close

Enter

Log in using OpenID

Sorular

embedDownload
YGS DENEMESİ
02
1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR.
2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.
1)
Rakamları farklı, dört basamaklı ve 53 ile tam
bölünebilen en büyük sayı kaçtır?
A) 9853
B) 9911 C) 9805
D) 9752
3)
a= √ 3−1, b= √ 3+1 olduğuna göre
işleminin sonucu kaçtır?
E) 9753
n bir tamsayı olmak üzere,
210+214+2n bir tam kare ise n sayısı kaç farklı değer
alabilir?
A) 4
B) 3
C) 2
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
D) 1
E) 0
www.matbaz.com
A)
2)
1 a
−
a a +b
4)
2
√3
B)
4 √3
3
C) 1
D) 0
E) −1
Uygun şartlarda f(2x+1)=5x−1+2 veriliyor.
f−1(27) kaçtır?
A)7
B)17
C)25
D) 27
E) 29
1/6
YGS DENEMESİ
Tanım “Bir sayı, pozitif tam sayı bölenlerinin
adedine tam bölünüyorsa o sayıya tau sayısı
denir . Aşağıdakilerden hangisi tau sayısıdır?
A)6
6)
C) 24
D) 91
B) 90
C) 92
A)128
B)256
C) 512
D) 1024
E) 2048
B) 20
C) −20
D) −4
E) 4
10) Yapılan bir etkinlikte bir kağıt önce şekildeki gibi
ikiye katlanıyor. Sonra katlanmış parça tekrar
2.şekildeki gibi tekrar katlanıyor ve bir parça
şekildeki gibi kesilerek şekilden çıkarılıyor. Karton
açıldıktan sonra görüntülerden hangisi elde edilir
D) 94 E) 96
A=(−3,9) ve B= [1,7) kümeleri veriliyor.
(A∪B)∩ℤkümesinin eleman sayısı çift olan kaç alt
kümesi vardır?
x2−16=x+4 eşitliğini sağlayan x sayılarının
çarpımı kaçtır?
A) 16
E)100
38x ≡ 4 (mod 7) denkliğini sağlayan en büyük iki
basamaklı x doğal sayısı kaçtır?
A)10
7)
B) 13
9)
www.matbaz.com
5)
02
1
3
2
A)
B)
C)
D)
4
E)
8)
Eşit güçte 24 işçi ,600 parça işi günde 8 saat
çalışarak 20 günde bitirmektedir. Buna göre 8 işçi
günde 16 saat çalışarak 300 parça işi kaç günde
bitirir?
A) 10
B) 12
C) 15
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
D) 16
11) Yaşları farklı ve 1 den büyük olan bireylerden
oluşan 5 kişilik bir ailede xy yaşında olan baba, yx
yaşında olan anneden, çocukların yaşları toplamı
kadar büyüktür. Buna göre büyük çocuk en az kaç
yaşındadır? (xy ve yx iki basamaklıdır.)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 9
E) 20
2/6
YGS DENEMESİ
12)
02
¯
x
(2 + √ 3) . √ 7−√ 48= 1, 6 +2 ise x kaçtır?
A)
−5
3
B) -1
C) 0
D) 1
13) |3 x−2|+ √ 8−y+(2+y−z)4 =0 ise
A) 0
B) 1
C) 9
E)
16)
5
3
A) 0
y +z
kaçtır?
x
D) 27
2, ¯3
.(0 !+1!+2 !) =?
3, 1¯
B) 1
B)292
C)236
D)235
E)273
www.matbaz.com
A) 78
A)293
D) 3
E) 4
17) K kentinden L kentine 60 km/sa hızla gidip 90
km/sa hızla dönen bir hareketlinin yol boyunca
ortalama hızı kaç km/sa dır?
E)30
14) A,B,C birbirinden farklı iki basamaklı sayılar olmak
üzere A.B.C çarpımı 38 ile tam bölünüyorsa A+B+C
toplamı en çok kaçtır?
C) 2
18)
B) 77
C) 75
D) 72
E)71
2
(x−8)x −9 =1
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A)5
B) 9
C)15
D)16
E)18
y
x
15) x ve y reel sayılar olmak üzere =√ 2
y
I) y tamsayıysa, x de tamsayıdır
II) x ve y zıt işaretlidir
III) x2 sayısı çifttir
IV) y3 sayısı pozitiftir
19) Şekildeki taralı bölgeyi
ifade edecek eşitsizlik
sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
2y+x−8>0
A) y⩽−x +6
x⩾0
D)
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
4
B
6
ifadelerinin kaç tanesi kesin doğrudur?
A) 0
6
B)
2y+x−8⩾0
y⩽−x+6
x⩾0
2y+x−8>0
y⩽x+6
x⩾0
E)
C)
8
x
2y−x−8 >0
y⩽−x+6
x⩽0
2y+x−8>0
y⩾−x +6
x⩽0
3/6
YGS DENEMESİ
02
20) Bir futbol turnuvasına katılan A, B, C, D, E, F, G, H
takımları tek maçlı eleme usulüne göre
karşılaşıyorlar. Şampiyonun A olduğu bu turnuvada
şunlar biliniyor:
24) G r a f i ğ i v e r i l e n
y= f ( x+ 2 ) f o nk s i yo n u
y
y=f(x+2)
7
i ç i n (fof )(1)+f −1 (7)
k aç t ır ?
1. turda B ile C, E ile G karşılaşmıştır
3
1. turda D, H ile karşılaşmamıştır
2
−3
x
−1
2. turda E ile C karşılaşmıştır.
4
D bir maç E iki maç oynamıştır
Buna göre şampiyon kimlerle karşılaşmıştır?
B) E,F ve H
D) D,F ve H
B)7
C) 6
D) 8
E) 9
E) D,H ile G
21) Fibonacci sayı dizisinde , her sayı kendisinden
önceki iki sayının toplamına eşittir .
Örneğin başlangıcı 8,9 olan ve Fibonacci sayı dizisi
mantığıyla ilerleyen sayı dizisinde terimler
8,9,17,26,43,... biçiminde devam eder.
İlk iki terimi 1 ve 1 olan Fibonacci dizisinde 6. terim
kaçtır?
A)6
B) 5
C) B,C ve H
C) 8
D) 13
E) 21
www.matbaz.com
A) F,C ve H
A)2
25) Dolara yıllık %20 faiz veren bir banka TL ye yıllık
yüzde 80 faiz vermektedir. Yıl sonunda parasının
bu iki şekilden herhangi şekilde değerlendirenlerin
kazancı aynı ise Dolar TL karşısında bir yılda
yüzde kaç değer kazanmıştır?
A)20
B)30
C)40
D)50
E)100
26) İlk 39 sayma sayısının aritmetik ortalaması kaçtır?
22) A v e ik i k üm e o l m a k ü ze r e
(A – B)'∩(A ' – B) ' if a d e s i n i n e ş i t i
a ş a ğ ı d ak i l e r d e n h a n g i s i d i r ?
A) A
B) A−B
C) B
D) ∅
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23
E) A∩B
27) Tamsayıların bir alt kümesinde tanımlı
2
23) x . y<0 , x+y >0 eşitsizlikleri veriliyor.
|x|+|y|−|x−y| İfadesinin eşiti aşağıdakilerin
hangisidir?
A)x
B) x−y
C)y−x
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
D)y
E) 0
işlemi
x
∫
Buna göre 6
A) 0
y=
∫
B) 1
∫
P(x , y)
olarak tanımlanıyor.
C( x, y)
3 işleminin sonucu kaçtır?
C) 3
D) 6
E) 8
4/6
YGS DENEMESİ
02
A
28)
30) Yaş üzümün kilosunu 9 Tl den alan bir kişi elinde
kalan kısmı 12 Tl ye satarsa zarar etmediğine
göre üzüm kuruyunca ağırlığının ne kadarını
kaybeder?
B
Hacim (Lt)
Hacim (Lt)
B
V
A) %10
B) %15
C) %18
D) %20
E) %25
A
V
6 Süre (Saat)
0
4 Süre (Saat)
0
Şekildeki konumlarda bulunan A ve B muslukları
için kapasitesi V lt olan havuzu doldurma ve
boşaltma grafikleri veriliyor. (Grafikler musluklar tek
tek çalışırken ölçülen zamana göredir) Buna göre
havuz boşken iki musluk beraber açılırsa havuz
dolana kadarki hacmin süreye bağlı grafiğini
aşağıdakilerden hangisidir?
Hacim (Lt)
V
A)
0
C)
4 Süre (Saat)
0
0
5 Süre (Saat)
Hacim (Lt)
V
D)
6 Süre (Saat)
V
0
8 Süre (Saat)
Hacim (Lt)
E)
1
2
B)
10
21
C)
1
21
D)
1
27
E)
6
27
V
B)
Hacim (Lt)
A)
V
www.matbaz.com
Hacim (Lt)
31) Haluk Vedat'a 1,2,3 rakamlarından istediği rakamı
istediği kadar kullanarak aklından üç basamaklı bir
sayı tutmasını istemiştir.
Vedat ise tuttuğu sayıda en az iki basamağın aynı
olduğunu ipucu olarak Haluk'a söylemiştir. Buna
göre Haluk'un tek tahminle Vedatın tuttuğu sayıyı
bilme olasılığı kaçtır?
32) MTBZ karton biçimli
Z
B
dikdörtgeni noktalar
y
boyunca bir makasla
kesilerek iki düzlemsel
L
F
şekle ayrılıyor.
x
|FM|= x,|BL|= y dir. Elde
M
T
edilen bölgelerin
çevrelerinin farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
12 Süre (Saat)
0
A) 2y-2x
B) 2x−y
C) 2x+2y
D) x+y
E) y−x
1
i sonra ise diğer ucundan
5
kalan telin yarısı kesiliyor. İkinci işlem
tamamlandıktan sonra telin orta noktası en baştaki
kesilmemiş haline göre 48 cm kayıyorsa telin ilk
boyu kaç cm dir?
29) Bir telin bir ucundan
A) 240 B) 320
C) 360
D) 480 E) 720
33) TZB bir üçgen ve
│TZ│=│BZ│ ve
T
│MZ│=│BM│ dir.
o
^
m (ZTB)=34 ,
m^
(TZM)= x,
m^
(ZMB)=y ise y nin x
türünden eşiti nedir?
A)x
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
B)2x
C) 2x-34
M
y
34
o
x
B
Z
D)x-17
E)2x-44
5/6
YGS DENEMESİ
02
A)15
B)22,5
Z
M
34) MTBZ kare , MKLPRFGZ
ise düzgün sekizgendir.
K
K,T,Y doğrusal noktalar
ise m ^
(BTY) kaç
derecedir?
L
38) MTZ bir dik
üçgendir.
m^
(T)=90 o Ve
^
(KZ) T m e r k e zl i
çemberin
ya yıd ı r.
|MT|=|KZ|+1=4 br
i s e |MK|=x k a ç
birimdir?
G
B
T
C)37,5
Y
F
P
R
D) 45
E)60
A)
Z
4
B) 4
C) 6
M
T
8
D) 12 √ 3
E) 12
36) M T B Z b i r d ik d ö r t g e n i , Z
M B k ö ş e g e n i ü ze r i n d e n
k a t l a n ı yo r v e ş e k i l d e k i
MSB üçgeni elde
e d i l i yo r. l M S I = 1 2 c m ,
lZBI=16 ise taralı
M
a l a n l a r t o p l a m ı k aç
cm 2 d i r ?
B
T
S
A) 42
B) 63
C) 84
D) 96
E) 120
A) 6
B)7
120o
B(-2,4)
T(6,0)
x
Z
C) 0
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
D) 1
Z
D)
7
5
E)2
E) 2
Z
B
8
G
6
C) 8
T
S
D) 12
E) 14
Z
6
R
G
Z
G
P
P
M
H
T M
T
Şekildeki K
merkezli ve 6 br yarıçaplı 120o lik daire dilimi
kıvrılarak bir koni elde ediliyor. Bu koni tabanına
paralel ve P noktasından geçen bir düzlemle
yüksekliğinin tam ortasından kesilerek bir kesik
koni elde ediliyor. Elde edilen kesik koninin hacmi
kaç birim küptür?
A)
13 π √ 2
3
B)
D)
B) −1
3
2
M
T
M
A) −2
C)
40)
y
d i k d ö r t g e n d i r.
Z(p,0), B(−2,4)
ve T(6,0)
olduğuna göre, M
noktasının
koordinatları
toplamı kaçtır?
K
M x
39) MTBZ bir dikdörtgendir.
[ZT ]∩[SB]= {G } .
A(MSZ)=6 br2 ,
A(BGZ)=8 br2 ,
ise A(ZST) kaç birim
karedir?
K
37) M T B Z
3
4
www.matbaz.com
A) 12 √ 2
B) 1
4
B
35) MTBZ bir yamuktur,
[ZB] / / [MT]
4
|MZ|=|BZ|=|TB|= 1|MT|=4 br ,
2
olduğuna göre bu yamuğun
alanı kaç birim karedir?
1
2
T
14 π √ 2
3
13 π √ 3
3
C)
E)
14 π √ 3
3
14 π √ 2
2
6/6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content