close

Enter

Log in using OpenID

74490-74819-74701

embedDownload
T.C. İZMİR 10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. İSTANBUL 1. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/19 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir ili Konak ilçesi 2. Karataş mahallesi Halilrufatpaşa caddesi mevkii
650 ada 15 parselde kayıtlı 71,00 m2 alanlı arsa olarak kayıtlı yerde bulunan -/1/(Bağ.Böl.No:3) mesken niteliğinde taşınmaz olup, taşınmaz Çiçek apartmanın 1. Kat 3.
Nolu dairesidir. Daire 2 oda 1 salon, mutfak, banyo WC ve balkondan ibaret toplam 71,00
m2 net alanlı olup müteahhit tarafından yapıldığı durumu aynen devam etmektedir,
sadece banyo biraz tadilat görmüştür, banyoda ayaklı lavabo, klozet, perdeli duş bölümü
bulunmaktadır. Mutfak dolapları sunta üzeri yağlı boyalı, marmara mermeri bankolu
eski 15x15 fayanslıdır. Soba ile ısıtılmaktadır. Daire tüm belediye hizmetlerinden tam
olarak istifade etmekte olup ulaşım ve taşıma imkanları çok iyidir.
Adresi: Turgutreis Mahallesi, Halil Rıfat Paşa caddesi No: 278 Konak-İZMİR
Yüzölçümü: 71,00 m2
Arsa Payı: 10/70
İmar Duru mu: "Söz konusu parsel imar planında konut bölgesinde kalmakta olup,
bitişik nizamda 5 katlı bina yapılabilir"
Kıymeti: 85.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Ka yd ınd aki Şe rhler: Tapuda eklenti bilgilerinde "sistem no 1484542 tipi kömürlük,
tanım B3 kömürlük olarak" geçmektedir
1. Satış Günü: 07/01/2015 günü 15:15 - 15:25 arası
2. Satış Günü: 03/02/2015 günü 15:15 - 15:25 arası
Satış Yeri: İZMİR ADLİYESİ D3 BLOK ZEMİN KATTA BULUNAN 24 NOLU MÜZAYEDE
ODASI
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/19 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/11/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
2014/23821 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2.
artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
03/11/2014
1. İhale Tarihi: 02/12/2014 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
2. İhale Tarihi: 17/12/2014 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
İhale Yeri: FULYA MH. PROF.BÜLENT TARCAN CAD. NO.36/100 ŞİŞLİ İSTANBUL HAZAL OTOPARKI
YENİ İSMİ OTİM OTOPARKI
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
25.000,00
1
%1 34js3786 Plakalı, 2012 Model, FORD Marka, Yakıt
Tipi Dizel, Rengi Gri, aracın anahtar ve ruhsatı
yok. ford connect 2012 model panelvan kamyonet,
yandan camlı, aracın arkasında koltuklar vardır,
muhtelif çizikler mevcut, ruhsatında 5 koltuk
yazılıdır.
1. İhale Tarihi: 02/12/2014 günü, saat 13:40 - 13:50 arası.
2. İhale Tarihi: 17/12/2014 günü, saat 13:40 - 13:50 arası.
İhale Yeri: MAVİSU OTOPARKI CENDEERE YOLU NO.25 KAĞITHANE İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2
35.000,00
1
%1 34gj8551 Plakalı, 2012 Model, FIAT Marka, Yakıt
Tipi Benzin&Lpg, Rengi Gri, kapalı kasa kamyonet
sağ ön tampon vuruk, ön cam çatlak, çizikler
mevcut doblo combi,
(İİK m.114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 74490- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2013/876
Davacı Yaşar Okur vekili tarafından davalılar Durukan Okur ve diğerleri Aleyhine açılan
Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince,
Dahili davalı Süleyman Sayılır'ın adresi tespit edilemediğinden, ilanen davetiye
çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava ve dahili dava dilekçesinin tebliğinden itibaren
2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi sunmanız, ilk itirazlarınızı bildirmeniz, aksi halde
davacının ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, daha sonra ilk
itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz HMK'nın 122, 126, 127, 128, 131 maddeleri gereğince ihtar
olunur. Ayrıca duruşmanın atılı olduğu 25/11/2014 günü saat 11:00'da duruşmada hazır
bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde gıyabınızda duruşma
yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere dahili davalı Süleyman
Sayılır'a ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 74701- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 74819- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2011/1058 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
İstanbul İl, Tuzla İlçe, Gemi Adı: M/T SU-B, İmo no: 9472957, Bayrağı, TÜRK/TURKISH, Bağlama limanı: İstanbul, Çağrı İşareti TCT03, MMSI :
271002706, Gemi Cinsi: Chemical/Oil Products Tanker, İnşa yılı: 2009, Boy (LOA) 77,36 m. Eni (Breadth) 10,60 m. Derinlik (Depth) 5,10 m. Draft: 4,40
m. Gros Tonajı: 1.324 Ton, Net Tonajı: 567 ton, DW Tonajı 1.845 Ton, Light Ship: 950,027 Ton, Ana Makina: M.A.N.B&W/6L23-30/A-KV, Makine Gücü:
1305 BHP/960 KW(900 RPM), Yardımcılar: 2 adet "SCANIA/LEROY-SOMER"D/G (315 KW/1500 RPM), Şaft Alternatörü: 1 Adet "LEROY-SOMER"(312
KW/1500 RPM) Bow Thruster: SCHOTTEL (150 Kw.) Gemi Hızı: 11,00 Knots(Deniz mili/saat) Armatör(Owner) Viya Denizcilik Tic.ve San. Class:
BUREAU VERİTAS, BV. (Gemi Sicil Kaydına göre Geminin boyu: 71,81 Makina gücü 1.286,4 BHP/960 KW)
Maliyet oluşum Yöntemi: Kullanılan maliyet oluşum yönteminde geminin günümüz ekonomik koşulları altında navlun bedelleri, imal tarihi, menşei,
mevcut ekipmanların kalite ve kondisyonları, ekipmanların yeterliliği, işçilik ve geminin ne kadar süre ile verimli bir şekilde çalışabileceği gibi
hususlar göz önünde bulundurulmuştur.
Geminin Değerine etki eden faktörler: Gemiye ait yukarıda belirtilen özellikler, saç ve ekipmanların kalite ve kondisyonları, Dünya genelinde
yaşanan ekonomik kriz ve denizcilik sektörüne yansımaları, Muadili gemilerin işletme maliyetleri ve navlun bedeli, Dünya pazarındaki eş değer gemi
piyasası. SU-B gemisinin boş olduğu, geminin kıç tarafı kıç aynasında büyük harflerle SU-B ve altına İSTANBUL İMO: 9472957 yazılarının olduğu,
geminin sancak ve iskele bordasının boyalı/bakımlı olduğu, kana rakamlarının okunaklı olduğu ve geminin su hattı ve altında, karinesinin ağır
yosun ve midye kaplı olduğu görülmüştür. Geminin saç kondisyonunun genel görünüm itibari ile iyi durumda olduğu, bazı bölgelerde raspa boyaya
ihtiyaç duyulduğu, tüm güverte boru ve diğer aksamların boyasının vasat derecede olduğu görülmüştür. Gemi çift dipli (double Bottom) çift cidarlı
olup 10 adet Cargo/yük tankı mevcuttur. Cargo/Yük Tank/Kapsiteleri:
No:1 İskele : 103,33 m3 (%100)
No:1 Sancak : 103,64 m3 (%100)
No:2 İskele : 241,98 m3 (%100)
No:2 Sancak : 241,88 m3 (%100)
No:3 İskele : 242,74 m3 (%100)
No:3 Sancak : 242,73 m3 (%100)
No:4 İskele : 242,77 m3 (%100)
No:4 Sancak : 242,68 m3 (%100)
No:5 İskele : 233,23 m3 (%100)
No:5 Sancak : 233,94 m3 (%100)
Toplam kapasite: 2128,92 m3’tür. Cargo tank iç cidar/alabandaları boyalı olup az da olsa hafif pas tabakaları görülmektedir. Baş üstü, baş kasara
donanımlarının durumları gözlendiğinde demir ırgatının ve halatlarının iyi durumda olduğu, baş kasaradan aşağı ve dışarı bakıldığında her iki göz
demirinden sancak demirin denizde iskele demirin loçada/gözde olduğu görülmüştür. Can kurtarma araçları olarak, Receue Boat Solas (1 adet, 6
kişilik) Free Fall Boat Solas (1 adet) Life Rafts (2 adet) mevcut ve iyi durumdadır, kıç üstü matafora/vinç donanımları ve diğer güverti donanımlarının
iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir. Güvertede bir adet GÜRDESAN marka SWL 2 ton (2,5-12 m. ) vinç (Hortumvinci) mevcuttur. Köprü üstündeki
eletrik donanımlarının panolarının iyi durumda olduğu 1 adet dümenci pusulası sağlam ve kullanılır durumda olduğu, seyir, Navigasyon, cihazlarının
bulunduğu/yerinde olduğu görülmüştür. Miyar güverte (en üst güverte) dolaşılmış, kapelaya sarılmış 1 adet (iyi durumda) manyetik miyar pusula
olduğu görülmüştür. Köprü Üstü seyir Navigasyon cihazları: COMMUNICATION ELEKCTRONİCS NAVİGOTİONAL İNSTROMENTS FURU NO: HİGH
PERFORMANCE ROSTERCAN X-BANKD ARPA RADAR 2 SET, MARİNE GPS NAVİGATOR WİTH İMO GPA-017S) 1 SET, MARİNE DGPS NAVİGATOR
WİTH İMO (GPA-019S) 1 SET, DOPPLER SPEED LOG 1 ÜNİTE, DİSTRÜBÜTÖR BOX 2 ADET, CHARGER UNİT WTH CASE BC-6158-SS/6200 1 ÜNİTE,
MF/HF RADİO TELEPHONE, İNTEGRATED DSC WATCH RECEIVER 1 SET, GMDSS VHF RADIO TELEPHONY FOR AREA 3, 2 ÜNİTE, INMARSAT-C
FOR AREA 3 2 ÜNİTE, NAVTEX 1 SET, NAVIGATIONAL ECHOSOUNDER 200 Khz 1 Ünite, AUTOMATİC İNFORMATION SYSTEM 1 ÜNİTE, JOTRON
EPIRB 1 ÜNİTE, JOTRON SART 2 ÜNİTE, JOTRON GMDSS HAND HELD VHF 3 ÜNİTE olduğu görülmüştür.
Gemi Yaşam mahallinin iç ve dış kısımlarının ihtiyacı karşılar nitelikte olduğu, "İMO SIGN" işaretlerinin bulunduğu görülmüştür. Makina dairesine
inildiğinde; Ana makine kaver donanımlarının iyi olduğu, genel görünüm itibari ile makina dairesinin boyalı ve bakımlı olduğu görülmüştür. Gemi
ISM belgeleri ve gemi sertifikalarına ulaşılamaması nedeni ile ana makina jenaratörleri ve diğer yardımcıların durumları/çalışma saatleri, bakım
tutumları ile ilgili bir bilgi belgeye ulaşılamamıştır. Makina dairesi kaver katında bulunan 2 adet yardımcı jenaratörün iyi durumda olduğu görülmüş,
ana makinenin, yardımcı pompaların, dizel jenaratörlerin, yakıt ve yağ seperatörlerinin (yakıt ve yağ ayırıcılarının) bünyeleri/üzerlerinde ve
devrelerinde açık, façunalı, (geçici tamirli) kaçıran ve seyri (geminin yola elverişliliği) engel olabilecek açık devre/kapak görülmemiştir. Tüm makina
dairesi, pompaları kulerleri, devreleri, devre valfleri ve diğer devre elemanlarının iyi durumda, yeni/bakımlı olduğu görülmüştür.
Gemi dümen durumlarının, acil dümen donanımı ve diğer yardımcıların yerinde olduğu görülmüş, dümen donanımı, bünyereleri/üzerlerinde ve
devrelerinde açık, façunalı (geçici tamirli), kaçıranı ve seyre (geminin yola elverişliliğine) engel olabilecek açık devre/kapak görülmemiştir.
İnternet üzerinden elde edilen ve dosyada mevcut belgelerin incelenmesinde (geçerli olan) gemi sertifikalarının, Saftey Management Certigicate
(SMC) 20/07/2010 ONAY, 19/07/2015 geçerlilik süresi, Document of complaiance (DoC) 30/10/2009 onay, 20/09/2014 geçerlilik süresi, Oil Pollution
Prevention Certificate (iopp) 20/07/2009 onay, 20/02/2014 geçerlilik süresi, İnternational Load Lines certificates 20/07/2009 onay, 20/02/2014
geçerlilik süresi olduğu görülmüştür.
"9472957" IMO numaraları "SU-B" isimli gemi 2009 yapımı, double hull, çift cidarlı Kimyasal (CHEMİCAL/OİL PRODUCTS TANKER)Tanker tipinde
bir gemidir.
Geçerlilik süreleri itibari ile "safty Management Certificate 8SMC) ve Document of compliance (DoC)" sertifikalarının dışında geminin diğer
sertifikalarının sürelerinin dolduğu görülmekle, geminin havuzu, "2009-2014" beş yıllık sörvey işlemleri, sertifika yenileme ve klaslama için masraflar
gerekmektedir.
2009 yapımı olan "SU-B" isimli 9472957 IMO numaralı kimyasal tankerin hali hazır durumu ve yukarıda sıralanan geminin değerini etki eden tüm
hususlar dikkate alındığı 30 NİSAN 2014 günü itibari ile geminin bulunduğu yerde ve bulunduğu haliyle değerinin yaklaşık 3.200.000,00 USD
(Üçmilyonikiyüzbin Amerikan Doları) karşılığı 30 Nisan 2014 günü TCMB döviz efektif satış kuru (USD/TL 2,1225) baz alınarak; 6.792.0000,00 TL
(altımilyonyediyüzdoksanikibinTL)dir.
Kıymeti: 6.792.000,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 05/01/2015 günü 16:00 - 16:10 arası
2. Satış Günü: 03/02/2015 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT SALONU
NOT: Satışı yapılacak geminin Tuzla ilçesi, Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği A.Ş. Ye ait Ada Tersanesi rıhtımına 02/01/2015 günü saat
14:00'de mahallinde görülecektir. Görmek isteyenler iştirak edebilirler.
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1058 Esas sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/10/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 74813- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
750 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content