close

Enter

Log in using OpenID

BORÇ Eski SAYAÇ - Pulsever Enerji

embedDownload
Bayi Kitabı
Elektrik Enerjisi, sadece çevremizdeki işletmelerin değil, aynı
zamanda doğan her bir bireyin tıpkı ismi, lakabı, gölgesi veya kaderi
gibi ilk nefesiyle üstüne bindirilmiş bir maliyettir.
Bu Kitap “Elektrik Enerjisine Dair Her şeyi” barındırdığı gibi sizlere iyi
bir rehber olacaktır. İlk bakışta karışık bir fizik formülü gibi gelse de,
müşterilerden gelen sorular ve sizlerin bu sorulara verdiğiniz cevaplar
sayesinde en iyi yol arkadaşınız olacaktır.
Hakan Pulsever
1
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
İçindekiler
Sayfa
01.Hakkımızda
3
02.Elektrik – Elektrik Üretimi ve Santraller
4
03Tanımlamalar / Kısaltmalar
19
04.Elektrik Piyasası Neden Özelleşti?
20
05.Elektrik Satış Hizmeti Nedir?
21
06.Serbest Tüketici Kimdir?
22
07. Serbest Tüketici Olmaya Engel Durumlar Nelerdir?
23
08.Abone Geçişi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
24 - 25
09. Elektrik Piyasası İşlemleri ve Pazar Hakkında Bilgiler
26 - 43
10. Elektrik Faturalarında Yer Alan Bilgiler Nelerdir?
44 - 47
11. Fatura Çeşitleri ve Faturanın Dili
48 -61
12. Mekanik ve Elektronik Sayaç Farkı/ Görseli
62 - 66
13. Potansiyel Müşteri Hedef Kitlemiz Nedir?
67
14. Ret – Onay - İade Listeleri Hakkında Bilgi
68 -77
15. Teklif Nasıl Hazırlanır?
78 - 84
16. Sözleşme Hazırlama Hakkında Bilgiler Nedir?
85 - 90
17. Sözleşme Kayıt / Kargolama / Takip Etme
91
18. Bir Sözleşmenin Yolculuğu
92
19. Püf Noktaları
93
20. Süzme Sayaç Nedir?
94 - 95
21. Şirket Kuralları / Şirket İlkeleri
96 - 100
22. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
101 - 129
23. Notlarınız
130 - 132
2
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
01 - Hakkımızda
Pulsever Enerji Temmuz 2014 yılında Hakan Pulsever tarafından, Enerji Pazarına yenilikçi,
dürüst, şeffaf ve uzman bir duruş sergilemek adına kurulmuştur.
Pulsever Enerji’nin en büyük hedefi; müşteri, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, çevre ve
en başta bayi memnuniyetinin ön plana alındığı “Sorumlu ve Dürüst İşletmecilik” anlayışını
korumaktır.
Pulsever Enerji bayileri, mevcut “İndirimli Elektrik Aboneliği “pazarında, alınabilecek en yüksek
primler ile çalışırken ulaştıkları her bir müşteriyi ailemize katarak azami ilgi ve hizmet
sunmaktadırlar.
Pulsever Enerji, tüm şirket faaliyetlerinde, yasalara ve ahlak standartlarına uyumlu davranmayı
ilke edinmiştir.
Pulsever Enerji ve bayileri için “Daima En İyi Olmak” vazgeçilmez ilkedir. Bu uğurda sürekli
araştırarak, kendimizi geliştirerek ve kalitemizi koruyarak çalışmak temel görevimizdir.
Pulsever Enerji’de “ Ben veya sen değil, sadece ve sadece BİZ vardır”
3
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02 - Elektrik – Elektrik Üretimi ve Santraller
02.A – Elektrik:
Elektrik, serbest ortamda bulunan "özgür elektronların" (herhangi bir atoma esir olmamış
elektronların)çekim alanı yaratılarak bir noktaya doğru toplanması sonucunda oluşan enerji
biçimidir. Bu serbest elektronları herhangi bir atoma esir olmuş elektronlarla karıştırmamak
gerekir. Herhangi bir çekim alanı yaratabilecek düzenekle özgür elektronların oluşturulan
çekim alanına çekilmesi ve sıraya dizilmesi ile elektrik oluşur. Örneğin; su gücünün, buhar
gücünün, rüzgâr gücünün çevirdiği bir jeneratör bu çekim merkezinin oluşmasını sağlar.
Jeneratör dönüş hızı çekim gücünü-şiddetini belirler. Hız arttıkça çekim gücü artar. Çekim gücü
arttıkça yakalanan ve sıraya dizilen elektron sayısı artar. Bu da üretilen elektrik enerjisinin
gücünü arttırır. Dönmekte olan jeneratör oluşturduğu uzay-hiçlik ortamına elektronları
çekmeye başlar. Dönme hareketi devam etmekte olduğu için elektron yakalanması da devam
etmektedir. Stator salgılarında yakalanan her elektron kendinden önce yakalanmış olanları
iter. Tıpkı bir su borusuna verilmekte olan suyun davranışı gibi akmaya başlarlar. Oluşan
elektrik akımı kullanılırsa, yani herhangi bir aygıtı çalıştırıyorsa bu elektronlar taşıdıkları
enerjiyi boşaltırlar ve bozumuna uğrarlar. Enerjisini boşaltan ve bozumuna uğrayan bu
elektronlar bir çöp oluştururlar. Bu çöp etkisine Elektromotor adı verilir. Bir jeneratöre elde
edilen elektrik enerjisi kullanılmazsa ne olur? Jeneratörlerde elde edilen elektrik enerjisi
herhangi bir kaynağa kanalize edilmez ve kullanılmazsa, jeneratörün stator sargılarının
sığasından sonra tekrar ortama geri dönerler. Yani tekrar özgür elektron olurlar. Elektrik
sistemlerindeki kayıpların önemli bir oranı da bu yüzden oluşur. (Kaçaklar) Özgür elektronlar
doğası itibariyle tekrar özgür olmaya eğilimlidirler. Yakalandıkları ve üzerinde akmakta
oldukları sistemin sığası yeterli olmadığında, sığa üzeri oranda elektronlar o sistemden
ayrılırlar. YANLIŞ BİLİNENLER. - Elektrik, bir jeneratörün stator sargılarının (bakır atomlarının)
atomsal yapısının üretimi değildir. Böyle olsa idi, o sargıların kısa sürede bozunuma uğraması
gerekirdi. - Sürtünme ile elde edilen şey elektrik değil, elektromanyetik enerjidir. Sürtünme ile
oluşan çekim alanı "yarım kalmış" bir etkidir ve elektronlar o alana sadece yaklaşmışlardır.
Yaklaşan ama bir akış yapabilecek şekilde sıraya dizilmemiş olan elektronlar, sürtünme sona
erdikten kısa süre sonra oradan uzaklaşırlar. Elektromanyetik enerji, elektrik enerjisinden bir
önceki aşamadır ve bu iki olgunun birbirine karıştırılmaması gerekir.
4
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B – Elektrik Üretim Santralleri nelerdir?








Termik santraller
Hidroelektrik santralleri
Nükleer santraller
Rüzgâr santralleri
Voltaik paneller
Doğalgaz santralleri
Jeotermik santraller
Güneş Enerjisi
5
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.1 – Termik Santraller
Termik santral, ana işletici makinası buhar gücüyle çalışan güç santralidir. Isıtılan su buhara
dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden
geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılarak geri
suya dönüştürülür. Termik santrallerin tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları
yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte
kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik
santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun
tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır.
Tipik Bir KÖMÜRLÜ Santral
6
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Termik Santral Genel Bakış:
Kömürlü, nükleer, jeotermal, güneş ve çöp santrallerinin hemen tamamı, ayrıca doğalgaz
santrallerinin pek çoğu termik santraldır. Doğalgaz çoğunlukla kazanlar ve gaz türbinlerinde
yakılır. Gaz türbininden çıkan ısı kombine bir çevrimli bir tesiste toplam verimliliği artıracak
şekilde buhar oluşturmada kullanılabilir. Kömür, fueloil ve doğalgaz santralleri çoğunlukla fosil
yakıtlı güç santralleri olarak adlandırılırlar. Bazı biokütle yakıtlı termik santrallar da aynı
kategoriye konulurlar. Nükleer olmayan ve kojenerasyon kullanılmayan termik santrallar için
konvansiyonel güç santrali terimi de kullanılır.
Ticari elektrik tesisleri olan güç santralleri genellikle büyük ölçekli inşa edilir ve kesintisiz
işletim için tasarlanır. Elektrik güç üretim tesislerinde tipik olarak 50 Hz ya da 60 Hz şebeke
frekansında alternatif akım üreten üç fazlı üreteçler kullanılır. Bazı büyük kuruluşların, özellikle
de başka maksatlar için buhar üretimi yapıyorlarsa kendi tesislerini ısıtmada ya da elektrik
ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları özel güç santralleri vardır. Buharlı güç santralleri büyük
gemilerde de kullanılmıştır ve günümüzde de kullanılmaktadır. Buharlı gemilerdeki güç
santrallerinin türbinleri genellikle dişli kutuları üzerinden geminin pervanelerine bağlıdırlar.
Böyle gemilerdeki buhar santralleri ayrıca elektrik üreteçlerini süren daha küçük türbinlere de
buhar sağlarlar. Gemi üzerindeki buhar santralleri fosil ya da nükleer yakıtlı olabilir. Nükleer
yakıt kullanılarak elde edilen itici güç birkaç istisna dışında sadece deniz kuvvetlerine ait
gemilerde kullanılır. Dünya genelinde buhar türbini kullanarak ürettiği elektrik ile itici güç
sağlayan bir düzineye yakın turbo elektrik gemi olmuştur.
Sıklıkla kojenerasyon tesisi de denilen kombine ısı ve güç santralleri hem ısı hem de elektrik
enerjisi üretirler. Buhar ve sıcak su uzun mesafelere borularla taşındığında enerjisini kaybeder,
dolayısıyla ısı yoluyla enerji aktarımı yalnızca gemi, endüstriyel tesis, yakın binaların ısıtılması
gibi kısa mesafelerde verimlidir.
200 MW ve üzeri tesislerde fanlar, ön ısıtıcılar, kül kolektörleri gibi sistemin önemli
komponentleri yedekli olarak kurulup kullanılır.
Termik Santrallerin Verimliliği:
Konvansiyonel bir termik santral için satılabilir enerjinin yakılan yakıtın ısıtma değerine olan
yüzdesi olarak nitelendirilen enerji verimliliği tipik olarak %33 ila %48 aralığındadır. Tüm ısı
makinaları termodinamik kurallarına bağımlı olduğundan bu verimlilik değerleri limitlidir.
Enerjinin geri kalanı tesisi ısı olarak terk eder. Atık ısı bir yoğunlaştırıcıdan geçirildikten sonra
soğutma suyu kullanılarak ya da soğutma kuleleri ile atılır. Atık ısının ısıtma amaçlı kullanıldığı
tesislere kojenerasyon tesisi denilir. Genellikle büyük miktarda doğalgaz rezervi bulunan ve kıt
tatlısu kaynaklarına sahip çöl ülkelerinde termik santrallerin bir yan işlevi de deniz suyunun
tuzdan arındırılmasıdır.
7
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Carnot verimlilik kuralına göre buharın ısısı yükseltilerek verimlilik artırılabilir. Alt kritik
seviyedeki fosil yakıtlı santrallerin verimliliği yaklaşık %36–%40 aralığındadır. Süper kritik
seviyedeki santrallar %40 ve üstü, yeni ultra kritik seviye tasarımlı santrallarda ise bu rakam
%48'e kadar ulaşabilmektedir. Su için kritik nokta olan 705 °F (374 °C) ve 3212 psi (22.06 MPa)
değerinin üzerinde ise sudan buhara doğru bir faz değişimi olmaz, sadece yoğunlukta kademeli
bir düşüş olur.
Mevcut nükleer santrallerin basınçlı kazanları çok büyük olduğundan ve tüm nükleer yakıt
çubukları burada bulunduğu için kömürlü santrallardan daha düşük ısı ve basınç seviyelerinde
işletilmek zorunluluğu vardır. Reaktörün büyüklüğü ulaşılabilecek basınç seviyesini limitler. Bu
nedenle nükleer santrallerin termodinamik verimliliği %30-32 civarındadır. Çok Yüksek Isılı
Reaktör, Gelişmiş Gaz Soğutmalı Reaktör, Süper Kritik Su soğutmalı Reaktör gibi bazı ileri
tasarımlar kömürlü santrallarla kıyaslanabilecek termodinamik verimlilik seviyelerine
ulaşabilmektedir.
8
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Modern Bir Enerji Santralinde Kullanılan Buhar Türbini Rotoru
9
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.2 – Hidroelektrik Santraller
Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın(suyun) potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir.
Bu enerjiyi önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, oradan da elektrik enerjisine
dönüştürülmesiyle elde edilen yeni elektrik enerjisine ise hidroelektrik enerji denir. Kısacası
doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir,
türbin çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü
çalıştırır ve elektrik üretilmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler barajlardır. Bu dönüşümün
yapıldığı tesislere genel ismiyle hidroelektrik santral denir.
Hidroelektrik Santraller Nasıl Çalışır?
Barajlarda su biriktirildiğinde suya potansiyel enerji kazandırılır. Potansiyel enerji kazanan su
yüksekten bırakılınca suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür ve hızla akan su
türbinleri döndürür. Türbinler dönünce türbinlere bağlı olan jeneratörler döner ve elektrik
enerjisi (alternatif akım) üretilir. Hidroelektrik santrallerde, suyun potansiyel enerjisi önce
kinetik enerjiye sonra da elektrik enerjisine çevrilir.
Hidroelektrik Santral Çeşitleri
1. Akarsu Tipi (Barajsız) Hidroelektrik Santraller
Elektrik üretmek için her zaman baraj yapılmaz. Akarsu, bir kanal veya tünele alınarak belli bir
meyil kazandırılır. Türbin ise bir köprü gibi kanalın üzerine kurulur. Barajsız hidroelektrik
santrallerin kurulacağı akarsuyun türbin milini çevirebilecek potansiyele ve yıllık debisinin
asgari elektrik üretimine yetecek kadar olması gerekir. Ülkemizde Dicle nehri botan kolu
üzerinde bu tarz bir sistem bulunmaktadır.
10
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
2. Depo Tipi (Barajlı) Hidroelektrik Santraller
Akarsu üzerine barajlar yapılarak, önce büyükçe bir yapay göl meydana getirilir ve burada su
biriktirilir. Bu suyun belli bir potansiyel enerjisi vardır. Dolayısıyla, kurak geçen yıllarda bile bu
tip hidroelektrik santrallerde elektrik üretilebilir. Dünyada en yaygın kullanılan hidroelektrik
santral çeşididir. Türkiye'de bugüne kadar uluslararası ölçütlere göre baraj niteliğinde olan 504
adet depolama tesisinin yapımı gerçekleştirilmiştir. Atatürk, Keban, Altınkaya, Karakaya
Hidroelektrik Santralleri ülkemizin önemli depo tipi (barajlı) santrallerindendir.
11
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
3. Med-Cezir (Gel-Git) Hidroelektrik Santraller
Okyanuslarda meydana gelen gel-git olayından yararlanılarak elektrik enerjisi üreten
santrallerdir. Yükselen denizin suyu bir koya (haliç) alınır. Su alma işi kapaklar yardımıyla
yapılır. Su yükselirken (hazneye dolarken) türbin çalışmaya başlar. Yükselme tamamlanınca, su
alma kapağı kapanır ve tutulan su kanal yardımıyla türbine verilir. Su çekilirken de türbin çalışır
ve elektrik üretir. Yani hazneye su dolarken de boşalırken de türbin çalışır ve elektrik üretir.
Ülkemiz, gel-git enerjisi bakımından uygun değildir. Ancak dünyada uygulamaları vardır.
Örneğin; Fransa’nın, Atlantik sahilinde her biri 10 mw gücünde 24 adet santrali vardır.
4. Depresyon Hidroelektrik Santraller
Denizden alçakta olan çöllerde veya denize kıyısı olan çok sıcak bölgelerde, suyun fazla
buharlaşmasından yararlanılarak elektrik üreten santrallerdir.
Çalışma prensibi: Sıcak bölgedeki uygun bir koy, duvarlar vasıtasıyla denizden ayrılır. Denizden
ayrılarak oluşturulan göldeki su, sıcaklığın etkisiyle hızla buharlaşır ve su seviyesi deniz
seviyesinin altına düşer. Günlük ölçümlerle, buharlaşan su miktarı tespit edilir. Daha sonra,
günlük olarak buharlaşan su miktarına eşit debide deniz suyu, bu koya (göle) tünel yardımıyla
akıtılır. Tünelden gelen su, belli bir düşü ile türbine verilerek elektrik üretilir. Oluşturulan suni
gölün, zamanla deniz suyundan toplanacak tuzu da alabilecek kapasitede olması gerekir. Bir
diğer yöntem ise; çöllerdeki deniz seviyesinden alçakta bulunan çukurlara, deniz suyunun
taşınmaz ve aynı yöntemle elektrik üretilmesidir. Uygulanması planlanan en büyük proje,
Katara Çukuru’nda bu yöntemle elektrik üretme projesidir. Katara Çukuru (Mısır-Kahire) deniz
seviyesinden 135 m alçaktadır. Akdeniz'in suyu, 80 km uzunluğundaki tünellerle bu çukura
taşınacak ve 60 m düşü yüksekliği ile elektrik üretilebilecektir.
12
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.3 – Nükleer Santraller
Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri
kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı
diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır.
NASA'ya göre nükleer santraller termik santrallerin neden olacağı ölümleri azaltmaktadır.
Nükleer santraller şimdiye kadar termik santrallerin neden olacağı 1,84 milyon ölümü ve 64
gigaton karbondioksit salınımını önlemiştir.
Reaktörün kalbinde, elde edilen ısıl enerji suya aktarılır, su almış olduğu bu enerji sebebiyle faz
değiştirir ve kızgın buhar haline dönüşür. Elde edilen bu buhar daha sonra elektrik
jeneratörüne bağlı olan buhar türbinine verilir. Su buharı, türbin mili üzerinde bulunan türbin
kanatları üzerinden geçerken daha önceden almış olduğu ısıl enerjiyi kullanarak, türbin milini
döndürür. Bu mekanik dönme hareketi sonucunda alternatörlerde elektrik elde edilir.
Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere
gönderilir. Türbinden çıkan, ısıl enerjisi yani sahip olduğu basınç ve sıcaklığı düşmüş olan
buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğuşturucuda(kondenser) yoğuşturulup su haline
dönüştürüldükten sonra, tekrar reaktörün kalbine gönderilir. Yoğuşturucuda da su buharının
faz değişimini yapabilmek için çevrede bulunan deniz, göl gibi su kaynaklarını soğutucu olarak
kullanır.
13
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.4 – Rüzgâr Santralleri
Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik
enerjisine dönüştüren sistemdir.
Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrikelektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye
çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır.
Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan
alıcılara ulaştırılır.
Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir.
Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.
Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin düz bir
plaka üzerinde meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine
90o dik geldiği durumda iken; minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine
paralel iken meydana gelir.
Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden
havalanmasına da bu kuvvet sebep olduğu için kaldırma kuvveti olarak adlandırılmıştır.
Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı
kesilmektedir. Sürükleme kuvvetinin etkilerini minimuma indirebilmek için yapılmış özel
cisimlere akış hatlı (streamlined) cisimler denir. Bu cisimlere örnek olarak elips, balıklar, zeplin
verilebilir.
Düz bir plaka üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde
görülür. Havanın akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla
düşük basınçlı bölgeler meydana gelir. Bu bölgelere akış altı da denir. Dolayısıyla, hava akış hızı
ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava akışı hızlandıkça basınç düşer, hava
akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya Bernoulli etkisi denir. Kaldırma kuvveti de cismin
üzerinde emme veya çekme meydana getirir.
Kullanımdaki rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çok çeşitlilik gösterse de genelde dönme
eksenine göre sınıflandırılır. Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre "Yatay Eksenli Rüzgâr
Türbinleri" (YERT) ve "Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri” (DERT) olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
14
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.5 – Fotovoltaik Paneller
Fotovoltaik, güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından, çoğu zaman güneşten,
elektrik elde etme yöntemidir. Fotovoltaik aynı zamanda bu konuda yapılan çalışmalara verilen
genel bir addır.
Fotovoltaik sistemde basit bir silikon kristali ışığı elektriğe çevirir. Kristalin güneş hücresindeki
alt tabaka kısmı, P tipi materyallerden (örneğin alüminyum, galyum, indiyum) bir tanesi ile
kaplanarak yeşil boşlukları oluşturmaları sağlanır. N tipi üst tabaka ise fosfor, arsenik veya
antimon gibi gezgin elektronlar yaratan kimyasallarla kaplanır. Burada amaç, elektronların
üzerine düşen ışığın, bu elektronları P bölgesi olan alt tabakaya doğru harekete geçirmeleridir.
Bu elektronlar, güneş hücresindeki çizilen yollardan veya kısa devrelerle bu iki tabakayı
birbirinden ayıran bariyer üzerinden hareket edebilirler. Fotovoltaik devre doğru ve düzgün
olarak yapılandırılmış ise bu elektronlar devreyi çizilen yollardan tekrar N bölgesine doğru
tamamlar ve elektriği bu sayede üretirler.
Dünyada bu alanda kurulmuş birçok fakülte vardır. Son yıllarda Fotovoltaik hücrelerin
üretiminde artış olmuştur. Bu teknoloji kullanılarak üretilen elektrik 5,6 GWp'den fazladır.
15
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.6 – Doğalgaz Santralleri
Gün geçtikçe artan teknolojik alet sayısı, insan popülasyonu ve her alandaki gelişim sebebiyle
elektriğe duyulan ihtiyaç had safhaya ulaşmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak adına kurulan birçok
santral türünden biri de doğalgaz santralidir. Doğalgaz santralleri teorik olarak termik ve
nükleer santrallerle aynı şekilde çalışmaktadırlar. Doğalgaz santrallerinin bölümlerini
sıralayacak olursak bunlar; gaz türbini, kazan ve buhar türbinidir. Bu santral türü bazı yönleriyle
avantajlı bir santral türüdür ancak bazı yönlerden de büyük dezavantajlara sahiptir.
Doğalgaz santrallerinin en önemli avantajı çevreyi kirletmemesidir. Bu özelliğiyle dünyamızın
geleceği adına kurulmaları çok doğru olan doğalgaz santrallerinin en büyük handikabı ise yakıt
kapasitesinin dünya üzerinde azalmış olması. Yakıt kapasitesi azlığından dolayı doğalgazın
maliyeti çok artmıştır ve alım gücü az olan ülkeler bu yakıtı satın alma konusunda zor duruma
düşmektedirler. Petrol türevi bir ürün olan doğalgaz yer kabuğunun içinde bulunur. Bu yüzden
jeotermal kaynaklar gibi coğrafi konuma bağlı bir kaynaktır. Bu kaynağa sahip ülkeler diğer
ülkelere hem yakıt olarak kullanmaları hem de santraller aracılığıyla elektrik enerjisine
dönüştürebilmeleri için doğalgaz ihraç etmektedirler. Örneğin Türkiye, Rusya ve İran başta
olmak üzere birçok ülkeden doğalgaz almakta ve bunu çeşitli alanlarda kullanmaktadır.
Kısacası çevre dostu olan doğalgaz santralleri hammaddelerinin yüksek maliyetli ve dünya
üzerinde bulunan doğalgaz rezervlerinin azalmasından dolayı çok da tercih edilemeyen bir
santral türüdür.
16
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.7 – Jeotermik Santraller
Jeotermal kaynak yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının
oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal
kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji
yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir
enerji türüdür. Jeotermal elektrik santrallerinde, bu enerji dönüştürülerek elektrik elde edilir.
Yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağı olması; Türkiye gibi jeotermal enerji
açısından şanslı ülkeler için bir öz kaynak teşkil etmesi; temiz ve çevre dostu olması; yanma
teknolojisi kullanılmadığı için sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi; konutlarda, tarımda,
endüstride, sera ısıtmasında ve benzeri alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal
şartlar sunması; rüzgar, yağmur, güneş gibi meteoroloji şartlarından bağımsız olması;
kullanıma hazır niteliği; fosil enerji veya diğer enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz olması;
arama kuyularının doğrudan üretim tesislerine ve bazen de re-enjeksiyon alanlarına
dönüştürülebilmesi; yangın, patlama, zehirleme gibi risk faktörleri taşımadığından güvenilir
olması; % 95'in üzerinde verimlilik sağlaması; diğer enerji türleri üretiminin (hidroelektrik,
güneş, rüzgar, fosil enerji) aksine tesis alanı ihtiyacının asgari düzeylerde kalması; yerel niteliği
nedeniyle ithalinin ve ihracının uluslararası konjonktür, krizler, savaşlar gibi faktörlerden
etkilenmemesi; konutlara fueloil, mazot, kömür, odun taşınması gibi problematikler
içermediği için yerleşim alanlarında kullanımının rahatlığı; gibi nedenlerle büyük avantajlar
sağlamaktadır.
17
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
02.B.8 – Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi ya da güneş erkesi, güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir.
Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci
ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Bu enerji türü, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi
şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının
şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2
değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,
insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma
konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri
teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş ve çevresel olarak temiz bir
enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.
18
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
03. - Tanımlamalar / Kısaltmalar
19
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
04. - Elektrik Piyasası Neden Özelleşti?






Avrupa müktesebatına uyum sağlanması amacıyla devletin sadece düzenleyici ve
denetleyici rol üstlenmesi
Elektrik üretim ve dağıtım kanallarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi suretiyle
maliyetlerin düşürülmesi
Elektrik Enerjisi arz güvenliğinin sağlanması
Dağıtım kayıpları ve kaçaklarının OECD ülkeleri seviyesine indirilmesi
Gerekli yenileme ve yatırım maliyetlerinin özel sektörce üstenilmesi
Oluşan rekabet ortamı sayesinde tüketicilerin fayda sağlaması
20
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
05.- Elektrik Satış Hizmeti Nedir?
Türkiye’nin herhangi bir yerinde faaliyet gösteren ve yılda 1.600 TL (4500 Kwh) diğer bir deyişle
ayda en az 133 TL’lik elektrik tüketen tüm kurum, ticarethane ve meskenleri ihtiyaçlarına göre
hazırlayacağımız indirimli elektrik tarifelerinden ve yenilikçi hizmetlerimizden
faydalanabilirler.
Ana bayiliğini yaptığımız elektrik üretimi ve aynı zamanda toptan & perakende satış yapan iş
ortaklarımız, satış ve satış sonrası destek odaklı kurumlardır. Güvenilir ve konusunda uzman
kadrosuyla müşteri odaklı hizmet sunan Pulsever Enerji, satış sonrası belgelerin
hazırlanmasından, sayaç değişimlerinin yaptırılması, eksiklerin giderilmesine kadar her türlü
operasyonel desteğe vesile olarak, müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan bir
hizmet yelpazesi sunmaktadır.
21
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
06.- Serbest Tüketici Kimdir?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha
fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini
seçme serbestliğine sahip gerçek veya tüzel kişiye denir.
EPDK tarafından 23 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede duyurulan “ Serbest Tüketici Limitini ”
geçen, yani yıllık toplamda 1.600 TL (4500 kWh) ve aylık faturası en az 133 TL’nin üzerinde
gelen kullanıcılar SERBEST TÜKETİCİ olma hakkına sahiptir.
Artık, aylık 133 TL ve üstü elektrik harcayan tüm vatandaşlarımız dağıtım şirketinden gelen
elektriği kullanmak mecburiyetinde değil. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tanıdığı
« Serbest Tüketici» olma hakkını kullanan tüketiciler, mesken ve iş yerlerinde mevcut elektrik
aboneliğini bize taşıyarak çok daha UCUZA elektrik kullanabilirler.
22
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
07. - Serbest Tüketici Olmaya Engel Durumlar Nelerdir?




Tüketim noktasının tüketim miktarının serbest tüketici olmaya yeterli olmaması
( Aylık 133 TL ve yıllık toplam 1.600 TL tüketmeyenler )
Tüketim noktasının mevcut tedarikçisine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi
(borcunun bulunması, sözleşmesinin sona ermemesi)
Tüketim noktasının elektrik ölçüm sayacının mevzuata uygun olmaması (mekanik
olması, istenilen veriyi almaya yeterli olmaması)
Portföy değişikliği talebinin yeni tedarikçi tarafından düzgün yapılamamış olması
( Abone numarası, sayaç numarası gibi bilgilerin yanlış girilmesi)
Düşük Tüketim
BORÇ
Eski SAYAÇ
23
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
08. - Abone Geçişi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
08.A - BELGELER GENEL
(1) Elektrik satış sözleşmemizin imzalanması
( Naksan veya Cengiz Müşteri Sözleşmelerinden uygun olanın doldurulması)
(2) Müşterinin imza sirkülerinin fotokopisi
( Sözleşmeyi imzalayacak olan kişiye ait imza sirküleri gerekmektedir )
(3) Şirket vergi levhası
(4) IA02 –Enerji alım satım bildirim formu
(5) Sayaçlarının saatlik okumaya uygun uzaktan okuma için seri haberleşme bağlantısı olan,
saatlik uzlaştırma dönemi bazında veri alınabilen ve bu verileri 45 gün saklayabilen 3 zamanlı
okuma yapabilen özellikte olması gerekmektedir. (Elektronik sayaç )
(6) Geçmiş dönem ödenmemiş faturasının / borcunun olmaması gerekmektedir.
(7) Sözleşmeler imzalanırken abonenin nüfus kâğıdı ve/veya ehliyetinin ve/veya pasaportunun
bir fotokopisini mutlaka alınması gerekmektedir.
(8) Kimlik fotokopisine “Elektrik Sözleşmesi için kullanılacaktır. Aslı tarafımdan ibraz
edilmiştir” diye şahsın imzasını alınması gerekmektedir.
NOT: Mesken tarifelerini kullanan tüketiciler için 1-4-5-6-7-8 maddeler geçerlidir
08.B - MESKEN ABONELERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
1. Müşteri Sözleşmesinin İmzalanması
2. IA02 –Enerji alım satım bildirim formunun imzalanması
3. Sözleşmeler imzalanırken abonenin nüfus kâğıdı ve/veya ehliyetinin ve/veya
pasaportunun bir fotokopisini mutlaka alınması gerekmektedir.
Fotokopisi alınan belgenin üzerine “Elektrik Sözleşmesi için kullanılacaktır. Aslı
tarafımdan ibraz edilmiştir” diye şahsın imzasını alınması gerekmektedir.
4. Bir adet son dönem, yeni tarihli Elektrik faturası fotokopisi
5. Serbest Tüketici Taahhütnamesinin imzalanması ( PÜF NOKTASI )
6. Abone No ve Sayaç No okunacak şekilde sayaç fotoğrafının çekilmesi ( PÜF NOKTASI )
24
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
08.C - TİCARETHANE / SANAYİ / KURUM ABONELERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Müşteri Sözleşmesinin İmzalanması
IA02 –Enerji alım satım bildirim formunun imzalanması
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Vergi Levhasının Fotokopisi
Sözleşmeyi imzalayan kişiye ait İmza Sirkülerinin alınması
Sözleşmeler imzalanırken abonenin nüfus kâğıdı ve/veya ehliyetinin ve/veya
pasaportunun bir fotokopisini mutlaka alınması gerekmektedir.
Fotokopisi alınan Belgenin üzerine “Elektrik Sözleşmesi için kullanılacaktır. Aslı
tarafımdan ibraz edilmiştir” diye şahsın imzasını alınması gerekmektedir.
7. Bir adet son dönem, yeni tarihli elektrik faturası fotokopisi
8. Serbest Tüketici Taahhütnamesinin imzalanması ( PÜF NOKTASI )
9. Abone no ve Sayaç no okunacak şekilde Sayaç fotoğrafının çekilmesi ( PÜF NOKTASI )
25
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09. - Elektrik Piyasası İşlemleri ve Pazar Hakkında Bilgiler
09.1 - İndirimden Faydalanmak İçin Gerekenler Nedir?




Aylık faturası en az 133 TL üzerinde olup:
Borcu bulunmamalı,
Bağlayıcı bir İndirim Sözleşmesi olmamalı,
Sayaç «YENİ ELEKTRONİK» olmalıdır.
09.2 - İndirimden Faydalanmak İçin Herhangi Bir Teknik Teçhizat Değişikliği Gerekli Midir?
Hayır,
Teknik açıdan herhangi bir donanım değişikliği yapılmasına gerek yoktur. Sadece sayaçların
uzaktan okumaya uygun DİJİTAL SAYAÇLAR olması gerekmektedir. Sayaç (elektrik saati) eski
ise Dağıtım Şirketi tarafından ücretsiz değiştirilmektedir.
09.3 - Elektrik ile İlgili ARIZA, BAKIM, ELEKTRİK kesintisi gibi konularda kiminle irtibata
geçilmelidir?
Elektrik iletim ve dağıtımından, bağlı bulunulan elektrik dağıtım şirketleri sorumludur. Elektrik
hatları ile ilgili tüm ARIZA, BAKIM, KESİNTİ ve SAYAÇ OKUMA konularında tek yetkili kurum,
bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketidir.(TEDAŞ, AYEDAŞ, BOĞAZİÇİ vb.) İlgili dağıtım
şirketiniz tüm bu servislere yönelik Dağıtım Hizmet Bedelini bizler vasıtasıyla almaktadır ve
almaya devam edecektir. Bu nedenle “Acaba hizmetini aksatır ve müşterimiz zor durumda kalır
mı?” sorusunu aklınızdan çıkarabilirsiniz.
09.4 - İndirimli Elektrik Alınması Durumunda Elektriğin Kalitesinde Değişiklik Yaşanır mı?
Hayır,
Bağlı bulunulan dağıtım şebekesinden alınan elektrik tedarikine devam edilmektedir. Elektrik
iletiminizde, kalitesinde bir değişiklik olmayacaktır. Sadece elektrik faturanızı ve ödeyeceğiniz
muhatap elektrik satış yetkisi bulunan şirket değişecektir.
26
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.5 - Değişim Sürecinde Herhangi Bir Elektrik Kesintisi Oluyor Mu?
Hayır,
Tedarikçi değişiminden kaynaklanan herhangi bir elektrik kesintisi olmamaktadır.
9.6 - Değişim Sürecinde Herhangi Bir Maliyet Oluyor Mu? Ek Ücret Alınıyor Mu?
Hayır,
Tedarikçi değişiminden kaynaklanan herhangi bir maliyet olmamakla birlikte, çok daha UCUZ
bir elektrik kullanılıyor. Ayrıca bağlı bulunduğumuz şirket Depozito da almamaktadır. Bu
nedenle geçiş sağlandıktan sonra müşteriniz önceden bağlı olduğu dağıtım şirketine şahsen
başvurup daha önce verdiği depozitosunu geri alma şansına sahiptir.
09.7 - Sayaçları Kim Okuyacak?
Bağlı bulunduğunuz bölgedeki dağıtım şirketleri yine eskiden olduğu gibi her ay sayacınızı
okuyacaklardır.
Okumaya gelen görevliler yeni abonelere « Okuma Tutanağı» bırakacaklardır. Bu tutanak şekil
bakımından faturaya benzemekte fakat üzerinde herhangi bir bedel yazmamaktadır. Bu
tutanak sadece bilgi amaçlıdır ve bu sayede bayiliğini yaptığımız şirket fatura
düzenleyebilmektedir.
Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğunda
bulunmaktadır. Serbest tüketicilerin sayaçları da bu kapsamda bağlı bulundukları elektrik
dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır. Serbest tüketicilerin okunan endeks bilgileri “Sayaç
Okuma Tutanağı” ile birlikte elektrik tedarikçilerine gönderilmektedir.
27
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.8 - Faturalandırma Nasıl Yapılmaktadır?
« OKUMA TUTANAĞI » endeks bilgilerinin Dağıtım firması tarafından sisteme işlenmesine
müteakip, çalıştığımız Üretici ve aynı zamanda Elektrik Toptan ve Perakende Satış şirketi
FATURA kesecek ve KARGO ile abone tarafından verilmiş adrese teslim edecektir. Ayrıca talep
edilen bilgilendirme yoluna göre FATURA mesaj veya e posta vasıtasıyla da gönderilecektir.
09.9 – Tarifeler ve Fiyat Değişiklikleri
Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından onaylanmakta ve yayınlanmaktadır.
Elektrik satış şirketlerinden elektrik tedarikini gerçekleştiren tüketicilerin elektrik fiyatları,
yapılan anlaşma koşulları dâhilinde belirlenen hesap yöntemi ile hesaplamakta ve müşterinin
faturasına yansıtılmaktadır.
Tarife Dönemleri:




Ocak – Şubat – Mart Dönemi
Nisan – Mayıs – Haziran Dönemi
Temmuz – Ağustos – Eylül Dönemi
Ekim – Kasım – Aralık Dönemi
Yukarıda yazılmış olan üçer aylık dönemler sonunda EPDK fiyat güncellemelerini yapmaktadır.
Sadece birim fiyat değil, iletim bedeli, dağıtım bedeli, kayıp kaçak, perakende satış hizmet
bedeli ve sayaç okuma hizmet bedellerini güncellemektedir. Bu sebep ile her üç aylık dönemde
yeni fiyatların bilinmesi şarttır.
09.10 - PMUM-TEİAŞ KAYIT DÖNEMLERİ





Dağıtım şirketinden geçiş yapacak aboneler için her ayın 6’sından önceki son iş günü
saat 17:00 da PMUM giriş için işlemleri tamamlanır.
Tedarikçi değişikliği ile geçiş yapacak aboneler için her ayın 10’undan önceki son iş
günü saat 17:00 da PMUM giriş için işlemler tamamlanır.
Her ayın 23 üncü günü giriş işlemlerinin sonuçları açıklanır.
Onaylanmış olan aboneler takip eden ayın 1. günü portföyümüze girmiş olur.
Takip eden okuma döneminde (Ay’ın 1 ila 17 si arası) faturalama işlemleri yapılır.
28
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.11 Kimler TEDAŞ Dışındaki Tedarikçiden Elektrik Satın Alabilir?
09.12 - Müşterilere Sağlayacağımızı Avantajlar Neler Olacaktır?
Tedarikçilerimizin, genç, dinamik ve uzman kadrosu, toplam elektrik üretim/tüketim
tahminlerini yaparak, müşteri karlılıklarını analiz etmektedir. Bu sayede müşteri için en uygun
fiyat oluşturulmaktadır ve tüketicilerine en avantajlı fiyatlardan elektriği tedarik etmektedir.
Güvenilir ve müşteri odaklı satış kadrosu ile satış sonrası belgelerin hazırlanmasında her türlü
operasyonel desteği vermekte ve müşterilerinin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde
karşılayacak kalitede hizmet sunmaktadır.
29
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.13 - Elektrik Faturalarında Neden Enerji Bedelinin Yanında Birbirinden Farklı Birçok
Bedel Yer Almaktadır?
Elektrik faturalarında elektriğin üretilmesinden tüketilmesine kadar oluşan 4 ana faaliyetin
bedelleri görülmektedir. Faturada görülen tüketim tutarı (aktif/net enerji) büyük oranda
elektrik santralinde yapılan üretime ilişkin oluşan bir bedeldir. Diğer bir ifadeyle enerji bedeli
elektriğin herhangi bir santralde üretimi aşamasında oluşan maliyetleri yansıtmaktadır.
Elektrik üretim santralinden çıkan elektrik çoğunlukla bir kamu kurumu olan Türkiye Elektrik
İletim A.Ş.''nin (TEİAŞ) işlettiği iletim hatlarında taşınarak şehir şebekesine ulaştırılır. TEİAŞ
adına görevli tedarik şirketi bu hizmet karşılığında faturalarda gördüğümüz iletim bedelini
tüketiciden tahsil eder ve bu bedel TEİAŞ’a aktarılır. Şehir şebekesine ulaşan elektriği dağıtım
şirketi dağıtım hatlarında taşıyarak tüketicilerin kapısına kadar ulaştırır. Faturalarda
gördüğümüz dağıtım bedeli dağıtım şirketi tarafından dağıtım şebekesine ilişkin olarak yapılan
yatırımlar ve işletme giderleri karşılığında alınmaktadır. Elektrik faturalarında tahsil edilen
perakende satış hizmet bedeli perakende faaliyetine ilişkin hizmetin maliyetinin karşılığı olarak
alınmaktadır. Sayaç okuma bedeli ise dağıtım tarifesinin bir unsuru olmakla birlikte bu
faaliyete ilişkin maliyetlerin daha iyi izlenebilmesi, tarifelerin daha doğru hesaplanabilmesi ve
hizmetin tüketim miktarından bağımsız olması nedeniyle ayrı olarak tahakkuk ettirilmektedir.
30
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Aşağıda AB üyesi bazı ülkeler ile ülkemizde meskenler için uygulanan perakende elektrik
faturası unsurları toplam fatura tutarının yüzdesi olarak gösterilmiştir.
Elektrik faturalarında yer alan vergi, fon ve paylar kurumumuz görev alanı dışında olup ilgili
mevzuat kapsamında tüketicilerden tahsil edilmektedir.
31
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.14 - Ülkemizde Uygulanan Elektrik Tarifeleri Diğer Avrupa Ülkeleri İle Kıyaslandığında
Nasıl Bir Görüntü Ortaya Çıkmaktadır?
Aşağıda yılda 2500-5000 kWh elektrik tüketen Avrupa ülkeleri ve ülkemiz mesken abonelerinin
vergi ve fonlar hariç elektrik tarifeleri karşılaştırılmaktadır.
32
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.15 - Elektrik Tarifeleri Değişmemesine Rağmen Son Zamanlarda Elektrik Faturalarının
Önceki Faturalara Göre Daha Yüksek Gelmeye Başlamasının Sebebi Ne Olabilir?
Elektrik faturaları sayaç üzerinde yazan son endeks değeri ile ilk endeks değeri arasındaki
farkın (tüketim miktarı) birim bedeller ile çarpılması ve ilgili mevzuat kapsamında diğer
bedellerin eklenmesi sonucunda hesaplanmaktadır. Tüketim miktarı çoğunlukla her ay
birbirinden farklı olabilmektedir. Bu farklılıklar tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak ya da
mevsimsel olarak kullanılan elektrik aletlerin tüketimine bağlı olarak da değişebilmektedir.
Tüketim miktarı arttığı zaman elektrik tarifeleri değişmediği durumda bile toplam fatura
tutarınız artabilecektir.
09.16 – Perakende Satış Bedeli Nedir? Bu Bedel Kimler Tarafından Ödenmekte Ve Nasıl
Hesaplanmaktadır?
Perakende satış, elektrik enerjisinin tüketicilere satışıdır. EPDK tarafından düzenlenen
perakende satış (aktif enerji) fiyatı sadece görevli tedarik şirketinden düzenlemeye tabi
tarifelerle enerji satın alan tüketiciler için belirlenmektedir. İkili anlaşmalarla piyasadaki
tedarikçilerden enerji satın alan serbest tüketiciler için enerji fiyatları EPDK tarafından
düzenlenmemektedir. Perakende satış fiyatı perakende satışa ilişkin fiyat tavanı ve brüt kar
marjı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Perakende satış fiyatı elektrik enerjisinin kendi
maliyeti, enerji alış-satışına ilişkin doğrudan maliyetler ve brüt kar marjı dikkate alınarak
belirlenmektedir. İletim veya dağıtım şebekesinin işletilmesine, şebeke yatırımlarına,
faturalandırmaya, sayaç okumaya vb. ilişkin maliyetler perakende satış fiyatları belirlenirken
dikkate alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin maliyetler iletim, dağıtım, perakende
satış hizmeti fiyatları içerisinde yer almaktadır. Perakende satış (aktif/net enerji) bedelleri tek
zamanlı veya çok zamanlı olarak belirlenmektedir. Abonenin sayacı ve tercihi dikkate alınarak
bedeller aboneye tek zamanlı veya çok zamanlı olarak tahakkuk ettirilmektedir. . Tek zamanlı
tarifede günün her bir saatinde kullanılan elektrik enerjisi için aynı bedel uygulanırken çok
zamanlı tarifede gece, gündüz ve puant zaman dilimleri için farklı bedeller uygulanmaktadır.
Gece zaman dilimi 22:00-06:00 saatlerini, gündüz zaman dilimi 06:00-17:00 saatlerini ve puant
zaman dilimi 17:00-22:00 saatlerini içermektedir
NOT: Bu bedeli lütfen PSH yani Perakende Satış Hizmet Bedeli ile karıştırmayın!
33
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.17– Kayıp - Kaçak Bedeli Ve Yasal Dayanağı Nedir?
Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Dağıtım
Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat gereğince müşterilere
tahakkuk ettirilmektedir. Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Ek 2 nci
maddesi gereğince "Kayıp Kaçak Bedeli", dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı
ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak
hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım
seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dâhil tüm elektrik tüketicileri
ödemektedir. Kayıp-kaçak bedeli elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan
kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedefi oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen
bir
bedeldir.
…………………………………………………………………………………………………………..
09.18 – PSH - Perakende Satış Hizmet Bedeli Nedir?
Perakende satış hizmet bedeli Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliğin
10 uncu maddesine göre hesaplanmakta olup, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında,
tüketicilere sağlanan, faturalama ve tahsilat gibi diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır.
Perakende satış hizmeti fiyatı perakende satış hizmeti maliyetini yansıtan bir fiyattır.
Perakende satış hizmeti gelir gereksinimi; söz konusu faaliyete ilişkin düzenlemeye esas net
yatırım harcamasının itfa tutarı, faturalama ve tahsilat giderleri, tanıtım ve pazarlama giderleri,
müşteri hizmetlerine ilişkin giderler, perakende satış ve hizmete ilişkin diğer işletme giderleri,
düzenleme giderleri payı, faaliyet giderleri payı, olağan ve olağan dışı giderler payından
faaliyet ile ilgili diğer gelirler payı ve olağandışı gelirler payının düşülmesi suretiyle bulunan
düzenlemeye esas net işletme gideri ve amortisman itfa süresi farkı vergi tutarından
oluşmaktadır.
Perakende satış hizmeti bedeli, görevli tedarik şirketlerinden enerji alan tüm tüketicilere
uygulanmaktadır. Doğrudan tedarikçisini seçen serbest tüketiciler için böyle bir bedel
belirlenmemektedir.
34
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.19 - Elektrik Tarifeleri Yıllar İtibariyle Nasıl Değişmiştir Elektrik Tarifelerindeki Artış
Enflasyon İle Kıyaslandığında Nasıl Bir Değişim Ortaya Çıkmaktadır?
09.20 – Sayaç Okuma Bedeli Nedir, Kimlere Uygulanır Ve Yasal Dayanağı Nedir?
Sayaç okuma bedeli sayaç okuma maliyetlerini yansıtan ve Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamında belirlenen bir
bedeldir. Söz konusu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için okuma başına
belirlenmektedir.
AG: Sayaç okuma bedeli 0,54 gibi kuruşlu bir rakamsa alçak gerilimdir.
OG: Sayaç okuma bedeli 5,45 TL gibi alçak gerilime göre çok daha yüksek bir rakamsa orta
gerilimdir.
35
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.21– Faturalarda Yer Alan Dağıtım Bedeli Nedir?
Dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini
gerçekleştirmek için gerekli olan tesis ve şebekenin tesisi ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımını
kapsamaktadır.
Dağıtım tarifeleri Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi gereğince elektrik enerjisinin
dağıtım tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar
arasında fark gözetmeksizin uygulanacak dağıtım hizmetine ilişkin fiyatları, hükümleri ve
şartları içermektedir.
Dağıtım bedeli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında
Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil
mevzuat kapsamında belirlenmektedir. Dağıtım bedeli dağıtım sistem kullanım fiyatını
kapsamakta olup dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları,
işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından
tahsil edilen bir bedeldir. Dağıtım bedeli enerjiye, perakende satış hizmetine, sayaç okumaya,
iletime ilişkin maliyetleri içermemektedir.
09.22 – Faturalarda Yer Alan İletim Bedeli Nedir?
İletim tarifesi Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi tarafından hazırlanmakta ve üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin
iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark
gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içermektedir. Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketinin (TEİAŞ) yaptığı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer
almaktadır. Dağıtım sistemi kullanıcılarına tahakkuk ettirilen iletim bedeli TEİAŞ tarafından
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere fatura edilen iletim tarife tutarının karşılanması için dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişi tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanan birim fiyattır.
09.23 – Faturalarda Yer Alan TRT PAYI Ve Yasal Dayanağı Nedir?
TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz
konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan
lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç
olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi,
diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu
kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi
bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri
enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz." hükmü yer
almaktadır. TRT payının hâlihazırdaki oranı ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince %2''dir.
36
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.24 – Elektrik Enerjisi Fon Payı Ve Yasal Dayanağı Nedir?
Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki
Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında
Kanunun
Geçici
4
üncü
maddesi
hükümleri
gereğince
alınmaktadır
28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi
satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji
satış tarifelerinin % 10''unu geçmeyecek şekilde tespite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
yetkilidir. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı
giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç
olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip
eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. Organize
sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin
ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz." şeklindedir. Hâlihazırda enerji
fonunun oranı %1'dir.
Elektrik Enerjisi Fonunun belirlenmesi EPDK görevleri arasında yer almayıp EPDK tarafından
düzenlenen tarifeler fonsuz olarak belirlenmekte ve fon payı ilgili şirket tarafından bu
tarifelere eklenerek abonelere yansıtılmaktadır.
09.25 – Belediye Tüketim Vergisi ( Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi ) Ve Yasal Dayanağı
Nedir?
Bu vergi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Söz konusu
kanunun 34 üncü maddesinde "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı
tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir." Hükmü, 38 inci maddesinde "Elektrik
ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.
a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon
müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1,
b)(a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %5,
hükmü yer almaktadır.
Belediye Tüketim Vergisinin belirlenmesi EPDK görevleri arasında yer almayıp EPDK tarafından
düzenlenen tarifeler fonsuz olarak belirlenmekte ve fon ve vergiler ilgili şirket tarafından bu
tarifelere eklenerek tüketicilere yansıtılmaktadır.
37
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
09.26 – Güvence Bedeli Nedir?
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddeleri
gereği güvence bedeli "görevli tedarik şirketi, , kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende
satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi
tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence
bedeli talep edilebilmektedir.
09.27 – Kesme – Bağlama Bedeli Nedir?
Kesme-bağlama bedeli tüketicinin elektriğinin kesilmesi veya bağlanması aşamalarından
sadece birinde uygulanan ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince kurul
tarafından belirlenen bir bedeldir.
09.28 – Dağıtım Bağlantı Bedeli Nedir?
Dağıtım bağlantı bedelleri Elektrik Piyasası Kanunu gereğince ve Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki; " Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından hazırlanarak
önerilen dağıtım bağlantı tarifesi, dağıtım bağlantı bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslardan oluşur. Dağıtım bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini içermez.
Dağıtım bağlantı bedelleri, İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında
Tebliğ esas alınarak hesaplanır." hükmü gereğince belirlenmektedir. Bağlantı tarifeleri; orta
gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantının kurulu gücü de dikkate alınarak
hesaplanan ve bağlantının gerçekleştirilmesine ilişkin operasyonel maliyetleri içeren bedeldir.
09.29 – Dağıtım Sistem Kullanım Tarifesi Kapsamındaki Uygulamalar Nelerdir?
Dağıtım sistem kullanım tarifesi dağıtım sistemine bağlı olup, görevli tedarik şirketinden enerji
alan tüketiciler ile dağıtım şirketi dışında başka bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi
kullanıcılarını kapsamaktadır. Dağıtım sistem kullanım tarifesi, dağıtım sistemi kullanıcıları için
en az birinin uygulandığı aşağıdaki birim bedellerden oluşur.
a) Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden
çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden ve üretim faaliyetleri kapsamında üreticilerin
dağıtım sistemine verdiği enerji miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.
b) Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden
bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim
bedelidir.
38
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
c) Güç aşım bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi
abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan
güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.
ç) Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi
olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde
ve 12-16 ncı maddelerde belirtilen şartlar dâhilinde uygulanan bedeldir.
d) Emre amade kapasite bedeli: Bir üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya
serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis edilmesi halinde tüketiciler adına üreticilere
uygulanan
bedeldir.
e) Sayaç okuma bedeli: Tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına abone, fatura ya da okuma başına
uygulanan bedeldir.
f) Kayıp-kaçak bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tüketicilere uygulanan kWh birim
bedelidir.
09.30 - Reaktif Enerji Tarifesi Ve Bedeli Nedir?
Reaktif bedel gelir amaçlı olmayıp cezai bir uygulamadır. Çünkü bu konuda tüketicinin tedbir
alması mümkündür. Bu tarifeden amaç tüketicinin sistem işleticisince belirlenen oranın altında
sistemden reaktif çekilmesini önlemektir. Bu oran günümüzde Cos φ = 0,95 (reaktif enerji /
aktif enerji = 0,33) olarak kabul edilmiştir. Bu oranın aşılması durumunda reaktif tarife
uygulanmaktadır. Faturalama dönemi içinde tüketici, Reaktif enerji tüketimi için belirlenen
sınırları aşıyor ise tarife sınıfına bakılmaksızın reaktif enerji bedeli tahakkuk ettirilir. Reaktif
enerji sistemden alınma yerine kompanzasyon sistemi kurularak yerinde üretilebilir. Böylece
reaktif enerji bedeli cezasından kurtulunabilir.
Reaktif güç: Elektrik akımının gerilime göre 90 derece faz farklı, iş görmeyen ve kVAr birimi ile
ölçülen gücü
Reaktif enerji: Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kVArh birimi ile ölçülen
enerjiyi
39
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji
tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu
müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde
otuz üçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde
yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve
üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif
reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde on beşini aşan şekilde sisteme
kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.
Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya
reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ya da
mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif enerji
bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri
çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer alır.
09.31 – Türkiye Elektrik Pazarı
40
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
41
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
42
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
43
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
10. Elektrik Faturalarında Yer Alan Bilgiler Nelerdir?





















İşletme Kodu: Müşterinin bağlı bulunduğu işletme bölgesini (il, İlçe, Belde, Köy)
gösteren koddur.
Müşteri (Abone)No: Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için verilen
abonelik numarası.
Tarife Kodu: Müşterinin hangi tarife grubunda enerji kullandığını gösteren kod
numarası.
Müşteri (Abone) Grubu: Müşterinin enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı
tarife grubu.
Dosya No: Müşterinin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgelere ait dosyaların
defter numarası.
Sıra No: Müşterinin kayıtlı olduğu dosyadaki sırasını gösteren numara.
Dönem: (Yıl/Ay) Faturanın ait olduğu yıl ve ayı gösterir.
Sayaç Seri No: Her sayacın ayrı bir numarası vardır. Sayaç üzerinde yer almaktadır.
Sayaç Marka/Tip: Sayaçların markası, tipi.
Çarpan: Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı
değeri gösteren katsayı.
Son Endeks: Müşterinin elektrik sayacının en son okunduğu gündeki endekstir.
İlk Endeks: Müşterinin elektrik sayacının bir önceki dönem okumasındaki endekstir.
(+/-)Tüketim (Kwh): Sayaç arızası nedeniyle yapılan ilave tahakkuk miktarını kwh
cinsinden gösterir.
Trafo Kaybı: Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden tüketim
üzerinden % 3,5 (üç buçuk) oranında alınan bedel.
Tüketim: Son okuma değerinden ilk okuma değerinin çıkarılması ile hesaplanan
tüketim Miktarının(ilk endeks ve son endeks arasındaki fark) kwh cinsinden değeri.
Birim Fiyat (TL): Müşterinin ait olduğu tarife grubuna ait kwh karşılığı tüketimlerin TL
değeridir.
Tüketim Bedeli: Tüketim miktarı(kW) ile elektrik birim fiyatı(TL) çarpımına karşılık
gelen miktar.
Perakende Satış Hizmet Bedeli: Dağıtım şirketinin sayaç okuma, fatura dağıtım,
sözleşme yapımı vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin perakende satış
hizmet bedeli birim fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
İletim Sistem Kullanım Bedeli: Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam
kwh üzerinden iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedel.
Dağıtım Bedeli: Dağıtım şirketinin açma-kapama, arıza, bakım, onarım vb. hizmetlerine
karşılık toplam kwh tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu
hesaplanan bedel.
PSH(Sayaç Okuma) Bd: Dağıtım şirketinin sayaç okuma hizmetine karşılık toplam kwh
tüketiminin PSH bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
44
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji















Kayıp/Kaçak Bedeli: Dağıtım şirketinin kayıp kaçak hizmetine karşılık toplam kwh
tüketiminin Kayıp Kaçak bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel
T1(06.00-17.00) Gündüz: Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki
tüketim.
T2 (17:00-22:00) Puant: Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketim.
T3 (22:00-06:00)Gece: Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketim
Not: Elektrik fiyatı tarifesi dikkate alındığında dijital elektronik sayaç kullanan
müşteriler üç zaman diliminde tüketimlerini ucuz tarife olan 22:00-06:00 saatlerine
kaydırabilirlerse puant saat tarifesindeki fiyata göre üçte bir fiyatına elektrik
kullanabilirler.
Aktif Tüketim Tutarı: Müşterinin kwh cinsinden toplam tüketiminin birim fiyat ile
çarpılması sonucu elde edilen TL değer.
Endüktif Tüketim Tutarı: Müşterinin endüktif tüketim kaydı yapan sayaç değerinin,
kwh cinsinden aktif tüketim miktarını (bağlantı gücü; 50 KVA'nın altında olan
müşteriler için % 33'ünü, 50 KVA'nın üstünde olan müşteriler için % 20'sini) geçmesi
durumunda alınan bedel.
Kapasitif Tüketim Tutarı: Müşterinin kapasitif tüketim kaydı yapan sayaç değerinin,
kwh cinsinden aktif tüketim miktarını (bağlantı gücü; 50 KVA'nın altında olan
müşteriler için % 20'sini, 50 KVA'nın üstünde olan müşteriler için % 15'ini) geçmesi
durumunda alınan bedel.
Sözleşme Gücü: Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde
çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarı.
Demant(KW): Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir.
Güç Aşımı: Müşterinin bir aylık okuma döneminde sözleşme gücünün üzerinde çektiği
güç miktarı.
Güç Aşımı Tutarı: Çift terimli müşterilerin sözleşme gücü üzerinde güç çekmesi
durumunda, sözleşme gücünü aşan güç üzerinden hesaplanan sabit ücret.
Enerji Bedeli: Perakende Satış Hizmetleri Bedeli İletim Sistemi Kullanım Bedeli Dağıtım
Bedeli toplamı ile ay içinde kullanılan elektrik tüketimi tutarının toplamıyla oluşan
bedeldir.
Enerji Fonu: Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim
faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla Aktif
enerji Tüketim Tutarı üzerinden % 1 (yüzde bir) oranında alınan ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Enerji Fonuna aktarılan bedeldir.
TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden Aktif Enerji Tüketim Tutarı üzerinden % 2
(yüzde iki) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.
Elektrik Tük. Vergisi: Müşterinin, abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren Belediye için
Aktif Enerji Bedeli Tüketim Tutarı üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan
vergi
bedelidir.
45
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji

















KDV: Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif para ilaveleri
üzerinden hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.
Kesme-- Bağlama Bedeli: Müşterilerin Borçtan dolayı enerji kesme/açma işlemleri
ayrıca abonelik devir işleminde elektriğin bağlantısı ve kullanıma açılması için alınan
bedel.
Teşvik İndirimi: Özel yasa ve kararnamelerle uygulama yapılabilecek müşteri grubu için
düzenlenmiştir.
Kira Bakım: Periyodik sayaç değişmesinde sayacın laboratuvarda ayarı ve bakımı için
alınan parasal değer.
Güç Bedeli: Müşterilerden bu isim altında bir bedel alınmamaktadır.(Sözleşme gücü ve
güç aşımı ile karıştırılmamalıdır)
Gerilim Trafo Oranı: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun
dönüştürme oranıdır.
Akım Trafo Oranı: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme
oranıdır.
Günlük Ort. Tüketim: Müşterinin bir aylık enerji tüketim (kwh) ortalamasıdır.
İlk Okuma: Müşterinin bir önceki dönemde sayacının okunduğu tarihtir.
Son Okuma: Müşterinin sayacının fatura döneminde okunduğu tarihtir.
Okuma Saati: Sayacın okunduğu zamanı (saat: dakika: saniyeyi) gösterir.
Tebliğ Tarihi: Sayaç okunduktan sonra müşterinin sayacının bulunduğu kullanım yeri
adresine veya tebligat adresine yapılan bildirim tarihidir.
Okuyucu: Sayaç okumasını yapan SEDAŞ görevli personelinin kod numarasıdır.
Sonraki Okuma Dönemi: Müşterinin sayacının bir sonraki okuma dönemidir.(Yıl/Ay).
Son Ödeme Tarihi: Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının ödeme vezneleri veya
banka ile PTT şubelerinde tahsil edilmeye başlanacağı tarih ilk ödeme ve 10 gün sonraki
tarih son ödeme tarihidir. Son ödeme tarihinden sonra ödenmeyen fatura tutarı için
gecikme cezası faizi işler.
Ödenmemiş Fatura Tutarı: Önceki dönemlerde ödenmemiş bir borç var ise bu miktar
gecikme zammı hariç olmak üzere fatura bildiriminde eski borç olarak yer alır.
Ödeme Yerleri: Anlaşmalı bankalar ile PTT Şubeleri ve veznelerdir.
46
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Hiçbir Üretici:





Bizim elektriğimiz daha kaliteli daha sorunsuz
Biz evlerinize, iş yerlerinize Yeşil Enerji getireceğiz
Bizim Elektriğimizi kullanın, çok memnun kalacaksınız
Biz çok büyük bir şirketiz. Marka değerimiz, ismimiz herkes tarafından bilinir. Bu
nedenle bizim elektriğimiz çok daha iyi ve güvenilir. Ufak firmalara veya ismi
duyulmamış şirketlere güvenmeyin
Bizi elektriğimiz kesilmez. Sıkıntı yaşamazsınız
Tüm ÜRETİCİLER, ürettikleri Elektrik Enerjisini doğrudan İLETİM HATLARINA yani bir bakıma
ELEKTRİK HAVUZUNA bağlar ve aktarırlar. Evlere, iş yerlerine kısaca tüm kullanıcılara
buradan ELEKTRİK verilir.
Müşteriye gelen elektriğin, yeşil enerji mi, termik mi, rüzgâr ile üretilen mi, kırmızı, iyi kötü
veya en kaliteli olma şansı yoktur.
ÇÜNKÜ elektriğin bir rengi, tadı, kokusu veya farklılığı yoktur. Sadece Yüksek Gerilim, Orta
Gerilim ve Alçak Gerilim olarak sınıfları vardır.
47
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11. Fatura Çeşitleri ve Faturanın Dili
A -4 NOLU “ Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları”






Mesken Faturaları
Ticarethane faturaları
Sanayi Faturaları
Aydınlatma Faturaları
Tarımsal Sulama Faturaları
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler
Bizim üstünde duracağımız Abone grubu “ 4 nolu “ Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcılarıdır.
Bunun yanında 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu Abone grupları da bulunmaktadır. Makalenin sonunda
bunlardan sadece isim olarak bahsedeceğim.
B – Tek Terimli ve Çift Terimli Faturalar ile AG ve OG ayrımı
48
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.A.1 - Mesken Faturaları
Mesken olarak kullanılan müstakil bina, apartman ve apartman içindeki bağımsız bölümlerdir.
Bu bölümler içinde elektrik enerjisi tüketimi ayrı sayaç ile ölçülebilen; merdiven otomatiği,
kalorifer, asansör, hidrofor, kapıcı dairesi ve bunun gibi ortak kullanım yerleri ile kooperatif ve
site evleri için yöneticilik adına sözleşme düzenlenir. Meskenlerde; kalorifer, asansör ve
hidrofor tesisatları için kullanılan elektrik motorları aynı tarife grubunda değerlendirilir.


Tek terimli Alçak Gerilim Mesken Faturaları ( TZ Mesken AG )
Çift terimli Alçak Gerilim Mesken Faturaları ( 3Z Mesken AG )
49
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.A.2 – Ticarethane Faturaları
a) Ticarethane ve Yazıhane: Tüccar ve esnafın iş görmek için kullandığı; ticarethane, dükkan,
atölye, depo, ardiye ile doktor, avukat, eczacı, dişçi, mimar ve mühendisler ile benzer
serbest meslek sahiplerinin; yazıhane, atölye, laboratuvar, özel ve vakıf sağlık kuruluşları
(Hastane, Poliklinik, Sağlık Ocağı ve Dispanser), kamu yararına çalıştığına ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı olmayan dernekler ve vakıflar, parti binaları, sendika binaları, özel okullar, vakıf
okulları, dershaneler ve yurtlar ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen turizm
belgeli yatırım ve işletmeler dahil turistik otel, otel, motel, pansiyon, kamping, devre mülk
işletmeleri, soğuk hava deposu, seralar, matbaa, et entegre tesisleri, kesimevi ve fırın (hamur
pişiren) tesisleridir.(İş merkezleri ve İşhanlarındaki ortak kullanım yerleri, ticarethane ve
yazıhane abone grubunda kabul edilir.)
b) Resmi Daire: 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanun'una tabi genel ve katma bütçeli
dairelerin bürolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan bürolarıdır. Bu kuruluşların
üretime yönelik tesisleri aynı bina dâhilinde olsa bile sanayi abone grubuna dâhil edilirler.
c) Şantiye ve Geçici Aboneler: İnşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun
gibi nedenlerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini
sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesisler
ile il, ilçe, belde ve köylerde gezici olarak kurulan sergi, fuar, sirk ve panayır aboneleridir.




Tek terimli Alçak Gerilim Ticarethane Faturaları ( TZ Ticarethane AG )
Tek terimli Orta Gerilim Ticarethane Faturaları ( TZ Ticarethane OG )
Çift terimli Alçak Gerilim Ticarethane Faturaları ( 3Z Ticarethane AG )
Çift terimli Orta Gerilim Ticarethane Faturaları ( 3Z Ticarethane OG )
50
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.A.3 – Sanayi Faturaları
6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmeleridir. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının olumlu görüşünü ifade eden belgeyi almaları şartıyla şantiye dönemi de dâhil
olmak üzere sanayi abonesi olarak kabul edilirler. Haddehaneler, soğuk hava deposunun buz
üreten tesisleri bu gruba dâhil edilirler.
Sanayi Sicili Kanununda Tanımı Yapılan Sanayi İşletmeleri:
Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve
kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu
maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin
çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden
santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal
ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret
Vekâleti tayin ve ilan edebilir.




Tek terimli Alçak Gerilim Sanayi Faturaları ( TZ Sanayi AG )
Tek terimli Orta Gerilim Sanayi Faturaları ( TZ Sanayi OG )
Çift terimli Alçak Gerilim Sanayi Faturaları ( 3Z Sanayi AG )
Çift terimli Orta Gerilim Sanayi Faturaları ( 3Z Sanayi OG )
51
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.A.4 – Aydınlatma Faturaları
Aşağıda belirtilen aydınlatmalarda dağıtım bölgeleri dikkate alınarak içme ve kullanma suyu
tarifesi uygulanır.
a) İbadethane Aydınlatması: Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen yerlerdir
İbadethanelerin aydınlatma dışında ısıtma amaçlı elektrik tüketimleri ile müştemilat
niteliğinde olan lojman ve benzeri yerlerde tüketilen elektrik enerjisine mesken abone grubu
tarifesi uygulanır.
b) Genel Aydınlatma: İl, ilçe, belde ve köylerdeki cadde, sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen
park ve bahçe gibi halka açık yerlerin aydınlatılmasıdır.
Genel aydınlatma projesi dışında yapılmış olan özel ve dekoratif amaçlı aydınlatmalar bu
aydınlatmaları yapan gerçek veya tüzel kişilerin ait oldukları abone grubunda değerlendirilir.
c) Karayolları Aydınlatması: Karayolları Genel Müdürlüğüne ait paralı yollar ile meskûn
mahaller dışındaki yollar, köprüler ve tünellerin aydınlatmalarıdır.
52
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.A.5 – Tarımsal Sulama Faturaları
Tarıma dayalı arazilerin (açık alan araziler) sulanmasını sağlamak amacıyla; 167 sayılı Yeraltı
Suları Hakkında Kanun kapsamında ilgili resmi kuruluşlardan alınacak kuyu ruhsatı, su
kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlükleri’nden alınmış, sulamanın tarımsal amaçlı
olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel
kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş
tarımsal sulama elektrik tesisleri bu müşteri grubu kapsamındadır.
Tarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece sulama amaçlı motopomp ve motopompun
aydınlatmasında çekilen elektrik enerjisine bu müşteri grubu tarifesi uygulanır.
53
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.A.6 - Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler Faturaları
Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubudur. Şehit aileleri 2330 ve 3713
sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu
ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı
bağlanan kişilerdir. (Karı, koca, çocuk, ana ve baba). Muharip/malul gaziler 2847 sayılı Kanunun
Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir. Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının
belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği
meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır. Şehit aileleri ve
muharip/malul gazilerin, sadece ikamet ettikleri meskende tükettikleri elektrik enerjisi için bu
tarife uygulanması gerekmekte olup, diğer aboneliklerine (yazlık, bağ evi vb. gibi)
uygulanmayacaktır.
54
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.B.1 – Tek Terimli Faturalar

K/K Hariç Tek Terimli Alçak Gerilim
Fatura
Bir faturada ki bu fatura ister mesken, ister
ticarethane ister sanayi olsun fark etmez, BİRİM
FİYAT tek başına yazılmış olsun bu faturalar tek
terimli faturalardır.
Kayıp – Kaçak ayrı yazılmış olabilir veya Birim Fiyat
üstüne giydirilmiş ve beraber yazılmış olabilir.
Örnekte Kayıp – Kaçak ayrı yazılmıştır. Ancak,
çoğu dağıtım şirketi sanki “Kayıp – Kaçak “
almıyorlarmış hissini uyandırmak için bu haneyi
boş bırakıp, Kayıp– Kaçak bedelini Birim Fiyata
eklemektedirler.
Yine hangi abone grubu olursa olsun, eğer
PSH(so) veya Perakende Sat. Hız.(sayaç okuma)
veya S.okuma olarak adlandırdıkları bölüme başı
0,54 olarak başlayan bir bedel eklemişler ise bu
faturalar “Alçak Gerilim “ ( AG ) faturalardır.
Örnek Fatura:
Kayıp – Kaçak ayrı ( hariç ) Tek Terimli bir
faturadır.
55
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
AG
11.B.1 – Tek Terimli Faturalar

K/K Dâhil Tek Terimli Alçak Gerilim
Fatura
Bir faturada ki bu fatura ister mesken, ister
Ticarethane ister Sanayi olsun fark etmez, BİRİM
FİYAT Tek başına yazılmış olsun bu faturalar tek
terimli Faturalardır. Kayıp – Kaçak ayrı yazılmış
olabilir veya Birim fiyat Üstüne giydirilmiş ve
beraber yazılmış olabilir.
Örnekte Kayıp – Kaçak ayrı yazılmıştır. Ancak,
çoğu Dağıtım şirketi sanki “Kayıp – Kaçak “
Almıyorlarmış hissini uyandırmak için bu haneyi
Boş bırakıp, Kayıp – Kaçak bedelini Birim fiyata
Eklemektedirler.
Yine hangi abone grubu olursa olsun, eğer
PSH(so) veya Perakende Sat. Hız.(sayaç okuma)
veya S.okuma olarak adlandırdıkları bölüme başı
0,54 olarak başlayan bir bedel eklemişler ise bu
Faturalar
“Alçak Gerilim “ ( AG ) faturalardır.
Örnek Fatura:
Kayıp – Kaçak Dâhil Tek Terimli bir faturadır.
AG
Görüldüğü gibi Kayıp – Kaçak kısmı boş
bırakılmıştır.
0,207927 + 0,035582 = 0,243509 Birim Fiyatlı
faturadır.
56
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.B.1 – Tek Terimli Faturalar

K/K Hariç Tek Terimli Orta Gerilim Fatura
Bir faturada ki bu fatura ister mesken, ister
Ticarethane ister Sanayi olsun fark etmez,
BİRİM FİYAT Tek başına yazılmış olsun bu faturalar
tek terimli Faturalardır.
Kayıp – Kaçak ayrı yazılmış olabilir veya Birim fiyat
Üstüne giydirilmiş ve beraber yazılmış olabilir.
Örnekte Kayıp – Kaçak ayrı yazılmıştır. Ancak, çoğu
Dağıtım şirketi sanki “Kayıp – Kaçak “
Almıyorlarmış hissini uyandırmak için bu haneyi
Boş bırakıp, Kayıp – Kaçak bedelini Birim fiyata
Eklemektedirler.
Yine hangi abone grubu olursa olsun, eğer
PSH(so) veya Perakende Sat. Hız.(sayaç okuma)
veya S.okuma olarak adlandırdıkları bölüme başı
5,4 olarak başlayan bir bedel eklemişler ise bu
Faturalar “Orta Gerilim “
( OG ) faturalardır.
Örnek Fatura:
Kayıp – Kaçak ayrı ( hariç ) Tek Terimli bir
faturadır.
OG
57
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.B.1 – Tek Terimli Faturalar

K/K Dâhil Tek Terimli
Orta Gerilim Fatura örneği
Bir faturada ki bu fatura ister mesken, ister
Ticarethane ister Sanayi olsun fark etmez, BİRİM
FİYAT Tek başına yazılmış olsun bu faturalar tek
terimli Faturalardır.
Kayıp – Kaçak ayrı yazılmış olabilir veya Birim
fiyat Üstüne giydirilmiş ve beraber yazılmış
olabilir.
Örnekte Kayıp – Kaçak ayrı yazılmıştır.
Ancak, çoğu Dağıtım şirketi sanki
“Kayıp – Kaçak “Almıyorlarmış hissini
uyandırmak için bu haneyi Boş bırakıp, Kayıp –
Kaçak bedelini Birim fiyata Eklemektedirler.
Yine hangi abone grubu olursa olsun, eğer
PSH(so) veya Perakende Sat. Hız.(sayaç okuma)
veya S.okuma olarak adlandırdıkları bölüme başı
5,4 olarak başlayan bir bedel eklemişler ise bu
Faturalar “Orta Gerilim “ ( OG ) faturalardır.
Örnek Fatura:
Kayıp – Kaçak Dâhil Tek Terimli bir faturadır.
Görüldüğü gibi Kayıp – Kaçak kısmı boş
bırakılmıştır.
0,207927 + 0,035582 = 0,243509 Birim Fiyatlı
faturadır
58
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
OG
11.B.1 – Tek Terimli Faturalar

K/K Dâhil Tek Terimli 3 Zamanlı ölçülmüş
Alçak Gerilim Fatura Örneği
Bir faturada ki bu fatura ister mesken, ister
Ticarethane ister Sanayi olsun fark etmez,
BİRİM FİYAT T1, T2 ve T3 yani Gündüz, Puant ve
Gece Aynı BİRİM FİYATA sahip ise bu tür faturalar
da 3 zamanlı endekslenmelerine rağmen ortak
Birim fiyata ( aynı birim fiyat ) sahip olduklarından
Tek Terimli olarak hesaplanırlar.
T1,T2 ve T3 verilerinin ayrı ayrı gösterilmesi Mevcut
sayacın ELEKTRONİK SAYAÇ olduğunun
göstergesidir. Bu durum hem AG hem de OG olan
Faturalar için aynıdır.
T1
T2
T3
T1= Gündüz
T2= Puant
T3= Gece
Örnek Fatura:
Kayıp – Kaçak Dâhil Tek Terimli bir faturadır.
OG
Kayıp Kaçak Dâhil olan faturalar hesaplanırken,
fatura Hangi tarihli ise o tarihte olan Kayıp – Kaçak
Bedel Birim fiyattan çıkarılır ve çıplak BİRİM FİYAT
bulunur. Böylece faturada ulusal tarifeye göre bir
indirim olup olmadığı anlaşılır.
0,243509 - 0,035582 = 0,207927 gibi…
59
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
11.B.2 – Çift Terimli Faturalar
Tüketilen elektrik enerjisi için kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna ek
olarak sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel alma esasına dayalı
tarife sınıfıdır.
a) Çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alacak müşteri, çekilen gücün en yüksek anlık değerinin
belirlenmesi için demandmetreli sayaç monte etmek zorundadır. Bu sayaç müşterinin kendisi
tarafından veya talebi halinde dağıtım şirketi tarafından bedeli karşılığında sağlanarak monte
edilecek/ettirilecektir.
b) Çift terimli tarifeden enerji alan müşteriye yazılı müracaatı halinde gerekli ölçüm sistemini
kurmaları koşuluyla gündüz, gece ve puant (elektrik enerjisi tüketiminin en yüksek olduğu
dönem) dönemleri için ayrı ayrı belirlenen çok zamanlı tarife uygulanır.
c) Çift terimli ve çok zamanlı tarifeden enerji alacak müşterinin çok zamanlı ölçüm yapabilen
ve demantmetreli sayacı kendisi tarafından veya talebi halinde dağıtım şirketi tarafından
bedeli karşılığında sağlanacak ve monte edilecek/ettirilecektir. Uygulama sayacın takıldığı
tarihten başlayarak geçerli olacaktır.
d) Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından;
T1
Puant dönemi : Saat 17.00-22.00
T1
Gece dönemi : Saat 22.00-06.00
T1
Gündüz dönemi
: Saat 06.00-17.00 arasındaki dönemdir.
e) Çift terimli tarifeden enerji alan ve sözleşme gücü 0.7 MW (dâhil) ve daha fazla olan aboneye
çok zamanlı tarife uygulanır.
f) 1) Endüksiyon ve Ark Ocağı abonelerine gerekli ölçme düzenini sağlamaları durumunda,
Cumartesi ve Pazar günlerinde tüketecekleri elektrik enerjisi için gece dönemi tarifesi (22.0006.00) uygulanır.
2) Ark ocaklı sanayi abonesine ve darbeli yük çeken sanayi abonesine tek terimli tarife
uygulanmaz.
3) Tek veya çift terimli tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen müşteri yazılı olarak başvurur.
Müşterinin talebi başvuru tarihini izleyen ikinci faturalama döneminden itibaren yerine
getirilir. Bu değişiklik mücbir sebepler dışında hiçbir zaman yılda 2 (iki) defadan fazla olamaz.
Durumları özellik gösteren aboneye, sözleşmeye yazılmak kaydıyla 2 (iki) defadan fazla tarife
sınıfı değişikliği yapılabilir.
60
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Çift terimli faturaları tek terimli faturalardan
Ayırt etmek aslında çok kolaydır. Yandaki
faturada Görüldüğü gibi T1,T2 ve T3 yani
Gündüz, Puant ve Gece Hanelerinin BİRİM
FİYATLARI farklı farklı ise bu Faturalar ait
oldukları abone grubuna ve bağlantı tipine
Bakılmaksızın ÇİFT TERİMLİ olarak adlandırılır ve
fiyatlandırılır.
Gece veya 24 saat esaslı üretim ve/veya çalışma
yapmayan yerlerin Çift Terimli tarifede olmaları
hatadır.(İstisnalar hariç ki bu durumda Profil
maliyetine bakmak gerekmektedir) Akşam
yoğun olan Bar, Kafe vb. yerlerin Tek Terimli
Tarifeye geçmesi uygundur
T1
T2
T3
T1 GÜNDÜZ: 0,187680
T2 PUANT : 0,333983
T3 Gece :
AG
0,077553
61
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
12. Mekanik ve Elektronik Sayaç Farkı/ Görseli
12.1 - MEKANİK SAYAÇLAR
Manyetik alan içerisinde bulunan bir diskte EMK indüklenir; indüklenen bu EMK neticesinde
disk içerisinde bir elektrik akımı oluşur ve böylece disk içinde bulunduğu manyetik alanın da
etkisiyle dönmeye başlar. Bu dönen diske bağlı bir dişli sayaç içeresindeki bir numaratörü
hareketlendirir. Sayaç üzerindeki bu numaratör bize o devredeki üretilen ya da tüketilen işi
kWh olarak ölçer. İşte bu şekilde çalışan elektrik sayaçlarına indüksiyon sayaç denir.
Abone geçişlerinde bu Mekanik Sayaçlar kesinlikle ONAY ALAMAZLAR.
62
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
12.2 – ELEKTRONİK SAYAÇLAR
Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmektedir. Üç zamanlı ölçüm Aralıkları: 06.00–17.00
Gündüz / 17.00-22.00 Puant / 22.00–06.00 Gece zaman aralıklarında tüketim ölçümü
yapılabilmektedir. Tüketimlerinizi, düşük tarife olan Gece’ye kaydırdığınız zaman ucuz
tarifeden yararlanma şansınız bulunmaktadır. Fakat mekanik sayaçta bu opsiyon
bulunmamaktadır. Elektronik sayaçlar hafızalarında 1 senelik tüketim bilgilerini
tutabilmektedir. Herhangi bir problem durumunda elinizde bir veri olacaktır. Fakat mekanik
sayaçta böyle bir özellik bulunmamaktadır. Elektronik sayacın amperaj aralıkları fazla
olduğundan dolayı, kısa sürede yanma riski bulunmamaktadır. Elektronik sayaçların garantileri
3-5 sene arası değişmektedir. Haberleşme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya
olanak sağlamaktadır.
Elektronik Sayaçlar, tüketilen elektriğin hangi saatler boyunca ne kadar tüketildiğini ölçebilen
sayaç türüdür. Yani Akıllı sayaçlar klasik ölçümün yanında zaman hesabı da verebilirler.
Neden Elektronik Sayaçlar?
Elektrik tedarikçiniz elektriği zaman bazında iki farklı şekilde fiyatlandırmaktadır.
1) Tek Zamanlı:
Elektrik tüketiminin bedeli her saat için aynıdır.
2) Çok Zamanlı Tarife:
Elektrik tüketim bedeli 3 farklı zaman dilimine bölünmüştür. Bunlar T1,T2 ve T3 olarak
adlandırılırlar.
► T1 (Gündüz): 06.00-17.00
► T2 (Puant): 17.00-22.00
► T3 (Gece):
22.00-06.00
63
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
64
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Peki, Kimlerin Elektronik Sayaç Kullanması Daha Karlı?
Bu tamamen sizin elektrik tüketim alışkanlığınıza bağlı olan bir olgudur. Gelin hep birlikte bunu
birlikte görelim.
Öncelikle her iki ayrı tarife için elektriğin birim fiyatlarına bakalım. (Mesken için)
Tek Zamanlı Tarife için: 23.4 kuruş
Çok Zamanlı Tarife için:
► T1 (Gündüz): 21.80 kuruş
► T2(Puant):
37.08 kuruş
► T3(Gece):
10.70 kuruş
Bu fiyatlar ışığında elektrik tüketimleri aynı, ancak tüketim alışkanlıkları farklı üç evi
inceleyelim.
► Birinci Ev: Her üç zaman aralığının da aynı tüketimi gerçekleştirsin
T1: 25 kW
T2: 25 kW
T3: 25 kW
► İkinci Ev: Gece tüketimi daha çok olsun
T1: 30 kW
T2: 5 kW
T3: 40 kW
► Üçüncü Ev: Genelde akşam saatlerinde elektrik tüketimi olsun
T1: 20 kW
T2: 40 kW
T3: 15 kW
65
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Görüldüğü üzere tek zamanlı bir sayaç kullanılması durumunda fatura miktarı elektriğin hangi
zamanda tüketildiğine bağlı olmayacaktır. Ancak çift zamanlı elektronik sayaç kullanılması
durumunda fatura elektriği tüketilen zamana göre önemli değişiklikler gösterecektir.
Örneğimizde, ikinci ev ucuz zaman yani T3 zamanında daha çok tüketim yaptığı için çift terimli
sayaca geçmesi daha hesaplı olacakken, üçüncü ev çoğunlukla tüketimini puant zamanında
yaptığı için tek zamanlı tarife kullanması daha hesaplıdır.
Elektronik Sayaç Fatura örneğidir
66
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
13. - Potansiyel Müşteri Hedef Kitlemiz Nedir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Resmi Kurumlar
Fabrikalar
AVM
Hastaneler
Belediyeler
Şehir İçi Otelleri
Turistik Oteller
Maden Ocakları
Lunaparklar
Yüzme Havuzları
Üniversiteler
Tavuk Çiftlikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Özel Okullar
Özel Hastaneler
Showroom
Tatil Köyleri
Şantiyeler
Marketler
Dershaneler
Ticarethaneler
Şirketler
Kafe & Bar & Rest
Spor Salon & Club
Meskenler
67
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
14. - Ret – Onay – İade Listeleri Hakkında Bilgi
Ay boyunca toplanılan tüm sözleşmeler ayın son haftası içinde Pulsever Enerji’de olacak
şekilde gönderilmelidir. Göndermeden önce yapılması gereken önemli işler vardır. Bunların en
önemlisi ise işinizi doğru, düzgün, eksiksiz ve zamanında yapmanızdır. Bu konulara ilerleyen
sayfalarda değinilecektir.
Sizlerden gelen sözleşmeleri tekrar tekrar incelenmektedir. Gerekli belgeleri eksiksiz olan
sözleşmeler Üretici ve aynı zamanda Toptan ve Perakende Satış Lisansına sahip iş ortaklarına
kargo ve/veya elden teslim edilir. Teslim etmeden önce tüm sözleşmelerin fotokopisi alınıp,
adınıza açılan dosyalarda arşivlenir.
Ancak, göndermiş olduğunuz sözleşmelerin özel durumlarını bilmemiz mümkün değil.
Hâlihazırda serbest tüketici anlaşması veya devam eden bir sözleşmesi olup olmadığını,
borcunun bulunup bulunmadığını, sayacının ne durumda olduğunu ve teslim edilen evrakların
gerçekliğini bilemeyiz. Tüm bunları sorgulamak tamamen sizin işinizin bir parçasıdır. Bahsi
geçen eksiklikler sözleşmelerinizin RET alacağı ve sizleri aylarca bekleteceği anlamına
gelmektedir. Bu nedenle müşterinizi iyice irdelemek, belgeleri eksiksiz almak, zamana dikkat
etmek ve ileriki sayfalarda bahsedeceğim “PÜF NOKTALARINA” önem vermeniz
gerekmektedir.
68
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Yanda görüldüğü gibi eğer evrak eksik
ise ve mail yoluyla veya kargo ile bu
eksiklik giderilemiyorsa sözleşme iade
edilir. Islak imzasının gerektiği veya
tamamen hatalı ve eksik doldurulmuş
olanlar iade edilir.
Ret ve Onay listeleri sizlere her ay
düzenli olarak verilecektir. Bu
listelerde onaylanmış, beklemede
veya ret edilmiş tüm sözleşmelerinizi
göreceksiniz. Aynı zamanda temsilci
panelinize bu bilgiler girilecektir.
Ret sebeplerine ve eksikliklere göre
hareket etmeniz ve bunları en kısa
sürede gidermeniz, sözleşmelerinizin
tekrar değerlendirme aşamasında
kabul olmasını sağlayacaktır.
Ülke genelinde faaliyet gösteren tüm
İndirimli Elektrik işi yapan şirketlerin
en büyük problemi, 1 ay boyunca
emek sarf ettikleri, masraf yaptıkları
ve en kötüsü de umut bağladıkları
sözleşmelerin ret veya iade
edilmesidir. Ret oranı ortalama %75
civarındadır. Uzun süredir yapmış
olduğum araştırmalar sonucunda bu
oranı tam tersine çevirmenin yolunu
sizlere ilerleyen sayfalarda
anlatacağım. Sözleşme ve
sözleşmenin yolculuğu isimli yazımızı
çok dikkatli okuyup uygulamalısınız.
69
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Aşağıda, Türkiye Geneli Bayiliğini aldığımız üretici firmanın PMUM kayıt aşamasında Ret –
Onay bilgilendirmesini görmektesiniz.
Sayın Bayimiz,
Haziran ayında portföye girecek sayaçların ret onay süreci 22.05.2014 kapanacaktır. Ayın 15
başlangıcı itibariyle kapanışa kadar geçen sürede her gün sayaç ret onay listeniz sizinle
paylaşılacaktır. Buradaki amacımız ret olan sayaçların portföy girişini sağlamak, böylece
müşteriye enerji tedariki daha önce başlamış olacaktır, portföye daha önce girişiniz
yapılacaktır ve prim hesabınıza dahil olacak sayaç sayınız artmış olacaktır. Ret nedenlerine bu
tarihler arasında yapılacak müdahale, ya aynı ret onay dönemi içerisinde ya da takip eden ret
onay dönemi içinde onaylanabilir.
Buna göre ret sebeplerine göre yapılacak adımlar aşağıda paylaşılmıştır;
Not: Bir sayacın reddedilmesine ilişkin aynı anda birden fazla neden olabilmektedir. Sayacın
onaylanabilmesi için bütün nedenleri ortadan kaldırmak gerekmektedir.
Ret sebebi: Borcu bulunmaktadır.
•
Borcu olması sebebiyle ret alan sayaç müşterisiyle hemen irtibata geçilmelidir.
•
Sayaç müşterisinin önceki dönemlere ait borçlarının hemen kapatılması sağlanmalıdır.
•
Sayaç borcu müşterinin son faturasının ödenmemesinden de kaynaklanabilir, acilen
kontrol edilip borcun kapatılması gereklidir.
•
Borç ödemesi yapıldıktan sonra bayi tarafından [email protected] adresine
müşteri sayaç no, abone no ve ödemeyi gösteren dekont ile bilgilendirme yapılması
zorunludur.
70
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Ret Sebebi: Sözleşmesi devam etmektedir.
•
Müşterinizin sözleşme fesih dilekçesini doldurup, mevcut tedarikçisine göndermesi ve
sözleşmesini acilen fesih etmesi gerekmektedir.
•
Müşterinin sözleşme fesih dilekçesini göndermesine takiben, fasihin ne kadar süre
sonunda gerçekleşeceği bilgisinin alınması gerekmektedir.
•
Sözleşme fesih işlemi gerçekleştikten sonra [email protected] adresine, güncel
durumun atılması ve müşteri sayaç no, abone bilgisi ile tarafımızın bilgilendirmesi
gerekmektedir.
Örnek Dilekçe:
71
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Ret sebebi: Serbest tüketici limitinin altındadır.
•
Sayacın serbest tüketici limitinin altında olup olmadığı kontrol edilir(Serbest tüketici
limiti yıllık 4500kwh).
•
Sayaç yıl toplamı dâhilinde serbest tüketici limitini sağlıyorsa, geçmiş döneme ait
faturalarıyla kanıtlanması gerekmektedir. Bu fatura toplamı [email protected]
adresine gönderilmelidir.
•
Serbest tüketiciliğini kanıtlayan faturalar tarafımıza gönderildikten sonra, operasyon
birimimiz tarafından itiraz süreci başlatılacaktır ve gelecek dönem için portföy girişi
sağlanacaktır.
NOT: Yıllık toplam tüketimleri bu limiti geçen veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi
yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir.
Serbest tüketici olmak için, gereken şartları sağlayacağını taahhüt eden tüketiciler bağlı
bulundukları elektrik dağıtım şirketine dilekçe ile başvuruda bulunarak Serbest Tüketici olma
hakkına sahip olurlar.
Aşağıdaki “ Serbest Tüketici Taahhüt “ dilekçesini doldurup bağlı bulunulan Dağıtım şirketine
verilmesi gerekmektedir. Bu sayede “Tüketimi Düşük “ veya yüksek olduğu halde ay bazında
ispatlayamamış müşterilerin geçişi onaylanacaktır.
72
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Ret sebebi: Sayaç tebliğine uygun değildir.
•
Bu ret nedeniyle alakalı sayaç izleme ve kontrol departmanımız ilgilenmektedir. Gerektiği
takdirde sizden veya müşteriden bilgi desteği alarak işlemleri yürütecektir.
YÖNTEM 1:
Sayacın kesinlikle MEKANİK olduğunu biliyorsanız, gördüyseniz veya müşterinin beyanına
itimat ediyorsanız o zaman alttaki dilekçeyi ve ekini bağlı bulunulan Dağıtım Şirketine vermeniz
gerekmektedir.
Eski ve yeni Sayaç Görseli:
73
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Örnek Dilekçe
74
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Dilekçe Eki
75
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
YÖNTEM 2:
Eğer Sayaç ELEKTRONİK yani uzaktan okumaya elverişli, saatlik endeks bilgisi tutabilen yeni
DİJİTAL sayaç ise ve bundan eminseniz her ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka SAYACIN
resmini çekip sözleşmeye ekleyiniz. Ekleyeceğiniz resim siyah beyaz olabilir ancak SAYAÇ NO
mutlaka okunmalıdır. Bu konuya “PÜF NOKTALARI “ isimli yazımızda detaylı olarak değinmiş
olacağız.
1:Sayaç No
2:Sayaç Markası
3:Üretim Yılı
76
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
SAYAÇ DEĞİŞİM TUTANAĞI
Abone Numarası
Sökülen Cihaz – Takılan Cihaz
Değişen SAYAÇ NUMARASI
77
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
15. - Teklif Nasıl Hazırlanır?
Teklifler birkaç şekilde hazırlanmaktadır. Müşterimizin isteğine, yapısına veya satışın
gerekliliğine göre teklifler değişmektedir.
Eğer müşteriniz ( mesken ve ticarethane sadece ) tanıdık, akraba veya çok ılımlı biri ise çoğu
zaman yazılı bir teklif bile sunmaya gerek yoktur. Bu tür müşterilere sözlü olarak teklifinizi
sunabilir ve hemen sözleşme aşamasına geçebilirsiniz. Tabi bu müşterinizin Serbest Tüketici
vasıflarına sahip olması, borcunun olmaması, Elektrik Sayacının elektronik olması ve geçiş için
istenen evrakları sağlıyor olması gerekmektedir.
Teklifler, siz tam donanımlı, tüm fatura çeşitlerine hâkim ve hangi tür faturaya hangi oranlar
dâhilinde teklif verileceğini bilene kadar tarafımızdan hazırlanacaktır. Bu sebep ile teklif
vermek istediğiniz müşterinizden son döneme ait bir ( alabiliyorsanız son üç aya ait faturaları
alın ) faturayı taratıp veya telefon ile resmini çekip bize yollamanız gerekmektedir. Biz en kısa
sürede size olumlu veya olumsuz dönüş yapacağız.
Bilinmelidir ki her faturaya teklif verilebilir ve portföyümüze dâhil edilebilir diye bir kural ve
zorunluluk yok. Faturalar tüketim zamanlarına, mevcut indirim oranlarına, ödeme durumlarına
ve en önemlisi profil maliyetlerine bakılarak teklif sunulur. Eğer bir fatura daha önceden
yüksek bir oranda indirim almış ise o faturaya uygun ve karlı bir teklif vermek mümkün
olmayabilir. Bu nedenle her zaman mevcut birim fiyatı iyi incelenmelidir.
Teklif vermek adına, Müşterinin elektrik tüketim alışkanlığı ve çalışma şekli de çok etkilidir.
Eğer müşterimiz gece tüketimini hiç yapmıyor veya %15 oranının altındaysa çoğu zaman teklif
verilemez. Aynı durum gece tüketimi %40 oranının üzerinde ise de geçerlidir.
Gece tüketimi bakımından en uygun oran %23 ile %34 aralığındadır.
Eğer müşteriniz hâlihazırda bir özel tedarikçinin müşterisi ise ve mevcut faturalarında T1,T2 ve
T3 endeksleri ayrı ayrı gösterilmemişse bu müşterinin mutlaka OKUMA TUTANAĞINA
ulaşmanız gerekmektedir. Okuma Tutanaklarında T1 (Gündüz),T2 (Puant) ve T3 (Gece)
endeksleri ayrı ayrı yazar. Okuma Tutanakları ve 3 zaman endeksleri daha çok yüksek tüketim
yapan mesken ve ticarethane faturalarında gerektiği gibi tüm Sanayi faturalarında şarttır. Hem
bizlerin, hem sizlerin ama en başta da tedarikçi firmanın kar etmesi en önemli husustur.
78
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Okuma Tutanağı:
Dağıtım
şirketleri,
mevcut sayaç sahibi
müşteri başka bir
tedarikçi ile anlaşmış
ise her ay sayaç
okuduklarında
“Bilgilendirme
Amaçlı” bir Okuma
Tutanağı bırakırlar.
Okuma
Tutanaklarında
abone bilgileri ve o ay
ne kadar elektrik
kullanıldığı
yazmaktadır.
Bu
Okuma
Tutanağı,
müşteri
açısından
sadece bilgilendirme
amacında
olduğu
halde geçişi yapılmış
özel tedarikçi için
hayati
öneme
sahiptir.
Dağıtım
şirketi görevlisi sayacı
okuduğunda
bu
bilgileri
ayrıca
mevcut
sisteme
işlemektedir. Geçişi
yapılan
Tedarikçi
firma bu bilgileri
sistemden çekmekte
ve ona göre fatura basmaktadırlar.
Görüldüğü gibi iki Okuma Tutanağında da “Serbest Tüketici Bildirimi” yazmaktadır. Her iki
tutanakta “Fatura Tutarları” boştur. Her iki Okuma Tutanağında T1,T2 ve T3 endeks bilgileri
yazmaktadır.
NOT: Okuma Tutanakları ile ÖDEME YAPILAMAZ
79
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Gece Tüketimi Hesaplanması nasıl yapılır?
En basit yöntemle anlatmak gerekirse
Gündüz:93,000
+
Puant: 36,000
+
Gece: 51,000 =
180,000 kWh
Gece Tüketim yüzdesi = 51,000 / 180,000 = 0,28 yani Gece Tüketimi %28 bulunmaktadır.
Faturada görüldüğü gibi çarpan 120 olduğundan tüm çıkan tüketimler teker teker 120 ile
çarpılıp öyle hesap yapılır.
Toplam tüketim = 180 kWh X 120 = 21.600,000 kWh
80
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Üsteki faturayı anlayalım.
Faturamız Ticarethane faturasıdır. Bunu birim fiyattan, 50210 yazan abone kodundan,
ticarethane abonesidir yazısından veya 12.maddede bulunan tablodaki dağıtım bedelinden
anlıyoruz. Eğer tüketim ve/veya abone bilgisi verilmiyorsa size, hemen Dağıtım Bedeline bakın.
Dağıtım Bedeli tutarını Dağıtım Bedeli birim fiyatına bölün ve toplam tüketimi bulun.
Unutmayın, Dağıtım şirketleri hayatta tek kilowatlarını bırakmazlar.
Birim Fiyat
: 0,243351 ( Kayıp Kaçak Dahil )
Toplam Tüketim
: 21.600 kWh
Reaktif Bedel (reaktif ceza ) : 1061.37 TL
İncelendiğinde gece tüketimi 51 / 180 = %28
Faturamız Tek zamanlı Alçak Gerilim Faturasıdır. Bunu da PSH (Sayaç okuma ) değerinden
anlıyorduk hatırlayın. Eğer değer 0,54 gibi düşük bir bedel ise bu fatura AG yani alçak gerilim,
yok bu bedel 5,54 TL gibi daha yüksek bir bedel ise OG yani orta gerilimdir.
81
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Sizlere dağıtılacak teklif hazırlama programımız üstte gördüğünüz gibidir. Bir faturayı okumak
en başta bunun için önemlidir. Faturanın mesken mi yoksa ticarethane mi olduğunu
bilmelisiniz. Abone grubunu tespit ettikten sonra kesenlikle AG mi yoksa OG mi bunu
görmelisiniz. Fatura Ticarethane AG ise ilk sekmeye tıklayarak, OG ise ikinci sekmeye tıklayarak
yok Mesken ise üçüncü sekmeye tıklayarak teklif hazırlama geçiyoruz.
82
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Görüldüğü gibi bir önceki
sayfada
incelediğimiz
faturanın
verilerinden
sadece TOPLAM TÜKETİM
verisini kullanarak ve %10
indirim vererek teklifimizi
hazırladık.
TOPLAM TÜKETİM
21.600 kWh
İndirim Miktarı %10
Bu
türlü
faturalarda
REAKTİF bedel varsa onu
da gördüğünüz yere direkt
TUTAR şeklinde ekleyerek
giriyoruz.
Sonra
müşterimiz
“ Benim
Faturam 8.000 TL ama siz
bana sanki faturam 6.000
TL gibi hesap yapıp teklif
sunmuşsunuz.
Bu
ne
ciddiyetsizlik” diyebilir.
Güç aşım bedeli, gecikme
veya açma kapama gibi
bedeller de varsa onları da
ekliyoruz ki fatura kuruşu
kuruşuna tutsun.
Görüldüğü
gibi
%10
indirim verildiğinde aylık
kazanç ve yıllık toplam
kazanç
en
altta
yazmaktadır. Unutmayın,
biz BİRİM FİYATA %10 NET
İndirim veriyoruz. Fatura
altı rakamına NET %10
İndirim vermiyoruz.
83
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
BRÜT İNDİRİM
NET İNDİRİM
Bazı tekliflerde yüksek İndirim oranlarına rast gelebileceksiniz. Bu oranlar tamamen KAYIPLI (
yani Kayıp – Kaçak Dâhil Toplam Birim Fiyat ) üzerinden yapılan hesaplamadır. Mevcut %10
indirimin BRÜT İndirim Oranı %22 üstündedir.
Sahada çalışırken her ne olursa olsun “ BİZ ULUSAL TARİFE ÜZERİNDEN, BİRİM FİYATINIZA
NET %10 İNDİRİM VERİYORUZ” ifadesini kullanmalısınız.
Ancak, müşteriniz “Bana falanca firma geldi. Yüzde 20 indirim veriyorlar.%10 çok az” derse
o zaman siz de “O Kayıplı tarife üzerinden, mevcut indirim verildiğinde bulunmuş olan
teklifteki fiyata göre orandır” veya “ Onlar Brüt İndirimden bahsediyorlar. Bizim de Brüt
İndirim oranımız %23” diyebilirsiniz.
NOT: Belli bir süre Teklifler tarafımızdan yapılacaktır.
84
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
16. - Sözleşme Hazırlama Hakkında Bilgiler Nedir?
Dağıtım Şirketi
Tesisat No / Abone No
Abone Grubu ve Terim Bilgisi
Müşteri Unvanı
Müşteri Adresi
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Sayaç Markası
Sayaç Numarası
Terim Bilgisi ( Tek Terim / Çift Terim )
Gerilim Tipi
85
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Sözleşmelerinizi doldururken bir önceki sayfada belirtilen yerler sizlere lazım olacaktır.
1. Mutlaka Fatura üzerinde bulunan “Müşteri Unvanını” doğru yazın
2. Abone Numarasını / Tesisat Numarasını doğru girin
3. Sayaç Numarasını kontrol ederek doğru girin
4. Müşterinizin adresini teyit ederek girin lütfen. Adreste hata, eksik veya değişiklik
gerçekleşmiş olabilir. Bu nedenle iş yeri adresini mutlaka güncelleyin. Aksi halde
faturaları yerine ulaşamayacaktır.
5. Sabit Telefon ve Cep Telefonunu önemlidir. Bu nedenle bu numaraları özenle yazın.
6. Vergi Dairesi ve Vergi Numarasını hem faturadan hem de sözleşmeye ekleyeceğiniz
evraklardan edinebilirsiniz. Sözleşmeye mutlaka düzgün giriniz.
7. Bağlı bulunduğu Belediye bilgisi faturada yer almaktadır. Bu bilgiyi de gereken yerlere
doldurunuz.
8. Her sayfanın sağ alt tarafına mutlaka “İmza” attırınız. Bu sayede müşterinizin tüm
sayfaları okuduğunu anlamış olacağız.
9. Vereceğiniz indirim miktarını önce rakam ile ( %10 ) ve hemen yanına da yazıyla (
yüzde on ) şeklinde giriniz.
10. Tüm sözleşmeyi mutlaka MAVİ tükenmez kalem veya pilot kalem ile doldurunuz.
Sözleşmeler arkalı önlü siyah beyaz fotokopidir.
11. IA02 yani Alım Satım Formunun sadece gösterilen kısmını doldurunuz. Kaşe basılması
şarttır. Diğer yerleri boş bırakınız.
12. PÜF NOKTALARINDA bahsedilecek ek evrakları ve işlemleri yapmayı unutmayın.
13. E Posta adresi ve İmza Yetkisi olan Kişiyi eklemek çok önemlidir. Unutmayınız
Şimdi örnek doldurulmuş sözleşmelere bir göz atalım.
86
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
87
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
88
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
89
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
90
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
17. - Sözleşme Kayıt / Kargolama / Takip Etme
Sözleşmelerimiz işimizin en önemli parçasıdır.
Sözleşmelerimizi göndermeden önce mutlaka tüm
evrakların eksiksiz alınmış olmasına dikkat etmeliyiz. Eksik
bir imza, atılmamış bir paraf veya evrak sözleşmenizin
kabul görmemesine hatta iade edilmesine sebep olabilir.
Alınmış tüm evraklardaki imzaların yetkili kişilerce atılmış
olması şarttır. Aksi takdirde hukuki sorumluluk ve ceza-i
yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Sözleşmelerimizin “ OFİS PANELİ “ne yanda gösterilmiş
tüm bilgileri içerecek şekilde girişini sağlamalıyız.
Önceki sayfalarda bu bilgilerin “FATURA” üstünde
nerelerde bulunduğu açıklanmıştır. Takıldığınız noktalar
olursa mevcut sayfalara dönüş yapıp tekrar kontrol
yapınız.
Size verilecek Bayi Numarası ile Ofis Panelinize giriş
yaptıktan sonra “ SÖZLEŞME KAYIT “ kısmından
“SÖZLEŞME EKLE” tıklanarak bu bilgileri girmelisiniz. Her
Bayi sözleşmelerini eksiksiz bir biçimde KAYIT etmek ile
mükelleftir. Bu sayede kayıt edilmemiş, kaybolmuş veya
akıbeti meçhul sözleşmeler olmayacaktır.
Tüm Bayilerimize MNG Kargo Müşteri numarası
verilecektir. Bu sayede yolladığınız kargoları %50 daha
ucuza yollama şansınız olacaktır.
Yollayacağınız
Sözleşmelerinize
mutlaka
BAYİ
Bilgilerinizin yer aldığı KİŞİ KARTINI eklemeyi unutmayın.
Sözleşmeleriniz KAYIT, KARGO, TESLİM, ONAY, KULLANIM
ve FATURALANDIRILMA yolculuğuna çıkmaya hazırdır.
91
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
18. – Bir Sözleşmenin Yolculuğu
92
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
19. – Püf Noktaları
93
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
20. - Süzme Sayaç Nedir?
94
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Süzme enerji sayaçları fabrikalar, siteler, oteller, büyük iş merkezleri, yat limanları (marina)
vb. gibi tüketim noktalarının dağınık olduğu ve dahili tüketimlerin izlenmesi gereken yerlerde
kullanılmak üzere dizayn edilmişlerdir. Küçük boyutları, yüksek ölçüm hassasiyetleri, değişik
ihtiyaçlar için farklı modellerin bulunması, otomasyon sistemlerinden izlenebilir olmalarından
dolayı tercih edilmektedirler.
Genel Kullanım Alanları:
İş merkezleri ve sitelerde; ana trafo / trafolara gelen bir veya birkaç elektrik faturasını,
tüketicilerin tüketimlerine göre bölerek tahsil etmek,
Sanayi kuruluşları ve tekstil sektöründe üretim maliyeti çıkartmak ve makina tüketimlerini
izlemek,
Makina üreticilerinde; makina panosuna koyarak tüketiciyi makina tüketimi konusunda
bilgilendirmek.
Not: Süzme sayaçlar, TEDAŞ ölçümlerinin yapıldığı noktalarda kullanılamaz.
Bayi Bilgilendirmesi:
Süzme Sayaçlar genellikle Akdeniz Bölgesi’nde yoğun olmak üzere tüm büyük şehirlerimizde,
yazlık sayfiye bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde ve marinalarda bulunur.
Süzme sayaç yani “ANA SAYAÇ” yönetim binasında bulunur. Dağıtım firması elektriği bu
noktaya kadar verir. Yönetim gerekli iletim altyapısını yaptırır, hanelere veya iş yerlerine sayaç
taktırır ve “ANA SAYAC”A gelen elektrik enerjisini üyelerine ulaştırır. Bunun için ya dışarıdan
bir faturalanma sistemi kullanır ya da kendi bünyesinde bu işi üstlenir.
Örneğin:100 Hanelik bir mesken sitesi var. Hiçbiri dağıtım firmasına bağlı değildir. Yönetimde
bulunan SÜZME SAYAÇ vasıtasıyla elektrik kullanırlar. Yönetim SÜZME SAYACIN faturasını
topluca dağıtım firmasına ödemektedir. Ödemiş olduğu bu fatura bedelini, aylık harcanan
elektriğe göre, üyelerine faturalandırarak tahsil eder. Kısacası SÜZME SAYAÇ olan bir sitede
konutların SERBEST TÜKETİCİ olma zorunluluğu yoktur. İsterlerse hane başına 10 TL elektrik
harcasınlar fark etmez. Biz indirim teklifini direkt yönetimde bulunan SÜZME SAYAÇ faturasına
yapacağız. Böylelikle tüm meskenlere aynı anda indirim vererek portföyümüze geçirmiş
olacağız.100 haneli bu süzme sayaçlı siteyi TEK SÖZLEŞME ile bağlamış olacağız.
95
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
21. Şirket Kuralları / Şirket İlkeleri
BAYİ SÖZLEŞMESİ VE KURALLARI
1. TARAFLAR:
İşbu Aracılık sözleşmesi("Sözleşme"); aşağıda bilgileri verilen ve bundan sonra sözleşmede " BAYİ " olarak anılacak
olan
Adı - Soyadı:
Adresi
:
Cep Tel
:
TC No
:
İle PULSEVER ENERJİ arasında aşağıdaki şartlarda tamamen ÜCRETSİZ olarak yapılacak olup ilgili kuralları ve
hükümleri içermektedir.
*BAYİLİKI için hiçbir bedel ödenmez veya talep edilemez. Yıllık aidat, lisans yenileme, BackOffice kullanım bedeli
veya her ne ad altında olsun bir giriş ücreti alınmaz.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme, BAYİ ‘nın PULSEVER ENERJİ ile mutabık kaldığı komisyon bedeli karşılığında, kendi uğraş ve aracılığı
ile PULSEVER Enerji’nin Bayiliğini yaptığı üreticilerin müşterisi olabilecek serbest tüketicileri, PULSEVER
Enerji’nin Bayiliğini yaptığı üreticilerin portföyüne eklemesi için karşılıklı olarak uyulması gereken kuralları
içermektedir.
İşbu Sözleşme, hiçbir şekilde, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin alım-satımı da dâhil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, Elektrik Piyasası Kanunu("Kanun") ve ilgili mevzuat tahtında lisansa ve/veya Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun izin ve onayına tabi işlemleri konu edinmemektedir. İşbu Sözleşme’nin konusu ve amacı
sadece, PULSEVER Enerji’nin, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ikili anlaşma(lar) akdedileceği serbest
tüketicilerin BAYİ tarafından PULSEVER ENERJİ 'ye takdimi ve PULSEVER ENERJİ ile ikili anlaşma koşullarını
müzakere etmek üzere bir araya getirilmesidir.
3.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: BAYİ, Serbest Tüketici ‘den, PULSEVER Enerji’nin talep ettiği bilgileri edinmekle
yükümlüdür. Satış teklifleri doğrudan PULSEVER ENERJİ tarafından onaylandıktan sonra serbest tüketiciye BAYİ
tarafından iletilecektir. BAYİ’NİN müstakbel ikili anlaşma tahtında hiçbir ilgisi ve dahli olmayacaktır.
BAYİ, PULSEVER Enerji’nin adını, görsel materyallerini veya çalışanlarının kartvizitini, PULSEVER Enerji’nin yazılı
izni ile kullanabilir. Ancak, BAYİ, hiçbir şekilde, PULSEVER ENERJİ 'ye ait anılan bilgi ve materyalleri kullanırken,
kendisini, kanun ve ilgili mevzuat tahtında ikili anlaşma yapmaya yetkili bir lisans sahibi olarak tanıtmayacak ve
bu izlenimi uyandırabilecek iş ve işlemlerden kaçınacaktır.
BAYİ, PULSEVER ENERJİ ile mutabık kalmak şartı ile ENERJİ satılabilmesi için her türlü tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerini yürütmeye ve aracılık etmeye yetkilidir.
BAYİ, SÖZLEŞME konusu işin en iyi şekilde görülebilmesi için gerekli her türlü araç-gereci kendisi temin edecektir.
Her türlü araç ve gerecin kullanımından doğacak hasar, zarar ve ziyandan BAYİ sorumlu olacak, bu konuda gerekli
tüm tedbirleri alacaktır.
96
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
BAYİ, MÜŞTERİ ile PULSEVER Enerji’nin Sözleşme imzalaması sürecine kadar yapılması gereken bütün işlemleri
tek başına yürütecek, sözleşme imzalanması için gerek Müşteri’den gerekse 3. Kişilerden alınması gerekli olan
bilgi/belgelerin tamamını toplayacak, topladığı bu bilgi/belgelerin gerçek olup olmadığını araştıracak, gerçek
oldukları konusunda taahhütte bulunarak PULSEVER Enerji’ye en geç her ayın son haftası teslim edecektir.
Bayii’nin yardıma ihtiyaç duyması halinde PULSEVER ENERJİ, tamamen kendi tasarrufunda olmak üzere işlemlerin
tamamlanabilmesi için yardımda bulunabilecektir. PULSEVER ENERJİ ’nin yardımda bulunması BAYİ ‘nin evrakları
kontrol etme ve gerçekliği konusunda sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
BAYİ, sözleşmeleri göndermeden önce kontrol etmekle yükümlüdür. Her bir sözleşme için gereken belgeler
kendisine ayrıca bildirilecektir. İş yerlerinden ve/veya Meskenlerden alacağı Vergi Levhası Fotokopisinin, Ticaret
Sicil Gazetesi fotokopisinin, “Aslı Tarafımdan İbraz Edilmiş” yazılı ve imzalı Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, İmza
Sirküsü fotokopisinin ve gerekiyorsa DBS ve/veya Teminat yazılarının fotokopilerinin gerçekliğinden ve
toplanmasından birinci derecede sorumludur.
BAYİ:



“Sayaç Tebliğine Uygun Değildir” ret sebebine uğramamak adına Müşterinin Elektronik Sayacının Abone
numarası ve Sayaç numarası okunacak şekilde resmini çekip PULSEVER Enerji’ye sağlamak ile
yükümlüdür.
“Düşük Tüketim veya Serbest Tüketici Değil” ret sebebine uğramamak adına Müşteriden “ Serbest
Tüketici Taahhütnamesi “ almak ve sözleşmeye eklemek ile yükümlüdür.
Her ayın 15(on beş)’inden sonra açıklanacak “Geçici Liste” doğrultusunda ”Borcundan Dolayı Ret”
sebebine uğramamak adına, Borcu olan yani Dağıtım Firması tarafından fatura çıkarılmış olan
müşterilere ulaşarak, bu Faturaları en geç ayın 22(yirmi iki) sine kadar ödetmek ile yükümlüdür.
BAYİ, PULSEVER ENERJİ ya da satışı yapılan enerji ile ilgili olarak yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi veremez. Bu
doğrultuda BAYİ, serbest tüketicilere yanıltıcı bilgi vermemeyi, gerçek dışı beyanlarda bulunmamayı ve
PULSEVER Enerji’nin adına zarar vermemeyi taahhüt eder. BAYİ, işbu yükümlülüğüne aykırı davranarak
PULSEVER Enerji’nin maddi ve/veya manevi zarara uğramasına neden olması durumunda, PULSEVER Enerji’nin
uğramış olduğu maddi ve/veya manevi zararları, PULSEVER Enerji’nin ilk yazılı talebinde derhal karşılamayı
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
BAYİ, sağlayacağı satışlardan komisyon bedeline hak kazanır ve bu bedeli sadece PULSEVER Enerji’den alır.
Komisyon bedeli, işbu sözleşmenin 3. maddesinde yer alan hususlar uyarınca belirlenecek ve her ay Beyi’nin
PULSEVER ENERJİ 'ye bildireceği hesap numarasına iletecektir.
BAYİ kurumsal kayıt yaptırmış ise, PULSEVER ENERJİ 'ye Komisyon bedelini, "Komisyon bedeli" olarak fatura eder.
Komisyon bedeli olarak düzenlenecek faturaya KDV ilave edilecektir. Fatura, bir önceki ay gerçekleşen enerji satış
miktarı ve gerçekleşen tahsilat üzerinden tespit edilerek, ayın son iş günü düzenlenecektir. Ödeme fatura kesim
tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. Serbest tüketici borcunu
ödemez ise PULSEVER ENERJİ komisyon bedeli ödemez. BAYİ fatura kesmeyecek ise mevcut komisyon içinden
%20 Stopaj vergisi kesilerek ödeme yapılır.
BAYİ 'nın takdim edeceği serbest tüketiciler ile PULSEVER ENERJİ arasında akdedilecek ikili anlaşmalar tamamen
işbu Sözleşme ‘den bağımsızdır ve hiçbir şekilde işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünden, geçerliliğinden,
yenilenmesinden, feshinden veya sair bir suretle sona ermesinden etkilenmeyecektir.
BAYİ her ayın son haftası PULSEVER ENERJİ ’de olacak şekilde tüm sözleşmeleri ve evraklarını göndermek ile
yükümlüdür. Göndermeden önce “Temsilci Paneli” ne tüm sözleşmeleri işlemek ve kayıt etmek BAYİ ‘nın asli
sorumluluğudur.
97
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
PULSEVER Enerji’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
PULSEVER ENERJİ, BAYİ 'nın aracılığı ile teklif isteyen serbest tüketicileri, abonelik bazında değerlendirerek ve
işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerinden bağımsız olarak, kendi portföyüne dâhil edip etmeme kararı
verecektir.
Portföye alınan müşterilere başka tedarikçiler tarafından daha iyi şartlarda indirim teklifi gelmesi halinde
PULSEVER ENERJİ, indirim oranlarının iyileştirilmesi konusunda gereken gayreti gösterecek ancak bunun
taahhütünü vermeyecektir.
PULSEVER ENERJİ, gerçekleşecek satışlardan doğacak ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde yer alan hususlar
uyarınca belirlenecek Komisyon bedelini BAYİ'na bildirecektir.
4. KOMİSYON BEDELİ
PULSEVER ENERJİ, BAYİ ile birlikte elde ettiği kazancı paylaşmayı taahhüt eder. Bu kazanç Ticarethane ve Mesken
Abone Sözleşmelerinde, en fazla %10 İndirim uygulandığında Aylık AKTİF TÜKETİM BEDELİ üzerinden aylık %3
(yüzde üç) Komisyondur. İndirim oranının daha düşük verilmesi BAYİ ‘nın komisyon oranını artı yönde
etkilemektedir.
%3 komisyon oranının hak edilmesi çeşitli kotalara bağlıdır. Bu kotalar 2 (iki) şekildedir. Kotalar sağlanmadığı
takdirde komisyon oranı Ticarethane ve Mesken Aboneleri için aylık %2 (yüzde iki) olarak belirlenmiştir.
1.
2.
Sözleşme Adedi Baremi
Sözleşme Bedeli Baremi
1:Sözleşme Adedi Baremi



Her ay en az 700 TL altı 5 (beş) adet ve 700 TL üstü 5 (beş) adet toplamda 10 (on) sözleşme getiren veya
Her ay en az 15(on beş) adet 700 TL altında sözleşme getiren veya
Her ay en az 10(on) adet 700 TL üstünde sözleşme getiren BAYİLER, getirdikleri Ticarethane ve Mesken
abone faturalarının Aktif Tüketim Bedelleri üzerinden aylık %3 (yüzde üç) komisyon hak ederler
2:Sözleşme Bedeli Baremi

Her ay toplamda en az 7.000 TL (yedi bin) değerinde Ticarethane veya Mesken sözleşmesi getiren
BAYİLER, Aktif Tüketim Bedelleri üzerinden aylık %3 (yüzde üç) komisyon hak ederler.
Anlaşılacağı üzere bu kotaları henüz yapmamış veya ilerisinde de yapamayan BAYİLER her Ticarethane ve Mesken
abonesi faturasının Aktif Tüketim Bedelleri üzerinden aylık %2 (yüzde iki) komisyon hak edeceklerdir.
Komisyon Bedelleri, her ay yapılan sözleşme adedi ve/veya sözleşme bedeline göre düzenlenecektir. Yukarıdaki
şartları yerine getiren BAYİ, o ay getirmiş olduğu tüm sözleşmelerden sözleşme süreleri bitinceye kadar %3 (yüzde
üç) komisyon alacaktır.(Komisyon Ticarethane ve Mesken Abonelerinde Aktif Tüketim Bedeli üzerinden verilir)
Yukarıdaki şartları yerine getiremediği aylardaki sözleşmelerden ise sözleşme süreleri bitinceye kadar %2 (yüzde
iki) komisyon alacaktır. Anlaşılacağı üzere, BAYİ şartları yerine getirdiği aylarda
%3 ( yüzde üç) ve getiremediği
aylarda ise %2 (yüzde iki) komisyon alacaktır.
98
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Örneğin:
İlk Ay: 10 (on) adet 700 TL üzeri sözleşme teslim edildiyse bu teslim edilen sözleşmelerden bu ay için ve sözleşme
süreleri boyunca %3 (yüzde üç) üzerinden komisyon alınacaktır
Sonraki Ay: Sadece 2 (iki) sözleşme teslim edildiğinde ise bu teslim edilen sözleşmelerden bu ay için ve sözleşme
süreleri boyunca %2 (yüzde iki) üzerinden komisyon alınacaktır
Bir sonraki Ay: Toplamda 7000 TL (yedi bin) üzerinde sözleşme teslim edildiğinde yine bu teslim edilen sözleşme
veya sözleşmelerden bu ay için ve sözleşme süreleri boyunca %3 (yüzde üç) komisyon alınacaktır.
Komisyonlar her Ay, fatura ödendiği müddetçe ödenir. Ödemesini yapmamış olan müşteriler için komisyon talep
edilemez. Bu nedenle faturalara otomatik ödeme talimatı verilmesi ve DBS yaptırılması önemlidir. Ancak belli
fatura rakamları altında olan müşterilerden bu talep edilmemektedir.
Üreticilerin dönemlik hak edişi düşürmesi ve/veya revize etmesi halinde bu durum BAYİ’na yazılı olarak
bildirilecektir.
Sanayi Faturalarına teklif verebilmek için SAATLİK TÜKETİM çizelgesi şarttır. Buna göre oluşturulacak tekliflerden
Danışmanların kazanacağı komisyon miktarı fatura bazında söylenecektir. Sanayi Faturalarında Gece tüketiminin
genel tüketim miktarına oranı en az %15 olmalıdır.
Genel anlamda tüm faturalar için geçerli olan kural “Profil Maliyetinin” hem indirim vermeye hem de portföye
almaya uygun olmasıdır.
Sisteme dâhil olmuş ve sözleşmesi devam eden müşterilerden gelecek olan kazanç müşteri sözleşmesini fesih
edene kadar ödenmeye devam eder. Tüm komisyonlardan her seferinde %20 (yüzde yirmi) Stopaj Vergisi
kesilerek ödeme yapılır. Ödemeler, biriken Komisyon en az 50 (elli) TL olduğunda hesaplara EFT yapılır.50 (elli)
TL altındaki miktarlar “KUMBARA HESABINDA” birikir.( cari hesap )
5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
İş bu sözleşme taraflardan birinin sözleşmenin bitmesini talep ettiğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmesinden
itibaren 60 günü takip eden ayın son günü sona erer. Aksi bildirilmedikçe ve karşılıklı mutabakat sağlandığı
müddetçe bu sözleşme kendisini yeniler.
Sözleşmenin sona ermesi halinde; sözleşme süresi içerisinde BAYİ vasıtasıyla PULSEVER Enerji’nin portföyüne
dâhil olan serbest tüketicilerin mevcut sözleşmelerinden hak edilmiş olan komisyonları ödenmez.
Ancak BAYİ ve PULSEVER ENERJİ arasında imzalanmış olan bu sözleşme devam ettiği müddetçe hiçbir hak kaybı
olmaksızın tüm komisyonlar ödenmeye devam eder.
Taraflar, işbu sözleşmenin, işbu Sözleşme tahtında yürütülen faaliyetin veya işbu sözleşmenin herhangi bir
hükmünün; Kanun ve ilgili mevzuata aykırı hale gelmesi durumunda herhangi bir ihbara gerek olmaksızın
kendiliğinden veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ilgili uygulamalarına aykırı hale gelmesi durumunda
PULSEVER Enerji’nin yazılı ihbarı ile son bulacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu durumda, BAYİ,
PULSEVER ENERJİ 'den hiç bir tazminat veya sair bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. GİZLİLİK
Taraflar, birbirlerine açıkladıkları yazılı ya da sözlü bilgileri, her hangi bir şahıs ya da şirketle paylaşmamayı kabul
ve taahhüt ederler.
Taraflardan her biri, işbu gizlilik maddesine istinaden, karşı taraftan verilen teknik, ticari, mali ve her türlü bilgiyi
gizli olarak kabul edecek ve yalnızca bu anlaşmanın amacına ulaşması için kullanacaktır.
Yukarıdaki madde hükümlerine aykırı davranılması halinde, BAYİ böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren
5(beş) takvim günü içerisinde PULSEVER ENERJİ ‘ye o güne kadar almış olduğu komisyon ücretlerini yasal faizi ile
99
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
beraber ödemekle yükümlü olacaktır. PULSEVER Enerji’nin kazanç kaybı dâhil her türlü zarar ziyanını talep etmek
hakkı saklıdır. Sözleşme‘nin feshi cezai şartın istenmesine engel değildir.
Sözleşme sona ermiş olsa bile, BAYİ sözleşme tarihi itibari ile 2(İki) yıl süre boyunca mevcut portföye girmiş
müşterilere başka bir firmanın teklifini sunamayacak ve geçiş sağlamak adına hiçbir faaliyette bulunamayacaktır.
Tespit edildiğinde sözleşme başına 5.000 (Beş bin) TL ceza öder.
PULSEVER ENERJİ bünyesine dâhil olan BAYİLER tümüyle GİZLİ tutulacaktır. Bir BAYİ kesinlikle başka bir BAYİNI
ifşaa edemez, ismini açıklayamaz ve üçüncü taraflara bildiremez.
Ancak BAYİ, ismini açıklamış, kendisini belli edecek şekilde sosyal medya ve yazışmalar vasıtasıyla kimliğini
açıklamış ve açıklamaktan çekinmemiş ise bu durum cezai yaptırım gerektirmez.
BAYİLERİN, Başka bir Elektrik Firmasında, İndirimli Elektrik / Enerji işi yapan Çok Katlı Pazarlama veya Network
Marketing Şirketlerinde çalışması bir engel teşkil etmemektedir. Ancak sırf teklif alabilmek adına gayri ahlaki ve
gayri ticari üyelikler tespit edildiğinde hem maddi hem de hukuki cezalar ile karşı karşıya kalınacağı bilinmelidir.
Bu durum tespit edildiğinde BAYİ, PULSEVER Enerji’ye teklif istediği her faturanın %20 (yüzde yirmi)’si kadar ceza
ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Bayilik anlaşması derhal ve şartsız fesih edilir. Bu durumda BAYİ
hiçbir hak veya tazminat talep edemez.
7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili
olacaktır.
8. ORTAK HÜKÜMLER
Taraflar, İşbu sözleşme kapsamında hak ve hükümlülüklerini diğer tarafın yazılı onayı olmadan kısmen veya
tamamen başkasına devredemezler. Miras Hakkı bakidir.
Taraflar, Kanun ve /veya ilgili mevzuat tahtında, işbu sözleşme ile ilgili olarak kendilerine bir borç, sorumluluk ve
yükümlülük yüklemesi durumunda, ilgili borç, sorumluluk ve yükümlülüğü Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak
yerine getireceklerini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Toplam 8 (sekiz) Ana madde ve
6 (altı) sayfadan oluşan bu sözleşmenin imzalanması, yukarıda yazılı olan tüm maddelerin okunmuş, anlaşılmış
ve kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.
TARİH: …..../…….. /2014
PULSEVER ENERJİ
BAYİ
100
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
22. - Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
8 Mayıs 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28994
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma kapsamında hizmet
alan veya veren taraflara uygulanacak standart, usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tüketicilere hizmetlerin yeterli, kaliteli ve sürekli olarak sunulması için;
a) Verimli ve kesintisiz hizmet sağlanmasına ilişkin olarak uyulması gereken hizmet kalitesi standartlarına,
b) Elektrik enerjisi tüketiminin tespiti ve fatura edilmesine,
c) Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımının tespiti ve bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlere,
ç) Perakende satış sözleşmesinin içeriği ile imzalanmasına,
d) Tüketici şikâyetlerinin yapılması, bu şikâyetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile tüketicilerin
bilgilendirilmesine yönelik usul ve esaslara,
e) Tüketicilerin hak ve yükümlülükleri ile tüketici zararlarının tazminine,
f) Serbest tüketicilerin hak ve yükümlülüklerine,
g) Güvence bedellerine ilişkin usul ve esaslara,
ilişkin hükümleri kapsar.
(2) İkili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alan serbest tüketicilerle tedarikçileri
arasında, dengeleme ve uzlaştırma ile ilgili mevzuat hükümleri ve/veya ikili anlaşmalar ile düzenlenmeyen hususlar
hakkında, Altıncı Bölüm hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Hukuki dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
101
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Abone: Perakende satış sözleşmesi ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Abone grubu: Aynı tarife grubuna tabi gerçek ve tüzel kişileri,
c) Aktif enerji: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kWh birimi ile ölçülen enerjiyi,
ç) Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim sistemine ya da dağıtım
sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren anlaşmayı,
d) Bağlantı gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kullanma faktörü ile
çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarını,
e) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
f) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
g) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,
ğ) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım
tesisleri ve şebekesini,
h) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt
sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş
noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım
şirketince teçhiz edilen ya da devralınan sayaçları,
ı) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
i) Gecikme zammı: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammını,
j) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan
veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,
k) Hizmet: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışına yönelik olarak perakende satış sözleşmesinin
imzalanması, sayaç okuma, ödeme bildirimleri ve tüketici şikayetleri ile tüketici hizmetlerine ilişkin diğer faaliyetleri,
l) İkili anlaşma: Gerçek veya tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi
ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,
m) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, lisans, genelge ve Kurul kararlarını,
n) İlgili tüzel kişi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi ve/veya tedarikçiyi,
o) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
102
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
ö) Kesme-bağlama bedeli: Tüketicinin elektriğinin kesilmesi veya bağlanması aşamalarından sadece birinde
uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen bedeli,
p) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
r) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
s) Mühürleme: Sayaç ve ölçü devresi elemanlarına dışarıdan yapılacak müdahaleyi önlemek amacıyla lisans
sahibi tüzel kişiler tarafından ilk enerji verme, sayaç ve ölçü devresi elemanlarını kontrol ve durumunu tespit etme,
enerji kesme ve açma gibi işlemler yapıldıktan sonra mühür ile ölçü düzeneğini muhafaza altına alma ya da aldırma
yöntemini,
ş) Ortak sayaç: Birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin elektrik enerji tüketimlerini ölçmek amacıyla tesis
edilen tek bir sayacı,
t) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS): Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin
merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara
istenilen formatta sunulması ve benzeri amaçlarla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak
olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim ve benzeri altyapısını kapsayan sistemi,
u) Perakende satış hizmeti: Görevli tedarik şirketleri tarafından, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı
dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilât hizmetleri ile tüketici hizmetleri merkezi aracılığıyla verilen
hizmetleri,
ü) Perakende satış sözleşmesi: Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, görevli tedarik şirketi ile
tüketiciler arasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, perakende satış tarifesi veya son kaynak tarifesinden
elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan faaliyetlere ilişkin koşul ve
hükümleri kapsayan sözleşmeyi,
v) Reaktif güç: Elektrik akımının gerilime göre 90 derece faz farklı, iş görmeyen ve kVAr birimi ile ölçülen
gücü,
y) Reaktif enerji: Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kVArh birimi ile ölçülen enerjiyi,
z) Sayaç: Tüketicinin, elektrik enerjisi tüketimini ölçmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
tesis edilen cihazı,
aa) Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu
görevli tedarik şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,
bb) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması
veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini
seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
cc) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi
olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik
enerjisitedariğini,
çç) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin
fiyatları, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,
dd) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını,
103
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
ee) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketleri,
ff) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satılması, ithalatı,
ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,
gg) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ğğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
hh) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
ıı) Yeraltısuyu Kullanma Belgesi: 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda belirtilen
Kullanma Belgesini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Perakende Satış Sözleşmesi
Perakende satış sözleşmesi başvurusu
MADDE 5 – (1) Düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite almak isteyen gerçek
veya tüzel kişiler, ilgili görevli tedarik şirketine başvuruda bulunur. Başvuru sırasında bu Bölüm hükümlerince
belirlenen bilgi ve belgeler sunulur. Sözleşmeye konu kullanım yeri için görevli tedarik şirketinde mevcut olan bilgi ve
belgeler, başvuru sahibinden ayrıca istenmez.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki başvurular, internet üzerinden ya da kayda alınmak suretiyle, telefonla da
yapılabilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında yapılan başvuruda, başvuru sahibinden, perakende satış sözleşmesinde
yer verilmek üzere;
a) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı olmayan kişiler için
pasaport numarası veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarasını, kimlik bilgilerini, elektrik kullanılacak
yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerini hangi sıfatla kullandığını,
b) İşyeri açan gerçek ve tüzel kişilerden, (a) bendine ek olarak, ayrıca ticaret unvanlarını, vergi kimlik
numaralarını, bağlı bulundukları vergi dairesini, ticaret sicil numaralarını ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil
memurluğunun adını,
beyan etmesi istenir. Perakende satış sözleşmesi işlemlerinde abone olacak gerçek ve tüzel kişilerden kimlik
fotokopisi, ikametgâh belgesi, tapu fotokopisi, kira sözleşmesi, daha önce kullanımda bulunduğu yerde elektrik
borcunun olmadığını gösterir “Borcu yoktur” belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası veya vergi numarasını
gösterir belge istenmez.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında beyan edilen kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün
kurumsal internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası doğrulaması yoluyla veya başvuru sahibinin nüfus cüzdanı
istenip doğrudan kontrol edilerek teyit edilebilir. İşyeri açan talep sahiplerinin vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi
104
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Başkanlığının kurumsal internet sitesi üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yoluyla ticaret sicil bilgileri ise
Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sitesi üzerinden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.
Perakende
satış sözleşmesinde bahsi geçen binanın veya tesisin mülkiyetinin kime ait olduğu konusunda da tüketicinin
beyanı esas alınır ve bu hususta ayrıca bir belge istenmez.
(5) Görevli tedarik şirketi tarafından, mevcut tedarikçisini değiştirmek suretiyle elektrik enerjisi ve/veya
kapasite almak isteyen bir gerçek veya tüzel kişiden, bir önceki tedarikçisini ve bu tedarikçiye olan yükümlülüklerini
yerine getirdiğini yazılı olarak beyan etmesi istenebilir.
(6) Tedarikçisi ve abone grubu aynı kalmak kaydıyla, kullanım yerini değiştiren tüketicinin bir önceki
kullanım yerine ait elektrik enerjisi tüketiminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur. Bu
yükümlülükler yerine getirilmeden yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalanamaz.
(7) Perakende satış sözleşmesinin imzalanmasından önce bu madde kapsamında beyan edilen bilgiler ile ilgili
olarak, söz konusu bilgilerin doğruluğuna ilişkin üçüncü bir şahıs tarafından görevli tedarik şirketine bir şikâyette
bulunulması halinde, görevli tedarik şirketi tarafından tüketiciye perakende satış sözleşmesi yapıldığı tarihteki
beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde sunması istenir ve aksi halde
sözleşmesinin iptal edilerek elektriğinin kesileceği bildirilir. Tüketicinin perakende satış sözleşmesi yapıldığı tarihteki
beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi bu süre içerisinde görevli tedarik şirketine sunmaması halinde, tüketicinin gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu kabul edilir ve söz konusu tüketicinin perakende satış sözleşmesi iptal edilir.
Sözleşmenin imzalanması
MADDE 6 – (1) Görevli tedarik şirketi, usulüne uygun olarak yapılan başvuruları, başvuru tarihini izleyen en
geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırır. Perakende satış sözleşmesi görevli tedarik şirketi ile başvuru sahibi tüketici
arasında imzalanır ve söz konusu sözleşmenin “aslının aynıdır” onaylı bir nüshası, ilgili tüketiciye verilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında perakende satış sözleşmesi, ıslak imza veya elektronik imza ile imzalanır.
(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında perakende satış sözleşmesi için başvuruda bulunulması halinde;
sözleşmenin imzalanması çerçevesinde başvuru sahibine, talebi üzerine sağlanan kurye, kargo ve benzeri sağlanacak
kolaylıklar karşılığında oluşan maliyetler, ilgili başvuru sahibi tarafından karşılanır. Ancak bu kapsamda sağlanacak
ek hizmetlerin bedellerinin, önceden görevli tedarik şirketinin internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.
(4) Görevli tedarik şirketi, imzalanan her bir perakende satış sözleşmesi hakkında ilgili dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişiye imza tarihini izleyen üç gün içerisinde, kayıt altına alınmak suretiyle, bilgi vermekle yükümlüdür.
Perakende satış sözleşmesinin kapsamı
MADDE 7 – (1) Perakende satış sözleşmesi, görevli tedarik şirketlerinin görüşleri alınmak suretiyle bu Bölüm
hükümleri uyarınca standart sözleşme olarak Kurul tarafından belirlenir ve Kurul onayı alınmaksızın bu sözleşmede
değişiklik yapılamaz. Standart sözleşme, görevli tedarik şirketleri ile Kurumun internet sitesinde yayımlanır.
Perakende satış sözleşmesinde aşağıdaki hususlara yer verilir;
a) Tüketicinin adı soyadı, unvanı, adresi, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası,
b) Abone numarası,
c)
Bağlantı anlaşmasında yer alan anlaşma gücü,
105
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
ç) Abone grubu,
d) Tarife sınıfı,
e) Sayaç ve ölçüm sistemi bilgileri,
f) Sözleşmenin tarihi,
g) Ödemeye ilişkin bilgiler,
h) Güvence bedeline ilişkin bilgiler,
ı) Tarafların hak ve yükümlülükleri,
i) Bağlantı anlaşmasında yer alan tesisat numarası,
j) Sözleşmenin süresi,
k) Sözleşmenin feshine ilişkin hükümler,
l) Perakende satış sözleşmesinde yer verilen ve tüketicinin beyanına dayanan bilgiler ile ilgili olarak, gerçeğe
aykırı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin iptal edileceği hususu,
m) Bulunması ve ilgili kişi tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişinin telefon
numarası ile e-posta adresi.
(2) Perakende satış sözleşmeleri kapsamında, 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği çerçevesinde Kurum tarafından yapılan gelir ve/veya fiyat düzenlemesine
aykırı olmamak kaydıyla, piyasada rekabeti geliştirecek ve uygulama açısından tüketicilere kolaylık sağlayacak
hususlar yer alabilir.
(3) Perakende satış sözleşmesinde ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemez.
Sözleşmenin süresi ve sona erme
MADDE 8 – (1) Geçici kullanım amaçlı bağlantılar için yapılan perakende satış sözleşmeleri hariç olmak
üzere, perakende satış sözleşmesinde süre sınırı bulunmaz.
(2) Tüketici, elektronik imza ile veya görevli tedarik şirketine yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla,
perakende satış sözleşmesini sona erdirebilir. Söz konusu başvuruda, sözleşmenin sona erdirilmek istendiği tarih yer
alır. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuru, en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(3) Görevli tedarik şirketi, perakende satış sözleşmesinin sona erdirileceği tarihin en az iki gün öncesinden,
ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye, kayıt altına alınmak suretiyle, bilgi vermekle yükümlüdür. Dağıtım şirketi,
ilgili kullanım yerinin sayaç değerlerini okuyarak, sözleşmenin sona erdirilmesinin talep edildiği tarihte,
16 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında kullanım yerinin elektrik enerjisini keser. İkinci fıkrada belirtilen süre
saklı kalmak kaydıyla, talep edilen sonlandırma tarihinden sonraki elektrik tüketimleri, ilgili tüketiciye yansıtılmaz.
Okunan sayaç değerleri görevli tedarik şirketine ve/veya piyasa işletmecisine bildirilir.
(4) Bir önceki tüketicinin perakende satış sözleşmesini sonlandırmadan veya sonlandırarak ayrılması ve farklı
bir gerçek veya tüzel kişinin, aynı kullanım yeri için yeni bir perakende satış sözleşmesi başvurusunda bulunması
halinde görevli tedarik şirketi tarafından;
106
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
a) Önceki tüketicinin ödenmemiş borçlarının bulunması halinde, söz konusu borçlar, ilgili tüketicinin güvence
bedelinden düşülmek suretiyle karşılanır ve ilgili sözleşme sona erdirilir.
b) Güvence bedelinin ödenmemiş borçları karşılamaması halinde, (a) bendi kapsamında işlem yapılır ve kalan
borç önceki tüketiciden tahsil edilir.
c) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli olan bilgi ve belgelerin sunulması kaydıyla, yeni başvuru
sahibiyle perakende satış sözleşmesi düzenlenir.
(5) Dördüncü fıkra kapsamında, bir önceki tüketicinin perakende satış sözleşmesini sonlandırmadan kullanım
yerinden ayrılması halinde, görevli tedarik şirketi, yeni başvuru sahibinden söz konusu yerin kullanım hakkına sahip
olduğunu belgelemesini isteyebilir.
(6) Bu maddede belirtilen hususlar dışında, sözleşmesinin hangi hallerde sona erdirileceği, perakende satış
sözleşmesinde düzenlenir.
Sözleşme taraflarının diğer hak ve yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Tüketici, perakende satış sözleşmesi kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini önceden
görevli tedarik şirketinin yazılı onayını almaksızın başkalarına devir, temlik ve rehin edemez.
(2) Perakende satış sözleşmesi taraflarından herhangi biri; perakende satış sözleşmesi ile bu Yönetmelik
kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen mücbir sebepler nedeniyle yerine getiremediği takdirde, mücbir sebep
olayının ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca, etkilenen
yükümlülükler askıya alınır.
(3) Perakende satış sözleşmesinin tarafları, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sonucu sahip oldukları
bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve söz konusu bilgileri, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
düzenlenen hususlar dışında kullanmamak ve açıklamamak ile yükümlüdür.
Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin imzalanması
MADDE 10 – (1) İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin
ikili anlaşmasının herhangi bir nedenle sonlandırılması halinde, ilgili görevli tedarik şirketi söz konusu tüketiciye son
kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlüdür.
(2) Birinci fıkra kapsamında, söz konusu serbest tüketici görevli tedarik şirketi tarafından konuyla ilgili olarak
kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesinin imzalanması için
ilgili görevli tedarik şirketine başvuruda bulunmak zorundadır. Söz konusu sözleşme son kaynak tedariği kapsamında
elektrik enerjisi ve/veya kapasite temininin başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Perakende Satış Hizmetleri ve Sayaç Okuma
Tüketim miktarının tespiti
MADDE 11 – (1) Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında;
a) Ödeme bildirimine esas tüketim dönemi, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada düzenlenir.
107
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
b) Tüketim dönemi ile ilgili olarak;
1) Tüketicinin tüketim dönemi, bir aydan az olmamak ve bir yılı geçmemek üzere, görevli tedarik şirketi
tarafından belirlenir.
2) Tüketim dönemlerinin altı ay veya üzerinde olacak şekilde görevli tedarik şirketi tarafından belirlenmesi
durumunda, ilgili tüketicinin talebi halinde, üç aydan az olmamak ve tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak
üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksit imkânının sağlanması zorunludur.
3) Tüketim dönemlerinin altı aydan az olacak şekilde belirlenmesine rağmen, sayaçların fiilen altı ay veya
üzerinde okunması halinde, ilgili tüketicinin talebi halinde, fiili tüketim dönemi içerisindeki ay sayısını aşmamak
üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın, taksitlendirme yapılması zorunludur.
c) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tüketici sayacından ödeme bildirimine esas tüketim dönemleri itibarıyla
dönem sonu endekslerini okur ve birbirini takip eden iki dönem arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı
sonucu bulunan değer tüketicinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.
Ödeme bildirimi
MADDE 12 – (1) Ödeme bildiriminin hazırlanması ve tüketiciye tebliği ile ilgili usul ve esaslar, perakende
satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada düzenlenir.
(2) Görevli tedarik şirketi tarafından düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az on gün önce
tüketiciye tebliğ edilir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme bildirimi tüketiciye elektronik posta yoluyla da
gönderilebilir. İkinci bildirim de dahil olmak üzere, düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla enerji alan tüketicilerin ödeme
bildirimlerinin tebliği ile ilgili olarak, görevli tedarik şirketi, dağıtım şirketinden hizmet alımı yapabilir. Bu
kapsamdaki hizmet alımı, süre sınırlamasına tabi değildir. Bu fıkra kapsamında yapılan hizmet alımı karşılığında
oluşan maliyetlerin ne şekilde karşılanacağına ilişkin hususlar Kurul kararı ile düzenlenir.
(3) Görevli tedarik şirketleri tarafından düzenlenen ödeme bildirimlerinde, asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer
alır;
a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, tüketici ve/veya abone numarası, abone grubu,
b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,
c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,
d) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,
e) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli ile ilgili mevzuat kapsamında faturalarda yer alması
öngörülen diğer bedelleri,
f) Vergi, yasal kesinti ve borçlar,
g) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve merkezleri,
h) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,
108
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
ı) Görevli tedarik şirketi ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks
numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek dağıtım şirketinin telefon
numarası,
i) Günlük enerji tüketim ortalaması,
j) Bir sonraki okuma dönemi,
k) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,
l) Kesme-Bağlama bedeli,
m) Ödeme bildirimi tarihi itibariyle, tüketicinin son bir yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarı,
n) Bulunması halinde otomatik ödeme talimatı bilgisi.
(4) Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin okunaklı olması zorunludur. Ödeme bildirimlerinde serbest tüketici
hakkını elde eden tüketicileri belirli bir tedarikçiye yönlendirici herhangi bir bilgiye yer verilemez.
(5) Faturalar, kredi kartı ile ödenebilir. Faturaların kredi kartı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul
kararı ile belirlenir.
(6) Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla, görevli tedarik şirketleri veya hizmet alımı yapılan kişiler
tarafından faturaların tahsilatı işlemi sebebiyle tüketicilerden herhangi bir ad altında bedel talep edilemez.
Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti
MADDE 13 – (1) Bu madde kapsamındaki hatalar; sayacın hatalı okunması, yanlış tarife veya reaktif ve aktif
enerjiye ilişkin yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması gibi
hususlardır. Mükerrer ödeme bildirimi de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
(2) Bu madde kapsamındaki hatalara karşı, tüketici tarafından ödeme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir
yıl içerisinde görevli tedarik şirketine itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli
arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda tüketici, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme
tarihine kadar ödeyebilir. Bu durumda tüketiciye 15 inci madde hükümleri uygulanmaz.
(3) İtiraz, görevli tedarik şirketi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek
sonuçlandırılır.
(4) İtirazın dağıtım şirketini ilgilendiren hususlarla ilgili olduğunun tespit edilmesi halinde, itiraz geliş
tarihinden itibaren görevli tedarik şirketi tarafından iki iş günü içerisinde dağıtım şirketine iletilir. Dağıtım şirketi;
sayacın muayene raporu alınması amacıyla ilgili resmi kuruma gönderilmesi halinde, muayene raporu alınması için
geçen süre hariç olmak üzere, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde inceleme sonuçlarını
görevli tedarik şirketine bildirir. İnceleme sonuçları görevli tedarik şirketi tarafından en geç iki iş günü içerisinde
tüketiciye yazılı olarak bildirilir.
(5) İnceleme sonucuna göre;
a) İtirazın haklı bulunması durumunda, itiraza konu tüketim bedelinin ödenmiş olması halinde, fatura
tutarındaki farklar, kullanım dönemi birim fiyatlarıyla ve gecikme zammı ile birlikte, tüketicinin talebi halinde nakden
ve defaten ve en geç üç iş günü içinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili tüketiciye iade edilir. İadenin
109
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
mahsuplaşmak suretiyle yapılması halinde, mahsuplaşmayı içeren ödeme bildiriminin düzenlenme tarihine
kadar gecikme zammı uygulanır.
b) İtirazın kısmen haklı bulunması durumunda, itiraza konu tüketim bedelinin ödenmemiş olması halinde,
tahsil edilmesi gereken kısım, takip eden ilk faturaya yansıtılmak suretiyle, tüketiciden tahsil edilir.
c) İtirazın haklı bulunmaması halinde, itiraza konu tüketim bedelinin tahsil edilmeyen kısmı, fatura son ödeme
tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, tüketiciden tahsil edilir.
(6) Bu madde çerçevesinde dağıtım şirketi veya ilgili tedarikçi tarafından hatalı tespitte bulunulduğu sonucuna
varılması halinde,
a) Yapılan tespitin dağıtım şirketinin ve/veya tedarikçinin lehine olması durumunda,
1) Tüketim miktarının hesabında esas alınacak süre; doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde 12 ayı,
bulunmaması halinde ise doksan günü aşamaz.
2) Tüketici tarafından ödenecek tutar, tüketicinin talep etmesi halinde, tüketim miktarının hesabında esas
alınacak süre içerisindeki ay sayısı kadar eşit taksitler halinde ödenir. Bu bent kapsamında yapılacak hesaplamalarda
ve taksitlendirmede gecikme zammı uygulanmaz.
b) Yapılan tespitin tüketicinin lehine olması durumunda, tüketimdeki farklar, gecikme zammı ile birlikte,
tüketicinin talebi halinde nakden ve defaten ve en geç üç iş günü içinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili
tüketiciye iade edilir.
c) Tüketimdeki farklar, kullanım dönemindeki tarifeler üzerinden hesaplanır.
(7) Bu madde kapsamında tespit edilen tüketimdeki farklar sebebiyle, dağıtım şirketi ile tedarikçi arasında
yapılması gereken işlemler hakkında 14 üncü maddenin altıncı fıkra hükümleri uygulanır.
Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi halinde tüketim miktarının tespiti
MADDE 14 – (1) Sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle;
a) Hiç tüketim kaydetmediğinin tespiti halinde varsa tüketicinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş
geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak yoksa tespit tarihinden sonraki tüketicinin ödeme bildirimine esas ilk iki
tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır ve fatura edilir.
b) Doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde,
1) Sayacın eksik veya fazla tüketim kaydettiği miktarın sayaç dışı bir unsurdan kaynaklanması ve bunun
dağıtım şirketince yerinde yapılan incelemede, teknik olarak tespit edilmesi durumunda bu tespit dikkate alınarak,
2) Sayacın eksik veya fazla tüketim kaydettiği miktarın elektrik sayaçları tamir ve ayar istasyonlarında teknik
olarak tespit edilmesi durumunda söz konusu tespit dikkate alınarak,
3) (1) ve/veya (2) numaralı alt bentlerde düzenlenen tespitin bulunmadığı durumlarda; varsa tüketicinin aynı
döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak yoksa tespit tarihinden sonraki
tüketicinin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak,
hesaplama yapılır ve fark tüketiciye iade veya fatura edilir.
110
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
c) (a) ve (b) bendinde belirtilen hallerde, geçmiş dönemlerde sağlıklı olarak ölçülmüş tüketimleri bulunmayan
ve mevsimsel olarak belirli dönemlerde yoğun tüketim yapılan tarımsal sulama, yazlık mesken, turizm sektörü gibi
kullanım yerlerinde, benzer özelliklere sahip kullanım yerlerinin tüketimleri dikkate alınarak geçmiş dönem
tüketimleri bu madde kapsamında hesaplanır ve (a) bendi kapsamında tüketiciye fatura edilir, (b) bendi kapsamında
ise fark tüketiciye iade veya fatura edilir. Bu çerçevede, kullanım yerindeki elektrik enerjisi tüketim miktarını
etkileyebilecek değişiklikler de dikkate alınmak suretiyle, bir sonraki yılda aynı döneme ilişkin olarak tüketicinin
tüketimi ile bu fıkra kapsamında hesaplanan tüketim miktarı arasında ortaya çıkan farkın tüketici lehine olması halinde
fark, nihai yıl tarifeleri dikkate alınarak tüketiciye iade edilir. Aksi durumda ise fark aynı şekilde hesaplanarak
tüketiciye fatura edilir.
(2) Faturaya esas süre, doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde on iki ayı geçemez. Söz konusu bulgu ve
belgelerin bulunmaması halinde ise, faturaya esas sürenin başlangıcı olarak, son endeks okuma ile tutanak
düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme işlemleri gibi, sayaç mahallinde
dağıtım şirketince gerçekleştirilmiş olan en son işlem tarihi esas alınır. Ancak bu süre hiçbir şekilde doksan günü
geçemez.
(3) Bu madde kapsamında faturalamaya esas sürenin başlangıcı, ikili anlaşma veya perakende satış
sözleşmesinin imzalandığı tarihten önceki bir tarih olamaz.
(4) Bu madde kapsamında yapılan faturalama işleminde sayacın hiç tüketim kaydetmediği veya eksik tüketim
kaydettiği dönem birim fiyatları kullanılır ve gecikme zammı uygulanmaz. Tüketicinin talep etmesi durumunda söz
konusu miktar, faturaya esas alınan tüketim döneminin içerisindeki ay sayısı kadar eşit taksitler halinde ödenir.
Taksitlendirme yapılması halinde uygulanacak gecikme zammı oranı, bu Yönetmelikte belirlenen gecikme zammı
oranını hiçbir şekilde aşamaz. Eksik tüketim kaydedilen durumlarda, önceden ödenmiş olan bedeller, faturaya
yansıtılmaz.
(5) Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda, fazla tüketim kaydedildiğinin tespit edilmesi halinde
tüketimdeki farklar, kullanım dönemi birim fiyatlarıyla ve gecikme zammı ile birlikte, tüketicinin talebi halinde
nakden ve defaten en geç beş iş günü içerisinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle ilgili tüketiciye iade edilir.
(6) Bu madde kapsamında tespit edilen tüketimdeki farklar ile ilgili olarak, dağıtım şirketi ile tedarikçi
arasında Dengeleme ve Uzlaştırmaya ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca yapılması mümkün olan itiraz ve
düzeltmeler söz konusu mevzuat hükümlerince gerçekleştirilir. Tüketimdeki farklar ile ilgili Dengeleme ve
Uzlaştırmaya ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca yapılması mümkün olmayan düzeltmeler ise ilgili tedarikçi ve
dağıtım lisansı sahipleri arasında kesilecek faturalar ile gerçekleştirilir. Dağıtım şirketleri ile tedarikçiler arasında
yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile düzenlenir.
Zamanında ödenmeyen borçlar
MADDE 15 – (1) Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar; perakende satış sözleşmesi veya
ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenir.
(2) Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması
durumunda tedarikçi tarafından tüketiciye yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. Söz konusu bildirimde tüketicinin
ödeme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilir. Tedarikçi
tarafından perakende satış sözleşmesinde veya ikili anlaşmada belirlenecek bu süre, ikinci bildirimin yapıldığı tarihten
itibaren en az beş iş günüdür. İkinci bildirim ile ilgili olarak, tedarikçi tarafından gerekli görülmesi halinde, yazılı
bildirime ek olarak, ayrıca diğer haberleşme kanalları da kullanılarak bildirimde bulunulabilir.
(3) Tüketicinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen ödemeleri, ikinci
bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, ilgili tedarikçinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden
itibaren en geç beş iş günü içerisinde TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından kesme bildirimi
düzenlenmek suretiyle elektriği kesilir. Kesme bildiriminde, kesme tarihi ile saatine ve son endeks değerine yer
111
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
verilmesi zorunludur. Söz konusu durum bir gün içerisinde TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından ilgili
tedarikçiye bildirilir.
(4) Düzenlenen tarifelerle enerji ve/veya kapasite satın alan tüketicilerce zamanında ödenmeyen borçlara,
görevli tedarik şirketi tarafından bu Yönetmelikte belirlenen oranı aşmamak üzere, gecikme zammı uygulanır.
Gecikme zammı günlük olarak uygulanır.
(5) Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan tüketicinin, birikmiş borçlarını
gecikme zamları ile birlikte peşin ödeyerek veya görevli tedarik şirketi tarafından belirlenen takvim dahilinde ödemeyi
taahhüt ederek görevli tedarik şirketine başvurması halinde tüketicinin elektrik enerjisi, 16 ncı madde hükümleri
çerçevesinde yeniden bağlanır.
(6) Aynı kullanım yerine ait başka tüketicilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları,
yeni tüketicinin üstlenmesi talep edilemez.
(7) Tüketicinin bir perakende satış sözleşmesinden kaynaklanan borcu nedeniyle, aynı tüketicinin başka bir
perakende satış sözleşmesine konu kullanım yerinin elektriği kesilemez.
Elektriğin kesilmesi ve kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması
MADDE 16 – (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, 10 uncu maddenin ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak
koşuluyla, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması sona eren tüketicinin yeni bir perakende satış sözleşmesi
veya ikili anlaşması bulunmaması halinde, kullanım yerinin elektrik enerjisini keser.
(2) İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin;
a) İkili anlaşmasının sona ermiş olması,
b) Sona erme tarihi itibariyle, serbest tüketicinin elektriğinin kesilmiş olması,
durumunda, serbest tüketicinin ilgili görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi yapma tarihine
kadar, söz konusu tüketici son kaynak tedariğinden yararlandırılmaz.
(3) Bu madde ile 15, 26 ve 32 nci maddeler uyarınca TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından
elektriği kesilmiş olan tüketicinin, ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili tedarikçinin TEİAŞ veya dağıtım
şirketine bildirmesi üzerine;
a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde,
b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde,
elektrik enerjisi yeniden bağlanır. 15 inci madde sebebiyle yapılacak bağlama işleminden sonra ilgili
tüketiciye bağlama bildiriminde bulunulur. Bağlama bildiriminde, bağlama tarihi ile saatine ve son endeks değerine
yer verilmesi zorunludur.
(4) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesmebağlamanın TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait
ödeme bildirimine yansıtılır. Bu kapsamda;
a) Fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.
112
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
b) Tedarikçinin iletim veya dağıtım şirketine elektriğin kesilmesi bildiriminde bulunmasından sonra,
tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen bu durumun söz konusu tedarikçi tarafından TEİAŞ veya ilgili
dağıtım şirketine bildirilmemesi ve TEİAŞ veya dağıtım şirketinin yükümlülüklerin yerine getirildiğini kesmebağlama işleminin uygulanması için varmış olduğu kullanım yerinde öğrenmesi halinde, söz konusu kesme-bağlama
bedelinin yarısı oranında bir bedelin, ilgili tedarikçi tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine ödenmesi
zorunludur. Ödenen bu bedel tüketicinin ödeme bildirimine yansıtılamaz.
Tüketici hizmetleri merkezi
MADDE 17 – (1) Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tarafından, faaliyet konuları ile ilgili olarak
arıza bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları, ödeme bildirimlerine ilişkin itirazlar, şikâyetler ve
benzeri konularda yapılan başvuruların cevaplandırılması için, yeterli donanım ve personele sahip tüketici hizmetleri
merkezleri kurulur.
(2) Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tarafından, tüketici hizmetleri merkezlerinin bünyesinde,
tüketicilere yönelik yirmidört saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurulur. Dağıtım şirketleri ile
görevli tedarik şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya aynı kaynaktan hizmet
alımı yapabilirler. Bu kapsamdaki hizmet alımı, süre sınırlamasına tabi değildir.
(3) Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin internet sitelerinde, kolayca görülebilecek ve
erişilebilecek şekilde “İtiraz veya Şikâyet Başvurusu” erişimine yer verilmesi zorunludur.
İhbar ve şikâyet başvuruları
MADDE 18 – (1) Arıza bildirimleri ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları şahsen, telefonla
veya internet aracılığıyla yapılabilir. Bunların dışındaki başvurular, ilgili tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezine
internet aracılığıyla veya yazılı olarak yapılır.
(2) Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvurular, onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak
öngörülen işlem, başvuru sahibinin talebine uygun olarak; telefon veya internet aracılığıyla ya da yazılı olarak
bildirilir.
(3) Tüketici hizmetleri merkezine yapılan başvuruya ilişkin olarak, ilgili tüzel kişi tarafından öngörülen işlem
hakkında başvuru sahibi ile ilgili tüzel kişi arasında bir anlaşmazlığın söz konusu olması halinde; başvuru sahibi
tarafından Kuruma, ancak öngörülen işlemin ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla başvurulabilir. Kurum,
gerekli gördüğü hallerde inceleme yapar veya yaptırır.
(4) Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin ihbarları yapan kişilerin kimlikleri gizli tutulur.
(5) Tüketici hizmetleri merkezine ulaşan tüm başvuru, ihbar ve şikâyetlerin; ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde, ilgili tüzel kişiler tarafından kayıt altına alınmak suretiyle raporlanması zorunludur.
Tüketicilerin bilgilendirilmesi ile tüketici hakları ve zararların tazmini
MADDE 19 – (1) Dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketleri, tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay
bir şekilde hizmet almalarını ve hizmet seçeneklerini öğrenmelerini teminen, gerekli bilgilendirme faaliyetini yerine
getirmekle yükümlüdür.
(2) Tüketicilerin bilgilendirilmesi görevi, ilgili tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezleri tarafından yürütülür.
İlgili tüzel kişiler, tüketicilere ücretsiz olarak broşür, katalog gibi araçlar dağıtabilir ve/veya elektronik posta veya kısa
113
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
mesaj gönderebilir. Bu madde kapsamında yapılacak bilgilendirmeler, ayrıca internet sitesi üzerinden de
kolayca ulaşılabilecek bir biçimde yayımlanır.
(3) Tüketicilere satış yapan tedarikçilerin her biri, bir önceki yıla ait satışları içerisindeki yenilenebilir enerji
kaynaklarından olan alıma ilişkin bilgileri internet sayfalarında duyurmakla yükümlüdür.
(4) Görevli tedarik şirketi, tüketicinin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak
üzere, tüketicinin geçmiş on iki aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini ayrıntılı şekilde gösteren belgeyi ücretsiz
olarak sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamında, önceki tedarikçiler nezdinde yapılan tüketim miktarları
dikkate alınmaz.
(5) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tüketicileri dağıtım veya iletim sisteminde programlanmış bir müdahale
nedeniyle meydana gelecek programlı kesintiler hakkında yazılı, işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla
ve internet sitesinde, ayrıca isteyen kullanıcılara kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle kesintinin
tarih, başlangıç ve sona erme zamanının, kesintinin başlama zamanından en az kırk sekiz saat önce nihai tüketicilere
bilgilendirmekle yükümlüdür.
(6) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan tüketicilerin hakları ve zararlarının
tazmini konusunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Serbest Tüketiciler
Serbest tüketici kapsamı
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir;
a) İletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler,
b) Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,
c) İçinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen
tüketiciler,
ç) Organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri,
d) İçinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini görevli tedarik şirketine taahhüt eden ve bağlantı
anlaşmasındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen
yeni tüketiciler.
(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında serbest tüketici niteliği kazanmış tüketicilerin gerçekleşen
tüketimlerinin başvuru tarihindeki serbest tüketici limitinin altında kalması halinde, bu hususun tespitini izleyen on iki
ay boyunca söz konusu tüketiciler, tüketim miktarlarına bakılmaksızın serbest tüketici hakkından yararlanamaz.
(3) Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin
tükettiği toplam elektrik enerjisi miktarının serbest tüketici limitini geçmesi veya bu limitin geçileceğinin taahhüt
edilmesi durumunda, bu kişilerin birlikte serbest tüketici niteliği kazandığı kabul edilir.
(4) Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak
veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeye uygun çok
zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur.
114
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
(5) Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin aralarından yetkilendirdiği bir tüketici
adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen elektrik enerjisinin, kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılamaz.
Serbest tüketicilerin listesinin yayımlanması ve kayıtlarının tutulması
MADDE 21 – (1) Tüm tüketiciler serbest tüketici olana kadar, bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik
enerjisi tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen tüketicilerin listesi, bölgelerinde bulundukları dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişiler tarafından, serbest tüketici limitlerinin Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren otuz gün
içerisinde, dağıtım şirketinin internet sitesinde güncel ve sürekli olarak yayımlanır. Bu kapsamda aksine yazılı beyanı
olmadığı sürece, ilan edilecek listelerde, tedarikçiler için ilgili tüketicilerin iletişim bilgilerine erişimin sağlanması
zorunludur. Bu fıkra kapsamında edinilen bilgiler lisansta belirtilen faaliyetler dışında kullanılamaz ve ticarete konu
edilemez.
(2) Serbest tüketicilere ilişkin kayıtlar, iletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler için TEİAŞ, dağıtım
sistemi üzerinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tüketiciler için ise dağıtım şirketleri tarafından güncel
halde tutulur. Bu kapsamda oluşturulacak veri tabanında kullanılmak üzere her bir serbest tüketiciye, TEİAŞ ve/veya
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından dengeleme ve uzlaştırma ile ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde bir “Serbest Tüketici Sayaç Kayıt Numarası” verilir. Söz konusu “Serbest Tüketici Sayaç Kayıt
Numarası”, TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından ilgili tüketicinin tedarikçisine bildirilir.
(3) “Serbest Tüketici Sayaç Kayıt Numarası”nın; serbest tüketiciler ile tedarikçiler arasındaki ikili
anlaşmaların yanı sıra serbest tüketiciler ve tedarikçilerin Kurum ve diğer piyasa katılımcıları ile yapacakları her türlü
yazışmada referans olarak kullanılması zorunludur.
Serbest tüketicilerin hak ve yükümlülükleri
MADDE 22 – (1) İkili anlaşma yaparak tedarikçisini seçme hakkını kullanmış olan serbest tüketici, bir önceki
takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminin serbest tüketici limitinin altında kalması durumunda, yeniden
serbest tüketici niteliği kazanıncaya kadar yeni bir ikili anlaşma yapamaz veya mevcut ikili anlaşmasının süresini
uzatamaz ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alır.
(2) Serbest tüketiciler, tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen her bir ölçüm noktası için ayrı bir
tedarikçi ile ikili anlaşma yapabilir.
(3) Serbest tüketiciler, ikili anlaşmalarının herhangi bir şekilde sona ermesi veya talep etmeleri halinde, bu
Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bölgelerindeki görevli tedarik şirketinden son
kaynak tedariğikapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alabilir.
(4) Tüketicilerin bir organize sanayi bölgesinde yer alması serbest tüketici niteliği kazanmalarından doğan
tedarikçilerini seçme haklarını ortadan kaldırmaz.
(5) Tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici, bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini ilgili
mevzuat çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür.
(6) Tüketicinin talebi üzerine veya tüketicinin onayının ibraz edilmesi şartıyla tedarikçi, ikili anlaşma
imzalamadan önce, serbest tüketicinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden; mevcut
olması halinde önceki iki takvim yılına, mevcut olmaması halinde içerisinde bulunulan yıla ait tüketim miktarlarını,
tüketim yük eğrisini ve usulsüz ve/veya kaçak elektrik kullanıp kullanmadığını gösteren bir belge talep edebilir. Söz
konusu talebin ilgili tüzel kişi tarafından on iş günü içerisinde karşılanması zorunludur.
Tedarikçilerin yükümlülükleri
115
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
MADDE 23 – (1) Serbest tüketiciye ikili anlaşma yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan tedarikçi
aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır;
a) Serbest tüketiciyi; tüketici hakları, ikili anlaşmalar kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler ile
talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında anlaşma yapılmadan önce yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla
bilgilendirmek,
b) İkili anlaşmaları; sayaçları, sayaçlarla ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmiş olan serbest tüketiciler ile
yapmak,
c) İkili anlaşma kapsamında taahhüt ettiği elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi anlaşmanın koşulları
çerçevesinde kesintisiz olarak sağlamak,
ç) Dengeleme ve uzlaştırma ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde piyasa işletmecisine gerekli bilgileri
vermek,
d) TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere, serbest tüketicilere ait kayıtların güncel halde
tutulmasını sağlayacak nitelikteki bilgileri vermek.
(2) İkili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemez.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi
MADDE 24 – (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;
a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler
tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,
b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;
1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,
2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi
miktarını,
3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından
tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,
her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna
duyurmak zorundadır.
Serbest tüketici limitindeki indirimin belirlenmesi
MADDE 25 – (1) Serbest tüketici limitine ilişkin indirimler Kurul tarafından;
a) Rekabetin gelişimi,
b) Ölçme-iletişim-kontrol alt yapısının yeterliliği,
c) Piyasa işletmecisinin işlem kapasitesi,
116
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
ç) Piyasada serbestçe müzakere edilerek ikili anlaşmalara bağlanabilecek üretim kapasitesi,
d) TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından serbest tüketicilere ilişkin olarak
sağlanan istatistikibilgiler,
dikkate alınmak suretiyle her yılın 31 Ocak tarihine kadar belirlenir. Bu indirimlere göre hesaplanan yeni
serbest tüketici limitleri Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sitesinde duyurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi
Kaçak elektrik enerjisi tüketimi
MADDE 26 – (1) Gerçek veya tüzel kişinin;
a) Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine
müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
b) Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan
tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması
veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik
enerjisi tüketmesi,
c) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep
halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.
(2) Yapılan kontrollerde, kaçak elektrik enerjisi tüketildiğine dair bir şüpheye sebep olacak bir bulguya
rastlanılması halinde bu Bölüm uyarınca belirlenen yöntemler çerçevesinde kaçak tespit süreci başlatılır.
(3) Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, ilgili tüzel kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere
dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır. Kaçak işleminin başlatılması için bu sürecin sonunda
kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti gereklidir.
(4) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen
gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek sayacı mühürler ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunur.
Kaçak elektrik enerjisi kullanımı tespit süreci
MADDE 27 – (1) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar göz önünde
bulundurularak; kullanım yerinde yapılan kontrollerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından;
a) Dağıtım sistemine veya ölçü sistemine ya da tesisata tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle
yapılan müdahalelerin tespiti veya 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi hallerinde,
b) Elektrik enerjisinin eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş
sayaçtan geçirilerek tüketilmesi halinde,
117
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
c) Sayaçların tüketimleri doğru kaydetmediği şüphesi bulunması durumunda sayaç sökülerek yerine uygun bir
sayaç takılmak sureti ile incelemeye alınır. Sökülen ve takılan sayaçlarla ilgili EK-2’de yer alan sayaç sökme takma
tutanağı düzenlenir. İnceleme sonucunda sayaca müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesinin
engellenmesi suretiyle elektrik enerjisinin eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden
tüketildiğinin labaratuvar raporu ile tespiti halinde,
EK-1’de yer alan kaçak tespit tutanağı düzenlenir.
(2) Tutanaklarda yer alan bilgilerin eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulması esastır.
Kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanması
MADDE 28 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki kaçak olarak tüketilen
elektrik enerjisi miktarı, tüm tüketiciler için,
a) Öncelikle tüketimi doğru olarak kaydetmiş olan sayaç değerine göre,
b) Tüketimi doğru olarak kaydetmiş olan sayaç değerinin bulunmaması durumunda, ihtilafsız aynı dönemki
tüketim miktarına göre,
hesaplanır. (b) bendi kapsamında, kaçak kullanım tespitinin yapıldığı tarihten geriye dönük olarak yapılan
incelemeler sonucunda, tüketim değerlerinin düşmeye başladığı tarih tespit edilebiliyorsa, bu tarihten önceki aynı
dönem, ihtilafsız dönem olarak kabul edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında doğru tespit edilmiş tüketim değeri yoksa, kullanım yerinin müstakil trafolu olup
olmamasına bakılmaksızın;
a) Meskenlerde, proje varsa projesinde belirtilen gücün kullanma faktörü olan 0,60’ı, projesi yok ise, basit
yapılarda 3 (üç) kW, diğerlerinde 5 (beş) kW’ın altında olmamak üzere bağlantı gücüne ve ortalama günlük çalışma
saatine göre, yöresel özellikler ve benzer yapılar göz önüne alınarak,
b) Diğer abone gruplarında, tespit edilen kurulu gücün kullanma faktörü olarak alınan 0.60 ile çarpımı sonucu
bulunan değer bağlantı gücü olarak kabul edilir ve bu değer 3 kW’ın altında olmamak üzere ortalama günlük çalışma
saatlerine göre, hesaplanır. Bu tür hesaplamaların yapılamaması durumunda, tüketilen elektrik enerjisi miktarı aynı
yörede bulunan benzer kullanım yerlerinin ortalama tüketimlerine göre hesaplanarak tespit edilir.
(3) Mühürlenmiş sayaçtan geçirilmeksizin ayrı bir hat çekilerek birtakım cihazlar kaçak olarak beslenmiş ise,
tüketilen elektrik enerjisi sadece bu hat üzerindeki cihazların kurulu gücü dikkate alınarak hesaplanır.
(4) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesindeki tespitlerde; elektrik enerjisinin kesildiği
tarihteki endeks değeri ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihteki endeks değeri arasındaki fark dikkate alınarak hesaplanır.
Kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanmasında ve faturalamada esas alınacak süre
MADDE 29 – (1) Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketiciye yapılacak faturalandırmada,
aşağıda yer alan süreler esas alınır.
a) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesindeki tespitlerde; kaçak elektrik enerjisi kullanımına
ilişkin olarak yapılacak hesaplamada esas alınacak süre; doğru bulgu ve belgelere dayandırılması kaydıyla kaçak
elektrik enerjisi kullanılmaya başlandığı tarih ile kaçak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süre olup bu süre 12 ayı
geçemez. Doğru bulgu ve belgelerin bulunmaması halinde bu süre 90 gün olarak alınır.
118
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
b) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesindeki tespitlerde,
1) Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma yapılmış olan yerler için,
kaçak elektrik enerjisi kullanımına ilişkin olarak yapılacak hesaplamada esas alınacak süre; son endeks okuma ile
tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme işlemleri gibi, sayaç
mahallinde dağıtım şirketince gerçekleştirilmiş olan en son işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan
süredir ve bu süre 90 günü geçemez. Ancak, sayaçtan geçirilmeden ayrı bir hatla kaçak elektrik enerjisi kullanımının
tespiti halinde, kullanım süresi esas alınır. Ancak bu süre 180 günü geçemez.
2) (1) numaralı alt bentte belirtilen sürenin dışında, tüketicinin kaçak elektrik enerjisi kullanım başlangıç
tarihinin doğru bulgu ve belgelerle tespit edilmesi halinde, kaçak tüketime ek olarak (1) numaralı alt bent çerçevesinde
belirlenen başlangıç tarihinden itibaren, doğru bulgu ve belgelerle tespit edilmiş kaçak elektrik enerjisi kullanımı
başlangıç tarihine kadar geriye dönük normal tüketim hesabı yapılır.
3) Kaçak tüketimi ile kaçağa ilişkin normal tüketim hesabında esas alınacak sürelerin toplamı, 12 ayı geçemez.
Yapılacak hesaplamada tüketimin yapıldığı kabul edilen dönemlerdeki birim fiyatlar dikkate alınır ve gecikme zammı
alınmaz.
c) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesindeki tespitlerde; kaçak elektrik enerjisi kullanımına
ilişkin olarak yapılacak hesaplamada esas alınacak süre, tüketicinin tespite konu elektrik enerjisinin kesildiği tarih ile
kaçak tespitinin yapıldığı tarih arasındaki süredir.
(2) Kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanmasında ortalama günlük çalışma saatleri;
a) Meskenlerde; 5 saat kabul edilir.
b) Tarımsal sulama abonelerinde; ilgili Tarım İl Müdürlüğünden ürün bazında alınacak sulama sezonu saati
bilgisi çerçevesinde belirlenen saat olarak kabul edilir.
c) Sanayi abone grubundan enerji alanlar ile turistik tesisler, akaryakıt istasyonları, hastaneler, alışveriş
merkezleri gibi vardiyalı hizmet veren tüketicilerden, tek vardiyalı çalışanlar için 7 saat, iki vardiya çalışanlar için 14
saat, üç vardiya çalışanlar için 21 saat kabul edilir.
ç) Diğer abonelerde; 8 saat kabul edilir.
d) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmayanlara, çalışma saatleri % 20 oranında artırılarak
uygulanır.
(3) İkinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, vardiya sayısının tespitinde kaçak tespiti yapan kuruluşun
görevlilerinin tespiti ve şirket kayıtları, bunun mümkün olmaması halinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından
verilen resmi belgeler göz önüne alınır. Çalışma saatlerinin ikinci fıkranın (c) bendinde belirtilenlerden daha fazla
olmasının tespiti durumunda ise, tespit edilen saatler esas alınır.
Kaçak elektrik enerjisinin faturalandırılması
MADDE 30 – (1) Tüm kaçak kullanımlara ilişkin hesaplamalar Kurul onaylı fonsuz tarife tablolarındaki ilgili
tüketicinin abone grubuna ilişkin tek terimli, tek zamanlı tarife üzerinden yapılır. Yapılan hesaplamalarda reaktif
enerjiye ve trafo kayıplarına ilişkin bedeller ile abone/okuma/fatura başına uygulanan bedeller dikkate alınmaz.
(2) Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin, 29 uncu madde çerçevesinde hesaplanan
tüketimi,dahil olduğu abone grubuna kaçak elektrik enerjisi kullandığı dönemde uygulanmakta olan ve birinci fıkrada
119
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
kapsamı belirtilen fonsuz tarifenin 1,5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak, kaçak enerji bedeli hesaplanır ve bu bedel
fatura edilir.
(3) Yapılan kaçak tüketim hesabı ve kaçak tüketime ek olarak yapılan hesaplamalar dönemi içinde kalan, varsa
daha önce yapılmış tüketim miktarları tenzil edilir.
(4) Tüketicinin aynı veya başka bir kullanım yerinde mükerrer kaçak elektrik enerjisi kullandığının tespiti
durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edildiği tarihte yürürlükte olan ve birinci fıkrada kapsamı
belirtilen fonsuz tarifenin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.
(5) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmayanlara ilişkin kaçak elektrik enerjisi
kullanımlarındaki hesaplamalar, ticarethane abone grubuna uygulanan fonsuz tarife üzerinden yapılır.
Ödeme
MADDE 31 – (1) Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit olunan tüketici, kendisine fatura edilen bedeli,
tebliğ edilen ödeme bildiriminde yer alan son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. İtirazın yapılmış olması
ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(2) Tüketici, söz konusu kaçak faturasına ilişkin tebliğ edilen ödeme bildirimine, kanıt ve belgeleri ile birlikte,
bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde itiraz edebilir. Bu itiraz en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
İnceleme sonucuna göre; tüketicinin haklı olduğunun anlaşılması ve tüketicinin tebliğ edilen ödeme bildiriminde yer
alan tutarı ödemiş olması halinde, dağıtım şirketince iade edilecek tutara, tüketicinin ödeme tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, gecikme zammı, günlük olarak uygulanarak iade işlemi gerçekleştirilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan itiraz sonuçlandırılıncaya kadar tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi
bakımından itiraza esas tutarın teminata bağlanması şartıyla elektrik enerjisi bağlanabilir.
Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi
MADDE 32 – (1) Tüketicinin;
a) 20 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından
üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme
bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi
tüketmesi,
ç) İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin
tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı
yapması/yaptırması,
d) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik
enerjisi tüketmesi,
e) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi,
120
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
f) Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla
artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına
rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
g) Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında
açması,
ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son
kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin
perakende satış sözleşmesi imzalanması için bu Yönetmelik kapsamında öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli
tedarik şirketine başvurmaması,
hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.
(2) Birinci fıkra ile ilgili olarak;
a) (b), (c), (d) ve (ğ) bentlerinde tanımlanan hallerde, usulsüz elektrik enerjisi tüketimi tespitinden önce ilgili
tüzel kişilere başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine
ilişkin hükümler uygulanmaz.
b) (ç) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde, ilgili tüzel kişi tarafından, kesme ihbarı bırakılmaksızın bu madde
hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
(3) Birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde yapılan tespitte,
a) Tüketimin doğru tespit edilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde, doğrudan dağıtım şirketi
tarafından mühürleme işlemi yapılır.
b) Sayaca ve ölçü sistemine müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesine engel olunduğu yönünde bir
şüphenin bulunması durumunda ise sayaç sökülerek yerine uygun bir sayaç takılmak suretiyle incelemeye alınır.
İnceleme sonucunda sayaca veya ölçü sistemine müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesi
suretiyle, elektrik enerjisinin eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildiğinin tespiti halinde,
26 ncı madde hükümleri uygulanır.
(4) Kullanım yerinde yapılan kontrollerde veya diğer bir suretle, birinci fıkra kapsamında tanımlanan usulsüz
elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde;
a) Birinci fıkranın (b), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen hallerde görevli tedarik şirketi tarafından,
b) Diğer bentlerinde belirtilen hallerde dağıtım şirketi tarafından,
tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin dahil olduğu abone grubundan ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile
belirlenen kesme-bağlama ücretinin 5 (beş) katı ücret tahsil edilerek, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde
doğrudan, (a) bendine belirtilen hallerde ise görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından
elektriği kesilir. Bu madde kapsamında yapılan kesintiler hakkında dağıtım şirketi tarafından ilgili tedarikçiye iki gün
içerisinde bilgi verilir.
(5) Devlet Su İşleri 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltısuyu Ölçüm
Sistemleri Yönetmeliği uyarınca; DSİ tarafından verilen Yeraltısuyu Kullanma Belgesinde
belirtilen, yeraltısuyundançekilebilecek azami su için gerekli yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan tüketicinin
121
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
elektrik enerjisi, DSİ’ninbildirimi üzerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından en geç yedi gün içerisinde
kesilir. 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yeraltısuyundan çekilebilecek azami su için
gerekli
yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını gösterir Yeraltısuyu Kullanma Belgesi alınmadan elektrik enerjisi
bağlanamaz. Mevcut yeraltısuyukullanıcılarının elektrik enerjisi; kullanıcıların, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında
Kanunda ölçüm sistemi kurulması için öngörülen süre sonuna kadar elektrik enerjisi tüketim limitini
gösteren Yeraltısuyu Kullanma Belgesini ibraz edememesi halinde, DSİ’nin bildirimine müteakip Dağıtım Şirketince
en geç yedi gün içerisinde kesilir.
(6) Tüketicinin elektrik enerjisinin DSİ’nin bildirimi üzerine kesilmesi halinde doğabilecek ihtilaflarda
sorumluluk DSİ’ye aittir.
ALTINCI BÖLÜM
Güvence Bedeli
Güvence bedelinin talep edilmesi
MADDE 33 – (1) Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin
sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline
karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.
(2) 38 inci maddede sayılanlar hariç olmak üzere, yapılacak yeni perakende satış sözleşmelerinde tüm
tüketiciler güvence bedeli kapsamına dahildir.
Güvence bedelinin hesaplanması
MADDE 34 – (1) Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya
kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen birim bedel üzerinden
hesaplanır.
(2) Tüketicinin güvence bedelinin hesaplanmasına esas olacak güç (kW) miktarı, tüketicinin tabi olduğu tarife
sınıfına göre;
a) Tek terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde bağlantı gücü,
b) Çift terimli tarife sınıfına tabi tüketicilerde ise sözleşme gücü (talep edilen güç)
dikkate alınarak belirlenir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan hesaplamalarda;
a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü
tüketicilerde transformatörlerin toplam gücüdür.
b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü
0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü tüketicilerde cos φ=1 kabul edilir.
c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki kesirli sayılar da dikkate alınır.
ç) Bağlantı gücü, 5 kW’ın (dahil) altında olamaz.
122
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
(4) Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak, Kurul kararı
ile belirlenir. Kurul gerekli görmesi halinde, her bir görevli tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilir.
(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan yeni perakende satış sözleşmelerinde mesken
abone grubu dışındaki tüketicilerden sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olanlar için ilk
bağlantıdakW başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri, ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden
itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye
mahsus olmak üzere yeniden belirlenir. Eksik kalan tutar, bildirimi takip eden otuz gün içerisinde tüketici tarafından
görevli tedarik şirketine ödenir.
(6) Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve altında olup borcunu ödemediği için perakende satış
sözleşmesi feshedilmiş olan tüketicilerden yeniden perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın
alacaklara, içinde bulundukları yıla ait güvence bedelinin yüzde elli fazlası uygulanır.
(7) Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW'nin üzerinde olup borcunu ödemediği için perakende satış
sözleşmesi sona erdirilmiş olan tüketicilerden yeniden perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın
alacaklara uygulanacak güvence bedeli ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim toplamı
en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak belirlenir.
(8) İkili anlaşmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji satın alan sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve
üzerinde olan serbest tüketicilerin görevli tedarik şirketlerine dönerek son kaynak tedariği kapsamında perakende satış
sözleşmesi ile elektrik enerjisi satın alması halinde bu tüketicilere uygulanacak güvence bedeli ilgili tüketicinin
sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar
dikkate alınarak belirlenir. Tüketicinin sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim miktarına ilişkin
bilgilerin görevli tedarik şirketinde bulunmaması halinde söz konusu bilgiler tüketicinin sayacını okumakla yükümlü
olan ilgili tüzel kişiden temin edilir. İlgili tüzel kişi, görevli tedarik şirketi tarafından kendisine iletilen bu kapsamdaki
talebi, üç iş günü içerisinde cevaplandırmakla yükümlüdür.
Güvence bedelinin verilme şekli
MADDE 35 – (1) Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat
mektubu olarak verilebilir. Ancak, mesken abone grubundaki tüketiciler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında
nakit olarak verir.
(2) Nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esastır. Ancak, tüketicinin
talebi halinde, güvence bedeli iki eşit taksitte tahsil edilir. Bu durumda görevli tedarik şirketi tarafından kabul edilmesi
halinde, güvence bedelinin ilk taksidi de faturaya yansıtılmak suretiyle tahsil edilebilir. İlgili görevli tedarik şirketi, bu
fıkra kapsamında taksit talebinin olup olmadığını ilgili tüketiciye sormakla yükümlüdür.
(3) Mesken abonesi dışındaki tüketicilerden, güvence bedelini daha önce nakit olarak vermiş olanların, talep
etmeleri halinde, nakit güvence bedelleri teminat mektubuyla değiştirilir. Değiştirme işlemi, nakit güvence bedelinin
güncelleştirilen karşılığı tutarında teminat mektubu verilmesi şartıyla, güncelleştirilen nakit güvence bedelinin taksitler
halinde, kullanılan elektrik enerjisi faturalarından en fazla altı ay içerisinde mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren tüketicilerin abone gruplarına ait güvence birim
bedellerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirketçe güvence bedelleri yeni
birim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Tüketiciler, hesaplanan yeni
güvence bedeli ile mevcut teminat mektubu arasındaki fark kadar teminat mektubunu, bildirimi takip eden otuz gün
içerisinde görevli tedarik şirketine vermekle yükümlüdür.
Güç değişikliğinde fark güvence bedelinin verilmesi
123
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
MADDE 36 – (1) Tüketicinin ek güç talebinin olması durumunda, 34 üncü ve 35 inci madde hükümleri
dikkate alınarak ek güç karşılığında fark güvence bedeli alınır.
(2) Tüketicinin sözleşme gücü veya bağlantı gücünde artış olduğunun tespit edilmesi halinde; artan güç için,
tüketicinin ait olduğu abone grubunun yürürlükteki güvence birim bedeli üzerinden hesaplanan fark güvence bedeli,
yapılacak bildirimi takip eden otuz gün içerisinde tüketici tarafından görevli tedarik şirketine verilir.
(3) Çift terimli tarifeye tabi tüketicinin;
a) Sözleşme gücünü düşürmesi durumunda fark güvence bedeli iadesi yapılmaz.
b) Sözleşme gücünü düşürdükten sonra tekrar sözleşme gücünü ilk değerine yükseltmesi halinde, bu
değişiklikten dolayı fark güvence bedeli talep edilemez.
(4) Fark güvence bedeli; perakende satış sözleşmesinin imzalanması sırasında güvence bedelini nakit veren
tüketiciler tarafından nakit olarak, teminat mektubu veren tüketiciler tarafından teminat mektubu olarak verilir.
Güvence bedelinin iadesi
MADDE 37 – (1) Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi
durumunda güvence bedeli iade edilir. Bu kapsamda;
a) Güvence bedelinin iadesinde öncelikle görevli tedarik şirketince tahsil edilen nakit güvence bedeli,
güncelleme oranı kullanılarak güncellenir.
b) Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden
sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, işletme kayıtları veya bulunması halinde tüketicinin güvence
alındı belgesi dikkate alınarak, talep tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde tüketiciye iade edilir. Güvence
bedelinin iadesi için, borcun ödenmesi dışında, herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez.
c) Güncelleme oranının hesaplanmasında, başlangıç endeksi olarak aboneliğin başladığı aydan iki önceki ay
için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE, sonlandırma endeksi olarak ise sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya ön
ödemeli sayacın takıldığı günün içinde bulunduğu aydan iki önceki aya ilişkin TÜİK tarafından açıklanmış olan TÜFE
dikkate alınır. Güncelleme oranı; sonlandırma endeksi, başlangıç endeksine bölünerek bulunur.
(2) 1/1/2007’den önce abone olmuş ve güvence bedeli ödemiş olan tüketicilerin güvence bedellerinin
iadesinde 1/1/2007 tarihindeki güncellenmiş güvence bedelleri dikkate alınır. 1/1/2007 tarihli güncellenmiş güvence
bedelleri, söz konusu tarihten iade tarihine kadar olan süre dikkate alınmak suretiyle, TÜFE oranında güncellenerek
iade edilir.
(3) Güvence bedeli, banka teminat mektubu olarak alınmış ise, sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya ön
ödemeli sayaç takılması tarihi itibariyle, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarının ödenmesi halinde,
teminat mektubu tüketiciye iade edilir.
Güvence bedeli alınmayan tüketiciler
MADDE 38 – (1) Bu Bölüm hükümleri çerçevesinde;
124
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
a) Ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden,
b) 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında
olan yerler ile 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin
aboneliklerden,
güvence bedeli alınmaz.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat gereği güvence bedeli alınmadan sözleşmesi
yapılmış olup, bu Bölüm hükümlerine göre güvence bedeli alınacaklar kapsamına dahil edilenlere ilişkin güvence
bedeli uygulaması, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra ilk defa perakende satış sözleşmesi yapılacak yeni
tüketicileri kapsar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sayaçlar
Genel hükümler
MADDE 39 – (1) Tüketicinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat
uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak suretiyle ölçülür.
(2) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, sayaçlara ilişkin olarak, Kanun kapsamında sayaçların kurulumu, bakımı
ve işletimi ile 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda sayaçlara ilişkin
gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
(3) Dağıtım sistemi OSOS’u kapsamında, yıllık tüketimi Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan tüketicilerin
teknik özelliklerinin uygun olmaması dolayısıyla değiştirilmesi gereken sayaçlarının yerine ilgili mevzuata uygun
olarak belirlenen OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından takılır.
(4) 30 kW ve daha büyük güçlerde çift terimli tarifeden sözleşme yaparak elektrik enerjisi alan tüketiciler için,
çekilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenebilmesi için dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuata uygun olarak
belirlenen OSOS teknik özelliklerine uygun demandmetreli sayaç tesis edilir.
(5) Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli sayaç, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanacak
tüketiciler için dağıtım şirketi tarafından tesis edilir.
Sayaç yeri
MADDE 40 – (1) Sayaç ve ilgili ölçü aletlerinin yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişiler tarafından belirlenir. Sayaç güvenli ve kolayca okunabilecek şekilde tesis edilir.
(2) İlgili tüzel kişi, teknik gereklilik halinde ilave ölçü ve kontrol cihazları tesis edebilir. Tüketici, dağıtım
şirketi tarafından tesis edilen sayaç, ölçü ve kontrol cihazları ile bunların tesis edileceği yerler için kira veya başka bir
ad altında herhangi bir bedel talep edemez.
Sayaç kontrolü
MADDE 41 – (1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi
veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 3516
sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde
sayaç sökme-takma ile 3516 sayılı Kanun çerçevesinde oluşan bedeller talep sahibi tarafından karşılanır.
125
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
(2) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde periyodik muayene
sebebiyle değiştirilmesi gereken tüketici mülkiyetindeki sayaç, dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde
belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketi mülkiyetinde olan bir sayaç ile değiştirilir. Eski sayacın ilgili mevzuat
çerçevesinde belirlenen standartları taşıması halinde, söz konusu sayacın dağıtım şirketince tekrar kullanılabilmesi için
periyodik muayeneden geçirilmesi zorunludur.
(3) Arızalanan, hasar gören veya ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirilmesi gereken sayaç yerine dağıtım
şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketinin mülkiyetinde olan bir
sayaç takılır.
(4) OSOS kapsamında sayaç tesis edilmesi gereken durumlarda, OSOS teknik özelliklerine uygun olmayan
mevcut sayaç yerine, ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişi tarafından takılır.
(5) Birinci fıkra kapsamında belirtilen bedeller dışında, bu madde kapsamında yapılacak sayaç değişimi ve
diğer işlemler ile ilgili olarak, tüketiciden herhangi bir ad altında bedel talep edilemez ve tüm maliyetler ilgili dağıtım
şirketi tarafından karşılanır.
(6) Bu madde çerçevesinde sayacın yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişi tarafından, asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılır. Bu
madde kapsamında tüketicinin mülkiyetindeki sayacın değiştirilmesi halinde, eski sayaç dağıtım şirketince, işletme ve
bakım hizmetleri karşılığında, iz bedelle tüketiciden devralınır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bildirimler
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan bildirimlerde perakende satış sözleşmesinde veya aksine
hüküm olmaması halinde, ikili anlaşmada yer alan adresler kullanılır.
(2) Taraflardan birinin bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliği, adres değişikliği
gerçekleşmeden en az üç iş günü öncesinden diğer tarafa yazılı olarak bildirilir.
(3) Dağıtım şirketi ile tedarikçinin bildirim adresindeki değişiklik, ayrıca ödeme bildirimlerinde belirtilir ve
söz konusu şirketin internet sitesinde de yayımlanır.
(4) Yukarıda belirtilen şekillerde adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda mevcut en son adrese
yapılmış bildirimler geçerlidir.
Atıflar
MADDE 43 – (1) 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri
Hizmetleri Yönetmeliği ile 4/9/2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest
Tüketici Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
126
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle;
a) 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliği,
b) 4/9/2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici
Yönetmeliği,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Talep birleştirme suretiyle serbest tüketici niteliği kazanma
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 16/3/2013 tarihinden önce, aynı tüzel kişilik ya da doğrudan veya dolaylı olarak
sermayesinin yarısından fazlası aynı tüzel kişiye ait olan tüzel kişi altında talep birleştirme suretiyle serbest tüketici
niteliği kazanarak tedarikçisini seçenlerin, bu haklarını kullanmalarına serbest tüketici limitinin sıfır olarak belirlendiği
ayın sonuna kadar izin verilir. Ancak serbest tüketici hakkını bu şekilde kullanmakta olan tüketim noktalarından
herhangi birisinin, Kurul onaylı perakende satış tarifesi kapsamında elektrik enerjisi temin etmeye başlaması halinde,
yeniden ilgili tüzel kişi altında talep birleştirme kapsamına dönmesine izin verilmez.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
127
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
128
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
129
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
130
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
131
Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright © 2014 Pulsever Enerji
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
13 697 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content