close

Enter

Log in using OpenID

YENİ İLKÖĞRETİM OKULU - Utterslev skole

embedDownload
YENİ İLKÖĞRETİM OKULU
HABER BÜLTENİ NO. 3 2014
Yeni İlköğretim Okulu reformuyla okul gününü planlama son sürat devam ediyor. Okullar
bahar aylarında pedagog istihdamı, sabah açılışı ve öğretmenler için iş yerleri planlamak
ayrıca Okul Yönetim Kurulu seçimleri gibi birçok pratik konulara yoğunlaştı.
Okul şemasında derslerde değişiklikler
Okullar şuan İlköğretim Okulu reformunun
• Yemek dersi ev bilgisi dersinin yerini alacak
derslerle ilgili içeriği ile meşgul: şema yapımı
• “El sanatları ve tasarım” doğrama ve elişi
ve ekip oluşturma, okulların hangi seçmeli
dersinin yerini alacak ve 4. sınıflar haftada
dersleri sunacağı, egzersiz ve hareket
bir ders daha fazla alacaklar
dersinin okul gününe nasıl uygulanacağı,
• İngilizce 1. sınıftan itibaren müfredata
öğretmenlerin öğrenciler için öğrenme
girecek
hedeflerini nasıl belirleyecekleri ve daha
• Almanca ya da Fransızca 5. sınıf itibariyle
zorunlu olacak
birçok konu.
Planlama yapıldıkça size okulunuz
tarafından daha somut bilgiler verilecektir.
•
•
•
•
•
•
Çocuğum hangi dersleri görecek?
Yeni okul günü aynı zamanda okul
şemasındaki derslerde de değişiklik
anlamına gelmektedir. Birkaç ders daha
erken yıllarda başlamakta, birkaç derse
daha çok zaman ayrılmakta ancak mevcut
derslerden hiç biri müfredattan
kaldırılmamaktadır.
1. sınıflarda haftada bir saat daha fazla beden
eğitimi dersi olacak
2. ve 4. sınıflarda haftada bir saat daha fazla
doğa/teknik dersi olacak
5. sınıflarda haftada bir saat daha fazla müzik
dersi olacak
4., 5., 6., 7., 8., ve 9. sınıflarda haftada bir
saat daha fazla matematik dersi olacak
4., 5., 6., 7., 8., ve 9. sınıflarda haftada bir
saat daha fazla Danca dersi olacak
7. sınıf itibariyle haftada 2 ders olan seçmeli
derse katılmak zorunlu olacak.
Eğitim öğrencilere uyacak
Reformdaki önemli unsurlardan bir tanesi
öğrencilerin gün boyunca farklı eğitim
şekilleri ve aktivitelerle karşılaşması ki
böylece okul günleri daha çeşitli olsun. Aynı
zamanda öğrencilerin öğrendiği teorik
bilgilerin günlük yaşamlarında aşina
oldukları bir şeye bağlanarak öğrendiklerini
idrak etmelerine yoğunluk verilecek.
Çocukların, öğrenme isteğini de etkileyen,
farklı öğrenme yöntemleri ve farklı ilgi
alanları vardır. Reform eğitimi öğrencilerin
ilgi alanları ve seviyesine göre planlama
açısından birçok olanak sunmaktadır.
Örneğin sınıflar arasında ekip oluşturmak ki
böylece eğitim farklı yöntemlerle farklı
öğrencilere göre planlanabilsin ve bireysel
öğrencilerin seviyesine göre farklı öğrenim
hedefleri koyulabilsin.
İlginç ve farklı eğitim süreçlerinin örneklerini
ana sayfamızdan görebilirsiniz
www.kk.dk/folkeskolereformen.
Bir 6. Sınıf öğrencisinin Danca’daki hedeflerine
örnekler
Danca’daki hedeflerim aşağıdaki hususlarda daha iyi
olmak:
• hızlı ve doğru okumak ve zor bir kelimeyle
karşılaştığımda hecelere bölmek
• yazım (heceler, r-bağlantıları, ünlü harf değişimi ve
çift ünsüz harf kullanma, sessiz “d” ayrıca ünsüz
harf değişimi (b/p, g/k ve d/t))
• güzel bitişik el yazısı yazmak
• nokta koymak, yeni paragrafa geçmek ve diğer
noktalama işaretlerini (?, ! ve “..”) kullanmak
• başkalarının farklı durumlarda davranışlarını
anlamak ve kabul etmek.
Amaçlarıma ulaşabilmek için:
• Her gün evde 15 dakika ne kolay ne de zor olan
ilginç kitaplar okumak ve zor kelimelerle
karşılaştığımda kelimeleri hecelere bölme
alıştırması yapmak.
• Anni’nin bana verdiği ödevleri/EDB-programlarını
kullanarak imla ve gramer yanısıra dikte çalışmak.
• Dikte yaptığımız zamanlar dışında sürekli bitişik el
yazısı yazma alıştırmaları yapmak.
• Kendi şeylerimi okumak ve nokta koymak, yeni
paragrafa geçme ve diğer noktalama işaretlerini
kullanmak.
• Başkalarının farklı durumlarda benden farklı
davranabileceğini anlama ve kabul etmeyi
denemek ve başkalarının çatışmalarına
karışmamak.
Eğitime hazır olmak
Günümüzde karşı karşıya olduğumuz
sorunlardan bir tanesi birçok gencin gençlik
eğitimi almıyor olmasıdır. Bu sebeple
İlköğretim Okulu reformunun hedeflerinden
bir tanesi öğrencilerin hepsini gençlik eğitimi
almaya hazır hale getirmektir. Bunu
sağlayacak yollardan bir tanesi okulların,
öğrencileri farklı eğitimlerle motive etmede
ve okulda tutmada daha başarılı olmasıdır.
Bunların dışında 7-9 sınıf öğrencilerine
gençlik ve meslek eğitim olanakları
hakkında bilgi edinmeleri için birkaç ek saat
verilecektir. Öğrenciler hangi eğitimi seçerse
seçsin, önemli olan seçtiği eğitimi
tamamlamalarıdır.
Yaz tatilinden sonra 7-9 sınıf öğrencilerinin
çoğunluğunun karşılaşacağı durumlardan bir
tanesi 7. sınıf itibariyle seçmeli ders ve ilgi
alanları ile seviyelerine göre ekiplere ayrılma
imkânıdır. Seçmeli dersler öğrencilere farklı
dersleri ve eğitim olanaklarını tanıma imkânı
veriyor ve böylece birçok farklı eğitimin
olduğunu ve bu farklı eğitimlerin ne için
kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olabilme
imkânını sunmaktadır.
Bu ayrıca okullara 7-9 sınıflara, örneğin dil,
bilgi işlem ya da elişi karakteristiğinde
dersler ile farklı istikametler sunmasına
olanak sağlamaktadır. Okulların yeni
seçmeli dersleri diğer ilköğretim okulları,
gençlik okulları ya da gençlik eğitimleriyle
beraber geliştirme imkânları vardır.
Hedeflerime ulaşmak için yardım alacaklarım:
• Anni, bana ödev verecek ve yazım ve gramer
çalışabileceğim bilgi işlem programları yükleyecek.
Daha fazla bilgi için www.kk.dk/folkeskolereformen
• Kütüphane görevlisi, ne kolay ne de zor olan ilginç
kitaplar bulmama yardımcı olacak.
2
İlköğretim okulları ayrıca eğitim enstitüleri ve
işletmelerle işbirliğinde bulunacak ki böylece
gençler eğitim ve iş olanaklarını öğrenecek
ve eğitim almak için motive olacak.
Öğrencileri ilköğretim okulundan sonra bir
gençlik eğitimine başlamaya daha hazır hale
getirmek için gençlik eğitimleriyle işbirliğini
güçlendiriyoruz.
Ders süreçleriyle beraber öğrenciler farklı
gençlik eğitimleri hakkında bilgi edinebilir.
Bunlar pratik süreçler ya da edebi süreçler
ile olabilir. Örneğin sosyal bilimler eğitimi
Social- og Sundhedsskolen’de “İnovasyon –
Geleceğin Danimarka’sında Yaşlı Bakımı”
üzerine olabilir. Matematik eğitimi Niels
Brock’da “muhasebe ve bütçe” üzerine
olabilir ya da Gefion Gymnasium’da
öğrencilere dil veya doğa bilimleri üzerine ek
meydan okumalar sunulabilir.
Okul Yönetim Kurulu
Mevcut Okul Yönetim Kurulu üyeleri bahar
aylarında Çocuk ve Gençlik Komisyonu ile
ilköğretim reformu konulu bir toplantıya
katıldı.
Toplantıda Okul Yönetim Kurulu üyelerine,
okulların öğrenme hedefleri ile ilgili yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi verildi ve komisyon
üyeleri daha iyi bir okul-aile işbirliğinin
öğrencilerin eğitimine ne gibi katkılar
sunacağına dair fikirlerini paylaştılar.
Okul Yönetim Kurullarına ayrıca Çocuk ve
Gençlik Komisyonu’ndaki politikacıların,
Okul Yönetim Kurullarını ebeveynlerin okulaile işbirliğinde daha aktif olması için ne
şekilde destekleyebileceğine dair önerilerini
sunma imkânı verildi.
Toplantının amacı aynı zamanda okul-aile
işbirliğini güçlendirmek için ilham almaktı.
Araştırmalar, ebeveynlerin okula dâhil
olduğu ve okulla ilgilendiği durumlarda
öğrencilerin daha iyi öğrendiğini
göstermektedir. Bu sebeple yeni ilköğretim
okulunda ebeveynlerle işbirliğine daha çok
odaklanılmıştır.
Yeni okul günü
İlköğretim Okulu reformunun genel amacı
bütün öğrencilerin okul süreçleri boyunca
daha çok şey öğrenmeleri ve böylece
İlköğretim Okulunu bitirdiklerinde bir gençlik
eğitimine hazır olmalarıdır.
Okullar hâlihazırda reformun getirdiği
gelişmelere başlamıştır. Birçoğunuz
muhtemelen okulunuzda reformun bazı
bölümlerinin uygulandığını görmüşsünüzdür.
Örneğin hareketin eğitime dâhil edildiğini ya
da kültür enstitüleri veya işletmelerle
ortaklaşa yapılan okul projelerinin olduğunu
ya da öğrencilerin aynı anda birkaç dersi
çalıştığı yeni eğitim yöntemlerinin olduğunu
görmüşsünüzdür.
Okulların hepsi yaz tatilinden sonra yeni bir
okul gününde öğrencileri karşılamak için
sabırsızlanıyor. Siz ebeveynlerin
çocuklarınızın okul hayatı ve okul-aile
işbirliğine aktif olarak katılmanızı ve ilgi
göstermenizi umuyoruz.
Daha fazla bilgi için www.kk.dk/folkeskolereformen
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
624 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content