close

Enter

Log in using OpenID

ÇELİK KONSTRÜKSİYON SİSTEMLİ DEPO YAPIM

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Mehmet Tektaş
Doğum Tarihi: 5 Haziran 1966
Öğrenim Durumu: Üniversite
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Matematik
Anadolu Üniversitesi
1988
Y. Lisans
Matematik
Marmara Üniversitesi
1992
Matematik
Marmara Üniversitesi
1998
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Yüksek Lisans Tezi: Uygulamaları ve Karşılaştırmalı Yorumları ile Bazı Doğrusal Olmayan
Programlama Teknikleri
Doktora Tezi: TCDD Şebeke Optimizasyon Probleminin Matematik Programlama-Heuristic
Yaklaşım ile Çözümü
İdari Görevler: Kültür Dersleri Koordinatörlüğü (1999-2010)
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar.Gör.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-Marmara Üniversitesi 1989-1993
Öğr.Gör.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-Marmara Üniversitesi 1993-1999
Yrd.Doç.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-Marmara Üniversitesi 1999-
Ödüller :1993 : M.Ü. T.B.M.Y.O Yılın En Başarılı Öğretim Elemanı
1994 : M.Ü.Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başarı Belgesi
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1) Çalışkan,E.B., “Şifreleme Algoritmalarının Performans – Kripto Analizleri Ve Eğitimde
Kullanılması”,Marmara Üniversitesi, 2004.
2) Gündüz,A., “Tornalama İşleminde Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Bulanık Mantık ve Yapay Sinir
Ağlarıyla Tahmini”, Marmara Üniversitesi, 2006.
3) Hüseyin.C.Egelioğlu., “Dönüşüm Geometrisi ve Dörtgensel Bölgelerin Alanlarının Bilgisayar
Destekli Öğretilmesinin Başarıya ve Epistemolojik İnanca Etkisi” , Istanbul 2007.
4) Demirel,Ö.,“ANFIS ve ARMA ile Elektrik Enerjisi Talep Tahmini” Marmara Üniversitesi, 2009.
5) Ayyıldız,Y., “Web Tabanlı Algoritma Eğitimi, Marmara Üniversitesi, (Aralık-2009 da başladı).
6)İskender,E., “Otopark Etüt Metodolojisi için Gerçek Zamanlı Saha Araştırma Sisteminin Tasarımı
ve Uygulama Örnekleri” Haziran, 2010.
8) Köse,S.,“ Yol Kenarı Park Etme Teknolojileri:İstanbul Örneği Analizi” ,Eylül, 2010.
1
9) Kavak,R. ,“ Trafik Yoğunluğunun Enerji Tüketimi ve Hava Kirliliğine Etkilerinin Analizi” Eylül,
2010.
10) Serin,C. , “Kentsel Park Alanlarında Optimum Aydınlatma Tekniği:Taksim Gezi Park Örneği”
Eylül, 2010.
11) Bıyık,İ., “Hava Kirliliğinin Yapay Zekâ Teknikleri ile Belirlenmesi” Haziran, 2010.
Yönetilen Doktora Tezleri :
1. Cengiz Şafak,.“Bir Asfalt Yüzeyin Makro Doku Yapısının Görüntü İşleme Teknikleri ile Tespiti”
,(2008 Haziran başladı).
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2008-2009
İlkbahar
Güz
2009-2010
İlkbahar
Güz
2010-2011
İlkbahar
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama
Sayısı
Dersin Adı
Matematik-1
Algoritmalar
Sayısal Analiz
İstatistik Veri Analizi ve Karar
Alma Teknikleri
Matematik-2
Optimizasyon Teknikleri
Meslek Matematiği
Yöneylem Araştırması
Matematik-1
Algoritmalar
Matematik-2
Optimizasyon Teknikleri
Meslek Matematiği
3
2
3
0
0
0
405
85
105
3
0
40
3
3
3
3
3
2
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
495
110
125
30
345
115
332
5
124
Matematik-1
Algoritmalar
Matematik-2
Meslek Matematiği
3
2
3
3
0
0
0
0
275
103
298
117
VERDİĞİ SEMİNERLER
1998
: SPSS (İstatistik Paket Programı) Kullanımı, Bilgisayar Bölümü
1998
: Lineer Programlama ve Uygulama Alanları
1999
: SPSS Kullanımı, Bilgisayar Bölümü
2
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Özkan DEMİREL, Adnan KAKİLLİ ve Mehmet TEKTAŞ, "Anfıs ve Arma Modelleri ile
Elektrik Enerjisi Yük Tahmini", J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. (ISI) , 601-610 pp., 2010 , ISSN
1300-1884
A2.Tektas.M, Weather Forecasting Using ANFIS and ARIMA MODELS. A Case Study for
Istanbul, Environmental Research, Engineering and Management, Vol 51, No 1 (2010).
A3. Özdemir,A.Ş. Tektaş.M,Egelioğlu,H.C., “Geometri Öğretiminde Farklı Öğretim Yöntemlerinin
Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi”, NWSA - New World Sciences Academy,
Uluslararası Hakemli E-Dergi,ISSN : 1306-3111,Cilt:5, Sayı:1,Yayın no: 1C0131, NWSA-2574-1.
A4. Mehmet Tektaş, "Optimizasyon Tekniklerinin Tasnifi ve iki Teknik Üzerinde İnceleme",
e-Journal of New World Sciences Academy , 103-115 pp., 2010 , ISSN:1306-3111
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1. Akbaş, A., Can, B., Tektaş, M., “Trafik Uyarımlı Sinyalize Kavşaklarda TOD Planlarının
Güncelleştirilmesi Üzerine Bir Algoritma”, ATS, 2. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu,
İstanbul, ISBN: 975-96892-0-0, 231-245, 1999.
B2. Akbaş, A., Tektaş, M., “Simulation Based Optimization of Cycle Times and Green Splits”,
IMS’2001, 3rd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, 118-128,
2001.
B3. Tektaş, M., Akbaş, A., Topuz, V., “Yapay Zeka Tekniklerinin Trafik Kontrolünde Kullanılması
Üzerine Bir İnceleme”, I. Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, 551-559, 2002.
B4. Topuz, V., Akbaş, A., Tektaş, M., “Boğaz Köprüsü Yoluna Katılım Noktalarında Trafik
Akımlarının Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Kontrolü”, I. Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği
Kongresi, Ankara, 542-543, 2002.
B5. Akbaş, A., Tektaş, N., Tektaş, M., “Trafik Sıkışıklıklarının Analizi; Sanal Ortamda Katılım
Denetimi Üzerine Bir Eğitim Çalışması”, II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve
Fuarı, Sakarya, 1-16, 2002.
B6. Akbaş, A., Topuz, V., Tektaş, M., Ergun, M., “Fuzzy Reconstruction of Traffic Flow Data For
Qualified VMS Information”, ACE 2004, 6th International Conference on Advances in Civil
Engineering, Istanbul, ISBN: 975-518-230-6, 1644-1653, 2004.
3
B7. Tektaş,M., Topuz,V, Tektaş,N.,’ Teknoloji Eğitiminde Yapay Zeka Tekniklerinin Yeri Ve
Önemi’,IV.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,Kasım-2004,Sakarya.
B8. Tektaş, M., Topuz,V.,İlhan,M.,Okatan,K., “Otomotiv Sektörü için İdeal Tekniker Eğitimi”,1.
Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojiler Kongresi,Eylül,2005, İstanbul.
B9. Tektaş,M.,Baba,F..Çalışkan ,M., “Şifreleme Algoritmalarının Sınıflandırılması ve Bir Kredi kartı
Uygulaması”, ATS, 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ağustos,2003,Ankara.
B10. Tektaş, M., Tektaş, N., Onat, N., Gökmen, G., Koçyiğit, G., Akıncı, T.Ç., “Web Tabanlı
Bulanık Mantık Eğitim Simülatörünün Başarıya Etkisinin İncelenmesi”, Proceedings of the 3th
International Computer & Instructional Technologies Symposium, 1299-1303, Trabzon, Turkey, 0709 October 2009.
B11. Tektaş, M., Tektaş, N., Onat, N., Gökmen, G., Koçyiğit, G., Akıncı, T.Ç., “Yapay Zeka
Tekniklerinin Web Tabanlı Öğretimi ve Bir Müfredat Önerisi ”, Proceedings of the 3th International
Computer & Instructional Technologies Symposium, 1384-1389, Trabzon, Turkey, 07-09 October
2009.
B12. N.Tektaş, M.Tektaş, Z.Polat, A.S.Topuz,, 3th International Computer & Instructional
Technologies Symposium, konferansı dahilinde "Proceedings of the 3th International Computer &
Instructional Technologies Symposium" bildiri kitapçığındaki "Lojistik Regresyon Analizi ile
Bilgisayar Bölümü Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi", 446-447 pp.,
Trabzon,Türkiye., Ekim 2009
B13.V.Topuz, M.Tektaş,N.Tektaş, 4th.International Symposium on Intelligent Manufacturing
Systems konferansı dahilinde "Proceedings of 4th.International Symposium on Intelligent
Manufacturing Systems" bildiri kitapçığındaki "Artificial Neural Network Education Simulator",
1196-1206 pp., Sakarya,Türkiye., September 2004.
B14. Tektaş, M., Atış, S., Kocabey, S., “Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Simülasyonu ve Eğitimde
Kullanımı”, 2nd International Transportation Symposium,s-421-425, October 1-4, 1998- İstanbul.
B15. K.P.Uzun, M.Tektaş, A.F. Baba, IETC 2010, International Educational Technology Conference
konferansı dahilinde "IETC 2010 International Educational Technology Conference" bildiri
kitapçığındaki "Ortaöğretimde Alana Yöneltmede Uzman Sistem Modeli", 1044-1048 pp., İstanbul,
Turkey, Nisan 2010.
B16. M.Tektaş,N.Tektaş,E.Galo, 2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi konferansı
dahilinde "Balkanlardan 21.Yüzyılı Okumak" bildiri kitapçığındaki "Lise Öğrencilerinin Matematik
Tutumları Üzerine Bir araştırma:Prizren örneği", 741-748 pp., Kosova, Haziran 2010
4
C2.Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm:
C2-1.V.Topuz, S. Atis, S.Kocabey,M.Tektas., “Determination of Illuminance Level Using ANN
model”, Lecture Notes in Computer Science, v 4692 LNAI, n PART 1, Knowledge-Based Intelligent
Information and Engineering Systems: KES 2007 - WIRN 2007 - 11th International Conference,
KES 2007, XVII Italian Workshop on Neural Networks, Proceedings, 2007, p 773-780.
C2-2.G.Gökmen,T.Ç.Akıncı,M.Tektaş,N.Tektaş,N.Onat,G.Koçyiğit, "Evaulation of Student
Performance in Laboratory Applications Using Fuzzy Logic", Procedia-Social and Behavioral
Sciences Journal by Elsevier Publication., (ISSN: 1877-0428, 902-909 pp., 2010.
C2-3.N.Tektaş, M.Tektaş, Z.Polat, A.S.Topuz, "Comparing the Expectation of Undergraduate and
Graduate Degree Student", Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal by Elsevier Publication
(ISSN: 1877-0428), 1244-1248 pp., 2010.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Tektaş, M , “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Tutumları ve Bireysel
Farklılıklarının İncelenmesi” ,SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,ISSN:13038370,Cilt:13,Sayı:19,Yıl:10,Konya,2010.
D2. Kurt, M., Konuralp, M.S., Tektaş, M., “Burulmaya Zorlanan Düzgün Kesitli Millerin
Tasarımında Genetik Algoritma Tekniğinin Kullanılması”, M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:15,
1999, İstanbul.
D3. Mehmet Tektaş, “Kesme Kuvvetlerinin Ara Değerlerinin Bulanık Mantık ve Yapay Sinir
Ağlarıyla Tahmini” AP-Ambalaj Plastik,Packagıng Plastic Technologies Magazine in Türkiye,ISSN
1305-6646,Yıl:3 ,Sayı:19, Kasım-2007,s.154-164.
D4. Tektaş,M., Topuz,V, “ Otomotivde Yapay Zeka Teknolojileri”
Machinery MakinaTek, Kasım-Aralık-2007,Sayı-121.
D5. Mehmet TEKTAŞ , Necla TEKTAŞ, "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve
Akademik Başarıları Arasındaki İlişki", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi /
2010 , 221-229 pp., 2010.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Tektaş,M.,Topuz,V. “TBMYO öğrencilerinin genel karakteristikleri ve memnuniyet analizi”
,1.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,Eylül-2001,İstanbul.
E2.Mehmet TEKTAŞ , “İstanbul Kent İçi Trafik Kontrol Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme ve
Öneriler”, I. İstanbul Kentiçi Ulaşım Şurası,Kent ve Ulaştırma Planlaması - Ulaşım Yönetimi ve
Koordinasyonu Komisyonları için hazırlanan bildiri metni,14-16 Mart 2002,İstanbul.
5
E3. Akbaş, A., Tektaş, M., Can, B., “Kentiçi Trafiğinin Kontrolü Çerçevesinde Alt Alan Çevrim
Süresinin Optimizasyonu Üzerine Bir Algoritma”, YA/EM’99, Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği XX.nci Ulusal Kongresi, Ankara, 156-157, 1999.
F.Diğer Yayınlar
F1.Tektaş,M.,’Uygulamalı İntegral’, Marmara Üniversitesi Yayın No:695, M.Ü.Tek.Bil.Mes.Yük.
Okulu Yayın No:4,ISBN 975-400-252-5, Eylül-2000 ,İstanbul.
F2.Tektaş,M.,Akdoğan,E.,’Diferansiyel Denklemler ve Elektrik-Elektronik Devre
Uygulamaları’,Marmara Üniversitesi Yayın No:694, M.Ü.Tek.Bil.Mes.Yük. Okulu Yayın
No:3,ISBN 975-400-253-3,2000 ,Eylül-2000,İstanbul.
F3.Tektaş,M.,
Çözümlü
Örneklerle
Türev
Ve
Türevin
Uygulamaları,
Ders
Notu,
M.Ü.Tek.Bil.Mes.Yük. Okulu Yayın No:1, Nisan 1998, İstanbul.
F4.Tektaş, M., Tektaş, N., İntegral Teknikleri ve Uygulamaları, Ders Notu, M.Ü.Tek.Bil.Mes.Yük.
Okulu Yayın No:2, Mayıs 1998, İstanbul.
F5. Tektaş,M.,Topuz,V.’Assembler Programlama Dili ’Ders Notu,Ekim-2001,İstanbul.
F6. Tektaş,M.,’Algoritmalar ve Güvenlik Sistemleri’, ’Ders Notu, Ekim-2001,İstanbul.
F7.Tektaş, M., Tektaş, N.’ Matematik-1’ Eylül -2003,İstanbul.
F8. Tektaş, M., Tektaş, N., Optimizasyon Teknikleri, Ders Notu, M.Ü.Tek.Bil.Mes.Yük. Okulu,
Şubat,2003, İstanbul.
F9. Tektaş, M., Tektaş, N., Sayısal Analiz Ders Notu, M.Ü.Tek.Bil.Mes.Yük. Okulu, Şubat,2003,
İstanbul.
G.Katıldığı Projeler
G1.Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-Teknik Eğitim Fakültesi İlişkili
Bölümlerinin Öğrenci Profilinin Çıkarılması ve Karşılaştırmalı İstatistik Analizi, Proje Yardımcısı,
BAPKO,2008-2010.
G2.Web Tabanlı Yapay Zeka Teknikleri Eğitim Simülatörlerinin Hazırlanması, Proje Yürütücüsü,
BAPKO,2008-2010.
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content