close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayara Giriş Çalışma Soruları

embedDownload
Örnek Bilgisayar Soruları
TEMEL BİLGİLER I
1) Bilgisayar sisteminde en küçük hafıza birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Byte
B) Gigabyte
C) Megabyte
D) Fat
2) 8 bit ile işlem yapan ve bilgileri ifade etmek için kullanılan kod sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Byte
B) Bit
C) ASCII
D) Fat
3) 1 Gigabyte kaç Megabyte eder?
A) 8
B) 18
C) 10000
D) 1024
4) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir?
A) Monitör
B) Klavye
C) Modem
D) Çizici
5) Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?
A) Ana Kart
B) Ekran Kartı
C) Cd-Rom
D) Ġşlemci
6) Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
A) Ana Kart
B) Ekran Kartı
C) CPU
D) Tv Kartı
7) Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimi değildir?
A) Ram
B) Yazıcı
C) Tarayıcı
D) Tv Kartı
8) MĠB (CPU =Ġşlemci)’nin yerleştirildiği donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harddisk
B) Ekran kartı
C) Ram
D) Anakart
9) Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekran kartı
B) TV kartı
C) Hardddisk
D) Anakart
10) Küçük harfle yazarken büyük harfle yazma olanağı sunan yardımcı tuş
aşağıdakilerden hangisidir
A) Tab
B) Shift
C) NumLock
D) CapsLock
1
11) Kursörün solunda bulunan karakterleri silmek için kullanılan tuş hangisidir?
A) Backspace
B) Tab
C) Del
D) Spacebar
12) Klavyeyi büyük ve küçük harfe geçirmek için klavyedeki hangi tuş kullanılır?
A) Scroll Lock
B) Caps Lock
C) Num Lock
D)Tab
13) Aşağıdaki birimlerden hangisiyle bilgisayardan veri çıkışı yapılabilir?
A) Ram
B) Mouse
C) Ekran
D) Klavye
14) Aşağıdakilerden hangisi veri giriş aygıtı değildir?
A) Monitör
B) Barkod Okuyucu
C) Optik Okuyucu
D) Klavye
15) Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?
A) Ana Kart
B) Cd-Rom
C) Ram
D) Ġşlemci
16) Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?
A) Yazıcı
B) Tarayıcı
C) Ethernet Kartı
D) Ekran Kartı
17) Hem yazılabilir, hem de okunabilir bellek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bit
B) Byte
C) Rom
D) Ram
18) Bilgisayar bellek birimlerinden 1 Byte kaç bitten oluşur?
A) 3
B) 6
C) 8
D) 1024
19)Aşağıdakilerden hangisi programlama dili değildir?
A)Cobol
B)Pascal
C)C
D)Windows XP
20) Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran kısım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) TV Kartı
B) CPU(Merkezi İşlem Birimi)
C) Ses Kartı
D) Ekran Kartı
21) Aşağıdakilerden hangisi donanım birimlerinden değildir?
A) Sürücü
B) Ekran
C) Windows XP
D) Klavye
2
22) Mikroişlemci(CPU)hangi donanım birimi üzerinde yer alır?
A) Ekran
B) Anakart
C) Ses Kartı
D) Modem
23) Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
A) Disket
B) Harddisk
C) Ram
D) Rom
24) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur?
A) Caps Lock
B) Num Lock
C) Enter
D) Shift
25) Aşağıdaki işlemcilerden hangisi en gelişmişidir?
A) Pentium II
B) Pentıum III
C) Pentium IV
D) 80486
26) Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş ünitesi olarak kullanılmaz?
A) Keyboard
B) Drıve(sürücü)
C) Mouse
D) Prınter
27) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
A) Klavye
B) Ekran
C) Mouse
D) Daktilo
28) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar çalışması için gerekli değildir?
A) Giriş ünitesi
B) Ġşlem ünitesi
C) Çıkış ünitesi
D)Yazıcı
29) Belge üzerinde imleci bir sayfa aşağı götüren tuş hangisidir?
A) Tab
B) Delete
C) Page Down
D) Home
30) Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellektir?
A) Cpu
B) Disk
C) Ram
D) Rom
31) Klavye üzerinde birinci karakterleri görüntüleyen tuş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ctrl tuşu
B) Tab
C) Tuşun kendisi D) Shift
32) Belge üzerinde imleci bir sayfa yukarı götüren tuş hangisidir?
A) Delete
B) Tab
C) Page Up
D) Num Lock
33) Ana bellek kullanımı amacı ile kaça ayrılır?
3
A) Ram ve Rom olarak ikiye ayrılır
B) Sadece Rom olarak bir tanedir
C) Sadece Ram olarak bir tanedir
D) Ram,Rom ve Cps olarak üçe ayrılır
34) Bilgisayarın her türlü aksamına ne ad verilir?
A) Donanım
B) Cpu
C) Giriş Birimi
D) Yazılım
35) Bilgisayarın hız birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cps
B) Mhz
C) Byte
D) Tsr
36) Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
A) Programlama dili B) Kelime işlemci
C) İşletim sistemi D) Veri tabanı programı
37) Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemidir?
A) Windows XP
B) Excel
C) Word
D) Access
38) Ekrandaki en küçük noktaya ne ad verilir?
A) Grafik
B) Pixel
C) Byte
D) Mhz
39) Kağıtta bulunan bilgiyi bilgisayara aktarmak amacıyla kullanılan cihaza ne ad
verilir?
A) Scanner(tarayıcı)
B)Plotter(çizici)
C) Printer(yazıcı)
D) Monitör(ekran)
40) Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir?
A) Unix
B) Windows XP
C) Ms-Dos
D) Basic
TEMEL BİLGİLER II
1) Ġmleci satırın başından sonuna getiren tuş aşağıdakilerden hangisidir?
A) End
B) Home
C) Shift
D) Insert Tuşu
2) Klavye üzerindeki ikinci (üst) karakterleri görüntülemek için aşağıdaki tuşlardan
hangisi kullanılır?
A) Ctrl tuşu
B) Alt Gr tuşu
C) Enter
D) Shift tuşu
4
3) Bilgisayar oluşturan ana unsurlar aşağıdakilerden hangileridir?
A)Yazılım - Donanım
B) Internet - Yazılım
C) Kullanıcı - Teknoloji D) Donanım – Internet
4) Aşağıdakilerden hangisi devam eden bir işi geçici bir süre durdurur?
A) Alt
B) Ctrl-Break
C) Pause
D) Caps Lock
5)Aşağıdakilerden hangisi çıktı ünitesi değildir?
A)Monitör
B)Klavye
C)Disket
D)Harddisk
6) Klavyede hesap makinesi bölümünde rakamların çıkarılmasını sağlayan tuş
hangisidir?
A) Print Screen
B) Scroll Lock
C) Caps Lock
D) Num Lock
7)Bilgisayarı kapatıp tekrar açan düğme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonksiyon tuşu
B) Reset
C) Power tuşu
D) Enter
8) Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarı en iyi tanımlamaktadır?
A) Bilgileri depolayabilen bir alettir.
B) Bilgileri işleyebilen bir alettir.
C) Giriş birimleri ile girilen birimleri çıkış birimlerine aktarabilen bir aygıttır.
D) Giriş birimleri ile girilen bilgileri, merkezi işlem ünitesinde işleyebilen,
depolayabilen ve gerektiğinde çıkış birimlerine aktarabilen bir aygıttır.
9) Bir Bilgisayarı oluşturan tüm elektronik ve mekanik aletlere ne denir ?
A) Disket
B) Donanım
C)Yazıcı
D)Yazılım
10) Aşağıdakilerden hangisi depolama görevi yapmaz?
A) Ekran
B) Disket
C) Disk
D) Teyp
11) Aşağıdakilerden hangisi ana bellek birim değildir?
A) Ram
B) Rom
C) Cd-Rom
D) Hiçbiri
12) Aşağıdakilerden hangisi sadece okunabilir bellek türüdür?
A) Disket
B) Rom
D) Hiçbiri
C) Ram
13) Aşağıdaki bilgi depolama ünitelerinden hangisi işlemi en yavaş yapar?
A) Disk
B) Cd-rom
D) Hiçbiri
C) Disket
14) Bir disket bilgisayarı açmıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Disket Protectli (Yazım korumalı)
B) Disket formatsız
5
D) Disketin sektörü bozuk
C) Command.Com yok
15) Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır?
A) Ekran
B) Klavye
C) Command.Com
D) Mouse
16) Klavyede bir tuş en fazla kaç fonksiyonla görev yapmaktadır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
17) Bir tuş üzerinde iki karakter varsa birinci karakter nasıl yazılır?
A) Alt tuşu ile birlikte
B) Ctrl tuşu ile birlikte
C) Sadece tuşun kendisine basılır.
D) Shift tuşu ile birlikte
18)Bir tuş üzerinde iki karakter varsa üstteki karakter nasıl yazılır?
A) Alt tuşu ile birlikte
B) Ctrl tuşu ile birlikte
C) Sadece tuşun kendisine basılır
D) Shift tuşu ile birlikte
19) Bir tuş üzerinde üç karakter varsa üçüncü karakter nasıl yazılır?
A) Alt tuşu ile birlikte
B) Ctrl tuşu ile birlikte
C) Alt Gr tuşu ile birlikte
D) Shift tuşu ile birlikte
20) Diskette bulunan PROJECT düğmesinin görevi nedir?
A) Disket üzerine bilgi yazmayı engeller. B) Disketi kulanım dışı bırakır.
C) Disketten bilgi okunmasını engeller
D) Bilgi silinmesine olanak verir.
21) Aşağıda verilen kapasite birimlerinden hangisi küçükten büyüğe olacak şekilde
doğru sıralanmıştır?
A) BYTE-BĠT-KB-MB-GB-TB
B) BİT-BYTE-KB-MB-GB-TB
C) BĠT-KB-MB-TB-GB-BYTE
D) BĠT-BYTE-MB-KB-GB-TB
22) Bilgisayarlar arasında telefon hattı aracılığıyla iletişim sağlayan cihaza ne denir?
A) Tarayıcı (Scanner)
B) Çizici (Plotter) C) Modem
D)Yazıcı (Prınter
23) 2048 Byte, kaç KB eder ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Home tuşu, imleci satır başına götürür.
B) End tuşu, imleci satır sonuna götürür.
C) Page up tuşu, belge içersinde imleci bir sayfa yukarıya götürür.
D) Page down tuşu, belge içersinde imleci bir sayfa yukarıya götürür.
25) Esc (Escape) tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
tanımlanmıştır ?
A) Paragraf başı ve sekme yaparken kullanılır.
B) Ġşlemi geçici olarak durdurur.
6
C) Bu tuşun kendi başına bir işlevi yoktur.
D) Bulunulan menüden kurtulmak (çıkmak), ayrıca yapılmakta olan bir işlemin
iptali için kullanılır.
26) Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı ortama ne ad verilir?
A) Ram
B) Rom
C) Modem
D) Yan bellek
27) Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
A) Disket
B) Hard Disk
C) Ram
D) Rom
28) Fllash Bellek’ler aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) RAM
B) HDD
C) ROM
D) CPU
29) Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş ünitesi olarak kullanılmaz?
B) Sürücü
A)Klavye
C) Mouse
D) Yazıcı
30) Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
A) Ekran
C) Yazıcı
B) Cd-Rom
D) Çizici
31) Aritmetik Mantık Birimi (ALU) aşağıdakilerden hangisinin elemanıdır?
A) CPS
B)RAM
C) CPU
D)ROM
32) Aşağıdaki ünitelerden hangisi hem giriş hem çıkış ünitesi olarak kullanılabilir?
A) Klavye
B) Sürücü
C) Tarayıcı
D) Yazıcı
33) Aşağıda belirtilen grafik kartlarından hangisinin yoğunluğu (görüntü niteliği) daha
fazladır?
A) EGA
B) VGA
C) SVGA
D) MCGA
34) Disketteki koruma mandalının adı nedir.
A) Piksel
B) protec
C) trac
D)sector
35) Aşağıdakilerden hangisi donanımın parçası değildir?
A) Sürücü
B) Ekran
C) Windows 95
D) Klavye
36) Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?
A)Yazılan kaynak programı makine diline çevirmek için kullanılır.
B) Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
C) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
D) Bilgilerin kalıcı olarak depolanmasını sağlar.
37) Bilgisayarda elde edilen verilerin uzun süre muhafaza edilebilmesi için nerede
saklanması gerekir?
A) Ram B) Ana bellek
C) Rom
D) Yardımcı bellek
38) Bilgisayara girilen verilerin işlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harddisk
B) Disket
C) Cpu
D) Rom
7
39) Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemidir?
A) Windows 95
B) Excel
C) Word
D) Access
40)Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
A) Ekran
B) Cd-Rom
C) Printer
D) Plotter
TEMEL BİLGİLER III
1) Yazıcı, fare, monitör gibi bilgisayara dışarıdan bağlanan tüm birimlerin
bağlandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)PORT
B)VERĠ YOLU
C) CHIP
D) SOKET
2) Aşağıdakilerden hangisi yan bellek değildir?
A)DĠSK
B) TEYP
D) DĠSKET
C) RAM
3) Aşağıdakilerden hangisi ekran büyüklüğünün ölçüsüdür?
A)MB
B) INCH
C) MHZ
D) MS
4) 4. Nesil bilgisayarlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
A) Transistörler
B) Entegreler
C) Micro İşlemciler D) Vakum Tüpleri
5) Big Computer (Büyük bilgisayar) neyi ifade eder?
A) Kullanıcısı 250’den fazla olan bilgisayarlar
B) Kullanıcısı sadece 250 olan bilgisayarlar
C) Kullanıcısı 250’den az olan bilgisayarlar
D) Kullanıcısı bağımsız tek olan bilgisayarlar
6) Aşağıdakilerden hangisi hizmet ve destek yazılımlarına örnektir?
A) Microsoft Word
B) Norton Anti Virüs
C) Windows XP
D) Delphi
7) Aşağıdakilerden hangisi Uygulama ve kullanıcı yazılımlardandır?
A) ETA
B) Microsoft Word
C) C++
D) Windows XP
8) Kelime işlemci yazılım nedir?
A) Ġçerisinde genelde ticari işlemler yapılan yazılımlardır
B) Bilgisayarda yazılan programı bilgisayara tanıtan ve yorumlayan yazılımlardır
C) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan yazılımlardır
D) İçerisinde Kelime, Karakter, Metin vs. ile ilgili tüm işlemleri yapabileceğimiz
yazılımlardır
9) Anakartı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edebiliriz?
A) Bilgisayarın hızının ve kapasitesinin bağlı olduğu birimimizdir
B) Bilgilerin geçici olarak tutulduğu belleğimizdir
C) Bilgisayar içerisindeki tüm birimleri üzerine bağladığımız bu birimler
8
arasında bilgi iletişimini sağlayan kartımızdır
D) Bilgilerin kalıcı olarak tutulduğu belleğimizdir
10) Disket sürücünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzerinde bilgi tutulmayı sağlar
B) CD’den bilgi okumayı sağlar
C) Taşınabilir hafıza olan disketlere bilgi kaydı ve bilgi okumayı sağlar
D) Bilgilerin üzerinde kalıcı olarak saklanmasını sağlar
11) Aşağıdakilerden hangisi sabit diski, ifade eder?
A) En yüksek kapasiteye sahip yan belleğimizdir
B) Taşınabilir hafıza dediğimiz disketlere bilgi kaydını ve bilgi okunmasını sağlar
C) CD’ler üzerine bilgi kaydını sağlar
D) Bilgilerin geçici olarak tutulduğu ana belleğimizdir
12) CDROM ile CDWRITER arasındaki fark nedir?
A) CDROM CD den bilgi okur CDWRITER ise hem okur hem de bilgi yazar
B) CDROM CD den bilgi okur CDWRITER ise hem okur hem de bilgi siler
C) CDROM CD ye bilgi yazar CDWRITER ise bilgi okur
D) CDROM CD den bilgi siler CDWRITER ise bilgi yazar
13) Ġşlemci fanının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ġşlemcinin ısıtılmasını sağlar
B) Ana kartın soğutulmasını sağlar
C) İşlemcinin çok fazla ısınmasını engeller,
D) Hiçbiri
14) COM1 neyi ifade eder?
A) 2. Seri bağlantı aygıtıdır
B) 1. Paralel bağlantı aygıtıdır
C) 1. Seri bağlantı aygıtıdır D) 2. Paralel bağlantı aygıtıdır
15) Aşağıdakilerden hangisi port çeşitleridir?
A) Seri, Paralel, Usb
B) At, Atx
C) Celeron, Pentium
D) Ram, Rom
16)Klavyedeki Backspace tuşunun görevi nedir?
A) Sola doğru çekerek silme işlemi yapar
C) Bir alt satıra geçer
B) Bir üst satıra geçer
D) Karakter karakter sola doğru silme yapar
17) Klavyedeki TAB tuşunun görevi nedir?
A) Yapılan işlemi iptal eder
B) Orijinal de 8 karakterlik atlama sağlar
C) Ġkinci karakterlerin çıkartılmasını sağlar D) Satırın başına gidişi sağlar
18) Klavyedeki SHĠFT tuşunun görevi nedir?
A) Üçüncü karakterlerin çıkartılmasını sağlar
B) Birinci karakterlerin çıkartılmasını sağlar
9
C) Satırın sonuna gidişi sağlar
D) İkinci karakterlerin çıkartılmasını sağlar
19) Klavyedeki CTRL tuşunun görevi nedir?
A) Kendisi ile bir tuş kullanıldığında eğer bu tuş bileşenine görev atanmış ise o
görevi yerine getirir
B) Üçüncü karakterlerin çıkartılmasını sağlar
C) Birinci karakterlerin çıkartılmasını sağlar
D) Ġkinci karakterlerin çıkartılmasını sağlar
20) Klavyedeki ALTGR tuşunun görevi hangisidir?
A) Üçüncü karakterlerin çıkartılmasını sağlar
B) Birinci karakterlerin çıkartılmasını sağlar
C) Satırın sonuna gidişi sağlar
D) Ġkinci karakterlerin çıkartılmasını sağlar
21) Klavyedeki NUMLOCK tuşunun görevi nedir?
A) Pencere pencere yukarı çıkışı sağlar
B) Pencere pencere aşağı gidişi sağlar
C) Satırın sonuna gider
D) Hesap makinesi tuşlarının aktifleştirilmesini sağlar
22) Klavyedeki PAUSE BREAK tuşunun görevi nedir?
A)Yapılmakta olan işlemi durdurmayı sağlar
B)Büyük harf modundan küçük harf moduna geçer
C)Açık alanı yazıcıya gönderir
D)Pencere pencere aşağı gidişi sağlar
23) Klavyedeki SCROLL LOCK tuşunun görevi nedir?
A) Pencere pencere yukarı gidişi sağlar
B) Seçimin dondurulmasını sağlar
C) Bir üst satıra gidişi sağlar
D) Satırın başına gidişi sağlar
24) Mouse sol tuşu ile çift tıklamak neyi ifade eder?
A) Tıklanan alanı seçer
B) Tıklanan alanın kısayol (Özellikler) menüsünü açar
C) Tıklanan alanı açar
D) Tıklanan alanı siler
25) Barkod Okuyucunun görevi nedir?
10
A) Ürünler üzerindeki çizgili bölümleri okuyarak bilgisayara aktarır
B) Çeşitli kodları çözerek bilgisayara aktarır
C) Kağıt üzerindeki bilgiyi bilgisayara aktarır
D) Bilgisayarda oyun oynamayı sağlar
26) Scanner’in görevi nedir?
A)Bilgisayardaki bilgiyi kağıda aktarır
B)Kağıt üzerindeki bilgiyi bilgisayara aktarır
C) Ürünler üzerindeki çizgili bölümleri okuyarak bilgisayara aktarır
D)Çeşitli kodları çözerek bilgisayara aktarır
27) SAMSUN yazısı hafızada kaç bitlik yer kaplar?
A)12
B)60
C)6
D)48
110)MĠLLĠ EĞĠTĠM yazısı hafızada kaç Byte lık yer kaplar?
A)11
B)12
C)96
D)1024
28)Bir bit neyi ifade eder?
A) Bilgisayarda işlem gören 1 ve 0 ları ifade eder B) 8 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
C) 1024 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
D) Bir karakteri ifade eder
Kaynak: www.Bilgisehri.net
www.bilgisayardershanesi.com
www.eogretmen.com
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content