close

Enter

Log in using OpenID

14. Ünite Kelimeleri - Let`s Study English

embedDownload
UNIT 14
Absorb : Içine çekmek , emmek
Advice : Ögüt , nasihat
Air conditioning : Klima
Amount : Miktar
Appliance : Cihaz , alet
Attention : Dikkat
Avoid : Sakınmak , kaçınmak
Block : Engellemek , önlemek
Boycott : Boykot
Brainstorm : Beyin fırtınası yapmak
Burn : Yanmak ,yakmak
Call a taxi : Taksi çagırmak
Campaign : Kampanya ,mücadele
Caused : Neden olan
Climate : Iklim
Climate change : Iklim degisikligi
Company : Sirket
Damage : Hasar ,zarar
Danger : Tehlike
Day by day : Günden güne
Desert : Çöl, ıssız yer
Destroy : Zarar vermek
Diary : Günlük
Disease : Hastalık
Dispose : Ortadan kaldırmak
Drought : Kıtlık ,kuraklık
During : Süresince
Earthquake bag : Deprem çantası
Educate : Egitmek
Effect : Etki
Empty : Bos
Endangered : Nesli tükenmekte olan
Energy efficient (saver) : Enerji tasarruflu
Envelope : Zarf
Enviromentally friendly :Çevre dostu
Environment : Çevre
Especially : Özellikle
Exhaust : Egzoz
Exhust fumes : Egzoz dumanı
Flask : Sise, deney tüpü
Flies : Sinek
Skin cancer : Cilt kanseri
Flow away : Kaymak
Fluid : Sıvı , akıskan
Frighten : Korkutmak
Garbage : Çöp
Generate : Üretmek
Generate electricity : Elektrik üretmek
Get someone to do something :
Birisine birsey yaptırtmak
Giant : Büyük , kocaman
Global warming : Küresel ısınma
Glue : Yapıstırıcı
Goat : Keçi
Habitat : Yasam alanı
Harm : Zarar vermek
Harmful : Zararlı
Heat : Sıcaklık , ısı
Heating : Isıtıcı , kalorifer
Housemate : Ev arkadası
Humid : Rutubet , nem
Hunt : Avlamak
Illegally : Yasadısı olarak
In case : Halinde , durumunda
In common : Ortak yön
In the first place : Baslangıçta
Increase : Artmak, çogalmak
Interval : Ara , mola
Island : Ada
It is up to you : Sana baglı
Keep : Bulundurmak
Label : Etiket
Lay : Zanmak, yatmak
Light : Isık , lamba
Limit : Sınırlamak
Litter : Çöp
Loose : Genis ,bol
Lying in the sun : Güneste uzanmak
Melt : Erimek
Midday : Gün ortası
Middle : Orta
Mosquito : Sivri sinek
Mountain : Dag
Nest : Yuva
Outdoor : Dısarı
Outline : Kroki , çerçeve
Ozone friendly : Ozon dostu
Paradise : Cennet
Peel : Soymak
Pick up : Toplamak, almak
Pitch a tent : Çadır kurmak
Planet : Gezegen
Plant : Dikmek (bitki)
Pollute : Kirletmek
Pollution : Kirlilik
Powerful : Güçlü , kuvvetli
Precaution : Önlem , tedbir
Precautionary : Tedbirli
Precautionary measures : Tedbir yöntemleri
Preparation : Hazırlık
Properly : Düzgün bir sekilde
Protect : Korumak
Protection : Koruma
Protective : Koruyucu
Provide : Saglamak, tedarik etmek
Public transport : Kamu tasımacılıgı
Put on clothes : Giyinmek
Radiation :Radyasyon
Rainforest : Yagmur ormanı
Rarely : Nadiren , ara sıra
Recyclable : Geri dönüstürülebilir
Recycle : Geri dönüstürmek
Recycling centre : Geri dönüşüm merkezi
Reduce : Azaltmak, indirgemek
Relative : Akraba
Reuse : Yeniden kullanmak
Save energy : Enerjiyi koruma
Scenery : Manzaralı
Secondly : Ikinci olarak
Sensible : Mantıklı , akıllıca
Seperate : Ayrı
Shade : Gölge ,gölgelemek
Shell : Kabuk
Sign : Isaret
Slight : Hafif
Sneaker : Spor ayakkabı
Solar energy : Günes enerjisi
Sticky : Yapıskan
Street vendor : Sokak satıcısı , isportacı
Stricter : Daha katı
Stuff : Esya , nesne
Substance : Cisim , madde
Suggestion : Öneri
Sun cream : Günes kremi
Sun ray : Günes ısını
Sunburn : Günes yanıgı
Sunglasses : Günes gözlügü
Sunlight : Günes ısıgı
Sunscreen : Günes koruyucu krem
Switch off : Kapatmak
Tap : Musluk
Tent : Çadır
Thick : Kalın
Throw away : Fırlatmak , atmak
Tips : Püf noktaları
Tongue : Dil
Treatment : Tedavi
Trekking : Dag yürüyüsü
Turn down : Kısmak, düsürmek
Underground : Metro
Unexpected : Beklenmedik
Unleaded petrol : Kursunsuz benzin
Unpasteurised : Pasrörize edilmemis
Uv (ultraviolet) : Morötesi ısınlar
UV rays : Ultraviyole ısınları
Vehicle : Araç
Warn : Uyarmak
Warning : Uyarı
Waste : Atık
Waterproof : Su geçirmez
Windproof : Rüzgar geçirmez
Worm : Kurtçuk , kurt
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content