close

Enter

Log in using OpenID

13. Ünite Kelimeleri - Let`s Study English

embedDownload
UNIT 13
A bit : Biraz
Abroad : Yurtdısı
According to me : Bana göre
Accuracy : Dogruluk
Add : Eklemek
Adventurous : Maceraperest
Advice : Tavsiye
Afraid of : Korkmak
Ant : Karınca
Anyone : Hiç kimse
Apart from : Haricinde
Appreciate : Takdir etmek
Approach : Yaklasım
At least : En az
At the moment : Su anda
Attractive : Çekici
Average : Ortalama
Bad at : Kötü olmak
Bad experience : Kötü deneyim
Bad sign : Kötü isaret
Badly punctuated : Noktalaması kötü
Best way : En iyi yol
Bilingual : Iki dilli
Boil : Kaynatmak
Both … and : Hem …hem de
Cabbage : Lahana
Care about :Önemsemek,umursamak
Carpenter : Marangoz
Carry : Tasımak
Categorize : Kategorize etmek
Cell phone : Cep telefonu
Chance : Fırsat
Chart : Tablo, çizelge , grafik
Chink : Çatlak, kırık
Classify : Sınıflandırmak
Clear : Açık
Clear : Belli , açık , net
Clearly : Açıkça
Comma : Virgül
Communicate : Iletisim kurmak
Communication : Iletisim
Completely : Tamamen
Concentrated : Odaklanmıs
Confidence : Güven
Confused : Kafası karısmıs
Contact : Baglantı
Context : Kapsam, baglam
Contract : Sözlesme
Conversation : Diyalog
Cooperate : Isbirligi yapmak
Cooperative : Isbirlikçi, yardımcı
Cope with : Basa çıkmak
Correct mistake : Hatayı düzeltmek
Course : Kurs
Coursebook : Ders kitabı
Create opportunity : Fırsat yaratmak
Culture : Kültür
Curious about : Meraklı olmak
Custom : Gelenek
Definiton : Tanım
Delicious : Lezzetli
Depend on : Baglı olmak
Develop : Gelistirmek
Dictionary : Sözlük
Difficulty : Zorluk
Difficulty in : Zorluk yaşamak
Direction of communication:
Iletisimin yönü
Director : Yönetici, müdür
Don't forget : Unutma
Don't mind : Önemli degil , bosver
Down hill : Yokus asagı
Education : Egitim
Effective : Etkili
Efficiently : Etkili biçimde
Eggplant : Patlıcan
Emergency : Acil durum
Entry : Madde, giris
Equally : Esit olarak
Error : Hata
Except from : Haricinde
Excuse me : Afedersiniz
Exhausted : Yorgun
Experience : Deneyim
Explanation : Açıklama
Express : Ifade etmek
Expression : Tabir,deyim
Fashionable : Modaya uygun
Feel at home : Kendini evinde hissetmek
Female : Kadın
Field : Tarla
Finally : Son olarak
Find out : Ögrenmek
Fire a shot : Ates etmek
Fluency : Akıcılık
Fluently : Akıcı bir sekilde
Focus on : Odaklanmak
Follow : Takip etmek
For instance : Örnegin
For me : Bana göre
For pleasure : Zevk için
Foreign language : Yabancı dil
Foreigner : Yabancı
From my point of view : Benim bakıs
açıma göre
Get a bad mark : Kötü not almak
Get bored : Sıkılmak
Get irritated : Rahatsız olmak
Get lost : Kaybolmak
Get started : Baslamak
Giant : Dev
Good at : Iyi olmak
Gradually : Yavas yavas
Grammar : Dilbilgisi
Grasshopper : Çekirge
Group work : Grup çalsması
Grow up : Büyümek
Guess : Tahmin etmek
Guidance : Rehberlik, yardım
Have a go : Denemek
Have difficulty in : Zorluk çekmek
I appreciate : Takdir ediyorum
Imitate : Taklit etmek
Impossible : Imkansız
Improve : Gelistirmek
In addition : Ek olarak
In case: … olur diye
In my opinion : Benim fikrime göre
In my view : Bana göre
In other word : Diger bir deyisle
In relation with each other :
Birbiriyle ilgili
Increase : Artmak, artırmak
Individual : Birey
Information : Bilgi
Input : Girdi
Institution : Kurum
Interrupt : Kesmek, durdurmak
Interval : Ara
Introvert : Içe dönük
Joke : Saka, fıkra
Keen on : Düskün olmak , hevesli
Keep a vocabulary notebook : Kelime
defteri tutmak
Keep at : Devam etmek
Keep away : Uzak tutmak
Key : Anahtar
Language : Dil
Language learning : Dil öğrenimi
Language school : Dil okulu
Last : Sürmek
Learn : Ögrenmek
Learner : Ögrenen
Location : Konum , yer
Look for : Aramak
Look up a dictionary : Sözlüge bakmak
Make a mistake : Hata yapmak
Make plan : Plan yapmak
Make progress : Ilerleme kaydetmek
Male : Erkek
Mall : Alısveris merkezi
Manage experience : Deneyim
kazanmak
Manage : Basarmak
Manual : El kitabı
Map : Harita
Material : Materyal, malzeme
Meaning : Anlam
Memorize : Ezberlemek
Memory : Hafıza
Method of communication : Iletisim
yöntemi
Middle : Orta
Miss chance : Sans kaçırmak
Miss : Özlemek,Kaçırmak
Mistake : Hata
Misunderstand : Yanlıs anlamak
Modest : Mütevazi
Monitor : Izlemek, gözlemek
Monolingual : Tek dilli
Mosquito : Sivrisinek
Mother tongue : Ana dil
Motivate : Motive etmek,
isteklendirmek
Native : Yerli
Native language : Anadil
Native speaker :Anadili konusan kisi
Natural : Dogal
Naturally : Dogal olarak
Neat : Düzenli
Necessary : Gerekli
Nervous : Endiseli
Noise : Gürültü
Objective : Tarafsız
Obviously : Açıkça
On my own : Kendi başıma
On the whole : Genel olarak
Order : Siparis vermek
Otherwise : Aksi taktirde
Output : Çıktı
Outstanding : Göze çarpan
Pair work : Ikili çalışma
Patiently : Sabırla
Penfriend : Mektup arkadası
Personally : Sahsen, bence
Piece : Parça
Pineapple : Ananas
Poem : Siir
Point : Puan
Point of view : Açısından ,bakıs acısı
Practice : Alıstırma, pratik
Practise : Alıstırma yapmak
Prefer : Tercih etmek
Process : Süreç
Produce : Üretmek
Production : Üretim
Productive language skills : Üretici
dil becerileri (speaking, writing)
Progress : Gelisme , ilerleme
Pronunciation : Telaffuz
Proud of : Gurur duymak
Interested in : Ilgili olmak
Punctuation : Noktalama
Put together : Biraraya getirmek
Qualified : Vasıflı , uzman
Quality : Nitelik , kalite
Reason : Sebep
Receptive language skills : Alıcı dil
becerileri (reading, listening)
Recognize : Tanımak, farketmek
Reference book : Kaynak kitap
Relax : Sakin ol , rahat ol
Relevant : Uygun
Repetition : Tekrar
Reply : Cevap
Review : Gözden geçirmek
Revise : Gözden geçirmek
Satisfy : Memnun etmek
Saw : Testere
Script : Yazı
Seem : Görünmek
Self – disciplined : Kendine hakim
Sell : Satmak
Separate : Ayırmak
Seriously : Ciddi bir sekilde
Set a goal : Hedef belirlemek
Set a programme : Program yapmak
Simply : Açıkça, basitçe, sadece
Situation : Durum
Skill = talent : Yetenek , beceri
Smoke : Duman , sigara içmek
Source of delight : Memnuniyet kaynagı
Speech : Konusma
Spell : Hecelemek
Staff : Personel
Step : Adım
Story teller : Hikaye anlatıcısı
Strange : Acayip
Strategy : Strateji
Stuff : Esya
Suit : Uymak
Suitable : Uygun
Surprisingly : Sasırtıcı bir sekilde
Systematic study : Sistematik çalısma
Take a deap breath : Derin nefes al
Take out : Dısarı çıkarmak
Target language : Ögrenilecek dil
Terrible : Korkunç , berbat , çok kötü
Terribly : Korkunç bir sekilde
Text : Metin
Then : Sonra
Topic : Konu
Translate : Çeviri yapmak
Try : Denemek, çalısmak
Uncontrollable : Kontrol edilemeyen
Understand : Anlamak
Unknown : Bilinmeyen
Unqualified : Niteliksiz
Useless : Yararsız
Vocabulary = word : Kelime
Way : Yol
Way of life : Yasam tarzı
What else? : Baska ne? /daha başka?
Whole : Bütün
Why do you think so ? : Neden böyle
düşünüyorsun ?
Wildlife : Vahsi yasam
Willing : Istekli
Write down : Not almak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
55 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content