close

Enter

Log in using OpenID

15442-15648

embedDownload
T.C. ANKARA 26. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/2972 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili Yenimahalle ilçesi, Aşağı Yahyalar Mahallesinde kain 60405 ada 15 parseli teşkil eden 721 m2 yüzölçümlü, betonarme iş yeri
ve arsası nitelikli taşınmazın tamamı bir borçtan dolayı açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.
Parsel etrafı bahçe duvarı ile çit teli çevrilmiş halde, 3 katlı Meşrubat Üretim Binası ile bina müştemilatı yer almaktadır. TAŞINMAZDA KAT
MÜLKİYETİ KURULMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE, Meşrubat Üretim Binası, müştemilat ve arsası ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 60405 ADA 15 PARSEL
ÖZELLİKLERİ: Aşağı Yahyalar Mahallesinde, Karşıyaka Mezarlık Bölgesine yakın bölgede İvedik Caddesinden ayrılan, 996. Sokak yer almaktadır.
Üzerinde yıpranmış ve kısmen yıkımına başlanmış 3 katlı Meşrubat Üretim Binası ile müştemilatı yapılı bulunduğu, işyeri nitelikli taşınmaz Karşıyaka
Mezarlığına yakın konumdaki işyerleri içerisinde yer almaktadır. İmar durumu olarak, bitişik nizamlı, yollardan 5'er metre çekme mesafeli, komşu
panelden 4 metre çekme mesafeli iş yeri binası yapılaşma imkanına sahiptir. Yakın çevresinde yapılaşmaya olumsuz etkisi bulunan koruma alanı, sit
alanı, dere yatağı vs. BULUNMAMAKTADIR. Düz arazi yapısına sahip olup, her türlü yapılaşma imkanına sahiptir. Yüz ölçüm olarak Üretim Atölyesi
gibi bina yapımına uygun büyüklükte ve tek malik üzerinde; kayıtlı bulunması değer artırıcı unsur olarak görülmüştür. ARSA ÜZERİNDEKİ BİNA VE
MÜŞTEMİLATIN YAPI VE ÖZELLİKLERİ: Bina; betonarme ayrık nizamlı iken, bitişiğine tek katlı müştemilat ilaveleri yapılmış, parsel etrafı kısmen bahçe
duvarı +çit teli, kısmen de çit teli ile çevrilmiş halde yapılı bulunmaktadır. ÜRETİM BİNASI; bodrum kat, zemin kat ile 2 katlı olmak üzere 4 katlı
betonarme yapılı olup, bodrum katında depolar, zemin katında giriş holü, katlar arası bağlantı merdiveni, WC, depo ile üretim atölyesi mahalleri
bulunmakta, tüm mahallerin döşeme ve duvarları ile merdiven basamak ve sahanlıkları fayans kaplama, tavanları sıvalı ve badanalı olarak yapılmış,
2 kat yüksekliğindeki üretim atölyesi zeminleri kırılmış, elektrik tesisatları sökülmüş halde bulunmaktadır. 1. KATINA seramik kaplama merdivenle
çıkılmakta olup, 1. katında merdiven holü, toplantı odası ile toplantı odası bağlantılı iç içe 3 oda düzenlenmiş, tüm mahallerin döşemeleri laminant parke,
iç kapılar ahşap doğrama, pencereleri demir doğrama ve tek camlı olarak yapılı olup, tüm mahallerin donatım eşyaları boşaltılmış haldedir. 2. katında
merdiven holü, iç içe 3 oda ile depo mahalli bulunmaktadır. Tüm mahallerin donatım alanı boşaltılmış bulunmaktadır. Üretim binası elektrikle ısınmakta
olup, bina 21 metreye 24 metre boyutlarında her katı 504 m2 olmak üzere toplam 2.016,00 m2 inşaat alanına sahiptir. MÜŞTEMİLAT; Bina arka
cephesinde binaya bitişik sundurma yapılarak sundurmanın 20 m2’lik bölümü kapatılmış, diğer 20 m2’lik bölümü yanlar açık olarak yapılmış olduğu,
ayrıca parsel etrafı bahçe ve çit teli ile çevrilmiş olup, 54 m2’lik bahçe duvarı ile 216 m2’lik çit teli ile çevrilmiş bulunmaktadır. Meşrubat üretim binası
3/B sınıfı yapı grubuna (entegre tarımsal endüstri yapıları), bahçe duvarı 1/A sınıf yapı grubuna girmektedir. Daha geniş bilgi dosyadaki bilirkişi
raporunda mevcuttur.
Adresi: AŞAĞI YAHYALAR MH. İVEDİK CD. 996.SK.(ESKİ 88.SK) MEŞRUBAT ÜZERİM BİNASI YENİMAHALLE ANKARA
Yüzölçümü: 2.016,00 M2
Arsa Payı: TAM
İmar Durumu: İmarlı
Kıymeti: 825.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif hacizler ve Citibank AŞ'ye ait 2. derece ipotek
1. Satış Günü: 05/05/2014 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü: 30/05/2014 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri: ADLİYE 3 NO.LU MEZAT SALONU - null null / null
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2972 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/02/2014
TR950001500158007290493109
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(Bas›n: 15442- www.bik.gov.tr)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. AYDIN 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2009/18155 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aydın İl, Merkez İlçe, 1486 Ada No, 12 Parsel No, cumhuriyet
Mahalle/Mevkii, taşınmaz sanayi dükkanı olup 25-30 yıllık betonarme karkas,
çatısız beton tabliyedir. Dükkanın yüzölçümü zeminde 74 m2 ve asma katı 36
m2 olup önündeki beton kaplı 40 m2 yüzölçümlü bahçe ile birlikte toplam
kullanılabilen alanı 150,00 m2’dir. Dükkan halihazırda otokaporta deposu olarak
kullanılmaktadır. Yer döşemesi beton, içi-dışı sıvalı ve badanalıdır. Dış
kepenkleri saçtır. Dükkanın batar katına betonarme merdiven ile çıkılmaktadır,
bahçenin ön cephesinde demir doğramadan imal kapı bulunmakta, her iki yan
duvar ise perde beton üstü demir korkuluk ile kaplıdır. Bahçenin üst kısmı
galvanizli saç ile örtülmüştür. Asma katta bir adet WC bulunmaktadır. Wc’nin
zemini ve duvarlarının yarı seviyesine kadar seramik kaplıdır. Elektrik ve suyu
mevcuttur. Taşınmazın mevkisi tercih edilebilirliği normaldir. Belediyenin her
türlü altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın önünde bulunan yol
beton parkedir. Ticari hayatın normal olduğu, her zaman alım satıma uygun bir
mevkidedir.
Adresi: Zeybek Mah 3. Sanayi Sitesi 1519 Sok No: 9 Merkez/AYDIN
Yüzölçümü: 115 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: İnşaat tarzı İmar planında, küçük sanayi alanında kalmakta olup
h=9 m. Plan şartı öngörülmüştür.
Kıymeti: 65.000,00 TL
KDV Oranı: Muaf
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü: 10/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü: 05/05/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: Aydın Adliyesi İcra Müdürlüğü Koridoru AYDIN - null null / null
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/18155 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/03/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
(Bas›n: 15648- www.bik.gov.tr)
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
730 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content