close

Enter

Log in using OpenID

Anakara Gıda Laboratuvarı Hizmet Profili

embedDownload
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
No
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
*
1 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
*
4 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
Akreditasyon
1
Ekstrakte yağda asitlik tayini
TS 2383
2
Rutubet miktarı tayini
TS EN ISO
712
Hububat,
kabuklu meyve
ve türetilmiş
ürünler
Tahıl ve tahıl
ürünleri
3
Yakılarak kül veriminin tayini
TS EN ISO
2171
Tahıl ve tahıl
ürünleri
*
6 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
4
İnvert şeker tayini
TS 3036
Madde 5.3.7
Bal
*
4 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
5
Asitlik tayini
TS 13360
Bal
*
1 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
6
Suda çözünmeyen katı madde
tayini
TS 3036
Madde 5.3.11
Bal
*
4 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
7
Toplam kül tayini
TS 2131 ISO
928
Baharat ve çeşni
veren bitkiler
*
1 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
8
Hidroksimetil furfural tayini
TS 6178 ISO
7466
Meyve ve sebze
mamulleri
*
6 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
9
Rutubet tayini
TS 1562 ISO
1573
Siyah çay
*
1 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
10
Toplam kül tayini
TS 1564 ISO
1575
Siyah çay
*
1 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
11
Suda çözünen kül tayini
TS 1565 ISO
1576
Siyah çay
*
1 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
12
Suda çözünen külde alkalilik
tayini
TS 1567 ISO
1578
Siyah çay
*
1 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
13
Su Ekstraktı tayini
TS ISO 9768
Siyah çay
*
2 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
14
Asit Sayısı ve Asitlik Tayini
TS EN ISO
660
Bitkisel Katı ve
Sıvı Yağlar
*
2 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
Sayfa 1 / 33
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
No
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
TS EN ISO
3960
TS 4664 EN
ISO 5508, TS
4504 EN ISO
5509
TS ISO
11866-1
Bitkisel Katı ve
Sıvı Yağlar
*
2 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
Bitkisel Katı ve
Sıvı Yağlar
*
1 gün
2 birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
TÜRKAK
Süt ve Süt
Ürünleri
*
5 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Laboratuarı
TÜRKAK
Akreditasyon
15
Peroksit Değeri Tayini
16
Yağ Asitleri Metil Esterlerinin
Gaz Kromatografisiyle Analizi
17
Muhtemel Escherichia coli
Sayımı
18
Küf ve/veya Mayaların Koloni
Oluşturan Birimlerinin Sayımı
TS ISO 6611
Süt ve Süt
Ürünleri
*
5 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TÜRKAK
19
Koagulaz Pozitif
Stafilokokların(Staphylococcus
aureus ve Diğer Türler) sayımı
TS 6582-1 EN
ISO 6888-1
Gıda ve Hayvan
Yemleri
*
3 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TÜRKAK
20
Çözünür Katı Madde Tayini Refraktometrik Metot
TS 4890
Meyve ve Sebze
Mamulleri
*
3 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
21
Asitlik Tayini
TS 4500
Madde 5.3.8
Buğday Unu
*
2 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
22
Asitlik Tayini
TS 774
Madde 2.3.3
Sofralık Zeytin
*
2 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
23
Tuz Tayini
TS 774
Madde 2.3.2
Sofralık Zeytin
*
1 gün
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
24
Titrasyon Asitliği Tayini
TS 1125 ISO
750
Meyve ve Sebze
Ürünleri
*
3 saat
2 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TÜRKAK
Sayfa 2 / 33
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
*
2 gün
2 birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
25
Hidroksimetilfurfural
(HMF)muhtevasının tayini Yüksek performanslı sıvı
kromatografisi HPLC)metodu"
TS 13356
26
Kuru Fasulye
TS 141
27
Nohut
TS 142
28
Mercimek (Kabuklu ve İç)
TS 143
29
Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)
TS 310
30
Pamuk Tohumu (Çiğit) Küspesi
TS 315
Standard
kapsamında
*
5 gün
6 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
31
Yemeklik Zeytinyağı
TS 341
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
32
Balık Konserveleri-Kutulanmış
TS 353
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
21 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Bal
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
33
Bezelye Konservesi
TS 382
Standard
kapsamında
34
Kuru Kayısı
TS 485
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
35
Şaraplar
TS 521
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Sayfa 3 / 33
No
Akreditasyon
TÜRKAK
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
3 gün
6 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
36
Kuru İncir
TS 541
37
İncir Ezmesi
TS 542
38
Beyaz Peynir
TS 591
39
Koyun - Gövde Etleri (Karkas)
TS 666
Standard
kapsamında
*
6 gün
Toplam en az
300g olacak
şekilde 6 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
40
Kuzu - Gövde Etleri (Karkas)
TS 667
Standard
kapsamında
*
6 gün
Toplam en az
300g olacak
şekilde 6 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
41
Sığır - Gövde Etleri (Karkas)
TS 668
Standard
kapsamında
*
6 gün
Toplam en az
300g olacak
şekilde 6 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
42
Kasaplık Dana - Gövde Etleri
(Karkas)
TS 669
Standard
kapsamında
*
6 gün
Toplam en az
300g olacak
şekilde 6 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
43
Sofralık Zeytin
TS 774
Standard
kapsamında
*
18 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 886
Standard
kapsamında
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
44
Yemeklik Ayçiçek Yağı
*
Sayfa 4 / 33
15.08.2014
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
45
46
47
48
49
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
TS 887
Standard
kapsamında
TS 888
Standard
kapsamında
TS 889
Standard
kapsamında
Yemeklik Soya Yağı
TS 890
Standard
kapsamında
Yemeklik kanola yağı
TS 892
Yemeklik Pamuk Yağı
Yemeklik Mısır Yağı
Yemeklik Susam Yağı
Standard
kapsamında
Ücret
*
*
*
*
*
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
TS 893
Standard
kapsamında
*
10 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Yemeklik Tuz
TS 933
Standard
kapsamında
*
8 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
52
Kavurma
TS 978
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
53
Salam
TS 979
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
50
Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel
Standardı Olmayan)
51
Sayfa 5 / 33
15.08.2014
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
54
Sosis
TS 980
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
55
Çiğ Süt
TS 1018
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
56
Pastörize Süt
TS 1019
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
8 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
57
Türk Sucuğu
TS 1070
Standard
kapsamında
58
Pastırma
TS 1071
Standard
kapsamında
59
Uzun Ömürlü Süt
TS 1192
60
Kuru Erik
TS 1204
61
Kabuklu Ceviz
TS 1275
62
Ceviz İçi
TS 1276
63
Kabuklu Tatlı Badem
TS 1277
64
Badem İçi Tatlı
TS 1278
65
Kabuklu Antep Fıstığı
TS 1279
66
İç Antep Fıstığı
TS 1280
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Sayfa 6 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
67
Süt Tozu
TS 1329
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
68
Yoğurt
TS 1330
Standard
kapsamında
*
5 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
69
Tereyağı
TS 1331
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
70
Domates Salçası
TS 1466
Standard
kapsamında
71
Konserve-Taze Bamya
TS 1467
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
72
Konserve-Taze Fasulye
TS 1468
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
73
Enginar Konservesi
TS 1469
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
74
Konserve-Türlü
TS 1470
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 1535
Standard
kapsamında
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
75
Portakal Suyu
*
Sayfa 7 / 33
10 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
76
77
78
79
Deney Adı
Altıntop (Greyfurt) Suyu
Konsantre Portakal Suyu
Domates Suyu
Şeftali Nektarı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
TS 1536
Standard
kapsamında
TS 1537
Standard
kapsamında
TS 1595
Standard
kapsamında
TS 1596
Standard
kapsamında
*
*
80
Kayısı Nektarı
TS 1597
Standard
kapsamında
81
Şeftali Konservesi
TS 1598
Standard
kapsamında
*
*
*
*
Sayfa 8 / 33
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
10 gün
10 gün
10 gün
10 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Standard
kapsamında
Ücret
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
82
Makarna
TS 1620
83
Çam Fıstığı
TS 1771
84
Turp
TS 1815
85
Krema
TS 1864
86
Sirke
TS 1880 EN
13188
Standard
kapsamında
*
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Deney
Süresi
Doküman No
87
İşlenmiş İç Fındık
TS 1917
Standard
kapsamında
88
Gravyer Peyniri
TS 2174
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
89
Emmental Peyniri
TS 2175
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
90
Eritme Peyniri
TS 2176
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
91
Şişelenmiş ve Kutulanmış Biralar
TS 2259
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
92
Tarhana
TS 2282
Standard
kapsamında
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Sayfa 9 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
93
Deney Adı
İrmik
Standart No
Ürün Grubu
TS 2283
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
94
Bulgur
TS 2284
95
Karabiber-Tane veya Öğütülmüş
TS 2290 ISO
959
96
Tarçın (Kabuk ve Öğütülmüş)
TS 2291
97
Bisküvi
TS 2383
98
Pirinç
TS 2408
99
Tavuk Gövde Eti (Karkas)
TS 2409
100
Yemeklik Mantar
TS 2410
101
Kırmızı Biber (Öğütülmüş) Toz
TS 2419
102
Dondurulmuş Hamsi
TS 2540
103
Çiçek Soğanları
TS 2547
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Ücret
*
Deney
Süresi
3 gün
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
7 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
6 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
1 gün
5 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
Sayfa 10 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
104
Tahin
TS 2589
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
105
Tahin Helvası
TS 2590
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
106
Karanfil
TS 2621
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
107
Kimyon-Tane ve Öğütülmüş
(Toz)
TS 2622
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
108
Zencefil (Tütün ve Parça)
TS 2623
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
109
Yenibahar
TS 2624
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
110
Pirinç Unu
TS 2639
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
111
Bitkisel Sıvı Yağlı Barbunya
Pilaki Konservesi
TS 2664
Standard
kapsamında
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Konserve - Bitkisel sıvı yağlı
fasulye pilaki - Hazır yemek
TS 2665
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
112
Standard
kapsamında
*
*
Sayfa 11 / 33
21 gün
21 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
113
Bitkisel Sıvı Yağlı Biber
Kızartma Konservesi
114
Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Dolma
Konservesi
115
Konserve-Bitkisel sıvı yağlı
yaprak sarma-Hazır yemek
116
Konserve-Bitkisel Sıvı Yağlı
Taze Fasulye-Hazır Yemek
117
Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan
Kızartma Konservesi
118
Konserve-Etli Taze FasulyeHazır Yemek
Standart No
Ürün Grubu
TS 2666
Standard
kapsamında
TS 2667
Standard
kapsamında
TS 2669
Formun Altı
Standard
kapsamında
TS 2670
Standard
kapsamında
TS 2671
Standard
kapsamında
TS 2698
Standard
kapsamında
Ücret
*
*
*
*
*
*
Sayfa 12 / 33
Deney
Süresi
21 gün
21 gün
21 gün
18 gün
21 gün
21 gün
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
119
Konserve-Etli Kuru FasulyeHazır Yemek
TS 2699
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
120
Konserve-Etli Türlü-Hazır
Yemek
TS 2700
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
Toplam en az
400g olacak
şekilde 8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
6 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
Toplam en az
600g olacak
şekilde 12
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
6 gün
Toplam en az
400g olacak
şekilde 5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
121
Bitkisel Margarin
TS 2812
Standard
kapsamında
122
Yenilebilir Nişasta
TS 2970
Standard
kapsamında
123
Buğday
TS 2974
124
Tulum Peyniri
TS 3001
125
Dil Peyniri
TS 3002
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
126
Bal
TS 3036
127
Kabuklu Fındık
TS 3074
128
İç Fındık
TS 3075
129
Öğütülmüş Kakao
TS 3076-1
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Sayfa 13 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
6 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
130
Çekirdek Kakao
TS 3076-2
ISO 2451
131
Kahve (Çiğ Çekirdek)
TS 3117
132
Hazır Kuru Çorbalık
TS 3190
133
Ihlamur
TS 3223
134
Kuru Börülce
TS 3268
135
Kaşar Peyniri
TS 3272
136
Çekirdekli Kuru Üzüm
TS 3410
137
Çekirdeksiz Kuru Üzüm
TS 3411
138
Mısır
TS 3415
139
Kuru Nane
TS 3498 ISO
2256 Kuru
Nane
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
140
Ekmek Mayası
TS 3522
Standard
kapsamında
*
7 gün
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
141
Kabuklu Çam Fıstığı
TS 3588
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
142
İşlenmiş Patates ÜrünleriKurutulmuş
TS 3627
Standard
kapsamında
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
Sayfa 14 / 33
7 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
143
Patates Cipsi
TS 3628
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
144
Vişne Suyu
TS 3631
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
14 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
145
Üzüm Suyu
TS 3632
Standard
kapsamında
146
Elma Suyu
TS 3633
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
147
Vişne Suyu Konsantresi
TS 3684
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
148
Elma Suyu Konsantresi
TS 3686
Standard
kapsamında
*
8 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
149
Şeftali Kurusu
TS 3687 ISO
7703
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
150
Kayısı Çekirdeği
TS 3690
*
2 gün
6 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
151
Kırmızı Acı Biber (Acı-PulYaprak)
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
TS 3706
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
Sayfa 15 / 33
6 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
152
Hindistan Cevizi (Rendelenmiş)
TS 3713
Standard
kapsamında
*
4 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı, ,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
153
Vişne Konservesi
TS 3726
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
154
Marmelat
TS 3734
Standard
kapsamında
155
Kekik
TS 3786
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
156
Üzüm Pekmezi
TS 3792
Standard
kapsamında
157
Peynir Mayası
TS 3844
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
158
Sumak - Öğütülmüş
TS 3880
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
159
Çörek Otu
TS 3881
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
160
Vanilin
TS 3892
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Sayfa 16 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
161
Karaman Kimyonu-Tane
TS 3893
Standard
kapsamında
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
162
Kurutulmuş Bezelye
TS 3924
Standard
kapsamında
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
TS 3958
Standard
kapsamında
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Standard
kapsamında
163
Vişne Reçeli
164
Çilek Nektarı
TS 3984
165
Hindi Eti
TS 4018
166
Vanilya
TS 4028
167
Kuş Üzümü
TS 4062
168
Vanilya(Şekerli)
TS 4107
169
Çilek Reçeli
TS 4186
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
5 gün
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
Sayfa 17 / 33
5 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
170
Deney Adı
Kayısı Reçeli
Standart No
Ürün Grubu
TS 4187
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
171
Ayva Reçeli
TS 4188
172
Biber Turşusu
TS 4199
173
Lahana Turşusu
TS 4200
174
Sarı Mercimek
TS 4201
175
Patlıcan Turşusu
TS 4213
176
Karışık Turşu
TS 4214
177
Dondurma-Süt Esaslı
TS 4265
178
Adaçayı
TS 4281
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
179
Buğday Unu
TS 4500
Standard
kapsamında
180
Siyah Çay
TS 4600 ISO
3720
Standard
kapsamında
Ücret
*
Deney
Süresi
5 gün
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
5 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
6 gün
12 birim
*
5 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 5 birim
Sayfa 18 / 33
Gıda Analiz Laboratuvarı
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
3 sa.
5 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
181
Mısır İrmiği
TS 4681
182
Alabalık
TS 4869
183
Ekmek
TS 5000
Standard
kapsamında
*
5 gün
7 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
184
Aromalı Süt
TS 5004
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
185
Hayvansal Margarin
TS 5083
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
186
Kabak Çekirdeği
TS 5086
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
187
Beyaz Biber-Tane veya
Öğütülmüş
TS 5103 ISO
959-2
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
188
Gül Reçeli
TS 5135
Standard
kapsamında
*
6 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
6 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
10 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
189
İncir Reçeli
TS 5136
Standard
kapsamında
190
Badem Şekeri
TS 5230
Standard
kapsamında
TS 5269
Standard
kapsamında
191
Yemeklik Rafine Prina Yağı
*
Sayfa 19 / 33
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
192
Ketçap
TS 5282
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
193
Mantar Konservesi
TS 5312
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
194
Çözünebilir Kahve
TS 5389
Standard
kapsamında
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
195
Derin Dondurulmuş Vişne
TS 5392
Standard
kapsamında
*
6 gün
7 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
196
Gül Suyu
TS 5555
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
197
Domates Turşusu
TS 5983
*
10 gün
6 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
198
Karides
TS 6015
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
199
Çipura Balığı
TS 6079
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
200
Uskumru Balığı
TS 6129
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
201
Hamsi
TS 6400
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
202
Levrek Balığı
TS 6419
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 6581
Standard
kapsamında
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
203
Rafine Fındık Yağı
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
Sayfa 20 / 33
15.08.2014
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
204
Ayran
TS 6800
Standard
kapsamında
*
5 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
205
Toz Meşrubat
TS 7058
Standard
kapsamında
*
10 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
206
Et Konservesi (Kutulanmış)
TS 7359
*
18 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
207
Hurma
TS 7420
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
208
Salata Sosu
TS 7437
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
209
Et Suyu Ürünleri
TS 7440
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
8 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
210
Gofret
TS 7474
Standard
kapsamında
211
Zeytin Ezmesi
TS 7630
Standard
kapsamında
*
10 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
*
21 gün
8 birim
212
Akide Şekeri
TS 7780
Standard
kapsamında
213
Koyulaştırılmış Süt
TS 7790
Standard
kapsamında
Sayfa 21 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
214
Çikolata
TS 7800
Standard
kapsamında
*
7 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
215
Biber Salçası
TS 7896
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
216
Toz Puding
TS 7998
Standard
kapsamında
*
5 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
217
Sakız
TS 8000
Standard
kapsamında
*
5 gün
Toplam en az
200g olacak
şekilde 7 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 8371
Standard
kapsamında
5 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
Toplam en az
1000g olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
218
Fındık Ezmesi
*
219
Lokum
TS 8444
Standard
kapsamında
220
Etlik Piliç
TS 8474
Standard
kapsamında
*
1 gün
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
221
Hayvan yemleri- Kalsiyum
karbonat bileşikleri
TS 8606
Standard
kapsamında
*
7 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
222
Patates-Dondurulmuş
TS 8642
Standard
kapsamında
*
6 gün
7 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Sayfa 22 / 33
15.08.2014
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
223
Bezelye-Dondurulmuş
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
*
5 gün
7 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
TS 8644
Standard
kapsamında
224
Konserve-Bitkisel Sıvı Yağlı
Nohut Pilaki-Hazır Yemek
TS 8761
Standard
kapsamında
*
14 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
225
Pişmaniye
TS 8787
Standard
kapsamında
*
10 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
8 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
226
Peksimet
TS 9052
Standard
kapsamında
227
Kabartma Tozu-Hamur İçin
TS 9053
Standard
kapsamında
*
8 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
*
5 gün
7 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
5 gün
Toplam en az
3kg olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
228
Cezerye
TS 9131
Standard
kapsamında
229
Karnabahar- Dondurulmuş
TS 9133
Standard
kapsamında
TS 9400
Standard
kapsamında
230
Kestane Şekeri
*
Sayfa 23 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
231
Deney Adı
Köri-Toz Baharat
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Yayın Tarihi
15.08.2014
15.08.2014
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
7 gün
Toplam en az
400g olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
TS 9401 ISO
2253
Standard
kapsamında
*
10 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
*
5 gün
7 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
10 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 12
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
232
Yer Fıstığı Ezmesi
TS 9494
233
Taze Fasulye-Dondurulmuş
TS 9496
Standard
kapsamında
TS 9775
Standard
kapsamında
*
10 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
Antep Fıstığı Ezmesi
LAB-D-9-LS-001
Revizyon Tarihi
Standard
kapsamında
234
Doküman No
*
235
Mayonez
TS 9777
Standard
kapsamında
236
Saray Helvası
TS 9999
Standard
kapsamında
*
7 gün
10 birim
237
Polen
TS 10255
Standard
kapsamında
*
1 gün
Toplam en az
200g olacak
şekilde 4 birim
238
Bitkisel Minarin
TS 10275
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Sayfa 24 / 33
Gıda Analiz Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
239
Tel Kadayıf
TS 10344
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
240
Jöle İşkembe
TS 10346
Standard
kapsamında
*
7 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
241
Yufka-Böreklik
TS 10443
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
242
Yassı Kadayıf
TS 10444
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
243
Ekmek Kadayıfı
TS 10445
Standard
kapsamında
*
5gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
244
Köfte-Hamburger KöftePişmemiş
TS 10580
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
245
Güllaç
TS 10582
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
246
Simit
TS 10626
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
247
Glikoz Şurubu-Yenilebilir
TS 10752
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
248
Helva-Yaz Helvası
TS 10913
Standard
kapsamında
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Sayfa 25 / 33
15.08.2014
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
249
Jöle Şekerleme
TS 10929
Standard
kapsamında
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
250
Konserve-Salçalı Sulu KöfteHazır Yemek
TS 10930
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
251
Konserve-Etli Bezelye-Hazır
Yemek
TS 10931
Standard
kapsamında
*
21 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
252
Mısır-Dondurulmuş
TS 10932
Standard
kapsamında
*
5 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
253
Dondurulmuş Bamya
TS 10934
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 10937
Standard
kapsamında
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
TS 10938
Standard
kapsamında
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Standard
kapsamında
*
6 gün
Toplam en az
400 g olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
*
1 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
254
255
Fındık Unu
Fındık Püresi
256
Fındık Krokanı
TS 10939
257
Hıyar Turşusu
TS 11112
258
Baharatlar-Biberiye
TS 11126
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
*
Sayfa 26 / 33
5 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
259
Şalgam Suyu
TS 11149
Standard
kapsamında
260
Barbunya FasulyesiDondurulmuş
TS 11166
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
261
Sardalya Balığı
TS 11211
Standard
kapsamında
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
262
Türlü Dondurulmuş
TS 11241
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
263
Dondurulmuş Enginar
TS 11242
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
264
Limon Suyu KonsantresiDondurulmuş
TS 11322
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
265
Hazır Kuru Çorbalık-Çabuk
Çorba
TS 11342
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
266
Yenilebilir Buzlu Ürünler
TS 11378
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
267
Mercan Balığı
TS 11539
*
3 saat
4 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
268
Kırmızı Etler-Hazır Kıyma
TS 11566
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
Sayfa 27 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
269
Hazır Kuru Çorbalık-Domates
TS 11728
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
270
Döner Eti Pişmemiş
TS 11859
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
271
Peynir Altı Suyu Tozu
TS 11860
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
272
Vişne Nektarı
TS 11914
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
273
Portakal Nektarı
TS 11915
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
274
Şekillendirilmiş Cipsler-Mısır
Cipsi
TS 11998
Standard
kapsamında
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
275
Gevrek Çerez
TS 11999
Standard
kapsamında
276
Dut Pekmezi
TS 12001
Standard
kapsamında
TS 12067
Standard
kapsamında
277
İnvert Şeker Şurubu
*
*
Sayfa 28 / 33
10 gün
10 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
278
Galeta
TS 12117
Standard
kapsamında
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
279
Yaprak Hamuru (Milföy
Hamuru)
TS 12230
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
280
Bebek Bisküvisi
TS 12299
Standard
kapsamında
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
Toplam en az
500g olacak
şekilde 10
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
281
Kokolin
TS 12300
Standard
kapsamında
282
Tavuk Parça Etleri-But
TS 12325
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
283
Tavuk Parça Etleri-Göğüs
TS 12326
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
284
Tavuk Parça Etleri-Kanat
TS 12327
Standard
kapsamında
*
6 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
285
Salamuralık Yeşil ve Rengi
Dönmüş Zeytin
TS 12343
*
2 gün
4 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
286
Salamuralık Siyah Zeytin
TS 12352
*
3 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
287
Domates konservesi
TS 12383
Standard
kapsamında
*
14 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 12395
Standard
kapsamında
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
288
Ananas Nektarı
Standard
kapsamında
Standard
kapsamında
*
Sayfa 29 / 33
10 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
289
Kuşburnu Nektarı
TS 12396
Standard
kapsamında
290
Kahve Beyazlatıcısı (Krema)
TS 12423
Standard
kapsamında
*
5 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
291
Pekmez Sucuğu-Kuru Meyveli
TS 12477
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
292
Köpük Krema
TS 12505
Standard
kapsamında
*
21 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
293
Hellim Peyniri
TS 12513
Standard
kapsamında
*
10 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 12526
Standard
kapsamında
5 gün
Toplam en az
400 g olacak
şekilde 12
birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
TS 12550
Standard
kapsamında
14 gün
≤ 2000 mL: 8
birim;
>2000 mL: 5
birim
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
10 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
2 gün
5 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı
294
Mesir Macunu
295
Bitkisel Sıvı Yağlar-Yemeklik
Karışım Sıvı Yağ
296
Yeşil Çay
TS 12691
Standard
kapsamında
297
Ayçiçeği Çekirdeği-Çerezlik
TS 12714
Standard
kapsamında
*
*
Sayfa 30 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
298
299
Deney Adı
Poşet Süzme Siyah Çay
Bitkisel Çaylar
Standart No
Ürün Grubu
Ücret
TS 12929
Standard
kapsamında
TS 12933
Standard
kapsamında
*
*
*
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
10 gün
10 gün
300
Erişte
TS 12950
Standard
kapsamında
301
Mantı-Dondurulmuş
TS 12980
Standard
kapsamında
*
5 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
302
Çekme Helva
TS 13028
Standard
kapsamında
*
6 gün
12 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
303
Hindi parça etleri - Kuşbaşı ve
kapama - Terbiye edilmiş
TS 13159
Standard
kapsamında
*
6 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
*
10 gün
15 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
18 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
304
Leblebi
TS 13194
Standard
kapsamında
305
Tas Kebabı Konservesi
TS 13208
Standard
kapsamında
Sayfa 31 / 33
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
306
Çoban Kebabı Konservesi
TS 13209
Standard
kapsamında
*
18 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
307
Rosto Konservesi
TS 13210
Standard
kapsamında
*
18 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
308
Pişmeye Hazır Revani - Toz
halinde
TS 13269
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
309
Sucuk benzeri et ürünü - Isıl
işlem görmüş
TS 13297
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
310
Hazır Kekler-Sade,Çeşnili ve
Dolgulu
TS 13375
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
311
Pişmeye Hazır Tatlılar
TS 13384
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
TS 13389
Standard
kapsamında
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
312
Pişmeye Hazır Aşure Karışımı
313
Şekerpare Tatlısı
TS 13407
Standard
kapsamında
314
Kahve (Öğütülmüş)
TS 13423
Standard
kapsamında
*
Sayfa 32 / 33
6 gün
No
Akreditasyon
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA GIDA LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra
No
Deney Adı
Standart No
Ürün Grubu
Doküman No
LAB-D-9-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Ücret
Deney
Süresi
Numune
Miktarı
*
5 gün
8 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Bölüm)
TS 13424
Standard
kapsamında
316
Hamur tatlıları - Şerbet eklemeye
hazır
TS 13470
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
317
Salçalı tavuk konservesi - Hazır
yemek
TS 13552
Standard
kapsamında
*
21 gün
7 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
318
Gazlı Alkolsüz İçecek-GazozMEŞRUBAT
TS 13568
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
319
Aromalı Siyah Çay
TSE K 30
Standard
kapsamında
*
10 gün
10 birim
320
Pastörize sıvı tavuk yumurtası
TSE K 63
Standard
kapsamında
*
10 gün
8 birim
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
321
Pişmeye Hazır Toz Tatlı
Karışımı
TSE K 89
Standard
kapsamında
*
6 gün
10 birim
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
315
Lezzet Artırıcılar
Sayfa 33 / 33
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
Gıda Analiz Laboratuvarı,
Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Enstrümantal Analiz
Laboratuvarı
No
Akreditasyon
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content