close

Enter

Log in using OpenID

11 aralık 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :12
Günü:11/12/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
Yasa İzleme Enstitüsü
KARAR
ÖZETİ
KONU
İçgüvenlik Kanun Tasarısının
getirdiği düzenlemeler isimli panel
2
RE'SEN
15-16 Aralık tarihinde İstanbul
Barosu'na nezaket ziyareti
3
RE'SEN
4
RE'SEN
Ajanda Ve Masa Takvimi Ödemesi
Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi'nin
Konferans Salonu'na İlişkin Talebi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
(Mazeretli)
19.12.2014 tarihinde saat 14:00-17:00 arasında ABEM Konferans
Salonu'nda etkinliğin düzenlenmesine, Prof. Dr. Birgül Ayman
Güler, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Doç. Dr.
Devrim Güngör ve Hasan Celal Güzel’in panelist olarak davetine,
oturum başkanı olarak Ankara Barosu Başkanı Hakan
CANDURAN'ın görevlendirilmesine, diğer hususlarda Divan'a
yetki verilmesine
15 Aralık gecesi saat 12:00'da Çarşı Davası'na gidecek Ankara
Barosu'nca kiralanan otobüs ile birlikte İstanbul'a gidilmesine,
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ile yapılacak görüşmenin yeri ve
saatine göre dönüşün ayrı vasıta ile yapılmasına ve gereğinde 1
gece konaklamaya ve giderlerin Baro bütçesinden ödenmesine Oy
Birliği ile karar verildi.
Avşaroğlu Matbaasına yaptırılan ajanda ve masa sümeni
bedelinden olan 11.12.2014 tarihli 45.660,10-TL fatura bedelinin
ödenmesi hususunda Sayman'a yetki verilmesine
13.12.2014 tarihinde saat 14:00-20:00 saatleri arası Konferans
Salonunu kiralama talebinin 1.000,00-TL bedel karşılığı kabulüne,
ücretin en geç 12.12.2014 tarihinde ödenmesine, ödenmediği
takdirde tahsisin iptaline
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :12
Günü:11/12/2014
5
AV. ERİNÇ SAĞKAN
Mazeretinin görüşülmesi
6
RE’SEN
Hukuk Gündemi Dergisi’nin isim
haklarının tescili
7
RE’SEN
Mazeretin kabulüne
Baromuz tarafından çıkarılmakta olan Hukuk Gündemi Dergisi’nin isim
haklarının tescili için başvuru yapılmasına ve tescil belge ücretlerinin
ödenmesine, Baro Başkanı Av. Hakan Canduran’ın görevlendirilmesine,
Adliye Sarayında avukatların
Adliye Sarayında avukatların kullanımı için yaptırılacak 2 adet asansör
kullanımı için yaptırılacak asansörler için tekliflerin değerlendirilmesi ve işlemlerin yürütülmesi konusunda
Başkan Yardımcısı Av. Seçkin Arıkan başkanlığında, Sayman Av.
Mahmut Karatekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Mesut Sönmez ve Av.
Nihan Eken’den oluşan bir komisyon kurulmasına
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
(Mazeretli)
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content