close

Enter

Log in using OpenID

Book 1.indb

embedDownload
ÖSYM
öabt
yeni sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
ÖABT
LİSE MATEMATİK
5
DENEME
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ
Komisyon
ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME
ISBN 978-605-364-786-7
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Temmuz 2014, Ankara
Proje-Yayın Yönetmeni: Demet Tamer
Dizgi-Grafik Tasarım: Göktürk Alperen Aslan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
İçindekiler
Deneme 1..........................................................................................................................................................................................................................................................................................1
Çözüm 1 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................11
Deneme 2.....................................................................................................................................................................................................................................................................................19
Çözüm 2 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................29
Deneme 3.....................................................................................................................................................................................................................................................................................37
Çözüm 3 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................46
Deneme 4.....................................................................................................................................................................................................................................................................................53
Çözüm 4 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................63
Deneme 5.....................................................................................................................................................................................................................................................................................73
Çözüm 5 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................83
ÖABT
LİSE MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
0000000001
LİSE MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
KPSS / ÖABT
000000001
1. Bu testte 50 soru vardır.
1. R gerçel sayılar kümesi olmak üzere, f: R " R
fonksiyonu,
4. f: R " R birebir ve örten fonksiyonu f(x) = x7 − x3 + 2x
biçiminde tanımlanıyor.
Z
]] sin ^x 2 − 9 h
f ^x h = [ x − 3 ; x < 3
]
ax + 3; x $ 3
\
Buna göre, (f −1)'(2) değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
1
7
B)
1
6
C)
1
2
D) −
1
3
E) −
1
5
biçiminde tanımlanıyor.
Bu fonksiyonun R 'de sürekli olması için a kaç
olmalıdır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
5. f(x) = (sinx)cosx olduğuna göre, f' b l değeri kaçtır?
π
2
2.
lim
x "−3
A) −1
2x + 1
9x 2 + 1 +
B)
x2 + 1
3
2
C)
1
2
D) 1
E) 0
limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) −1
B) −
2
9
C) −
1
2
D)
2
3
E) 1
3. f: R " R fonksiyonu
6.
2 + 4x + 2x 2 sin c 3 m; x ! 0
f (x) = *3x
x
0
;x = 0
C) 3
y = e −t sin t
A) y = x
Buna göre, f'(0) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
B) 2
x = e −t cos t
parametrik denklemi ile verilen eğriye t = 0
noktasından çizilen teğet denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
biçiminde tanımlanıyor.
A) 0
*
D) 4
B) y = −x
D) y = − x − 3
E) 6
2
C) y = x − 1
E) y = x + 2
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / ÖABT
7.
000000001
xe x − x
limitinin değeri aşağıdakilerden
x " 0 1 − cos 2x
hangisidir?
1
1
B)
A)
4
2
8.
10. 15π cm 3 /sn hızla şişirilen bir balonun yarıçap
uzunluğu 5 cm olduğunda yarıçapının artış hızı
aşağıdakilerden hangisidir?
lim
cos x
#
x sin 5 ^ x h
D) −
C) 0
1
3
E) −
1
6
A)
B)
2 sin 5 ^ x h
1
2 sin x
4
3 sin 3 ^ x h
D)
sin 5 ^ x h
+c
E)
sin 3 ^ x h
+c
#
0
A) 44
+c
1
x
dx
x 2 + 6x + 12
π
2
C) 1
D)
3
2
E) 2
B) 36
C) 24
D) 12
E) 6
+c
12.
integralinin sonucu aşağıdakilerden
B)
lim
(x, y) " (1,1)
x3 y3 − 1
x2 y2 − 1
limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
hangisidir?
A)
3
4
+c
C) −
3
9.
3
B)
11. Yol denklemi zamana bağlı s(t) = t4 − 2t2 + 3
(t: saniye, s: metre) olan bir hareketlinin 2.
saniyedeki ivmesi kaç m/sn2'dir?
integralinin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) −
1
2
π 2
6
C)
π 3
4
D)
π 2
2
E)
A)
π 3
18
3
1
2
B) 1
C)
3
2
D) 2
E)
5
2
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / ÖABT
000000001
16. M(−2, 3) merkezli ve x − y = 7 doğrusuna teğet olan
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
13. Bir torbada 5 beyaz, 5 kırmızı ve 5 yeşil top
bulunmaktadır.Geriye atılmaksızın 10 top çekiliyor.
A) x 2 + y 2 − 4x + 6y + 57 = 0
Torbada hiç kırmızı top kalmaması olasılığı kaçtır?
A)
12
143
B)
13
143
C)
15
143
D)
18
143
E)
20
143
B) x 2 + y 2 + 4x − 6y − 59 = 0
C) x 2 + y 2 + 2x − 3y − 118 = 0
D) x 2 + y 2 + 4x − 6y − 34 = 0
E) x 2 + y 2 + 4x − 6y − 25 = 0
x
z−2
=
, y = 1 doğrusunu
3
−1
içeren düzlemin denklemi aşağıdakilerden
17. Orijinden geçen ve
14. X sürekli rastgele değişkenin olasılık yoğunluk
fonksiyonu
f (x) = *
hangisidir?
cx; 0 G x G 6
A) 4x − 2y − 3z = 0
0 ; diðer durumlarda
B) x + y − z = 0
olarak veriliyor.
Buna göre, P (1 G x G 3) olasılığı kaçtır?
1
A)
18
1
B)
9
2
C)
9
1
D)
3
C) 2x − y + 3z = 0
5
E)
9
D) 3x + y + z = 0
E) 6x − y + 2z = 0
15. X rastlantı değişken;
18. Aşağıdaki vektörlerden hangisi u = ^1, 2, 3 h ve
E (X) = 6, E (X 2) = 45 ve Y = 20 − 2X olduğuna
göre, Y nin varyansı kaçtır?
A) 18
B) 24
C) 28
D) 32
v = ^4, 5, 6 h vektörlerine diktir?
A) (−1,−2,−1)
E) 36
B) (−1,2,1)
D) (−1, 2,−1)
4
C) (1,2,−1)
E) (1, 2, 1)
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / ÖABT
000000001
R−
S 3
22. S 3
S
S−
T 2
19. Köşelerinin koordinatları A(0,0,0), B(1,1,2),
C(−3,1,5) ve D(7,2,4) olan dörtyüzlünün hacmi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7/2
B) 5/2
C) 3/2
D) 1/2
E) 1/8
1
α
−1
A) 1
V
4W
− 2W matrisinin rankı α'nın hangi değeri
W
W
1 X için 3 olamaz?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
20. x 2 − 4xy + 4y 2 − 3x + 6y − 4 = 0 denklemi
aşağıdakilerden hangisini belirtir?
A) Paralel iki doğru
B) Keşisen iki doğru
C) Elips
D) Hiperbol
E) Nokta
23. T(x, y, z) = (2x − z, x + y + z, y) biçiminde tanımlanan
T: R 3 " R 3 lineer dönüşümünün IR3'ün standart
tababına göre matris gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
21. Z3 x Z5 toplamsal grubunda ^ 2, 4 h elemanının
mertebesi kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
D)
E) 15
E)
5
R
V
S 2 1 0W
S 0 1 1W
S
W
S− 1 1 0W
T
X
R2 0 − 1V
S
W
S1 1
1W
SS
WW
0X
T0 1
R2
1
0VW
S
S1
0 − 1W
S
W
S2 − 1
0W
T
X
R 1
V
3
1
S
W
S− 1
0 2W
S
W
S 0 − 2 1W
T
X
R
V
S0 2 1 W
S1 0 1W
S
W
S0 − 1 1W
T
X
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / ÖABT
000000001
Z
27. y'' − 4y' − 5y = 0; y(0) = 2, y'(0) = 1 başlangıç değer
probleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
24. ]] x + y + z = 1
sisteminin çözümünün olmaması
[ 2x + 3y + az = 3 için a aşağıdakilerden hangisi
]
x + ay + 3z = 2 olabilir?
\
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A)
E) 5
3 −x 1 5 x
e − e
2
2
3
2
B) y = e −x + e 5x
C) y =
3 −x 1 5 x
e + e
2
2
D) y =
1 −x 3 5 x
e − e
2
2
E) y =
1 −x 3 5 x
e + e
2
2
2 1
25. A = =
G matrisinin öz değerlerinin toplamı kaçtır?
3 4
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
28. Aşağıdakilerden hangisi homojen diferansiyel
denklem değildir?
E) 7
A) y' + xy = 3x
x
B) y' = e y
C) xy' = x + y
D) xy' − y2 = xy
E) yy' = x
26.
I.
Birleşim
II. Kesişim
29. yı − 2xy = x diferansiyel denkleminin genel çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
III. Fark
IV. Tümleme
A) y = cex2 + 1
Bir kümenin alt kümeleri üzerinde yukarıdakilerden
hangisi ya da hangileri ikili işlem değildir?
A) I ve II
B) III ve IV
D) Yalnız IV
2
B) y = ce x −
2
D) y = ce x +
C) Yalnız III
1
2
1
2
2
C) y = ce x − 1
E) y = cex2 − 2
E) I, II ve III
6
Diğer sayfaya geçiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
495 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content