istendiğinde ödeme işlemleri otomatik
olarak gerçekleşmektedir.
mhk.tvfmhgk.com: Merkez hakem ve gözlemciler kurulu tüm
işlemlerini bu bölümden yapmaktadırlar.
Bu portalda:
 Bir önceki bölümde oluşturulan fikstürlere uygun hakem ve
gözlemci atamaları bu bölümden yapılmaktadır.
 Atama işlemleri hakem ve gözlemcilerin sayfasına otomatik olarak
düşmekte ve mail yolu ile hakem ve gözlemci bilgilendirmesi
ayrıca yapılmaktadır.
 Oynanan müsabaka sonrasında hakem ve gözlemcilere ait her
türlü bilgi ve analiz imkânı mevcuttur. (Hakemin müsabakadaki
başarı durumu ve gözlemci tarafından tutulan tüm bilgiler anlık
olarak izlenebilmektedir.)
 Sisteme kayıtlı tüm halem ve gözlemcilere ait kişisel bilgiler
sorgulanabilmektedir.
 Hakem ve gözlemci başarı durumu çeşitli analiz yöntemleri ile
izlenmekte bu sayede hakemlik kalitesi artmaktadır.
20


 Görülen aksaklıklar doğrultusunda gerekli eğitim planlaması
yapılmaktadır.
 Bu bölümde eğitim bilgileri yer almakta her türlü doküman ve bilgi
bu bölümden yayınlanmaktadır.
 Online sınav sistemi oluşturulmuş ve aynı anda yaklaşık 815 kişi
aynı anda sınava tabi tutulmuştur. Bu Türk Voleybolunda bir ilktir.
 Video sınav çalışmaları devam etmektedir.
 Hakem ve gözlemcilere yönelik duyurular bu bölümden
yapılmaktadır.
 Hakem ve gözlemciler tarafından girilen mazeret bilgileri bu
bölümde kontrol edilmekte böylece mazeret bilgisi olanlar
müsabakalarda görevlendirilmemektedir.
hakem.tvf.mhgk.com: Bu bölümde hakemlere yönelik işlemler
yapılmaktadır. Sistemde 20.10.2014 tarihi itibari ile 2173 hakem
kullanıcı kayıtlıdır. Bu sayı 2014-2015 sezonunda tüm hakemlerin
sisteme entegrasyonu sonrasında 2800-3000 kişi aralığında olacaktır.
Bu portalda:
 Tüm hakemlere özel bir bilgi sayfası bulunmaktadır.
 Kişisel bilgilerini girebilmektedirler.
 Görevlendirildikleri lig müsabakalarını görmektedirler.
 Müsabaka sonrasında gözlemci tarafından değerlendirmelerini
görmektedirler.
 Tahakkuk bilgilerini görmektedirler.
 Mazeret bilgilerini girmekte ve onaylanıp onaylanmadığını
görmektedirler
 Online sınav yapılmaktadır.
 Tüm eğitim dokümanlarına, form ve belgelere ulaşabilmektedirler.
 Görevlendirildikleri turnuvaları görebilmektedirler.
 Plaj hakemliği görevlendirmelerini görmektedirler.
gözlemci.tvfmhgk.com: Gözlemcilere yönelik işlemler yapılmaktadır.
Sistemde 215 adet gözlemci kayıtlıdır.
Bu portalda:
 Her gözlemciye özel bir bilgi sayfası bulunmaktadır.
 Kişisel bilgilerini girebilmektedirler.
 Görevlendirildikleri lig müsabakalarını görmektedirler.
 Tahakkuk bilgilerini görebilmektedirler.
 Müsabaka sonrasında müsabaka sonuçlarını sisteme girmekteler
ve sonrasında anında tvf.org.tr de görünmektedir.
 Müsabaka sonrası hakem değerlendirmelerini girmektedirler.
 Müsabaka sonrasında tahakkuk oluşturmaktalar.
 Görevlendirildikleri turnuvaları görebilmektedirler.
 Tüm eğitim dokümanlarına, form ve belgelere ulaşabilmektedirler.
21
3- Fabrika Voleybol Portalı
Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde bulunan Fabrika Voleybol
okullarında sporcu kayıtlarının tutulması, sporcuların gelişimlerinin izlenmesi,
antrenör kayıtlarının tutulması, stok kontrolü, ödemeler kontrolü ve
raporlamaların yapılması için Fabrika Voleybol Bilgi portalı oluşturulmuştur.
4- Antrenör Eğitim Portalı
Voleybol antrenörlerini bir sistem altında toplayıp eğitim, kurs ve
seminerlerin otomasyonu amacı ile Antrenör Eğitim Portalı oluşturmuştur.
Uygulama başlangıç ve test çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu portalla;
 Voleybol antrenörlerinin üyelik sistemi ile bilgi portalına kayıt
edilmesinin sağlanması,
 Voleybol eğitimleri ile Seminer ve diğer duyuruların sistem
üzerinden duyurulması,
 Eğitim dokümanlarının yetkilendirme ile ilgili kademe
antrenörlerine görülme yetkisinin verilmesi,
 Online olarak seminer, kurs duyurularının web üzerinde yapılması,
 Kurs, seminer başvurularının web üzerinden üyeler tarafından
online olarak yapılması,
 Tüm üyelerin istenilen bilgi ve belgelerinin web portalında kayıt
altına alınması kullanıcı tarafından yüklenmesi (Antrenör belgeleri,
kurs katılım belgeleri ve TVF Eğitim Kurulu’nun istediği belgeler),
 Kullanıcı veya katılımcılara, kurs ve seminerle ilgili istenen
belgelerin internet ortamında sunulması,
 Video, resim ve eğitim dokümanlarının internet üzerinden üyelere
yetkileri ortamında sunulması,
 Kullanıcı ve üyeler için bilgi bankasının oluşturulması ve
raporlanması,
 Lisans kartı ve vize başvuru formunun sunulması (Doğrudan
portaldan belgeler doldurup istenilen evraklar da sisteme
yüklenebilecektir),
 Yapılan seminer ve benzeri çalışmaların içerik ve/veya videolarının
yayınlanması,
 Her kademenin temel derslerinin kurs içeriklerinin yetki oranında
sunulması,
 Antrenörün tutması gereken form örneklerinin portalda sunulması,
gerçekleştirilecektir.
22
5- Elektronik Yazı Hakemliği Programı
Voleybol müsabakalarında elle tutulan yazı cetvelini elektronik ortama
aktarma amaçlı proje ekibi oluşturulmuş çalışmalara başlanmıştır.
B-
CANLI SKOR VE İSTATİSTİK
1. Lig erkek-bayan maçları için canlı skor ve canlı istatistik sistemi
oluşturulmuştur. 2012-2013 sezonu ikinci devre başlangıcından itibaren 1. Ligde
oynanan tüm müsabakalar için İtalyan Dataproject firması ile protokol
imzalanmış, bu protokol kapsamında maçlar canlı skor ve istatistik ile web
sayfasından yayınlanmaktadır. İstatistik web sayfasında lig sıralaması, maç maç
istatistik raporlarının yanı sıra oyuncu ve takım bazında istatistik analizleri de yer
almaktadır.
V- KURUMSAL İLETİŞİM, SPONSORLUK ve PAZARLAMA
FAALİYETLERİ
A- YENİ BİR YAPILANMA
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Aralık 2012’de kurulmuş ve
çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca basın departmanı da birim bünyesinde
çalışmalarına başlamıştır. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimini görev tanımı;
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun politikaları, stratejileri ve hedefleri ile Ana
Statüsü doğrultusunda, Federasyon çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme,
bilinçlendirme ve saygın bir imaj yaratmak için görsel ve yazılı basınla ilişkilerin
düzenlenmesi; tüm iç ve dış tanıtım yöntem ve araçlarının kullanılması, broşür,
bülten ve diğer periyodik dokümanlara ilişkin yayın işlerinin gerçekleştirilmesi,
voleybol sporunun ülke düzeyinde yaygınlaşması için eğitici, tanıtıcı, bilgilendirici
ve katılımı sağlayıcı halkla ilişkiler çalışmaları ile sponsorluk işlerine yönelik
faaliyetleri planlamak, yönlendirmek ve koordine etmektir.
B- SPONSORLUKLAR
1-
2012-2013 Sezonu Sponsorlukları
Bu döneme ait sponsorluk anlaşmaları aşağıda belirtilmiş olup, toplam
sponsorluk bedeli 3.530.000 TL+400.000 EUR+450.000 USD’dir.






Türkiye Vakıflar Bankası- A Bayan Milli Takım Ana Sponsorluğu
Türkiye Vakıflar Bankası- Genç Bayan Milli Takım Ana Sponsorluğu
Türkiye Vakıflar Bankası-Yıldız Bayan Milli Takım Ana Sponsorluğu
Acıbadem Sağlık Grubu- 1. Voleybol Ligi Sponsorluğu
Acıbadem Sağlık Grubu- Mili Takımlar Sağlık Sponsoru
GATA-Milli Takımlar Sağlık Sponsorluğu
23






Mc Donald’s- Bayan Milli Takımları Sponsoru
Finspor-Spor Malzemesi Tedarik Sponsorluğu
Asal Grup (ERREA)- Milli takımlar Spor Malzemesi Tedarik Sponsorluğu
NTV-D Smart- Voleybol 1. Ligleri Yayın Hakları Sözleşmesi
Turksat Teledünya-Türkiye Kupası İsim Sponsorluğu
AMWAY Milli takımlar Tedarik Sponsorluğu
2- 2013-2014 Sezonu Sponsorlukları
Bu döneme ait sponsorluk anlaşmaları aşağıda belirtilmiş olup, toplam
sponsorluk bedeli 3.146.165 TL+ 625.000 EUR+ 303.000 USD’ dir.





















Türkiye Vakıflar Bankası- A Bayan Milli Takım Ana Sponsorluğu
Türkiye Vakıflar Bankası- U23 Bayan Milli Takım Ana Sponsorluğu
Türkiye Vakıflar Bankası- Genç Bayan Milli Takım Ana Sponsorluğu
Türkiye Vakıflar Bankası-Yıldız Bayan Milli Takım Ana Sponsorluğu
Acıbadem Sağlık Grubu- 1. Voleybol Ligi Sponsorluğu
Turksat Teledünya-Türkiye Kupası İsim Sponsorluğu
Türkiye Halkbankası- A Erkek Milli Takımı Ana Sponsorluğu
Acıbadem Sağlık Grubu- Mili Takımlar Sağlık Sponsoru
GATA-Milli Takımlar Sağlık Sponsorluğu
Finspor-Spor Malzemesi Tedarik Sponsorluğu
Asal Grup (ERREA)- Milli Takımlar Spor Malzemesi Tedarik Sponsorluğu
NTV-D Smart-Yayın Hakları Sözleşmesi
AMWAY- Milli Takımlar Sponsorluğu
MNG KARGO-Taşıma Sponsorluğu
Turksat- İnternet Sponsorluğu
Nestea- Pro Beach Tour 6 Etap Ana Sponsorluğu
Muhtelif Sponsorluklar- Pro Beach Tour etapları
TIKA Balkan Çocuklar Festivali Sponsorluğu
AOÇ Elmacık Su ile TVF Su Sponsorluğu
Teknosa ile TVF’ ye ait salonlarda reklam anlaşması
Saran Medya ile TVF ’ye ait salonlarda reklam anlaşması
C- VOLEYBOLUN İLETİŞİM, TANITIM VE YAYGINLAŞTIRILMASINA
YÖNELİK FAALİYETLER
1- Web sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımız



Türkiye Voleybol Federasyonu resmi web sitesi www.tvf.org.tr yenilenerek,
altyapısı güçlendirilmiştir.
Plaj voleybolu için www.tvfbeach.com sitesi; TVF’nin 2013’te başlattığı
voleybol okulu Fabrika Voleybol için www.fabrikavoleybol.com web
sitesi açılarak, içerik sağlanmıştır.
Her üç site için de sosyal medya hesapları açılmıştır. Sosyal medya
hesaplarımızın işletimi ve takipçi sayılarının artması için 2013 yılında
24

hizmet alınmaya başlanılmıştır. Ocak 2013 tarihinden bu yana TVF
markası altındaki tüm sosyal medya hesapları profesyonel şekilde
yönetilmeye başlanmış ve sürekli içeriklerle periyodik olarak
beslenmektedir.
TVF’nin Twitter hesabının 2014 Eylül sonu itibariyle 10.400, Facebook
hesabının 40.000 kişi takipçisi bulunmaktadır. TVF Instagram hesabı
kısa süre önce devreye sokulmuş ve takipçi sayısı hızla artmaktadır.
TVF Beach Facebook hesabı 10.195 kişi, Fabrika Voleybol Facebook
sayfası 5811 takipçi sayısına ulaşmıştır. 2014 milli takımlar sezonunda,
2014 ağustos ve eylül ayları arası, son 28 günde 6423 kişiye ulaşılarak
büyük bir ivme kazanmıştır.
2- Voleybolun tanıtımı ve seyirciyi arttırma çalışmaları






TVF’nin sosyal medya ajansı ayrıca kreatif ajans olarak da hizmet
vermekte ve turnuva tanıtımları için her türlü görsellerin hazırlanmasını
sağlamaktadır. Özellikle milli takımlar sezonunda hem salon hem de
plaj voleybolunda TVF olarak düzenlediğimiz her organizasyonun
tanıtımı aşağıda listelenen faaliyetler çerçevesinde yapılmıştır.
Turnuvanın yayın hakları araştırılarak televizyon kanalları ile
görüşmeler yapılmıştır. Maçların, uygun kanallarla yayınlanması
sağlanmıştır.
 Turnuvalar öncesinde ajansa bilgi verilerek uygun ve seyircinin
dikkatini çekici görsellerin hazırlanması sağlanmıştır.
 Görseller uygun şekilde boyutlandırılarak (poster, banner, fyler,
davetiye, üst geçit afişleri vb.) turnuva öncesinde, turnuvanın
yapılacağı bölge ve çevresinde tanıtım kampanyası
düzenlenmiştir.
 Turnuvanın yapılacağı bölgedeki belediyeler ile iletişime geçilerek
görünürlüğün artması için gerekli tanıtım mecralarının tahsisi talep
edilmiştir.
 Bölgedeki yerel radyolardan anonslar geçilmiştir.
 Bölgedeki spor kulüpleri ile görüşülerek sporcular ve aileleri
maçlara davet edilmiştir.
 Turnuvanın tanıtımı web sitemizden ve sosyal medya
hesaplarından yapılmıştır.
Maçların başlamasından önce seyircilere promosyon ürünler (top, tişört
vb.) dağıtılmıştır.
Belirlenen maçların oynanacağı tarihlerde tanıtım çalışmaları
kapsamında
toplu SMS gönderimi yapılması için hizmet satın
alınmıştır.
2013-2014 sezonu başında tüm kulüplerin katılımıyla İstanbul’da
toplantı yapılmış, tüm kulüpler ile voleybolun gelişimi için fikir
alışverişinde bulunulmuştur.
Lig sezonundan önce 1.lig maçlarının oynanacağı tüm salonlarda lig
sponsorların ve kulüp sponsorlarının hakları gözetilerek reklam
panolarının yerleşimi sağlanmış ve periyodik olarak kontrol edilmiştir.
25

TVF ve milli takımların sponsorlarını arttırmak ve çeşitlendirmek
amacıyla potansiyel firmalar için sunumlar hazırlanmış ve sponsorluk
görüşmeleri yapılmıştır.
3- Voleybolun Gelişimi için Düzenlenen Faaliyetler





2013’te faaliyetlerine başlayan Fabrika Voleybol için, açıldığı her ilde
SMS gönderimi yapılmıştır. Yine voleybol okulumuzun tanıtımı için el
ilanları basılmıştır. Okulumuzun faaliyetlerini yürüttüğü salonlarda
Fabrika Voleybol görselleriyle iç ve dış mekân markalama çalışmaları
yapılmıştır.
2013 Mart ayından bu yana antrenörlere yönelik Gelişim Konferansları
düzenlenmiştir. Maksimum sayıda antrenör ve antrenör adayına
ulaşmak için tanıtım yapılmıştır. Konferanslar boyunca video çekimleri
yapılmış ve arşivlenmiştir. Konferans sonunda katılımcılara sertifika
verilmiştir.
Mayıs 2014’te Balkan Çocuklar Voleybol Festivali, 9 ülkeden 150
sporcunun katılımı ile TİKA ve Vialand Temapark sponsorluğunda
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Ulusal Ajans’ının koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Birliği
Erasmus+ Spor Destekleri Projesi için proje hazırlanmış ve proje
Haziran 2014’te ilgili makama değerlendirme için sunulmuştur.
Temmuz 2014’te başlayan Roadshow Voleybol ’un tanıtım malzemeleri
hazırlanmış ve basın toplantısı yapılmıştır.
4- Basınla İlişkiler, TVF Haberleri


2013 yılından itibaren TVF’nin basın ile ilişkileri, Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürlüğü’nün görevi olarak yürütülmeye başlanmıştır.
www.tvf.org.tr adresindeki içerikler günlük olarak güncellenerek,
kamuoyuna en hızlı ve doğru biçimde servis edilmesi hedeflenmiştir.
Voleybolun basında geniş yer alması konusunda basın mensuplarıyla
ilişkiler kuvvetlendirilmiştir. Kasım 2013’te basını bilgilendirmek için
İstanbul’da geniş katılımlı genel basın toplantısı düzenlenmiştir. Milli
takımlarımızın yurtdışındaki maçlarının takibi ve haber yapılması için
TVF basın sorumlusunun ya da voleybol basınından muhabirlerin
maçların olacağı yerlerde görev yapmaları sağlanmıştır. Bu yolla
maçların hemen ardından web sitemize haber akışı düzenli olarak
sağlanmıştır.
Ocak 2013’ten bu yana düzenli olarak organizasyonlarda fotoğrafçı
görevlendirilmiş
ve
tüm
organizasyonların
fotoğraf
arşivi
düzenlenmiştir.
26
5- Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri






TVF-AMWAY işbirliği: 6-12 yaş arası çocukları voleybolla tanıştırmak
için TVF’nin tedarik sponsoru Amway Türkiye işbirliğiyle 300 adet mini
voleybol seti üretilmiş ve setlerin Türkiye çapında Amway tarafından
belirlenen 20 ile dağıtımına başlanmıştır.
TVF-Marmara Forum işbirliği: Marmara Forum AVM sponsorluğu ile
Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı’nın imza günü düzenlenmiştir.
Marmara Forum’un sponsorluğu ile 20 okula mini voleybol seti
gönderilmiştir
Uluslararası Spor Değişim Programı-işbirliği protokolü: Çocuk
Esirgeme Kurumu yurtlarında kalan çocuklara sporu sevdirmek, onların
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Federasyonumuz ile Güven
Vakfının İşbirliğinde 14 ayrı ilden takımların katılımıyla voleybol şenliği
düzenlenmiştir. Takımlara sponsorlarımız tarafından voleybol topu ve
sporcu malzemesi gönderilmiştir.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü – TVF işbirliği: Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağı kuruluşlarda koruma altında
bulunan çocuk ve gençlerin takım çalışması becerilerini, disiplin
anlayışlarını, bir amaç uğruna çalışma algısını geliştirmek, genç
bireylerin toplumsal yaşama dahil olmasını kolaylaştıracak sosyal uyum
becerilerini geliştirmek amacıyla yapılacak faaliyetler kapsamında
düzenlenen
voleybol
faaliyetlerinde
Federasyonumuz,
hakem
ücretlerini karşılamış, madalya ve kupaları temin etmiştir.
Anadolu Lions Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı-TVF işbirliği: 14
Kasım Diyabetliler Günü dolayısıyla yapılan etkinlikler için Selim Sırrı
Tarcan Spor Salonu Anadolu Lions Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfına
günübirlik tahsis edilerek, TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü
oyuncularıyla şeker çocuklar için müsabaka organize edilmiştir.
Türk Kızılay’ı ile sorumluluk işbirliği protokolü: Ocak 2011
tarihinde imzalanan protokol yürürlüktedir.
VI- YURTİÇİ LİG FAALİYETLERİ
A-
SALON VOLEYBOLU
1-
2012-2013 Sezonu


2012-2013 voleybol sezonu;1. Oiglerde 24, 2. Oiglerde 48, 3. Oiglerde
80, Gençler Liginde 24,
Deplasmanlı Bölgesel Lig 222, Ünilig 30,
olmak üzere toplam 428 takımın katılımı ve oynanan 2.654 müsabaka
ile tamamlanmıştır.
Altyapılar grup, yarı final, play off ve final etaplarında 2012-2013
voleybol sezonunda 789 müsabaka oynatılmıştır.
27
Federasyonumuz ile SGM arasında Üni Lig İşbirliği Protokolü
imzalanmıştır. Üniversite takımları arasında deplasmanlı lig usulüne
göre voleybol müsabakaları düzenlenmiştir.
Voleybol camiasına sunulan hizmetlerimizden Web TV platformunda 5
salondan 737 canlı maç yayını gerçekleştirilmiş; bu yayınlar, tüm
dünyada 88 ülkeden 179.632 farklı izleyiciye ulaşmış, toplamda
1.725.312 kez izlenmişlerdir.
Bu sezonda 266 müsabakanın TV’den naklen yayınlanması
sağlanmıştır.
Faal sporcu sayımız 2012-2013 voleybol sezonunda 43.244’tür.




2




2013-2014 Sezonu
2013-2014 voleybol sezonu; 1.Liglerde 24, 2. Liglerde 48, 3. Liglerde
83, Gençler Liginde 24, Deplasmanlı Bölgesel Lig 259, Ünilig 50,
olmak üzere toplam 488 takımın katılımı ve oynanan 2.593 müsabaka
ile tamamlanmıştır.
Altyapılar grup, yarı final, play off ve final etaplarında 2013-2014
voleybol sezonunda 802 müsabaka oynatılmıştır.
Web TV platformunda 5 salondan 518 müsabaka, 104 farklı ülkeden
61.782 izleyici ile buluşmuş; toplamda 1.919.196 kez izlenmişlerdir.
Bu sezonda 227 müsabakanın TV’den naklen yayınlanması
sağlanmıştır.
Faal sporcu sayımız, 2013-2014 voleybol sezonunda 42.499’dur.
Lige Katılan Takım Sayıları
2012-2013
Sezonu
2013-2014
Sezonu
1. Lig
24
24
2. Lig
48
48
3. Lig
80
83
Gençler Ligi
24
24
Bölgesel Lig
222
259
Ünilig
30
50
TOPLAM
428
488
Lig
28
Lig
Müsabaka Sayıları
2012-2013 Sezonu
2013-2014 Sezonu
ERKEK BAYAN TOPLAM ERKEK BAYAN TOPLAM
1. Lig
142
147
289
163
163
326
2.Lig
253
247
500
282
260
542
3.Lig
204
398
602
336
476
812
T. Kupası
43
46
89
32
32
64
Bölgesel Lig
469
497
966
249
256
505
Gençler Ligi
67
67
134
66
66
132
Unilig
37
37
74
113
99
212
TOPLAM
1215
1439
2654
1241
1352
2593
Voleybol TV Verileri
Farklı
Canlı
Veri
Ülke
İzlenme
Sezon
IP
Yayınlanan Akışı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Maç
TB
20122013
20132014
88 179.632 1.725.312
104
61.782 1.919.196
737
34
98.175
518
11
93.013
Tv’den naklen yayınlanan müsabaka
sayıları
2012-2013
2013-2014
Sezonu
Sezonu
1. Lig
135
132
2.Lig
3
8
3.Lig
12
T. Kupası
13
17
Arşiv
İzlenme
Sayısı
S. Kupa
2
2
Avr. Kupası
53
40
Milli Takım
48
28
Toplam
266
227
B-
PLAJ VOLEYBOLU
1-
2012-2013 Sezonu
a) TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi
Bu sezonda lige 8 erkek, 5 bayan takımı katılmıştır. Maçlar Ankara ve
İstanbul’daki TVF tesislerinde oynatılmış, lig sonunda 81.000 TL para ödülü
dağıtılmıştır.
2012-2013 sezonu Plaj Voleybolu Ligi Kapsamında iki Açık Turnuva
yapılmıştır.
18- 20 Ocak 2013 tarihleri arasında Ankara’da, Beştepe Plaj Voleybolu
Kortlarında yapılan 1. Açık Turnuvaya erkekler kategorisinde 20, bayanlarda 10
takım katılmış, 6.600 TL para ödülü dağıtılmıştır.
2. Açık Turnuva 9-10 MART 2013 tarihleri arasında Ankara’da, Beştepe Plaj
Voleybolu Kortlarında yapılmıştır. Erkekler kategorisinde 9 bayanlarda 8 takımın
katılımıyla 26 maç yapılmıştır, 6.600 TL para ödülü dağıtılmıştır.
b)
TVF Pro Beach Tour - (TVF Plaj Voleybolu Türkiye
Şampiyonaları Serisi)
Antalya, Ankara, Sakarya, İstanbul, KKTC, İzmir, Artvin illerinde olmak
üzere 9 Etap yapılmıştır.
23 Saatlik TV yayını gerçekleştirilmiştir.
Tarihler
Etap Yeri
Katılım
26-28 Nisan Antalya Wow Hotels Etabı
2013
30 Takım (15 E – 15 B)
24-26 Mayıs Ankara Gazi Anadolu Lisesi Etabı
2013
26 Takım (16 E – 10 B)
7-9 Haziran
2013
17 Takım ( 8 E – 9 B)
Muğla - Fethiye Çalış Plajı Etabı
2-6 Temmuz Artvin - Hopa Hopaport Etabı
2013
24 Takım (16 E – 8 B)
10-12
Temmuz
2013
21 Takım ( 14 E – 7 B)
İzmir - Çeşme Sole & Mare Etabı
30
26-28
Temmuz
2013
Sakarya - Karasu Etabı
31 Takım (22 E – 9 B)
2-4 Ağustos
2013
İstanbul – Heybeliada
29 Takım ( 20 E – 9 B)
14-16
Ağustos
2013
KKTC – Lefkoşa Zafer Kupası Etabı 19 Takım ( 13 E – 9 B)
28-29 Eylül
2013
İstanbul – Kalamış Plajın Kralı Ve
Kraliçesi Etabı
16 Erkek 7 Bayan
Katıldı.
Toplam
205 Takım
TVF Pro Beach Tour etaplarinda toplamda 195.000 TL sponsorluk bedeli
elde edilmiş, 159.500 TL para ödülü dağıtılmıştır.
2-
2013-2014 sezonu
a) TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi
Lige 10 erkek kulübü katılmıştır Ankara, İstanbul ve İzmir’deki TVF
tesislerinde 251 resmi maç oynatılmıştır.
Toplamda 55,775 TL ödül dağıtılmıştır.
Plaj Voleybolu Ligi Kapsamında 2 Açık Turnuva yapılmıştır. 1. Turnuvada 62
resmi maç oynanmış, 6.000 TL para ödülü dağıtılmıştır.
2.Turnuvada 14 resmi maç oynanmış, 6.000 TL para ödülü dağıtılmıştır.
b)
PRO Beach Tour 2014 - (TVF Plaj Voleybolu Türkiye
Şampiyonaları Serisi)
Ankara, Muğla, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Sinop, Antalya, Samsun, KKTC ve
Mersin’de toplam 16 organizasyon yapılmıştır. Toplamda 221,700 TL para ödülü
dağıtılmıştır.
Yaklaşık 40 saatlik canlı yayın yapılmıştır.
459.015 TL nakit, 532.680 TL lik ayni sponsorluk desteği alınmıştır.
Tarihler
Etap Yeri
Katılım
29 May-1 Haz
Atlantis Avm
32 Takım (17 E – 15 B)
6-8 Haziran
Fethiye Etabı
23 Takım (17 E – 6 B)
13-15 Haziran
Ilıca Plajı Etabı
19 Takım ( 16 E – 3 B)
17-19 Haziran
Sole Mare Etabı
29 Takım (22 E – 7 B)
25-27 Haziran
Şile Etabı
24 Takım ( 17 E – 6 B)
3-6 Temmuz
Marmaris Etabı
25 Takım (14 E – 11 B)
31
11-13 Temmuz
Ayvalık Etabı
29 Takım ( 15 E – 14 B)
17-20 Temmuz
Sinop Etabı
13 Takım ( 7 E – 6 B)
24-26 Temmuz
Kalamış Etabı
34 Takım ( 20 E – 14 B)
1-3 Ağu
Alanya Etabı
24 Takım ( 14 E – 10 B)
6-9 Ağustos
Antalya Konsiad Etabı
24 Takım ( 11 E – 13 B)
14-16 Ağu
Samsun Atakum Etabı
19 Takım ( 10 E – 9 B)
19-21 Ağu
2.Zafer Kupası Lefkoşa
Etabı
14 Takım ( 10 E – 4 B)
23-24 Ağu
Mersin Etabı
21 Takım ( 14 E – 7 B)
4-7 Eylül
Maltepe Cup Etabı
12 Takım ( 7 E – 5 B)
12-14 Eylül
Beşiktaş Cup Etabı
17 Takım ( 13 E – 4 B)
Toplam
359
Takım
c) Şehir Ligleri Kapsamında Plaj Voleybolu Etkinlikleri:
 İstanbul Şehir Ligi
8 Kategoride, 39 takım katılmış,42 maç yapılmıştır.
 Ankara Liselerarası Plaj Voleybolu Turnuvası
Kızlarda 21, erkeklerde 14 takım yer almıştır. Turnuvaya toplamda 10
okul katılmıştır.
 Antalya Liselerarası Plaj Voleybolu Turnuvası
Turnuvaya 38 kız ve 24 erkek takım olmak üzere, toplamda 62 takım
katılmıştır.
VII- KÜLÜPLERE YÖNELİK FAALİYETLER
A-
İDDAA
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yürütülen ciddi çalışma neticesinde, önce
2.liglerden maçların iddaa’ya girmesi sağlanmıştır. Türkiye Acıbadem Voleybol
Erkek ve Bayan 1. Liginin tüm maçlarının, erkek ve bayan ayrı ayrı olmak üzere
2. Ligden iki veya üç maçın iddaa kuponlarına her hafta girmesi sağlanmıştır.
Bu süreçte, iddaa’dan kulüplerimize aktarılan miktarlar da yükseltilmiş;
1.ligde galibiyete 35.000.-TL, mağlubiyete 25.000.-TL: 2.ligde galibiyete
25.000.-TL, mağlubiyete 15.000.-TL aktarılması sağlanmıştır.
2012-2013 voleybol sezonunda iddaa’da yer alan maç sayısı 310 iken,
2013-2014 voleybol sezonunda bu sayı ikiye katlanarak 600’e ulaşmıştır.
32
A-
KATILIM PAYI
2. ve 3. Liglerde, lige katılım ücretleri kaldırılmıtır. Liglere katılımda
ciddiyetin salanması için balangıçta katılım ücreti alınmakta, lisans tescil süresi
sonunda kulüplerle mahsuplaılmaktadır.
B-
YABANCI OYUNCU
2012 Genel Kurulunda yabancı oyuncu sayısının lig kurullarında ele
alınacaı sözümüz çerçevesinde kulüplerle ortak yapılan çalıma neticesinde,
günün artlarına uygun bir çözüm olarak üç yabancı oyuncu uygulamasına karar
verilmitir.
C-
KNC LSANS
Türk voleybolunun geliimine katkı salamak üzere çift lisans uygulaması
getirilmitir. Böylece oyuncularımızın tribünde/yedekte oturmak yerine müsabaka
içinde yer almasının önü açılmı, 1. Lig kulüplerinde oynayan 22 yaını
doldurmamı tüm sporcuların sahada tecrübe kazanması salanmıtır. Bu
düzenlemeyle,
1. Lig ile 2. Lig arasındaki seviye farkının azaltılması da
amaçlanmıtır.
D-
SALON DENETMLER VE MALZEME YARDIMI
2013-2014 sezonu öncesinde Federasyonumuz tarafından voleybol
müsabakalarının standart ve salıklı koullarda oynanmasını salamak amacıyla,
1., 2., 3’üncü lig müsabakalarının oynanacaı salonlardan 60 tanesinde yapılan
kontrollerde voleybol file direkleri, voleybol filesi, voleybol file anteni ve hakem
sandalyelerinin uygun olmadıı tespit edilmitir.
Bu eksikliklerin giderilmesi ve kulüplere yardım kapsamında söz konusu
salonlara ve bazı spor kulüplerine 38 takım voleybol file direi, 149 adet voleybol
filesi, 126 adet voleybol file anteni, 27 adet hakem sandalyesi, 20 adet oyuncu
deitirme tabelası ve 100 adet voleybol topu gönderilmitir.
Söz konusu kontroller devam etmekte olup aksaklık tespit edilen spor
salonlarına ilgili malzemeler gönderilmeye devam edilecektir.
E-BELEDYE KANUNUNDAK DEKLK
5393 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü Maddesinde yapılan “Belediyelerin
spora yapacakları nakdi yardımın bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyeler için tahakkuk edilen miktarın binde yedisini geçemeyeceine” ilikin
kanun deiikliine, Federasyonumuzca belediyelerin takım sporlarından
vazgeçmelerine yol açacaı deerlendirilerek, ilgili kulüplerle birlikte Spor
Bakanlıı nezdinde yasanın deitirilmesi için giriimde bulunulmu, Sayın
Bakanın meseleyi sahiplenmesi neticesinde büyükehir belediyeleri dıındaki
belediyeler için bu oranı binde on ikiye çıkartan yasa deiiklii gerçeklemitir.
33
Bakanın meseleyi sahiplenmesi neticesinde büyükşehir belediyeleri dışındaki
belediyeler için bu oranı binde on ikiye çıkartan yasa değişikliği gerçekleşmiştir.
VIII- ULUSLARARASI FAALİYETLER
A- CEV VE FIVB KURUL VE KOMİSYONLARINDA GÖREV ALAN TVF
TEMSİLCİLERİ
Komisyon Adı
Komisyon Temsilcisinin
Adı
FIVB Plaj Voleybolu Komisyon Üyesi
Özkan Mutlugil
FIVB Hakem Komisyon Üyesi
Ümit Sokullu
FIVB Sağlık Komisyon Üyesi
Ufuk Demirkılıç
CEV As Başkanı
Sinem Mavili
CEV Finans Komisyon Üyesi
Geza Dologh
CEV Sağlık Komisyon Üyesi
Sinan Köksal
CEV Hakem Komisyon Üyesi
Nihat Ermihan
CEV Arabulucu Hukuk Üyesi
Sadık Hüdai Ekinci
BVA Genel Sekreteri
Özkan Mutlugil
BVA Teknik Komisyon Üyesi
Nilüfer Başak Shimonsky
BVA Plaj Komisyon Üyesi
Erkal Taş
BVA Pazarlama Komisyon Üyesi
Sezgin Eren
B- ULUSLARARASI TEMSİL VE YURTDIŞINDA KATILDIĞIMIZ
ORGANİZASYONLAR
Faaliyet Adı
Yer
Tarih
BVA Bölgesel Birlik
Toplantısı
Lüksemburg
15 Kasım 2012
33.CEV Genel Kurul
Toplantısı
Lüksemburg
16-17 Kasım 2012
2013 CEV Avrupa Ligi
Toplantısı
Lüksemburg
10 Ocak 2013
34
14. BVA Genel Kurulu
Üsküp-Makedonya
19 Ocak 2013
CEV Plaj Voleybolu
Hakem Semineri
Antalya-Türkiye
5-7 Nisan 2013
BVA Teknik Komisyon
Toplantısı
Belgrat-Sırbistan
14 Nisan 2013
BVA Pazarlama
Komisyon Toplantısı
Belgrat-Sırbistan
14 Nisan 2013
CEV 40. Yıl Dönümü Ve Lüksemburg
Yeni CEV Ofislerinin
Açılış Töreni
4 Mayıs 2013
CEV Hakem Semineri
Montrö-İsviçre
31 Mayıs-02 Haziran
2013
2014 CEV Şampiyonlar
Ligi Gala Ve Seminer
Viyana-Avusturya
28-29 Haziran 2013
BVA Bölgesel Birlik
Yıllık Toplantısı
Viyana-Avusturya
28 Haziran 2013
BVA Bölgesel Birlik
Toplantısı
KopenhagDanimarka
26 Eylül 2013
34. CEV Genel Kurul
Toplantısı
KopenhagDanimarka
27-28 Eylül 2013
2013 CEV Avrupa Plaj
Voleybolu
Koordinatörleri
Semineri
Milano-İtalya
14-15 Aralık 2013
15. BVA Genel Kurulu
Bükreş-Romanya
11 Ocak 2014
2014 CEV Avrupa Ligi
Toplantısı
Lüksemburg
16 Ocak 2014
2014 Şampiyonlar Ligi Lüksemburg
Dörtlü Final
Koordinasyon Toplantısı
30 Ocak 2014
CEV Hakem Komisyonu Lüksemburg
Toplantısı
30-31 Ocak 2014
2014 A Bayanlar Dünya Parma-İtaly
Şampiyonası Kura
Çekimi
10 Mart 2014
BVA Teknik Komisyon
Toplantısı
05 Nisan 2014
İstanbul-Türkiye
35
BVA Pazarlama
Komisyon Toplantısı
İstanbul-Türkiye
05 Nisan 2014
FIVB Plaj Voleybolu
Teknik Süpervizörlük
Ve Hakem Delege
Semineri
Lozan-İsviçre
15-16 Nisan 2014
Video Check Semineri
Montesilvano-İtalya 24-26 Nisan 2014
CEV Plaj Voleybolu
Aday Hakem Semineri
Antalya-Türkiye
16-17 Mayıs 2014
2015 CEV Şampiyonlar
Ligi Gala Ve Seminer
Viyana-Avusturya
27-28 Haziran 2014
BVA Bölgesel Birlik
Yıllık Toplantısı
Viyana-Avusturya
27 Haziran 2014
FIVB 1. Kademe
Uluslararası
Antrenörlük Kursu
Ankara-Türkiye
1-12 Temmuz 2014
FIVB Grand Prix
Konseyi
Tokyo-Japonya
22 Ağustos 2014
C- 2013 YILINDA EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLAR
1- Salon Voleybolu Organizasyonları










Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Raund Eleme Turnuvası
3-7 Ocak 2013, Ankara
A Erkekler Avrupa Şampiyonası 3.Raund Eleme Turnuvası
2 Haziran 2013, Samsun
A Bayanlar Avrupa Ligi 1.Ayak
14-16 Haziran 2013, Bursa
A Erkekler Avrupa Ligi 3.Ayak
28-30 Haziran 2013, Bursa
Akdeniz Oyunları
20-30 Haziran 2013, Mersin
Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası
29 Haziran-3 Temmuz 2013, Tekirdağ
A Erkekler Avrupa Ligi Final Four
13-14 Temmuz 2013, Marmaris
A Bayanlar FIVB Grand Prix 1.Etap
2-4 Ağustos 2013, Ankara
Genç Erkekler Dünya Şampiyonası
22 Ağustos-1 Eylül 2013, Ankara-İzmir
Genç Bayanlar Balkan Şampiyonası
6-8 Eylül 2013, İzmir
36
2- Plaj Voleybolu Organizasyonları



Büyükler CEV Satellite Turnuvası
2-6 Nisan 2013, Antalya
Akdeniz Oyunları
20-30 Haziran 2013, Mersin
Büyükler Balkan Şampiyonası
23-25 Ağustos 2013, Sakarya
D- 2014 YILINDA EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLAR
1- Salon Voleybolu Organizasyonları














A Bayanlar Dünya Şampiyonası 3.Raund Eleme Turnuvası
3-5 Ocak 2014, Ankara
U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Raund Eleme Turnuvası
25-27 Nisan 2014, Ankara
Balkan Çocuk Festivali
23-24 Mayıs 2014, İstanbul
A Bayanlar Avrupa Şampiyonası Elemesi 2.Raund 2.Turnuva
30 Mayıs-01 Haziran 2014, İzmir
A Bayanlar Avrupa Ligi 1.Ayak
7-8 Haziran 2014, Mersin
A Erkekler Avrupa Ligi 2.Ayak
14-15 Haziran 2014, İzmir
A Bayanlar Avrupa Ligi 3.Ayak
21-22 Haziran 2014, Bursa
A Erkekler Dünya Ligi 3.Grup Final Four
28-29 Haziran 2014, Bursa
A Bayanlar Avrupa Ligi 5.Ayak
5-6 Temmuz 2014, Marmaris
A Erkekler Avrupa Ligi 5.Ayak
5-6 Temmuz 2014, Marmaris
A Bayanlar Avrupa Ligi Finalleri 1.Maç
16 Temmuz 2014, Bursa
Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası
25-29 Temmuz 2014, Ankara
A Bayanlar FIVB Grand Prix 1.Etap
1-3 Ağustos 2014, Ankara
A Bayanlar FIVB Grand Prix 2.Etap
8-10 Ağustos 2014, Ankara
2- Plaj Voleybolu Organizasyonları

Büyükler CEV Satellite Turnuvası
6-10 Mayıs 2014, Antalya
37


U19 Continental Cup Finalleri – Gençlik Olimpiyat Oyunları Avrupa
Kıtası Elemesi Final Turnuvası
15-17 Mayıs 2014, Antalya
U22 Avrupa Şampiyonası
18-21 Eylül 2014, Fethiye
E- 2013 YILI MİLLİ MÜSABAKALAR VE SONUÇLARI
1- Salon Voleybolu Milli Müsabakalar ve Sonuçları


















Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Round Elemesi
03-07 Ocak 2013, Ankara, grup 1.si olduk.
Yıldız Kızlar Brüksel Turnuvası
Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali
29 Mart-07 Nisan 2013, Sırbistan 3.olduk
Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası Finali
12-21 Nisan 2013, Sırbistan (Belgrad) 5.olduk
A Erkekler Avrupa Şampiyonası 3.Round Elemesi
02 Haziran 2013, Samsun
A Bayanlar Alassio Turnuvası
07-09 Haziran 2013, İtalya (Alassio) 3.olduk
A Erkekler Avrupa Şampiyonası 3.Round Elemesi
09 Haziran 2013, Letonya altın set ile finale kaldık.
A Erkekler Avrupa Ligi 1.Ayak
14-16 Haziran 2013 Hırvatistan (Rovinj)
A Bayanlar Avrupa Ligi 1.Ayak
14-16 Haziran 2013 Bursa
A Erkekler Avrupa Ligi 2.Ayak
21-23 Haziran 2013 İsrail (Raanana)
A Bayanlar Avrupa Ligi 2.Ayak
21-23 Haziran 2013 Macaristan (Budapeşte)
A Erkekler Avrupa Ligi 3.Ayak
28-30 Haziran 2013 Bursa
A Bayanlar Avrupa Ligi 3.Ayak
28-30 Haziran 2013 Romanya(Craiva)
Akdeniz Oyunları (Erkekler)
20-30 Haziran 2013 Mersin 4.olduk
Akdeniz Oyunları (Bayanlar)
20-30 Haziran 2013 Mersin 2.olduk
Genç Bayanlar Dünya Şampiyonası Finali
21-30 Haziran 2013 Çek Cumhuriyeti 5.olduk
Yıldız Erkekler Dünya Şampiyonası Finali
27 Haziran-07 Temmuz 2013 Meksika 15.olduk
Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası
29 Haziran-03 Temmuz 2013 Tekirdağ 1.olduk
A Bayanlar Avrupa Ligi 4.Ayak
04-06 Temmuz 2013 Bulgaristan (Varna)
38




















A Erkekler Avrupa Ligi 4.Ayak
05-07 Temmuz 2013 Beyaz Rusya (Mogilev)
A Erkekler Avrupa Ligi Finali
13-14 Temmuz 2013 Marmaris 3.olduk
Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (Yıldız Kızlar)
15-19 Temmuz 2013 Hollanda (Utrecht) 7.olduk
Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (Yıldız Erkekler)
15-19 Temmuz 2013 Hollanda (Utrecht) 3.olduk
Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası
17-21 Temmuz 2013 Romanya (Bükreş) 1.olduk
Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası
24-28 Temmuz 2013 Bulgaristan (Sofya) 4.olduk
Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası Finali
26 Temmuz -04 Ağustos 2013 Tayland 9.olduk
Genç Erkekler Balkan Şampiyonası
30 Temmuz-04 Ağustos 2013 Sırbistan (Kladovo) 2.olduk
2013 FIVB Grand Prix 1.Ayak
02-04 Ağustos 2013 Ankara Grup 2.olduk
Yıldız Erkekler Balkan Şampiyonası
06-10 Ağustos 2013 Bosna Hersek (Odzak/Brcko) 2.olduk
2013 FIVB Grand Prix 2.Ayak
09-11 Ağustos 2013 Hong-Kong 2.olduk
2013 FIVB Grand Prix 3.Ayak
16-18 Ağustos 2013 Tayvan 1.olduk
Genç Erkekler Dünya Şampiyonası Finali
22 Ağustos-01 Eylül 2013 Türkiye (Ankara-İzmir) 6.olduk
A Erkekler Kazakistan Turnuvası (Nursultan Nazarbayev Başkanlık
Kupası)
26-31 Ağustos 2013 Kazakistan 5.olduk
Genç Bayanlar Balkan Şampiyonası
06-08 Eylül 2013 İzmir 1.olduk
A Bayanlar Avrupa Şampiyonası Finali
06-14 Eylül 2013 Almanya-İsviçre 7.olduk
3.İslami Dayanışma Oyunları
18 Eylül-01 Ekim 2013 Endonezya 3.olduk
A Erkekler Avrupa Şampiyonası Finali
20-29 Eylül 2013 Polonya-Danimarka 14.olduk
23 Yaşaltı Bayanlar Dünya Şampiyonası Finali
05-12 Ekim 2013 Meksika (Tijuana-Mexicali) 5.Olduk
Christmas Turnuvası (Genç Bayanlar)
27-29 Aralık 2013 İspanya (Madrid) 2.olduk
2- Plaj Voleybolu Milli Müsabakalar ve Sonuçları

2-6 Nisan 2013 / ANTALYA-TÜRKİYE / CEV Satellite
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 4.
Hakan GÖĞTEPE-Hakan AKIŞIK / 25.
Emir KAVUZLU-Volkan GÖĞTEPE / 25.
39
















Ersin DURGUT-Suat DEĞİRMENCİ / 41.
Soner ERDOĞMUŞ-İsmail DERİCİOĞLU / 41.
Sakıp KARALI-Engin ÖZBEK / 41.
Esra KÖKSALAN-Burcu ATASOY / 25.
Pınar ÖZKAN-Burcu BAŞER / 25.
23-28 Nisan 2013 / FUZHOU-ÇİN / FIVB Open
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 41.
30 Nisan-5 Mayıs 2013 / SHANGHAI-ÇİN / FIVB Grand Slam
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 41.
29 Mayıs-2 Haziran 2013 / BADEN-AVUSTURYA / CEV Masters
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 21.
5-9 Haziran 2013 / MONTPELLIER-FRANSA / CEV Satellite
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 2.
20-30 Haziran 2013 / MERSİN-TÜRKİYE / Akdeniz Oyunları
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 1.
Hakan GÖĞTEPE-Nuri ŞAHİN / 7.
Meliha İSMAİLOĞLU-Burcu ATASOY / 7.
Esra ÖTÜCÜ-Burcu BAŞER / 12.
9-14 Temmuz 2013 / GSTAAD-İSVİÇRE / FIVB Grand Slam
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 41.
16-20 Temmuz 2013 / NOVI SAD-SIRBİSTAN / CEV Masters
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 9.
Engin ÖZBEK-Emir KAVUZLU / 33.
25-27 Temmuz 2013 / ÜSKÜP-MAKEDONYA / Balkan Şampiyonası
Hakan GÖĞTEPE-Ersin DURGUT / 5.
Engin ÖZBEK-Cüneyt DAĞCI / 7.
23-28 Temmuz 2013 / ANAPA-RUSYA / FIVB Open
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 17.
31 Temmuz-4 Ağustos 2013 / KLAGENFURT-AVUSTURYA / CEV Avrupa
Şampiyonası Finali
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 9.
6-11 Ağustos 2013 / BERLIN-ALMANYA / FIVB Grand Slam
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 41.
8-11 Ağustos 2013 / VILNIUS-LİTVANYA / CEV U20 Avrupa
Şampiyonası
Yasin BAYSAL-Muratcan YEDİDAĞ / 25.
Merve NEZİR-Esra Betül ÇETİN / 25.
15-18 Ağustos 2013 / VARNA-BUGARİSTAN / CEV U22 Avrupa
Şampiyonası
Yasin BAYSAL-Muratcan YEDİDAĞ / 25.
Ceren ATİLA-Begüm GÜVEN / 25.
16-18 Ağustos 2013 / TIRAN-ARNAVUTLUK / U20 Balkan Şampiyonası
Abdulkadir ÖZDEMİR-İsmail DÜNDAR / 2.
Resmiye ÇAKMAK-Selin YURTSEVER / 4.
21-25 Ağustos 2013 / MOSKOVA-RUSYA / FIVB Grand Slam
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 33.
23-25 Ağustos 2013 / SAKARYA-TÜRKİYE / Balkan Şampiyonası
Turnuvaya katılan toplam takım sayısı: 13(E) 8(B)
40




Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 5.
Engin ÖZBEK-Emir KAVUZLU / 5.
Hakan GÖĞTEPE-Ersin DURGUT / 5.
Devrim ALİBABA-Kemal ŞAH / 9.
Mert KURT-Sefa URLU / 9.
Sakıp KARALI-İsmail DERİCİOĞLU / 9.
Burcu ATASOY-İzolda KÖRFEZ / 3.
Bahanur ŞAHİN-Burcu BAŞER / 4.
Ceren ATİLA-Begüm GÜVEN / 5.
Ayşe AYDIN-Meliz ORTUNÇ / 5.
Mihrican ÇARMAN-Merve NEZİR / 5.
25 Ağustos 2013 / MOSKOVA-RUSYA / CEV Youth Continental Cup
Eleme Turnuvası
Enes ATLI-İsmail Bahadır BİRCAN / 5.
Selin YURTSEVER-Esra Betül ÇETİN / 2.
28-31 Ağustos 2013 / MOLODECHNO-BELARUS / CEV U18 Avrupa
Şampiyonası
Enes ATLI-İsmail Bahadır BİRCAN / 25.
Selin YURTSEVER-Esra Betül ÇETİN / 17.
11-15 Aralık 2013 / DURBAN-GÜNEY AFRİKA / FIVB Open
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 9.
F- 2014 YILI MİLLİ MÜSABAKALAR VE SONUÇLARI
1- Salon Voleybolu Milli Müsabakalar ve Sonuçları











A Bayanlar Dünya Şampiyonası 3.Round Elemesi
03-05 Ocak 2014 Ankara grup 1.si olarak finale kaldık.
A Erkekler Dünya Şampiyonası 3.Round Elemesi
03-05 Ocak 2014 Almanya (Ludwigsburg) Grup 2.si olduk.
20 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Raund Elemesi
25-27 Nisan 2014 Ankara Grup 1.si olarak finale kaldık.
19 Yaşaltı Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2.Raund Elemesi
25-27 Nisan 2014 Hırvatistan (Rovinj) grup 1.si olarak finale kaldık.
A Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Raund 1.Turnuvası
22-25 Mayıs 2014 Danimarka (Kopenhag)
A Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2.Raund 1.Turnuvası
23-25 Mayıs 2014 Beyaz Rusya (Mogilev)
Küçükler Balkan Çocuk Festivali
23-24 Mayıs 2014 Türkiye (İstanbul)
A Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2.Raund 2.Turnuvası
30 Mayıs-01 Haziran 2014 İzmir. Finale kaldık
A Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Raund 2.Turnuvası
30 Mayıs-01 Haziran 2014 Beyaz Rusya (Minsk) elendik.
A Erkekler Dünya Ligi Elemesi F Grubu 1.Tur
06-08 Haziran 2014 Meksika (Meksika City)
A Bayanlar Avrupa Ligi 1.Ayak
07-08 Haziran 2014 Mersin
41
























A Erkekler Dünya Ligi Elemesi F Grubu 2.Tur
13-15 Haziran 2014 Tunus
A Erkekler Avrupa Ligi 2.Ayak
14-15 Haziran 2014 İzmir
A Bayanlar Avrupa Ligi 2.Ayak
14-15 Haziran 2014 Bulgaristan
A Bayanlar Avrupa Ligi 3.Ayak
21-22 Haziran 2014 Bursa
A Erkekler Avrupa Ligi 3.Ayak
21-22 Haziran 2014 Makedonya
A Erkekler Dünya Ligi Finali
27-29 Haziran 2014 Bursa. 2.olduk
A Erkekler Avrupa Ligi 4.Ayak
27-28 Haziran 2014 Slovenya
A Bayanlar Avrupa Ligi 4.Ayak
27-28 Haziran 2014 Azerbaycan
A Erkekler Avrupa Ligi 5.Ayak
05-06 Temmuz 2014 Marmaris
A Bayanlar Avrupa Ligi 5.Ayak
05-06 Temmuz 2014 Marmaris
A Bayanlar Avrupa Ligi 6.Ayak
11-12 Temmuz 2014 Slovenya
Yıldız Erkekler Balkan Şampiyonası
16-20 Temmuz 2014 Romanya (Izvorani) 3.olduk
A Bayanlar Avrupa Ligi Finali
16 Temmuz 2014 Bursa
19 Temmuz 2014 Almanya. 1.olduk
Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası
22-26 Temmuz 2014 Sırbistan (Ivanjica) 1.olduk
Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası
23-27 Temmuz 2014 Bulgaristan (Kazanlak) 1.olduk
Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası
25-29 Temmuz 2014 Ankara. 1.olduk
Grand Prix 1.Ayak Müsabakaları
01-03 Ağustos 2014 Ankara
Grand Prix 2.Ayak Müsabakaları
08-10 Ağustos 2014 Ankara
Grand Prix 3.Ayak Müsabakaları
15-17 Ağustos 2014 Rusya (Kalliningrad)
Grand Prix Finali
20-24 Ağustos 2014 Japonya (Tokyo) 4.olduk
Genç Bayanlar Balkan Şampiyonası
05-09 Ağustos 2014 Sırbistan ( Subotica) 2.olduk
Genç Erkekler Balkan Şampiyonası
13-17 Ağustos 2014 Makedonya (Probishtip) 1.olduk
19 Yaşaltı Bayanlar Avrupa Şampiyonası Finali
16-24 Ağustos 2014 Estonya/Finlandiya 3.olduk
42


20 Yaşatı Erkekler Avrupa Şampiyonası
29 Ağustos-06 Eylül 2014 Çek Cumhuriyeti/Slovakya 7.olduk
A Bayanlar Dünya Şampiyonası Finali
23 Eylül-12 Ekim 2014 İtalya 9. olduk
2- Plaj Voleybolu Milli Müsabakalar ve Sonuçları








15-19 Ocak 2014 / ANAPA-RUSYA / CEV Satellite
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 7.
22-27 Nisan 2014 / FUZHOU-ÇİN / FIVB Open
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 33.
6-10 Mayıs 2014 / ANTALYA-TÜRKİYE / CEV Satellite
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 13.
Sakıp KARALI-İsmail DERİCİOĞLU / 25.
Mustafa Sencer ÜRER-Anıl DURGUT / 25.
Kemal ŞAH-Devrim ALİBABA / 41.
Mert KURT-Sefa URLU / 41.
Tayga BALTACIOGLU-Emir KAVUZLU / 41.
Burcu ATASOY-İzolda KÖRFEZ / 13.
Meliha İSMAİLOĞLU-Bahanur ŞAHİN / 25.
Merve NEZİR-Irmak KESKİN / 25.
Ceren ATİLA-Resmiye ÇAKMAK / 33.
Merve AKTAŞ-Sibel KÜÇÜK / 41.
Sera ERİŞEK-Selin TOY / 41.
15-17 Mayıs 2014 / ANTALYA-TÜRKİYE / CEV Youth Continental Cup
Final
Mustafa Sencer ÜRER-Berke Can BILDIRCIN / 13.
Burhan ZORLUER-Rıfat KANTARCIOGLU / 13.
Esra Betül ÇETİN-Selin YURTSEVER / 1.
Merve NEZİR-Irmak KESKİN / 13.
28 Mayıs-01 Haziran / ANAPA-RUSYA / FIVB Open
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 17.
Ersin DURGUT-Engin ÖZBEK / 33.
6-8 Haziran 2014 / PORTO-PORTEKİZ / U17 Dünya Şampiyonası
Avrupa Elemesi
Mehmet YILDIZ-Thomas Cercis ONDER / 11.
Duygu Nur DOĞAN-Pelin ILGIN / 13.
10-15 Haziran 2014 / MYSLOWICE-POLONYA / U23 Dünya
Şampiyonası
Sefa URLU-Yiğit ONAYLI / 41.
Meliha İSMAİLOĞLU-Esra Betül ÇETİN / 25.
21-22 Haziran 2014 / BAKÜ-AZERBAYCAN / 2016 Olimpiyat Oyunları
Avrupa Kıtası Eleme Turnuvası – 1. Round
Selçuk ŞEKERCİ-Ersin DURGUT / 2.
Murat GİGİNOĞLU-Engin ÖZBEK / 2.
Meliha İSMAİLOĞLU-Fatma YILDIRIM / 3.
Esra Betül ÇETİN-Selin YURTSEVER / 3.
43














26-29 Haziran 2014 / LOZAN-İSVİÇRE / CEV Satellite
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 5.
2-6 Temmuz 2014 / NOVI SAD-SIRBİSTAN / CEV Masters
Selçuk ŞEKERCİ-Murat GİGİNOĞLU / 5.
15-20 Temmuz 2014 / ACAPULCO-MEKSİKA / U17 Dünya Şampiyonası
Thomas Cercis ÖNDER-Mehmet YILDIZ / 9.
Pelin ILGIN-Duygu Nur DOĞAN / 4.
23-27 Temmuz 2014 / LARNAKA-GÜNEY KIBRIS / U21 Dünya
Şampiyonası
Yasin BAYSAL-Safa URLU / 46.
Esra Betül ÇETİN-Selin YURTSEVER / 39.
29 Temmuz-3 Ağustos 2014 / PORTO-PORTEKİZ / U19 Dünya
Şampiyonası
Burhan ZORLUER-Thomas Cercis ÖNDER / 39.
Esra Betül ÇETİN-Selin YURTSEVER / 25.
13-14 Ağustos 2014 / TIMISOARA-ROMANYA / U22 Balkan
Şampiyonası
Yasin BAYSAL-Safa URLU / 1.
Burhan ZORLUER-Mehmet Rıfat KANTARCIOGLU / 7.
Merve NEZİR-Seda CANLI / 1.
Merve AKTAŞ-Irmak KESKİN / 4.
15-17 Ağustos 2014 / TIMISOARA-ROMANYA / Büyükler Balkan
Şampiyonası
Selçuk ŞEKERCİ-Hasan Hüseyin MERMER / 4.
Murat GİGİNOĞLU-Volkan GÖĞTEPE / 1.
Merve NEZİR-Seda CANLI / 9.
Merve AKTAŞ-Irmak KESKİN / 9.
17-27 Ağustos 2014 / NANJING-ÇİN / Gençlik Olimpiyat Oyunları
Esra Betül ÇETİN-Selin YURTSEVER / 9.
07-10 Ağustos 2014 /İsviçre Biel/CEV Masters Tur
Selçuk ŞEKERCİ/Murat GİGİNOĞLU
22-24 Ağustos 2014 / SELANİK-ROMANYA / U20 Balkan Şampiyonası
Burhan ZORLUER-Mehmet Rıfat KANTARCIOGLU / 7.
Merve NEZİR-Seda CANLI / 1.
Merve AKTAŞ-Irmak KESKİN / 4.
21-24 Ağustos 2014 / KRISTIANSAND-NORVEÇ / U18 Avrupa
Şampiyonası
Duygu Nur DOĞAN-Pelin ILGIN / 17.
Mehmet YILDIZ-Thomas Cercis ÖNDER / 25.
28-31 Ağustos 2014 / JURMALA-LETONYA / CEV Satellite
Murat GİGİNOĞLU-Volkan GÖĞTEPE / 5.
29-31 Ağustos 2014 / KIRCAALİ-BULGARİSTAN / Büyükler Balkan
Şampiyonası
Selçuk ŞEKERCİ-Hasan Hüseyin MERMER / 5.
4-7 Eylül 2014 / CESENATICO-İTALYA / U20 Avrupa Şampiyonası
Merve NEZİR-Irmak KESKİN / 9.
Mehmet Rıfat KANTARCIOĞLU-Burhan ZORLUER / 25.
44







5-7 Eylül 2014 / BELGRAD-SIRBİSTAN / Büyükler Balkan Şampiyonası
Murat GİGİNOĞLU-Volkan GÖĞTEPE / 1.
Selçuk ŞEKERCİ-Hasan Hüseyin MERMER / 9.
10-14 Eylül 2014 / BAKÜ-AZERBAYCAN / CEV Masters
Murat GİGİNOĞLU-Volkan GÖĞTEPE / 3.
11-14 Eylül 2014 / STUTTGART-ALMANYA / CEV Satellite
Selçuk ŞEKERCİ-Hasan Hüseyin MERMER / 17.
18-21 Eylül 2014 / ANTALYA-TÜRKİYE / U20 Avrupa Şampiyonası
Sefa Urlu-Hasan Hüseyin MERMER / 9.
Rıfat KANTARCIOGLU-Koray BAYTEMUR / 25.
Yasin BAYSAL-Mert KURT / 25.
Thomas Cercis ÖNDER-Mehmet YILDIZ / 25.
Irmak KESKİN-Selin YURTSEVER / 17.
Esra Betül ÇETİN-Merve NEZİR / 25.
Merve AKTAŞ-Resmiye ÇAKMAK / 25.
Mihrican ÇARMAN-Yaren SENCEL / 25.
20-21 Eylül 2014 / MELLIEHA-MALTA / 2016 Olimpiyat Oyunları
Avrupa Kıtası Eleme Turnuvası – 2. Round
Bahanur ŞAHİN-Ceren ATİLA / 1.
Fatma YILDIRIM-Burcu ATASOY / 1.
23-28 Eylül 2014 / SAO PAULO-BREZİLYA / FIVB Grand Slam
Murat GİGİNOĞLU-Volkan GÖĞTEPE / 5.
4-11 Ekim 2014 / XIAMEN-ÇİN / FIVB Open
Murat GİGİNOĞLU-Volkan GÖĞTEPE / 5.
G- 2013 YILI MİLLİ TAKIMLAR KAMPLARI
1- Salon Voleybolu Kampları
Toplamda 191 kamp gerçekleştirilmiştir. Bunlar:
a) Küçük Erkekler Kampları
 Kamp Adı: Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası, 24-28 Temmuz 2013
Bulgaristan (Sofya)
08-23 Temmuz 2013 İzmir
b) Küçük Kızlar Kampları
 Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası, 17-21 Temmuz 2013 Romanya
(Bükreş)
07-10 Haziran 2013 Ankara ve 08-16 Temmuz 2013 Ankara
c) Yıldız Erkekler Kampları
 Kamp Adı: Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Round Elemesi, 03-07
Ocak 2013, Ankara
12-16 Kasım 2012, 26-30 Kasım 2012, 03 Aralık 2012-03 Ocak 2013
Ankara
 Kamp Adı: İran Kampı 12-17 Mart 2013 İran
45







Kamp Adı: Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası Finali, 12-21 Nisan
2013, Sırbistan (Belgrad)
13-16 Şubat 2013, 18-23 Şubat 2013, 04-12 Mart 2013 ve 17 Mart-10
Nisan 2013 Ankara
Kamp Adı: Belçika ile İkili Kamp Mart-03 Nisan 2013 Ankara
Kamp Adı: Yıldız Erkekler Dünya Şampiyonası Finali, 27 Haziran-07
Temmuz 2013 Meksika
Nisan-10 Mayıs 2013, 22 Mayıs-25 Haziran 2013 Ankara
Kamp Adı: İran ile İkili Kamp Mayıs -05 Haziran 2013 Ankara
Kamp Adı: Yıldız Erkekler Balkan Şampiyonası, 06-10 Ağustos 2013
Bosna Hersek (Odzak/Brcko)
12-16 Haziran 2013 İzmir
Temmuz-05 Ağustos 2013 Ankara
Kamp Adı: Yıldız Erkekler Gelişim Kampı, 10-21 Ağustos 2013
d) Yıldız Kızlar Kampları
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar Brüksel Turnuvası, 15-17 Şubat 2013,
Belçika
27 Ocak-01 Şubat 2013 Ankara
10-14 Şubat 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali, 29 Mart-07 Nisan
2013, Sırbistan
02-19 Mart 2013 Bursa
19-27 Mart 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar İtalya ile İkili Kamp
23-28 Mart 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası,
29 Haziran-03 Temmuz 2013 Tekirdağ
Haziran 2013 Bursa
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar İtalya ile İkili Kamp,Temmuz 2013 İtalya
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar Çin İle İkili Kamp, 21-23 Temmuz 2013 Çin
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar Gelişim Kampı, 02-11 Eylül 2013 Ankara
 Kamp Adı: Christmas Turnuvası,
27-29 Aralık 2013 İspanya (Madrid)
15-26 Aralık 2013 Ankara ve İstanbul
e) Genç Erkekler Kampları
 Kamp Adı: Genç Erkekler Balkan Şampiyonası,30 Temmuz-04 Ağustos
2013 Sırbistan (Kladovo)
26 Mayıs-02 Haziran 2013 İzmir
04-30 Temmuz 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Genç Erkekler İran ile İkili Kamp
25-28 Temmuz 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Genç Erkekler Dünya Şampiyonası Finali,22 Ağustos-01
Eylül 2013 Türkiye (Ankara-İzmir)
06-22 Ağustos 2013 Ankara
46
f) Genç Bayanlar Kampı
 Kamp Adı: Genç Bayanlar Brezilya ile İkili Kamp
05-10 Mayıs 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Genç Bayanlar Dünya Şampiyonası Finali, 21-30 Haziran
2013 Çek Cumhuriyeti
22 Nisan-10 Mayıs 2013 İstanbul
10-21 Mayıs 2013 İzmir
29 Mayıs-19 Haziran 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Genç Bayanlar Çek Cumhuriyeti ile İkili Kamp,
23-25 Mayıs 2013 Çek Cumhuriyeti
 Kamp Adı: Genç Bayanlar Çin ile İkili Kamp,
06-12 Haziran 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Genç Bayanlar Balkan Şampiyonası,
06-08 Eylül 2013 İzmir
17-21 Ağustos 2013 İstanbul
21 Ağustos-01 Eylül 2013 İzmir
g) 23 Yaş Altı Bayanlar Kampları
 Kamp Adı: 23 Yaşaltı Bayanlar Dünya Şampiyonası Finali,
05-12 Ekim 2013 Meksika (Tijuana-Mexicali)
22 Nisan-5 Mayıs 2013 İstanbul
11 Eylül-02 Ekim 2013 Ankara
h) A Erkekler Kampları
 Kamp Adı: A Erkekler Belçika ile İkili Kamp, 09-13 Mayıs 2013
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Şampiyonası 3.Round Elemesi,
02 Haziran 2013, Samsun
28 Nisan-04 Mayıs 2013 İzmir
05 Mayıs 2013 İstanbul
06-10 Mayıs 2013 Ankara
10-13 Mayıs 2013 İstanbul
20-28 Mayıs 2013 Ankara
28 Mayıs-01 Haziran 2013 Samsun
 Kamp Adı: A Erkekler Kanada ile İkili Kamp,
13-19 Mayıs 2013 Kanada
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Şampiyonası 3.Round Elemesi, 09
Haziran 2013, Letonya
03-07 Haziran 2013 İstanbul
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 1.Ayak,
14-16 Haziran 2013 Hırvatistan (Rovinj)
10-11 Haziran 2013 İstanbul
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 2.Ayak,
21-23 Haziran 2013 İsrail (Raanana)
09-18 Haziran 2013 İzmir
18-20 Haziran 2013 İstanbul
 Kamp Adı: Akdeniz Oyunları (Erkekler),
47











20-30 Haziran 2013 Mersin
16-18 Haziran 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 3.Ayak,
28-30 Haziran 2013 Bursa
24-27 Haziran 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 4.Ayak,
05-07 Temmuz 2013 Beyaz Rusya (Mogilev)
02-04 Temmuz 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi Finali,
13-14 Temmuz 2013 Marmaris
08-13 Temmuz 2013 Marmaris
Kamp Adı: A Erkekler Kazakistan Turnuvası (Nursultan Nazarbayev
Başkanlık Kupası),26-31 Ağustos 2013 Kazakistan
09-23 Ağustos 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Erkekler Slovenya İle İkili Kamp:
05-09 Eylül 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Şampiyonası Finali, 20-29 Eylül 2013
Polonya-Danimarka
01-18 Eylül 2013 İstanbul
Kamp Adı: 3.İslami Dayanışma Oyunları, 18 Eylül-01 Ekim 2013
Endonezya
A Erkekler Kampı:
12-19 Eylül 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Erkekler İran ile İkili Kamp
15-19 Eylül 2014 İstanbul
Kamp Adı: A Erkekler Yunanistan ile İkili Kamp:
22-24 Aralık 2013 Ankara
Kamp Adı: A Erkekler Bulgaristan ile İkili Kamp:
28 Aralık 2013-02 Ocak 2014 Bulgaristan (Sofya)
i) A Bayanlar Kampları
 Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 1.Ayak,14-16 Haziran 2013 Bursa
22 Nisan-03 Mayıs 2013 İstanbul
13 Mayıs-01 Haziran 2013 İstanbul
10-13 Haziran 2013 Bursa,
 Kamp Adı: Akdeniz Oyunları (Bayanlar), 20-30 Haziran 2013 Mersin
13 Mayıs-04 Haziran 2013 İstanbul
04-10 Haziran 2013 Ankara
 Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 2.Ayak, 21-23 Haziran 2013
Macaristan (Budapeşte)
18-20 Haziran 2013 Ankara
 Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 3.Ayak, 28-30 Haziran 2013
Romanya(Craiva)
13-18 Haziran 2013 İstanbul
24-27 Haziran 2013 İstanbul
 Kamp Adı: 2013 FIVB Grand Prix 1.Ayak, 02-04 Ağustos 2013 Ankara
15-30 Temmuz 2013
30 Temmuz-01 Ağustos 2013 Ankara
48




Kamp Adı: 2013 FIVB Grand Prix 2.Ayak, 08-11 Ağustos 2013 HongKong
04-05 Ağustos 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Azerbaycan İle İkili Kamp, 24-28 Temmuz 2013
İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Şampiyonası Finali, 06-14 Eylül 2013
Almanya-İsviçre
25-31 Ağustos 2013 İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Bulgaristan ile İkili Kamp, 02-03 Eylül 2013
Bulgaristan (Avrupa Şampiyonası Finali öncesi kamp)
2- Plaj Voleybolu Kampları
 16 Mart-6 Nisan 2013 / CEV Satellite Antalya Hazırlık Kampı / Antalya
 8-22 Mayıs 2013 / Akdeniz Oyunları Hazırlık Kampı / Alanya
 22 Mayıs-1 Haziran 2013 / Akdeniz Oyunları hazırlık kampı / Alanya
 11-15 Haziran 2013 / Akdeniz Oyunları hazırlık kampı / Alanya
 10 Temmuz-1 Ağustos 2013 / Yaş Grupları Avrupa Şampiyonası
hazırlık kampı / İzmir
 22-25 Temmuz 2013 / Balkan Şampiyonası hazırlık kampı / İzmir
 1-23 Ağustos 2013 / Yaş Grupları Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı /
İzmir
 7-14 Ekim 2013 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
 15-26 Ekim 2013 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
 29 Ekim-8 Kasım 2013 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
 12-15 Kasım 2013 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
 18-22 Kasım 2013 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
 23 Kasım-3 Aralık 2013 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
H- 2014 YILI MİLLİ TAKIMLAR KAMPLARI
1- Salon Voleybolu Kampları
a) Küçük Erkekler Kampları
 Kamp Adı: Küçük Erkekler Balkan Şampiyonası, 25-29 Temmuz 2014
Ankara
02-08 Şubat 2014 Ankara, 01-24 Temmuz 2014 Ankara

b) Küçük Kızlar Kampları
Kamp Adı: Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası, 22-26 Temmuz 2014
Sırbistan (Ivanjica)
27 Ocak-09 Şubat 2014 Ankara, 16 Haziran-21 Temmuz 2014 Ankara
c) Yıldız Erkekler Kampları
 Kamp Adı: Yıldız Erkekler Balkan Şampiyonası, 16-20 Temmuz 2014
Romanya (Izvorani)
01-15 Temmuz 2014 İzmir
 Kamp Adı: Yıldız Erkekler Gelişim kampı 29 Temmuz-13 Ağustos 2014
İzmir
49
d) Yıldız Kızlar Kampları
Kamp Adı: Yıldız Kızlar Balkan Şampiyonası, 23-27 Temmuz 2014
Bulgaristan (Kazanlak)
27 Ocak-14 Şubat 2014 Ankara
06-13 Temmuz 2014 İstanbul
17-23 Temmuz 2014 İstanbul
 Kamp Adı: Yıldız Kızlar İtalya İle İkili Kamp, 13-17 Temmuz 2014
İtalya

e) Genç Erkekler Kampları
 Kamp Adı: 20 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Raund
Elemesi,25-27 Nisan 2014 Ankara
01-09 Ocak 2014 Ankara
02-06 Şubat 2014 İstanbul
16-27 Mart 2014 Ankara
06-23 Nisan 2014 Ankara
 Kamp Adı: Genç Erkekler Belçika ile İkili Kamp, 16-20 Mart 2014
Ankara
 Kamp Adı:Genç Erkekler Polonya ile İkili Kamp, 15-19 Nisan 2014
Ankara
 Kamp Adı: Genç Erkekler Balkan Şampiyonası , 13-17 Ağustos 2014
Makedonya (Probishtip)
01-11 Temmuz 2014 İzmir
11-25 Temmuz 2014 Antalya
30 Temmuz-12 Ağustos 2014
 Kamp Adı: Genç Erkekler Brezilya ile İkili Kamp, 06-13 Temmuz 2014
İzmir
 Kamp Adı: Genç Erkekler Çin İle İkili Kamp, 4-8 Ağustos 2014
 Kamp Adı:20 Yaşatı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 29 Ağustos-06 Eylül
2014 Çek Cumhuriyeti/Slovakya
18-27 Ağustos 2014 İstanbul
f) Genç Bayanlar Kampı
 Kamp Adı: 19 Yaşaltı Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2.Raund Elemesi,
25-27 Nisan 2014 Hırvatistan (Rovinj)
17-24 Mart 2014 İzmir
24 Mart-02 Nisan 2014 Ankara
19-24 Nisan 2014 İstanbul
 Kamp Adı: Genç Bayanlar Rusya ile İkili Kamp, 29 Mart-02 Nisan 2014
Ankara
 Kamp Adı: Genç Bayanlar İtalya ikili Kamp, 19-23 Temmuz 2014 İtalya
 Kamp Adı: Genç Bayanlar Balkan Şampiyonası, 05-09 Ağustos 2014
Sırbistan ( Subotica)
05-19 Temmuz 2014 Ankara
26 Temmuz-04 Ağustos 2014 Ankara
50

Kamp Adı: 19 Yaşaltı Bayanlar Avrupa Şampiyonası Finali,16-24
Ağustos 2014 Estonya/Finlandiya
10-13 Ağustos 2014 İstanbul
g) A Erkekler Kampları
 Kamp Adı: A Erkekler Dünya Şampiyonası 3.Round Elemesi, 3-05 Ocak
2014 Almanya (Ludwigsburg)
19-27 Aralık 2013 Ankara
27-28 Aralık 2013 İstanbul
01 Ocak 2014 İstanbul
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Şampiyonası 2.Raund 1.Turnuvası, 22-25
Mayıs 2014 Danimarka (Kopenhag)
04-21 Mayıs 2014 İzmir ve İstanbul,
14-18 Mayıs 2014 İzmir
19-21 Mayıs 2014 İstanbul
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 2.Ayak, 14-15 Haziran 2014 İzmir
25 Mayıs-06 Haziran 2014 Ankara
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 3.Ayak, 21-22 Haziran 2014
Makedonya
08-20 Haziran 2014 İzmir
 Kamp Adı: A Erkekler Dünya Ligi Finali, 27-29 Haziran 2014 Bursa
18-26 Haziran 2014 İstanbul
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 4.Ayak, 27-28 Haziran 2014
Slovenya
23-25 Haziran 2014 İzmir
25 Haziran 2014 İstanbul
 Kamp Adı: A Erkekler Avrupa Ligi 5.Ayak, 05-06 Temmuz 2014
Marmaris
29 Haziran-04 Temmuz 2014 Marmaris
h) A Bayanlar Kampları
Kamp Adı: A Bayanlar Dünya Şampiyonası 3.Round Elemesi, 03-05
Ocak 2014 Ankara
19-30 Aralık 2013 İstanbul
01-02 Ocak 2014 Ankara
 Kamp Adı: A Bayanlar Çek Cumhuriyeti İkili Kamp, 28-31 Aralık 2013
İstanbul (Dünya Şampiyonası Eleme Turnuvası öncesi yapılan kamp)
 Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2.Raund 1.Turnuvası, 2325 Mayıs 2014 Beyaz Rusya (Mogilev)
Nisan-28 Mayıs 2014 İstanbul
 Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2.Raund 2.Turnuvası, 30
Mayıs-01 Haziran 2014 İzmir
28-30 Mayıs 2014 İzmir
 Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 1.Ayak, 07-08 Haziran 2014 Mersin
28 Mayıs-02 Haziran 2014 İzmir
02-07 Haziran 2014 Mersin
 Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 2.Ayak, 14-15 Haziran 2014
Bulgaristan

51










09-13 Haziran 2014 İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 3.Ayak, 21-22 Haziran 2014 Bursa
16 Haziran 2014 İstanbul
17-20 Haziran 2014 Bursa
Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 4.Ayak, 27-28 Haziran 2014
Azerbaycan
23-26 Haziran 2014 İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 5.Ayak, 05-06 Temmuz 2014
Marmaris
29 Haziran-02 Temmuz 2014 İstanbul
02-04 Temmuz 2014 Marmaris
Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi 6.Ayak, 11-12 Temmuz 2014
Slovenya
07-10 Temmuz 2014 İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi Finali, 16 Temmuz 2014 Bursa
16-18 Temmuz 2014 Bursa ve İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Hırvatistan Kampı,18-22 Temmuz 2014
Hırvatistan
Kamp Adı: A Bayanlar Avrupa Ligi Finali, 19 Temmuz 2014 Almanya
Kamp Adı: Grand Prix 1.Ayak Müsabakaları , 01-03 Ağustos 2014
Ankara
20 Haziran-30 Temmuz 2014 İstanbul
Kamp Adı: Grand Prix 3.Ayak Müsabakaları, 15-17 Ağustos 2014
Rusya (Kalliningrad)
11 Ağustos 2014 İstanbul
Kamp Adı: A Bayanlar Dünya Şampiyonası Finali, 23 Eylül-12 Ekim
2014 İtalya
01-12 Eylül 2014 İstanbul
13-15 Eylül 2014 İtalya (Roma)
16-19 Eylül 2014 Hollanda (Amsterdam)
2- Plaj Voleybolu Kampları
 2-12 Ocak 2014 / CEV Satellite Rusya turnuvası hazırlık kampı /
Ankara
 6-10 Ocak 2014 / CEV Youth Continental Cup hazırlık kampı / Ankara
 28 Ocak-14 Şubat 2014 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
 14-19 Şubat 2014 / CEV Youth Continental Cup hazırlık kampı /
Ankara
 23 Şubat-2 Mart 2014 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Ankara
 26-28 Şubat 2014 / CEV Youth Continental Cup hazırlık kampı /
Ankara
 3-5 Mart 2014 / CEV Youth Continental Cup hazırlık kampı / Ankara
 3-8 Mart 2014 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Antalya
 10-12 Mart 2014 / CEV Youth Continental Cup hazırlık kampı / İstanbul
 13-27 Mart 2014 / FIVB Dünya Turu ve CEV Satellite Antalya hazırlık
kampı / Antalya
 1 Nisan-25 Mayıs 2014 / FIVB Dünya Turu ve CEV Satellite Antalya
hazırlık kampı / Antalya
52























7 Nisan-14 Mayıs 2014 / CEV Youth Continental Cup hazırlık kampı /
Antalya
22-28 Nisan 2014 / İkili Kamp-Yunanistan / Yunanistan-Selanik
26 Mayıs-5 Haziran 2014 / U17 Dünya Şampiyonası hazırlık kampı /
Ankara
29 Mayıs-1 Haziran 2014 / TVF Pro Beach Tour Atlantis Etabı / Ankara
19 Mayıs-8 Haziran 2014 / U23 Dünya Şampiyonası hazırlık kampı /
Antalya
9-12 Haziran 2014 / FIVB Dünya Turu ve CEV Continental Cup hazırlık
kampı / Antalya
12-20 Haziran 2014 / TVF Pro Beach Tour Çeşme Etabı / İzmir
19-23 Haziran 2014 / İstanbul
20-23 Haziran 2014 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Antalya
23-28 Haziran 2014 / TVF Pro Beach Tour Şile Etabı / İstanbul
29 Haziran-1 Temmuz 2014 / İstanbul
2-6 Temmuz 2014 / TVF Pro Beach Tour Marmaris Etabı / Muğla
6-11 Temmuz 2014 / U17 hazırlık kampı / İzmir
10-14 Temmuz 2014 / TVF Pro Beach Tour Ayvalık Etabı / Balıkesir
16-21 Temmuz 2014 / TVF Pro Beach Tour Sinop Etabı / Sinop
16-27 Temmuz 2014 / İstanbul Gelişim Kampı / İstanbul
30 Temmuz-09 Ağustos 2014 / U22 Avrupa Şampiyonası hazırlık
kampı / Antalya
3-18 Ağustos 2014 / U18 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı / İzmir
25-31 Ağustos 2014 / U20 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı / İzmir
1-17 Eylül 2014 / U22 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı / AlanyaFethiye
7-10 Eylül 2014 / CEV Satellite Stuttgart Turnuvası hazırlık kampı /
İstanbul
15-19 Eylül 2014 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Fethiye
3-18 Eylül 2014 / CEV Continental Cup hazırlık kampı / Alanyaİstanbul
1-4 Ekim 2014 / FIVB Dünya Turu hazırlık kampı / Antalya
53
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 16.09.2012‐30.09.2014(25 AY)
ÖZEL GELİR / GİDER TABLOSU GİDERLER
GELİRLER 15.09.2012 DEVİR
YURTİÇİ FAALİYET GİDERLERİ
YURTDIŞI FAALİYET GİDERLERİ
YURTİÇİ KAMP GİDERLERİ
YURTDIŞI KAMP GİDERLERİ
EĞİTİM GİDERLERİ
ALTYAPI ÇALIŞMALARI GİDERLERİ
PROJE GİDERLERİ
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
SGM YARDIMI SPOR TOTO (REKLAM GELİRİ)
KATILIM PAYI‐BAŞVURU HARÇLARI SPORCU ANTR‐HAKEM LİSANS‐VİZE‐TRANSFER
MİLLİ VE TEMSİLİ MÜSABAKA GELİRLERİ
TRANSFER GELİRLERİ
İTİRAZ GELİRLERİ
791.133,09 TL
CEZA GELİRLERİ
13.464,00 TL
YAYIN GELİRLERİ
463.645,07 TL
SPONSORLUK GELİRLERİ
216.313,12 TL
REKLAM GELİRLERİ
485.189,45 TL
EĞİTİM GELİRLERİ
993.599,72 TL
KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ
523.512,83 TL
HEDİYELİK EŞYA (ÜRÜN) SATIŞ GELİRİ
973.534,39 TL
BAĞIŞLAR
4.750.000,00 TL
ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATKI PAYI
1.247.913,40 TL DİĞER GELİRLER
1.334.553,47 TL
8.435.096,57 TL
ANKARA PERSONEL BRÜT ÜCRET GİDERLERİ
4.083.677,86 TL
İSTANBUL PERSONEL BRÜT ÜCRET GİDERLERİ
1.146.546,94 TL
ANKARA BAŞKENT VOLEYBOL KAMPÜSÜ PROJE GİDERLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ PROJE GİDERLERİ
İSTANBUL PLAJ VOLEYBOL SAHASI PROJE GİDERLERİ
BURSA KARKAS YAPIM İŞİ PROJESİ
BURSA C.GÖLLÜ SPOR SALONU GİDERLERİ
BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ SPOR SALONU GİDERLERİ
ANTALYA PLAJ VOLEYBOL SAHASI PROJE GİDERLERİ
İZMİR ATATÜRK VOLEYBOL KAMPÜSÜ PROJE GİDERLERİ
TVF'YE AİT 6 SALONUN KAMERA SİSTEM GİDERLERİ
8.890.207,19 TL
3.867.760,39 TL
1.873.756,83 TL
378.114,83 TL
533.484,12 TL
8.522.877,82 TL
9.210.391,67 TL
İZMİR PERSONEL BRÜT ÜCRET GİDERLERİ
315.132,64 TL
BURSA PERSONEL BRÜT ÜCRET GİDERLERİ
75.791,85 TL
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BRÜT ÜCRET GİDERLERİ (YABANCI)
2.034.899,91 TL
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI
391.326,76 TL
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ
114.445,48 TL
YILLIK İZİN ÜCRETLERİ
2.394,62 TL
SOSYAL YARDIM GİDERLERİ
270.880,51 TL
TOPLANTI GİDERLERİ
DİĞER ORGANİZASYON VE FAALİYETLER GİDERLERİ
DOPİNG KONTROL VE ANALİZ GİDERLERİ
ÖDÜL GİDERLERİ
BÜRO GİDERLERİ
DİĞER GİDERLER
263.427,95 TL
1.357.490,86 TL
49.537,78 TL
1.418.578,13 TL
2.451.761,36 TL
10.422.683,13 TL
ANKARA VOLLEY HOTEL HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ
1.808.249,64 TL
ANKARA ELEKTRİK GİDERLERİ
844.257,85 TL
ANKARA SU TÜKETİM GİDERLERİ
147.193,98 TL
ANKARA DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERLERİ
350.301,98 TL
ANKARA BAKIM‐ONARIM GİDERLERİ
1.016.867,42 TL
ANKARA SİGORTA GİDERLERİ
20.871,45 TL
İSTANBUL ELEKTRİK GİDERLERİ
500.591,55 TL
İSTANBUL SU TÜKETİM GİDERLERİ
99.036,12 TL
İSTANBUL DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERLER
321.022,65 TL
İSTANBUL BAKIM‐ONARIM GİDERLERİ
396.758,44 TL
İZMİR ELEKTRİK GİDERLERİ
336.238,11 TL
İZMİR SU TÜKETİM GİDERLERİ
66.668,68 TL
İZMİR DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERLERİ
83.182,10 TL
İZMİR BAKIM‐ONARIM GİDERLERİ
628.858,64 TL
İZMİR SİGORTA GİDERLERİ
34.449,38 TL
BURSA ELEKTRİK GİDERLERİ
159.811,17 TL
BURSA SU TÜKETİM GİDERLERİ
1.014,24 TL
BURSA DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERLERİ
75.745,96 TL
BURSA BAKIM‐ONARIM GİDERLERİ
4.865.615,51 TL
5.995.000,00 TL
30.850.000,00 TL
1.617.954,16 TL
9.212.935,76 TL
1.197.943,59 TL
145.600,91 TL
28.266,96 TL
170.759,07 TL
240.000,00 TL
9.563.439,24 TL
954.834,70 TL
1.038.285,05 TL
5.349.935,34 TL
176.564,44 TL
2.512,69 TL
380.077,32 TL
4.377.682,65 TL
343.604,05 TL
BURSA SİGORTA GİDERLERİ
23.303,24 TL
ANTALYA BAKIM ONARIM GİDERLERİ
17.340,81 TL
MİLLİ TAKIM SAĞLIK GİDERLERİ
430.178,95 TL
YURTİÇİ ÖDENEN AİDAT GİDERLERİ
12.200,77 TL
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
110.921,88 TL
SATIŞTAN İADELER
173.963,04 TL
KAMBİYO VE BORSA DEĞER AZALIŞLARI 532.892,54 TL
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR
9.608,57 TL
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
1.558.424,18 TL
DİĞER GİDER VE ZARARLAR
92,73 TL
İL TEMSİLCİLİKLERİ OFİS GİDERLERİ
32.319,70 TL
DANIŞMA KURULU GİDERLERİ
286.713,31 TL
GİDERLER TOPLAMI
GELİR FAZLASI GENEL TOPLAM 60.257.635,50 TL GELİRLER TOPLAMI 15.909.771,89 TL GİDER FAZLASI 76.167.407,39 TL GENEL TOPLAM 54
76.167.407,39 TL
76.167.407,39 TL
I‐DÖNEN VARLIKLAR
A‐Hazır Değerler
1‐Kasa
2‐Alınan Çekler
3‐Bankalar
4‐Diğer Hazır Değerler
C‐Ticari Alacaklar
1‐Alıcılar
2‐Alacak Senetleri
5‐Verilen Depozito ve Tem.
D‐Diğer Alacaklar
5‐Diğer Çeşitli Alacaklar
E‐Stoklar
4‐Ticari Mallar
5‐Diğer Stoklar
7‐Verilen Sipariş Avansları
H‐Diğer Dönen Varlıklar
1‐Devreden K.D.V.
5‐İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II‐DURAN VARLIKLAR
A‐Ticari Alacaklar
'5‐Verilen Depozito ve Tem.
D‐Maddi Duran Varlıklar
3‐Binalar
5‐Taşıtlar
6‐Demirbaşlar
8‐Birikmiş Amortismanlar (‐)
9‐Yapılmakta Olan Yatırımlar
10‐Verilen Avanslar
E‐Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1‐Haklar
7‐Birikmiş Amortismanlar (‐)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
A‐Teminat Mektubundan Alacaklar
GENEL TOPLAM
AÇIKLAMA
AKTİF (VARLIKLAR)
55
28.865,93
‐28.865,93
133.853,93
2.789.543,16
‐55.415.854,99
52.492.655,34
107,20
1.363.629,49
15.162,81
220.191,06
109.150,42
64.012,60
445.476,94
2.676,00
1.792,92
126.090,00
4.307.630,94
6.655.813,18
14.423,42
539.854,40
16.719.145,73
114.084,13
225.300,00
304,64
1.378.792,30
329.341,48
64.012,60
448.152,94
6.881.417,82
304,64
6.656.117,82
225.300,00
301.988,12
‐231.239,05
53.713.902,32
172.252,70
9.040.400,71
‐62.317.201,61
189.935,79
201.431,67
327.576,39
237.480,44
2.700,00
2.105.257,08
1.545.684,20
70.749,07
609.354,12
189.935,79
201.431,67
327.576,39
237.480,44
2.107.957,08
17.387.507,68
30.9.2014
16.9.2012
4.435.513,86
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
AÇIKLAMA
870.038,98
21.131.992,24 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
1.545.684,20 NAZIM HESAPLAR
A‐Teminat Mektubundan Borçlar
22.677.676,44 GENEL TOPLAM
III‐KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B‐Ticari Borçlar
1‐Satıcılar
4‐Alınan Depozito ve Teminatlar
C‐Diğer Borçlar
4‐Personele Borçlar
5‐Diğer Çeşitli Borçlar
D‐Alınan Avanslar
1‐Alınan Sipariş Avansları
2‐Alınan Diğer Avanslar
F‐Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.
1‐Ödenecek Vergi ve Fonlar
2‐Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
H‐Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.
1‐Gelecek Aylara Ait Gelirler
2‐Gider Tahakkkukları
I‐Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2‐Diğer K.D.V.
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
20.261.953,26 V‐ÖZKAYNAKLAR
D‐Geçmiş Yıllar Karları
1‐Geçmiş Yıllar Karları
F‐Dönem Net Karı (Zararı)
1‐Dönem Net Zararı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
(TL)
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
16.09.2012 - 30.09.2014 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO
‐9.789.824,10
14.655.439,61
79.243,14
67.779,28
60.000,00
1.494,69
265.043,14
803.559,08
513.382,98
225.300,00
‐9.789.824,10
14.655.439,61
147.022,42
60.000,00
266.537,83
1.316.942,06
16.9.2012
ÖNCEKİ DÖNEM
6.881.417,82
6.656.117,82
225.300,00
4.865.615,51
1.790.502,31
‐1.917.525,36
17.827.297,25
410.729,97
89.031,15
46.067,19
110.448,20
308.519,90
464.252,38
3.168.422,67
624.748,89
1.545.684,20
‐1.917.525,36
17.827.297,25
499.761,12
156.515,39
772.772,28
3.793.171,56
30.9.2014
CARİ DÖNEM
22.677.676,44
21.131.992,24
1.545.684,20
15.909.771,89
5.222.220,35
PASİF (KAYNAKLAR)
56
3.079.161,80 GELİRLER TOPLAMI 1.580.295,23 GİDER FAZLASI 4.659.457,03 GENEL TOPLAM GİDERLER TOPLAMI
GELİR FAZLASI GENEL TOPLAM GELİRLER *06.11.2014 Tarih ve saat 17.54 itibariyle alınan mizana göre düzenlenmiştir.
KATILIM PAYI‐BAŞVURU HARÇLARI SPORCU ANTR‐HAKEM LİSANS‐VİZE‐TRANSFER
TRANSFER GELİRLERİ
İTİRAZ GELİRLERİ
SPONSORLUK GELİRLERİ
REKLAM GELİRLERİ
EĞİTİM GELİRLERİ
KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ
HEDİYELİK EŞYA (ÜRÜN) SATIŞ GELİRİ
DİĞER GELİRLER
YURTİÇİ FAALİYET GİDERLERİ
YURTDIŞI FAALİYET GİDERLERİ
YURTİÇİ KAMP GİDERLERİ
YURTDIŞI KAMP GİDERLERİ
EĞİTİM GİDERLERİ
ALTYAPI ÇALIŞMALARI GİDERİ
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
TOPLANTI GİDERLERİ
DİĞER ORGANİZASYON VE FAALİYETLER GİDERLERİ
ÖDÜL GİDERLERİ
BÜRO GİDERLERİ
DİĞER GİDERLER
30.09.2014 DEVRİ
1.917.525,36
36.243,14
126.921,61
2.785,19
35.805,35
15.083,66
76.122,75
14.065,69
127,12
398.726,41
22.160,20
30.433,59
2.418,38
126.701,63
274.041,72
GİDERLER
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 01.10.2014‐31.10.2014(31 GÜNLÜK)
ÖZEL GELİR / GİDER TABLOSU 4.659.457,03
4.659.457,03
500,00
4.093.478,14
13.949,99
721,55
21.342,80
85.863,87
104.479,06
210.778,71
17.240,30
111.102,61
57
I‐DÖNEN VARLIKLAR
A‐Hazır Değerler
1‐Kasa
2‐Alınan Çekler
3‐Bankalar
4‐Diğer Hazır Değerler
C‐Ticari Alacaklar
1‐Alıcılar
2‐Alacak Senetleri
5‐Verilen Depozito ve Tem.
D‐Diğer Alacaklar
5‐Diğer Çeşitli Alacaklar
E‐Stoklar
4‐Ticari Mallar
5‐Diğer Stoklar
7‐Verilen Sipariş Avansları
H‐Diğer Dönen Varlıklar
1‐Devreden K.D.V.
5‐İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II‐DURAN VARLIKLAR
A‐Ticari Alacaklar
'5‐Verilen Depozito ve Tem.
D‐Maddi Duran Varlıklar
3‐Binalar
5‐Taşıtlar
6‐Demirbaşlar
8‐Birikmiş Amortismanlar (‐)
9‐Yapılmakta Olan Yatırımlar
10‐Verilen Avanslar
E‐Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1‐Haklar
7‐Birikmiş Amortismanlar (‐)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
A‐Teminat Mektubundan Alacaklar
GENEL TOPLAM
AÇIKLAMA
AKTİF (VARLIKLAR)
301.988,12
‐231.239,05
53.713.902,32
172.252,70
9.040.400,71
‐62.317.201,61
189.935,79
201.431,67
327.576,39
237.480,44
1.545.684,20
70.749,07
609.354,12
189.935,79
201.431,67
327.576,39
20.261.953,26
22.677.676,44
870.038,98
21.131.992,24
1.545.684,20
301.988,12
‐231.239,05
53.730.152,32
172.252,70
9.042.982,91
‐62.317.201,61
192.435,79
42.625,95
336.011,39
236.037,99
2.700,00
2.700,00
237.480,44
3.034.804,48
2.107.957,08
48.296,24
1.059.207,70
17.150.645,92
133.057,35
2.105.257,08
14.423,42
539.854,40
16.719.145,73
114.084,13
17.387.507,68
AÇIKLAMA
891.371,18
22.934.758,20 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
1.545.684,20 NAZIM HESAPLAR
1.545.684,20
A‐Teminat Mektubundan Borçlar
24.480.442,40 GENEL TOPLAM
70.749,07
III‐KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B‐Ticari Borçlar
1‐Satıcılar
4‐Alınan Depozito ve Teminatlar
C‐Diğer Borçlar
4‐Personele Borçlar
3.037.504,48
5‐Diğer Çeşitli Borçlar
D‐Alınan Avanslar
1‐Alınan Sipariş Avansları
2‐Alınan Diğer Avanslar
236.037,99
F‐Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.
1‐Ödenecek Vergi ve Fonlar
336.011,39
2‐Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
H‐Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.
1‐Gelecek Aylara Ait Gelirler
2‐Gider Tahakkkukları
42.625,95
I‐Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2‐Diğer K.D.V.
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
22.043.387,02 V‐ÖZKAYNAKLAR
D‐Geçmiş Yıllar Karları
192.435,79
1‐Geçmiş Yıllar Karları
F‐Dönem Net Karı (Zararı)
628.186,32
1‐Dönem Net Zararı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
18.391.207,21
CARİ DÖNEM
01.10.2014-31.10.2014
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2014-30.09.2014
(TL)
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
01.10.2014 - 31.10.2014 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO
ÖNCEKİ DÖNEM
‐1.917.525,36
17.827.297,25
410.729,97
89.031,15
46.067,19
110.448,20
308.519,90
464.252,38
3.168.422,67
624.748,89
1.545.684,20
‐1.917.525,36
17.827.297,25
499.761,12
156.515,39
772.772,28
3.793.171,56
5.222.220,35
22.677.676,44
21.131.992,24
1.545.684,20
15.909.771,89
01.01.2014-30.09.2014
1.580.295,23
17.827.297,25
128.885,04
91.146,90
45.551,44
138.743,20
268.303,23
417.601,59
2.118.907,04
318.027,28
1.545.684,20
1.580.295,23
17.827.297,25
220.031,94
184.294,64
685.904,82
2.436.934,32
3.527.165,72
24.480.442,40
22.934.758,20
1.545.684,20
19.407.592,48
01.10.2014-31.10.2014
CARİ DÖNEM
PASİF (KAYNAKLAR)
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
104.633,43
TOPLANTI GİD.
10.083.844,99
121.183,42
10.205.028,41
GELİR FAZLASI
GENEL TOPLAM GİDER FAZLASI GENEL TOPLAM TOPLAM DİĞER GELİRLER
804.803,04
DİĞER GİDERLER
TOPLAM ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATKI PAYI
EĞİTİM GELİRLERİ
329.732,10
36.287,52
HEDİYELİK EŞYA SATIŞ GELİRİ
KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ
REKLAM GELİRLERİ
SPONSORLUK GELİRLERİ
YAYIN GELİRLERİ
ÖDÜL GİD.
DOPİNG KONTROL VE ANALIZ 0,00
458.393,97
PERSONEL GİD.
DİĞER ORG.VE FAAL.GİD.
140.103,60
DEMİRBAŞ ALIM GİD.
18.613,26
CEZA GELİRLERİ
1.077.288,19
PROJE GİD. SPOR MLZ.GİD.
İTİRAZ GELİRLERİ
1.470.484,31
TRANSFER GELİRLERİ
MİLLİ VE TEMSİLİ MÜS.KAT.GEL.
SPORCU ANT‐HAKEM LİSANS, VİZE , TRANFER
KATKI PAYI‐BAŞVURU HARÇ ALTYAPI ÇAL.GİD.
313.783,00
0,00
YURTİÇİ KAMP GİD.
EĞİTİM GİD. 1.136.754,38
YURTDIŞI FAAL.GİD. 205.145,59
2.070.297,24
YURTİÇİ FAALİYET GİD.
YURTDIŞI KAMP GİD. SGM YARDIMI
1.917.525,36
30.09.2014 DEVRİ
SPOR TOTO
GELİRLER
GİDERLER
GELİR/GİDER TABLOSU
10.205.028,41
10.205.028,41
230.729,47
228.345,68
8.533,76
607.034,87
383.075,75
2.164.793,26
0,00
41.483,54
13.518,25
2.192,94
0,00
3.925.320,89
0,00
2.200.000,00
400.000,00
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 01/10/2014‐31/12/2014 TAHMİNİ BÜTÇE TASARISI
69
450.000,00
EĞİTİM GİD. 35.320.000,00
0,00
35.320.000,00
GELİR FAZLASI
GENEL TOPLAM 4.530.000,00
500.000,00
50.000,00
TOPLAM DİĞER GİDERLER
ÖDÜL GİD.
DOPİNG KONTROL VE ANALIZ 1.050.000,00
150.000,00
TOPLANTI GİD.
DİĞER ORG.VE FAAL.GİD.
6.150.000,00
GİDER FAZLASI GENEL TOPLAM TOPLAM DİĞER GELİRLER
ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATKI PAYI
EĞİTİM GELİRLERİ
HEDİYELİK EŞYA SATIŞ GELİRİ
KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ
REKLAM GELİRLERİ
SPONSORLUK GELİRLERİ
550.000,00
DEMİRBAŞ ALIM GİD.
PERSONEL GİD.
YAYIN GELİRLERİ
740.000,00
CEZA GELİRLERİ
İTİRAZ GELİRLERİ
MİLLİ VE TEMSİLİ MÜS.KAT.GEL.
SPORCU ANT‐HAKEM LİSANS, VİZE , TRANFER
KATKI PAYI‐BAŞVURU HARÇ SPOR MLZ.GİD.
5.450.000,00
350.000,00
YURTDIŞI KAMP GİD. PROJE GİD. 1.350.000,00
YURTİÇİ KAMP GİD.
4.500.000,00
3.500.000,00
YURTDIŞI FAAL.GİD. ALTYAPI ÇAL.GİD.
SGM YARDIMI
6.000.000,00
YURTİÇİ FAALİYET GİD.
SPOR TOTO
GELİRLER
GİDERLER
GELİR/GİDER TABLOSU
35.320.000,00
35.320.000,00
2.300.000,00
200.000,00
600.000,00
80.000,00
3.800.000,00
700.000,00
4.750.000,00
375.000,00
115.000,00
25.000,00
925.000,00
2.150.000,00
1.950.000,00
12.000.000,00
5.350.000,00
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TASARISI
70
495.000,00
EĞİTİM GİD. 38.429.000,00
0,00
38.429.000,00
GELİR FAZLASI
GENEL TOPLAM 4.983.000,00
550.000,00
55.000,00
TOPLAM DİĞER GİDERLER
ÖDÜL GİD.
DOPİNG KONTROL VE ANALIZ 1.155.000,00
165.000,00
TOPLANTI GİD.
DİĞER ORG.VE FAAL.GİD.
6.800.000,00
GİDER FAZLASI GENEL TOPLAM TOPLAM DİĞER GELİRLER
ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATKI PAYI
EĞİTİM GELİRLERİ
HEDİYELİK EŞYA SATIŞ GELİRİ
KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ
REKLAM GELİRLERİ
SPONSORLUK GELİRLERİ
605.000,00
DEMİRBAŞ ALIM GİD.
PERSONEL GİD.
YAYIN GELİRLERİ
814.000,00
CEZA GELİRLERİ
İTİRAZ GELİRLERİ
MİLLİ VE TEMSİLİ MÜS.KAT.GEL.
SPORCU ANT‐HAKEM LİSANS, VİZE , TRANFER
KATKI PAYI‐BAŞVURU HARÇ SPOR MLZ.GİD.
5.777.000,00
385.000,00
YURTDIŞI KAMP GİD. PROJE GİD. 1.485.000,00
YURTİÇİ KAMP GİD.
4.950.000,00
3.850.000,00
YURTDIŞI FAAL.GİD. ALTYAPI ÇAL.GİD.
SGM YARDIMI
6.360.000,00
YURTİÇİ FAALİYET GİD.
SPOR TOTO
GELİRLER
GİDERLER
GELİR/GİDER TABLOSU
38.429.000,00
38.429.000,00
2.457.500,00
220.000,00
660.000,00
88.000,00
4.180.000,00
770.000,00
5.035.000,00
412.500,00
126.500,00
27.500,00
1.017.500,00
2.365.000,00
2.145.000,00
13.200.000,00
5.724.500,00
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TASARISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 006 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content