close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı GELİŞ

embedDownload
Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı
SAAT/
GÜN
16.06.2014
Pazartesi
1.GÜN
17.06.2014
Salı
2.GÜN
18.06.2014
Çarşamba
3.GÜN
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
UYGULAMA
Erzincan Üniversitesi Merkez Araştırma
Laboratuvarında UV-Vis.
Spektrofotometreyle Miktar analiz
deneyleri, Kalibrasyon eğrilerinin
türetilmesi
09:0009:45
DERS ADI:
Spektroskopiye Giriş
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
Ders Konusu ve İçeriği
Atomik Absorpsiyon
Spektroskopisine giriş yapılacak
ve Bu teknikte kullanılan Sinyal,
gürültü, analitik başarım sayıları
hakkında bilgi verilecektir.
DERS ADI: Plazma spektrometriye
giriş, tanımlar ve terimler
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şeref GÜÇER
Ders Konusu ve İçeriği
Atomik Absorpsiyon Spektrometrisinde
dünyada ki son gelişmeler anlatılacaktır.
10:0010:45
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
Ders Konusu ve İçeriği
ICP-OES ve ICP-MS’in tanımı ve
kullanımı, endüktif eşleşmiş Ar
plazma, (ICP), atomlaştırıcı,
iyonlaştırıcı ve uyarıcı özellikleri
ele alınacak, örnek sunma
teknikleri tartışılacaktır.
DERS ADI: Plazma spektrometriye
giriş, tanımlar ve terimler
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şeref GÜÇER
Ders Konusu ve İçeriği
ICP-OES ve ICP-MS’in tanımı ve
kullanımı, endüktif eşleşmiş Ar
plazma, (ICP), atomlaştırıcı,
iyonlaştırıcı ve uyarıcı özellikleri
ele alınacak, örnek sunma
teknikleri konularına devam..
DERS ADI: Moleküler
Ders Konusu ve İçeriği
08:0008.45
Erzincan’a
GELİŞ
11:0011:45
DERS ADI: Atomik Absorpsiyon
Spektrometrisinde son gelişmeler
DERS ADI: Atomik Absorpsiyon
Spektrometrisinin (AAS) Temelleri
Atomik Absorpsiyon
Spektrometrisinin (AAS) çalışma
temel prensibi ve önemli olan
parametreler
DERS ADI: Alevli AAS ve gelişmeler
spektroskopi
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Reşat APAK
Ders Konusu ve İçeriği
Moleküllerin soğurma, emisyon
ve saçılma spektrumlarını
inceleyerek moleküllerin şekli,
büyüklüğü, bağ uzunlukları, bağ
açıları, esnekliği ve elektronik
yapısı hakkında bilgi verilecek
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şeref GÜÇER
Ders Konusu ve İçeriği
AAS de alevli ve elektrotermal olmak
üzere iki çeşit atomlaştırıcı
kullanılmaktadır. Burada bunlardan Alevli
AAS ve gelişmeler anlatılacaktır.
12:0012:45
DERS ADI: UV-Vis spektroskopi ve
spektrofotometri
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Reşat APAK
13:0013:45
14:0014:45
KAYIT
KAYIT
Ders Konusu ve İçeriği
UV-Vis spektroskopi ve
spektrofotometrinin nitel ve nicel
analiz, hesaplamalar ve
laboratuvar uygulamaları
hakkında bilgi verilecektir.
Ders Konusu ve İçeriği
Spektrometrik tayin öncesi numunelerde
ayırma, türleme ve önderiştirme işlemleri
açıklanacaktır.
ÖĞLE YEMEĞİ
ÖĞLE YEMEĞİ
DERS ADI: Lüminesans
DERS ADI: Spektrometrik Tayin Öncesi
Ayırma/ Türleme/ Önderiştirme
Yöntemleri - 2
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
Ders Konusu ve İçeriği
Spektrometrik tayin öncesi numunelerde
ayırma, türleme ve önderiştirme
işlemlerine devam edilecektir.
spektroskopisi
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Reşat APAK
Ders Konusu ve İçeriği
Lüminesans spektroskopisi
tekniklerinden floresans ve
fosforesans spektrometrisi
hakkında bilgi verilecektir.
15:0015:45
16:0016:45
UYGULAMA
Cary 60, Cary 630, MPAES
cihazlarıyla SEM Firmasının
uygulama dersi
AÇILIŞ
TÖRENİ
DERS ADI: Spektrometrik Tayin Öncesi
Ayırma / Türleme / Önderiştirme
Yöntemleri - 1
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
UYGULAMA
Cary 60, Cary 630, MPAES
cihazlarıyla SEM Firmasının
uygulama dersi
DERS ADI: Katı Faz Ekstraksiyon (SPE)
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
Ders Konusu ve İçeriği
Katı faz ekstraksiyon yöntemlerinin
spektroskopi tekniklerde kullanımı
anlatılacaktır.
DERS ADI: Infrared (IR) ve Raman
spektroskopisi
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Reşat APAK
Ders Konusu ve İçeriği
Infrared (IR) ve Raman spektroskopisi
tekniklerinin temeli ve kullanım
alanları anlatılacaktır.
17:0017:45
UYGULAMA
Cary 60, Cary 630, MPAES
cihazlarıyla SEM Firmasının
uygulama dersi
DERS ADI: Moleküler spektroskopide
nanoteknolojik gelişmeler
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Reşat APAK
Ders Konusu ve İçeriği
Moleküler spektroskopi tekniklerde
nanoteknolojik gelişmeler
anlatılacaktır.
18:0018:45
UYGULAMA
Cary 60, Cary 630, MPAES
cihazlarıyla SEM Firmasının
uygulama dersi
19:0019:45
AÇILIŞ
KOKTEYLİ
20:3022:00
SAAT/
GÜN
08:0008.45
UYGULAMA
Cary 60, Cary 630, MPAES
cihazlarıyla SEM Firmasının
uygulama dersi
Erzincan Şehir Gezisi ve EKŞİ Su
Piknik Alanına Gezi
AKAŞAM YEMEĞİ
AKAŞAM YEMEĞİ
2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı
19.06.2014
20.06.2014
21.06.2014
4. GÜN
5.GÜN
6. GÜN
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
UYGULAMA
Erzincan Üniversitesi Merkez Araştırma
Erzincan Kemah Erzincan’dan
Laboratuvarında Spektroflorometri yöntemiyle
Ayrılış
ve Kemaliye
Miktar tayin deneylerinin yapılıp Kalibrasyon
eğrilerinin türetilmesi gerçekleştirilecektir.
Bölgesine GEZİ
DERS ADI:
09:0009:45
ICP temelli spektrometrik yöntemler
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
Ders Konusu ve İçeriği
ICP-OES ve ICP-MS yöntemleri açıklanıp bu
tekniklerdeki girişim türleri anlatılacaktır.
10:0010:45
11:0011:45
12:0012:45
DERS ADI: Atomik spektrometri yöntemlerinin
karşılaştırılması
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
Ders Konusu ve İçeriği
Atomik spektrometri yöntemlerinin karşılaştırılması;
Alev emisyon spektrometri, AAS, ICP-OES ve ICP-MS
yöntemleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
DERS ADI: Elektrotermal AAS ve gelişmeler
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şeref GÜÇER
Ders Konusu ve İçeriği
Elektrotermal
AAS
ve
gelişmeler,
Soğuk buhar, hidrit oluşumlu AAS ve
gelişmeleri anlatılacaktır.
DERS ADI: Türlendirme ve fraksiyonlama
çalışmaları ve AAS
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şeref GÜÇER
Ders Konusu ve İçeriği
AAS de türlendirme ve fraksiyonlama
çalışmaları anlatılacaktır.
13:0013:45
14:0014:45
15:0015:45
16:0016:45
17:0017:45
ÖĞLE YEMEĞİ
DERS ADI: Katı Faz Mikroekstraksiyon (SPME)
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
Ders Konusu ve İçeriği
Spektroskopi tekniklerde katı faz mikroekstraksiyon
tekniklerin temel prensibi anlatılacaktır.
DERS ADI: Akış Enjeksiyon Analizi (FIA)
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
Ders Konusu ve İçeriği
AAS de akış enjeksiyo analiz tekniği anlatılacaktır.
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
UYGULAMA
Erzincan Üniversitesi Merkez Araştırma
Laboratuvarında IR yöntemiyle Miktar tayin
deneylerinin yapılıp Kalibrasyon eğrilerinin
türetilmesi gerçekleştirilecektir.
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
UYGULAMA
Erzincan Üniversitesi Merkez Araştırma
Laboratuvarında Kütle Spektroskopi yöntemiyle
Miktar tayin deneylerinin yapılıp Kalibrasyon
eğrilerinin türetilmesi gerçekleştirilecektir.
18:0018:45
Ders Verecek Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
Ders Konusu ve İçeriği
Katılımcıların Bilgi Kazanım Düzeylerinin
Değerlendirmesi Yapılıp neler kazanıldığı
belirlenecektir.
20:3022:00
GALA YEMEĞİ
Etkinlik Koordinatörü: Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
(Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı)
İmza:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content