close

Enter

Log in using OpenID

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI

embedDownload
ASELSAN ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN
DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ....................................................................................
1-3
ÖZET KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU ......................................................................................
4
ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU .............................................................................
5
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ...........................................................................
6
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ................................................................................................
7-8
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ...............................................................
9-49
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU .............................................................
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ............................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI...............................................................................................
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR ...........................................................................................
STOKLAR ................................................................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER .........................................................
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR ........................................................................
TAAHHÜTLER.........................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR ...................................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ .......................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ........................................................................................
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ..........................................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER..........................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ........................................... ..............................................................
FİNANSMAN GİDERLERİ ........................................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ .............................................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU ..................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR ........................................................................
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ..................................................................
9-10
11-19
19-23
24-26
27
28
29
30
31-33
34-35
36-37
38
39
40
41
41
41
42-47
48
49
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül
2014
Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2013
2.071.505.864
18.002.288
2.049.564.480
103.683.817
3-4
4
97.490.744
686.490.514
145.157.039
611.089.356
3
2.672.391
49.035.951
770.822.150
248.609.187
198.382.639
32.771.269
48.741.727
645.849.543
277.369.147
184.902.582
2.147.572.439
45.019.317
1.958.410.870
12.724.210
3-4
4
57.715.059
255.580.609
26.392.887
312.343.820
7
7
6
262.748
811.545.958
404.168.515
296.354.276
270.895.239
6.030.718
197.085
741.988.200
372.807.645
274.439.651
212.862.628
4.654.744
4.219.078.303
4.007.975.350
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
5
6
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül
2014
Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2013
951.753.502
42.905.136
37.585.284
936.244.985
157.226.761
22.832.818
3-4
4
10
30.786.847
478.309.852
20.497.739
16.265.805
377.182.297
19.226.599
3
17.983.462
680.896
16.230.727
182.505.709
219.792
30.320
418.061
11.280.034
214.035.003
480.904
30.686.770
91.216.255
2.145.033
25.395.640
88.973.470
2.897.273
1.433.951.244
370.441.418
1.459.244.914
173.227.412
697.884
2.760.582
12.163.376
6
31.684
2.165.653
944.378.212
30.518
1.878.514
1.162.027.069
10
8
110.566.794
2.909.017
107.067.815
2.850.210
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli
Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6
10
8
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun
Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3-4
4
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül
2014
Önceki Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık
2013
11
11
1.833.373.557
1.832.577.704
500.000.000
98.620.780
1.612.485.451
1.611.967.650
500.000.000
98.620.780
-
-
(3.866.388)
(3.866.000)
177.565.341
73.669.442
740.957.659
245.630.870
177.532.454
69.677.755
531.921.172
238.081.489
795.853
517.801
4.219.078.303
4.007.975.350
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Artışları
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kârları
Net Dönem Kârı
11
17
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN 9 AYLIK DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2014
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Temmuz30 Eylül
2014
Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2013
Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Temmuz30 Eylül
2013
12
12
1.781.219.311
(1.359.739.234)
659.492.271
(509.235.807)
1.444.160.700
(1.071.011.193)
462.475.213
(333.966.229)
421.480.077
150.256.464
373.149.507
128.508.984
(81.480.120)
(30.463.405)
(46.881.863)
390.881.509
(444.571.520)
(24.871.805)
(10.983.122)
(15.430.557)
94.819.422
(158.134.404)
(71.526.752)
(24.494.051)
(47.060.053)
201.206.664
(331.259.548)
(18.336.935)
(6.419.433)
(16.035.686)
74.969.820
(136.833.620)
208.964.678
35.655.998
100.015.767
25.853.130
1.874.341
-
10.441.552
-
210.839.019
35.655.998
110.457.319
25.853.130
24.986.994
(47.826.571)
6.770.779
(29.883.101)
2.682.094
(31.398.562)
282.350
(18.439.092)
187.999.442
12.543.676
81.740.851
7.696.388
57.812.826
(219.792)
58.032.618
34.294.846
188.207
34.106.639
46.472.818
(204.063)
46.676.881
20.496.373
(63.183)
20.559.556
245.812.268
46.838.522
128.213.669
28.192.761
KÂR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KÂR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
14
14
ESAS FAALİYET KÂRI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KÂRI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
15
16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KÂRI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)
- Ertelenmiş Vergi Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KÂRI
Dönem Kârının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
17
181.398
245.630.870
245.812.268
(183.621)
47.022.143
46.838.522
389.780
127.823.889
128.213.669
365.010
27.827.751
28.192.761
100 Adet Pay Başına Kazanç
17
0,49
0,09
0,26
0,06
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN 9 AYLIK DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR
TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2014
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Temmuz30 Eylül
2014
Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2013
Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Temmuz30 Eylül
2013
245.812.268
46.838.522
128.213.669
28.192.761
-
-
8.886.308
2.753.340
-
-
11.107.885
(2.221.577)
3.441.674
(688.334)
-
-
8.886.308
2.753.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
245.812.268
46.838.522
137.099.977
30.946.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
181.398
245.630.870
(183.621)
47.022.143
389.780
136.710.197
365.010
30.581.091
245.812.268
46.838.522
137.099.977
30.946.101
Dipnot
Referansları
DÖNEM KARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda PlanlarıYeniden
Ölçüm Kazançları
Ertelenmiş Vergi Gideri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN 9 AYLIK DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1 Ocak 2013 İtibarıyla
Bakiyeler (Yeniden
Düzenlenmiş)
Birikmiş Kârlar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Maddi Duran Varlıklar
Yeniden Değerleme
Artışları/ Azalışları
Tanımlanmış Fayda
PlanlarıYeniden
Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kârdan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıl Kârları
Net Dönem Kârı
500.000.000
98.620.780
-
(13.175.916)
52.071.680
321.656.271
306.378.584
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Özkaynaklar
1.265.551.399
544.192
1.266.095.591
Transferler
-
-
-
-
17.595.111
210.283.473
(227.878.584)
-
-
-
Toplam Kapsamlı Gelir
-
-
-
8.886.308
-
-
127.823.889
136.710.197
389.780
137.099.977
Temettüler
-
-
-
-
-
-
(78.500.000)
(78.500.000)
(2.500)
(78.502.500)
30 Eylül 2013 İtibarıyla
Bakiyeler (Dönem Sonu)
500.000.000
98.620.780
-
(4.289.608)
69.666.791
531.939.744
127.823.889
1.323.761.596
931.472
1.324.693.068
1 Ocak 2014 İtibarıyla
Bakiyeler (Dönem Başı)
500.000.000
98.620.780
177.532.454
(3.866.000)
69.677.755
531.921.172
238.081.489
1.611.967.650
517.801
1.612.485.451
Transferler
-
-
-
-
3.983.319
209.098.170
(213.081.489)
-
-
-
Toplam Kapsamlı Gelir
-
-
-
-
-
-
245.630.870
245.630.870
181.398
245.812.268
Temettüler
-
-
-
-
-
-
(25.000.000)
(25.000.000)
-
(25.000.000)
Kontrol Gücü Olmayan Pay
Sahipleri ile Yapılan
İşlemler
-
-
32.887
(388)
8.368
(61.683)
-
(20.816)
96.654
75.838
30 Eylül 2014 İtibarıyla
Bakiyeler (Dönem Sonu)
500.000.000
98.620.780
177.565.341
(3.866.388)
73.669.442
740.957.659
245.630.870
1.832.577.704
795.853
1.833.373.557
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN 9 AYLIK DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Dönem Kârı
Dönem Net Kârı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Gideri / (İptali) - Net
- Garanti Gider Karşılığı / (İptali) - Net
- Gecikme Cezası Nedeniyle Ayrılan Karşılık
Gideri/(İptali) - Net
- Dava Karşılığı Giderleri – Net
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı - Net
- Diğer Karşılıklar
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
- Finansal Borçlardan Kaynaklanan Kur Farkları- Net
- Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler
- Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili
Düzeltmeler
- Peşin Ödenmiş Giderler
- Diğer Dönen Varlıklar
- Diğer Duran Varlıklar
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili
Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
- Devlet Teşvik ve Yardımları
- Ertelenmiş Gelirler
- Diğer Yükümlülükler
Faaliyetlerden Elde Edilen / (Kullanılan)
Nakit Akışları
7
4
8
8
8
5
14
16
6
4
10
6
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2014
(*)Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2013
55.847.756
245.812.268
69.357.970
128.213.669
60.334.127
72.026.873
17.750.416
13.113.905
176.975
10.876.529
59.600.620
61.334.327
11.336.316
15.057.268
168.953
8.039.272
(5.824.963)
(63.700)
5.549.760
(2.686.274)
(3.062.517)
6.709.171
5.455.119
(57.812.826)
(1.874.341)
(246.340.912)
(130.522.367)
(2.311.932)
(593.088)
(425.231)
(1.987.137)
(2.132.373)
(5.298.883)
6.220.295
24.795.271
(46.472.818)
(10.441.552)
(113.328.656)
(34.677.096)
(162.302.246)
29.961.074
6.845.335
(12.713.166)
(1.375.974)
106.943.687
(22.736.727)
(46.862.825)
(25.320.187)
(1.644.409)
(35.606.984)
253.850
1.271.140
5.237.832
(249.178.151)
(752.240)
1.024.428
335.421
3.942.760
212.661.705
(2.142.496)
59.805.483
74.485.633
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN 9 AYLIK DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen Kıdem Tazminatı
10
Cari Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2014
(1.067.710)
1.914.683
(480.904)
(4.323.796)
(*)Önceki Dönem
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak30 Eylül
2013
(3.883.414)
3.161.132
(304.275)
(4.101.106)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışından
Elde Edilen Nakit
Maddi Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit
Çıkışları - Net
Finansal Yatırımlardaki Değişim
Alınan Temettüler
(212.390.285)
(211.591.452)
313.000
(103.653.129)
98.620
(126.280.370)
(78.705.228)
(32.219.269)
1.874.341
(95.851.254)
10.441.552
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç
Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
70.861.000
429.352.357
(351.373.484)
(26.636.056)
418.888.069
(423.398.113)
(81.166)
(7.036.707)
(28.249)
(22.097.763)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ
(85.681.529)
(168.869.538)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.683.817
352.533.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.002.288
183.664.032
(*) Yeniden sınıflama etkileri Dipnot 2.1, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi notunda açıklanmıştır.
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) her türlü kurum, kuruluş ve
tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi
elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji,
güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç,
gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj,
entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak,
yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın,
ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde
bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Şirket, 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf
Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuştur. Şirket 1979 yılı başlarında Ankara
Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir. Şirket yatırım ve üretim yapısı
gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör
Başkanlığı (HBT), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı (MGEO),
Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı (SST), Radar ve Elektronik Harp
Sistemleri Sektör Başkanlığı (REHİS) ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon
Sistemleri Sektör Başkanlığı (UGES) olmak üzere beş ayrı Sektör Başkanlığı bünyesinde
örgütlenmiştir. Şirket, Ankara'da, Macunköy ve Akyurt’ta yerleşik iki ayrı tesiste
üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olup Genel Müdürlük teşkilatı
Ankara Macunköy'de bulunmaktadır.
Şirket’in ana ortağı %84,58 oranında sermayesini elinde bulunduran Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’dır (“TSKGV”). TSKGV, 17 Haziran 1987 tarihinde 3388
sayılı yasa ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerekli olan silah, araç ve gereçleri, yurt içinde
üretmek veya yurt dışından temin etmek için kurulmuştur.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana
Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Şirket’in halka
açıklık oranı % 15,30’dur (31 Aralık 2013: %15,30) (Not 11).
Şirket’in ticaret siciline kayıtlı adresi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No:16
06370 Yenimahalle/Ankara’dır. Grup’un 30 Eylül 2014 itibarıyla çalışan ortalama
personel sayısı 5.337’dir. (31 Aralık 2013: 5.343).
Şirket, aynı sektörde faaliyet gösteren ve finansal tablolarını konsolide ettiği bağlı
ortaklıkları Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mikes”) ve
AselsanNet Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd.
Şti. (“AselsanNet”) ile beraber ilerleyen dipnotlarda “Grup” olarak anılacaktır.
9
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin, esas faaliyet alanları ve Şirket’in hisse oranları
aşağıdaki gibidir:
Şirket İsmi
Faaliyet Alanı
30 Eylül
31 Aralık
2014
2013
Hisse oranı (%)
Mikes (*)
Mikrodalga araştırma,
geliştirme projeleri
97,00
96,37
AselsanNet
Haberleşme sistemleri
100,00
100,00
(*) Hisse oranındaki artış, Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’nin ve AselsanNet’in Mikes’deki payının satın
alınmasından kaynaklanmaktadır.
Uzun vadeli finansal yatırımlar içinde yer alan bağlı ortaklıklardan Mikroelektronik
Ar-Ge Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi ve ASELSAN Bakü Şirketi konsolide finansal
tabloları önemli düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil
edilmemişlerdir.
Şirket, 2011 yılında “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. EP Co.” adı altında
Güney Afrika’da bir Şube açmış olup, Şube, finansal tabloları önemli düzeyde
etkilememesi sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir.
Ayrıca, uzun vadeli finansal yatırımlar içinde yer alan Grup’un iş ortaklıklarından 2011
yılında kurulan IGG ASELSAN Integrated Systems LLC (Birleşik Arap Emirlikleri) ve
Kazakhstan ASELSAN Engineering LLP (Kazakistan) ile 2012 yılında kurulan ASELSAN
Middle East PSC LTD (Ürdün) konsolide finansal tabloları önemli düzeyde
etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemiştir.
2014 yılının Mart ayı içerisinde, %50'si ASELSAN’a, %50'si Sivas Optik Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olmak üzere “ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.” firması kurulmuştur. ASELSAN tarafından tasarlanarak yurt dışında ürettirilen,
mor ötesi, görünür ve yakın kızılötesi bantlar için hassas optik teknolojisinin üretimi
Sivas’ta kurulan firma tesisinin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecektir. Firma
konsolide finansal tabloları önemli düzeyde etkilememesi sebebiyle konsolidasyona
dahil edilmemiştir.
Özet Konsolide Finansal Tabloların Onaylanması
Özet Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 10 Kasım 2014 tarihinde
835 sayılı karar ile onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Yönetim Kurulu
ve Genel Kurul dışındakilerin konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi yoktur.
10
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
2.1
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları olan Mikes ve AselsanNet, yasal
defterlerini ve kanuni finansal tablolarını (“Kanuni Finansal Tablolar”) Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak
Türk Lirası (“TL”) olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”)
13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”)
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS”) esas alınmıştır.
Ayrıca özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013
tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Konsolide finansal tablolar, arsaların yeniden değerlemesi haricinde, tarihi maliyet
esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar
için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel
ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (“Fonksiyonel Para Birimi”) ile
sunulmuştur. Şirket ve bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimi TL’dir. Her
işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup’un geçerli para birimi olan ve
konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette
bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler
dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
11
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
2.1
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.
Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar
açıklanır.
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Bağlı Ortaklıklar:
Şirketin bağlı ortaklıklarının detayları aşağıdaki gibidir:
Grup’un sermayedeki
pay oranı ve oy
kullanma hakkı oranı
(%)
Bağlı Ortaklıklar
Kuruluş ve
Faaliyet Yeri
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
Mikes
Türkiye
97,00
96,37
AselsanNet
Türkiye
100
100
Azerbaycan
100
100
Türkiye
85
85
ASELSAN Bakü Şirketi (*)
Mikroelektronik Ar-Ge Tasarım
ve Tic. Ltd Şti. (*)
Ana Faaliyeti
Mikrodalga ar-ge
projeleri
Haberleşme
sistemleri
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
Mikroelektronik
Ar-ge projeleri
(*) Konsolide finansal tabloları önemli düzeyde etkilememeleri sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemişlerdir.
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol
edilen işletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları
sağlaması ile sağlanır:
•
•
•
yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;
yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da
bu getirilere hakkı olması; ve
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.
12
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
2.1
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
Bağlı Ortaklıklar (devamı):
Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden
olabilecek bir durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde
kontrol gücünün olup olmadığını yeniden değerlendirir.
Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı
durumlarda, ilgili yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek
şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde
kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili yatırımdaki
oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının
değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:
•
•
•
•
Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının
karşılaştırılması;
Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;
Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve
Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş
dönemlerdeki genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere)
mevcut gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar.
Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde
kontrole sahip olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde
satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım
tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosuna dahil edilir.
Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve
kontrol gücü olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile
sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına
ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla
bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler
yapılmıştır.
Tüm grup içi varlıklar ve yükümlülükler, özkaynaklar, gelir ve giderler ve Grup
şirketleri arasındaki işlemlere ilişkin nakit akışları konsolidasyonda elimine edilir.
13
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
2.1
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı)
İş Ortaklıklarındaki Paylar:
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un iş ortaklıklarının detayı
aşağıdaki gibidir:
Grup’un sermayedeki pay
oranı ve oy kullanma hakkı
oranı (%)
Kuruluş ve
Faaliyet
Yeri
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
Türkiye
50
-
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
B.A.E.
49
49
Kazakhstan ASELSAN
Engineering LLP
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
Kazakistan
49
49
ASELSAN Middle East
PSC LTD
Grup ürünlerinin
pazarlama ve satışı
Ürdün
49
49
İş Ortaklıklarındaki Paylar
ASELSAN Hassas Optik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ana Faaliyeti
Hassas optik
teknolojisi
IGG ASELSAN Integrated
Systems LLC
İş ortaklığı, bir düzenlemede müşterek kontrolü olan tarafların, ortak düzenlemedeki
net varlıklara ilişkin haklarının olduğu ortak bir girişimdir. Müşterek kontrol, bir
ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu
kontrolün, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların, kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile
mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.
Uzun vadeli finansal yatırımlar içinde yer alan, Grup’un iş ortaklıklarından 2011 yılında
kurulmuş olan IGG ASELSAN Integrated Systems LLC (Birleşik Arap Emirlikleri) ve
Kazakhstan ASELSAN Engineering LLP (Kazakistan), 2012 yılında kurulan ASELSAN
Middle East PSC LTD (Ürdün) ve 2013 yılında kurulan ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve
Ticaret A.Ş. konsolide finansal tabloları önemli düzeyde etkilememeleri sebebiyle
konsolidasyona dahil edilmemiş olup maliyet değerleri üzerlerinden, varsa, değer
düşüklüğü karşılığı düşülerek muhasebeleştirilmiştir.
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
14
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari
dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem
konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenir.
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
(a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’lerde yapılan
değişiklikler
Bulunmamaktadır.
(b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını
etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların
Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri
Kazanılabilir Değer Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten
Korunma Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını
karşılayan işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya
zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin
istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik
kurallar ile ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler
özellikle “cari dönemde yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip” ve
“eş zamanlı tahakkuk ve ödeme” ifadelerine açıklık getirir.
15
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen
standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer
düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin
açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik finansal olmayan varlıklarla
sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının
vadesinin dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla
finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık
getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta
tanımlanan bir faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin
ödenmesine ilişkin olarak bir borç muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır.
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TMS 19 (Değişiklikler)
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)
1
2
Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu
Yürürlük Tarihi
Çalışanlara Sağlanan Faydalar1
TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve
TMS 38, TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 391
TFRS 3, TFRS 13, TMS 401
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir
Olan Yöntemlerin Açıklanması2
30 Haziran 2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
16
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili
yeni zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal
yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili
değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük
Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak
kaydıyla ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları
durumunda hizmet dönemleri ile nasıl ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca,
katkı tutarının hizmet yılından bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür katkıları
hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet maliyetinden azalış şeklinde
muhasebeleştirilmesine izin verilir.
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 2: Bu değişiklik “hakediş koşulu” ve “piyasa koşulu” tanımlarını değiştirirken
“performans koşulu” ve “hizmet koşulu” tanımlarını getirmektedir.
TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun
değeriyle ölçülür.
TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında
yönetim tarafından yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar, ve bölüm
varlıkları toplamının işletme varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak bölüm
varlıklarının raporlanması durumunda gerektiğini belirtir.
TFRS 13: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39’a getirilen değişikliklerin bazı kısa vadeli
alacaklar ve borçların iskonto edilmeden ölçülebilmesini değiştirmediğine açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38: Bu değişiklik ile bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme
işlemine tabi tutulduğunda, varlığın defter değerinin yeniden değerlenmiş tutarına göre
düzeltilir.
17
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar (devamı)
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler (devamı)
TMS 24: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden kilit yönetici personel hizmetleri
alması durumunda bu yöneticilere ödenmiş veya ödenecek tazminatların açıklanması
gerektiğine açıklık getirir.
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 3: Bu değişiklik müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma
oluşumunun muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında olduğuna açıklık getirir.
TFRS 13: Bu değişiklik, 52. paragraftaki istisnanın kapsamına açıklık getirir.
TMS 40: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi
tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40
arasındaki ilişkiye açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması
Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan
faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun
olmadığına açıklık getirirken, aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olan, ve
yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir ölçümü olarak ifade edildiği nadir
durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir ile ekonomik
faydaların birbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan
duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen
gelire dayalı itfa yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı görüşünü de ileri sürmüştür.
Bu değişiklik ayrıca bir varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir kalemin gelecek
dönemlerde satış fiyatında beklenen düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari
bakımdan eskime beklentisini işaret edebileceği ve sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki
ekonomik faydalarda düşüşün göstergesi olabileceği konusuna değinen açıklamalara da
yer verir.
Grup, standartların
değerlendirmektedir.
finansal
durum
18
ve
performansı
üzerine
etkilerini
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
2.
2.5
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Grup, ekli konsolide finansal tablolarını TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”
Standardı uyarınca ara dönem konsolide finansal tablolarını özet olarak hazırlamıştır.
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe
politikaları, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde kullanılan muhasebe politikaları
ile uyumludur ve ekli özet konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap
dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolar ile birlikte okunmalıdır.
3.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon
sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır
ve yaklaşık vadeleri 1-3 aydır. Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz
işletilmemektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık
vadeleri 1-3 aydır. Borçlara faiz işletilmemektedir.
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar genellikle iş ortaklıklarına verilen finansman
amaçlı borçlardan kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 3 aydır. Alacaklara faiz
işletilmekte olup uygulanan faiz oranı ABD Doları cinsinden alacaklar için %3,3-%3,8
aralığındadır. (31 Aralık 2013: %3,8-%4,4)
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren yıla ait üst düzey yöneticilere ödediği ücret
ve benzeri menfaatlerin toplamı 4.087.545 TL’dir. (30 Eylül 2013: 3.423.512 TL)
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
Ücretler ve diğer
faydalar
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
4.087.545
1.191.990
3.423.512
1.198.348
Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları takip eden sayfada
açıklanmıştır.
19
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
30 Eylül 2014
Alacaklar
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ana ortak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (*)
Diğer ortak
Axa Sigorta A.Ş.
Ana ortağın iştirakleri/bağlı ortaklıkları
Havelsan Ehsim-Elektronik Harp Sis. Müh. Tic. A.Ş.
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.
İşbir Elektrik San. A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
STM-Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
TEI-Tusaş Motor Sanayii A.Ş.
Bağlı ortaklıklar
ASELSAN Bakü
Mikroelektronik Ar-Ge Tas. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlı menkul kıymetler
Aspilsan-Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.
Roketsan-Roket San. ve Tic. A.Ş.
Şube
ASELSAN Güney Afrika Şubesi
İş ortaklıkları ve iş ortaklıklarındaki ilişkili taraflar
International Golden Group
IGG ASELSAN Integrated Systems
Kazakhstan ASELSAN Engineering -KAE
ASELSAN Middle East PSC Ltd
Ticari
Kısa vadeli
Verilen
Avans
Ticari
olmayan
16.649
-
-
Borçlar
Uzun vadeli
Uzun vadeli
Ticari
Verilen
Avans
Ticari
Kısa vadeli
Alınan
Avans
-
-
-
-
-
17.963.293
-
-
-
-
-
-
-
-
20.169
-
-
993.716
290.034
2.185.714
10.453.498
22.799
32.370
580.868
75.791
1.430.469
1.615.253
9.256.959
-
-
14.470.110
-
731.701
9.956.872
560.130
-
6.316
3.556.591
660.256
1.121.900
17.248.594
1.824.907
920.755
-
7.216.064
10.841.850
5.583.687
-
-
697.884
-
2.820.424
2.256.453
43.657.440
-
284.294
68.022
1.146.113
-
261.770
-
527.494
352.213
-
-
-
-
11.196.217
37.567
40.545.353
-
29.892.180
199.030.020
343.671
4.751.644
9.627.598
-
-
38.415.829
-
656.613
-
-
-
-
-
-
-
-
30.206.029
2.872.455
32.104.779
6.796.538
97.490.744
2.126.298
57.503.654
2.672.391
2.672.391
13.090.999
57.715.059
210.806.217
30.786.847
33.269.199
17.983.462
697.884
11.551.137
98.701.283
(*) Ticari olmayan kısa vadeli borçların tamamına yakını, 2013 yılı kar payı ödemesi borcudur.
20
Ticari
olmayan
Ticari
Alınan
Avans
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Aralık 2013
Alacaklar
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ana ortak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Diğer ortak
Axa Sigorta A.Ş.
Ana ortağın iştirakleri/bağlı ortaklıkları
Esdaş-Elektronik Sis. Destek San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Ehsim-Elektronik Harp Sis. Müh. Tic. A.Ş.
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.
İşbir Elektrik San. A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
STM-Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
Bağlı ortaklıklar
ASELSAN Bakü
Mikroelektronik Ar-Ge Tas. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlı menkul kıymetler
Aspilsan-Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.
Roketsan-Roket San. ve Tic. A.Ş.
Şube
ASELSAN Güney Afrika Şubesi
İş ortaklıkları ve iş ortaklıklarındaki ilişkili taraflar
International Golden Group
IGG ASELSAN Integrated Systems
Kazakhstan Aselsan Engineering -KAE
ASELSAN Middle East PSC Ltd
Ticari
Kısa vadeli
Verilen
Avans
Ticari
olmayan
3.207.644
-
-
Borçlar
Uzun vadeli
Uzun vadeli
Ticari
Verilen
Avans
Ticari
Kısa vadeli
Alınan
Avans
-
-
-
-
43.306
-
-
-
-
-
-
-
1.948
-
30.320
-
-
21.239
4.757.070
2.779.311
11.315.342
1.017.379
682.547
75.791
1.601.645
72.094
3.342.557
9.519.270
-
-
1.513.701
435.006
698.852
9.428.841
957.570
-
44.899
503.104
659.529
1.193.994
8.435.774
1.114.573
10.643.377
889.434
-
-
1.545.427
4.164.209
16.312
-
1.260.456
-
332.402
-
-
-
-
-
-
-
19.158.362
37.567
6.035.892
-
15.490.970
168.352.153
717.378
3.594.606
1.635.803
-
-
32.092.157
-
792.439
90.646
-
-
-
-
-
-
-
55.710.667
2.980.497
38.899.450
6.311.145
145.157.039
2.321.156
26.758.793
32.680.623
32.771.269
8.617.662
3.146
26.392.887
179.437.416
16.265.805
13.211.920
30.320
-
37.801.793
21
Ticari
olmayan
Ticari
Alınan
Avans
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak 30 Eylül
2014
Alımlar
1 Temmuz30 Eylül
2014
Alımlar
1 Ocak 30 Eylül
2013
Alımlar
1 Temmuz30 Eylül
2013
Alımlar
370.400
138.900
391.320
130.440
119.284
119.284
298.660
-
Havelsan Ehsim-Elektronik Harp Sis. Müh. Tic. A.Ş.
2.745.709
2.682.552
842.420
792.635
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
1.046.226
-
2.889.537
991.860
Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.
3.080.413
1.504.588
2.475.032
860.823
İşbir Elektrik San. A.Ş.
3.086.910
1.306.675
1.165.613
354.138
-
-
834.137
-
27.165.520
6.052.563
15.250.567
7.244.069
3.637.274
-
244.755
-
-
-
741
-
İlişkili taraflarla olan işlemler
Ana ortak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Ana ortağın iştirakleri/bağlı ortaklıkları
Esdaş-Elektronik Sis. Destek San. ve Tic. A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
STM Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
Bağlı ortaklıklar
ASELSAN Bakü
Mikroelektronik Ar-Ge Tas. ve Tic. Ltd. Şti.
-
-
340.281
22.170
2.696.821
509.702
3.690.644
1.386.014
2.582.231
780.088
1.470.012
558.906
58.796.009
44.476.013
130.003
2.500
3.654.257
1.413.570
2.651.382
1.019.081
818.456
-
364.376
364.376
-
-
2.868
-
109.799.510
58.983.935
33.042.348
13.727.012
Bağlı menkul kıymetler
Aspilsan-Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.
Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.
Şube
ASELSAN Güney Afrika Şubesi
Müşterek yönetime tabi teşebbüsler ve bu teşebbüslerdeki
ilişkili taraflar
IGG ASELSAN Integrated Systems
Kazakhstan ASELSAN Engineering -KAE
22
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
3.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak 30 Eylül
2014
Satışlar
1 Temmuz30 Eylül
2014
Satışlar
1 Ocak 30 Eylül
2013
Satışlar
1 Temmuz30 Eylül
2013
Satışlar
1.686.329
43.903
3.773.262
2.145.175
63.114
-
201
-
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
6.717.396
1.904.618
15.234.335
2.252.220
Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.
3.317
-
12.458
4.534
23.881
-
-
-
264.626
245.792
-
-
STM Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.Ş.
23.732.976
9.518.010
7.927.821
3.760.767
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
29.902.910
11.677.558
20.717.599
5.565.819
19.321
19.321
-
-
ASELSAN Bakü
162.035
-
121.294
112.376
Mikroelektronik Ar-Ge Tas. ve Tic. Ltd. Şti.
166.751
57.646
146.081
51.454
40.334.031
18.733.079
38.828.837
15.447.791
10.947.074
2.431.370
15.089.679
7.664.057
609.136
-
791.379
-
Kazakhstan ASELSAN Engineering -KAE
24.375.215
8.493.317
52.153.268
14.153.954
ASELSAN Middle East PSC Ltd
15.113.045
3.611.491
5.973.823
3.531.102
154.121.157
56.736.105
160.770.037
54.689.249
İlişkili taraflarla olan işlemler
Ana ortak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Ana ortağın iştirakleri/bağlı ortaklıkları
Esdaş-Elektronik Sis. Destek San. ve Tic. A.Ş.
İşbir Elektrik San. A.Ş.
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
TEI-Tusaş Motor Sanayii A.Ş.
Bağlı ortaklıklar
Bağlı menkul kıymetler
Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.
Müşterek yönetime tabi teşebbüsler ve bu teşebbüslerdeki
ilişkili taraflar
International Golden Group
IGG ASELSAN Integrated Systems
23
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Ticari alacaklar
Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 3)
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar - İlişkili taraf (Not 3)
Alacak senetleri
Ticari alacaklar ve alacak senetleri reeskontu (-)
Diğer ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Uzun vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 3)
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş alacaklar - İlişkili taraf (Not 3)
Alacak senetleri
Ticari alacaklar ve alacak senetleri reeskontu (-)
24
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
483.384.824
97.490.744
455.002.013
144.530.836
203.655.435
157.715.412
2.855.491
(1.006.365)
(2.398.871)
783.981.258
626.203
2.019.535
(1.458.796)
33.088
(2.221.896)
756.246.395
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
28.103.056
1.629.362
48.386.358
564.224
228.373.041
265.534.652
56.085.697
15.819
(911.307)
313.295.668
25.828.663
(1.577.190)
338.736.707
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
a) Ticari alacaklar (devamı)
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı itibarıyla karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Dönem sonu itibarıyla karşılık
1 Ocak30 Eylül
2014
2.221.896
176.975
2.398.871
1 Ocak30 Eylül
2013
1.985.839
169.810
(857)
2.154.792
30 Eylül
2014
317.444.831
542.098.323
237.733.772
1.097.276.926
31 Aralık
2013
561.853.149
266.514.035
266.615.918
1.094.983.102
Ticari alacakların sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kamu alacakları
Özel sektör alacakları
Yurt dışı alacaklar
Toplam alacaklar
Kamu alacakları, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve diğer kamu
kuruluşlarından olan alacakları temsil etmektedir. Grup tarafından yapılan işler
sözleşmelere dayalı olup bunun dışında müşterilerden ek bir teminat alınmamaktadır.
25
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
4.
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
b) Ticari borçlar
Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş borçlar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş borçlar – İlişkili taraf (Not 3)
İlişkili taraflara borçlar (Not 3)
Borç senetleri
Ticari borçlar ve borç senetleri reeskontu (-)
Diğer ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş borçlar
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin fatura
edilmemiş borçlar – İlişkili taraf (Not 3)
Borç senetleri
Ticari borçlar ve borç senetleri reeskontu (-)
26
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
419.983.506
279.899.705
51.079.025
90.119.079
3.246.070
27.540.777
6.367.932
(1.430.779)
2.310.168
509.096.699
1.466.911
14.798.894
6.748.296
(1.729.224)
2.144.441
393.448.102
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
580.199
6.141.424
842.181
842.181
697.884
1.526.466
(188.264)
3.458.466
6.262.069
(1.082.298)
12.163.376
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
5.
STOKLAR
30 Eylül
2014
439.883.452
226.535.268
47.648.898
19.440.870
8.413.193
42.502.035
(13.601.566)
770.822.150
Hammadde
Yarı mamüller
Mamüller
Diğer stoklar
Ticari mallar
Yoldaki mallar (*)
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
31 Aralık
2013
332.256.254
222.874.833
41.372.762
12.804.786
7.007.692
37.585.022
(8.051.806)
645.849.543
(*) Grup’un yoldaki mallar stokları ithalat şekillerine ait mülkiyeti ve riski satıcı firmadan çıktığı anda
Grup’a geçen stokları içermektedir.
Grup, net gerçekleştirilebilir değerin maliyet değerinden düşük kaldığı veya uzun
süredir hareket görmediği durumlar için stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır.
Grup, cari yıl içerisinde mamul, yarı mamul ve hammadde stoklarında net
gerçekleşebilir değeri maliyetinin altında kalan stoklar belirlemiştir. Dolayısıyla,
5.575.029 TL (30 Eylül 2013: 4.736.103 TL) tutarında stok değer düşüklüğü karşılığı
ayrılmıştır.
Grup, 25.269 TL değerindeki önceki senelerde kayıtlara alınan stok değer düşüklüğünü
cari yıl içerisinde ters çevirmiştir (30 Eylül 2013: 6.723.240 TL). Ters çevrilen değer
düşüklüğü geliri, gelir tablosunda satılan malın maliyeti hesabına dahil edilmiştir.
Stok değer düşüklüğü karşılığı hareketleri:
Dönem başı itibarıyla karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem sonu itibarıyla karşılık
27
1 Ocak30 Eylül
2014
8.051.806
(25.269)
5.575.029
13.601.566
1 Ocak30 Eylül
2013
8.198.536
(6.723.240)
4.736.103
6.211.399
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
6.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Stok alımı için verilen sipariş avansları
İlişkili taraflara stok alımı için verilen kısa vadeli
sipariş avansları (Not 3)
Gelecek aylara ait giderler
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
162.147.451
222.473.292
57.503.654
28.958.082
248.609.187
26.758.793
28.137.062
277.369.147
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
51.933.181
65.361.147
210.806.217
32.113.280
1.501.598
296.354.276
179.437.416
24.325.736
5.315.352
274.439.651
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
149.178.466
33.269.199
58.044
182.505.709
192.644.590
13.211.920
8.178.493
214.035.003
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Stok alımı için verilen sipariş avansları
İlişkili taraflara stok alımı için verilen uzun vadeli
sipariş avansları (Not 3)
Sabit kıymet alımı için verilen sipariş avansları
Gelecek yıllara ait giderler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
İlişkili taraflardan alınan sipariş avansları (Not 3)
Gelecek aylara ait gelirler
Kısa vadeli alınan sipariş avansları 55 adet müşteriden oluşmakta olup,
(31 Aralık 2013: 43 müşteri) en yüksek bakiyeli ilk 10 müşteriye ait sipariş tutarı toplam
avansın %96,19’unu (31 Aralık 2013: %98,75) oluşturmaktadır.
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
İlişkili taraflardan alınan sipariş avansları (Not 3)
Gelecek yıllara ait gelirler
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
845.671.605
98.701.283
5.324
944.378.212
1.124.223.301
37.801.793
1.975
1.162.027.069
Uzun vadeli alınan sipariş avansları 25 adet müşteriden oluşmakta olup,
(31 Aralık 2013: 25 müşteri) en yüksek bakiyeli ilk 10 müşteriye ait sipariş tutarı toplam
avansın %99,64’ünü (31 Aralık 2013: %99,84) oluşturmaktadır.
28
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
7.
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran
Varlıklar
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
1.223.157.683
513.689.410
112.303.689
(933.597)
78.755.097
(17.800.285)
1.334.527.775
574.644.222
481.169.483
140.881.765
42.432.931
29.593.942
(620.597)
-
30 Eylül 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi
522.981.817
170.475.707
30 Eylül 2014 itibarıyla net defter değeri
811.545.958
404.168.515
Maliyet Değeri
Maddi Duran
Varlıklar
Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
849.238.809
405.721.147
Alımlar
137.939.725
95.851.254
Çıkışlar
(2.069.539)
(14.649.212)
985.108.995
486.923.189
437.146.073
108.033.650
Dönem gideri
34.766.175
26.568.152
Çıkışlar
(1.970.919)
(3.312.895)
30 Eylül 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi
469.941.329
131.288.907
30 Eylül 2013 itibarıyla net defter değeri
515.167.666
355.634.282
Maliyet Değeri
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
30 Eylül 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar ve İtfa Payları
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
30 Eylül 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar ve İtfa Payları
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Grup’un TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardı gereğince gerçeğe uygun değerleri
ile gösterilen arsalarının gerçeğe uygun değerleri, gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen
değerleme tekniklerini içeren üçüncü seviyede yer almaktadır.
29
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
8.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
a) Karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Gecikme cezası gider karşılığı
Dava gider karşılığı
Garanti gider karşılığı
Maliyet gider karşılığı
Sigorta gider karşılığı
Diğer
Diğer uzun vadeli karşılıklar
Gecikme cezası gider karşılığı
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
3.354.878
381.873
83.503.394
1.681.541
1.162.978
1.131.591
91.216.255
9.238.648
445.573
72.626.865
1.386.218
4.135.875
1.140.291
88.973.470
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
2.909.017
2.850.210
b) Hukuki davalar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup hukuk müşavirliğinin beyan
yazılarına göre, Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra
takipleri aşağıda özetlenmiştir:
a)
b)
c)
d)
e)
Açıklama
Grup tarafından açılmış olan ve halen devam
eden davalar
Grup tarafından yürütülen icra takipleri
Grup aleyhine açılmış ve halen devam eden her
türlü davalar
Dönem içinde lehe sonuçlanan ve kesinleşen
davalar
Dönem içinde aleyhe sonuçlanan ve kesinleşen
davalar
30
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
4.331.748
5.763.278
3.757.739
5.048.050
381.873
445.573
60.767
1.019.456
224.445
430.231
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.
TAAHHÜTLER
a) Alınan teminatlar
Müşterilerden alınan teminat mektupları
Satıcılardan alınan teminat mektupları
Müşterilerden alınan teminat senetleri
Satıcılardan alınan teminat senetleri
Müşterilerden alınan teminat çekleri
Satıcılardan alınan teminat çekleri
Müşterilerden alınan ipotekler
30 Eylül
2014
1.904.400
602.121.224
8.674.200
4.995.678
6.000
67.264
450.000
618.218.766
31 Aralık
2013
1.388.066
567.030.787
17.630.657
3.773.895
6.000
64.460
599.600
590.493.465
b) Verilen teminatlar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRİ”)
pozisyonuna ilişkin tabloları takip eden sayfadaki gibidir.
31
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.TAAHHÜTLER (devamı)
b) Verilen teminatlar (devamı)
30 Eylül 2014
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer
Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
Toplam
TL karşılığı
TL
ABD Doları
Avro
BAE Dirhemi
Polonya Zlotisi
Hindistan Rupisi
İngiliz Sterlini
Katar Riyali
5.863.733.823
-
795.933.673
-
1.459.842.104
-
593.151.391
-
26.759.651
-
2.424.322
-
40.000.000
-
1.654.349
-
60.000
-
56.972.500
-
-
25.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
988.000
-
988.000
-
-
-
-
-
-
-
-
5.921.694.323
796.921.673
1.484.842.104
593.151.391
26.759.651
2.424.322
40.000.000
1.654.349
60.000
Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı 30 Eylül 2014 itibarıyla % 0,05’tir.
32
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
9.TAAHHÜTLER (devamı)
b) Verilen teminatlar (devamı)
31 Aralık 2013
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer
Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
Toplam
TL karşılığı
TL
ABD Doları
Avro
BAE Dirhemi
Polonya Zlotisi
Hindistan Rupisi
İngiliz Sterlini
5.248.241.056
-
765.818.119
-
1.368.123.658
-
501.172.743
-
26.759.651
-
2.424.322
-
79.694.000
-
1.654.349
-
53.357.500
-
-
25.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
988.000
-
988.000
-
-
-
-
-
-
-
5.302.586.556
766.806.119
1.393.123.658
501.172.743
26.759.651
2.424.322
79.694.000
1.654.349
Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı 31 Aralık 2013 itibarıyla %0,06'dır.
33
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
10.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Personele borçlar
Ödenecek SGK primleri
Ödenecek vergi, harç ve fonlar
30 Eylül
2014
2.105.013
10.646.527
7.746.199
20.497.739
31 Aralık
2013
2.168.590
9.565.489
7.492.520
19.226.599
30 Eylül
2014
30.686.770
31 Aralık
2013
25.395.640
b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Yıllık izin ve fazla mesai karşılığı
Yıllık izin ve fazla mesai karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı itibarıyla karşılık
Konusu kalmayan karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem sonu itibarıyla karşılık
1 Ocak 30 Eylül
2014
25.395.640
(11.920.600)
17.211.730
30.686.770
1 Ocak 30 Eylül
2013
18.656.924
(10.008.887)
12.699.478
21.347.515
30 Eylül
2014
99.852.197
10.714.597
110.566.794
31 Aralık
2013
97.341.311
9.726.504
107.067.815
c) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Emeklilik tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı ve emeklilik tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül
2014
107.067.815
4.432.556
3.390.219
(4.323.796)
110.566.794
Dönem başı itibarıyla karşılık
Aktüeryal kayıp/ kazanç
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen tazminatlar
Dönem sonu itibarıyla karşılık
34
1 Ocak 30 Eylül
2013
104.434.432
(11.107.885)
(663.218)
13.029.895
(4.101.106)
101.592.118
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
10.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak
kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem
tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999
tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili
kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.438,22 TL
(31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem
tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki
muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin,
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Faiz oranı (%)
Enflasyon oranı (%)
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%)
35
30 Eylül
2014
10,07
6,37
3,48
98,81
31 Aralık
2013
10,07
6,37
3,48
98,92
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Sermaye
Ortaklar
Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı
Diğer ortak (Axa Sigorta A.Ş.)
30 Eylül
2014
Pay (%)
31 Aralık
2013
84,58 422.912.812
0,12
577.846
84,58
0,12
422.912.812
577.846
15,30 76.509.342
100 500.000.000
98.620.780
598.620.780
15,30
100
76.509.342
500.000.000
98.620.780
598.620.780
Pay (%)
Halka arz edilen paylar
Nominal sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Enflasyona göre düzeltilmiş sermaye
Şirket’in nominal sermayesi 500.000.000 TL olup, her biri 1 kuruş itibari değerde
50.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 30.272.727.273 adedi A Grubu,
19.727.272.727 adedi B Grubu paylardan oluşmaktadır. Payların tamamı nama yazılıdır.
A Grubu paylar nama yazılı imtiyazlı paylar olup, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 6’sı
A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından
seçilmektedir. Ayrıca, yeni pay çıkarılırken A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış
sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre
seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu üyeleri
A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından
seçilmektedir.
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal
yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona
göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem
yıllık kârın %5’i oranında ayrılır. Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra
pay sahipleri ile çalışanlara dağıtılan toplam tutarın %10’u genel kanuni yedek akçeye
eklenir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekleri, yasal
yedeklerden oluşmaktadır. Grup’un yasal yedekler toplamı 73.669.442 TL’dir
(31 Aralık 2013: 69.677.755 TL).
36
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
11.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
Geçmiş yıl kâr/zararları
Net dönem kârı dışındaki birikmiş kârlar ve özleri itibarıyla birikmiş kâr niteliğinde olan
olağanüstü yedekler geçmiş yıl kârları hesabında gösterilmiştir. 30 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla Şirket’in geçmiş yıl kârları hesabında gösterilen olağanüstü yedekler bakiyesi
559.092.120 TL’dir (31 Aralık 2013: 508.504.057 TL). Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla
yasal kayıtlarında bulunan dönem kârı 94.821.331 TL (31 Aralık 2013: 79.566.382 TL) ve
kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarı 578.274.859 TL olup
detayları aşağıdaki gibidir (31 Aralık 2013: 521.044.181 TL).
Sermaye yedekleri ve olağanüstü yedekler
30 Eylül 2014
578.274.859
31 Aralık 2013
521.044.181
Kâr Dağıtımı
31 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda konsolide finansal tablolara
göre kar dağıtımına esas olan 238.081.489 TL’den toplam 3.978.319 TL tutarında yedek
akçe ayrılmasına, ortaklara temettü tutarı olarak 25.000.000 TL nakit dağıtılmasına ve
kalan 209.103.170 TL’nin Grup bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. Bu suretle
1 TL nominal değerinde beher hisse senedi için nakit temettü tutarı 0,05 tam TL’dir
(31 Aralık 2013: 0,157 tam TL).
Ayrıca, 14 Mart 2014 tarihinde yapılan AselsanNet Genel Kurul Toplantısı’nda,
AselsanNet’in 2013 yılı net dönem kârı üzerinden 100.000 TL tutarında kâr payı
dağıtılmasına ve 5.000 TL tutarında karın yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
Şirket’in, Mikes’in ve AselsanNet’in yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı ve transferleri
sonucu Grup bünyesinde bırakılan toplam tutar 208.998.170 TL’dir.
(31 Aralık 2013: 210.233.473 TL).
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ortaklara ödenecek temettü tutarından ödenmemiş
17.963.293 TL (Not 3) (31 Aralık 2013: 0) bulunmaktadır.
37
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
12.
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
1.492.986.533
558.357.872
1.147.972.321
379.906.495
289.695.854
101.420.904
295.793.051
82.475.188
78.066
7.215
1.218.721
346.447
Satıştan iadeler (-)
(698.628)
(9.707)
(60.043)
(32.128)
Satış iskontoları (-)
(842.514)
(284.013)
(627.793)
(220.789)
Diğer indirimler (-)
-
-
(135.557)
-
1.781.219.311
659.492.271
1.444.160.700
462.475.213
b) Satışların maliyeti (-)
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
İlk madde ve malzeme
giderleri
554.468.099
211.570.563
472.682.367
161.688.203
60.550.330
23.463.327
56.452.311
21.441.249
Genel üretim giderleri
Yarı mamullerdeki
değişimi
109.091.847
36.135.240
102.793.669
35.647.997
(3.660.435)
(12.387.892)
(31.497.912)
(7.477.338)
Mamul stok değişimi
(6.276.136)
(788.395)
(6.980.987)
(3.161.033)
Geliştirme giderleri (*)
478.334.519
200.814.523
342.892.832
91.484.584
Satılan hizmet maliyeti
54.809.994
19.135.289
80.577.474
18.434.299
Satılan ticari mal
maliyeti
10.868.316
2.863.661
3.793.164
1.551.803
101.552.700
28.429.491
50.298.275
14.356.465
1.359.739.234
509.235.807
1.071.011.193
333.966.229
a) Hasılat
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer gelirler
Personel giderleri
Diğer satışların maliyeti
(*) Geliştirme giderleri; ilk madde malzeme giderleri, tasarım giderleri, personel giderleri, amortisman
ve itfa paylarından oluşmaktadır.
38
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
13.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
6.448.060.743
(6.015.811.730)
432.249.013
5.229.103.266
(4.871.826.507)
357.276.759
Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklar (Not 4)
488.114.173
449.704.930
Devam eden sözleşmelere ilişkin yükümlülükler (Not 4)
(55.865.160)
432.249.013
(92.428.171)
357.276.759
Devam eden işler üzerindeki maliyetler artı kayda alınan
kârlar eksi zararlar
Eksi: gerçekleşen hakedişler
Toplam
39
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
14.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Faaliyetlerden kaynaklanan
kur farkları (*)
Reeskont faiz gelirleri
Faiz gelirleri
Sigorta hasar gelirleri
Bedelsiz malzeme/yatırım
irad gelirleri
Diğer gelirler
(*)
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
372.724.869
12.055.081
3.062.517
363.034
93.636.621
(672.395)
929.924
27.921
184.791.941
7.666.909
5.298.883
282.947
71.302.902
96.040
2.255.324
176.758
111.377
2.564.631
390.881.509
10.318
887.033
94.819.422
835.505
2.330.479
201.206.664
250.882
887.914
74.969.820
Genel olarak, alınan ve verilen yabancı para sipariş avanslarının kur değerlemesinden
kaynaklanmaktadır.
b) Esas faaliyetlerden diğer giderler
Faaliyetlerden kaynaklanan
kur farkları (*)
Reeskont faiz giderleri
Diğer gider ve zararlar
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
(430.452.125)
(12.137.920)
(1.981.475)
(444.571.520)
(158.173.043)
651.939
(613.300)
(158.134.404)
(322.977.863)
(7.065.787)
(1.215.898)
(331.259.548)
(137.107.846)
855.264
(581.038)
(136.833.620)
(*) Genel olarak, alınan ve verilen yabancı para sipariş avanslarının kur değerlemesinden
kaynaklanmaktadır.
40
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
15.
FİNANSMAN GELİRLERİ
Banka kredilerinden
kaynaklanan kambiyo
karları
16.
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
24.986.994
6.770.779
2.682.094
282.350
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
(41.117.400)
(27.672.854)
(25.178.267)
(16.356.557)
(4.765.751)
(1.364.255)
(4.987.572)
(1.642.309)
(1.943.420)
(47.826.571)
(845.992)
(29.883.101)
(1.232.723)
(31.398.562)
(440.226)
(18.439.092)
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
50.000.000.000
245.630.870
50.000.000.000
47.022.143
50.000.000.000
127.823.889
50.000.000.000
27.827.751
0,49
0,09
0,26
0,06
FİNANSMAN GİDERLERİ
Banka kredilerinden
kaynaklanan kambiyo
zararları
Kısa vadeli borçlanma
giderleri
Uzun vadeli borçlanma
giderleri
17.
1 Ocak30 Eylül
2014
PAY BAŞINA KAZANÇ
Adi hisse senetleri
Net kâr - TL
100 adet pay başına
kazanç
41
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZİSYONU
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
30 Eylül 2014
TL Karşılığı (Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan diğer varlıklar
3. Diğer
502.036.774
13.750.723
126.879.837
18.168.064
105.044.404
2.722.579
17.739.984
5.911.876
90.838.722
2.596.400
27.771.487
1.621.803
39.007
6.153.706
6.210
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
660.835.398
131.418.843
122.828.412
6.198.923
5. Ticari alacaklar
277.105.382
64.427.611
40.593.376
12.909.613
-
-
-
-
172.834.059
8.886.525
52.771.169
-
7.141.306
1.352.404
437.380
2.794.673
457.080.747
74.666.540
93.801.925
15.704.286
1.117.916.145
206.085.383
216.630.337
21.903.209
290.970.625
52.910.869
55.740.453
9.224.100
47.579.802
20.858.394
15.774
-
274.368
10.500
-
250.440
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
140.734.431
42.571.731
15.109.616
29.771
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
479.559.226
116.351.494
70.865.843
9.504.311
172.840
-
59.777
-
370.441.417
162.535.053
13.933
-
2.938.200
1.285.500
3.000
-
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
709.414.216
190.857.397
94.926.089
-
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
1.082.966.673
354.677.950
95.002.799
-
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan diğer varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
42
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZİSYONU (devamı)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
30 Eylül 2014
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev
araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık /(yükümlülük) pozisyonu (918+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-1516a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
TL Karşılığı (Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1.562.525.899
471.029.444
165.868.642
9.504.311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(444.609.754)
(264.944.061)
50.761.695
12.398.898
80.515.627
(65.405.722)
78.195.561
3.474.080
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
25. İhracat
289.695.854
95.083.474
26.435.954
6.370.479
26. İthalat
608.281.939
182.688.415
56.548.067
28.450.228
30 Eylül 2014 itibarıyla Şirket’in Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne (“MSUGT”) uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 1.610.167.524 TL açık
pozisyonu bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 1.112.855.063 TL). SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanan ek'teki konsolide finansal tablolardaki döviz pozisyonu ağırlıklı
olarak TMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” kapsamındaki düzeltmeler ve sınıflamalar nedeniyle, MSUGT’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolardaki döviz
pozisyonundan farklılık göstermektedir.
43
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZİSYONU (devamı)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31 Aralık 2013
TL Karşılığı (Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan diğer varlıklar
3. Diğer
517.490.318
67.038.285
164.131.899
40.540.689
127.291.868
16.455.073
45.172.234
17.344.170
83.708.934
9.019.330
21.403.656
1.166.888
5.432.962
4.868.966
96.460
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
789.201.191
206.263.345
115.298.808
10.398.388
5. Ticari alacaklar
306.131.239
94.310.935
32.474.625
9.481.673
-
-
-
-
160.060.832
15.897.227
42.111.364
2.471.360
6.204.910
1.390.415
134.576
2.842.165
472.396.981
111.598.577
74.720.565
14.795.198
1.261.598.172
317.861.922
190.019.373
25.193.586
10. Ticari borçlar
182.815.320
20.921.280
44.100.439
8.662.094
11. Finansal yükümlülükler
151.595.532
71.028.176
32
-
184.520
86.454
-
-
90.684.044
24.846.847
12.812.911
28.305
425.279.416
116.882.757
56.913.382
8.690.399
4.583.361
2.065.772
59.385
-
173.227.412
81.130.540
24.008
-
2.878.226
1.344.430
3.000
-
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
890.839.786
240.222.783
128.769.726
-
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
1.071.528.785
324.763.525
128.856.119
-
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan diğer varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
44
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZİSYONU (devamı)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31 Aralık 2013
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Finansal durum tablosu dışı döviz cinsinden türev
araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli finansal durum tablosu dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık /(yükümlülük) pozisyonu (918+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-1516a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
TL Karşılığı (Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
1.496.808.201
441.646.282
185.769.501
8.690.399
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(235.210.029)
(123.784.360)
4.249.872
16.503.187
375.375.471
61.481.224
81.016.025
6.252.541
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
25. İhracat
398.126.535
107.075.767
72.484.232
11.123.388
26. İthalat
773.435.412
159.859.080
130.599.492
48.742.769
45
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZİSYONU (devamı)
Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un kurlardaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin ilgili döviz
kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dokuz aylık
ara dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin dokuz aylık ara dönem sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir.
Bu analiz, fonksiyonel para birimi TL olmayan Grup şirketlerinin finansal durum
tablosunda yer alan kalemleri kapsamamaktadır. %10’luk kur değişiminin finansal
tablolara etkisi aşağıdaki gibidir;
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
30 Eylül 2014
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer paranın değer paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net
varlık/(yükümlülüğü)
2- ABD Doları riskinden
korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki
(1+2)
60.378.102
-
-
-
-
-
-
-
-
(60.378.102)
60.378.102
Avro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net
varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskinden korunan
kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
(60.378.102)
14.677.236
(14.677.236)
-
-
-
-
-
-
14.677.236
(14.677.236)
-
-
46
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
18.
YABANCI PARA POZİSYONU (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kâr/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın değer paranın değer paranın değer
paranın değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net
varlık/(yükümlülüğü)
2- ABD Doları riskinden
korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki
(1+2)
26.419.296
-
-
-
-
-
-
-
-
(26.419.296)
26.419.296
Avro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net
varlık/(yükümlülüğü)
5- Avro riskinden korunan
kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
(26.419.296)
1.247.975
(1.247.975)
-
-
-
-
-
-
1.247.975
(1.247.975)
-
-
47
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
19. FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR
30 Eylül 2014
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Bloke mevduatlar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Bloke mevduatlar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal
yükümlülükler
Defter değeri
Not
-
18.002.288
16.179.274
45.019.317
1.097.276.926
4
-
450.931.838
512.555.165
18.696.042
450.931.838
512.555.165
18.696.042
4
Defter değeri
Not
4
Gerçeğe uygun
değer üzerinden
gösterilen finansal
varlıklar
Krediler ve alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri dahil)
-
18.002.288
16.179.274
1.097.276.926
45.019.317
-
-
Satılmaya hazır
finansal varlıklar
Gerçeğe uygun
değer üzerinden
gösterilen finansal
varlıklar
Krediler ve alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri dahil)
Satılmaya hazır
finansal varlıklar
İtfa edilmiş
değerlerinden
gösterilen diğer
finansal
yükümlülükler
-
103.683.817
18.805.762
1.094.983.102
12.724.210
-
-
103.683.817
18.805.762
12.724.210
1.094.983.102
-
-
-
353.286.991
405.611.478
478.899
353.286.991
405.611.478
478.899
4
(*) Grup yönetimi, satılmaya hazır finansal varlıklar dışındaki finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir. İlgili finansal varlıklar maliyet
değerleri üzerinden, varsa, değer düşüklüğü karşılığı düşülerek gösterilmektedir.
48
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
20.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Grup tarafından bilanço tarihinden sonra imzalanan sözleşmelerin tutarı yaklaşık olarak
11 Milyon TL, 103 Milyon ABD Dolarıdır.
49
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
542 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content