close

Enter

Log in using OpenID

Bodrum Atakan Sürücü Kursu 363 97 43

embedDownload
1
01-Aşağıdakilerden hangisi araçta gücün kaynağıdır?
A) Tekerlek
B) Motor
C) Vites kutusu
D) Diferansiyel
09-Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A) Su ve yağ soğutmalı
B) Su ve hava soğutmalı
C) Yağ ve motorin soğutmalı
D) Hava ve benzin soğutmalı
02-Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye
çeviren makinelere ne denir?
10-Motorlar, zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Dinamo
B) Vites kutusu
C) Motor
D) Diferansiyel
A) Bir ve iki zamanlı
B) Bir ve üç zamanlı
C) İki ve dört zamanlı
D) Üç ve dört zamanlı
03-Hangisi araçlarda kullanılan motor çeşididir?
11-İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden
hangisinde kullanılır?
A) Dıştan yanmalı
B) Üstten yanmalı
C) Alttan yanmalı
D) İçten yanmalı
A) Araç motorlarında
B) Helikopter motorlarında
C) Jet motorlarında
D) Uçak motorlarında
04-İçten yanmalı motorun tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine
çeviren makinedir.
B) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye
çeviren makinedir.
C) Akümülatörden elde ettiği enerjiyi kimyasal
enerjiye çeviren makinedir.
D) Akümülatörden elde ettiği enerjiyi ısı enerjisine
çeviren makinedir.
12-Dört zamanlı motorlarda zamanların sıralanması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emme-Egzoz-Sıkıştırma-Ateşleme
B) Ateşleme-Emme-Egzoz-Sıkıştırma
C) Emme-sıkıştırma-ateşleme- Egzoz
D) Ateşleme-sıkıştırma-egzoz- Emme
13-Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı
kaçıncı zamandır?
05-İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik
enerjiye dönüştürür?
A) 4. zaman
C) 2. zaman
A) Elektrik enerjisini
B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi
D) Isı enerjisini
14- Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların
oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
06-Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan
ve üretilen enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank
miline ileten motorlara ne ad verilir?
A) Marş motoru
B) Elektrik motoru
C) İçten yanmalı motor
D) Dıştan yanmalı motor
A) Mazot, fueloil ve LPG
B) Benzin, dizel ve LPG
C) Dizel, fueloil ve LPG
D) Gaz yağı, mazot ve LPG
15-Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların
oluşum sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre hangi zamanda, yakıt-hava karışımı
pistonla sıkıştırılır?
08- I - LPG
II - Benzin
III - Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan
hangileri kullanılır?
B) I – II
Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır
ve silindire yakıt-hava karışımı girer?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı
07-Motorlar yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?
A) Yalnız I
B) 3. zaman
D) 1. zaman
C) II – III
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı
D) I – II – III
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
2
16-Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında
silindirlere hangisi emilir?
A) Karışım
B) Motorin
C) Benzin
D) Hava
17-Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum
sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre hangi zamanda, sadece hava pistonla
sıkıştırılır?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı
18-Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum
sırası aşağıdaki gibidir.
Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan
gazlar motor dışına atılır?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Yanma zamanı
D) Egzoz zamanı
19-Dizel motorlarda yakıtın ateşlemesi nasıl olur?
A) Buji kıvılcımı ile
B) Elektrik motoru ile
C) Dışarıdan ısıtılarak
D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
3
01-Şekilde soru işareti ile gösterilen ve motorda
yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını
sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emme manifoldu
B) Egzoz manifoldu
C) Radyatör hortumu
D) Jikle tertibatı
02-Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini
azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emme manifoldu
B) Emme susturucusu
C) Egzoz susturucusu
D) Egzoz supabı
03-Araçta, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motor hararet yapmıştır.
B) Motor yağı fazladır.
C) Egzoz susturucusu deliktir.
D) Hava filtresi deliktir.
04-Araçtan egzoz susturucu çıkarılırsa ne olması
beklenir?
A) Gürültü kirliliğinin artması.
B) Motorun ısınarak stop etmesi.
C) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi.
D) Egzozdan siyah renkte duman çıkması.
05-Katalitik konvertörün görevi nedir?
A) Yakıtı süzmek.
B) Fren sistemini güçlendirmek.
C) Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak.
D) Yakıt tüketimini azaltmak.
06-Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt
kullanılmalıdır?
A) Alkol
B) Kurşunsuz benzin
C) Süper benzin
D) Gaz yağı
07- I-Gürültüyü azaltmak
II-Egzoz gazından çıkan kirleticileri azaltmak
III-Yanma odasında oluşan sıcak atık gazın
atılmasını sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri motorlarda kullanılan
egzoz sisteminin görevlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
D) I, II ve III
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
4
01-Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin
görevidir?
09-Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda
hangisi yapılır?
A) Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
B) Karterdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
C) Silindirdeki yağ karışımını ateşlemek
D) Karterdeki yağ karışımını ateşlemek
A) Ateşleme sistemi parçaları kurulanır.
B) Marş sistemi parçaları kurulanır.
C) Şarj sistemi parçaları kurulanır.
D) Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır.
02-Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
10-Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak
stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A) Akümülatöre akım göndermek
B) Ateşlemeyi sağlamak
C) Yüksek akım üretmek
D) Akümülatörü şarj etmek
A) Kontak anahtarı açık bırakılır.
B) Arka arkaya marş yapılır.
C) Depoya benzin ilave edilir.
D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.
03-Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan
yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A) Fitil ile
B) Kendi kendine
C) Buji kıvılcımı ile
D) Dışarıdan ısıtılarak
04-Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava
karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
11-Nemli havalarda veya yıkama sonunda benzinli
aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden
hangisi yapılır?
A) Motora yağ eklenir.
B) Far ampülleri değiştirilir.
C) Arka cam resistansı çalıştırılır.
D) Buji kabloları ve bobin kurutulur.
A) Ateşleme bobini
B) Distribütör
C) Buji
D) Kontak anahtar
05-Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya
aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Motorun kavrama yapması
B) Motorun hararet yapması
C) Motorun yağ yakması
D) Motorun çekişten düşmesi
06-Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Yakıt sarfiyatının artması
B) Motorun hararet yapması
C) Motorun yağ yakması
D) Motorun gücünün artması
07-Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir.
B) Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
C) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir.
D) Zamanında yakıt alınmalıdır.
08-Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A) Düşük rölantide
B) Sarsıntılı
C) Sarsıntısız
D) Yüksek rölantide
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
5
01-Aşağıdakilerden hangisi motorlarda yakıt
sisteminin görevidir?
09-Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl
çalışır?
A) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
B) Silindire benzin-hava karışımı göndermek
C) Diferansiyele yağ karışımı göndermek
D) Silindire yağ karışımı göndermek
A) Yüksek devirde
B) Düzensiz, tekleyerek
C) Zengin karışımla
D) Rölantide
02-Sıkıştırılmış yakıt ile hava karışımını buji ile
ateşleyerek çalışan motor hangisidir?
10-Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motorun çabuk soğumasını sağlar.
B) Aracın vitese kolay geçmesini sağlar.
C) Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
D) Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
A) Dizel motoru
B) Marş motoru
C) Benzin motoru
D) Buhar makinesi
03-Benzinli motor için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
11-Jikle devresi silindire havanın az, yakıtın ise fazla
girmesini sağlar. Buna göre jikle devresi açık olarak
bir süre seyir edilirse, aşağıdakilerden hangisinin
olması beklenir?
A) Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı buji ile
ateşlenir.
B) Sıkıştırılmış olan yakıt buji ile ateşlenir.
C) Sıkıştırılmış olan yakıt ile hava karışımı enjektör
ile ateşlenir.
D) Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.
A) Yakıt sarfiyatının artması
B) Yakıt sarfiyatının en az olması
C) Motorun sarsıntılı çalışması
D) Motorun soğuk çalışması
12-Motor sıcakken jikle çekili unutulursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
04-Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki
yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) Motor devrinin düşmesi
B) Az yakıt tüketilmesi
C) Çalışmasında değişikliğin olmaması
D) Fazla yakıt tüketilmesi
A) Alkol - LPG
B) Motorin - LPG
C) Gazyağı - LPG
D) Benzin - LPG
05-Hangisi yakıt filtresinin görevidir?
13-Aşağıdakilerden hangisi, araç kış şartlarına
hazırlanırken kışlık pozisyona çevrilir?
A) Motora giren havayı temizlemek
B) Motor yağını temizlemek
C) Motora giden yakıtı temizlemek
D) Yakıtı enjektörlere göndermek
A) Otomatik jikle
B) Hidrolik fren sistemi
C) Kavrama sistemi
D) El freni
06.Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı
maddeleri temizleyen elemandır?
14-Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı
temizler?
A) Yakıt borusu
B) Yakıt pompası
C) Yakıt filtresi
D) Enjektör
A) Benzin filtresi
B) Hava filtresi
C) Yağ filtresi
D) Su filtresi
07-Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemini yeterli miktarda yakıt
ulaşmaz?
15-Motorda alınan hava içerisinde toz ve kum
zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A) Emme manifoldu
B) Hava filtresi
C) Karbüratör
D) Emme supabı
A) Yakıt filtresi
B) Hava filtresi
C) Polen filtresi
D) Yağ filtresi
08-Aşağıdakilerden hangisi araçta kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A) Motorun rölanti devresinin yüksek olması
B) Yağlama sisteminin görev yapamaması
C) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
D) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
16-Aşağıdakilerden hangisi karbüratöre girecek
havanın temizlenmesinde görev yapar?
A) Jikle devresi
B) Hava filtresi
C) Emme manifoldu
D) Egzoz manifoldu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
6
17- I-Silindire giren havayı tozlardan arındırmak
II-Silindire alınan havanın ses yapmasını
engellemek
III-Silindire alınan yakıtı toz ve pislikten arındırmak
Yukarıdakilerden hangileri hava filtresinin görevlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
18-Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal
yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Radyatör peteklerinin tıkanması
B) Hava filtresinin kirli olması
C) Vantilatör kayışının gevşek olması
D) Su pompasının arızalanması
25-Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi
yapılır?
A) Buji ayarı
B) Debriyaj ayarı
C) Platin ayarı
D) Rölanti ayarı
26-Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek
olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Lastiklerin orantısız aşınması
B) Yakıt tüketiminin düşmesi
C) Hava tüketiminin düşmesi
D) Yakıt tüketiminin artması
27-Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
19-Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur?
A) Motor az yağ yakar.
B) Motorun gücü artar.
C) Motorun gücü azalır.
D) Motor çok yağ yakar.
A) Rölanti devrinin düşük olması
B) Soğutma suyuna antifriz katılması
C) Jikle devresinin kapalı olması
D) Rölanti devrinin yüksek olması
28-Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu
sağlamak için yapılır?
20-Hava filtresinin tıkalı olması motorun çalışmasını
nasıl etkiler?
A) Az yakıt yakar.
B) Fazla yakıt yakar.
C) Fazla yağ yakar.
D) Az yağ yakar.
A) Yağ filtresinin temizlenmesi
B) Benzin filtresinin temizlenmesi
C) Hava filtresinin temizlenmesi
D) Radyatörün temizlenmesi
29-Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
21-Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı
yapılmadığında motorun içine giren hava akışı
zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı
artar?
A) Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir.
B) Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
C) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir.
D) Zamanında yakıt alınmalıdır.
A) Yağ filtresi
B) Hava filtresi
C) Yakıt filtresi
D) Polen filtresi
30-Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
22-Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu
sağlamak için yapılır?
A) Motor yüksek devirde kullanılır.
B) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
C) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir.
D) Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınır.
A) Yağ filtresinin temizlenmesi
B) Benzin filtresinin temizlenmesi
C) Hava filtresinin temizlenmesi
D) Radyatörün temizlenmesi
31-Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu
sağlar?
23-Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır?
A) Ani duruş, kalkış yapmak
B) Devamlı düşük vites ile gitmek
C) Devamlı büyük vites ile gitmek
D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
A) Sodalı su
B) Basınçlı hava
C) Ilık su
D) Soğuk su
32-Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
24-Aracın fazla yakıt tükettiği nasıl anlaşılır?
A) Siyah egzoz dumanından
B) Sarı egzoz dumanından
C) Mavi egzoz dumanından
D) Beyaz egzoz dumanından
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Amortisör kontrol edilir.
B) Lastiklerin havasının normal değerde olmasına
dikkat edilir.
C) Yayların normal seviyede olmasına dikkat edilir.
D) Motor yağının kontrolü yapılır.
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
7
33-Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketilmesine
neden olur?
41-Aşağıdakilerden hangisi LPG’ li motorların
dezavantajlarındandır?
A) Bujilerin yeni olması
B) Yakıt borularının uzun olması
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
A) Ateşleme bujisinin ömrü uzun olur.
B) Yağın ömrü uzun olur.
C) Motor performansı bir miktar düşer.
D) Egzoz emisyonları açısından daha çevrecidir.
34-Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden
kaynaklanan kusurdur?
42-Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçlar,
kapalı park alanlarına park edilemez?
A) Aşırı hız yapılması
B) Frenlerin ayarsız olması
C) Lastiklerin havasının az olması
D) Rölanti ayarının bozuk olması
A) LPG
B) Motorin
C) Benzin
D) Gaz yağı
35-Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden
kaynaklanan kusurdur?
43-Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi
kullanılır?
A) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
B) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
C) Rölanti ayarının bozulması
D) Frenlerin ayarsız olması
A) Motorin
B) Benzin
C) Gaz yağı
D) Alkol
36-Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan
kaynaklanan kusurdur?
44-Dört zamanlı dizel motorunda emme zamanında
silindirlere hangisi emilir?
A) Lastiklerin havasının az olması
B) Aşırı hız yapılması
C) Ani duruş ve kalkış yapılması
D) Uygun viteste gidilmemesi
A) Karışım
B) Motorin
C) Benzin
D) Hava
37-Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan
kaynaklanan kusurdur?
45-Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin
görevi nedir?
A) Düşük kalitede yakıt kullanılması
B) Aşırı hız yapılması
C) Ani duruş ve kalkış yapılması
D) Fren balatalarının ayarsız ve sıkı olması
A) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
B) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
C) Motora giren havayı temizlemek
D) Ateşleme yapmak
38-Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
46-Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını
aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A) Aşırı hız yapılması
B) Debriyajın kaçırması
C) Ani duruş ve kalkış yapılması
D) Düşük kalitede yakıt kullanılması
A) Antifriz
B) Termostat
C) Kızdırma bujisi
D) Hava filtresi
39-LPG hangi tip motorda kullanılır?
47-Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan
önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin
sönmesi beklenmelidir?
A) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda
B) Enjektör ile ateşlemeli motorlarda
C) Dizel motorlarda
D) Bujiyle ateşlemeli motorlarda
40-Aşağıdakilerden hangisi LPG’ li motorların
üstünlüklerindendir?
A) Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
B) Ek yapım maliyeti getirir.
C) Bagaj hacmini küçültür.
D) Motor performansını bir miktar düşürür.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Yağ lambasının
B) Kızdırma bujisi lambasının
C) El freni lambasının
D) Şarj lambasının
48-Dizel motorda aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta
olduğunu bildirir?
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
8
49-Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk
havalarda geç çalışmasına neden olur?
57-Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor
olması aracın benzininin bitmekte olduğunu
gösterir?
A) Enjeksiyon basıncının yüksek olması
B) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
C) Hararet müşürünün arızalı olması
D) Isıtma bujisinin arızalı olması
50-Dizel motorlu araç çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Soğutma suyu bitmiştir.
B) Fren hidroliği bitmiştir.
C) Rot ayarı bozuktur.
D) Yakıt sisteminde hava vardır.
58-Yakıt göstergesindeki kırmızı ışık yanınca ne olur?
51-Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt
sisteminin hava yapmasına sebep olur?
A) Motor stop eder.
B) 30 – 50 km daha yol gider.
C) 100 km daha yol gider.
D) Motor şarj etmez.
A) Hava filtresinin tıkalı olması
B) Yağ filtresinin tıkalı olması
C) Yakıt deposundaki yakıtın tamamen bitmesi
D) Yakıt filtresinin tıkalı olması
59-Aşağıdakilerden hangisi, yakıt sisteminde yapılması
gereken kontrollerden birisidir?
52-Dizel motorlarda yakıt filtresi değiştirildiği zaman
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Su seviyesi kontrolü
B) Yağ seviyesi kontrolü
C) Yakıt seviyesi kontrolü
D) Hidrolik seviyesi kontrolü
A) Sistemin havası alınır.
B) Sistem yağlanır.
C) Sistem benzinle doldurulur.
D) Sistem yağla doldurulur.
60-Aracın fazla yakıt yakmasının sebeplerinden
biri aşağıdakilerden hangisidir?
53-Dizel motorların yakıt deposunda biriken su ne
zaman tahliye edilir?
A) Şaftın kaçırması
B) Vites kutusunun kaçırması
C) Diferansiyelin kaçırması
D) Kavramanın kaçırması
A) Günlük bakımında
B) Haftada bir
C) Ayda bir
D) 3 ayda bir
61-Araçta fazla yakıt sarfiyatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
54-Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını
açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın
sönmesi gerekir?
A) Frenlerin sıkı olması
B) Frenlerin gevşek olması
C) Frenlerin yağlı olması
D) Frenlerin normal olması
A) Yağ lambasının
B) Şarj lambasının
C) Enjeksiyon sistem uyarı lambasının
D) Enjeksiyon sistem yağ lambasının
55-Aşağıdakilerden hangisi aracın belli bir mesafe
gidebileceği kadar yakıtın bulundurulmasına yarar?
A) Yakıt deposu
B) Bagaj
C) Karter
D) Torpido
56-Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki
gösterge, sürücüye neyi bildirir?
A) Motor yağ basıncını
B) Fren hidrolik seviyesini
C) Depodaki yakıt miktarını
D) Motor soğutma suyu sıcaklığını
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
9
01-Motorda, çalışan parçaların temizliğini hangi sistem
sağlar?
10-Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan
motora ne konur?
A) Yakıt sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Yağlama sistemi
A) Antifiriz
B) Motor yağı
C) Fren hidroliği
D) Motor soğutma suyu
02-Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
11-Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde
kullanılır?
A) Ateşleme sistemi
B) Marş sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Şarj sistemi
A) Vites kutusu yağının
B) Motor yağının
C) Diferansiyel yağının
D) Direksiyon kutusu yağının
03-Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B) Motorda çalışan parçaların hareketini kolaylaştırmak
C) Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D) Motorun erken ısınmasını sağlamak
04-Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Motorun erken ısınmasını sağlamak
B) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C) Yakıt - hava karışımını ayarlamak
D) Tekerleğe gelen yükü azaltmak
12-Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı
yapılmadığında motorda yeterli miktarda
yağlama gerçekleşmez?
A) Yağ filtresi
B) Hava filtresi
C) Yakıt filtresi
D) Polen filtresi
13-Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde
yapılması gereken kontrollerden birisidir?
05-Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B) Motorun soğutulmasına yardımcı olmak
C) Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D) Motorun erken ısınmasını sağlamak
A) Su seviyesi kontrolü
B) Hava filtresi kontrolü
C) Yağ seviyesi kontrolü
D) Hidrolik seviyesi kontrolü
14-Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde
yapılan kontrollerden biri değildir?
06-Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini
kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan
ısınının etkisiyle motor parçaları birbiri ile kaynaşır ve
sıkışır?
A) Yağ rengi kontrolü
B) Yağ kaça kontrolü
C) Hava filtresi kontrolü
D) Yağ seviyesi kontrolü
A) Antifriz
B) Motor yağı
C) Fren hidroliği
D) Akü elektroliti
15-Motor yağ seviyesinin tavsiye edilen değerden az
veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden
olur?
A) El freninin daha iyi tutmasına
B) Motor parçalarının zarar görmesine
C) Egzoz susturucunun delinmesine
D) Lastik hava basınçlarının düşmesine
07-Hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A) Distribütör
B) Karbüratör
C) Karter
D) Alternatör
16-Karterde yağın kalmadığı ilk önce aracın hangi
göstergesinden anlaşılır?
08-Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?
A) Soğutma suyunu depolamak
B) Motor yağını depolamak
C) Ateşleme yapmak
D) Motora ilk hareketi vermek
09-Motora yağ nereden konulur?
A) Karter tapasından
B) Radyatör kapağından
C) Yağ çubuğu deliğinden
D) Supap (Külbütör) kapağından
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Şarj göstergesinden
B) Yağ göstergesinden
C) Yakıt göstergesinden
D) Hız göstergesinden
17-Motor çalışırken yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa
arıza aşağıdakilerin hangisi olabilir?
A) Radyatörde su yoktur.
B) Karterde yağ kalmamıştır.
C) Depoda yakıt kalmamıştır.
D) Karbüratöre yakıt gelmiyordur.
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
10
18-Aracın gösterge panelinde, yağlama sisteminin çalışmadığını gösteren ikaz ışığı şekli hangisidir?
24-Araçta, motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Kontak anahtarını kapatmadan motor çalışır
durumda kontrol edilir.
B) Kontak anahtarı kapatılıp 4-5 dakika beklenir
ve kontrol edilir.
C) Motor yüksek hızda çalışırken kontrol edilir.
D) Motor rölantide çalışırken kontrol edilir.
25-Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilir?
19-Sürüş sırasında aracın gösterge panelindeki şekildeki
ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Aracın ön tarafının kalkık olmasına
B) Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C) Aracın düz zeminde olmasına
D) Aracın yan tarafına eğik olmasına
26-Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol
etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya
ne ad verilir?
A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğu
B) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D) Fren hidrolik seviyesinin çok olduğu
20-Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor
çalıştırılırsa ne olur?
A) Yağdanlık
B) Yağ filtresi
C) Yağ çubuğu
D) Yağ pompası
27-Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motor çok soğur.
B) Motor yakıtına yağ karışır.
C) Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D) Motor suyuna yağ karışır.
21-Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir
anormallik görüldüğünde ne yapılır?
A) Karterdeki antifriz seviyesini gösterir.
B) Karterdeki hidrolik seviyesini gösterir.
C) Karterdeki motor yağı seviyesini gösterir.
D) Karterdeki asit seviyesini gösterir.
28-Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi, yağ
çubuğunun neresinde olmalıdır?
A) Motor devri yükseltilir.
B) Motor devri düşürülür.
C) Motor rölantide çalıştırılır.
D) Motor hemen durdurulur.
22-Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama
sistemi ilgili şekildeki gibi bir arıza sistemi görülüyor ise,
öncelikle yapılması gereken nedir?
A) İki çizgisi arasında
B) Alt çizgide
C) Üst çizgide
D) Alt çizgiden aşağıda
29-Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde
açıldığında yağ göstergesi yanmıyorsa arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Yağ lambasının ampulünde
B) Yağ pompasında
C) Yağ filtresinde
D) Yağ süzgecinde
30-Egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi nedir?
A) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
B) Hava filtresi değiştirilmelidir.
C) Motor rölantide çalıştırılmalıdır.
D) Motor hemen durdurulmalıdır.
23-Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki ikaz
ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına
uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Motor yağında su vardır.
B) Motor yağ yakıyordur.
C) Yakıtta su vardır.
D) Fazla yakıt vardır.
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
11
01-Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A) Motorine depoluk eder.
B) Yağlama yağına depoluk eder.
C) Benzine depoluk eder.
D) Soğutma suyuna depoluk eder.
A) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B) Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C) Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
D) Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
02-Motorun verimli çalışabileceği sıcaklığı ayarlayan
sistem hangisidir?
03-Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek
şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?
11-Radyatör takviye (ilâve) su kabında su hangi
seviyede olmalıdır?
A) Kaptaki işaretin üst kısmında
B) Kaptaki işaretin alt kısmında
C) Kabın kapak seviyesinde
D) Kaptaki işaretli yerde
A) Soğutma sistemi
B) Aydınlatma sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Göstergeler sistemi
04-Motorun sıcaklığını çalışma sahası içinde tutarak
piston, silindir, silindir kapağı gibi parçalarda
malzeme zararları oluşmasını önleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Göstergeler sistemi
D) Soğutma sistemi
12-Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A) Ortasında
B) Hizasında
C) Altında
D) Üzerinde
13-Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
05-Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve
motor yağının aşırı ısınmasını önler?
A) Göstergeler sistemi
B) Aydınlatma sistemi
C) Soğutma sistemi
D) Ateşleme sistemi
A) Motor sıcaklığının artmasına
B) Motor silindir kapağının çatlamasına
C) Motorun stop etmesine
D) Motorun çekiş gücünün artmasına
14-Radyatör kapağı arızalı ise ne olur?
06-Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A) Su ve yağ soğutmalı
B) Su ve hava soğutmalı
C) Yağ ve motorin soğutmalı
D) Hava ve benzin soğutmalı
C) Radyatör
A) Motor hararet yapar.
B) Motor yağ yakar.
C) Motor soğuk çalışır.
D) Motor çalışmaz.
15-Çok sıcak radyatörün, kapağı nasıl açılır?
07-Su soğutmalı motorlarda, soğutma sisteminin
parçası aşağıdakilerden hangisidir?
B) Karbüratör
10-Radyatördeki su azaldığında, su nereye ilave
edilir?
A) Takviye su kabına
B) Takviye yakıt kabına
C) Takviye hidrolik kabına
D) Takviye yağ kabına
A) Ateşleme sistemi
B) Şarj sistemi
C) Soğutma sistemi
D) Yakıt sistemi
A) Karter
09-Radyatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
D) Külbütör
08-Şekilde soru işareti işareti ile gösterilen motor
soğutma sistemi parçasının adı nedir?
A) Radyatörün hava basıncı alındıktan sonra kapak
açılır.
B) Radyatörün kapağı hızla açılır.
C) Radyatör kapağı hava basıncı alınmadan açılır.
D) Radyatör kapağı, motor yüksek devirde
çalışırken açılır.
16-Radyatör hortumlarında çatlak varsa ne yapılır?
A) Yapıştırılır.
B) Değiştirilir.
C) Bantlanır.
D) İple sarılır.
A) Kompresör
B) Radyatör
C) Alternatör
D) Vantilatör
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
12
17-Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A) Asit
B) Saf su
C) Yağ
25-Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan
hangisi meydana gelir?
D) Antifriz
18-Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Karbüratör görevini yapmaz.
B) Supaplar görevini yapmaz.
C) Devir daim (su) pompası görevini yapmaz.
D) Kam (Eksantrik) mili görevini yapmaz.
A) Hidrolik yağ
B) Antifriz
C) Benzin
D) Motorin
26-Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden
yükselmesine sebep olur?
19-“Motorda soğutma sisteminde kullanılan su, sıfır
derecenin altındaki hava şartlarında donarak motor
da çatlamalara ve hasara sebep olabilir.’’
A) Vantilatör kayışının kopması
B) Vantilatör kayışının gergin olması
C) Distribütörün arızalanması
D) Bujilerin arızalanması
Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma
suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
27-Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan
hangisi meydana gelir?
A) Antifriz
B) Motor yağı
C) Fren hidroliği
D) Akü elektroliti
A) Motor hararet yapar.
B) Motor suyu soğur.
C) Motor suyuna yağ karışır.
D) Motor hemen durur.
20-“Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz,
donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği
yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu
da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.’’
28-Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet
yapmasına neden olabilir?
Buna göre antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir?
29-Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde
yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A) Her türlü iklim şartlarında
B) Sadece sıcak yaz aylarında
C) Sadece zorlu kış koşullarında
D) Donma gerçekleştikten sonra
21-Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için
ne konur?
22-Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici
antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A) Motorun çok yüksek devirde çalıştırılması
B) Vantilatör kayışının çok gergin olması
C) Distribütör kapağının bozuk olması
D) Motorun uygun vites ve devirde kullanılmaması
31-Aşağıdakilerden hangisi motor harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Motor yağı
B) Fren hidroliği
C) Akü elektroliti
D) Motor soğutma suyu
23-Motorların soğutma sistemlerinde aşağıdakilerden
hangisi kullanılmaz?
B) Hava
A) Su seviyesi kontrolü
B) Yağ seviyesi kontrolü
C) Hidrolik seviyesi kontrolü
D) Elektrolit seviyesi kontrolü
30-Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motor yağı
B) Fren hidroliği
C) Akü elektroliti
D) Cam suyu antifrizi
A) Asitli su
A) Motor suyunun eksilmesi
B) Akünün tam şarj yapılması
C) Fren hidroliğinin az olması
D) Araç deposundaki yakıtın az olması
C) Antifriz
D) Su
A) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması
B) Motor üzerine su dökülmesi
C) Motor stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
32-Aşağıdakilerden hangisi motor harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
24-Vantilatör kayışı hangi parçaya hareket verir?
A) Su pompasına
B) Krank miline
C) Kam miline
D) Yağ pompasına
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Motorun üzerine su dökülmesi
B) Klimanın, çalışıyorsa kapatılması
C) Motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
D) Motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
13
33-Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su
eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Soğutma fanı sökülür.
B) Motorun soğuması beklenir.
C) Vantilatör kayışı gevşetilir.
D) Radyatör sıcaklığının artması beklenir.
34-Su kaynatmış motora, konulacak su nasıl olmalıdır?
A) Ilık
B) Alkollü
C) Asitli
D) Soğuk
35-Motor soğutma suyunun sıcaklığını sürücüye
bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj göstergesi
B) Yakıt göstergesi
C) Hararet göstergesi
D) Fren hidroliği göstergesi
36-Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki
gösterge sürücüye neyi bildirir?
A) Radyatördeki su seviyesini
B) Soğutma suyu sıcaklığını
C) Depodaki yakıt miktarını
D) Karterde ki yağ miktarını
37-Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan
şekildeki ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Şarj sisteminin çalışmadığını
B) Yağ basıncının çok düştüğünü
C) Lastikte basınç kaybı olduğunu
D) Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
38-Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki
ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik
kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini
belirtir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
14
01-Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını
karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
08-Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine
hareket iletir?
A) Marş sistemi
B) Şarj sistemi
C) Yakıt sistemi
D) Soğutma sistemi
A) Alternatöre
B) Marş motoruna
C) Yağ pompasına
D) Silecek motoruna
02-Akümülatörü şarj eden (dolduran) parça aşağıdakilerden hangisidir?
09-Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi
göstergeden anlaşılır?
A) Marş motoru
B) Distribütör
C) Endüksiyon bobini
D) Alternatör
A) Şarj göstergesinden
B) Yakıt göstergesinden
C) Hararet göstergesinden
D) Yağ göstergesinden
03-Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden
hangisinin sönmesi gerekir?
10-Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) El fren lambasının
B) Park lambasının
C) Sinyal lambasının
D) Şarj lambasının
A) Endüksiyon bobini arızalıdır.
B) Vantilatör kayışı gevşektir.
C) Marş motoru arızalıdır.
D) Akünün suyu fazladır.
04-Motor çalışırken, aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
05-Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan
şekildeki göstergenin yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Alternatörün şarj etmediğini
B) Emniyet kemerinin takılmadığını
C) Motor yağ basıncının düştüğünü
D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini
06-Aracın gösterge panelinde şekilde görülen akü
şarj ikaz ışığı yandığı hâlde, araç sürülmeye devam
edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Akünün boşalması
B) Motorun ısınması
C) Lastiklerin aşınması
D) Fren balatalarının bitmesi
07-Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik
kurallarına uymak şartı ile derhal durulması gerektiğini
belirtir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
15
01-Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
10-Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş
yapılırsa hangisinin olması beklenir?
A) Şarj sistemi
B) Marş sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Soğutma sistemi
A) Alternatör yanar
B) Far ampullerinin patlar
C) Endüksiyon bobini yanar
D) Akümülatör boşalır
02-Aşağıdakilerden hangisi marş sisteminin parçasıdır?
11-Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş
yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü
kısaltır?
A) Marş motoru
B) Alternatör
C) Karbüratör
D) Distribütör
03-Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik
verir?
A) Alternatörün
B) Far ampulünün
C) Marş motorunun
D) Endüksiyon bobininin
12-Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
A) Akü
B) Distribütör
C) Buji
D) Endüksiyon bobini
04-Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda
elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik
ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A) Akü
B) Marş motoru
C) Silecek motoru
D) Otomatik klima
A) Motor daha hızlı döner
B) Marş dişlisi zarar görür
C) Motor daha yavaş döner
D) Motor daha iyi yağlama yapar
13-Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağlamayı sağlamak
B) Diferansiyeli çalıştırmak
C) Vites kutusunu çalıştırmak
D) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
05-Aşağıdakilerden hangisi akümülatörün görevidir?
A) Yüksek voltaj üretmek
B) Karbüratöre benzin vermek
C) Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D) Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak
06-Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?
14-Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında
önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C) Şarj kablosunu
D) Marş kablosunu
15-Akünün (+) kutup başı (-) kutup başına göre
nasıldır?
A) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B) Motora ilk hareketi vermek
C) Araca ilk hareketi vermek
D) Aküyü şarj etmek
07-Şekilde (?) ile gösterilen ve motorun çalışması
için ilk hareketi veren parça hangisidir?
A) Uzun
B) Kısa
C) Daha kalın
D) Daha ince
16-Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa ne
yanar?
A) Marş motoru
B) Şarj dinamosu
C) Alternatör
D) Distribütör
A) Su pompası
B) Diferansiyel dişlileri
C) Alternatör diyotları
D) Şanzıman dişlileri
08-Kontak anahtarının görevi nedir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Elektrik devresini açıp kapatmak
C) Bujilere giden akımı yükseltmek
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
17-Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
09-Kontak anahtarını açtıktan sonra marşa basma
süresi kaç saniye olmalıdır?
A) Alternatörün kablosu çıkarılır.
B) Akünün kutup başları çıkarılır.
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
A) 10 – 15
B) 20 – 60
C) 60 – 80
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
D) 80 – 90
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
16
18-Seyir halindeki araçtan yanık kablo kokusu
alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.
B) Önemsenmez devam edilir.
C) Lastiklerin havası kontrol edilir.
D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantıları sökülür.
19-Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü
şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk
hangisidir?
A) Sarı
B) Yeşil
C) Siyah
D) Kırmızı
20-Aküsü boş bir araca, bir başka aracın aküsü
kablolarla bağlanarak marş yapılması işlemine
ne denir?
27-Akümülatörün elektrolit seviyesini tam olarak
ayarlayabilmek için aşağıdaki düzeylerden hangisine kadar saf su konur?
A) Akümülatörün tamamına
B) Plakaların 1 cm altına
C) Plakaların 1 cm üzerine
D) Plakaların ortasına
28-Akü içerisindeki elektrolit, plâkaların neresinde
olmalıdır?
A) Hizasında
B) Altında
C) Ortasında
D) Üzerinde
29-Akünün bakımında hangisine dikkat edilir?
A) Deşarj
B) Şarj
C) Takviye
D) Bakım
21-Akümülatör başka akümülatörle takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A) Yağ seviyesine
B) Antifriz seviyesine
C) Elektrolit seviyesine
D) Hidrolik yağ seviyesine
A) Artı kutup, artı kutupla, Eksi kutup eksi kutupla
B) Eksi kutup, artı kutupla, Artı kutup eksi kutupla
C) Artı kutup başı ile
D) Eksi kutup başı ile
30-Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave
edilir?
A) Asit
22-Göstergeleri dijital olan araca, aşağıdakilerden
hangisi yapılmaz?
A) Rot ayarı
B) Balans ayarı
C) Akü takviyesi
D) Vantilatör kayışının kontrolü
23-Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
B) Alkol
C) Saf su
D) Antifriz
31-Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni
para dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi
meydana gelir?
A) Akünün ömrü artar.
B) Akü daha iyi şarj olur.
C) Akünün su kaybı azalır.
D) Akü kısa devre olur patlar.
32-Aşağıdakilerden hangisi akümülatörün kendiliğin
den boşalmasına neden olur?
A) Akümülatörün içerisine saf su konur.
B) Akümülatörün içerisine antifriz konur.
C) Akümülatör tam şarj ettirilir.
D) Akümülatör yarım şarj ettirilir.
A) Üst kısmında pisliklerin birikmesi
B) Kutup başlarının gevşek olması
C) Kutup başlarının oksitlenmesi
D) Kutup başlarının sıkı olması
24-Akünün bakımında neye dikkat edilir?
A) Plakaların temiz olup olmadığına
B) Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine
C) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
D) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
25-Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden
hangisi yapılır?
33-“Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkartılırken
ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temastan
kaçınılması gerekir.”
Buna rağmen sülfürik asit göze ve cilde herhangi bir
biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A) Bol su ile yıkanmalı
B) Yara merhemi sürülmeli
C) Kuru sargı bezi ile kapatılmalı
D) Sülfürik asit sulandırıp sürülmeli
A) Suyu boşaltılıp yağlanır.
B) Antifriz doldurulur.
C) Plakaları temizlenir.
D) Kutup başlarının oksitleri temizlenir.
26-Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Akünün tamamı saf su ile doldurulmalıdır.
B) Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ilâve edilmelidir.
C) Plakaların ortasına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
D) Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
17
1-Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sistemi parçasıdır?
11-Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
A) Vantilatör
A) 100
B) Sigorta
D) Alternatör
C) Buji
2-Aşağıdakilerden hangisi araçta, alıcıları ve tesisatı
kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur?
A) Platin
C) Enjektör
B) Sigorta
D) Akümülatör
3-Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan
devre elemanı hangisidir?
A) Soket
B) Ampul
C) Sigorta
B) 150
C) 200
D) 250
12-Aracın uzun farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?
A) Mavi
B) Sarı
C) Kırmızı
D) Siyah
13-Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun huzme far
anahtarının açık olduğunu bildirir?
D) Buji
4-Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki
sigortanın görevidir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Bujilere giden akımı yükseltmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
5-Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu
zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru
C) Sigorta kutusu
B) Far anahtarı
D) Yakıt göstergesi
14-Farların bakımında aşağıdakilerden hangisi
yapılır?
A) Far ampulleri daha güçlü ampullerle değiştirilir.
B) Far ampulleri hidrolik yağ ile temizlenir.
C) Far ayarı yapılır.
D) Far ampulleri yağlanır.
6-Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun
farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
15-Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi
yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A) Sigortanın atmış olması
B) Fren hidroliğinin eksilmesi
C) Yakıt göstergesinin arızalanması
D) Akü kutup başlarının oksitlenmesi
A) Rot ayarı
B) Far ayarı
C) Supap ayarı
D) Rölanti ayarı
7-Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
16-Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Daha büyük
C) Aynı
A) Akümülatör boşalmıştır.
B) Marş kablo bağlantıları gevşektir.
C) Akümülatör kablo bağlantıları gevşektir.
D) Far kablo bağlantıları gevşektir.
B) Daha küçük
D) Önemli değildir
8-Araçta, kısa farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A) 50
B) 45
C) 35
D) 25
17-Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer
sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
9-Aracın kısa farları yakıldığında gösterge panelinde
hangi renk lamba yanar?
A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Siyah
10-Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa huzmeli farların
açık olduğunu bildirir?
A) Aracın sola döneceğini
B) Aracın sağa döneceğini
C) Araçta frenleme yapıldığını
D) Aracın geri gitmekte olduğunu
18-Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri
yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Fren hidroliği fazladır.
B) Fren sisteminde hava vardır.
C) Fren balataları yağlanmıştır
D) Yanmayan lambanın ampulü arızalanmıştır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
18
19-Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası
esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla kullanılır?
26- Aracın gösterge panelinde hangisinin sürekli yanıp
sönmesi, acil uyarı ışıkları (dörtlü ikaz) lambalarının
açık olduğunu bildirir?
A) Sis lambaları
B) Park lambaları
C) Geri vites lambaları
D) Sinyal lambaları
20-Trafikte bulunan sürücülerin diğer sürücüleri
uyarmak için yanmakta olan şekildeki geri vites
lambalarının rengi hangisidir?
27-Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıkların
dan hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş
sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu gösterir?
A) Kırmızı
B) Beyaz
C) Mavi
D) Sarı
21-Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük
yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flaşör arızalıdır.
B) Lamba bağlantısında paslanma vardır.
C) Geri vites müşiri arızalıdır.
D) Akü gerilimi düşüktür.
28-Aracın sinyal lambalarından biri yanmıyorsa
sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
22-Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola
dönüşünde etrafındaki diğer araçları ikaz etmek
amacıyla kullanılır?
29-Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal
uyarı lâmbası çok sık yanıp sönüyorsa arıza
aşağıdakiler den hangisindedir?
A) Sis lambaları
B) Park lambaları
C) Geri vites lambalar
D) Sinyal lambaları
23-Flaşörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
B) Geri vites lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
C) Sinyal lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
D) Park lambalarının yanıp sönmesini sağlar.
24-Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında
durma veya mecburi park etme durumunda
kullanılır?
A) Sis lambaları
B) Park lambaları
C) İç aydınlatma lambaları
D) Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
A) Endüksiyon bobini arızalıdır.
B) Alternatör arızalıdır.
C) Kablo bağlantısı gevşemiştir.
D) Konjektör arızalıdır.
A) Sinyal lâmbalarından biri yanmıyordur.
B) Fren lâmbalarından biri yanmıyordur.
C) Far lâmbalarından biri yanmıyordur.
D) Akü arızalıdır.
30-Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park
halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisi olması
beklenir?
A) Akünün boşalması
B) Benzinin bitmesi
C) Fren balatalarının aşınması
D) Lastik hava basıncının düşmesi
31-Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve
durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla
yanar?
25- Hangisi ikaz ışığı dörtlü flaşöre aittir?
A) Sis lambaları
C) Fren lambaları
B) Park lambaları
D) İç aydınlatma lambaları
32- Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor
olması park lambaların açık olduğunu bildirir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
19
01-
I-Aracın hızını düşürmek
II-Aracın durma mesafesini artırmak
III-Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
09-Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak
B) Aracın emniyetli olarak hızını artırmak
C) Duran araca ilk hareketi vermek
D) Duran aracı sabitlemek
Yukarıdakilerden hangileri fren sisteminin
görevlerindendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
02-Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A) Vitesi boşa almak
B) Debriyaj pedalına basmak
C) Fren pedalına basmak
D) El frenini çekmek
A) Duran aracı sabitlemek
B) Aracın hızını düşürmek
C) Aracın durma mesafesini artırmak
D) Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
03-Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?
11-El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi
olur?
A) Kampana aşınır.
B) Fren sistemi hava yapar.
C) El freni tutmaz.
D) Fren pedal boşluğu artar.
A) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur.
B) Arka tekerlekler durur.
C) Ön tekerlekler durur.
D) Ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur
04-Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?
A) Motor yağı
C) Hidrolik yağı
10-Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden
hangisini yapmak gerekir?
12-Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor
olması el freninin çekili olduğunu gösterir?
B) Dişli yağı
D) Gres yağı
05- Araç seyir halindeyken gösterge panelinde
hangisi yanarsa, fren sisteminde hidrolik seviye
düşüşü veya arıza olduğu bilinir?
13-ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlar.
B) Frenlemede duruş mesafesini uzatır.
C) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
D) Kalkışta patinajı önler.
06-Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol
edilir?
14-“ABS fren sistemi, tekerleklerin frenleme sırasında
kilitlenmesini önler.’’
A) Haftalık
C) Aylık
Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında
aşağıdakilerden hangilerini azaltır?
B) Günlük
D) Altı aylık
07-Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Diferansiyel arızalıdır.
B) Hidrolik kalmamıştır.
C) Akslar arızalıdır.
D) Kavrama kaçırıyordur.
A) I – II
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III
15-Motor (kompresyon) freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
08-Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması,
aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından
kaynaklanır?
A) Fren ayarının
B) Supap ayarının
C) Diferansiyel ayarının
D) Vites kutusu ayarının
I - Aracın yol üzerinde kaymasını
II - Trafik kazası riskini
III- Direksiyon hâkimiyetini
A) Taşıtı hızlandırır.
B) Taşıtı yavaşlatır.
C) Araç bir tarafa çeker.
D) Frenleme çok zayıflar.
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
20
1-Aşağıdakilerden hangisi ön düzen sisteminin bir
elemanıdır?
A) Diferansiyel kutusu
B) Rot ve rot başları
C) Vites kutusu
D) Şaft (kardan mili)
9-Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye
daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı
veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrolik fren
B) Hava yastığı
C) Hidrolik direksiyon
D) Otomatik hız kontrol
2-Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
A) Aracı yavaş kullanmak için
B) Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
C) Lastik hava basıncını uygun değerde tutmak için
D) Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın
düzgün istikamet takibi için
3-Aşağıdakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz
lastik aşıntısına sebep olur?
10-Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine
alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem hangisidir?
A) Şarj
B) Soğutma
C) Süspansiyon
D) Marş
11-Şekilde soru işareti ile gösterilen yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere
tasarlanmış sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rot ayarının bozuk olması
B) Buji ayarının bozuk olması
C) Avans ayarının bozuk olması
D) Rölanti ayarının bozuk olması
4-Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk
olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
B) Arka lastiklerin ortadan aşınması
C) Direksiyon kovanının eğilmesi
D) Direksiyon milinin eğilmesi
A) Şaft
B) Soğutma
C) Direksiyon
D) Süspansiyon
12-Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin
görevlerindendir?
5-Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerlerin
etkilerindendir?
A) Direksiyonun hafiflemesi
B) Direksiyonda ve araçta titreşim
C) Direksiyon zorluğu
D) Virajlarda savrulma artış
A) Sürüş konforunu azaltmak.
B) Aracı yavaşlatmak ve durdurmak.
C) Aracı istenilen istikamete yönlendirmek.
D) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek.
6-Düz yolda belli bir hızdan sonra direksiyonda
titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?
A) Eksantrik milinde balanssızlık vardır .
B) Lastiklerde balanssızlık vardır.
C) Alternatörde balanssızlık vardır.
D) Pistonlarda balanssızlık vardır.
7-Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin
araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A) Motorun hararet yapması
B) Motor yağına su karışması
C) Manifoldlarda kaçakların oluşması
D) Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
8-Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk
eder?
A) Direksiyon simidi
B) Amortisör
C) Fren balatası
D) Manifold
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
21
01-Hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en
aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
09-Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki
gösterge sürücüye neyi bildirir?
A) Park sensörü
B) Polen filtresi
C) Açılabilir tavan
D) Aktif gergili emniyet kemeri
A) Aracın hızını
B) Yakıt miktarını
C) Motor sıcaklığını
D) Motor devir sayısını
02-Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm veya
yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen
sistemlerdendir?
10-Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Camın patlamasını önlemek
B) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
C) Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
D) Cam yapışkanının cama tutunmasını sağlamak
A) Alaşımlı jant
B) Hava yastığı
C) Açılabilir tavan
D) Elektrikli koltuk
03-Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek
sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan
pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
11-Aracın gösterge panelindeki aşağıdaki ikaz
ışıklarının hangisinin yanıyor olması arka cam
resistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A) ABS fren
B) Hafızalı koltuk
C) Otomatik hız kontrol
D) Hava yastığı (Airbag)
04-Hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak
amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?
A) Katlanabilir direksiyon
B) Enerji yutan tamponlar
C) Açılabilir tavan
D) Hava yastıkları
12-Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar
aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
05-Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren
ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne
ad verilir?
A) Rölantide gidilmesi
B) Fazla sürat yapılması
C) Sürekli ani fren yapılması
D) Fazla süratten kaçınılması
A) Kabin
B) Başlık
C) Gösterge paneli
D) Sigorta tablası
13-Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
06-Aşağıdakilerden hangisi aracın hızını sürücüye
bildirir?
A) Zaman saati
B) El freni göstergesi
C) Enjeksiyon uyarı lambası
D) Kilometre göstergesi
14-Aracın gelecekteki performansı için motorun
alıştırılması (rodaj) süresince hangisi yapılmalıdır?
07-Aracın hızını sürücüye bildiren şekildeki göstergenin
adı nedir?
A) Zaman saati
B) El freni göstergesi
C) Kilometre göstergesi
D) Enjeksiyon uyarı lâmbası
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
B) Sürekli sert ve ani fren yapılması
C) Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
D) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı
15-
08-Motor devrini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emniyet kemeri göstergesi
B) Motor devir göstergesi
C) Kilometre göstergesi
D) Günlük kilometre sayacı
A) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
B) Motoru yüksek devirde çalıştırmak
C) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
D) Motoru tam yükte çalıştırmak
I-Tam gazdan kaçınmak
II-Ani hızlanmalardan kaçınmak
III-Ağır yüklerden veya aşırı yokuştan kaçınmak
Motoru alıştırma periyodu olarak tanınan rodaj
döneminde yukarıdakilerden hangilerine dikkat
edilmelidir?
A) Yalnız I
363 97 43 - 363 96 53
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
www.atakansurucukursu.com
22
16-
I-Tam gazdan kaçınmak
II-Ani hızlanmalardan kaçınmak
III-Aynı viteste uzun zaman gitmekten kaçınmak
23-Kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda
aracın aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilmelidir?
A) Aks
Motoru alıştırma periyodu olarak tanınan rodaj
döneminde yukarıdakilerden hangilerine dikkat
edilmelidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III
17-Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde
yapılan işleme ne denir?
D) Buji
24-Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen
en önemli faktördür?
A) Alaşımlı jant
B) Motor yağı kalitesi
C) Doğru yapılmış far ayarı
D) Delinmiş egzoz susturucu
A) Tam şarjlı akü
B) Uzun yakıt boruları
C) Antifrizli soğutma suyu
D) Eski ve aşınmış lastikler
18- I-Yol durumu
II-Hava koşulları
III-Kişisel kullanım farkları
26Yukarıdakilerden hangileri bir aracın periyodik
bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek
sürüş koşullarındandır?
B) I ve II
C) İstavroz
25-Araçta hangisinin kullanılması araçta kaza riskini
artırır?
A) İlk bakım
B) Yağ değişimi
C) Supap ayarı
D) Lastik bakımı
A) Yalnız I
B) Mafsal
C) II ve III
D) I, II ve III
19- Güvenli ekonomik sorunsuz bir sürüş
Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir araç yukarıda verilen kriterleri hangi durumda
gerçekleştirmesi beklenir?
A) Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B) Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
C) Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
D) Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
20-Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
21-Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi
önerilir?
A) Yalnız l
B) l – ll
C) ll – lll
D) l – ll – lll
27-“Taşıtlarda kullanılan Kararmalı Dikiz Aynaları ışık
huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır.’’
Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz kamaşmasını önlemek.
B) Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak.
C) Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek.
D) Gaza basmadan aracın sabit bir hızla gitmesini
sağlamak
A) İterek veya çekerek çalıştırmak
B) Aküyü tam şarj etmek
C) Debriyaj pedalına basarak marş yapmak
D) Hava filtresini değiştirmez.
29-Aşağıdakilerden hangisi dijital göstergeli araca
yapılmaz?
A) Motor yağının
B) Farların
C) Jantların
D) Aynaların
22-Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre
dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi
gerekir?
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına
hazırlanırken alınması gereken önlemlerdendir?
28-Aşağıdakilerden hangisi otomatik vitesli araca
yapılmaz?
A) Direksiyon simidi
B) Yağ filtresi
C) Radyatör
D) Dikiz aynaları
A) Marş dişlisinin
B) Volan dişlisinin
C) Triger kayışının
D) Endüksiyon bobininin
l - Akü kontrolü
ll - Lastik kontrolü
lll - Antifriz kontrolü
A) Yağ filtresini değiştirmek
B) Aküsünü tam şarj yaptırmak
C) Aracı iterek veya çekerek çalıştırmak
D) Debriyaj pedalına basarak marş yapmak
30-Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan
parçaların tümüne ne denir?
A) Marş sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Soğutma sistemi
D) Aktarma organları
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
23
39-Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj pedalının
üzerinde devamlı durması halinde aşağıdakilerden
hangisi olur?
31-
A) Araç daha hızlı gider
B) Lastikler aşınır
C) Vites kutusu aşınır
D) Debriyaj balatası aşınır
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın
hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden
hangisidir?
40-Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Lastikler aşınır.
B) Vites kutusu aşınır.
C) Araç daha hızlı gider.
32-Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel D) Debriyaj balatası aşınır.
yağlarının azalması sonucu olur?
41-Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi
A) Yağ sızıntılarının artması
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
C) Tekerleklere hareketin iletilememesi
A) Taşıt hareket hâlinde iken debriyaj pedalına
D) Vites değiştirmenin kolaylaşması
yarım basılıyordur.
B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.
33-Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden
C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
hangisine bakılır?
D) Debriyaj teli kopmuştur.
A) Rot
B) Diferansiyel
A) Yağına
34-
C) Motor
B) Antifrizine
D) Fren
C) Asidine D) Elektrolitine
I-Koltuğun ayarlanması
II-Aynaların ayarlanması
III-Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, araç kullanmaya başlamadan
önce yapılması gereken hazırlıklardır?
A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III
B) 1.Vites
C) 2.Vites
D) 3.Vites
36-Aracın ilk çalıştırılması esnasında, bir miktar gaz
verildikten sonra hangisine basılmasının faydası
vardır?
A) Vites koluna
B) Fren pedalına
C) Debriyaj pedalına
D) Kornaya
37-Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi
yapılır?
A) Gaz pedalına basılır.
B) El freni çekilir.
C) Debriyaj pedalına basılır.
D) Frene basılır.
38-Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi hangisidir?
A) Fren pedalına tam basılmamıştır.
B) Gaz pedalına tam basılmamıştır.
C) Jikle düğmesi çekilmemiştir.
D) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır.
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Aracın hızlı kullanılması
B) Ani ve sert kalkış yapılması
C) Aracın yavaş kullanılması
D) Park hâlinde viteste bırakılması
43-Araç geri vitese geçmiyorsa, aşağıdakilerden
hangisini yapmak gerekir?
D) I, II ve III
35-Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites
hangi konumda olmalıdır?
A) Boş
42-Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj)
balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Fren pedalına sonuna kadar basılır.
B) Gaz pedalından ayak çekilip yeniden basılır.
C) Gaz pedalına sonuna kadar basılır.
D) Debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır.
44-Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
A) Araç vitese geçmez.
B) Aracın gücü artar.
C) Aracın hızı artar.
D) Aracın freni tutmaz.
45-Birinci vitese takılmış durumdaki aracı ilk harekete
geçirmek için hangisi yapılır?
A) Fren pedalı yavaşça bırakılırken gaza basılır.
B) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken debriyaja basılır.
C) Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaza basılır.
D) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken frene basılır.
46-Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için hangisinin yapılması gerekir?
A) El freninin çekilmesi
B) Vitesin 1. vitese takılması
C) Gaz pedalına basılması
D) Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
24
47-Aşağıdakilerden hangisi hareket hâlindeki aracın
hızını azaltmak için yapılır?
A) El freninin çekilmesi
B) Debriyaj pedalına basılması
C) Fren pedalına basılması
D) Fren ve debriyaj pedalına aynı anda basılması
55- I-Basıncı
II-Diş derinliği
III-Hasarlı olup olmadığı
Aracın lastiği kontrol edilirken hangilerine dikkat
edilmelidir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
48-Hangi durumda debriyajın kullanılması uygun olmaz?
A) Aracın durdurulması anında
B) Aracın ilk harekete başlama anında
C) Aracın vitesinin değiştirilmesi sırasında
D) Aracın hızının azaltılması için frenleme anında
49-Araç hareket ettirilmek istenildiğinde harekete
geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Jikle çekilidir.
B) El freni çekilidir.
C) Motor yağı eksiktir.
D) Lastik havası fazladır.
A) Sıcaklığını
B) Havasını
C) Ebatlarını
D) Yoğunluğunu
57-Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden
hangisine neden olabilir?
A) Lastiklerin patinaj yapmasına
B) Vantilatör kayışının kopmasına
C) Lastik kenarlarının daha çabuk aşınmasına
D) Araç hızının artmasına
50-Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan yapılması uygun değildir?
A) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
B) Sol sinyal lambasının yakılması
C) Yan aynaların kontrol edilmesi
D) Ani olarak gaz verilmesi
58-Aracın lastiklerinin havası normalden az olursa
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Araçta titreme olur.
B) Krank mili bozulur.
C) Kam mili bozulur.
D) Yakıt tüketimi artar.
51-Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden
hangisine sonuna kadar basılarak, marş yapılır?
A) Debriyaj pedalına
B) Gaz pedalına
C) Fren pedalına
D) Vites koluna
59-Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.
B) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.
C) İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
D) Arka lastikler aşınmıştır.
52-“Araç hareket halindeyken, kontak kapatılmamalı
veya kontak anahtarı kontaktan çıkarılmamalıdır.’’
Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkarıldığın
da aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Sürüş kolaylaşır
B) Akü tam şarj olur
C) Direksiyon kilitlenir
D) Direksiyon daha rahat döner
60-Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından
aşınmasına yol açar?
A) Lastik hava basıncının fazla olması
B) Lastik hava basıncının düşük olması
C) Rot ayarının bozuk olması
D) Amortisörün patlak olması
61-Lastik havaları normalden fazla olursa araçta
aşağıdakilerden hangisi medyana gelir?
53-Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A) Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
B) Direksiyon ile verilen yönü izlemek
C) Frenleme performansını azaltmak
D) Titreşimleri azaltmak
56-Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar lastiğin
hangi özelliğini belirtir?
A) Krank mili bozulur.
B) Kam mili bozulur.
C) Enerji kaybı fazla olur.
D) Titremeler olur.
62-Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
54-Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A) Günde bir
B) Haftada bir
C) Altı ayda bir
D) Araca binileceği zaman
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
A) Yakıt tüketiminin artması
B) Fren hidroliğinin azalması
C) Direksiyon milinin eğilmesi
D) Sürüş konforunun azalması
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
25
63-Ön lastiklerden biri yeni, diğeri eski olan araçla fren
yapınca ne olur?
71-Yanmış bir ampul değiştirilirken aşağıdakilerden
hangisi yapılır?
A) Bir tarafa çeker.
B) Freni tutmaz.
C) Fren pedalı sertleşir.
D) Arka frenler tutmaz.
A) Aynı nitelikte ampul ile değiştirilir
B) Daha güçlü ampulle değiştirilir.
C) Voltajı düşük ampul ile değiştirir.
D) Yanmış ampulü değiştirmeye gerek yoktur.
64-Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın
bir tarafa çekmesine sebep olur?
72-Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A) Aracın hızlı sürülmesi
B) Yayların yağsız kalması
C) Yakıt deposunun dolu olması
D) Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
A) Yakıt tüketiminin azaltılması
B) Araç içi nem oranının ayarlanması
C) Hava sirkülasyonunun sağlanması
D) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
65-Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin
kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep
olur?
73-Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli
üzerinde yer almaz?
A) Kilometre saati
B) Kontak anahtarı
C) Hava yastığı ikaz ışığı
D) El freni çekili ikaz ışığı
A) Motorun yağ yakmasına
B) Motorun sarsıntılı çalışmasına
C) Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
D) Yağışlı havada kaza tehlikesinin artmasına
66-Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine
zincir takılması uygundur?
74-Araçta, belli bir kilometre veya kullanım sonucu aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A) Farların B) Jantların C) Aynaların D) Araç lastiklerinin
A) Ön lastiklerin birine
B) Arka lastiklerin birine
C) Çekici lastiklerin ikisine
D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine
75-Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor,
tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen
dış bölüme ne ad verilir?
67-Lastik değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması
durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Kavrama
76-
A) El freni çekilir.
B) Vites boşa alınır.
C) Debriyaja basılır.
D) El freni bırakılır.
68-
B) Karoseri
C) Manifold D) Süspansiyon
I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan
önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik
önlemleri alınır.
Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru
işlem sırası nasıl olmalıdır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
77-Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu"
alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Açık camlar kapatılır.
B) Önemsenmez yola devam edilir.
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
A) I-II-III-IV-V B) II-III-I-IV-V C) III-II-IV-V-I D) V-I-IV-II-III
69-Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz
konulmalıdır?
A) Aracın motorunu çalıştırabilmek için
B) Aracın hareket etmesini engellemek için
C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek için
D) Araç motorunun sarsıntısız çalışması için
70-Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A) Far
B) Korna
C) Yağ lambası
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
D) Park lambası
78- - Lastik hava basıncının düşük olması
- Araçta yapılması gereken bakım ve ayarların
ihmal edilmesi
- Tavsiye edilen lastik tip ve abatlarından başka
lastik kullanılması
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçeklemesi beklenir?
A) Çevre kirliliğinin azalması
B) Sürüş konforunun artması
C) Aracın fazla yakıt yakması
D) Trafik yoğunluğunun azalması
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
26
MOTOR BİLGİSİ
01.B
11.A
02.C
12.C
03.D
13.C
04.B
14.A
05.D
15.B
06.C
16.D
07.B
17.B
08.D
18.D
09.B
19.D
10.C
03.C
04.A
05.C
06.B
07.D
03.C
04.C
05.D
06.A
07.C
08.B
09.A
10.D
03.A
13.A
23.B
33.D
43.A
53.A
04.D
14.B
24.A
34.A
44.D
54.C
05.C
15.B
25.D
35.A
45.A
55.A
06.C
16.B
26.D
36.A
46.C
56.C
07.A
17.A
27.D
37.D
47.B
57.C
08.D
18.B
28.C
38.B
48.B
58.B
09.B
19.C
29.C
39.D
49.D
59.C
10.A
20.B
30.C
40.A
50.D
60.D
04.B
14.C
24.B
05.B
15.B
25.C
06.B
16.B
26.C
07.C
17.B
27.C
08.B
18.A
28.A
09.D
19.C
29.A
10.B
20.C
30.B
03.A
13.B
23.A
33.B
04.D
14.A
24.A
34.A
05.C
15.A
25.C
35.C
06.B
16.B
26.A
36.B
07.C
17.D
27.A
37.D
08.B
18.B
28.A
38.C
09.D
19.A
29.A
10.A
20.A
30.D
03.D
04.C
05.A
06.A
07.B
08.A
09.A
10.B
03.A
13.D
23.C
33.A
04.A
14.B
24.D
05.C
15.C
25.D
06.B
16.C
26.B
07.A
17.B
27.C
08.B
18.D
28.D
09.A
19.B
29.C
10.D
20.C
30.C
EGZOZ SİSTEMİ
01.B
02.C
ATEŞLEME SİSTEMİ:
01.A
11.D
02.B
YAKIT SİSTEMİ:
01.B
11.A
21.B
31.D
41.C
51.C
61.A
02.C
12.D
22.C
32.B
42.A
52.A
62.C
YAĞLAMA SİSTEMİ:
01.D
11.B
21.D
02.C
12.A
22.D
03.B
13.C
23.A
SOĞUTMA SİSTEMİ:
01.A
11.D
21.D
31.A
02.C
12.D
22.D
32.B
ŞARJ SİSTEMİ:
01.B
02.D
MARŞ SİSTEMİ:
01.B
11.C
21.A
31.D
02.A
12.B
22.C
32.A
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
27
FREN SİSTEMİ:
01.C
11.C
02.D
12.B
03.A
13.A
04.C
14A.
05.A
15.B
06.B
07.B
08.A
09.D
10.D
05.B
06.B
07.D
08.A
09.C
10.C
ÖN DÜZEN VE SÜSPANSİYON:
01.B
11.D
02.D
12.D
03.A
04.A
ELEKTRİK VE AYDINLATMA SİSTEMİ:
01.B
11.A
21.B
31.C
02.B
12.A
22.D
32.C
03.C
13.B
23.C
04.C
14.C
24.D
05.C
15.B
25.A
06.A
16.D
26.B
07.C
17.C
27.B
08.D
18.D
28.C
09.B
19.C
29.A
10.C
20.B
30.A
04.C
14.D
24.B
34.D
44.A
54.D
64.D
74.D
05.C
15.D
25.D
35.A
45.C
55.D
65.D
75.B
06.D
16.D
26.D
36.C
46.D
56.C
66.C
76.D
07.C
17.A
27.A
37.C
47.C
57.C
67.A
77.D
08.B
18.D
28.A
38.D
48.D
58.D
68.D
78.C
09.D
19.B
29.C
39.D
49.B
59.B
69.B
10.C
20.B
30.D
40.D
50.D
60.A
70.D
GÜNCEL SORULAR:
01.D
11.B
21.A
31.C
41.A
51.B
61.D
71.A
02.B
12.D
22.C
32.B
42.B
52.C
62.D
72.A
03.D
13.C
23.D
33.A
43.B
53.C
63.A
73.B
BAŞARILAR DİLERİZ…
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
28
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU
ARAÇ BİLGİSİ DERSİ
ÇALIŞMA SORULARI
Motor Bilgisi
Ateşleme Sistemi
Egzoz sistemi
Yakıt Sistemi
Yağlama Sistemi
Soğutma Sistemi
Şarj Sistemi
Marş Sistemi
Fren Sistemi
Ön Düzen ve Süspansiyon
Elektrik ve Aydınlatma Sistemi
Güncel Sorular
Eğitime atılan imza
Bodrum Atakan Sürücü Kursu
363 97 43 - 363 96 53
www.atakansurucukursu.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content