close

Enter

Log in using OpenID

08-12 Aralık Etkinlikleri

embedDownload
Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU
5 YAŞ GRUBU
GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI
08 ARALIK 2014- 12 ARALIK 2014
08 ARALIK 2014 PAZARTESİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Öğretmen rehberliğinde çocukların
tercihine göre hamur ve kalıplarla ya da oyuncak günü olduğundan dolayı evden getirilen
oyuncaklarla serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:Çocuklara Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleri ile ilgili slayt
izletildi.Mimar Sinanın eserlerinden bahsedildi.Mimarlık mesleğinden bahsedildi mimarların neler
yaptığı ile ilgili açıklamalar yapıldı.
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ: Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: Mum, dünya maketi
Deneyin Amacı: Gece-gündüz nasıl oluşur?
Deneyin Uygulandığı Yaş Grubu: 5-6
Deneyin Yapılışı: Mumu dünya maketinin bir tarafında yanar şekilde sabit bırakalım ve yavaş yavaş
dünya maketini çevirelim. Çocukların gözlemlemesini sağlayalım.
Deneyin Sonucu: Dünya dönerken farklı yerlerde gece gündüz olduğunu çocuklara anlatalım.
MÜZİK ETKİNLİĞİ: Öğrenilen şarkılar tekrar edildi.
SANAT ETKİNLİĞİ :Süt kutularından el işi kağıdı yardımıyla ev yapıldı.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Farklı Çocuk Kavram 2 kitabımızın 46.,47. ve 48.
sayfaları yapıldı.
09 ARALIK 2014 SALI
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İlgi köşelerinde (oyuncak, kitap, tahta
blok, puzzle, kukla köşesi, evcilik köşesi…)öğretmen rehberliğinde serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Öğretmen çocuklara bugünün “İnsan Hakları ve Demokrasi Günü”
olduğu söylenir.Demokrasi kelimesinin ne anlama geldiği açıklanır.Değişik ülkelerdeki insanların
fotoğraflarını çocuklarla birlikte incelerler.Dünyanın çeşitli ülkelerinde değişik insanların
yaşadığını konuştukların dilin yaşam tarzlarının farklı olduğundan bahsedilir.” Dostluk” (syf.354
Antoloji ) şiiri söylendi.
MÜZİK ETKİNLİĞİ: “Bir dünya bırakın ” adlı şarkı söylendi.
BİR DÜNYA BIRAKIN
Bir Dünya bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın gözyaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir bahçe bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir barış bırakın biz çocuklara
Uzansın şarkımız güneşe ve aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne “sevgili dünya”
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
OYUN ETKİNLİĞİ:”Sandalye Kapmaca ?” adlı oyun oynandı.
Sınıfın ortasına sandalyeler daire şeklinde dizilir. (Sandalyelerin çocuk sayısından bir tane az
olması gerekmektedir.)
Çocuklardan müzik devam ettiği sürece dans etmeleri, müzik durduğu anda ise bir sandalye
kapmaları istenir.
Sandalye kapamayan çocuk oyundan çıkar.
Oyundan her çocuk çıktığında sandalye sayısı bir eksiltilir.
Oyunda bir çocuk kalıncaya kadar oyun devam ettirilir.
Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
SANAT ETKİNLİĞİ :Sizce tüm insanlar nasıl bir dünyada yaşamalı konulu serbest resim
çalışması yapıldı.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Farklı Çocuk Kavram 2 kitabımızın 49.sayfası
yapıldı.Pamuk şekerim kitabımızın 30 ve 31.sayfaları yapıldı.
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İlgi köşelerinde (oyuncak, kitap, tahta
blok, puzzle, kukla köşesi, evcilik köşesi…) öğretmen rehberliğinde serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE DİL-FEN ETKİNLİĞİ: Öğretmen eline dünya maketini alırve hangi şekle benzediğini
çocuklara sorar.Dünyanın bir hava tabakası ile kaplı olduğunu Bu hava tabakasına atmosfer
dendiğini söyler “Havayı görebiliyormuyuz?”diye sorar.Nefes almadan yaşamamızı sürdürmemizin
imkansız olduğu ,başka canlıların da havaya ihtiyacı olduğu olduğu açıklanır.
Bir mumu alıp yakarız, üzerini bardakla kaplarız. Mum bir süre sonra söner.
DENEYİN SONUCU:Havasız ortamda yanma olmaz.Oksijen yanmayı sağlar.Bardağın içindeki hava
,bir süre sonra bittiği için mumun yavaş yavaş söndüğü görülür.Canlıların yaşamak için havaya
ihtiyacı olduğu söylenir.
Çevremiz ve Biz Hava konulu kitap incelendi.Çeşitli bilgiler okundu.Canlı cansızlara örnekler verilir.
OYUN ETKİNLİĞİ: “Eşini Bul” adlı oyun oynandı.
Eşini Bul Oyunu
Çocuklar, ikişer ikişer eşlendirilir. Herkes eşini tanıdıktan sonra, eşler bahçeye dağılırlar.
Öğretmen ;
-Ben işaret verdiğim zaman, kim eşini daha çabuk bulur ve karşıma sıra olursa, onlar oyunu
kazanırlar, der. Öğretmenin işaretiyle istenilen yerde sıralanan çiftler, oyunda başarılı sayılırlar.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Farklı çocuk Matematik 2 kitabımızdan 22, ve
23.sayfalar yapıldı.
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin
yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Yerli Malı slaytı izletildi. .”Tutumluluk Dersi” adlı hikaye anlatıldı.
Yerli Malı tekerlemesi söylendi.Bilmeceler soruldu.
YERLİ MALI
Yerli yemiş yiyelim
Yerli malı giyelim
Ondan bize fayda var
Yaşasın yerli mallar
BİLMECELER
Biz iki kardeşiz
İkimizde aynı renkteyiz
Ağaçta yetişiriz
Afiyetle yeniriz
(KİRAZ)
Tadım ekşi
Rengim sarıdır
Sıkıldıkça akarım
Korkmayın yanmaz canım
(LİMON)
Yeşil ve kırmızı renklerdeyim
Siyah çekirdekliyim
Soğukta yenirim
(KARPUZ)
SANAT ETKİNLİĞİ :”Yerli Malı Taçları” çalışması yapıldı.
OYUN ETKİNLİĞİ: “Yerli Yemişler” adlı oyun oynandı.
MÜZİK ETKİNLİĞİ: “Kumbara” adlı şarkı söylendi.
Ah ne güzel kumbaram
İçinde dolu param
Karnı acıkır hemen
Olunca bozuk param
Kumbara kum kumbara
Demirden dostum benim
Kumbara kum kumbara
Seni ben çok severim
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Farklı Çocuk Matematik 2 kitabımızın 24. Ve
25. Sayfaları yapıldı.
AİLE KATILIMI: Bankacı bir veli sınıfa davet edilerek Tutumlu olmak hakkında kunuşur.Tutumlu
olmak ne demek ,nasıl tutumlu olabiliriz?Paramızı nasıl biriktirebiliriz?bunlar hakkında sohbet
edilir.
DRAMA ETKİNLİĞİ:” Balon” draması yapıldı.
Çocuklar el ele tutuşarak büyük bir balon oluşturur.Balonun havası kaçıyor fısss ,denildiğinde
çocuklar birbirine doğru yaklaşır.Üflenip balon tekrar şişirilir.Çocuklar tekrar büyük bir daire
oluştururlar.
12 ARALIK 2014 CUMA
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin
yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.
TÜRKÇE DİL -SANAT ETKİNLİĞİ:Öğretmen elinde kumbara ile sınıfa girer elindekinin ne
olduğunu sorar .Kimlerin kumbarası olduğunu sorar ? Kumbaraya neden ihtiyaç duyarız? Kumbara
ne işe yarar?v.b. sorular sorulur.Tutumlu olmak için başka neler yapılabileceği konuşulur Tutum
yatırım ve türk malları haftası olduğu hakkında bilgi verilir.”Tutumlu Çocuk” adlı hikaye
anlatıldı.”Kumbara” adlı şiir söylendi. Bilmeceler soruldu.
TUTUMLU ÇOCUK
Tuğba, bugün ne yaptı biliyormusunuz çocuklar? Tuvaletteki musluklardan biri açık kalmış. Su şarıl
şarıl akıyormuş. Tuğba koşup musluğu kapamış. Tuğba'yı öğretmeni görmüş, ona demiş ki:
- Aferin Tuğba. Bu davranışın çok hoşuma gitti, ben tutumlu çocukları çok severim, demiş.
Tuğba eve gidince olanları annesine ve babasına anlatmış. Onların da çok hoşuna gitmiş. " Aferin
kızımıza" demişler.
Demişler, ama iş burada bitmemiş. Tuğba , daha çok tutumlu olmak istiyormuş. Tutumlu olmak için
başka neler yapmalıymış, bilmiyormuş. Annesine, babasına sormuş.
- Boşa yanan lambaları söndürebilirsin, demiş annesi.
- Daha çok para biriktirebilirsin, demiş babası. Çünkü kumbarası varmış Tuğba' nın.
Tutumlu olmak için bunlar da yetmezmiş tabii. Oyuncaklarına zarar vermeden oynamalıymış.
Eşyalarını güzel kullanmalıymış. Tabaktaki yemeğini bitirmeliymiş... Bunları yaparsa "en tutumlu"
çocuklardan biri olacakmış.
- Bunları yapmak çok kolay, demiş Tuğba.
O günden sonra açık gördüğü muslukları, boşa yanan lambaları kapatmış. Kumbarasına daha çok
para atmış. Oyuncaklarını, eşyalarını iyi kullanmış. Tuğba' yı gören herkes:
" Aferin bu kıza ! Böyle tutumlu çocuk görmedik ", demişler.
KUMBARA
Kumbaram çok akıllı
Bakkal nedir bilmiyor
Ne ciklet çiğniyor
Ne çekirdek istiyor
Karnı acıkınca para yemek istiyor
BİLMECELER
Paralarımı içine atarım
Doldurmak için uğraşırım
Zamanı gelince anahtarıyla açarım
Gidip istediğimi alırım
(Kumbara)
İstenilenler onunla alınır
Çok dikkatli harcamalıdır
Tutumlu insanlar kumbaralarına atarlar
Gerekli şeyleri alırlar.
(Para)
OYUN ETKİNLİĞİ :”Ayna ?” adlı oyun oynandı.
Uygulama:
Öğrenciler arasında ikililer oluşturulur. İkili olan öğrencilerden biri ayna olur, diğeri ise onun
karşısına geçer. Ayna olan çocuk arkadaşının yaptıklarını taklit etmek zorundadır.
SANAT ETKİNLİĞİ : Üç boyutlu rengarenk Kumbaralar yapıldı panolarda sergilendikten sonra
evlere gönderildi.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Farklı Çocuk Matematik 2 kitabımızın 21.
Sayfası yapıldı.Pamuk şekerim kitabımızın 28.ve 29.sayfaları yapıldı.
MÜZİK ETKİNLİĞİ: “Kumbara” şarkısı tekrar edildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content