close

Enter

Log in using OpenID

Banka Promosyonu İhalesi Banka Promo

embedDownload
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI
Sayı :
Konu : Banka Promosyonu İhalesi
Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2-İhale Konusu
3-İhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
…/…/2014
:3
:Erdemli Belediye Başkanlığı
:Merkez
Mah.Hal
Cad.No:17
33730
Erdemli/MERSİN
:0 324 5151043-5154128
:[email protected]
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
:198
:550.055,50 TL
:Erdemli Belediyesi 4. Kat Toplantı Salonu
:11/11/2014 Salı günü, saat 10:00
Banka Promosyonu İhale Komisyonu 21/10/2014 Salı günü, saat 13:00’da yaptığı toplantıda,
Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara; Banka
Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.
Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:
1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler idareden temin edileceği gibi
www.erdemli.bel.tr adresinde de görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklifler, en geç 11/11/2014 Salı günü, saat 10:00’a kadar İhale Komisyonuna ihaleye katılacak banka
yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin
huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren 5 adet banka arasında, aynı anda açık artırma
yöntemiyle belirlenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ek:
1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
1-KURUMUN ADI
A-ADRESİ
B-TELEFON VE FAX NUMARASI
C-ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
2-İHALE KONUSU VE KAPSAMI
3-İHALE USULÜ
4-KURUMDAKİ PERSONEL SAYISI
5-PERSONEL AYLIK TAHMİNİ NAKİT
AKIŞI
6-KURUMUN AYLIK CARİ NAKİT AKIŞI
7-PROMOSYON İHALESİNİN
YAPILACAĞI YER
8-PROMOSYON İHALESİ TARİH VE
SAATİ
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Merkez Mahallesi Hal Caddesi No:17 33730
Erdemli/Mersin
0 (324) 5151043 – 0 (324) 5154128
[email protected]
Banka Promosyonu İhalesi
(Maaş+İkramiye+Yolluk+Fazla Mesai)
4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf
ve Açık Arttırma Usulü
198
550.055,50 TL
3.845.483,00 TL
Erdemli Belediyesi 4. Kat Toplantı Salonu
11/11/2014 Salı günü Saat: 10:00
YASAL DAYANAKLAR: 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan
2007/21 sayılı Banka Promosyonları konulu Başbakanlık Genelgesi, 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958
sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 10 Ağustos 2010 tarih ve
27668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 20 Şubat 2004
tarih 25379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel
Tebliği.
A) GENEL ŞARTLAR
1- İhale Erdemli Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapan personelin maaş, ikramiye, yolluk ve
fazla mesai ücretinin ödemelerini kapsamaktadır.
2- Belediyemizin ilgili birimlerinde 21.10.2014 tarihi itibariyle 198 personel bulunmakta olup, aylık
ortalama 550.055,50 TL maaş, 3.845.483,00 TL cari hesabımız bulunmaktadır. Belediyemiz nakit
akışları yıl bazında değerlendirildiğinde maaş hesaplarında, ikramiyeler de dahil %20 artış olacağı,
cari hesaplarımızda ise her yıl değerleme oranlarında artış olacağı tahmin edilmektedir.
3- Anlaşmanın süresi 16/12/2014 tarihinden itibaren üç (3) yıldır. Promosyon miktarı en geç
15/01/2015 tarihinde tek seferde tüm maaş personelin maaş hesabına peşin olarak ödenecektir. Banka,
personele ödenen promosyon tutarlarına ait listeleri en geç iki (2) iş günü içerisinde resmi yazı ile
müdürlüğümüze bildirecektir.
4- İhale tekliflerinin ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI personelinin sıkıntı çekmeyeceği yaygın
servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır.
5- Kurumca maaş ödemeleri her ayın 15’inden (onbeş) olmak üzere (2) iş günü öncesi Bankadan
bulunan kurum hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri memur olarak görevli personel için maaş
hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00:01’de personelin kullanımına hazır hale getirir.
Banka kurum personeline maaş haricinde haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ikramiye, fazla mesai,
sosyal yardım, yolluk, vb.) ise banka listesinin bankaya ulaştırıldığı andan itibaren aynı gün içerisinde
hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
6- Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince personelden maaş ile ilgili masraf komisyon vb. Ücret
talep etmeyecektir.
7- Erdemli Belediye Başkanlığı personel maaşları vb. ödemeleri hiçbir şekilde bloke edilemez ve
haczedilemez.
8- Anlaşma yapılan banka bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya
bildirilmesinden itibaren en geç bir (1) gün içerisinde mevcut duruma müdahale edip ödeme
hizmetinin ve diğer hesap işlemlerinin devamını sağlamak konusunda özeni gösterecektir.
9- Anlaşma yapılan banka kredi almaya engeli olmayan personelin bireysel kredi taleplerini
değerlendirerek avantajlı şartlardan ve şube yetkilisinin maksimum seviyesinde indirim yaparak
karşılayacaktır.
10- Belediye halihazır personel listesini bankaya verecek, personel atamalarından doğan nakit
akışındaki düşüşlerinden herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.
B) BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1- Banka personel maaşlarını her ayın 15’inde sat 00:01 den itibaren personelin kendi hesabına
otomatik aktaracaktır.
2- Personele kurumca verilen diğer ödemeler, bankaya bildirilmesi halinde aynı gün içerisinde
personel hesaplarına aktarılacaktır.
3- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden
yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf
ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
3- Banka personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına
ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir. ATM kartlarından, Ek kart ve personelin istemesi
halinde kredi kartlarından yıllık aidat ücreti kesinlikle alınmayacaktır, hesabından kesinti
yapılmayacaktır.
4- Banka maaş personelinin hesabından ve hesap işlemlerinden işletim ücreti, masraf vb. diğer
masraflar alınmayacaktır.
5- Banka maaş personelinin otomatik fatura ödemelerinden masraf ve hesap işlemi almayacaktır.
6- Banka ATM’lerinde personel maaşı ne olursa olsun günlük en az 1500,00 TL nakit çekim limiti
uygulayacaktır.
7- Promosyon sözleşmesinin imzalanmasından sonra banka kuruma göndereceği personelleri ile tüm
maaş personellerinin hesap açma işlemlerini kurumda form ve benzeri evrak işlerini yapacaktır. Kart
teslimlerini ise kuruma bildirilmesi ile birlikte kurumla iş programı yaparak maaş ödeme tarihinden
önce kurumda banka personelince dağıtımı yapılacaktır.
8- Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline ATM'lerini ve ortak nokta ATM’lerini herhangi bir
masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.
9- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden
yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf
ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
10- Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde
yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.
11- Promosyon anlaşmasından sonra; kuruma ilk defa alınacak sözleşmeli memur, memur ve daimi
işçi alımı olamsı halinde, bu personel/personellere de promosyonları banka tarafından geriye kalan
süre hesap edilerek bu oranda sisteme dâhil olunan ayda hesabına 1(Bir) defada peşin olarak
yatıracaktır.
C) KURUMUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1- Kurum maaş listelerini e-mail yoluyla internetten veya liste halinde ödeme günü olan ayın on
beşinden olmak üzere en az iki (2) iş günü diğer ödeme tutarlarını ise aynı gün bankada hazır
bulunduracaktır. Herhangi bir ödeme döneminde bu koşul yerine getirilmez ise banka bu protokol
gereğince herhangi bir ödeme yükümlülüğü altına sokulmayacaktır.
2- E-mail ve liste halinde bankaya gönderilen ödeme bilgilerinin içeriğinden banka sorumlu
olmayacaktır. Listelerdeki hatalı bilgilerin veya sonradan yapılan kayıt değişikliklerinin sorumluluğu
kuruma ait olacaktır.
3- Banka Erdemli Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen e-mail ve liste halindeki toplam ödeme
tutarı ve personel sayısı açısından kontrolünü yapacaktır. Banka tarafından yapılan kontroller
sonrasında tespit edilen tutarsızlık derhal kuruma bildirilecektir. Bu durumda listelerin düzeltilerek
tekrar bankaya ulaştırılması Erdemli Belediye Başkanlığının sorumluluğunda olacaktır.
D) TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ
1- Banka promosyon ihalesi öncelikle 4734 Sayılı Kanuna tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ile
yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt
edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirtilen usule uygun değil ise değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2- En yüksek beş (5) teklifi veren bankalar aynı gün Banka Promosyon ihalesinin açık arttırma
bölümüne katılacaklardır.
3- Açık artırma usulü ile en yüksek teklifi veren beş banka yetkilileri belirtilen yer, tarih ve saatte
hazır bulunacak ve ihaleye geçilecektir.
4- İhale üzerinde kalan bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir.
İstekli bankanın davet tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde şartnameye uygun olarak sözleşmeyi
imzalaması şarttır.
5- Sözleşme Erdemli Belediye Başkanlığında banka yetkilisi ve kurum harcama yetkilisi tarafından
imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm iş ve
işlemleri hazır hale getirecektir.
6- Sözleşme imzalanan banka sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerinin yerine
getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür.
E) CEZAİ HÜKÜMLER
1- Açık artırma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol (sözleşme)
imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul
eder.
2- Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.
3- Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2.
defa tekrarında sözleşme bedelinin % 30 oranında ceza verilir. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek
taraflı olarak feshedilir.
4- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir
hak talep edemez ve davacı olamaz.
5- Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde
sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı
anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.
6- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurum'un yazılı izni olmaksızın
tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya
ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın
sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez davacı olamaz.
7- İhtilaf halinde Erdemli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
Üye
Mehmet Ali Kaya
Mali Hizmetler Müd.
Komisyon Başkanı
Fevzi ÇOR
Mali Hizmetler Başkan Yard.
Üye
Üye
Mehmet Şahin
Halil Yılmaz
İnsan Kayn. Eğt. Müd.
İşçi Sendika Tem.
* Banka Promosyonu İhale Kararı ekidir.
Üye
Serdar Erdoğan
Memur Sendika Tem.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content