close

Enter

Log in using OpenID

CRA T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

embedDownload
T.C. ANKARA (SULH HUKUK M AH.) SATIŞ
MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2014/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti,
adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Eti Mahallesi, 2568 ada,
Özellikleri
7 parselde kayıtlı 98/1000 arsa paylı, 1. kat 7 bağımsız bölüm numaralı,
mesken cinsi taşınmazdır. Antre, L salon, 1 oda, mutfak, wc ve 1
balkondan oluşmaktadır. Bina eski ve bağımsız durumdadır. Soba ile
ısıtılmakta olup, halen büro olarak kullanılmaktadır. Net faydalı alanı 60
m2 olarak ölçülmüştür. Özellikleri yazılı taşınmaz eklentisi 7 no.lu
kömürlük ile birlikte taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık
arttırma suretiyle satılacaktır.
Adresi
: Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Erdemci
Apt. No:90/7 Çankaya /ANKARA
Arsa Payı
: 98/1000
Kıymeti
: 180.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü
: 01/06/2015 günü 09:45 - 09:55 arası
2. Satış Günü
: 02/07/2015 günü 09:45 - 09:55 arası
Satış Yeri
: Ankara Adliyesi 2 No.lu Mezat Salonu
Sıhhiye/Ankara
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Eti Mahallesi, 2568 ada, 7
parselde kayıtlı 70/1000 arsa paylı, 2. kat 9 bağımsız bölüm numaralı,
mesken cinsi taşınmazdır. Antre, salon, 2 oda, mutfak, wc ve 1
balkondan oluşmaktadır. Bina eski ve bağımsız durumdadır. Soba ile
ısıtılmakta olup, halen mesken olarak kullanılmaktadır. Net faydalı alanı
61 m2 olarak ölçülmüştür. Özellikleri yazılı taşınmaz eklentisi 9 no.lu
kömürlük ile birlikte taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık
arttırma suretiyle satılacaktır.
Adresi
: Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Erdemci
Apt.
No:90/9 Çankaya / ANKARA
Arsa Payı
: 70/1000
Kıymeti
: 130.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
1. Satış Günü
: 01/06/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 02/07/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: Ankara Adliyesi 2 No.lu Mezat Salonu
Sıhhiye/Ankara
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5 Satış sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 54318 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
TC. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA
DAİRESİ
2014/432 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi, Hanım Seti Sokağı
üzerinde kain 157 pafta, 786 ada, 18 parsel sayılı 2.682,87 m2 miktarlı arsada
kurulmuş olan 11 sokak kapı no'lu OSMANLI KONAKLARI isimli kat irtifaktı
bahçeli betonarme karkas villalardan 2/12 arsa paylı, 11-E iç kapı no'lu çatı arası
olan A-2 Blok (1) no'lu tripleks villanın tamamıdır. Parsel etrafı duvar ile
muhafazalı ve özel güvenlik ile korumalı olup yer altında otopark vardır.
OSMANLI KONAKLARI içinde 11-E iç kapı no'lu A-2 Blok (1) nolu tripleks villa:
Bodrum + Zemin + Normal kat + Çatı arası olan tripleks villa zeminde 100 m2
alanda kurulmuş olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı-boyalı, üzeri çelik
konstrüksiyon çatı üstü kiremit kaplıdır. Villaya bahçe içinden zemin kattan
camekanlı bölümden sonra çelik kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer
basamaklı ve ferforje demir korkuluklu merdivenleri vardır. Bina zemin kattan
sonra kısmen 1.30 m. kadar cumbalı çıkmalıdır. Villanın tamamı koleksiyon sergi
ve tanıtım yeri olarak kullanılan iş yeri olup Bodrum katta hol, WC, bir oda, kombi
odası, iki kademeli sergi ve tanıtım bölümü, Zemin katta giriş holü, iç hol, WC ile
açık cepheli üç oda, Normal katta hol, iç hol ve açık cepheli dört oda. Çatı
arasında WC, bir oda ile terası olup tamamı 380 m2 miktarlıdır. Villanın katlarının
zeminleri renkli mermer, duvarları boyalı olup WC'lerde klozet ve lavabo vardır.
Normal katın hol Önünde zemini mermer kaplı, etrafı ahşap korkuluklu balkonu
ve çatı arasında etrafı duvar korkuluktu terası vardır. Villanın kapıları masif
kaplamalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı olup üzeri panjur ile muhafazalıdır.
Villada elektrik, su, yerden ısıtmalı doğal gaz kat kaloriferi ile iki imlendirme ve
yangın alarm sistemi tesisatı mevcuttur.
: İstanbul İl, Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi, Hanım Seti
Adresi
Sokağı,11 sokak kapı no'lu OSMANLI KONAKLARI, A-2 Blok (1) no'lu tripleks
villa
Yüzölçümü
: Tamamı 380 m2
Arsa Payı
: 2/12
İmar Durumu
: Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi 157 pafta, 786 ada, 18
parsel sayılı yer 04.10.2007 T.T.'li 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük
Çamlıca Doğal ve Şit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; TAKS:0.15
yapılanma koşulunda, H:6.50 m. (2 kat) irtifada, ayrık nizam yapılanma ile orta
yoğunluklu KONUT Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti
: 4.200.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : 2007/1248 41 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince
yabancı gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılamaz. İrtifak Hakkı: 564,09 m2
kısımda Maliye Hazinesi lehine daimi irtifak hakkı vardır.
1. Satış Günü
: 10/06/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 06/07/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Sarış Yeri
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan
(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ
imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ
olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/432 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 54034 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA
DAİRESİ
2014/305 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi,
13323 parsel 7260,75 m2 yüzölçümlü gayrimenkul üzerine kurulu altı bloklu
bahçeli kagir apartmanın, kat mülkiyeti kurulu 30/7260 arsa paylı B2 Blok
4.kat 16 nolu konutun tamamı. Dairenin yerinde incelenmesinde ve ilgili tapu
dairesine gidilerek onaylı projesinin incelenmesi sureti ile daire hakkında bilgi
edinilmiştir. Dairenin girişte, hol, hole açılan balkonlu salon, mutfak ile bir
koridorla biri ebeveyn banyolu iki yatak odası, banyo ve tuvalet mahalleri
bulunmaktadır, (onaylı projesinde üç oda gözükmekte olup bu durum
sorulmuş odalardan birinin bölme duvarları kırılarak mevcut alan katıldığı ifade
edilmiştir) Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta karo kaplama olup
salon ve odalarda parke kaplamadır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları,
banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır. Daire 90 m2 yüzölçümlüdür.
Bina vasatın üzerinde birinci sınıf malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup,
binada su, elektrik ve asansör tesisatları vardır. Isınma sistemi doğalgaz
kombidir. Spor alanları, çocuk oyun sahaları çevre düzeni yapılmış bahçeleri
açık otopark alanı bulunmaktadır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden
istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.
Adresi
: İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi,
Baraj Yolu Caddesi, No:42,Sinpaş Koru Evleri Sitesi,Çitlenbik Blok(Tapu
kayıtlarında B2 Blok olarak geçmektedir.) Apartmanın 4. katında bulunan 16
nolu daire
Yüzölçümü
: 90 m2
Arsa Payı
: 30/7260
: Ataşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
İmar Durumu
Müdürlüğü Durum Bürosunun 28.07.2014 tarih
99148768.310.05.01/1044489/6068/21512 sayılı imar durumu yazısında
Ataşehir ilçesi, Ümraniye Çakmak-Ihlamurkuyu-Yukarı Dudullu ve Yeni
Çamlıca Mahallerinin Havza Dışında kalan kısmına ait Uygulama İmar
Planında E:2,20, H:avan proje, konut alanında kalmakta olduğu, plan
notlarının uygulama hükümlerinin 2 Maddesinde "E: 1,85 ve E:2,20 yapılanma
şartlarının geçerli olduğu parsellerde, parsel büyüklüğü 600m2 ve üstünde ise
maxTAKS:0,3'dür" genel hükümler başlığının 4. Maddesinde ise "Konut
Alanlarında max yükseklik ve blok ebatları ilçe Belediyesince onaylanacak
avan projeye göre belirlenecektir." Denilmekte olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti
: 390.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : TEDAŞ lehine kira şerhi vardır.
1. Satış Günü
: 02/06/2015 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü
: 29/06/2015 günü 15:40- 15:50 arası
Satış Yeri
: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU;
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ye İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır,
ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan
(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ
imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen
tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/305 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 54165 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content