close

Enter

Log in using OpenID

3. sınıflar veli bülteni

embedDownload
3. SINIFLAR VELİ BÜLTENİ
Sayı: 1
Tarih: 08.09.2014 – 24.10. 2014
Sayın Velilerimiz;
Yaz tatilinin ardından 2014-2015 öğretim yılına büyük bir heyecanla başladık. Bu hafta (0812 Eylül) sınıfımız ve okulumuzda, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı için ihtiyaçlarımızı
sorguladık. Hangi kurallara ihtiyacımız olduğunu tartışarak sınıf sözleşmelerimizi oluşturduk.
Türkçe dersinde; Tatil anılarımız ile ilgili resimler ve yazılı anlatımlar yaptık. Türkçe
dersinde kullanılacak kitapları, araç-gereçleri ve bunları nasıl kullanacağımızı paylaştık. Yazı
çalışmalarında dikkat etmemiz gereken yazım kuralları hakkında ppt sunumu izledik. Bu yıl
sınıfta okunacak hikâye kitaplarımızı tanıdık. Üçüncü sınıfta öğreneceğimiz konular üzerinde
konuştuk.
Matematik dersinde; Geçen yıl öğrendiğimiz konuları hatırlayarak, matematik ders kitapları,
araç-gereçleri ve bunları nasıl kullanacağımızı öğrendik.
Bu yıl da sınıflarımızda oluşturacağımız günlük rutinlerimiz ile “gün, ay, yıl, şekil ve sayı
örüntüsü, basamak, grafik” kavramlarını ve problem çözme becerilerini pekiştirmeyi
hedefliyoruz.
Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerini kapsayan, hazıroluşlukları tespit edildi. Bu
etkinlikler sonucunda olası eksik öğrenmelerimizi tamamlayıcı çalışmalar yapmayı
hedefliyoruz.
HAYAT BİLGİSİ
Sorgulama Ünitesi
Tema: KİM OLDUĞUMUZ
Ünite Adı: ARKADAŞLIK
Ünite Süresi: 15.09.2014–24.10.2014
Ana Fikir: Hayatı paylaşırken arkadaşlıklar kurarız.
Sorgulama Maddeleri:
 Arkadaşlık
 Arkadaş seçimi
 Arkadaşlığı sürdürmek
Öğrenen Profilleri:
 İletişim Kuran: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine
güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade eder. Arkadaşlarıyla etkin ve istekli
biçimde çalışır.
 Duyarlı: Arkadaşlarının gereksinimleri ve duyguları konusunda hassas ve saygılıdır.
 Dönüşümlü Düşünen: Arkadaşlarının ve kendisinin öğrenme süreçlerini, deneyimlerini
dikkatle ele alır.
Bu sorgulama ünitesinde vurgulanacak anahtar kavramlar;
Sebep-sonuç, bağlantı, bakış açısı
Beceriler:
 Sosyal Beceriler (Başkalarına saygı duyma, Çatışmaları çözme, Sorumluluğu kabul
etme)
 İletişim Becerileri( Dinleme, Konuşma, Yazma)
 Özyönetim Becerileri (Bilinçli seçimler)
Tutumlar:
 Hoşgörü: Farklılıklara karşı duyarlı olur ve arkadaşlarının ihtiyaçlarına karşı hassas
davranır.
 Empati: Arkadaşlarının düşüncelerini ve duygularını anlamak adına kendini başkalarının
yerine koyar.
 Saygı: Kendine, arkadaşlarına ve çevresine saygılı olur.
Geziler: Harbiye Askeri Müzesi
Önemli Günler:
İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim 2014)
İstanbul’un Kurtuluşu (6 Ekim 2014)
Bu ünitede Türkçe Derslerinde Yapacağımız Çalışmalar:
Neler Öğreneceğiz?













Dikte çalışmaları
Tümce bilgisi
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Metin okuma - anlama çalışmaları 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim)
Ünite ile ilgili dinleme metinleri
Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili anlama - konuşma etkinlikleri
Resimlerden öykü yazma ve öykü tamamlama çalışmaları
Dinleme kuralları
Kitap inceleme çalışmaları “Kitap Doktoru” ve “Martıya Uçmayı Öğreten Kedi”
Görsel okuma, görsel sunu ve görsel düşünme becerilerini geliştirme projesi
Şiirde Anlam
Söz varlığını geliştirme etkinlikleri
Bu Ünitede Okuyacağımız Kitaplar:
Kitap Doktoru – Rıfat BATUR
Martıya Uçmayı Öğreten Kedi – Luis Sepulveda
Bu ünitede Matematik Derslerinde Yapacağımız Çalışmalar:






Nokta
Düzlem
Tablo
Grafikler
Doğal Sayılar (üç basamaklı doğal sayılar)
Örüntü
Bu ünitede bizi şu konularda destekleyebilirsiniz:

Yazılı ve görsel kaynakların (Arkadaşlık fotoğrafları, CD, kitap) okula
gönderilmesi,

Bu ünitede üzerinde duracağımız; öğrenen profili, tutum ve beceriler ile ilgili
günlük yaşantıdan örnekler verilerek desteklenmesi,

Arkadaşlık ünitesi sorgulama maddeleri kapsamında öğrencimizin yapacağı röportaj,
sohbet konusunda destek olunması.
Eğitim-öğretim sürecimizde bizi şu konularda destekleyebilirsiniz:

Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek için her gün yarım saat kitap okuma
ortamının oluşturulması,

Öğrencilerimizin dinleme-anlama becerilerini geliştirmek amacıyla kitap okuma ve kitapla
ilgili sohbet etme ortamının oluşturulması,

Sizlere gönderilen evrakların belirtilen tarihlerde okula ulaştırılmasına özen gösterilmesi,

Öğrencilerimiz için süreli bir dergiye abone olunması. (Bilim Çocuk, National Geographic
Kids vb..)
İNGİLİZCE
ARKADAŞLIK ÜNİTESİ ÇALIŞMALARIMIZ:
Yeni okul dönemimize başladığımız ilk hafta, öğrencilerimizle tanışma,
selamlaşma ve basit rica cümleleriyle geçen yıl edindikleri dil becerileri
hatırlatılacak ve öğrencilerimizle genel okul kuralları ve sınıf içinde uymamız
gereken kurallar hakkında poster hazırlama çalışması yapılacaktır.
Avrupa Diller Günü kapsamında değişik ülkelerden gelen İngilizce öğretmenlerinin kendi
dilleri ve kültürleri hakkında hazırladıkları sunumlar izlenecek, sorular sorulup, şarkılar
söylenecektir.
İlk PYP konumuz olan “Arkadaşlık” ünitesine ilişkin sınıf ve diğer branş öğretmenleri ile
birlikte Anket defteri ve Amerikalı öğrencilerle kuracağımız “Arkadaşlık köprüsü” adlı ortak
çalışmalar yapılacaktır.
Our Discovery Island 4 kitabındaki: “Welcome” ünitesinde kitabımızın karakterleri ile
tanışılacak; bunu takip eden “Friends” ve “My Life” ünitelerinde kendileri, karşılarındaki kişi
ve/veya kişilerin fiziksel ve karakter özellikleri, hobileri ile ilgili kelime kullanımı çalışmaları,
dinleme, okuma, konuşma, soru sorup cevaplama, yazma ve canlandırma etkinlikleri
yapılacaktır. Öğrendikleri, interaktif oyunlar ve şarkılarla pekiştirilecektir.
http://library.terakki.org.tr/client/en_US/defaulteng/ kütüphane web sitemizden “Tumble Book
Library Primary School” a tıklayarak Eylül ayında işleyeceğimiz kitaplarımız “Enemy Pie”, “I
wish I had glasses”, “Daisy Diaz shakes up camp”, “Frank and Izzy set sail”, “I wish I had
freckles like Abby”, “I miss Franklin”, “Scaredy Squirrel makes a friend”, “Teammates”, “A
Chanukah Noel”, “Let’s do Nothing” hikayelerine ulaşabilirsiniz.
Little Bridge online programı ile öğrencilerimizin okulda öğrendiği kelime ve cümle yapılarını
ev ortamında pekiştirmesi planlanmıştır.
SİZLERE NOTUMUZ:
Çocuklarınızın ödevlerinin yanı sıra İngilizce ile okul dışında da karşılaşmaları ve boş
zamanlarında sizlerin rehberliğinde seviyelerine uygun interaktif oyunlar oynamaları, çizgi
filmler, filmler izlemeleri, şarkı dinlemeleri ve hikayeler okumaları dili kullanım becerilerinde
hatırlatıcı, anlamayı kolaylaştırıcı etkiler yapacaktır. Hikaye, film, şarkı, oyun seçimlerinde
özellikle çocuklarınızın ilgi alanlarına uygun bulacağınız malzemeler onların yabancı dil
kullanım becerilerini tahminlerinizin ötesinde ilerletecektir.
İnteraktif ‘Little Bridge 3’ programında çocuklarımızı evlerinde yapmaları için
yönlendireceğimiz etkinlikler öncesinde öğrencilerimizle kullanıcı adı ve şifre bilgileri
paylaşılacaktır.
Bu yıl İngilizce ödevleri ve ödevler ile bağlantılı dinleme çalışmaları her haftasonu K12.net
öğrenci bilgi sistemi üzerinden paylaşılacaktır.
Salı ve Perşembe günleri öğrencilerimize Our Discovery Island Activity Book’larından,
Tumblebooks çevrimiçi kütüphaneden veya Little Bridge programından çok kısa ev
çalışmaları verilebilecektir.
Dil öğrenme yolculuklarında bizler kadar çocuklarınıza okul dışında rehberlik edecek sizlere
bu ay tavsiye edeceğimiz birkaç site:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/face-match
http://pbskids.org/arthur/games/#1
BEDEN EĞİTİMİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının ilk haftasında derslerimizde, temel
katılım bilgilerini paylaşacağız. Derslerimizde düzen alıştırmaları ile
sınıfların boy sıralarını oluşturacağız. Temel cimnastik duruşlarına
yer vereceğiz. Yapay Kaya Tırmanışı yapacağız.
Arkadaşlık Temasında; oyun ve yarışmalarda arkadaşlarımıza karşı
sorumluluklarımız üzerinde duracağız.
Beden Eğitimi derslerinde bizi şu konularda destekleyebilirsiniz.



Beden Eğitimi dersine, okulun belirlediği beden eğitimi dersi kıyafetleri ile katılır.
Mazereti olan öğrenci, velisinden mazeret belgesi getirir ve öğretmeninden onay alarak
dersi izler.
Beden Eğitimi dersinin olduğu günlerde öğrenciler, yanlarında yedek tişört veya atlet
bulundururlar ve ders sonunda soyunma odalarında giysilerini değiştirebilirler.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
“Bilgi ve Teknoloji” ünitesi altında, teknolojinin günümüzde
geldiği nokta incelenecektir. Geçmişten günümüze teknolojinin
geldiği noktayı görmek amacıyla bilişim teknolojileri katımızda
bulunan donanım sergisini gezilecektir. Teknolojinin avantaj ve
dezavantajları tartışılacaktır. Farklı mesleklerde yer alan
teknolojiler tanıtılacaktır. Bilgisayarın farklı alanlarındaki
kullanımına örnek olması amacıyla bir havayolu şirketinin sitesine
girerek istenilen tarihte sefer olup olmadığına ve fiyatına bakıp,
satın alma aşamasına kadar işlemler gerçekleştirilecektir.
“Arkadaşlık” teması kapsamında öğrencilerimize, "Bir Dostluk Hikâyesi" isimli video
izletilecek. Öğrencilere, arkadaşlıklarını daha uzun süre sürdürmek
için neler yapacakları sorularak, cevaplar http://popplet.com/app/
web sitesinde kavram haritaları oluşturacak şekilde tahtada
uygulanacaktır.
Daha sonra öğrenciler arkadaşlıkla ilgili kavram haritalarını bireysel
olarak kendi bilgisayarında oluşturacaklardır.
Ders sonunda arkadaşlığı sürdürmek ile ilgili görüşlerin olduğu bir
pankart hazırlanarak çıktı alınıp panoya asılacak.
GÖRSEL SANATLAR
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının Eylül ayının ilk haftasında, tanışma
etkinlikleri,
araç-gereç tespiti, Atölye sorumluluklarımız konularında
öğrencilerimizle paylaşımlarda bulunulmuştur.
İkinci haftadan itibaren PYP Kim Olduğumuz teması altında, Arkadaşlık
üniteleri kapsamında etkinliklerimiz gerçekleştirilecektir.
İki boyutlu yüzey üzerinde, sınırlı renk kullanımı
tekniğiyle portre çalışması yapılacaktır. Öğrencilerimizin seçtikleri bir
arkadaşlarının ikişerli gruplara ayrılarak portre resmini çalışmaları
planlanmıştır. Uygulama çalışmasına geçmeden önce renk
konusunda teorik bilgiler verilecek ve rengin psikolojik etkileri
üzerinde öğrencilerle konuşulacaktır. Bu aşamadan sonra sınırlı
renk kullanımıyla Pop Art yorumu uygulama çalışması
gerçekleştirilecektir.
Çalışmalarımız Eylül ayı içerisinde okulumuzda sergilenecektir.
STOP MOTION ANİMASYON
Stop motion animasyon dersinde öncelikle dersin tanıtılması araç-gereç
bilgisi ve stop motion animasyon örneklerini izleme süreci yer
almaktadır, ardından animasyon karakterlerini inceleme ve üç boyutlu
animasyon karakteri tasarımı konuları işlenecektir.
MÜZİK
2014-2015 öğretim yılının ilk haftalarında öğrencilerimizle bir yıl boyunca yapacağımız Müzik
dersi çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunarak İstiklal Marşı ve Terakki Marşı’nı doğru
ve güzel söyleme çalışmaları yapılacaktır.
“Arkadaşlık” ünitesi ile ilgili olarak; arkadaşlarımızla birlikte müzik yaparken birbirimize karşı
ne gibi sorumluluklar taşıyoruz?
Grup içerisinde müzik yaparken birbirimizi nasıl dinlemeliyiz?
Ortak bir müzik yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Konuları tartışılarak aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilecektir.
 “Arkadaşlık” şarkısının öğretilmesi.
 “Arkadaşlık” şarkısını en az iki kişi olmak üzere gruplar halinde
söyletilmesi. (Gruplar, gerek öğrencilerin kendi seçimiyle
gerekse öğretmen seçimiyle oluşturulacaktır.)
 Gruplar halinde ritim çalgılarının çalınması.
 “Arkadaşlık” şarkısının ritim çalgıları eşliğinde bireysel ve gruplar halinde söyletilmesi.
 “Orkestra Şefi” oyununun oynatılması. (Bu oyunla öğrencilerimiz gerek yöneten gerekse
orkestra üyesi olarak grup içerisindeki farklı görevlerde bulunacaklardır.)
YARATICI DRAMA
“Arkadaşlık” ünitesinin; Arkadaşlık, arkadaşlık ihtiyacı ve arkadaşlığı
sürdürmek sorgulama hatlarına yönelik olarak “İyi ki Varsın Tilki Toni
“adlı serinin “Arkadaşlık Puding Gibidir” adlı kitabı ele alınacaktır.
Öğrencilerimiz önce kitabın kahramanı Tilki Toni ile tanışacaklar ve
onunla oyunlar oynayacaklardır. Daha sonra ise Tilki Toni’nin arkadaşı
Kuala Ku ile yaşadığı sorunu çözmeye çalışacaklardır. Bu çalışmada
sırasında hoşgörü, kendini başkalarının yerine koyabilme ve saygı
tutumları ele alınacaktır. Çalışma, öğrencilerimizin Tilki Toni’ye
yazacakları mektuplarla değerlendirilecektir.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde öğrencilerimize hayvan
sevgisi, hayvanları koruma, hayvan haklarına saygı duyma ve sosyal
sorumluluk bilinci aşılanmak amacıyla barınaklar yararına köpek
maması kampanyası yapılacaktır. Dileyen öğrencilerimiz 29 Eylül – 03 Ekim 2014 tarihleri
arasında getirecekleri köpek mamalarını sınıf katlarındaki kolilere bırakabilirler.
Kampanyamıza katılan her öğrenciye barınaktaki köpekler adına teşekkür kartı verilecektir.
KÜTÜPHANE
3. sınıfların ‘Arkadaşlık’ ünitesi ile ilgili kütüphanede bulunan
kaynaklardan oluşan bir stand hazırladık. Öğrencilerimizin tema
süresince bu kaynakları inceleyerek, araştırma ve sorgulama
becerilerini geliştirmelerini amaçladık.
Bu yılda, öğrencilerimize kendilerine uygun kitap seçme, kitap
okurken dikkat etmeleri gereken kuralları ve kütüphane ortamını
daha etkin
kullanacağına dair bilgileri vereceğimiz bilgi
okuryazarlığı programını devam ettireceğiz. Bu programı
uygulamadaki amacımız, öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarına
ve bu kaynağın( hazırlayan yayıncı, yazar, vb.) emek ve işgücüne
saygı duymalarını sağlamak ve
araştırma becerilerini
geliştirmelerine uygun ortamlar yaratmaktır.
Her temada olduğu gibi 2. üniteleri ‘Sanata Yolculuk’ ünitesinde de bilgilenmelerine yardımcı
olacak kaynaklardan oluşan bir stand hazırlayacağız.
Arkadaşlık ünitesi süresince
öğrencilerimizin yararlanabileceği bazı kitapları sizlerle
paylaşmak istedik. Sizlerde bu kitapları öğrencilerimizle beraber kütüphane ortamında
inceleyebilirsiniz.
Kitap Adı
New Language new Friends
Best Friends
My Best Friend
Dünya Çocukları Tanışıyor
Felix Dünya Çocukları ile
Birlikte
Dostluk
En İyi Arkadaşım
Arkadaşlık Puding Gibidir
Beş Arkadaş
Arkadaşı Olmayan Çocuk
Yazarı
Don Aker
Sandi Hill
McGraw Hill
Burak Şentürk
Annette Langen
Yayınevi
Pearson
Creative Teaching Press
Book Club
Mandolin
Büyülü Fener
Kemal Özer
Hafize Güner Çınar
Rita Ziyade
Yasemin Meyva
Nobel Yayınları
Tudem Yayınları
Kelime Yayınları
Nar Yayınları
Alfa Basım
OKULDA IB
2011 yılı sonunda çalışmalarına başlayan okulumuz Özel Şişli Terakki Anaokulu ve
İlkokulu, 15 Ağustos 2014 tarihinde 1184 IB-PYP dünya okulu arasına katıldı.
Hafta sonu ve hafta içi ödevleri, 19.09.2014 tarihinden itibaren K12Net Öğrenci Bilgi
Sistemi’nde yayımlanmaya başlanacaktır. Sistemle ilgili detaylı bilgilendirme bu tarihten önce
velilerimize iletilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
715 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content