close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim öğretim yılı şehit ramazan akkaya yatılı

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ŞEHİT RAMAZAN AKKAYA YATILI BÖLGE ORTAOKULU
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI DEĞERLENDİRME
SINAVI
Notu:
Adı:
Soyadı:
No:
1- Aşağıdaki kavramları açıklamalara uygun eşleştiriniz.(10 Puan)
a- Akdeniz İkliminin görüldüğü yerlerde, kısa boylu bodur ağaç topluluğu.(…………………………………)
b- Karadeniz İkliminin bitki örtüsüdür.(……………………………….)
c- Karasal İklim’de ilkbaharda yeşerip, yazın sararan ot topluluğu .(……………………………………..)
d- Kısa süreli hava olayları(…………………………………..)
e- Bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarının ortalaması(……………………………………………..)
Yağış
Hava Durumu
İklim
Bozkır
Orman
Maki
2- Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y harfi koyunuz (10 Puan)
( ) İnsanın karşılaması gereken ilk ihtiyacı beslenmedir.
( ) Toprağı verimli, iklimi elverişli yerlerin nüfusu azdır.
( ) Marmara Bölgesinin en yoğun nüfuslu ili Ankara’dır.
( ) Doğu Anadolu engebeli ve dağlık olduğundan nüfusu azdır.
( ) Ege Bölgesinde verimli ovalar fazla olduğundan nüfus yoğunluğu fazladır.
3- Aşağıda belirtilen durumları tabloya uygunluk durumuna göre işaretleyiniz (10 Puan)
Hava Durumu
Pınarbaşı’nda iki gündür yağış devam ediyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi, Erzurum’da hayatı felç etti.
Yazların sıcak geçtiği Antalya’da, turizm sezonu uzun sürer.
Bilecik’te meydana gelen don, kiraz çiçeklerinde zarara yol açtı.
Trabzon insanı yağmura alışık olduğundan
İklim
4- İnsanlar doğal ortamı değiştirerek, hayatlarını kolaylaştırmak ve faydalanmak isterler. Buna göre aşağıda
belirtilen yerlerin karşısına “Doğal Ortam” “Beşeri Ortam” yazarak sınıflandırınız.(10Puan)
Atatürk Orman Çiftliği
Esenboğa Hava Limanı
Küre Dağları Milli Parkı
GAP Projesi-Atatürk Barajı
İstanbul Boğazı
5- Aşağıda açıklamaları verilmiş olan doğal afetlerin adlarını altındaki boşluğa yazınız.(10 Puan)
Yeryüzündeki fayların hareket etmesi Yağışın fazla ve eğimli arazilerde
sonucunda meydana gelen
toprağın kütle halinde yer
sarsıntılardır. 4p
değiştirmesi olayıdır. 3p
………………………………………….
………………………………………………..
Orman ve ağaç sayısının az olduğu
yerlerde yağış veya rüzgar
nedeniyle,toprağın aşınması olayıdır.
3p
……………………………………………….
6- Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde neden Akdeniz ve Karadeniz’in denizel etkisi iç kesimlere
ulaşamamaktadır? (10 Puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7- Fiziki haritayı inceleyen Koray, Türkiye’nin Doğu kesimlerinin kahverengi, kıyı kesimlerinin ise yeşil renklerle
boyandığını fark etmiştir. Bu farklılığın sebebi ne olabilir?
A) Yükselti
B) Hava Durumu
C) İklim
D) Sıcaklık
8- Ramazan’ın köyünde geniş alçak düzlükler var. Yüksek ardı ardına dizilen yerşekilleri de var. Ayrıca durgun su
birikintisinde de balık tutuyor. Ramazan’ın köyünde hangisi yoktur ?
A)Ova
B) Sıradağlar
C) Körfez
D)Göl
9-Bahar gelir kudurusun/Kızılırmak seni seni/Ne uyur ne durursun/Kızılırmak seni seni… Aşık Veysel
Bu türküde belirtilen doğal afet hangisidir?
A)Çığ
B) Sel C)Deprem
D)Heyelan
10- Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait bir müzik aleti değildir?
A) Zurna
B) Davul
C)Gitar
D) Tulum
11- Atatürkçülük Türk Milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkan bir düşünce sistemidir. Buna göre
Atatürkçülük aşağıdakilerden hangisini amaçlamaz?
A)Tam bağımsızlığı
B) Huzur ve refah C)Geri kalmışlık
D)Çağdaşlık
12- Ramazan ve Kurban Bayramları insanları bir araya getiren dini bayramlarımızdır. Buna göre bu bayramlarda
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
A) Ekonomik konuların görüşülmesi
C) Büyüklerin ve hastaların ziyaret edilmesi
B) Dargınların barıştırılması
D) Yoksullara yardım edilmesi
13- Osmanlı Devleti’nde kişiler, adlarının yanına baba adı,doğum yeri yazılarak ayırt ediliyordu. Bu durum
toplumda karışıklıklara neden oluyordu. Atatürk bunu engellemek amacıyla aşağıdaki inkılaplardan hangisini
yaptı?
A)Soyadı Kanunu B) Şapka Kanunu C) Medeni Kanun D) Tevhidi Tedrisat Kanunu
14- I- Türk Tarih Kurumu’nun açılması
II- Türk Dil Kurumu’nun açılması
III- Şapka Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri Türk Kültürünü koruma geliştirme ve yaşatma amacı güder?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)I-II ve III
15-Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyet yönetimini korumayı ve yüceltmeyi amaçlar. Atatürk Gençliğe Hitabesinde
Cumhuriyeti koruma görevini kime vermiştir?
A)Türk Silahlı Kuvvetlerine
B)Türk Gençliğine
C)İşçi ve Memurlara
D)Öğretmenlere
16-Ülkemiz geleneksel sanatlar bakımından oldukça zengindir. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarından
değildir?
A)Halıcılık
B)Heykeltraşlık
C)Çömlekçilik
D)Sepetçilik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content