close

Enter

Log in using OpenID

Ak Yat. B Tipi Değişken Fonu 28.11.2014

embedDownload
Ak Yat. B Tipi Değişken Fonu
31.12.2014
Fon piyasa koşullarından bağımsız olarak yatırırmcısına istikrarlı getiri sağlamayı hedefler. Fon ağırlıklı olarak sabit getirili yatırım araçlarına yatırım
yapar ve faiz geliri elde etmeyi amaçlar. Yatırım sürecinde hisse senedi piyasasındaki fırsatlardan yararlanmayı hedefler. Fonun aşağı yönlü riskinin
limitli olması hedeflenir.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
AYT
Risk Grubu
Orta Risk - Sabit Getirili
Önerilen Vade
Orta Vade (6 Ay ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%3 İMKB Ulusal 30 Endeksi + %15 KYD 182
Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD 365 Günlük
DİBS Endeksi + %35 KYD 547 Günlük DİBS
Endeksi + %9 KYD OST Endeksi (Sabit) + %1
KYD OST Endeksi (Değişken) + %7 KYD ON Brüt
Endeksi
Halka Arz Tarihi
06.06.2002
Kurucu
Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
4.545.302
Pay Değeri TL
0,049881
Yönetim Ücreti (Yıllık)
3,55%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1000
ABD ekonomisinini uzun süredir güçlenen görünümü, verilere de fazlasıyla
yansımış durumda. Tarım dışı istihdam verisi 300 binin üzerinde gelirken
ABD 3.Ç büyümesi son okuması beklentilerin çok üzerinde %5 geldi.
Enflasyondaki %1,3’e gerilemeye rağmen istihdam piyasasındaki sert
toparlanma, Fed toplantısında verilen mesajlarla da birleşince, piyasalarda
ilk faiz artırımının Haziran’da geleceği beklentilerini güçlendirdi. Beklentiler
dahilinde ABD kısa vadeli faizleri sert sıçrayış gösterirken, Dolar endeksi
(DXY) son 6 senenin zirvesine yükselmiş durumda. ABD para politikası
normalleşme eğilimini korurken, Avrupa tarafında ise ekonomik yavaşlama
ve dezenflasyonist süreçle mücadele devam ediyor. ECB’den beklenen
devlet tahvil alımı (QE) ve dolayısıyla 1 trilyon euroluk bilanço genişlemesi,
Avrupa faizlerini tarihi diplerine sürüklemeye devam ediyor. Japonya ve
Avrupa merkez bankalarının genişlemeci politikaları, global dezenflasyonist
tema ve dünyanın geneline yayılmış düşük büyüme, global faiz seviyelerini
düşük tutmaya devam ediyor.Enerji fiyatlarında (Brent) yaşanan sert
düşüşler, Rusya, Venezuela, Brezilya gibi enerji ihracatçı ülkelerde
ekonomik sıkıntılara neden olurken; Türkiye, Endonezya ve Hindistan gibi
enerji ithalatçısı ülkelerin yararına oldu. Enerji fiyatlarındaki sert düşüşler,
şirketlerin iflas risklerini gündeme getirirken, global risk iştahında azalmalara
neden oldu. Global risk iştahındaki azalma ve Dolar endeksindeki
değerlenme paralelinde Dolar/TL’deyükselişler dikkat çekerken; daralan
enflasyon ve cari açık gibi makro veriler paralelinde borsa ve faizlerde
olumlu bir tablo vardı. Mevcut koşullarda, makro ekonomik verilerdeki
iyileşme eğilimi beraberinde enerji fiyatlarındaki düşüş, TL’cinsi varlıklara
yönelik pozitif algıyı ve istikrarlı görünümü destekleyecektir.
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
2012
2011
2010
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
8,06%
1,06%
10,00%
-0,67%
5,70%
Karşılaştırma Ölçütü
11,66%
3,55%
14,46%
4,21%
9,40%
BIST 30
28,75%
-15,64%
58,40%
-24,15%
21,41%
BIST 100
26,43%
-13,31%
52,55%
-22,33%
24,95%
9,12%
6,42%
9,67%
7,24%
7,82%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
6,10%
11,31%
6,61%
8,34%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
4,08%
13,56%
4,80%
10,16%
AYT
KYD 91 GÜN BONO
ON Net
8,08%
4,89%
6,76%
6,14%
5,63%
USD
9,22%
19,85%
-5,89%
22,85%
3,38%
-3,65%
25,12%
-4,03%
18,91%
-4,09%
EURO
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır.
İş günlerinde 13:30’a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil
olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon’da nemalandırılır.
İhbarlı fon satım emirlerinde ise işlem saatinden önce verilen emirler aynı gün akşam oluşan fiyatla, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyatla gerçekleşir. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı
fon satım talimatlarında yatırımcı 1 gün sonra fondan ayrılır.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya
aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan,
bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler
ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content