close

Enter

Log in using OpenID

İLAN T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

embedDownload
9X26 17.09.2014 17:13 Page 1
2013/939 TLMT.
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mah. 638 Ada 1 Parsel 49.233,97m2 yüzölçümlü
10 Bloklu Kargir Apartman Ana Taşınmaz Niteliğinde B1 Blok 10. Normal Kat 43 No'lu 65/76264 Arsa Paylı
Mesken Bağımsız Bölüm Niteliğindeki taşınmaz tam hisselidir.
İmar Durumu
: Dosyasında bulunan K.Çekmece ilçesi , Halkalı Atakent mevkii 638 ada 1 parsel sayılı, söz
konusu parsel : 07/11/2010-07.03.2011-14.08.2012 tasdik tarihli ,1/1000 ölçekli .Halkalı toplu konut revizyon
uygulama imar planında , Emsal: 1.70 H: serbest , konut alanında kalmaktadır. Parsel raylı sistem güzergahında
kalmakta olup uygulama aşamasında ilgili kurum görüşüne uyulacaktır.
Özellikleri
: İstanbul İli , K.Çekmece ilçesi Halkalı Atakent mahallesi Gardenya sokak Orkide
Sitesi B1 Blok 10. Kat 43 nolu mesken adresinde mevcut Tapunun 638 ada 1 parsel sayılı 49,223.97 m2 alanlı
arsa üzerinde birçok asansörlü B.A.K yapıların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu mesken B1
Blok 10. Katta 43 nolu meskendir. Mesken : 2 oda , 1 salon , mutfak , banyo , WC ve balkonlardan müteşekkil
olup salon ve oda taban alanları 1. sınıf parke , ara ıslak alanları ( hol, antre, banyo , balkon , mutfak ) gibi yerlerin
taban alanları 1. sınıf seramik, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları renkli mobilya, dış doğramaları pencere
kanat ve kasaları çift cam pimapen , mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit, duvarları fayans, banyosu klozet
lavabolu, duşa kabinli, duvarları renkli fayans , elektrik suyu mevcut , doğalgaz kombili , kapalı açık otoparklı,
havuzlu, peyzajlı , bahçe tanzimli, güvenlikli , iyi bir mesken olduğu , meskenin tahmini olarak 80 m2 alanlı olduğu
görülmüştür. Ayrıca söz konusu arsa üzerine çapı uygulandığından arsanın çapına ve yerine uygun olduğu
görülmüştür.
Kıymeti
: 200.000,00 TL - KDV Oranı : %1 - Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 401.28m2'lik Alan
Üzerinde Tedaş Lehine trafo ve kablo geçiş güzergahi için irtifak hakkı vardır.
1. Satış Günü
: 06/11/2014 günü 14:00 -14:10 arası
2. Satış Günü
: 03/12/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu - Gültepe Mah. Bağlar Cad. No:71 Fatih Camii
Bahçesi Muhtarlık Binası 1. Kat Küçükçekmece/İst
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı
ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2013/939 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK.'nu m 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir
(*) Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulama da kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 58565
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
DOSYA NO: 2011/110 ESAS
Davacı OKTAY AKDAM tarafından davalı KEZİBAN BARDAKOĞLU, ŞÜKRİYE SARIBOĞA,
BAHATTİN ALPHAN, NECİP BAHADIR, KEZİBAN AYDEMİR, ŞEFİK ÖZBAY, GÜLFER ÖZBAY, AYŞE
ÇILGIN, HASAN BABUR, ŞADİYE BAĞ, SABİHA BAĞHAN, HALİL DURSUN, BİLAL DURSUN, AYŞE
GİRGİN, NECLA BOZDAĞ, AYHAN AKBOĞA, NURTEN TOSUN, MÜŞERREF SELVİTOPU, ŞAKİR
KURUDAĞ, HÜDAVERDİ KURUDAĞ, DUDU BEYTER, HULUSİ KURUDAĞ, aleyhine açılan Tapu İptali ve
Tescil davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince TMK.'nm 713. 'maddesine göre ilan
yaptırılmasına karar verilmiş olup;
Aydın ili, Çine ilçesi, Akdam köyü, Köycivarı Mevkii 115, 116, 117, 119 parsel sayılı taşınmazlarda
hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte
müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi takdirde TMK'nın 713. maddesi gereğince
süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı
ilan olunur.
B.: 58639
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
2012/3041 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl,Maltepe İlçesi, Girne Mh.
7106 ada, 27 Parsel, 2. Bodrum kat (Mahallen 1. Kat) 7 Numaralı
Daire
(1/2 hisse):
Daire hol, koridor, mutfak, banyo, salon, 1 adet balkon, biri banyolu
3 odadan oluşan 85 m2 miktarlı dairedir. Daire Girne Caddesi
cephelidir.
Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları alçı üzeri
boyalıdır. Mutfak tezgâhı altı ve üst dolapları vardır. Banyo ve WC
zemin ve duvarları seramik kaplamalı olup normal banyoda duşa
kabin, klozet, lavabo vardır. Salon ve odaların zemini parke kaplı,
duvarları saten alçı üzeri boyalı olup dairenin tavanı kartonpiyerli,
daire iç kapıları panel kapıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır.
Dairenin tüm camları PVC doğramalıdır. Mutfak ve salondan erişimli
bir balkon daha bulunmaktadır.
Daireye girişte 9.65 m2 büyüklüğünde antre, solunda 23.04 m2
büyüklüğünde salon ve 6.91 m2 büyüklüğünde mutfak, 5.15 m2
büyüklüğünde banyo, 15.22 m2 büyüklüğünde 2.69 m2
büyüklüğünde banyosu bulunan bir oda ve 10.91 ve 8.76 m2
büyüklüğünde aynı balkona 2.76 m2 büyüklüğünde erişimli 2 oda
bulunmaktadır.
Adresi
: Maltepe girne malı. Girne cad. 27 parsel
Yüzölçümü
: 85 m2
İmar Durumu
: imar ve şihircilik müdürlüğünün 04/03/2014
tarih 510-2014/11447 sayılı yazısında, 1/1000 ölçekli 15/02/200829/07/2008-13/09/2009 tt li maltepe E-5 kuzeyi uygulama imar
planında 5/A yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 120.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler
: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 07/11/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü
: 09/12/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri
: istanbul anadolu adalet sarayı mezat salonu null null/null
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl,Maltepe İlçesi, Girne Mh.
7106 ada, 27 Parsel, 2. Bodrum kat (Mahallen 1. Kat) 5 Numaralı
Daire
(1/2 Hisse):
Daire hol, koridor, mutfak, banyo, salon, 2 adet balkon, biri banyolu
3 odadan oluşan 110 m2 miktarlı dairedir. 2 odası istinat duvarına
bakmaktadır.
Giriş holü hol, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları alçı
üzeri boyalıdır. Mutfak tezgâhı altı ve üst dolapları vardır. Banyo ve
WC zemin ve duvarları seramik kaplamalı olup normal banyoda
duşa kabin, klozet, lavabo vardır. Salon ve odaların zemini parke
kaplı, duvarları saten alçı üzeri boyalı olup dairenin tavanı
kartonpiyerli, daire iç kapıları panel kapıdır. Daire giriş kapısı çelik
kapıdır. Dairenin tüm camları PVC doğramalıdır. Mutfak ve salondan
erişimli bir balkon daha bulunmaktadır.
Daireye girişte 8.49 m2 büyüklüğünde antre, karcıda s27.61 m2
büyüklüğünde salon ve 12.31 m2 büyüklüğünde mutfak, mutfaktan
erişimli 3.48 m2 büyüklüğünde balkon, solda 7.87 m2 büyüklüğünde
koridor bulunmaktadır. Koridorun solunda 4.43 m2 büyüklüğünde
banyo, 14.82 m2 büyüklüğünde 2.56 m2 büyüklüğünde banyosu
bulunan bir oda ve 12.28 ve 11.89 m2 büyüklüğünde aynı balkona
4.01 m2 büyüklüğünde erişimli 2 oda bulunmaktadır.
Adresi
: Maltepe girne mah. Girne cad. 27 parsel
Yüzölçümü
: 110 m2
İmar Durumu
: imar ve şihircilik müdürlüğünün 04/03/2014
tarih 510-2014/11447 sayılı yazısında, 1/1000 ölçekli 15/02/200829/07/2008-13/09/2009 tt li maltepe E-5 kuzeyi uygulama imar
planında 5/A yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 110.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler
: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 07/11/2014 günü 11:00- 11:10 arası
2. Satış Günü
: 09/12/2014 günü 11:00-11:10 arası
Satış Yeri
: İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI
MEZAT SALONU - null null / null
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Maltepe İlçesi, Girne Mh.
7106 ada, 27 Parsel, 2. Bodrum kat (Mahallen 1. Kat) 4 Numaralı
Daire (1/2 Hisse):
Daire hol, koridor, mutfak, banyo, wc, salon, 2 odadan oluşan 78 m2
miktarlı dairedir. Odalar simetriktir.
Giriş holü hol, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları alçı
üzeri boyalıdır. Mutfak tezgâhı altı ve üst dolapları vardır. Banyo ve
WC zemin ve duvarları seramik kaplamalı olup normal banyoda
duşa kabin, klozet, lavabo vardır. Salon ve odaların zemini parke
kaplı, duvarları saten alçı üzeri boyalı olup dairenin tavanı
kartonpiyerli, daire iç kapıları panel kapıdır. Daire giriş kapısı çelik
kapıdır. Dairenin tüm camları PVC doğramalıdır. Daire salon ve
odaları istinat duvarına bakmakta olup bir odası bina ışıklığına
bakmaktadır.
Daireye girişti 10.30 m2 büyüklüğünde antre, sağda 2.82 m2
büyüklüğünde wc. 5.08 m2 büyüklüğünde banyo-wc. 14.60 m2
büyüklüğünde bir oda, 11.72 m2 büyüklüğünde mutfak, antrenin
solunda 8.21 m2 büyüklüğünde ışıklığa bakan bir oda ve devamında
24.17 m2 büyüklüğünde salon bulunmaktadır. Dairenin camları yere
kadar olup Fransız tip balkonludur.
Adresi
: Maltepe girne mah. Girne cad. 27 parsel
Yüzölçümü
: 78 m2
imar Durumu
: imar ve şihircilik müdürlüğünün 04/03/2014
tarih 510-2014/11447 sayılı yazısında, 1/1000 ölçekli 15/02/200829/07/2008-13/09/2009 tt li maltepe E-5 kuzeyi uygulama imar
planında 5/A yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 95.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 07/11/2014 günü 11:30- 11:35 arası
2. Satış Günü
: 09/12/2014 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri
: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ MEZAT
SALONU - null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci
artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin
% 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu
gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2012/3041 Esas sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulama da kullanılan Örnek
64'e karşılık gelmektedir.
B.: 58607
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content