close

Enter

Log in using OpenID

05 kasım 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
1
.........
2
İLGİLİ
.........’in Baromuz levhasına yeniden
yazılma istemi hakkında Baromuz
Yönetim Kurulu'nca verilen karara
karşı yapılan itiraza ilişkin Türkiye
Barolar Birliği'nin ......... tarih ve
......... Esas, .........Karar sayılı kararı
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği
raporunun
değerlendirilmesi.
Av. ......... hakkında Baromuz
Yönetim Kurulu'nca verilen .........
tarihli karara karşı yapılan itiraz
üzerine Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu'nca alınan .........
tarihli kararın, Adalet Bakanlığı'nın
......... tarihli yazısının ve ilgilinin sicil
dosyasının değerlendirilmesi.
AV. .........
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
KARAR
ÖZETİ
KONU
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği'nin ......... tarih ve ......... .......... sayılı kararı
doğrultusunda .........'nin baro levhasına yazılmasına
Türkiye Barolar Birliği'nin ......... tarih ve .........E. .........K. sayılı kararı
doğrultusunda baromuz Yönetim Kurulu'nun Av. .........'nün kaydının
baro levhasına silinmesine ilişkin ......... gün ve ......... sayılı kararının
kaldırılmasına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
3
Günü: 05/11/2014
AV. .........
4
1-Av. .........'ın ......... tarih ......... sayılı talebi uyarınca Av. .........'nin
Ankara ......... Ceza Mahkemesi'nin ......... E. sayılı dosyası için Avukatlık
Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca tarafına yapılan geçici
görevlendirmenin sonlandırılması, Av. .........'ın ilgili mahkemenin
önümüzdeki celsesine katılarak görevlendirilmesinin sonlandırıldığını
ve sanığa gerek görülmesi halinde CMK'dan müdafii atanmasına karar
verilmesi talebinde bulunmasına,
2- Av. .........'ın ......... tarih ......... sayılı talebi uyarınca Ankara ..........İş
Mahkemesi'nin ......... E. sayılı dosyası için Avukatlık Kanunu'nun 42.
maddesi uyarınca yapılan geçici görevlendirmesinin sonlandırılmasına
Av. .........'ın, Av. .........'nin vefatı
nedeniyle Avukatlık Kanunu'nun 42.
maddesi uyarınca tarafına yapılan
görevlendirmeler hakkında bilgi
veren dilekçesinin, konu hakkında
alınan 24.09.2014 ve 17.09.2014
tarihli Yönetim Kurulu kararları ile
birlikte değerlendirilmesi.
Av. ......... hakkında Baromuz
Yönetim Kurulu'nca verilen .........
tarihli karara karşı yapılan itiraz
Türkiye Barolar Birliği'nin ......... tarih ve .........E. .........K. sayılı kararı
doğrultusunda Türkiye Barolar Birliği
uyarınca Av..........'nin ruhsatnamesinin geri alınarak iptaline ve adının
Yönetim Kurulu'nca alınan .........
bir daha yazılmamak üzere Ankara Barosu levhasından silinmesine
tarihli kararın, Adalet Bakanlığı'nın
tarihli yazısının ve ilgilinin sicil
dosyasının değerlendirilmesi.
AV. .........
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
5
Günü: 05/11/2014
AV. .........
6
Ankara
..........
Ağır
Ceza
Mahkemesi'nin .........
E. sayılı
dosyasında
hakkında
verilen
mahkumiyet
cezası
sebebiyle,
Avukatlık Kanunu'nun 5/a,72 ve 74.
maddeleri uyarınca kaydının silinmesi
ihtimaline
binaen
Yönetim
Kurulumuzun
.........
tarihli
toplantısına davet edilen Av. .........'ye
tebligat yapılamaması hususunun
değerlendirilmesi.
Almanya Ruhr Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu ve Berlin Barosu'na
kayıtlı olarak Avukatlık faaliyetinde
bulunan .........'in Baromuz levhasına
yazılarak, adına ruhsatname tanzim
edilmesi
talepli
başvurusu
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği
raporunun
değerlendirilmesi.
.........
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av. .........'ye ......... tarihinde Ankara Barosu Yönetim Kurulu Toplantı
Odasında bulunması için gönderilen tebligatın muhatabın taşındığı
gerekçesi ile bila tebliğ iade olunduğu görülmüş olup, 7201 sayılı
Tebligat Kanunu'nun 10/2. maddesi uyarınca ad geçen avukatın adres
kayıt sisteminde bulunan yerleşim adresine tebligat çıkartılarak
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesi gereğince konuya ilişkin yazılı
cevabının istemek ve sözlü açıklamalarını dinlemek üzere .........
çarşamba günü saat: 14.30'da yapılacak olan Yönetim Kurulu
toplantısına davetine
.........'nin baro levhasına yazılma isteminin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
7
8
.........
1713
9
Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan
.........'nin
Baromuz
levhasına
yazılarak, adına ruhsatname tanzim
edilmesi
talepli
başvurusu
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği raporunun ve ilgilinin staj
dosyasının değerlendirilmesi.
Baro personeli Eren Aydın'ın askerlik
işlemlerini
yaptırmak
üzere
görevinden
ayrıldığını
bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
EREN AYDIN
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Adli Yardım İstemcisi .........'in Adli
Yardım Merkezi'nin 2012/2531 sayılı
dosyasında hakkında taahhütname
işletilmesine yönelik Yönetim Kurulu
kararına itirazı hakkında hazırlanan
Hukuk
Müşavirliği
raporunun
değerlendirilmesi.
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği'nin 02/07/2014 tarih ve 2014/63 sayılı duyurusu
ve Danıştay İDDK'nun 30/01/2014 tarih 2010/2022E. 2014/123K. ve
2010/3468E. 2014/124K. sayılı ilamı uyarınca .........'nin Baro levhasına
yazılmasına, Av.Demir Akan ve Av.Gülfer Emir Küçük'ün 28/10/2014
tarih 2/5 karar sayılı karşı oy gerekçesi ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Eren Aydın'nın görevden ayrılma isteminin kabulüne, askerlikle ilgili
belgelerin baromuza iletilmesi halinde tazminat ödenilmesi hususunun
değerlendirilmesine
Hukuk Müşavirliği Raporu okundu ve her ne kadar Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi yönünde görüş verilmiş ise de; Adli
Yardım istemcisinin, Adli Yardım gönüllü avukatını görevinin
tamamlanmasından sonra azlettiği, esas itibari ile adli yardım hizmetinin
sona erdiği görülmekle Adli Yardım taahhütnamesi işletilmesi
yönündeki Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun 17.09.2014 tarih ve
103/29 Sayılı kararına yapılan itirazın kabulüne, taahhütnamenin
işletilmemesine; Adli Yardım gönüllü avukatı .........'un vekalet ücreti
yönünden talebinin vekil-müvekkil ilişkisi içerisinde talepçiden
isteyebileceğinin kendisine bildirilmesine.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
10
Günü: 05/11/2014
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Adli Yardım İstemcisi ......... ile yeni
bir ödeme planı yapılması hakkındaki
Hukuk
Müşavirliği
raporunun
değerlendirilmesi.
11
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Adli Yardım İstemcisi ......... ile yeni
bir ödeme planı yapılması hakkındaki
Hukuk
Müşavirliği
raporunun
değerlendirilmesi.
12
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
13
Adli Yardım İstemcisi ......... ile yeni
bir taahhütname yapılması hakkındaki
Hukuk
Müşavirliği
raporunun
değerlendirilmesi.
Ankara Barosu Gelincik Merkezi
Yönergesine ilişkin olarak Gelincik Gelincik Merkezi Divanı tarafından hazırlanan 03/11/2014 tarihli raporu
Merkezi
Başkanlık
Divanı'nca okundu, bilgi edinildi. Değerlendirilmesi hususunda Ankara Barosu
hazırlanan raporu içeren yazısının Başkanı Av. Hakan Canduran'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
AV. MERAL ERDOĞAN
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Adli Yardım İstemcisi ......... hakkında Ankara Barosu Yönetim
Kurulu'nun ......... tarih ......... sayılı kararı uyarınca Adli Yardım
Taahhütnamesi'nin işletilmesine karar verilmiş olup, bu konuda
istemcinin talebi doğrultusunda 15 aylık taksitlendirme talebinin kabulü
ile yeni bir protokol ve taahhütname hazırlanması konusunda dosyanın
Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine
Adli Yardım İstemcisi .........'ın hakkında Ankara Barosu Yönetim
Kurulu'nun ......... tarih ......... sayılı kararı uyarınca Adli Yardım
Taahhütnamesi'nin işletilmesine karar verilmiş olup, bu konuda
istemcinin talebi doğrultusunda 8 aylık taksitlendirme talebinin kabulü
ile yeni bir protokol ve taahhütname hazırlanması konusunda dosyanın
Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine
Adli Yardım İstemcisi .........'nın hakkında Ankara Barosu Yönetim
Kurulu'nun ......... tarih ......... sayılı kararı uyarınca Adli Yardım
Taahhütnamesi'nin işletilmesine karar verilmiş olup, bu konuda
istemcinin talebi doğrultusunda 10 aylık taksitlendirme talebinin kabulü
ile yeni bir protokol ve taahhütname hazırlanması konusunda dosyanın
Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
14
ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
15
16
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1795
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
T.C. Ankara Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi
Adalet
Komisyonu
Başkanlığı'nın, Baromuzun duruşma
gün ve saatlerine uyulması talepli
başvurusu ile ilgili cevabi yazısının
değerlendirilmesi.
.........
Barosu
Başkanlığı'nın,
Baromuz üyesi Avukat .........
hakkında verilen ......... tarih ve .........
sayılı kararını bildiren yazısı
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
Müşavirliği
raporunun
değerlendirilmesi.
Türkiye
Barolar
Birliği
Başkanlığı'nın, Adalet Bakanlığı,
Adalet Akademisi ve HSYK ortaklığı
ile Avrupa Konseyi tarafından
yürütülmekte olan Türk Ceza Adalet
Sisteminin Etkinliği'nin Geliştirilmesi
Projesi kapsamında 21-22 Kasım
2014 tarihinde düzenlenecek olan
bölgesel seminerin Baromuz ev
sahipliğinde düzenlenmesi ve bu
doğrultuda görevlendirme yapılması
talepli yazısının değerlendirilmesi.
Bilgi edinildi.
......... Barosu Başkanlığı'na yazı yazılarak söz kararın kesinleşip
kesinleşmediğinin sorulmasına, kesinleşmiş ise kesinleşme şerhini içerir
onaylı örneğinin baromuza istenmesine
Yönetim Kurulu üyesi Av.Ayşegül Sırmagül'ün yetkilendirilmesine
karar verilmesine, kararın öncelikle TBB'ye faksla bildirilmesine
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
17
18
19
Günü: 05/11/2014
1571
1401
1338
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
TEMA VAKFI ANKARA
TEMSİLCİLİĞİ
TEMA
Vakfı
Ankara
Temsilciliği'nin, Erozyonla Mücadele
Haftası
etkinlikleri
kapsamında
19.11.2014 tarihinde düzenlenecek
olan Anıtkabir ziyareti hakkındaki
yazısının değerlendirilmesi.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya
Şubesi'nin 23.11.2014 tarihinde
düzenlemeyi planladıkları "Ulusal
Eğitim ve Başöğretmen Atatürk"
konulu panel için Baromuz konferans
salonunun tahsisini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Türk Alman Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanlığı'nın, Türk-Alman
Hukukçular Birliği tarafından 14-15
Kasım
2014
tarihlerinde
düzenlenecek olan "Türk Hukukunda
Güncel
Gelişmeler"
konulu
sempozyumuna
ilişkin
afişlerin
Baromuz mensuplarına duyurulması
talepli yazısının değerlendirilmesi.
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Konunun Ankara Barosu internet sayfasından duyurulmasına,
14/11/2014 tarihine kadar katılım durumunu bildirenlere araç tahsisine
Daha önce alınan ilke kararı uyarınca 23 Kasım 2014 saat: 14.00-16.00
arasında konferans salonunun 500-TL+KDV bedel karşılığında ADD
Çankaya Şubesi'ne tahsisine, salon kira bedelinin en geç 18/11/2014
tarihine kadar yatırılmasının istenmesine, aksi halde salon tahsisi
işleminin iptaline
İstemin kabulüne, afişlerin panolarda ilanına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
20
21
Günü: 05/11/2014
1238
1354
22
23
AV. CAFER TOPTAŞ
AV. MEHDİ BEKTAŞ
AV. BAŞAK BERBEROĞLU
.........
1737
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av. Cafer Toptaş'ın Ankara İcra
Dairelerinde tespit ettiği aksaklıkları
ve bunların giderilmesine ilişkin
görüşlerini bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Baromuz İnsan Hakları Merkezi'nin
15.10.2014 tarihli toplantısında aldığı
kararları ve çalışma raporlarını içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi Başkanı Av.
Onur
Gelbal'ın
T.C.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla
Başkanlığımıza ulaşan, .........'ın 4982
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
uyarınca yapılan 24.10.2014 tarihli
başvurusuna ilişkin yanıtlarını içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Türkiye
Barolar
Birliği
Başkanlığı'nın, staj kredi borçlarını
ödemeyen
avukatlara
ilişkin
yapılacak
işlemler
hakkındaki
31.10.2014 tarih ve 2014/90 sayılı
duyurusunun değerlendirilmesi.
Yönetim Kurulu üyeleri Av.Mesut Sönmez, Av. Cemalettin Gürler ve
Av. Nihan Eken'e yetki verilmesine
Bilgi edinildi.
Gerekli bilginin verilmesine
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, 31.10.2014 tarih ve 2014/90
sayılı duyurusunun baro internet sitesi ve panolarda ilanına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
24
25
26
27
Günü: 05/11/2014
1758
1832
1756
1765
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
AV. ERKAN ANKARA
AV. ADEM KOÇ
UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI
GAZETECİLİK VAKFI
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av. Erkan Ankara'nın, Antalya
Barosu
Başkanlığı
tarafından
düzenlenen Atatürk Kupası'na katılım
sağlaya Ankyra Futbol takımının,
takımın yol ücretlerinin karşılanması
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi.
Baromuz Doğa Sporları ve Dağcılık
Kulübü ve Mavi Dağcılık Kulübü
işbirliği ile hazırlanan "AladağlarKızılkaya Zirvesi" isimli belgeselin
gösterimi için 21.11.2014 tarihinde
ABEM
Konferans
Salonu'nun
tahsisini talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik
Vakfı'nın, 22. Adalet ve Demokrasi
Haftası
etkinlikleri
kapsamında
10.11.2014
Pazartesi
günü
düzenlenecek
olan
toplantı
hakkındaki
yazısının
değerlendirilmesi.
Türkiye Bilişim Derneği'nin, "Bilişim
2014 - Geleceği Şekillendiriyoruz"
çalıştayları hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
Gerekli bilgi ve belgelerin istenmesi amacıyla Spor Kurulu ile
koordinasyonu yürütmekle görevli YK üyesi Av. Mesut Sönmez'in
görevlendirilmesine, konun bir sonra ki Yönetim Kurulu toplantısında
değerlendirilmesine
Talebin kabulüne, konferans salonunun 21/11/2014 tarihinde saat:18.0021.00 arası Baromuz Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü'ne tahsisine,
etkinliğin baromuz web sayfasından ilanına
Yönetim Kurulu üyesi Av. Demir Akan'nın yetkilendirilmesine, ilgili
vakfa bu hususun bildirilmesine
Bilgi edinildi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
28
29
30
Günü: 05/11/2014
1761
1520
1716
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
Türkiye Bilişim Derneği'nin, Bilişim
2014 TBD 31. Ulusal Bilişim
Kurultayı kapsamında 06.11.2014
tarihinde
düzenlenecek
"Sayısallaştırılmış Kültür, Sanat
Üretiminde ve Yazılım Haklarının
Korunmasında Ne Durumdayız"
başlıklı çalıştay hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
Av. Fatma Yaşar Sezer'in CMK
hizmeti nedeniyle kesilen serbest
meslek
makbuzları
hakkındaki
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Ankara
11.
Sulh
Hukuk
Mahkemesi'nin,
mahkemelerinde
görülmekte olan miras ortaklığına
temsilci atanması davası nedeniyle
Ticari Şirketler konusunda uzmanlığı
olan tereke temsilcisi olabilecek bir
temsilci adayı ismi talep eden
yazısının değerlendirilmesi
AV. FATMA YAŞAR SEZER
ANKARA 11. SULH HUKUK
MAHKEMESİ
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Bilgi edinildi.
Konunun araştırılması ve neticelendirilmesi hususunda Genel Sekreter
Av. Erinç Sağkan'a yetki verilmesine
Konunun araştırılması ve neticelendirilmesi hususunda Genel Sekreter
Av. Erinç Sağkan'a yetki verilmesine
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
31
32
Günü: 05/11/2014
872
1787
TMMOB ELEKTRİK
MÜHENDİSLERİ ODASI
AV. ABDULLAH EGELİ
33
1791
AV. HASAN EMRE ÇAVUŞOĞLU
34
1729
AV. HACI HALİL SERT
35
1986
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
AV. MEHMET MURAT
FARSAKOĞLU
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası'nın
26.12.2014
tarihinde
düzenlemeyi planladıkları kokteyl
için ABEM'de salon tahsis edilmesi
talepli yazısının değerlendirilmesi.
Av. Abdullah Egeli'nin, Fikri
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
Dergisi'nin 2014/2 sayısının basımına
ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Ankara Barosu Erkek Voleybol
Takımının
ihtiyaçlarına
ilişkin
taleplerini
içeren
dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Başkan Yardımcısı olarak
sürdürmekte olduğu görevinden,
kurul üyeliği görevi uhdesinde
kalmak üzere istifa ettiğini bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Başkan Yardımcısı olarak
sürdürmekte olduğu görevinden,
kurul üyeliği görevi uhdesinde
kalmak üzere istifa ettiğini bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Kokteyl hususunda fiyat ve yer tahsisi için istemci ile görüşmek üzere
Yönetim Kurulu üyesi Av.Erdem Ekmekçi'ye yetki verilmesine
Talebin kabulüne, basım ve adetin belirlenmesi hususunda Yönetim
Kurulu üyesi Av. Cemalettin Gürler'e, ödeme hususnda Sayman Av.
Mahmut Karatekin'e yetki verilmesine
Dilekçenin değerlendirilmesine, baro takımlarının çalışacağı salonlar ve
malzeme ihtiyaçları hususunda ilgili takım sorumluları ile görüşmek ve
gerekli araştırmayı yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Av. Mesut
Sönmez'e yetki verilmesine
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
36
37
38
39
40
41
42
43
Günü: 05/11/2014
1744
1891
1746
1748
1599
1597
1598
1945
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
AV. MUSTAFA KÖROĞLU
AV. HEDİYE GÖKÇE BAYKAL
AV. GÜLŞAH DENİZ
AV. TUĞBA ŞİMŞEK
AV. ÖZGÜR AYBER
AV. BARTU KARAKAŞ
AV. KEMAL CİHAT BİNİCİ
AV. HEDİYE GÖKÇE BAYKAL
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Gelincik Merkezi Rehber Avukatı
olarak
sürdürmekte
olduğu
görevinden
istifasını
bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Bilgi edinildi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
44
Günü: 05/11/2014
AV. MEHMET NALÇAKAR
45
Av. Mehmet Nalçakar’ın, ATGV
araçları tarafından icra müdürlükleri
ve mezat salonu arasında sağlanan
ulaşım hizmetinin ücretleri hakkında
yakınmalarını içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
.........’ın, avukatlık stajı yapıp
yapamayacağı hakkında görüş talep
eden
dilekçesi
doğrultusunda
hazırlanan
Hukuk
Müşavirliği
raporunun değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezinin 2014/2285
sayılı talepçi .........'ın yargılama
masraflarının Adli Yardım Fonundan
karşılanması hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2250
sayılı talepçi .........
yargılama
masraflarının Adli Yardım Fonundan
karşılanması hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2661
sayılı talepçi ......... yargılama
masraflarının Adli Yardım Fonundan
karşılanması hususunun görüşülmesi
.........
46
47
48
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Bilgi edinildi. Konu ile çalışmayı yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi
Av.Cemalettin Gürler'e yetki verilmesine
Talebin kabulü ile staj listesine yazılmasına
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne, verilen yargılama giderlerinin davalı taraftan tahsil
edildiğinde Adli Yardım Fonu'ndan ödenmesi gerektiğinin avukata
hatırlatılmasına
Talebin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
49
Adli Yardım Merkezinin 2014/2459
sayılı talepçi ......... yargılama
masraflarının Adli Yardım Fonundan
karşılanması hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2072
sayılı dosyasında talepçi .........
hakkında
Adli
Yardım
Taahhütnamesinin
işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/1795
sayılı dosyasında talepçi .........
hakkında
Adli
Yardım
Taahhütnamesinin
işletilmesi
hususunun görüşülmesi
50
51
52
Adli Yardım Merkezinin 2014/2464
sayılı dosyasında talepçi ......... Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Adli yardım Merkezi'nin 2014/2072 Sayılı dosyasında talepçi .........
hakkında Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6.a maddesi gereğince Adli
Yardım Taahhütnamesi işletilmesine, Taahhütnamenin işletilmesi
konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine
Adli yardım Merkezi'nin 2013/1795 Sayılı dosyasında talepçi .........
hakkında Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6.a maddesi gereğince Adli
Yardım Taahhütnamesi işletilmesine, Taahhütnamenin işletilmesi
konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine
Adli yardım Merkezi'nin 2014/2464 Sayılı dosyasında 26.09.2014 tarihli
talebin ekonomik yarar yokluğu nedeni ile reddine ilişkin kararına,
talepçi ......... tarafından 31.10.2014 tarih ve 180 Sayılı dilekçesi ile
yaptığı itirazın yerinde olmadığı görülmekle, itirazın reddinin istişaren
Baro Başkanına bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
53
Günü: 05/11/2014
STJ.AV..........
54
......... Stj.sicil sayılı ......... TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
......... Staj sicil nolu ......... TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (iki)hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
......... Staj sicil sayılı ......... TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 1 (bir) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
STJ.AV. .........
55
STJ.AV. .........
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık bağına ilişkin
sunulmasından sonra talebinin değerlendirilmesine
belgelerinin
Staj Kurulu'nun yasal süresinde toplanmaması sebebiyle ......... Staj sicil
nolu .........'nın stajının mülakat tarihi itibariyle 2 hafta uzatılmış
sayılmasına,
Staj Kurulu'nun yasal süresinde toplanmaması sebebiyle ......... Staj sicil
sayılı ......... stajının mülakat tarihi itibariyle 1 hafta uzatılmış
sayılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
56
Günü: 05/11/2014
STJ.AV. .........
57
......... Staj sicil ......... sayılı TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 1 (bir) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
......... Stj.sicil sayılı ......... TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 4 (dört) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
......... Stj.sicil sayılı ......... TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
STJ.AV..........
58
STJ.AV..........
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Staj Kurulu'nun yasal süresinde toplanmaması sebebiyle ......... Staj sicil
.........nun stajının mülakat tarihi itibariyle 1 hafta uzatılmış sayılmasına,
Staj Kurulu'nun yasal süresinde toplanmaması sebebiyle ......... Stj.sicil
sayılı ......... stajının mülakat tarihi itibariyle 4 hafta uzatılmış
sayılmasına,
Staj Kurulu'nun yasal süresinde toplanmaması sebebiyle ......... Stj.sicil
sayılı ......... stajının mülakat tarihi itibariyle 2 hafta uzatılmış
sayılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
59
STJ.AV. .........
60
......... Stj.sicil sayılı ......... TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 4 (dört) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
......... staj sicil sayılı......... stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
nedeniyle 5 (beş) hafta uzatılması
hususunun görüşülmesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
.........
Staj Kurulu'nun yasal süresinde toplanmaması sebebiyle ......... Stj.sicil
sayılı ......... stajının mülakat tarihi itibariyle 4 hafta uzatılmış
sayılmasına,
......... stajının devamsızlık nedeni ile 5 hafta uzatılmış sayılmasına
61
1242
CÜNEYT ŞENOL
62
1592
HAKAN TOYDAŞ
ADIYAMAN BAROSU'nun Nakil
Talebin kabulüne
suretiyle Levha'ya yazma kararı
63
1478
MEHMET SALİH SERT
ŞANLIURFA BAROSU'nun Nakil
Talebin kabulüne
suretiyle Levha'ya yazma kararı
64
1585
EMRE ÖZ
İZMİR BAROSU'nun Nakil suretiyle
Talebin kabulüne
Levha'ya yazma kararı
65
1460
ECE ULU POLAT
MALATYA BAROSU'nun Nakil
Talebin kabulüne
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
66
1714
MÜNEVVER EKİZ
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
Talebin kabulüne
suretiyle Levha'ya yazma kararı
67
30659
ALİ KOCATÜRK
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
68
29056
BERİVAN KIRCAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
69
30305
YASİN ERSAGUN YILDIRIM
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
70
11417
GÜLCAN KIVANÇLI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
71
28153
HATİCE KARACA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
72
31745
MÜŞFİK ALİ BUĞRA KARADAĞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
73
31320
ECE TOKAT
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
74
27459
YİĞİT YEŞİL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
75
65776
GÜNEŞ ECE ŞANTAY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
76
30403
RAMAZAN SEZER BOSTANCI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
77
66885
ERSUN BİRİNCİ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
78
30144
VEDAT SABAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne
yazılma istemi
.........
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72896
GÖKÇE TOPCU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73014
HATİCE KILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73774
RIDVAN KURT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
83
72899
REŞAT ONUR ER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
84
72895
AYŞEGÜL YALVAÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
85
73074
ZEYNETTİN AKTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
79
80
81
82
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Avukatlık Kanunu'na engel halinin bulunmadığına ilişkin beyan
yazısının dosyaya kazandırılmasından sonra talebin değerlendirilmesine
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
73076
SEVAL EFENDİOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72897
ÇAĞATAY POLAT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73669
VOLKAN DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
89
73366
NAZIM OKUR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
90
73129
BÜŞRA ÜNLÜBAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
91
72892
GAMZE ÖZÇELİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
92
73670
SULTAN CEYLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
93
73345
DAVUT UĞUR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
94
73200
OLCAY İNCE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
95
73732
ÖZGE TEKBUDAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
86
87
88
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
96
73266
BADENUŞ KADİFECİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
97
73075
BÜŞRA ÖZKARABACAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
98
70792
SHOHİSTA SODİKOVA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
99
73267
ADİL ULUDAĞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73662
AHMET DİNÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73077
ESMA ESENKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72861
HÜLYA AKCAGÖZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
103
72655
BEKİR BACAKSIZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
104
72797
DİLBER TEMİRCİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
105
72486
ADVİYE EZGİ ATALAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
100
101
102
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
72860
BETÜL CANAN KÜÇÜK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72660
MELİKE SEÇER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72645
CEYDA CANEM RENGİZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72653
EMİNE KALKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72652
İBRAHİM KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72657
TANSU ÇİLLER GENÇASLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72822
İREM DURUKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
113
72165
ALPTEKİN GÜROL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
114
72481
GİZEM ÖZDEM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
115
72651
MERVE SARI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
106
107
108
109
110
111
112
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
72890
ZEYNEP TEMİRCİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72889
HALİL ÖNDER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73001
HALİL YORULMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72721
RECEP KAHRAMAN
194
HATİCE MERVE TAN
1773
ENGİN HİLAL
72626
MEHMET MERT ARAS
RECEP KAHRAMAN, NİĞDE
BAROSU'ndan naklen Baromuz staj Talebin Kabulüne
listesine yazılma talebi
HATİCE
MERVE
TAN,
Baromuzdan
SAKARYA Talebin Kabulüne
BAROSU'na nakil gitme istemi.
Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı
stajın iptali, adının staj listesinden Talebin Kabulüne
silinmesi talebi
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin Kabulüne
123
90
MEHMET AYTAÇ ÇELEBİ
Baro Levhası'na yazılma istemi
124
497
BİLAL DOĞAN
Baro Levhası'na yazılma istemi
116
117
118
119
120
121
122
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin kabulüne
Talebin Kabulüne
Talebin Kabulüne
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
125
126
127
Günü: 05/11/2014
1283
ARİF İLİŞ
İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Talebin Kabulüne
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
73387
ÇİĞDEM TALAY
ADANA BAROSU'ndan naklen Talebin Kabulüne
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
439
MUSTAFA DORA
İZMİR
BAROSU'ndan
naklen Talebin Kabulüne
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
TUĞBA DEMİRER
AFYON BAROSU’ndan naklen Talebin Kabulüne
Baromuz Levhası’na yazılma istemi
MURAT AKASLAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
128
129
886
130
1146
AV. BELGİN YILMAZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
131
1156
AV. GÜLER KAYA
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
132
956
SALİH SERHAT ÜNAL
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
133
1342
AV. ABDURRAHMAN ALPER
AYDUMAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
134
1687
MUHAMMED BİLAL
DÖNMEZBİLEK
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
135
1690
SABAHATTİN AKÇAL
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
136
1754
CEVDET ÖZGÜR İDİKUT
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
137
1763
BURAK GÜMÜŞEL
138
2006
AV. ERDOĞAN GÖKÇE
139
2007
AV. BAHATTİN YAVUZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren Bilgi Edinildi
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
olduğu görevinden istifasını bildiren Bilgi edinildi
dilekçesinin değerlendirilmesi.
140
EMEL ÖZBEK
Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin Kabulüne
talebinin görüşülmesi.
Türk Elektronik Para A.Ş. İle İlgili
Ödemelerin haftada bir kaç kez olacağı nazara alınarak her seferinde
Ödemeler
Yönetim Kurulu onayına sunulmasının kart kullanımı ve sistemi
durdurabileceği dikkate alınarak ödemelerin yapılması konusunda
Divan'a yetki verilmesine
Baromuzda Staj Yaparken Başka
Baromuzda staj yapmakta iken başka barolara naklen giden stajyerlerin,
Baroya nakleden stajyerin kalan süreye
Baromuzda yaptığı staj süresi düşüldükten sonra, kalan süreye ilişkin
ilişkin staj kaydiyesinin iadesi
varsa kaydiyesinin ödenmesi hususunda Divan'a yetki verilmesine
141
142
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
143
Günü: 05/11/2014
Adliyelerdeki çay ocakları ve Avukat
Odaları ile ABEM'de kullanılmak üzere
kırtasiye, gıda ve temizlik
malzemelerin alınması
Baro Vestiyerlerinde kullanılmak ve
staj bitiminde Avukatlara verilmek
üzere cübbe alınması
Necatibey 51 numarada bulunan ve
Baromuza tahsisli binanın sigortasının
yaptırılması
Avukatlara ücretsiz verilmek üzere
duruşma defteri ve masa takvimi
yapılması
144
145
146
147
Adliyelerdeki çay ocakları ve Avukat Odaları ile ABEM'de kullanılmak
üzere kırtasiye, gıda ve temizlik malzemelerin alınması konusunda
Divan'a yetki verilmesine
1250 adet cübbe alınmasına ve bu konuda Divan'a yetki verilmesine
Sigortanın en düşük teklif olan 7.544,39-TL'den Zürih Sigorta A.Ş.
Acentesi TÜRAVAK ile akdedilmesine ve ücretinin ödenmesi için
Divan'a yetki verilmesine
Açılan ihale sonucu yapılan değerlendirmede toplamda en düşük fiyatı
veren Avşaroğlu Matbaası ile 54.600,00-TL+KDV ile, her birinden
15.000 adet yaptırılmak üzere sözleşme akdedilmesine ve bu hususta
Divan'a yetki verilmesine
Burcu YAĞCI ve Bihter Bilge
YILDIRIM'IN Ankara Barosu'nu
temsilen Gaziantep Barosu tarafından
düzenlenen Hayvan Hakları
Kurultayı'na katılım talepleri
hakkındaki dilekçe
148
GÖZDE SİMAY TÜRKDOĞAN
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne
Staj Listesine Yazılma İstemi
Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :4
Günü: 05/11/2014
149
.........
150
AHMET BIYIK
Baro Levhasına Yazılma İstemi
Baro Levhasına Yazılma İstemi
151
BERNA BİLAL
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Talebin kabulüne, baro levhasına yazılmasına
Talebin kabulüne, baro levhasına yazılmasına
Baro Levhasına Yazılma İstemi
Başkan
İlgilinin ......... Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştığı
anlaşılmakla Avukatlık Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca talebin
reddine,
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content