close

Enter

Log in using OpenID

01 aralık 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :10
Günü:01/12/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
1
Av. ........
İLGİLİ
2
TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi
3
TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi
4
Dr. Burhan Türkbey
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
KARAR
ÖZETİ
KONU
Av. ........'un Ankara .........Ağır Ceza
Mahkemesi'nin ........ E. sayılı
Çocuk Hakları, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kurulundan sorumlu
dosyasının ........ çarşamba günü
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşegül Sırmagül ve Av. Nihan Eken'in
yapılacak olan duruşmasına katılım konu ile ilgili olarak görevlendirilmesine
talebi hususu
Başkan Yardımcısı Av.M.E.Seçkin Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyesi
Av.Mesut Sönmez'in konu ile ilgili olarak görevlendirilmesine,
06/12/2014 tarihinde ABEM'de
konferansın yapılıp yapılmayacağının hususunda Divan'a yetki
yapılacak olan konferans
verilmesine
01/12/2014 tarihli Başkent
Başkan Yardımcısı Av.M.E.Seçkin Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyesi
Dayanışma Toplantısına katılım
Av.Mesut Sönmez'in konu ile ilgili olarak görevlendirilmesine
hususu
Ankara Barosu Başkanlığı ile işyeri hekimi Dr.Burhan Türkbey
arasında imzalanan 27/12/2013 tarihli sözleşmenin sözleşme süresinin
bitim tarihi olan 27/12/2014 tarihi itibariyle yenilenmemesine, bu
27/12/2013 tarihli hizmet
hususun ilgiliye elden tebligat ile bildirilmesine
sözleşmesinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :10
Günü:01/12/2014
5
Ankara Barosu sosyal medya
hesapları ile Baromuz Gölbaşı
Sosyal Tesisleri, Ankara Batı
Adliyesi ve İcra Müdürlüklerine web
tabanlı kamera şifrelerinin
alınmasının takibi
6
Ankara Barosu anlaşmalı kurum listesinin güncellenmesi hususunda
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nihan Eken, Av. Gülfer Emir Küçük ve
Av. Ayşegül Sırmagül'e yetki verilmesine
Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/225E. sayılı dosyasına gözlemci
olarak Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Erinç Sağkan'nın
görevlendirilmesine
Ankara Barosu anlaşmalı kurum
listesinin güncellenmesi
7
Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nin
2012/225E. sayılı dosyasına
gözlemci olarak katılım hususu
8
RE'SEN
Staj kaydiyelerinin iadesi kararı yeni bütçe dönemi olan 01/09/2014
tarihinde başladığından ve 01/09/2014 tarihi önce yatırılmış olan
kaydiyeler önceki dönem bütçesine ait olduğundan Yönetim Kurulunca
bu husus da bir tasarruf yetkisi de bulunmamaktadır. Bu sebeple
01/09/2014 tarihinden önce yatırılmış bulunan staj kaydiyelerinin iadesi
taleplerinin reddine
Staj Kaydiyelerinin İadesi hususu
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Ankara Barosu sosyal medya hesapları ile Baromuz Gölbaşı Sosyal
Tesisleri, Ankara Batı Adliyesi ve İcra Müdürlüklerine web tabanlı
kamera şifrelerinin alınmasının takibi konusunda Ankara Barosu Genel
Sekreteri Av. Erinç Sağkan'a ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erdem
Ekmekçi'ye yetki verilmesine
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content