close

Enter

Log in using OpenID

TG – 5 - İhtiyaç Yayıncılık

embedDownload
KAMUPERSONELSEÇMESINAVI
ÖĞRETMENLİKALANBİLGİSİTESTİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
12 – 13 Nisan 2014
TG – 5
ÖABT–FİZİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
1.
X cismine manyetik alanda etkiyen kuvvet
hareket yönüne diktir. Cismin eğik düzlemde hıza manyetik kuvvetin katkısı yoktur.
4.
7.
F
S
P=
1 : 10 5 =
Y
TG – 5
2x
5x
2014 – ÖABT / FİZ
F
200 : 10 - 4
&
mg qE
Px
A
Py
F = 2 : 10 - 2 : 10 5
P
F = 2 : 10 3
a
a
F = 2000 N
A B C D E
Y cismine ise F = ma ya göre
mgsinα + qEsinα = may olarak kuvvet
etkir. ax < ay ivme tx > ty zaman bulunur.
w = F • x yapılan iş cisme kinetik kazandırır.
5.
Fx < Fy olduğu için Ex < Ey dir.
Cismin devrilmemesi için cismin ağırlığının
uzantısı cismin köşegeninden geçmelidir.
A noktasına göre moment alınırsa
+4 ºC de suyun yoğunluğu maksimum olur.
Buna göre her iki cisme de etkiyen kaldırma kuvveti artar. Yukarı çıkarlar.
A B C D E
Px :
5x
= Py : x
2
5Px = 2Py
A B C D E
5P sin a = 2P cos a
6.
sin a
2
=
cos a
5
N1
N2
tan a =
F1 F2
2
5
A B C D E
2.
Açısal momentunun korunumuna göre
53°
LK = LL
P
mVK rK = mVL rL
P
Cisimlere etki eden kuvvetler şekildeki gibidir.
V : 2r = V L : 3 r
VL =
37°
2V
3
bulunur.
A B C D E
N 1 + P + F1 = 0 d›r.
F1 = F2
N 2 + P + F2 = 0 d›r.
F1 = - F2
Taraf tarafa toplarsak
8.
III
L
2
N1 + N2 = - 2 P
olur.
h2
2a
53° N1
2P
cos 53 =
Kabın tabanındaki toplam basınç açık
hava basıncı, m kütleli cismin ve pistonun
piston üzerindeki basıncı ve su basıncından oluşur.
PToplam =
=
_ 50 + 10 i : 10
20 : 10 - 4
1442443
Piston
üzerindeki
bas›nç
PToplam =
+ 1 : 10 5 + 200 : 10 - 2 : 1000 : 10
424 44 44
43
> 14 44 44
Aç›k
hava
bas›nc›
60 : 10
2 : 10
-3
Su bas›nc›
N2
EI = mgh2
2P
sin a =
N 1 = 2P : cos 53
h1
sin a
L
2
N 2 = 2P :
PToplam = 4, 2 : 10 5 Pa
8P
N2 =
5
h1
L
h1
sin a
sin a
2
=
&
=
h2
sin 2a
h2
sin 2a
L
2
N2
2P
sin 2a = 2 sin a cos a =
N 2 = 2P : cos 37
+ 10 5 + 0, 2 : 10 5
h2
h1
3
5
6P
N1 =
5
cos 37 =
I
E = mgh1
N1
N 1 = 2P :
h1
L
2
37°
3.
II
a
L
sin a
2 sin a : cos a
=
h1
h2
h 2 = 2 cos a : h 1
4
5
E
E1
N2 > N1 > P
A B C D E
mgh 1
mg : 2 cos a : h 1
E 1 = 2 cos a : E
bulunur.
A B C D E
3
=
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
9.
TG – 5
12.
X
d2
F
Ey =
Ez =
d 21
I
d 22
I
d 33
: cos a +
+
Kinetik enerji korunumundan
I
E1 =
1
1
m V 2 = : 2 : 20 2 = 400 j
2 1 1 2
ES =
1
1
m V2 + m V2
2 1 s 2 2 S
F2
I
F2
=
: cos a +
A B C D E
VS = 8 m/s bulunur.
Perde
I
I
F2
1
1
: 2 : 8 2 + : 3 : 8 2 = 160j
2
2
DEk = 400 - 160 = 240j
E y > E z > E x bulunur.
Kinetik enerjideki azalma, yayda depolanan esneklik potansiyeli enerjisine eşittir.
1
240 = 480x 2
2
A B C D E
16.
x = 1m
fgI: Radar ile ölçülen frekans
A B C D E
fk: Radardan yayılan elektromanyetik dalganın frekansı
5000 = 2 : 25 : 10 9 d
Hız zaman grafiğini çizip altındaki alanı aldığımızda yer değiştirmeleri bulunur.
Varaç = 30 m/s bulunur.
13.
Hız
Δx1
Δx2
t
Δx3
2t
3t
n
u = Varaç + Vradar
at
2
0
u
3 : 10 8
u = 30 m/s
V = VO + at dn VO = 0 t anındaki hızı
at
olur. t – 2t zaman aralığında hızı
= V=
2
at
değişmez 2t – 3t zaman aralığında hızı
2
kadar azalır ve V = 0 olur.
u
f Ig - fk = 2fk a k
c
u: Kaynak ve gözlemcinin birbirine göre
bağıl hızının büyüklüğü
c: Işığın hızı
x = 100 cm dir.
10.
K donarken ısı verir, L nin sıcaklığının azalması mümkün olmaz.
2 : 20 + 3 : 0 = _ 2 + 3 i VS
Y
d3
Z
Ex =
15.
m 1 V1 + m 2 V2 = _ m 1 + m 2 i Vs
d1
Q
a
Momentumun korunumundan son hız bulunur.
A B C D E
Dışarıdan bir kuvvet etkilemediği için açısal torkunun büyüklüğü değişmez. (II. yargı
doğru)
Açısal torkun yönü dört parmak hız yönünde tutularak baş parmağın yönüne bakılarak bulunur. (I. yargı doğru)
Zaman
Açısal hız vektörü açısal torkun yönü ile
aynı, değişmez. (III. yargı doğru)
V(+) grafiğinin altında kalan alandan
Eylemsizlik momenti I = mr2 olarak bulunur,
değişmez. (IV. doğru)
∆x2 > ∆x3 > ∆x1 olur.
A B C D E
A B C D E
17.
Mikro dalgaların dalga boyları
0,3 m - 0,7 mm arasındadır.
14.
11.
Buzun ilk sıcaklığı bilinmediği için eriyip
erimediğini bilemeyiz. Sıvı basıncı kabın
şekli düzgün olmadığı için değişir. +4 ºC de
suyun öz kütlesi maksimum olup hacmi minimumdur. Suyun sıcaklığı azalacağı için
hacmi artacak yani h kesinlikle artacaktır.
Isıtılan sıvının kütlesi I. aralıkta değişmediği için sıcaklığı artmaktadır. (I. yanlış)
Kaptaki sıvının karışım olduğuna II. aralıkta kütlenin azalması, III. aralıkta devam
etmediğinden anlayabiliriz. Eğer karışım
olmasaydı III. aralıkta da kütle azalmalıydı.
(II. doğru)
m
kütle sabit V artar, öz
III. aralıkta d =
V
kütle azalır.
A B C D E
A B C D E
4
Görünür ışık dalga boyları
4 • 10–7 m – 7 • 10–7 m arasındadır.
x ışınları ise dalga boyları 0,01 Aº ile 1Aº
arasındadır.
hc
olarak enerji ile dalga boyu ters
m
orantılıdır.
E=
Buna göre, enerji olarak en küçük değer
mikro dalgalar, en büyük değere x ışınlarına sahiptir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
18.
TG – 5
Su dalgalarında hız derinliğe bağlıdır.
Derinlik değişmediği sürece değişmez (II.
yanlış)
m=
21.
Enerjiyi momentuma bağlayan ifade
24.
V
bağıntısına göre frekansın artması
f
m
X
=
için x uzaklığı,
eşitliğinden buluL
W
nur.
6 : 1, 6 : 10 -19 = P : 3 : 10 8
L = 48 metre
P = 3, 2 : 10
λ dalga boyunun azalması anlamına gelir.
(I. doğru)
Kaynakların birbirinden ayrı görülebilmesi
1eV = 1,6 • 10–19 j dir.
E = P • c dir.
-27
W = 0, 6 mm = 0, 6 : 10 - 3 metre
kg : m/s olarak bulunur.
m = 4 : 10 - 4 mm = 4 : 10 - 4 : 10 - 3 m
A B C D E
Genlik, dalganın enerjisine bağlıdır. (III
yanlış)
4 : 10 - 4 : 10 - 3
x
=
48
0, 6 : 10 - 3
A B C D E
x = 32 : 10 - 3 m
m = 32 mm
A B C D E
22.
Halkadan gözen akımın oluşturduğu manyetik alan 4 parmak akım yönünde tutulmasından dolayı dışarı doğrudur. Halkanın
üzerindeki manyetik akının azalmasından
dolayı aynı yönde manyetik alan oluşturmuştur.
DQ
bağıntısına göre manyetik akıDk
mın azaldığı aralıklar
f=-
19.
Güneş boyutlarına yakın kütleli yıldızların
(1 M9 – 5M9), ölümü siyah cüce, kütlesi
(5M9 – 15M9) olan yıldızların son evresi
Nötron yıldızıdır.
O - t1 & -
_ 0 - _ - Q ii
Dt
=
25.
dınlık görme şartı d = _ 2k - 1 i
-Q
ve
Dt
m zar
eşit4
liğinden bulunur. Zar kalınlığı en az denildiği için k = 1 alınır.
Q- O
Q
t1 - t2 f = - d
dir.
n aral›€› f = Dt
Dt
A B C D E
Kütlesi 15M9 den büyük olan yıldızların
son evresi karadelikler oluşur.
Işığın geldiği taraftan bakan gözün zarı ay-
Bu durumda,
d = _ 2k - 1 i
A B C D E
m zar
4
d = _2 : 1 - 1i
5000
& d = 1250 Ac
4
bulunur.
A B C D E
23.
FL = F 3
FML
FKL
60º
L
i
26.
K
M
i
20.
120º
1
qV = m j 2
2
1, 6 : 10 - 19 : 80 =
j=
FLK
1
: 9 : 10 - 31 : V 2
2
16
: 10 6 m/s
3
h
h
&m=
m=
p
mj
m=
6, 6 : 10 - 34
16
: 10 6
9 : 10 - 31 :
3
m = 0, 137 : 10 - 9
m = 1, 37 : 10
- 10
m bulunur.
FMK
i
Fk = F
Tellerden geçen akımlar aynı yönlü ise teller birbirine çeker zıt yönlü ise iter.
Tellerden geçen akımların büyüklükleri
aynı ve teller arasındaki uzaklıklar aynı
olduğu için birbirlerine uyguladıkları kuvvetler aynı yani
F=
k2 I1 : I2
, bağıntısına göre FKL = FLM dir.
d
K ya etkiyen bileşke FK = F, L ye etkiyen
FL
3
1
bileşke FL = F 3 olur.
=
=
FL
3
3
A B C D E
A B C D E
5
Kaynaklar arası uzaklık λ dalga boyunun
tam katı ise katar oluşur. Buçuklu katı ise
düğüm çizgisi oluşur.
∆S = PK1 – PK2 = ?λ
32 – 20 = ?4
?=3
Tam sayı çıktığı için katar üzerinde ve 3.
katar çizgisidir.
PK 1
m
2
= ve
PK 2
m
2
den çıkan sonuç çift
32
20
= 16
= 10
4
4
2
2
Sonuç tek sayı ise çift çukur olur.
sayı ise çift tepe
Sonuç çift sayı çıktığı için çift tepe üzerindedir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
27.
TG – 5
Devre rezonans halinde ise XL = XC dir.
30.
VY = 8 m/s
1
X L = 2rfL
XC =
olarak bulunur. Z
2rfC
= R dir. Akım maksimumdur.
F = qE
33.
V = 10 m/s
i
Devrenin frekansı artırılırsa XL artar. XC
azalır. Devrenin empadansı
Z2 = R2 + (XL – XC)2 den dolayı artar, akım
azalır.
I2 akımının artması direnç üzerindeki potansiyeli artırır. Sağ koldaki I3 akımının
geçtiği direnç üzerindeki gerilim azaldığı
için I3 azalır.
F = ma
qE = ma
2 • 10–4 • 120 = 3 • 10–3 • a
Devredeki güç P = Iet2 • R olarak bulunduğu için Eet azaldığından dolayı güçte azalır.
qE
53º ⇒ Vx = 6 m/s
A B C D E
a = 8 m/s2
Anahtar kapatıldığında kondansator çok
kısa sürede dolar ve dolduktan sora kondansatör üzerinden akım geçmez. I1 azalır.
I2 akımı artacaktır.
VS = VO " at
A B C D E
O=8–8•t
t = 1 saniye bulunur.
t uçuş, tç + ti
tuçuş = 1 + 1 = 2 saniye bulunur.
A B C D E
28.
fO = dalgaların frekansı
31.
fS = Stroboskop frekansı
n = yarık sayısı
fD = n • fS
fD = 6 • 0,5
Bir roketin dünyanın çekim alanında kurtulması için atıldığı andaki kinetik enerjisi
dünyanın çekim potansiyel enerjisi dünyanın çekim potansiyel enerjisine eşit olması
gerekir.
fD = 3S–1
GM : 3m
1
= 3mV 2k _ K roketi için i
r
2
V
m=
fD
GM : m
1
= mV 2L _ L roketi için i
r
2
λ = 20 cm
–1
fD = 3S
denklemlere göre
V
20 =
3
V = 60 m/s bulunur.
VK
VL
34.
Cisimlerin kütleleri eşit olduğu için merkezi
olmayan tam esnek çarpma yapıyorsa hız
vektörleri arasındaki acı kinetik enerjinin
korunumuna göre 90º olmalıdır. Cevap C
için D seçeneğindeki ilk durumda düşey
momentum olmadığı için sağlanmaz.
= 1 bulunur.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
32.
29.
Lambanın parlaklığının artması için fotoelektrik akımının artması gerekir. Bu da katottan kopan elektronların sayısının artması ve anoda çarpan elektronların sayısının
artması ile olabilir.
Işık şiddetinin artırılması gelen foton sayısını artırır ve anoda daha çok e– gelir. (II.
kesin) Eğer ilk durumda katottan kopan
elektronların tamamı anoda ulaşmışsa
üretecin geriliminin artması gelen sayıyı
değiştirmez. (I. kesin değil)
hc
E=
λ artarsa E azalır. E azalırsa e–
m
kopmayabilir.
Esnek çarpışma sonucu cisimler hızlarını
birbirine aktarmıştır. Bu durumda cisimlerin
kütleleri eşit olur.
Çukur aynanın olduğu yerden ışık kaynağına bakılırsa ışıklı cismi daha uzakta
görürüz.
3
n cam
2
h = h:
= 24 :
= 36 cm
n hava
1
Çukur ayna için ışıklı cismin 24 + 36 = 60
cm uzunluktaki
1
1
1
1
=
+
DC DY
f
1
1
1
=
+
x
24
60
3
1
1
1
1
=
=
&
x
x
24 60
120
x = 40 cm
Odak tan uzakl›€› 40 - 24 = 16 cm
bulunur.
A B C D E
A B C D E
6
35.
Gözle görülen ışımalar Balmer serisine ait
ışımalardır. Balmer serisinde T ve P ışımaları görülüyor. Buna göre X, Y, Z ve R gözle
görülemez.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
36.
TG – 5
Kendiliğinden emisyonda gelen ve yayılan
fotonlar aynı frekanslı ancak aynı fazlı değildir. Uyarılmış emisyona ise bütün fotonlar aynı fazlı ve frekanslıdır.
39.
Fotonların karşıt parçacıkları da fotonlardır. Bu nedenle E seçeneği yanlış, diğer
verilen bilgiler doğrudur.
42.
A B C D E
A B C D E
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temel
alınarak giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme sırasına göre
verilen örnek incelenirse sıralama ön bilgileri yoklama (I), örnek ile ilgili öğrencilerin
kendilerinin keşfetmelerini sağlama (IV),
öğretmenin etkinlikleri (III), derinleştirme
(II), değerlendirme (V) olacaktır.
A B C D E
37.
d alt kabuğunda orbital kuantum sayısı
, = 2 dir.
40.
Buna göre, manyetik kuantum sayısı (orbital sayısı) 2, + 1 ile bulunur.
Kuarklar, hadronların temel parçacıkları
olarak tanımlanır.
43.
γ = Foton
n = nötron (Hadron grubunda olup Baryandur.)
2 • 2 + 1 = 5 tanedir.
Bunlar Ms = –2, –1, 0, +1 ve +2 dir.
p = Proton (Hadron grubunda olup Baryondur.)
A B C D E
π+ = Pion (Hadron grubunda olup Mezondur.)
e– = elektron (Lepton grubundadır.)
A B C D E
İki aşamalı kavram yanılgısı teşhis testi
incelendiğinde “Uzay gemisi motorlar durduğu andaki hızıyla yoluna devam eder.
Çünkü motorlar durmadan önce gemiye
etki eden kuvvet sabittir ve uzay gemisi bu
yüzden düzgün hızlanan hareket yapmaktadır. Fakat motor durduğu anda gemiye
etki eden kuvvet sıfır olacağından uzay
gemisi en son hızıyla sabit olarak yoluna
devam eder.” ifadeleri doğrudur. Testin I.
aşamasında “b”, II. aşamasında “a” ifadelerinde bulunan öğrencilerde kavram yanılgısı vardır.
A B C D E
44.
38.
Proton ve elektron gibi parçacıklara madde
parçacıkları, foton ve mezon gibi parçacıklara etkileşim parçacıkları denir.
x ⇒ foton
y ⇒ mezondur
(I ve III doğrudur.)
A B C D E
41.
9.-12. Sınıflar Fizik Dersi Öğretim Programı’nda A, B, C ve D seçeneklerindeki
alanlar “beceri” katmanında yer alır. Bilgi
katmanı ise fiziğin doğası, madde ve özellikleri, enerji, dalgalar vb. ünitelerden oluşturulmuştur.
A B C D E
7
Soruda verilen kavram haritası incelendiğinde 2 hiyerarşik düzey bulunmaktadır
(2 x 5 = 10). Farklı hiyerarşide yer alan
kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren dikey
bağ sayısı 18 dir (18 x 1 = 18). Kavram haritasında çapraz/yatay bağ kurulmamıştır.
Buna göre 10 + 18 = 28 puan almalıdır.
(Kavram haritasından alınan puanın 100
lük sistemde nota çevrilmesi istenirse bu
da “Öğrencinin kavram haritasından aldığı
puan / kavram haritasından alınabilecek en
yüksek x 100 dür”.)
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
45.
TG – 5
Bilim okuryazarlığının boyutlarıyla verilen
seçenekler incelendiğinde B, C, D ve E seçenekleri doğrudur. Ancak “bilimin tüm sorulara zaman içinde cevap verebileceğini
anlama” yanlış bir ifadedir. Çünkü bilim; estetik, ahlak, etik ve din ile ilgili soruları ele
alamaz. A seçeneğindeki ifade bilim okuryazarlığının boyutu değil bilimin doğasıyla
ilgili sahip olunan bir kavram yanılgısıdır.
47.
10. sınıf fizik dersinde bu öğretmen fiziğin
astronomi alanındaki uygulamasıyla ilgili
olarak optik konusuna yer vermiştir.
49.
A B C D E
Fiziksel modelleme, bir fiziksel olayın labaratuar koşullarında gerçekleştirilen, benzer
bir fiziksel olay ile incelenmesi tekniğidir.
Buna göre I. ve II. öncüllerde verilen ifadeler doğrudur.
A B C D E
A B C D E
46.
2013 Fizik Öğretim Programı’nda “Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri”
konusunda “Canlıların besinlerden kazandıkları enerjiyi ile günlük aktiviteler için
harcadıkları enerjiyi karşılaştırır.” kazanımı
“Fizik - teknoloji - toplum - çevre etkileşimleri” beceri alanı altında kodlanmıştır.
A B C D E
48.
Fizik bilgisinin doğasındaki teorilerle ilgili
verilenler incelendiğinde öncüllerin hepsi
doğrudur. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş
birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel
olan kurallar bütününe kuram ya da teori
denir. Kuram ya da teoride birçok tekrarlanan gözlem ve deneyler seridir. Teorilerin
bilimsel olabilmesi için mevcut bilgi birikimi
düzeyinde doğrulanabilmesi gerekir. Teoriler, kesin olarak kabul edilmiş gerçekler
olmadığı için her zaman tartışmaya açıktır.
Teorilerin tartışmaya açık olması zaman
içinde yinelenerek doğrulanmaya gerek
duyulmaktadır. Doğrulamlar, kesinlik kazanamamışsa ve genel olarak kabul görülmezse, teorinin değişmezleri yasalaştırılamaz. Bu yasalaşma sonucunda, mevcut
teori parça olarak yasalaştırılabilir, yeni bir
yasa ortaya çıkabilir, mevcut teori terk edilebilir, yeni bir teori ortaya çıkabilir.
A B C D E
8
50.
Tabloda verilenler ve seçenekler incelendiğinde “Cismin kütlesi artarsa yere çarpma
hızı da artar. Kütle değişmez.”, “Cismin
yere çarpma hızı artarsa kütlesi de artar.
Kütle değişmez, hız artar.”, “Cismin hacmi
artarsa yere düşme süresi de artar. Hacim
değişmediği için yanlıştır.”, “Cismin hacmi
artarsa kütlesi de artar. Hacim ve kütle
arası bu tarz doğrusal bir ilişki olmadığı
gibi ters orantılı bir ilişki de yoktur.” Buna
göre öğretmenin yapacağı deneysel çalışmanın hipotez cümlesi “Cismin yere olan
yüksekliği artarsa yere çarpma hızı artar.”
olmalıdır.
A B C D E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
3 197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content