close

Enter

Log in using OpenID

B L MSEL PROGRAM - Adli Bilimler Enstitüsü

embedDownload
BİLİMSEL PROGRAM
Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanları
Prof. Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İ.HAMİT HANCI
Adli Bilimciler Derneği Başkanı. Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Kongre Sekreterleri :
Prof.Dr. HAKAN HAKERİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. ZERRİN ERKOL
Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı
Yard. Doç.Dr. NEZİH VAROL
Sağlık Hukuku Merkezi (SAHUMER) Genel Müdürü
Av.CAHİD DOĞAN
Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü
KONGRE PROGRAMI
1 MAYIS 2014 PERŞEMBE
AÇILIŞ 09.00 -10.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof.Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı
Prof.Dr. İLYAS DOĞAN
YÖK Denetleme Kurulu Başkanı
Prof.Dr. METİN FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
OTURUM 1
10.00 – 11.00
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İLYAS DOĞAN
YÖK Denetleme Kurulu Başkanı
Konuşmacılar:
Prof.Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı
“Kamu Görevlisi Hekimlerin Ceza Hukuku Bakımından Soruşturma Usulü”
Prof.Dr. HAKAN HAKERİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
“Hekimlik alt-kültürünün tıp hukukuna yansımaları”
Prof.Dr. MUHARREM ÖZEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Müşaviri
“Organ Ve Doku Ticareti”
ÇAY / KAHVE ARASI 11.00 – 11.15
OTURUM 2
11.15 – 12.30
Oturum Başkanı: Prof.Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı
Konuşmacılar:
Yard. Doç.Dr. NEZİH VAROL
Sağlık Hukuku Merkezi (SAHUMER) Genel Müdürü
“Sağlık Hukuku Açısından Sağlık Hizmetleri”
Prof.Dr. GÜROL CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
“Adli Tıp Açısından Onam”
Prof.Dr. ZERRİN ERKOL
Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı
“Ceza Hukukunda Adli Tıbbi Boyutuyla İlliyet Bağı Kavramı”
Doç.Dr.YUSUF SOLMAZ BALO
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yard.
”Yeni TCK ‘nun Uyuşturucu Kullanma Eylemlerine Yaklaşımı,Denetimli Serbestlik ve
Sorunlar ”
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30- 13.30
OTURUM 3
13.30 – 14.45
Oturum Başkanı: Prof.Dr. ZERRİN ERKOL
Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı
Konuşmacılar:
Av. GÜLER POLAT
İstanbul Barosu
“Engelli Bireylerin Adli Tıp ve Sağlık Kurullarında İncelenmeleri ve Raporlamasının
Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Işığında Değerlendirilmesi”
Av. ÜMİT ERDEM
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı
“Üreme Hakları”
Av. CAHİD DOĞAN
T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hukuk Müşaviri
Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü
“Sterilizasyon : Ojeni mi ? yada Nüfus Planlaması mı?”
Av. PERVİN YILDIZ
Ankara Barosu
“Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü”
ÇAY / KAHVE ARASI 14.45 – 15.00
OTURUM 4
15.00 – 16.15
Oturum Başkanı: Av. PINAR AKSOY GÜLASLAN
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı
Konuşmacılar:
Doç.Dr. AYFER UYANIK
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk
“Sınır Ötesi Tele Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar”
Av. BERNA ÖZPINAR
Ankara Barosu
“Yaşamın Sonunun Sağlık Hukukuna Yansımaları”
Yrd. Doç.Dr. ERDAL YERDELEN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.D Başkanı
“Hekimin İrtikâp Suçu”
Uzm.Dr.FERHAN KANDEMİR - Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Doç.Dr.BORA BÜKEN - Düzce Üniv.Tıp Fak.Adli Tıp A.D Başkanı
Prof.Dr. ZERRİN ERKOL - Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
Doç.Dr.ERHAN BÜKEN - Başkent Üniv.Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
“Cinsel Saldırı Olgularında Ruh Sağlığının Bozulması Kavramı”
2 MAYIS 2014 CUMA
OTURUM 5
09.00 -10.00
Oturum Başkanları: Av.CAHİD DOĞAN
T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hukuk Müşaviri
Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü
Doç.Dr.FULYA İLÇİN GÖNENÇ
Marmara Üniv.Hukuk Fakültesi
Konuşmacılar:
Av. PINAR AKSOY GÜLASLAN
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı
“Genetik Veri Bankaları”
Av. SUNAY AKYILDIZ
Tıp Hukuku Derneği Başkanı
“Sağlıkta Arabuluculuk”
Prof.Dr.ERDEM ÖZKARA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.Adli Tıp A.D.Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama Merkezi Başkanı
” Tıbbi Uygulama Hatalarında Güncel Durum ”
ÇAY / KAHVE ARASI 10.00 – 10.15
OTURUM 6
10.15 – 11.15
Oturum Başkanı:Prof.Dr. KADRİYE BULDUKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri B.D Başkanı
Konuşmacılar:
Prof.Dr. BESTİ ÜSTÜN - Emekli Öğretim Üyesi
Uzm. Hem. HATİCE UÇAK -Ankara Üniv. İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hizmetiçi Eğitim Hemşireliği Birim Sorumlusu
“Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Şiddet Raporu”
Doç.Dr. ÖZEN KULAKAÇ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
“Şiddet Kültürü ve Hemşirelik”
Uzm. Hem. CANAN GÜNGÖR - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi
Yard. Doç.Dr. ŞERİFE KURŞUN - Selçuk Üniversitesi Sağlık Bil. Fak. Dekan Yard.
Hem. FERDA ÜLKER - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Hem. BAĞDAT EROL - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi
“Hemşirelerin Şiddete Maruz Durumları ve Şiddetle İlgili Düşünceleri Konya ve
Antalya Örneği”
ÇAY / KAHVE ARASI 11.15 – 11.30
OTURUM 7
11.30 – 12.00
Oturum Başkanı: Prof.Dr. GÜROL CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
Konuşmacılar :
Yard. Doç. Dr. AHMET GÖKDEMİR – Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
MEHMET SERCAN SAPTAŞ
“Güvenli ve Sağlıklı Konut Hakkı”
Stj. Av.SELCEN BAYÜN
“Çevreden ( Doğadan ) Sağlığa Bir Bakış”
OTURUM 8
UZMANINA SORUN OTURUMU
12.00 – 12.30
Oturum Başkanı: Yard. Doç.Dr. NEZİH VAROL
Sağlık Hukuku Merkezi (SAHUMER) Genel Müdürü
UZMAN: Uzm. Dr.RAYHAN BOZABALI
“Malpraktis Dosyalarının İncelenmesi ve Bilirkişi Mütalaası Alınması”
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30 – 13.30
OTURUM 9
13.30 – 14.45
Oturum Başkanı: Prof.Dr.NEVZAT ALKAN
İstanbul Üniv.İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Konuşmacılar:
Yard. Doç.Dr. SERKAN ÇINARLI - İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku
Anabilim Dalı
Dr. ASLIHAN TEYİN - Ege Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A. D. Araştırma Görevlisi
“Tıbbi Uygulama Hatalarında Yargı Öncesi Çözüm Usulleri ve 663 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamedeki Düzenlemenin Uygulanamama Nedenleri”
Dr. SIRRI ŞENBAYRAM - Burdur İl Sağlık Müdürü
Dr. ALPER TEKER – Burdur İl Sağlık Müdür Yardımcısı
Dr.M. FARUK OZAN – Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü
DT. MEHMET SÜRÜCÜ – Diş Hekimi – Burdur İl Sağlık Müdürlüğü
HAKKI EROL – Araştırmacı – Burdur İl Sağlık Müdürlüğü
“Burdur İlinde Çalışan Tüm Diş Hekimlerinin Hasta Hakları
Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi”
Av.DEVRİM KARAKÜLAH
Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri
“Dinlemenin Hukuku Yönü”
Dr. FATİH SEZER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
“Doğumsal Kol Felci: Olgu Sunumu”
OTURUM 10
POSTER OTURUMU
14.45 – 15.30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. ERDAL YERDELEN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.D Başkanı
2 MAYIS 2014 CUMA
09.00 – 12.00 ve 13.30 – 14.45
SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA KURSU ( Opsiyonel / Katılım Belgeli )
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Hastane Sorumluluk Sigortası
Tamamlayıcı Sigorta Uygulaması
Sağlık Sigortası Uygulamaları
Risk Belirlemesi
Prim Karşılığı Zarar
Maliyet Hesabı
Kritik Sigortalar
Özürlü ve Maluliyet Hesaplaması
Sorumluluk Sigortaları
KURSA KATILMAK İÇİN İLETİŞİM:
[email protected]
3 MAYIS 2014 CUMARTESİ
OTURUM 11
09.00 – 10.30
Oturum Başkanı: Hem. FERDA ÜLKER
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Hem. MERAL DÖLEK
Acil Hemşireleri Derneği Başkanı
“Acil Hemşiresinin Yasal Sorumluluğu”
Doç.Dr. FATMA CEBECİ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı
“Hemşirelik Uygulama Alanlarında Malpraktis Örnekleri”
Doç.Dr. EMİNE EFE
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
“Hemşirelerin Uygulama Alanlarında Karşılaştıkları Şiddet Durumları”
Hem. SONGÜL PİŞKİN
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
“İlaç Uygulama Hataları ve Önlemede Hemşirenin Sorumluluğu”
ÇAY / KAHVE ARASI 10.30 – 10.45
OTURUM 12
10.45 – 11.45
Oturum Başkanı: Doç.Dr. ÖZEN KULAKAÇ
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi
Konuşmacılar:
Dr. EMRAH DURAL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
“Sildenafil Düzeylerinin, Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hasta Plazmalarında
Kromatografik Yöntemle Belirlenmesi ve “Bitkisel Kökenli” Ürünlerde İllegal
Varlığının Araştırılması”
Kim. YÜCEL DENER
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı
“Tükürükten Uyutucu, Uyuşturucu Analizleri”
Prof.Dr.PERVİN SOMER
Medipol Üniversitesi Hukuk Fak.Sağlık Hukuku Program Koordinatörü
” Sağlıkta Reklam ”
Yrd. Doç. Dr. ESRA DÜNDAR ARAVACIK
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Sağlık Hukuku Anabilim Dalı
“Sağlık Hizmetleri Bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği”
ÇAY / KAHVE ARASI 11.45 – 12.00
OTURUM 12
UZMANINA SORUN OTURUMU
12.00 – 12.30
Oturum Başkanı: Prof.Dr. MUHARREM ÖZEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Müşaviri
UZMAN: Prof.Dr. YENER ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Kongre Eş Başkanı
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30 – 13.30
13.30 SOSYAL PROGRAM
Yat ve/veya Köy Turu (Opsiyonel)
20.00 GALA YEMEĞİ
4 MAYIS 2014 PAZAR
Günübirlik RODOS GEZİSİ (Opsiyonel)
“Saatlere uyulması hususunda hassasiyet ricasıyla”…..
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content