close

Enter

Log in using OpenID

Nalan BUDAK

embedDownload
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARI DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK
TEST LABORATUVARI
Biyolog Nalan BUDAK
1
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İÇERİK
KURULUŞ
AMAÇ
FİZİKİ YAPI VE DONANIM
NUMUNE GRUBU
KULLANILAN ALANLAR VE UYGULANAN
STANDARTLAR
METOTLARIN PRENSİPLERİ VE TANIMLARI
HEDEFİMİZ
2
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
KURULUŞ:
Laboratuvarımız ilk olarak REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZ
BAŞKANLIĞI bünyesinde 2009 yılında Dezenfektan Mikrobiyolojik
Etkinlik Laboratuvarı olarak kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmeye
başlamıştır.
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri
hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname gereğince 2012 yılında
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NUN kuruluş amaçları doğrultusunda
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı kurulmuştur.Bu
tarih itibari ile de Laboratuvarımız Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik
Etkinlik Test Laboratuvarı adı ile çalışmalarına devam etmektedir.
3
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
AMAÇ:
 Dezenfektanların; kullanım alanlarına uygun olarak zorunlu
mikroorganizmalara etkili olup olmadığının ulusal ve uluslararası
geçerliliği olan standart test metotları ile yapılabilmesini sağlamak,
 Uygulama konsantrasyonlarının ve sürelerinin doğru olarak
belirlenebilmesi, direnç gelişiminin ve hastane enfeksiyonlarının
önlenebilmesine yardımcı olunmasının sağlanması,
 Sonuç olarak İnsan sağlığı, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre
sağlığının korunması için piyasaya güvenilir ve kaliteli ürünlerin
sunulmasına yardımcı olmak.
4
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Fiziki Yapı;
-21m2 çalışma değerlendirme alanı,
-15m2 besiyeri hazırlama ünitesi,
-10m2 kirli dekontaminasyon alanı mevcut olup
-Biyogüvenlik Düzeyi 2 seviyesindedir.
-Havalandırma sistemine sahip olup camları
açılmamaktadır.
-Isı ve kimyasallardan etkilenmeyen çalışma
yüzeylerine sahipdir.
Personel Yapısı
3 biyolog arkadaş çalışıyoruz,
Ayrıca besiyeri ünitemizde 2 teknisyen arkadaşımız,
Kirli dekontaminasyon alanında 2 yardımcı hizmetli
arkadaşımız görev yapmaktadır.
5
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
-
-
BGD2
İnsanda hastalık yapan
mikroorganizmalarla çalışma yapılabilen,
Giriş sınırlaması, biyotehlike işareti,
kesici-delici önlemleri, ve biyogüvenlik el
kitabı bulunması zorunluluğu olan,
Saçılmaya yol açan veya aerosol üreten
işlemlerde biyogüvenlik kabini
(BGK Class 2) kullanılan,
laboratuvar önlüğü, eldiven ve yüz
koruyucu önlemleri alınan,
Kontamine atıkların otoklavlanması.Geri
dönüşümsüz atıklar otaklav poşetleri
içinde otaklavlanır ve tıbbi atık
ünitelerine gönderilir,geri dönüşümlü
olan cam malzemeler önce
otaklavlanır,daha sonra yıkama ve
kurutma işlemleri yapılır.
6
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mevcut Cihaz ve Ekipmanlar
Biyogüvenlik kabini Class 2
İnkübatör
Soğutmalı inkübatör
Buzdolabı
Spektrofotometre
Santrifüj
Vorteks
Derin dondurucu
Otoklav
Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı
Pipetleme Cihazı
Otomatik Pipet seti
 Kronometreler
 İç-dış sıcaklık ölçer, Dataloger
 pH metre
 Steril disposable değişik ebatlı
Tüpler,Pipetler,Pipet uçları
 Enjektör,Enjektör Ucu Filtreler
 Özeler,Petriler,
 Burgu Kapaklı Cam Tüpler,
Şişeler,Beherler Erlenmayerler
Kesici Delici Atık Kutuları
Otoklav Sepetleri,Kovaları ve
Poşetleri
Tüp Sporları
7
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Besiyeri Hazırlama Ünitesi
15m² kulanım alanına sahiptir
Otoklav
Hassas Terazi
2
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çeker ocak /Cam Malzeme Kurutma
Etüvü
9
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Cam Malzeme Dolabı
10
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Listeli Besiyeri Dolabı
11
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2 adet Buzdolabı
12
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
-70°C Derin Dondurucu / Soğutmalı inkübatörler
13
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kirli Dekontaminasyon Alanı; 10m² kullanım alanı
14
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Şifreli /Güvenli Laboratuvar Girişi
15
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
21m² Çalışma, Değerlendirme Alanı
Biyogüvenlik kabini, Buzdolabı, Soğutmalı
inkübatör
16
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İnkübatörler ve Sıcaklık Kontrolleri
17
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışma Masası, Vortex, Spektrofotometre
18
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Santrifüj,Su banyosu, Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcı
19
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Membran Filtrasyon Cihazı
20
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
NUMUNE GRUBUMUZ
Laboratuvarımızda numune kabul
kriterlerimize uygun olarak kabul edilen,
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 1.Ana
Grup içinde yer alan dezenfektanlar ve
antiseptiklerin (ürün tipi 1,2,3,4)
kullanıldıkları alanlara uygun şekilde
mikrobiyolojik etkinlik testleri
bakterisidal, fungisidal ve sporisidal
olarak TS EN Standart Metotlarına göre
çalışılmaktadır.
Raporlandırma işlemide çalışılan
standartların gerektirdiği şekilde ve
sonuç değerlendirme kısmında etkin –
etkin değildir ifadeleri ile belirtilir.
21
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TANIMLAR
BİYOSİDAL ;
Latince kökenli bir kelime olup biyo - canlı ve sidal öldürmek kelimelerinden oluşmuş ve kısaca canlı öldüren
anlamındadır.
Kullanım amacına göre “dezenfektan, antiseptik, antiviral,
insektisit, rodentisit, antibakteriyel” gibi isimler almaktadır.
DEZENFEKTAN;
Cansız yüzeylerdeki patojen mikroorganizmaları elimine
ederek, dezenfeksiyonu sağlayan kimyasal ajanlardır.
ANTİSEPTİK
Canlı yüzeylerdeki patojen mikroorganizmaları elimine
ederek, antisepsiyi sağlayan kimyasal ajanlardır.
22
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bakterisidal Etkinlik
Ürün Kullanım Standart Dezenfektan
Tipi Alanı
Türü
1
1
1
1
1
Kullanılacak
Mikroorganizmalar
S.aureus ATCC 6538
P.aeruginosa ATCC 15442
E.coli K12 NCTC 10538
E.hirae ATCC 10541
Medikal Alan TS EN 13727 Durulama
S.aureus ATCC 6538
gerektirmeyen cilt P.aeruginosa ATCC 15442
dezenfektanı
E.coli K12 NCTC 10538
E.hirae ATCC 10541
Medikal Alan TS EN 13727 Cerrahi el
S.aureus ATCC 6538
dezenfektanı
P.aeruginosa ATCC 15442
E.coli K12 NCTC 10538
E.hirae ATCC 10541
Medikal Alan TS EN 13727 Yüzey dezenfektanı S.aureus ATCC 6538
P.aeruginosa ATCC 15442
E.hirae ATCC 10541
Genel kişisel TS EN 1276 El dezenfektanı
S.aureus ATCC 6538
hijyen
P.aeruginosa ATCC 15442
E.coli ATCC 10536
E.hirae ATCC 10541
Medikal Alan TS EN 13727 Hijyenik el yıkama
ürünü
Zorunlu Olması
Şart
gereken
azalma(log)
20°C, 1
dakika
≥ 3 log
Kirli şartlar
20°C, 1
dakika
≥ 5 log
20°C, 5
dakika
Yıkanan: ≥ 3 log
Kirli şartlar Yıkanmayan: ≥5
log
20°C, 5
dakika
≥ 5 log
20°C, 1
dakika
≥ 5 log
23
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bakterisidal Etkinlik
Ürün Kullanım Standart Dezenfektan
Tipi Alanı
Türü
Kullanılacak
Mikroorganizmalar
Zorunlu Olması
Şart
gereken
azalma(log)
2
Ekipman ve yüzey
dezenfektanı
S.aureus ATCC 6538
P.aeruginosa ATCC 15442
E.coli ATCC 10536
E.hirae ATCC 10541
20°C, 5
dakika
≥ 5 log
Yüzey ve Ekipman
dezenfektanı
S.aureus ATCC 6538
P.aeruginosa ATCC 15442
P.vulgaris ATCC 13315
E.hirae ATCC 10541
10°C, 30
dakika
≥ 5 log
Yüzey ve Ekipman
dezenfektanı
S.aureus ATCC 6538
P.aeruginosa ATCC 15442
E.coli ATCC 10536
E.hirae ATCC 10541
20°C, 5
dakika
≥ 5 log
3
4
Umumi
alanlar
EN 1276
Veterinerlik
EN 1656
Gıda ve Yem
EN 1276
24
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Fungisidal Etkinlik
Ürün Kullanım Standart Dezenfektan
Tipi Alanı
Türü
1
1
2
Kullanılacak
Mikroorganizmalar
Zorunlu Olması
Şart
gereken
azalma(log)
El Dezenfektanı
C.albicans ATCC 10231
A.niger ATCC 16404
20°C, 15
dakika
≥ 4 log
El Dezenfektanı
C.albicans ATCC 10231
A.niger ATCC 16404
20°C, 15
dakika
≥ 4 log
C.albicans ATCC 10231
A.niger ATCC 16404
20°C, 15
dakika
≥ 4 log
C.albicans ATCC 10231
A.niger ATCC 16404
10°C, 30
dakika
≥ 4 log
C.albicans ATCC 10231
A.niger ATCC 16404
20°C, 15
dakika
≥ 4 log
Medikal
alan
TS EN 1650
Umumi
alanlar
TS EN 1650
Umumi
alanlar
TS EN 1650
Ekipman
Dezenfektanı
TS EN 1657
Yüzey ve Ekipman
Dezenfektanı
TS EN 1650
Yüzey ve Ekipman
Dezenfektanı
3
Veterinerlik
4
Gıda ve Yem
25
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sporisidal Etkinlik
Ürün Kullanım Standart Dezenfektan
Tipi Alanı
Türü
2
Umumi
alanlar
Kullanılacak
Mikroorganizmalar
Zorunlu Olması
Şart
gereken
azalma(log)
TS EN 13704
Ekipman
dezenfektanı
B. subtilis ATCC 6633
20°C, 60
dakika
≥ 3 log
TS EN 13704
Yüzey ve Ekipman
dezenfektanı
B. subtilis ATCC 6633
20°C, 60
dakika
≥ 3 log
4
Gıda ve Yem
26
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bu standartlar 2 temel prensipten oluşmaktadır.
1- Seyreltme nötralizasyon veya seyreltme membran filtrasyon
yöntemi (dezenfektanın nötralize edilemediği durumlarda) ile
belirli sayıdaki logaritmik canlı mikroorganizma miktarının (N ve
N0) engelleyici madde (bovine albumin) ile birlikte dezenfektanla
direk veya sert su ile sulandırılarak zorunlu test sıcaklığında belirli
temas süresine maruz bırakılması ve temas süresi sonucunda
dezenfektanın etkisinin durdurulması - nötralize edilmesi ile kalan
canlı sayısının (Na) bulunması ve başlangıçtaki canlı sayısından
logaritmik bazda istenilen düşüşün(logR) gerçekleşip
gerçekleşmediğinin belirlenmesi esasıdır.
Kısaca formülize edersek;
logR=logN0 - logNa şeklindedir.
Engelleyici madde oranı ürünün temiz yada kirli şart
zorunluluğuna göre değişir.
Temiz şartlar için; 0,3 g/l bovine albumin
Kirli şartlar için; 3g/l bovine albumin
27
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
2-Doğrulama testlerinin diğer bir anlamda İç kalite kontrollerinin
yapılmasıdır.Bu iç kalite kontrollerinin yapılmasında Nv onaylama
süspansiyonu kullanılır.
A:Deneysel şartların Kontrolü; Seçilmiş deneysel şartların
onaylanması ve/veya test şartlarında herhangi ölümcül bir etkinin
bulunmadığının doğrulanması.
B:Nötralizan Kontrolü; Nötralizerin canlı mikroorganizma üzerinde
toksisitesinin bulunmadığının doğrulanması
C:Metod onaylaması; Dilüsyon-Nötralizasyon
onaylama.Dezenfektanın mikroorganizma ile temas süresi sonunda
etkinliğinin durdurulup durdurulamadığının doğrulanması
A,B ve C doğrulama parametrelerindeki canlı mikroorganizma sayısı:
 0,5 x Nv0 olma kuralının geçerliliğini sağlamalıdır
Aksi durumda testin tamamı tekrar edilir.
28
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Canlı mikroorganizma sayısının belirlenmesi;
- Kültür kolleksiyonlarından temin edilen standart saf
liyofilize ATCC suşları suş açma prosedürüne (TS EN 12353)
uygun olarak açılır,uygun besiyerlerine ekim yapılarak saf olup
olmadığı kontrolü yapılır
-Kontrolden sonra skimmilk besiyeri ile (1-2ml’lik) steril
croviyal tüplerde -70°C lik derin dondurucuda stoklanır. 2
ayda bir yatık besiyerine geçiş yapılarak çalışma stok kültürü
yenilenir. Stok kültürlerden her çalışma için 24sa+24sa ‘lik
subkültürler yapılır.
- Suşların herbiri için subkültürlerden spektrofotometrede
620nm dalga boyunda, kullanılan seyreltciye (TPS; tuzlu
peptonlu su) karşılık okuma yapılır. Bu değerler her suş için
ayrı olarak yapılır. İstenilen sayılar elde edilinceye kadar
devam edilir.
- İstenilen canlı sayısına ulaşıldığında her bir mikroorganizma
için absorbans değer sabitlenir ve daha sonra her çalışmada
bu değer elde edilerek canlı sayısının bu aralıklarda olduğu
belirlenmiş olur .Her testte canlı sayısı N(Test süspansiyonu)
ve Nv(onaylama süspansiyonu) değerleri hesaplanır .
29
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bakterisidal etkinlikte canlı mikroorganizma sayısı
N= 1.5x108 - 5x108cfu/ml
N0= N/10
Onaylama Süspansiyonu Nv= 3x102 - 1.6x103cfu/ml Nv0= Nv/10
N değeri ; 10-7 ve 10-6 dilüsyonlardan,
Nv değeride tabloda görüldüğü
şekliyle 10-5den (1+3ml) olarak ve Nv
10-1 lik dilüsyondan parelel ikili 1’er
ml.lik dökme plak tekniği ile TSA
besiyerine ekim yapılır,24sa.ve 48 sa.
sayımları alınır. Seyreltme oranı ile
birlikte hesaplanır. Standartta
belirtilen aralıkta olup olmadığı
kontrol edilir.
N ve Nv tüpü hariç bütün
tüpler 4.5ml seyreltici
(TPS) içerir
Nv tüpü 3ml.TPS içerir.
30
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Fungisidal etkinlikte canlı mikroorganizma sayısı
N= 1.5x107 - 5x107cfu/ml
N0= N/10
Nv=4.5x102 - 1.8x103cfu/ml Nv0= N/10
N değeri ; 10-6 ve 10-5 dilüsyonlardan,
Nv değeride tabloda görüldüğü
şekliyle 10-4den (1+3ml)olarak ve Nv
10-1 lik dilüsyondan parelel ikili 1’er
ml.lik dökme plak tekniği ile Malt
besiyerine ekim yapılır,24sa.ve 48 sa.
sayımları alınır. Seyreltme oranı ile
birlikte hesaplanır. Standartta
belirtilen aralıkta olup olmadığı
kontrol edilir.
N ve Nv tüpü hariç
bütün tüpler 4.5ml
seyreltici (TPS) içerir
Nv tüpü 3ml TPS içerir.
31
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sporisidal etkinlikde canlı mikroorganizma sayısı
N= 1.5x106 - 5x106cfu/ml N0= N/10
Nv= 6x102 - 3x103cfu/ml
Nv0= N/10
N değeri ; 10-5 ve 10-4 dilüsyonlardan,
Nv değeride tabloda görüldüğü
şekliyle 10-3den (1+3ml)olarak ve Nv
10-1 lik dilüsyondan parelel ikili 1’er
ml.lik dökme plak tekniği ile GYA
(glikoz yeast ekstrakt) besiyerine ekim
yapılır,24sa.ve 48 sa.lik sayımları
alınır. Seyreltme oranı ile birlikte
hesaplanır. Standartta belirtilen
aralıkta olup olmadığı kontrol edilir.
N ve Nv tüpü hariç
bütün tüpler 4.5ml
seyreltici (TPS) içerir
Nv tüpü 3ml TPS içerir
32
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ürün aktif maddelerine göre; Kullanılan Nötralizer Maddeler
Aktif Madde
Nötralizan maddeler
Kulanım Bileşenleri oranı
Quaternary
ammonium
bileşenleri
Lecithin, Saponin,
Polysorbate 80,
Sodium dodecyl
sulphate,
Polysorbate 80, 30 g/l + saponin,
30 g/l + lecithin, 3 g/l. Polysorbate
80, 30 g/l + sodium dodecyl
sulphate, 4 g/l + lecithin, 3 g/l.
Biguanide ve
benzer bileşenler
Lecithin, Saponin,
Polysorbate 80
Polysorbate 80, 30 g/l +
saponin, 30 g/l+ lecithin, 3 g/l.
Chlorine, iodine,
hydrogen
peroxide,
peracetic acid,
hypochlorites
Sodium thiosulphate
Catalase
Sodium thiosulphate, 3 g/l ,+ 20 g/l
polysorbate 80, + lecithin, 3 g/l.
Polysorbate 80, 50 g/l + catalase 0,25
g/l + lecithin 10 g/l.
Aldehyde
L – histidine
Glycine
Polysorbate 80, 30 g/l + lecithin,
3 g/l + L-histidine, 1 g/l (veya + glycine,1 g/l).
Polysorbate 80, 30 g/l + saponin,
30 g/l + L-histidine, 1 g/l (veya +
glycine, 1 g/l).
Phenol ve
orthophenylphen
ol
phenoxyethanol,
triclosan vb
Lecithin
Polysorbate 80
Ethylene oxide
Polysorbate 80, 30 g/l + lecithin, 3 g/l.
Ethylene oxide 7 g/l + lecithin, 20 g/l, +
polysorbate 80, 4 g/l.
Alkol
Lecithin, Saponin,
Polysorbate 80
Polysorbate 80, 30 g/l + saponin, 30 g/l
+ lecithin, 3 g/l.
33
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İncelenen
Mikrobiyolojik
Parametreler
Plak Sayım
yöntemi
(kullanılan
plak sayısı)
Metot
Test
sıcaklığı
İnkübasyon
sıcaklığı
Engelleyici
Madde
Test
Organizması
Kullanılan
Nötralizer
Mikrobiyolojik Parametreler (Zorunlu şartlar)
Dezenfektan
Bakterisidal
etkinlik testi
EN 13727
SeyreltmeNötralizasy
on
Dökme Plak
(2x1 mL)
20°C
36°C
P.
aeruginosa
S. aureus
E. hirae
E.coli
Bovin
albümin
(0,3 g/L)
Tween 80 %3
Saponin %3
Na-tiyosülfat
%0.5
L-Histidin%0.1
Test Organizması: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) Analiz Sonuçları
Doğrulama ve Kontroller
Test Süspansiyonu ve Test
x
x
Onaylama süspansiyonu
(Nv0)
x
Vc
67
73
79
30   160?
Evet
Hayır
Deneysel şartların
kontrolü (A)
x
Vc
58
55
52
A’nın  0,5 x Nv0 ?
Evet
Hayır
Nötralizer kontrolü (B)
x
Vc
71
78
88
B’nın  0,5x Nv0 ?
Evet
Hayır
10-6
254
272
wm = 2.7 x108
No = N/10;
107
28
37
7,17  logNo  7,70?
Vc
Test-süspansiyonu
(N ve No):
% (v/v) ürün konsantrasyonu
80
Değerlendirme:
Vc
<14
Metot doğrulaması (C)
Ürün konsantrasyon: %80
x
Vc
62
70
79
C’nin  0,5x Nv0 ?
Evet
Hayır
Na (= x10)
<14
<140
logN=8.43
logNo = 7.43
Evet
log Na
<2.15
Hayır
log R
Temas süresi
(sn)
>5.28
30
Mikrobiyolojik etkinlik test sonuçlarına göre ürün; TS EN….. metodunun zorunlu şartları ve
temiz şartlar altında uygulanan temas süresinde istenilen…. log’luk düşüşü göstermiş göstermemiş olup ………. yönden etkin olarak değerlendirilmiştir – değerlendirilmemiştir.
34
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Analiz Verilerinin Değerlendirilmesi
2013 yılında gelen numunelerin %86’sı üretim
izni,%14’ü şikayet olarak gelmiştir
35
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Şikayet numunelerinin %50’si uygun,%50’si uygunsuz
olarak değerlendirilmiştir.
36
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Üretim izni numunelerinin %84’ü uygun, %16’sı
uygunsuz olarak değerlendirilmiştir
37
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
HEDEFİMİZ
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon
Laboratuvarlarının yeterliliği kapsamında
dökümantasyon bazında hazırlıklarımızı tamamlayarak
akredite laboratuvar olmak
38
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TEŞEKKÜRLER
39
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
232
File Size
6 455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content