close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf - Özel Ege Lisesi

embedDownload
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
1.
1,2 x
1,4

x  0,1 0,7
4.
eşitliğinde x kaçtır?
ab  bc  3
olduğuna göre a 2  2b 2  c 2 ifadesinin
değeri kaçtır?
A) 0,1
B) 0,15
C) 0,2
D) 0,25
A) 9
2.
x 2 .y 3  64
,
B) 18
C) 21
D) 24
y 2 .x 3  16
olduğuna göre ,
x.y ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
5.
D) 4
3.
Şekildeki tablodaki sayılar yukarıdan
aşağıya doğru aritmetik dizi, sağdan
sola doğru geometrik dizi
oluşturmaktadır. Ortak çarpanın, ortak
Şekilde verilenlere göre, hangi üçgen
30-60-90 üçgeni oluşturur?

A) A B C

B) A C D

C) A D E
farka oranı
1
olduğuna göre,
15
x-y farkı kaçtır?

D) A E F
A)
1
130
9
B)
40
3
C) 15
D) 405
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
6.
8.
Fibonacci dizisinin baştan ilk n terim
toplamı 986 olduğuna göre,
(n-2).terimi ile (n+1).teriminin
aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 610
B) 377
C) 233
D) 144
Yukarıdaki şekilde verilen üçgenin
koordinatları;
A(2,5) , B(6,5) , C(4,7) dir.
ABC üçgeninin y eksenine göre
yansıması alındıktan sonra L(2,2)
noktası etrafında saat yönünde 90o
döndürülüyor.
Oluşan yeni şeklin köşelerinin
ordinatlarının standart sapması
kaçtır?
7.
cos x  sin x
cos 4 x  sin 4 x
A)
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
1
A)
1
cos x  sin x
B)
C)
1
cos x  sin x
D) 1
2
cos x  sin 2 x
2
2
2
B) 1
C)
2
D) 2
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
9.
10.
x  26  21
y  39  14
z  42  13
olduğuna göre,
x,y ve z sayılarının sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
Bir tiyatro grubunun yıl boyunca
A) z<x<y
B) y<x<z
C) x<y<z
D) z<y<x
oynadığı doğaçlama oyunların süreleri
çizelgeye aktarıldığında en kısa oyun
süresinin 35 dakika, en uzun oyun
11.
süresinin 64 dakika olduğu görülüyor ve
yukarıdaki histogram oluşturuluyor.
Yukarıdaki histograma göre
aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Toplam 40 oyun oynanmıştır.
Süresi 50 dakikadan fazla olan oyun
sayısı en çok 9’dur.
41-46 dakika aralığındaki oyunların
sayısı tüm oyunların %8 ‘i dir.
Grup genişliği 5’dir.
A) 1
B) 2
C) 3
Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan
D) 4
eş dikdörtgenlerden oluşan yukarıdaki
şekilde tanx.coty çarpımı kaçtır?
A)
3
5
6
B)
31
21
C)
6
7
D)
1
2
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
12.
14.
x ve y sayma sayıları
yx=16 olduğuna göre,
y  2x
2y
ifadesinin alabileceği en küçük değer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B)
5
2
C)
9
16
D)
17
32
ABC dik üçgen
13.
Bir şeker dükkânının açılışı sırasında
[AB]  [BC]
yapılan çekilişte Cem’e iki kutu şeker
DB  DE
hediye olarak çıkıyor. Çekiliş
AE  EC
sonucunda çıkan hediyeye sevinen
AB  16 cm
Cem, yemek için kutuları açıyor.
AC  20 cm
Açarken 1. kutunun üzerinde 14 tane
çilekli, 11 tane portakallı şeker
|DB| kaç cm’dir?
olduğunu, 2. kutuda ise 14 tane çilekli,
A) 6
6 tane portakallı şeker olduğunu
okuyor.
Cem 1. kutudan bir şeker alıp 2. kutuya
atıyor. Daha sonra 2. kutudan bir şeker
alıp 1. kutuya atıyor.
Buna göre, son durumda kutulardaki
şeker sayısının, başlangıçta
kutularda bulunan şeker sayısıyla
aynı olma olasılığı kaçtır?
A)
2
5
B)
41
75
C)
14
45
D)
30
75
4
B)
25
4
C) 5
D)
21
4
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
15.
16.
ABC üçgen
[EF]//[BC] ve [FK]//[CD]
ˆ)
s(Bˆ)  s(C
Yukarıdaki şekilde verilen
AB  12 cm
AE  m , EB  n uzunlukları arasında
z, y  N
3n 2  nm  2m 2  0 bağıntısı olduğuna
Yukarıdaki
koşula
uyan
üçgenin
göre, x+y toplamı kaçtır?
çevresinin en küçük değeri ile aşağıdaki
dikdörtgenlerden
hangisinin
çevre
A) 7
uzunluğu eşit olur?
A)
B)
C)
D)
5
B) 8
C) 9
D) 10
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
17.
Bir proje yarışması için yapılan bir
19.
deneyde, deney tüpü içerisine bir miktar
29 x 2  9 y 2  4 z 2  4 x.( 3 y  5 z )  0
olduğuna göre,
bakteri bırakılıyor. Bakterilerin sayısı
y
oranı kaçtır?
z
her günün sonunda 4 katına
çıkmaktadır. İlk günden itibaren her üç
günde bir bakterilerin yarısı alınarak
A)
inceleme yapılıyor.
Alınan bakteriler tüpe geri
4
15
B)
2
5
C)
2
3
D)
4
15
konulmadığına göre 11. günün
sonunda tüpte oluşan bakteri sayısı
4. günün sonunda tüpte oluşan
bakteri sayısının kaç katıdır?
A) 29
18.
B) 210
C) 211
D) 212
20.
x  3
x
A={2,3,5,6,7,9} kümesinin elemanlarını
kullanarak a<b<c koşulunu sağlayan
1
 8 olduğuna göre,
x3
kaç tane 3 basamaklı abc tek sayısı
yazılır?
x 2  6 x
1
x 2  6 x 9
A) 13
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 121
B) 110
C) 64
D) 52
6
B) 15
C) 17
D) 19
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
21.
(a  3 ) a  5  3  a
denklemini
23.
sağlayan
a
değerlerinin
toplamı kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
A,B,F doğrusal
ABCD kare
DE  BF
CE  6 cm
Şekilde EF kaç cm’dir?
A) 5
22.
Üç tane dörtgen, dört tane beşgen, beş
tane altıgen arasından seçilen üç
çokgenin kenar sayıları toplamının
14 ‘ten büyük olma olasılığı kaçtır?
A)
87
110
B)
57
110
C)
21
55
D)
1
5
7
B) 5 3
C) 6 2
D) 12
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
24.
n sayma sayısı olmak üzere, bir sayı
örüntüsünün kuralı;
1
n n  1  (n  1) n
25.
ABC eşkenar üçgen,
AB  ve AC kenarları üzerinde
dir.
AE  CD olacak şekilde sırasıyla E
Bu örüntünün 4. teriminden 120.
ve D noktaları alınıyor.
terimine kadar olan (4. ve 120. terim


s (DBC )=10  olduğuna göre, s( AEC )
dahil) tüm terimlerin toplamı kaçtır?
kaçtır?
A)
9
22
B)
1
11
C)
10
11
D)
13
22
A) 50
B) 70
C) 100
TEST BİTTİ. YANITLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
8
D) 110
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
8.SINIF CEVAP ANAHTARI
1.D
2.D
3.C
4.B
5.A
6.B
7.C
8.D
9.A
10.C
11.A
12.C
13.B
14.B
15.A
16.D
17.D
18.B
19.D
20.C
21.C
22.A
23.C
24.A
25.D
9
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIF ELEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
1.D 2.D 3.C 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D 9.A 10.C 11.A 12.C 13.B 14.B 15.A 16.D 17.D 18.B 19.D 20.C 21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content