close

Enter

Log in using OpenID

2015120133759 - Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

embedDownload
22. ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI
24 Ocak-31 Ocak 2015
SUÇLULAR VE GÜÇLÜLER
24 OCAK 2015 CUMARTESİ
Uğur Mumcu Anıtına Çelenk Bırakma
Saat, Yer: 10.30, Batıkent Uğur Mumcu Parkı
Düzenleyen: Batıkent Birlikteliği
*
UĞUR MUMCU SESLENİYOR
Saat, Yer: 12.00
MUM, KARANFİL VE ŞEMSİYELERİMİZLE UĞUR MUMCU’NUN SOKAĞINDAYIZ
Müzik Dinletisi:
Sunan: Şebnem GÜRSOY
Solistler: Erdal ŞEN, Nuray ÇEVİKER
Piyano: Fikri ÖZDEMİR
Düzenleyen: um:ag
*
Anıtmezar Ziyareti
Saat, Yer: 14.30, Cebeci Asri Mezarlığı
*
Söyleşi: Gücün Medya Söylemine Etkisi
Saat, Yer: 15.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Faruk BİLDİRİCİ
Konuşmacılar: Kadri GÜRSEL, Erdem GÜL, Sedat BOZKURT
Düzenleyen: Çankaya Belediyesi
*
Söyleşi: Nedenleri ve Sonuçlarıyla Türkiye'de Aydın Cinayetleri
Saat, Yer:15.30, Ulusal Eğitim Derneği Salonu
Yöneten: Nazım MUTLU
Konuşmacı: Av. Ceyhan MUMCU
Düzenleyen: Ulusal Eğitim Derneği
*
Meşaleli Yürüyüş: Kuğulu Park’tan Uğur Mumcu’nun Sokağına
Saat, Yer: 18.00, Kuğulu Park
Düzenleyen: Cumhuriyet Halk Partisi
*
Müzik Dinletisi
Saat, Yer: 20.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Piyano: İklim TAMKAN
Solist: Senem DEMİRCİOĞLU
Düzenleyen: um:ag
1
*
24 Ocak - 31 Ocak 2015
Fotoğraf Sergisi: Rıza EZER
Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: um:ag
25 OCAK 2015 PAZAR
Belgesel Film Gösterimi: Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
Saat, Yer: 11.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yönetmen: Reyan TUVİ
Düzenleyen: um:ag
*
Açıkoturum: Suçlular ve Güçlüler
Saat, Yer: 13.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Atila CANDIR
Konuşmacılar: Kemal NEHROZOĞLU, Hakan CANDURAN, Umut ORAN
Düzenleyen: Sosyal Demokrasi Derneği
*
Söyleşi: Üstattan Ustaya Yeni Türkiye'nin Şifreleri
Saat, Yer: 15.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Konuşmacı: Gökhan GÜNAYDIN
Düzenleyen: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
*
Belgesel Film Gösterimi: Gezi Direnişi Belgeseli “Leviathan'la Yaşamak”
Saat, Yer: 17.15, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yönetmen: Şirin Bahar DEMİREL
Düzenleyen: Ankara Cumhuriyet Okurları
*
Açıkoturum: Gezi Direnişinin Yansımaları “Kendimizi Hiç Bu Kadar Güçlü Hissetmemiştik”
Saat: 17.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Haluk YALVAÇ
Konuşmacılar: Mustafa BALBAY, Ali Rıza AYDIN, Beste Ekin SANDALCI
Düzenleyen: Ankara Cumhuriyet Okurları
26 OCAK 2015 PAZARTESİ
Açıkoturum: Eğitimde Suçlular ve Güçlüler
Saat, Yer: 13.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Ali KINACI
Konuşmacılar: Erdal ATICI, Mustafa DEMİR, Nazım MUTLU
Müzik Dinletisi: Harun ÜNLÜ, Şenil Ünlü ÇETİN
Düzenleyen: Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
*
2
Açıkoturum: Türkiye'nin Geleceği Yeni Türkiye mi?
Saat, Yer: 16.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Mustafa ÇEVRİM
Konuşmacılar: Mehmet TEZKAN, Tevfik KIZGINKAYA
Düzenleyen: ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu
*
Fotoğraf Gösterisi: Sönmeyen Işık Uğur Mumcu
Saat, Yer: 18.15, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Hazırlayan: Gürsel GÖKÇE
Düzenleyen: um:ag
*
Açıkoturum: Medyada Suçlular ve Güçlüler
Saat, Yer: 18.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Ahmet ABAKAY
Konuşmacılar: Nahit DURU, Erdem GÜL, Gökhan BULUT
Düzenleyen: Çağdaş Gazeteciler Derneği
*
Karikatür Sergisi: Adalet ve İnsan Hakları
Saat, Yer: 18.30, Mülkiyeliler Birliği Salonu
Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği
(26-31 Ocak 2015 tarihleri arasında izlenebilir.)
27 OCAK 2015 SALI
Açıkoturum: Yeni Türkiye!
Saat, Yer: 14.00, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi
Konuşmacılar: Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL, Yılmaz ÖZDİL
Düzenleyen: Ankara Barosu, Türk Hukuk Kurumu
*
Söyleşi: Hukuk Devletinde Suçlular ve Güçlüler
Saat, Yer: 16.00, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi
Konuşmacı: Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
Düzenleyen: Yargıçlar Sendikası
*
Müzik Dinletisi: Anadolu Tezenesinde Uğur Mumcu
Saat, Yer: 18.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Düzenleyen: Anadolu Dayanışma Platformu
28 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
Açıkoturum: Adalet ve Demokrasi Eşiğinde Sanat
Saat, Yer: 13.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Eren AYSAN
Konuşmacılar: Yavuz DEMİRKAYA, Arda AKTAR, Nedim SABAN, Boğaçhan SÖZMEN, Müride Sun
AKSAN, Çetin AYDAR, Orhan ALKAYA, Av. Hakan CANDURAN
3
Düzenleyen: DETİS
*
Söyleşi: Emek Mücadelesinde Suçlular ve Güçlüler
Saat, Yer: 16.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Konuşmacı: Yıldırım KOÇ
Düzenleyen: Eğitim İş Ankara Şubeleri
*
Söyleşili Film Gösterimi: Bir Film Çektik: Okuryazar(mış)ız!
Gençler sorguluyor: Okuryazarlık-özgürlük-demokrasi denkleminde suçlular ve güçlüler.
Saat, Yer: 18.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Sunan: ÇYDD Gençleri - Okuryazarlık Çalıştayı Söyleşi Öbeği
Düzenleyen: BİLKOOP, ÇYDD Ankara Şubesi, Dil Derneği, TODAG, TÜMÖD, Ulusal Eğitim Derneği,
YKKED Ankara Şubesi
*
Şiir ve Müzik Dinletisi Gençliğin Gözüyle Suçlular ve Güçlüler
Saat, Yer: 18.00, ADD Batıkent Yerleşkesi - Ahmet Taner Kışlalı Salonu
Düzenleyen: ADD Gençlik Kolları
*
Söyleşi: Adalet (Milletvekili Gözüyle) ve Demokrasi (Gazeteci Gözüyle)
Saat, Yer: 18.30, Mülkiyeliler Birliği Salonu
Konuşmacı: Ahmet TAN
Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği
29 OCAK 2015 PERŞEMBE
Söyleşi: Şarkiyatçı Politikalar ve Basın
Saat, Yer: 15.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Konuşmacı: Dr. Alper AKÇAM
Düzenleyen: NUSED, Ankara Tabip Odası, Tüketici Hakları Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler
Derneği Ankara Şubesi
*
Açıkoturum/Şiir Dinletisi:
Saat, Yer: 17.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Sabri DOKUZOĞUZ
Konuşmacılar: Tayfun TALİPOĞLU, Halil ESEN
Düzenleyen: Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği
30 OCAK 2015 CUMA
Açıkoturum: Suçsuzlar ve Güçsüzler
Saat, Yer: 14.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Av. Halil SEVİNÇ
Konuşmacılar: Prof. Dr. Cevat GERAY, Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Vahap ERDOĞDU, Muzaffer
İlhan ERDOST
Düzenleyen: TİHAK
*
4
Müzik Dinletisi/Semah:
Saat, Yer: 17.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Ozan İsmail KAYA
Düzenleyen: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
*
Açıkoturum: Ulusal Eğitim -19. Milli Eğitim Şurâsı
Saat, Yer: 20.00, Atatürkçü Düşünce Derneği Kültür Merkezi Salonu
Yöneten: Nazım MUTLU
Konuşmacılar: Prof. Dr. F.Dilek GÖZÜTOK, Ali Haydar ÖNER, Dr. Kemal ATEŞ
Düzenleyen: Batıkent Birlikteliği
31 OCAK 2015 CUMARTESİ
Muammer Aksoy’u Anma-Anıtmezar Ziyareti
Saat, Yer: 13.00, Cebeci Asri Mezarlığı
*
Açıkoturum: Aileleri Anlatıyor
Saat, Yer: 14.00, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yöneten: Özge MUMCU
Konuşmacılar: Alaz ERDOST, Eren AYSAN, Bülent TEKİNER, Meryem GÖKTEPE, Sertaç EKİNCİ
Düzenleyen: Toplumsal Bellek Platformu
*
Söyleşi: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası
Saat, Yer: 15.00, CHP Bülent Ecevit Siyaset Okulu
Konuşmacı: Dr. Serdar ŞAHİNKAYA
Düzenleyen: CHP
*
Açıkoturum: Muammer Aksoy'un Anısına “Güncel Türkiye”
Saat, Yer: 16.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Konuşmacılar: Sabih KANADOĞLU, Av. Hakan CANDURAN, Tansel ÇÖLAŞAN
Düzenleyen: Ankara Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Hukuk Kurumu
*
Geleneksel Kapanış Gecesi
Saat, Yer: 19.30, Çağdaş Sanatlar Merkezi
Müzik Dinletisi: Arpanatolia
Çağatay Akyol, Ferhat Erdem
Düzenleyen: Tüm Katılımcılar - Çankaya Belediyesi
ETKİNLİK YERLERİ:
Uğur Mumcu Parkı: Uğur Mumcu Mahallesi- Batıkent
Uğur Mumcu’nun Sokağı: Gaziosmanpaşa
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi: Kennedy Cad. No:4 Kavaklıdere
5
Ulusal Eğitim Derneği: Necatibey Cad. No:13/13 -Sıhhiye
Atatürkçü Düşünce Derneği Kültür Merkezi Salonu: Yeni Batı Mahallesi, Erciyes Cad.
Kaçgardağı Sokak No:2 Batıkent
Mülkiyeliler Birliği: Konur Sok. No:1 Kızılay
CHP Bülent Ecevit Siyaset Okulu: Üsküp Caddesi (Eski Çevre Sokak) No:38 Çankaya /ANKARA
Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi (ABEM) : Ihlamur Sokak No: 1 Kızılay
KATILIMCI KURULUŞLAR
ANADOLU DAYANIŞMA PLATFORMU
ANKARA BAROSU
ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI
ANKARA CUMHURİYET OKURLARI
ANKARA TABİP ODASI
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENÇLİK KOLLARI
BAHÇELİEVLER DENEME LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
BATIKENT BİRLİKTELİĞİ
BATIKENT KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI
BİLİM VE ÜTOPYA KOOPERATİFİ
CUMHURİYET GAZETESİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANKARA İL GENÇLİK KOLLARI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANKARA İL KADIN KOLLARI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ÇANKAYA ŞUBESİ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ÜMİTKÖY ŞUBESİ
ÇANKAYA BELEDİYESİ
DETİS
DİL DERNEĞİ
EĞİTİM-İŞ ANKARA ŞUBELERİ
KENT-KOOP
KIZILIRMAK YEREL DERNEKLER FEDERASYONU
KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ
NASIL DERGİSİ
NÜSED
ODTÜ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ
6
TİHAK
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TOPLUMSAL BELLEK PLATFORMU
TOPLUMSAL DAYANIŞMA GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
TÜRK HUKUK KURUMU
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
TÜRKİYE ZİRAATÇİLER DERNEĞİ
UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI
ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ
ÜÇ FİDAN ÇİÇEKÇİLİK
YARGIÇLAR SENDİKASI
YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
YENİMAHALLE BELEDİYESİ
YEREL YÖNETİM ARAŞTIRMA YARDIM VE EĞİTİM DERNEĞİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Hukuk, tarihin her döneminde egemen güçlerin aracı olmuştur. Siyasal iktidarlar,
emekçi halk yığınlarının istek ve özlemlerini bastırabilmek için mahkemeleri ve köle
ruhlu yargıçları birer işkence aleti gibi kullanmışlardır.”
(Yeniortam, 13 Haziran 1974)
Uğur Mumcu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
612 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content