close

Enter

Log in using OpenID

(1) - ResearchGate

embedDownload
Deniz Kutlu Tarakçı a,b, İlke Gürol b, Vefa Ahsen a,b
a Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, P.K.141, 41400 Gebze-KOCAELİ
[email protected]
b TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Malzeme Enstitüsü, P.K.21, 41470 Gebze-KOCAELİ
Ftalosiyaninler gösterdikleri özellikler sebebiyle geniş uygulama alanlarına
sahip çok kararlı bileşiklerdir. Son yıllarda ftalosiyaninlerin, Langmuir-Blodgett
filmler, kimyasal sensörler, fotodinamik terapide ve güneş pilleri gibi birçok
alanda uygulamaları bulunmaktadır[1-5].
Bu çalışmada, sübstitüe grup olarak flor içeren tetra ve okta okso titanyum
ftalosiyaninler sularda organik kirleticilerin tespitine yönelik kimyasal sensör
özelliklerinin incelenmesi amacıyla sentezlenmiştir.
2a
2b
2c
Şekil 1. 2a, 2b ve 2c’nin bileşiklerinin(THF/10-5 M) UV/Vis spektrumları .
OR
Ti(IV)n-butoksit
CN
RO
RO
CN
1
R'
RO
N N N
O
N Ti N
N N N
4a
4b
4c
OR
RO
Katekol 2a
4-nitrokatekol
O
O
RO
N
N
N
N
Ti
N
N
N
N
2a bileşiğine ait kütle spektrumu
OR
Şekil 2. 4a, 4b ve 4c’nin bileşiklerinin(THF/10-5 M) UV/Vis spektrumları .
RO
R’= H (2b); NO2(2c)
R= C3H3F4
CN
RO
RO
Ti(IV)n-butoksit
RO
RO
CN
RO
OR
N N N
O
N Ti N
N N N
OR
RO OR
R'
OR
RO
4a
RO
RO
N
N
N Ti
N
N
N
N
RO
2a
THF
Q Bandı
λmax (nm)(Log ε)
690(4.85)
2b
THF
693(4.66)
2c
THF
695(4.49)
4a
THF
686(4.78)
4b
THF
686(4.68)
4c
THF
686(4.32)
O
O
N
Çözücü
OR
3
Katekol
4-nitrokatekol
Bileşik
OR
4a bileşiğine ait kütle spektrumu
OR
OR
R’=H(4b); NO2 (4c)
Sentezi hedeflenmiş olan ftalosiyanin bileşiklerinin yapı aydınlatmaları tamamlanmış ve
tetra sübstitüeli ftalosiyanin bileşikleri CH2Cl2 gibi solventlerde çözünürken okta sübstitüeli
ftalosiyanin bileşiklerinin ise DMSO, THF gibi daha polar solventlerde çözündüğü
gözlenmiştir.
2,(3)-tetrakis(2,2,3,3-tetrafloropropoksi)ftalosiyaninatoçinko(II)(ZnPc) bileşiği ile 2a (TiOPc)
bileşiğinin alınan UV/Vis spektrumlarında TiOPc bileşiğinin daha batokromik bölgeye
kaydığı gözlenmiştir.
Ftalosiyanin bileşiklerinde metalin ve metale bağlanan aksiyal ligandın sensör cevaplarına
etkisini inceleyebilmek amacıyla NiPc ve TiOPc bileşikleri sentezlenmiştir. Sonuç olarak;
- Analit olarak seçilmiş olan tetrakloretilene karşı NiPc sensör cevabı 540 ppb iken
TiOPc’nin 320 ppb olduğu gözlenmiş olup 2a bileşiğinin su içerisindeki analit olarak seçilen
tetrakloretilenin artan konsantrasyonuna karşı sensör cevabının da arttığı gözlenmiştir.
- Sübstitüe grupların türünün etkisini gözlemlemek amacıyla yapılan denemelerde ise,
2,(3)-tetrakis(propoksi)ftalosiyaninatonikel(II) bileşiğinin su içerisinde QCM yüzeyine
tutunamadığı gözlenmiştir.
Çalışmanın ileriki aşamalarında seçilmiş olan diğer analitlere karşı ve tüm diğer
ftalosiyanin bileşiklerinin sensör cevapları da incelenecektir.
1.
2a ile Kaplanmış QCM Sensörün Su İçerisinde Farklı
Konsantarsyonlardaki Tetrakloretilene Karşı Cevabı
2.
3.
4.
5.
Leznoff C.C., Lever A.B.P., Phthalocyanines: Properties and Applications, Vol.1-4, VCH Publishers, New York,
1989-1996.
McKeown N.B., Phthalocyanine Materials, Cambridge University Press, Cambridge,1998.
Kadish K.M., Smith K.M., Guilard R. (Eds.), The Porphyrin Handbook, Vol. 15-20, Academic Press, Boston, 2003.
Atilla D., Durmuş M., Yılmaz Ö., Gürek A., Ahsen V., Nyokong T., European Journal of Inorganic Chemistry,
3573–3581, 2007.
Dündar D., Can H., Atilla D., Gürek A., Öztürk Z.Z., Ahsen V., Polyhedron 27 3383–3390, 2008.
Bu çalışma Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 109T442 nolu proje tarafından desteklenmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 604 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content