close

Enter

Log in using OpenID

Fon Künye (PDF)

embedDownload
Akbank B Tipi Şemsiye Fonu’Na Bağlı Birebir Bankacılık Değişken Alt Fonu (3.Alt Fon)
31.12.2014
Fon, yatırımcısına çok geniş bir yatırım evreni sunar. Ağırlıklı olarak kamu veya özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak enflasyonun
aşındırıcı etkisinden korunma sağlamayı hedeflerken, piyasanın uygun olduğu durumlarda hisse senedi, eurobond, kıymetli maden ile bunlara dayalı
enstrümanlara yatırım yaparak değer artışı yaratmayı amaçlar.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
ABU
Risk Grubu
Orta Risk - Sabit Getirili
Önerilen Vade
Orta Vade (6 Ay ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%1 BIST Ulusal 100 Endeksi + %45 KYD 365
Günlük DİBS Endeksi + %15 KYD 547 Günlük
DİBS Endeksi + %1 KYD OST Endeksi (Değişken)
+ %19 KYD OST Endeksi (Sabit) + %1 KYD Kira
Sertifikaları Özel Sektör Endeksi + %1 KYD Dolar
Bazlı Eurobond Endeksi (TL) + %15 KYD ON Brüt
Endeksi + %1 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort.
+ %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
Halka Arz Tarihi
21.02.2013
Kurucu
Akbank TAŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
12.065.138
Pay Değeri TL
0,010794
Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1000
ABD ekonomisinini uzun süredir güçlenen görünümü, verilere de fazlasıyla
yansımış durumda. Tarım dışı istihdam verisi 300 binin üzerinde gelirken
ABD 3.Ç büyümesi son okuması beklentilerin çok üzerinde %5 geldi.
Enflasyondaki %1,3’e gerilemeye rağmen istihdam piyasasındaki sert
toparlanma, Fed toplantısında verilen mesajlarla da birleşince, piyasalarda
ilk faiz artırımının Haziran’da geleceği beklentilerini güçlendirdi. Beklentiler
dahilinde ABD kısa vadeli faizleri sert sıçrayış gösterirken, Dolar endeksi
(DXY) son 6 senenin zirvesine yükselmiş durumda. ABD para politikası
normalleşme eğilimini korurken, Avrupa tarafında ise ekonomik yavaşlama
ve dezenflasyonist süreçle mücadele devam ediyor. ECB’den beklenen
devlet tahvil alımı (QE) ve dolayısıyla 1 trilyon euroluk bilanço genişlemesi,
Avrupa faizlerini tarihi diplerine sürüklemeye devam ediyor. Japonya ve
Avrupa merkez bankalarının genişlemeci politikaları, global dezenflasyonist
tema ve dünyanın geneline yayılmış düşük büyüme, global faiz seviyelerini
düşük tutmaya devam ediyor.TL cinsi enstrümanlarda yaşanan volatiliteye
eşlik etmek amacıyla, Aralık ayı boyunca hisse senedi piyasasında büyük
ölçüde uzun-kısa pozisyon strateji izlenmiştir. Mevcutta borsanın yukarı
yönlü eğilimine eşlik etme amaçlı uzun pozisyon tutulmakla beraber,
değerlemeler ve kar realizasyonu riskleri göz önünde bulundurulduğunda,
uzun pozisyonun boyutu kısmen azaltılmıştır. Olası dalgalanmalardan
faydalanmak amacıyla, “uzun-kısa pozisyon” stratejileri dinamik bir şekilde
uygulanmaya devam edilecektir.
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
31.12.2013
21.02.2013
31.12.2014
31.12.2013
7,46%
0,43%
Karşılaştırma Ölçütü
11,07%
3,17%
BİST 30
28,75%
-13,77%
BİST 100
26,43%
-12,25%
KYD 91 GÜN BONO
9,12%
5,37%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
4,85%
KYD 365 GÜN BONO
ABU
11,08%
2,61%
ON Net
8,08%
4,27%
USD
9,22%
18,94%
-3,65%
24,16%
EURO
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır.
İş günlerinde 13:30’a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil
olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon’da nemalandırılır.
İhbarlı fon satım emirlerinde ise işlem saatinden önce verilen emirler aynı gün akşam oluşan fiyatla, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyatla gerçekleşir. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı
fon satım talimatlarında yatırımcı 1 gün sonra fondan ayrılır.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya
aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan,
bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler
ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content