close

Enter

Log in using OpenID

4 şubat 2015 tarihinde yapılan yönetim kurulu

embedDownload
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
SIRA DOSYA
NO
NO
1
İLGİLİ
............
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
KARAR
ÖZETİ
KONU
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
............ sayılı kovuşturma
dosyasına gelen Ankara ............ .
Ağır Ceza Mahkemesi'nin ............
E. sayılı dava dosyası üzerinden
verilen ............ gün, ............ E.,
............ K. sayılı kararla Avukat
............ hakkında "hizmet
nedeniyle güveni kötüye
kullanma" suçundan verilen
hükmün onanmasına ilişkin
Yargıtay ............ Ceza Dairesi'nin
............ gün, ............ E. ve
............ K. sayılı ilamı
doğrultusunda hakkında yapılacak
işlemler sebebiyle 04.02.2015
tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına davet edilmiş olup,
sicil dosyasının incelenmesi,
gereğinin düşünülmesi
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
04.02.2015 tarihli sözlü ifadesinde detaylı savunma talebinde
bulunması ve yazılı olarak bu savunmayı verebilmesi için
kendisine tebliğ tarihinden itibaren, yazılı olarak savunmada
bulunabilmesi için 1 hafta süre verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
2
12151 SEVİL TEKİN
3
13651 AV. CEM ÇİÇEKÇİ
4
13731 AV. PETEK BARKAN
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sevil Tekin'in, Baromuz
bünyesinde staj yapmakta iken
kaydını sildirmiş olması sebebiyle,
akademik kariyerinde geçen
sürenin eksik stajından sayılarak
tarafına ruhsatname düzenlenmesi, Stajın kesintisiz yapılması zorunluluğu nedeniyle , talebin reddine,
mümkün olmaması halinde altı
aylık staj süresinin geçerli
sayılması talepli dilekçesinin ve
staj dosyasının incelenmesi,
gereğinin düşünülmesi.
Av. Cem Çiçekçi'nin halen
Avukat Cem Çiçekçi'ye askerlik görevini ifa ettiği dönemde
askerde olması sebebiyle, askerlik
Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde Avukatlık
görevini yaptığı dönemlerde adına
Kanunu'ndan kaynaklanan Avukatlık Mesleği'ne ilişkin tüm
tahakkuk ettirilen yıllık kesenek
yükümlülüklerinin devam ettiğinin ve talebinin bu sebeple
borçlarının iptalini talep eden
reddedildiğinin tebliğine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Av. Petek BARKAN'ın iş akdinin ikale anlaşması ile karşılıklı
Baromuz personeli Av. Petek
olarak 04.02.2015 tarihi itibari ile sonlandırılmasına. İkale
Barkan'ın, işten ayrılma
Anlaşması çerçevesinde kıdem tazminatının ödenmesine, parasal
hususunun görüşülmesi,
konularda Sayman'a yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
5
6
7
Günü: 04/02/2015
12992 ÖZGE TATAR
12992 ÇAĞLAR AKPINAR
13323 STJ. AV. HALİME ÖZÇELİK
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın iş akdinin
kendilerine devri yöntemiyle
bünyelerinde istihdamını talep
eden yazısı doğrultusunda,
Baromuz personeli Özge Tatar'ın
sicil dosyasının incelenmesi,
gereğinin düşünülmesi.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın iş akdinin
kendilerine devri yöntemiyle
bünyelerinde istihdamını talep
eden yazısı doğrultusunda,
Baromuz personeli Çağlar
Akpınar'ın sicil dosyasının
incelenmesi, gereğinin
düşünülmesi.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, Stj. Av. Halime
Özçelik'in staj kaydiyesi bedelinin
iadesi talepli dilekçesini içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Baro personeli Özge TATAR'ın kabulü halinde, iş akdinin Ankara
Barosu'nun 4857 Sayılı ve 1475 Sayılı Kanun'un 14. maddesi
kapsamında hiç bir maddi ve hukuki sorumluluğu olmaması kaydı
ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na devrine, devir ile ilgili
olarak Divan'a yetki verilmesine, (Av. Mahmut KARATEKİN,
Av. M. Emin Seçkin ARIKAN'ın karşı oyu ile, Oyçokluğu ile)
Baro personeli Çağlar AKPINAR'ın kabulü halinde, iş akdinin
Ankara Barosu'nun 4857 Sayılı ve 1475 Sayılı Kanun'un 14.
maddesi kapsamında hiç bir maddi ve hukuki sorumluluğu
olmaması kaydı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na devrine,
devir ile ilgili olarak Divan'a yetki verilmesine, (Av. Mahmut
KARATEKİN, Av. M. Emin Seçkin ARIKAN'ın karşı oyu ile,
Oyçokluğu ile)
63. Olağan Genel Kurul kararı doğrultusunda talebin reddine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
8
STJ. AV. ZUHAL AYDIN
9
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
10
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, Stj. Av. Zuhal
Aydın'ın staj kaydiyesi bedelinin 63. Olağan Genel Kurul kararı doğrultusunda talebin reddine,
iadesi talepli dilekçesini içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Av. ............ ile Av. ............'ın Avukat Hakları Merkezi
Av. ............ ve Av. ............'ın
tutanağında belirtilen konu ile ilgili olarak ilgili hakim hakkında
Ankara ............. Asliye Hukuk
HSYK'ya şahsen başvuru yapacaklarını belirttikleri
Mahkemesi'nde karşılaşmış
anlaşıldığından, yapacakları başvurunun Baromuz tarafından da
oldukları soruna istinaden, Avukat takip edilebilmesi amacıyla başvuru numaralarının Baromuza
Hakları Merkezi tarafından
bildirilmesinin istenilmesine, dosya numarası bildirildiğinde,
hazırlanan raporun
yapılan başvurunun etkili şekilde takibi için Avukat Hakları
değerlendirilmesi.
Merkezi'nin görevlendirilmesine,
Av. ............ Avukat Hakları Merkezi tutanağında belirtilen konu
Av. ............'in Ankara .............
ile ilgili olarak ilgili hakim hakkında HSYK'ya şahsen başvuru
Aile Mahkemesi'nde karşılaşmış yapacaklarını belirttikleri anlaşıldığından, yapacakları başvurunun
olduğu soruna istinaden Avukat Baromuz tarafından da takip edilebilmesi amacıyla başvuru
Hakları Merkezi tarafından
numaralarının Baromuza bildirilmesinin istenilmesine, dosya
hazırlanan raporun
numarası bildirildiğinde, yapılan başvurunun etkili şekilde takibi
değerlendirilmesi.
için Avukat Hakları Merkezi'nin görevlendirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
11
12
13
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
13640 AV. SABİT AKTAŞ
13213 AV. LALE İNCESU
AV. ASLIHAN BARIŞ GİRGİN
AV. BANU KOÇAK
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Kemal Tekin'den alınan, ücretsiz
izin alarak avukatlık stajını yapıp
yapamayacağına ilişkin
26.01.2015 tarihli dilekçesi
hakkında hazırlanan Hukuk
Müşavirliği raporunun
görüşülmesi.
Çocuk Hakları Merkezi Başkanı
Av. Sabit Aktaş'ın, Nihat
Kazanhan dosyası ve barolarla
işbirliği konulu dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Gelincik Merkezi Başkanlık
Divanı'nın 15-16-17 Mayıs
tarihlerinde düzenlenmesi
planlanan rehber avukatlar
eğitimine ilişkin taleplerini içeren
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ve Türkiye Barolar
Birliği görüşü doğrultusunda ilgiliye ücretsiz izinli olduğu
dönemde avukatlık stajı yapabileceği hususunun bildirilmesine,
Nihat Kazanhan davasında yapılacak olan hukuksal işlemlerde
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin yetkilendirilmesine,
15-16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yol ve konaklama giderleri için
teklif toplanması kaydı ile, Ankara Valiliği İl Özel İdaresi’nden
gelen ödenek bütçesinden şehir dışı eğitim yapılabileceği
hususunun Gelincik Merkezi'ne bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
14
13745 TÜRKİYE ORMANCILAR
DERNEĞİ
15
12324 AV. MUSTAFA KÖROĞLU
16
13776 AMASYA BAROSU
BAŞKANLIĞI
17
SANAT KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Türkiye Ormancılar Derneği'nin Türkiye Ormancılar Derneği'nin 25.04.2015 tarihinde
25.04.2015 tarihinde düzenlenecek düzenlenecek olan Genel Kurulları için ABEM konferans
olan Genel Kurulları için ABEM salonunun 09:00 - 22:00 saatleri arasında 1000,00.TL+KDV bedel
konferans salonunun tahsisini
karşılığında tahsisine, belirtilen ücretin 25.03.2015 tarihine kadar
talep eden dilekçelerinin
yatırılması halinde tahsisin geçerli olacağının ilgiliye
değerlendirilmesi.
bildirilmesine,
Staj Kurulu Başkanı Av. Mustafa
Köroğlu'nun Staj Eğitimi ve
Avukatlık sınavı hakkında
Konu ile ilgili olarak Başkan Yardımcısı Av. M. Emin Seçkin
değerlendirme ve bazı karar ve
ARIKAN'a yetki verilmesine,
ortak eylem planı hazırlanması
için çalışma yapılması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Amasya Barosu Başkanlığı'nın 18- Baro Başkanımız Av. Hakan Canduran, Av. Erdem EKMEKÇİ
19 Nisan 2015 tarihlerinde
ile Genç Avukatlar Kurulu tarafından belirlenecek üç
gerçekleştirilecek olan 4. Genç
meslektaşımızın kurultaya katılımına, belirlenecek olan isimlerin
Avukatlar Kurultayı hakkındaki ivedi olarak Amasya Baro Başkanlığı'na bildirilmesine, parasal
yazısının değerlendirilmesi.
konularda Baro Saymanı'na yetki verilmesine,
Ankara Barosu bünyesinde Avukat Eğitmenler Av Hasan ERMİŞ ve Şerife GÜZEL tarafından
ve Stajyer Avukatlara yönelik
verilecek tango kursunun açılmasına, derslerin her çarşamba
Tango Kursu açılması ve kurs
18:30'da ABEM 8. katta aylık 4 saatlik ders ücreti 70,00-TL
kayıtlarının başladığının
olarak belirlenmesine ve ilgili duyurunun Baro Web sayfası
duyurulmasının değerlendirilmesi ABEM ve Adliyede yapılmasının sağlanmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
18
13112 AV. MUSTAFA GÜLER BEK
19
13712 AV. FATİH DEMİR
20
13050 ANKARA PSİKODRAMA
DERNEĞİ
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Av. Mustafa Güler Bek'in, aktif
olarak avukatlık yapmaması
sebebiyle tahakkuk ettirilen yıllık Bahse konu yetki Ankara Barosu Genel Kurulu'na ait olduğundan,
kesenek borçlarında indirim
talebin reddine,
yapılması talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Av. Fatih Demir'in, Ankara
Konu ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme
Merkez Adliyesi güvenlik
yapmak ve Baromuza rapor sunmak üzere Av. Nihan EKEN, Av.
görevlileri hakkındaki dilekçesinin Mesut SÖNMEZ ve Av. Cemalettin GÜRLER'in
değerlendirilmesi.
yetkilendirilmesine,
Ankara Psikodrama Derneği'nin 89 Mayıs 2015 tarihlerinde
düzenleyecekleri etkinlik için
Konu ile ilgili Av. Erdem EKMEKÇİ'nin yetkilendirilmesine,
ABEM'de yer tahsis edilmesi
talepli dilekçelerinin
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
21
13494 AV. ÇAĞLAR ALTUN
22
13612 AV. ALİ OVACIK
23
13440 AV. MUAMMER ŞENER
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Hava ve Uzay Hukuku Kurulu
Başkanı Av. Çağlar Altun'un,
13.02.2015 tarihinde ABEM'de
düzenlenmesi planlanan "Sivil
Hava Taşımacılığında Yolcunun
Ölüm ve Cismani Zararlarından
Kaynaklı Akdi Sorumluluk"
konulu atölye çalışması
düzenlenmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Av. Ali Ovacık'ın, sunmuş olduğu
sağlık kurulu raporu
doğrultusunda Baro yıllık
keseneklerinde engelli avukatlara
uygulanan indirimden
faydalandırılması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Av. Muammer Şener'in , Adli
Yardım Kurul üyesi olarak
sürdürmekte olduğu görevinden
istifasını bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Talebin kabulü ile, 13.02.2015 saat 15:00-17:00 arasında ABEM
Saffet Nezihi Salonu'nun Hava ve Uzay Hukuku Kurulu
Başkanlığı'na tahsisine, katılımcılara cafe break ikramına ve
programın panolarda ve web sayfasında duyurulmasına,
Konu ile ilgili olarak Baro Saymanı'na yetki verilmesine,
Bilgi edinildi ,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
24
Günü: 04/02/2015
............
............ Stj.sicil sayılı ............
............ Stj.sicil sayılı ............ TBB Staj Yönetmeliğinin 28,
TBB Staj Yönetmeliğinin 28,
Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve
Ankara Barosu Staj İç
24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün
Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve ............ hafta uzatılmasına,
24.maddeleri hükümleri uyarınca
stajının ABEM bölümünün
............hafta uzatılması konusunun
görüşülmesi.
Adli Yardım Merkezi'nin
Talepçinin 26.01.2015 tarih ve 2083 sayılı dilekçesi incelendi,
2010/2997 sayılı dosyasında Adli Adli Yardım hizmetini haklı bir neden olmadan sonlandırmak
Yardım talepçisi ............
istemesi nedeniyle talepçi hakkında Adli Yardım taahhütnamesi
hakkında Adli Yardım
işletilmesine,
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin
Talepçi ............ ile ilgili ............ 26.01.2015 tarih ve 2009 sayılı
2010/3550 sayılı dosyasında Adli dilekçesi incelendi; talepçinin görevli avukatı haklı bir neden
Yardım talepçisi ............ hakkında olmadan azletmesi nedeniyle, talepçi hakkında Adli Yardım
Adli Yardım Taahhütnamesinin
taahhütnamesi işletilmesine,
işletilmesi hususunun görüşülmesi
25
26
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
27
Adli Yardım Merkezi'nin 2015/38- Av. ............ 29.01.2015 tarih ve 2097 sayılı dilekçesi incelendi;
39 sayılı dosyalarında Adli
talepçilerin noter masrafı konusunun ne olduğu ve miktarı
Yardım Merkezi talepçileri
konusunda bilgi verilmesi halinde, bu miktarın Adli Yardım
............ ve ............ in yargılama
fonundan karşılanmasına,
masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin
............ 30.01.2015 tarih ve 1759 sayılı dilekçesi incelendi;
2014/2687 sayılı dosyasında Adli Avukat tarafından yapılan 393,15.TL mahkeme harç ve
Yardım Merkezi talepçisi ............ giderlerinin Adli Yardım fonundan karşılanmasına,
in yargılama masrafı olan 393,15TL' nin Adli Yardım Fonundan
karşılaması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin 2015/68
sayılı dosyasında Adli Yardım
'ın 26.01.2015 tarih ve2013 sayılı itirazı incelendi; Adli Yardım
talepçisi ............' ın Adli Yardım Merkezi'nin 09.01.2015 tarihli hukuki yarar yokluğuna ilişkin
Kurulu kararına itirazı hususunun kararı yönetmeliğe ve yönergeye uygun görülmekle, yerinde
görüşülmesi
olmayan talepçi itirazının istişaren reddine,
28
29
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
30
Adli Yardım Merkezi'nin
2015/186 sayılı dosyasında Adli
Yardım Merkezi talepçisi ............
yargılama masraflarının Adli
Yardım Fonundan karşılanması
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin
2015/204 sayılı dosyasında Adli
Yardım Merkezi talepçisi ............
yargılama masraflarının Adli
Yardım Fonundan karşılanması
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezi'nin
2015/145 sayılı dosyasında Adli
Yardım Merkezi talepçisi ............
nin yargılama masraflarının Adli
Yardım Fonundan karşılanması
hususunun görüşülmesi
31
32
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
............ 27.01.2015 tarih ve 483 sayılı talebi incelendi, 12,50.TL
fotoğraf çekim ücretinin Adli Yardım fonundan karşılanmasına,
............ 27.01.2015 tarih ve 496 sayılı talebi incelendi, 15,00.TL
fotoğraf ücreti ile 4,10.TL vekalet harcının fondan
karşılanmasına,
............'ın 22.01.2015 tarih ve 451 sayılı dilekçesi incelendi,
12,50.TL.fotoğraf çekim ücretinin Adli Yardım fonundan
karşılanmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
33
Adli Yardım Merkezi'nin
2011/2343 sayılı dosyasında
............ un Adli Yardım Kurulu
kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
34
13133
ESRA ÜNAL
............ 29.01.2015 tarih ve 503 sayılı itiraz dilekçesi incelendi;
öncelikle Adli Yardım talepçileri hakkında yapılan fon payına
ilişkin hesaplamalar, Adli Yardım hizmeti verilen tüm dosyalar
için geçerlidir. Talepçinin elde ettiği maddi menfaatlerden tüm
görevlendirmeler için ödenen avukatlık ücretleri istenir.
Ayrıca gönüllü avukatların verilen bu kararlara itiraz etmek gibi
bir görevleri de yoktur. Bu itibarla gönüllü avukata görevinin
yeniden hatırlatılmasına ve itirazın istişaren reddine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
35
13570
AKİ F PATIR
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
36
13486 PINAR YAŞAR
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
37
13546 MEHMET ONUR ÇEVİK
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
38
13553 HÜLYA KOÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
39
13552 SEDEF KARAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
40
13121 MUSTAFA GÜLAY
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
41
13474 DUYGU ÜSTÜNBAŞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
42
13408 İ MRAN ARITI
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne,
43
44
13260 MELİKE ÖZBAYRAMOGLU
NARİN
13317 EREN YILDIZ
45
12133 YILMAZ KARAARSLAN
46
13170 ÖZHAN ATAK
47
13598 MERVE ARI
48
13397 GAYE SÜNTAY
49
41845 AYŞEN ÇİLENTİ
KIRIKKALE BAROSU'nun Nakil Talebin kabulüne,
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin kabulüne,
MARDİN BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin kabulüne,
BİNGÖL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin kabulüne,
İZMİR BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Talebin kabulüne,
MUĞLA BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil Talebin kabulüne,
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne,
yazılma istemi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
50
13176 EMRE ÖZTÜRK
51
42922 GAMZE DENİZ GÜNGÖR
52
40778 ADİLE ECE AKKOÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne,
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulüne,
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemiTalebin kabulüne,
53
28270 MUSTAFA BÜYÜKBAŞ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemiTalebin kabulüne,
54
43417 EMİNE GÜNGÖR
Talebin kabulüne,
55
42831 ASLI ERDOĞAN
56
39686 TAHA KURT
57
11059 BETÜL GÜMÜŞSOY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
58
10783 İBRAHİM HALİL UĞURLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
59
10959 TUĞÇE ÖZKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
60
61
62
63
Günü: 04/02/2015
11458 HÜSEYİN TARHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
11429 YUSUF YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
11666 OKTAY KÖSE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
11021
NURŞEN ÖZMEN
Talebin kabulüne,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
64
11566 SEMİH TONBULLAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
65
11544 KÜBRA AZRAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
67
12241 MUHAMMED BURHAN
TAŞTAN
11915 MURATYÜCEDAĞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
68
11820 ABDUSSAMEDBAYRAM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
69
12302 İSMAİL BOYBEY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
66
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
70
71
Günü: 04/02/2015
12224 EMRE KANBAŞ
11818
ERSEL KABACALI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
72
11614 SEDATARTUĞER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
73
11273 BURCU AVCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
74
10271 MEHMET GÜMÜT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
75
11593 ELİF KART
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
76
11067 EROL ÇAĞATAY DEMİRTAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
77
10797 MUSTAFA KÖKEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
78
11713 MUHAMMED EMİN BIÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
79
11775 EMRAH ASLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
80
81
82
Günü: 04/02/2015
Talebin kabulüne,
11812 DUYGU CEYLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
8073
MEHMET EMİN ALKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
11237 ŞEYMANUR TAŞDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
83
11076
ANIL ÖZTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
84
11337
HARUN ONAT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
85
10876
ŞÜKRÜ İLHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
86
11813
MUTLU BAĞRIAÇIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
87
11905
EMRE TOKTANIŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
88
11793
FATİH ÖZOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
89
11071
MUSTAFA KOÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
90
11435
YUNUS DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
91
11052
BÜLENT KORKMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
92
11903
YASİN ALPEREN DEMİRAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
93
11946
HASAN KÖSE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
94
11510
ALİ GÜR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
95
9383
UĞUR GÜRSEL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
96
11077
SAFA BAŞAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
97
11072
ALİ KARADUMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
98
10857
SAMET ASLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
99
12208
DURMUŞ İLHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
100
10977
RUKİYE İNALPOLAT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
101
12171
CANSU ÖZDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
102
12170
GÖKHAN ÖZER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
103
9559
FİDAN ERBEY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
104
12244
HASAN ULU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
105
11252
AYSEL NUR ŞİRİNGÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulüne,
106
12635
SONER KAYA
SONER KAYA, HATAY
BAROSU'ndan naklen Baromuz
staj listesine yazılma talebi
ENGİN ÖNGEL, MANİSA
BAROSU'ndan naklen Baromuz
staj listesine yazılma talebi
FATMA UYSAL, AMASYA
BAROSU'ndan naklen Baromuz
staj listesine yazılma talebi
Talebin kabulüne,
107
ENGİN ÖNGEL
12168
12965 FATMA UYSAL
108
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
109
Günü: 04/02/2015
12979 ADEM YEŞİLYURT
ADEM YEŞİLYURT,
Talebin kabulüne,
GAZİANTEP BAROSU'ndan
naklen Baromuz staj listesine
yazılma talebi
HABİBE KESKİN, İSTANBUL Talebin kabulüne,
BAROSU'ndan naklen Baromuz
staj listesine yazılma talebi
SEYDİ ŞAHİN, Baromuzdan
Talebin kabulüne,
SİNOP BAROSU'na nakil gitme
istemi.
SELÇUK CENGİZ, Baromuzdan Talebin kabulüne,
ADANA BAROSU'na nakil gitme
istemi.
ÖZLEM DEMİR, Baromuzdan
Talebin kabulüne,
ZONGULDAK BAROSU'na nakil
gitme istemi.
MUHAMMED BUĞRA
Talebin kabulüne,
ÜÇHÖYÜK, Baromuzdan
ANTALYA BAROSU'na nakil
gitme istemi.
PELİN YALÇIN, Baromuzdan
ANTALYA BAROSU'na nakil
Talebin kabulüne,
gitme istemi.
11543 HABİBE KESKİN
110
12501 SEYDİ ŞAHİN
111
13196 SELÇUK CENGİZ
112
113
13499 ÖZLEM DEMİR
114
11828 MUHAMMED BUĞRA
ÜÇHÖYÜK
115
13198 PELİN YALÇIN
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
13197 EDA ÇALIŞKAN
116
117
118
119
120
121
122
EDA ÇALIŞKAN, Baromuzdan
AKSARAY BAROSU'na nakil
gitme istemi.
13001 NURSELİN KOTİLOĞLU
NURSELİN KOTİLOĞLU
SOFUOĞLU
SOFUOĞLU, Baromuzdan RİZE
BAROSU'na nakil gitme istemi.
11590 ABDULLAH TAHİR ERDOĞAN ABDULLAH TAHİR
ERDOĞAN, Baromuzdan
İSTANBUL BAROSU'na nakil
gitme istemi.
13242 ENES YILMAZ
Talepten vazgeçti sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
13104 İBRAHİM BEKTAŞ
Talepten vazgeçti sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
13665 HATİCE SARE TEMEL
Talepten vazgeçti sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
13699 BUKET AĞCA
BUKET AĞCA, Eski: ZEYNEL
ERKAN (7968), Yeni: EMRE
HEPER (20943)
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
123
Günü: 04/02/2015
124
HÜSEYİN HÜSNÜ
KARAKULLUKCU
11097 MERİÇ NAZ VARLI
Hakimlikten Baromuz levhasına
yazılma talebi
Baro Levhası'na yazılma istemi
125
12154 AYŞE GEDİK
Baro Levhası'na yazılma istemi
12663 BAKİ AYBAK
Baro Levhası'na yazılma istemi
6745
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
KAHRAMANMARAŞ
BAROSU'ndan naklen Baromuz
Levhası'na yazılma istemi
ELAZIĞ BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma
istemi
126
127
128
5004
MERİH DURUKAN
10054 KUDRET KURT
129
13686 HAYRULLAH BAŞER
130
11278 YUNUS KAYA
131
12227 AYSUN DİNÇ
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
132
133
Günü: 04/02/2015
11494 MEHMET MERİÇ KOLE
MARDİN BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma
istemi
İZMİR BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma
istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
11378 GUBSE KOÇ ÖNER
134
13127 YEŞİM BOZ
135
13555 HÜSEYİN BAKAY
136
13467 ORHAN YÜKSEL
137
13379 KEMAL BAKLAN
138
13586 ALİ AKTAŞ
139
13795 HASAN ÇETİN
140
13703 YASEMEN GÜNDAY
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Talebin kabulüne,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
141
50175
112.İŞL.14-85
142
58197
112.İŞL.14-174
143
70931
112.İŞL.14-402
144
570
112.İŞL.14-406
145
10647
112.İŞL.15-86
146
10870
112.İŞL.15-87
147
11755
112.İŞL.15-88
148
11839
112.İŞL.15-89
149
11657
112.İŞL.15-90
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına,
Disiplin soruşturması açılmasına,
Aynı konuda daha önce karar verilmiş olduğundan, karar
verilmesine yer olmadığına,
Başkaca İşlem yapılmasına yer olmadığına,
İşlem yapılmasına yer olmadığına,
Bilgi istenilmesine,
İşlem yapılmasına yer olmadığına, (Av. M. Emin Seçkin
ARIKAN görüşme ve oylamaya katılmadı, Av. Erdem EKMEKÇİ
ve Av. Mahmut KARATEKİN görüşmeye katıldılar ancak
oylamaya katılmadılar.)
Bilgi istenilmesine,
Bilgi istenilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
150
12083 112.İŞL.15-91
151
12081 112.İŞL.15-92
152
13752 112.İŞL.15-93
153
13266 112.İŞL.15-94
154
155
156
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
............ Av. ............ hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Disiplin soruşturması açılmasına,
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
2014/Ş.338 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Disiplin kovuşturması açılmasına,
2013/Ş.436 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.20 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Disiplin kovuşturması açılmasına,
............
Av. ............
............
Av. ............
2013/Ş.490 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.482 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
157
158
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Disiplin soruşturması açılmasına,
İşlem yapılmasına yer olmadığına,
Şikayetçilerden avans istenmesine, 2 hafta içerisinde avansın
tamamlanmasına,
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Muhakkik Raporu doğrultusunda Disiplin kovuşturması
açılmasına,
İncelemenin devamına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Günü: 04/02/2015
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
2014/Ş.310 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.281 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Disiplin kovuşturması açılmasına,
2014/Ş.31 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.285 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.29 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.353 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.32 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.334 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.44 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.54 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
İncelemenin devamına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
169
170
171
172
Günü: 04/02/2015
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
............
Av. ............
173
RE'SEN
174
İLKNUR ÖZEN KAYIKCI
175
AV. GÜLSEMİN KAYA
176
AYSEL YILMAZ
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
2014/Ş.50 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Disiplin kovuşturması açılmasına,
2014/Ş.51 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.355 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.402 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Hukuk Müşavirliği'nin 11-111HM-152 sayılı raporunun
incelenmesi
Ücretsiz izinin bitimine müteakip
görevine dönme talepli dilekçesi
CMK Merkezi'nin sertifika eğitim
programı düzenlenmesine ilişkin
dilekçesinin değerlendirilmesi
Av. Yılmaz Onay'ın vefatı
sebebiyle avukat istemine ilişkin
dilekçesi
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Disiplin kovuşturması açılmasına,
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında Değerler Eğitimi
verilmesine ilişkin protokolün iptali için dava açmak üzere Hukuk
Müşavirliği'nin yetkilendirilmesine,
Baro personeli İlknur Özen Kayıkçı'nın 04.03.2015 tarihinde işe
başlatılmasına,
Konu ile ilgili olarak Av. Erdem EKMEKÇİ ve Av. Cemalettin
GÜRLER'e yetki verilmesine,
Konunun bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında
görüşülmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
177
Vekalet sözleşmesinden
kaynaklanan davaların Tüketici
Mahkemesi görev alanına girmesi
ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi
04.02.2015 tarih ve 13851 gelen
evrak sayılı dilekçesinin
görüşülmesi
04.02.2015 tarih ve 13849 gelen
evrak sayılı dilekçesinin
görüşülmesi
04.02.201 tarih ve 13830 gelen
evrak sayılı yazının görüşülmesi
AV. BÜLENT VARLI
178
AV. BÜLENT VARLI
179
AV. BÜLENT VARLI
180
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
Dilekçenin incelenmek üzere Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK'e
tevdiine,
Konu ile ilgili olarak Avukat Hakları Merkezi'nin
yetkilendirilmesine,
Konu ile ilgili olarak Avukat Hakları Merkezi'nin
yetkilendirilmesine,
Av. Uğur Arslan, Av. Nevzat Köşker, Av. Günseli Akgün, Av.
Ahmet Refik Fidan, Av. Oben Ekmekçi ve Av. Coşkun Özgür
Piroğlu'nun talepleri ile ilgili olarak Avukat Hakları Merkezi'nin
görevlendirilmesine,
Av. ............ hakkında disiplin kovuşturması açılmasına
181
2014/Ş.266 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
182
SILA GRUP İle yapılacak görüşmeler , SILA GRUP İle yapılacak görüşmeler ve gerekli sözleşmelerin
ve gerekli sözleşmelerin imzalanması imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesine
hususu
Staj. Av. Nida Nur ÇALIK'ın
Staj. Av. Nida Nur ÇALIK'ın Fotoğrafçılık Kulübü'ne katılımının
Fotoğrafçılık Kulübüne katılım talepli kabulüne.
29.01.2015 tarihli dilekçesi
RE'SEN
183
Staj. Av. Nida Nur ÇALIK
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
184
Panel yapılması konusunda Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK'ün
yetkilendirilmesine,
Tuğçe ORBAY
20 Mart 2015 Cuma günü saat 09:3017:00 arası Aile Hekimliği'ne İlişkin
Panel yapılması
Şubat ayı içerisinde günü daha sonra
belirlenmek üzere saat 14:00-17:00
arasında 'Avukatın Sağlık Hakkı Ve
Güvencesi' Konulu Panel yapılması
Tuğçe ORBAY'ın levhaya yazılma
istemi
Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne,
Şuayip DEMİR
Şuayip DEMİR 'in levhaya yeniden
yazılma istemi
Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne,
Niyazi YAŞAR
Niyazi YAŞAR'ın levhaya yeniden
yazılma istemi
Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne,
Zafer ÇINAR
Zafer ÇINAR'ın levhaya yeniden
yazılma istemi
Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne,
Mehmet Ali ERKAN
Mehmet Ali ERKAN'ın levhaya
yeniden yazılma istemi
Ömer Faruk ALİMOĞULLARI'nın
03.02.2015 tarihli ve 13775 Sayılı
dilekçesi
Ankara Barosu Kamu İhale Hukuku
Ve Vergi İdare Hukuku alanında
eğitim programının açılması
Konu ile ilgili rapor sunmak üzere Av. M. Emin Seçkin ARIKAN'ın
yetkilendirilmesine,
185
186
187
188
189
190
191
Ömer Faruk ALİMOĞULLARI
192
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Panel yapılması konusunda Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK'ün
yetkilendirilmesine,
Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne,
İlgili eğitim programlarının açılmasına ve bu konuda programlandırma
ve detaylandırma konusunda Av. Demir AKAN'ın yetkilendirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
193
Av. Sadi ALAFTAN'ın 04.02.2015
tarihli dilekçesi
Talebin kabulü ile Sanat Kurulu tarafından düzenlenecek Şiir Akşamları
etkinliğinde şiir okumak isteyen hukukçuların katılımının sağlanması
için gerekli duyuruların yapılmasına,
Emekli Sandığından Doğan Haklar Celalettin DANIŞAN'a ücretinin ödenmesi konusunda Sayman'a yetki
konulu Panel konuşmacısı Celalettin verilmesine,
DANIŞAN'a ücretinin ödenmesi
hakkında
Enstitü Yönetmeliğinde değişikliğe Enstitü Yönetmeliğinde değişikliğe ilişkin Av. Hakan CANDURAN'a
ilişkin onay talebi
yetki verilmesine,
Av. Sadi ALAFTAN
194
195
Yasa İzleme Enstitüsü
196
Hukuka Saygı Yürüyüşü'ne İlişkin
yetki istemi
Konuya ilişkin Av. Hakan CANDURAN'a yetki verilmesine,
197
UİA Başkan Danışmanı Ve Ankara
Barosu Üyesi Av. Yonca F.
YÜCEL'in 28.02.2015 tarihinde
yurtdışında yapılacak toplantıya
ilişkin katılım talebi
Yargıtay 9. HD ve 22. HD arasında
'Belirsiz Alacakların Davalarının
Açılmasına İlişkin İçtihat
Uyuşmazlığı'nın giderilmesi
konusunda Yargıtay Başkanlığı'na
başvuruda bulunulması hususu
Talebin kabulü ile, yolculuk gideri olarak uçak bileti tutarı 2.575,00TL'nin ödenmesine
198
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Konunun ilgisi nedeni ile İş Ve Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından
hazırlanmak üzere Av. Nihan EKEN'e tevdiine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :23
Günü: 04/02/2015
199
Diksiyon Kursu açılması
SANAT KURULU
200
Staj Kurulu Başkanı Mustafa
KÖROĞLU'nun 04.02.2015 tarih
13904 Sayılı yazısı
Öğle Yemeği Tabldot Fiyatlarının
yeniden güncellenmesi
201
İKTİSADİ İŞLETMELER
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Ankara Barosu Avukatlarından Av. Kenan Hızır ŞAKRAK'ın vereceği
diksiyon kursunun açılmasına, bu konuda Av. Erinç SAĞKAN ve Av.
Gülfer EMİR KÜÇÜK'e yetki verilmesine
Konu ile ilgili Başkan Yardımcısı M. Emin Seçkin ARIKAN'ın
görevlendirilmesine
Sebze Menüsünün 9,00-TL, Tavuk Menüsünün 11,00-TL, Et
Menüsünün 13,00-TL olarak belirlenmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
310 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content