close

Enter

Log in using OpenID

C- Halk Sağlığı Hizmetleri

embedDownload
2015 YILI BÜTÇE SUNUMU
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
20 Kasım 2014
İçindekiler
Açıklamalar
2
A. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 2015 Yılı Bütçesi
3
B. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı
7
C. Halk Sağlığı Hizmetleri
11
D. Hastane Hizmetleri
59
E. İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
83
F. 112 Acil Sağlık Hizmetleri
91
G. Sağlık İnsan Kaynakları
102
H. Sağlık Yatırımları
105
I. Sağlıkta Finansman
110
Yeni Türkiye, Yeni Ufuklar
116
Açıklamalar
• 2014 yılı verileri ilk dokuz aylık verilerin on iki aya
projeksiyonu ile elde edildi. Yıl sonu enflasyon oranı
%9,4 olarak alındı.
• 2015 yılına ait sağlık hizmet sunumu verileri hedeftir.
• Sağlık Bakanlığı’na ait verilere, SSK dâhil kamudan
devralınan sağlık tesisleri donanım ve personel sayıları
dâhil edildi.
• Sağlık tesislerinin donanım ve personel sayılarına hizmet
alımı dâhil edildi.
2
A- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
2015 Yılı Bütçesi
A- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 2015 Yılı Bütçesi
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Hizmet Sunumu
için Ayrılan Finansman, (milyon )
2014
2015
Değişim (%)
Merkezi Yönetim Bütçesi
18.647
20.378
9,3
Döner Sermaye Bütçesi
21.443
22.732
6
40.090
43.110
7,5
Toplam
Tablo 1
4
A- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 2015 Yılı Bütçesi
Merkezi Yönetim Bütçesi Ödenek
Karşılaştırması, (milyon )
2014
2015
Değişim
(%)
Değişim Oranı
Sebebi
11.296
12.342
9,3
Personel sayısı ve
maaş artışı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
(elektrik, su, yakacak vb.)
5.646
6.200
9,8
Hizmet birimlerinin
ihtiyaçları
Yatırım Ödenekleri
1.705
1.836
7,7
Yatırım ödeneğindeki artış
Toplam
18.647
20.378
9,3
Personel Ödenekleri
Tablo 2
5
A- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 2015 Yılı Bütçesi
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, (milyon )
Personel
Ödenekleri
Yatırım
Ödenekleri
Toplam
Sağlık Bakanlığı
1.325
304
1.134
2.763
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
9.090
288
495
9.873
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
1.860
5.549
80
7.489
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
26
11
93
130
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
41
48
34
123
12.342
6.200
1.836
Toplam
6
Diğer Cari
Ödenekler
20.378
Tablo 3
B- Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı
Önce insan…
Önce sağlık…
B- Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı
“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın 11 Yılı
Sağlık Göstergeleri
2002
2013
Doğumda Beklenen Yaşam Süresi, (yıl)
71,8
76,9
Bebek Ölüm Hızı, (bin canlı doğumda)
31,5
7,8
Beş Yaş Altı Ölüm Hızı, (bin canlı doğumda)
40,0
10,3
Anne Ölüm Oranı, (yüz bin canlı doğumda)
64,0
15,9
Cepten Yapılan Sağlık Harcamasının
Toplam Sağlık Harcamasına Oranı, (%)
19,8
16,8
39,5 (2003)
74,7
Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı, (%)
Tablo 4
9
Durmak Yok, Yola Devam…
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri için
Ayrılan Bütçe, (milyon )
10.000
%9
9.055
8.320
%13
7.500
7.339
5.000
2.500
0
12
2013
2014
2015
Grafik 1
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Aşılama Hizmetleri
• En geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız.
• Aşılama hizmetlerini tamamen ücretsiz sunuyoruz.
• Yüksek aşılama oranlarına devam ediyoruz.
• Erişkin aşılama programımızı geliştiriyoruz.
• Dünyada ilk kez karekod destekli elektronik aşı takip ve
soğuk zincir izleme sistemini uyguluyoruz.
13
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Anne ve Çocuk Sağlığı
2002
2008
2014
2015
Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri,
(En az bir ziyaret), (%)
70
92
98
99
Hastanede Yapılan Doğum Oranı, (%)
69
88
98
99
Bebek Başına İzlem Sayısı
3,4
6,4
9
9
Bebek Dostu Hastane Sayısı
141
706
1.078
1.090
3.260
6.546
9.200
9.370
Üreme Sağlığı Hizmeti Alanlar, (bin)
Tablo 5
14
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Anne ve Çocuk Sağlığı
• Yenidoğan taramalarının kapsamını genişletiyoruz (kistik fibrozis,
lizozomal depo hastalıkları).
• Doğuştan kalça çıkığı tarama programını yaygınlaştırıyoruz.
• Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştiriyoruz.
15
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Anne ve Çocuk Sağlığı
• Kırma kusurlarına yönelik görme taramasını okul öncesi
çocuklarında yaygınlaştırıyoruz.
• İşitme taramasını okul çağı çocuklarında yaygınlaştırıyoruz.
• Ergen sağlık danışma merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz.
16
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Anne ve Çocuk Sağlığı
2014 yılında 5,6 milyon
ilköğretim öğrencisine ve
2 milyon yetişkine
diş bakım seti dağıttık.
17
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Anne ve Çocuk Sağlığı, (%)
Tarama ve Destek Programları
2002
2008
2014
2015
59
95
98
99
Yenidoğan İşitme Taraması
-
29
93
95
Yenidoğan Hipotiroidi Taraması
-
95
98
99
Yenidoğan Biyotinidaz Taraması
-
-
98
99
Bebeklere Ücretsiz D Vitamini Desteği
-
90
95
99
Bebeklere Ücretsiz Demir Desteği
-
80
84
90
Hamilelere Ücretsiz Demir Desteği
-
78
79
81
Yenidoğan Fenilketonüri Taraması
Tablo 6
18
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Anne ve Çocuk Sağlığı
72 ilde 238 sağlık
tesisinde 986 yatakla
Anne Oteli Hizmeti
sunuyoruz.
19
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Sezaryende “Sosyal Endikasyon” Risk Oluşturuyor
• Ülkemizde doğumların yarıya yakını sezaryen ile yapılıyor.
• Sezaryen ile doğum, sonraki doğumlarda sezaryen ihtiyacını
artırıyor.
• Primer sezaryen olarak adlandırılan ilk sezaryenin kadının
sağlığını riske atacak şekilde gereksiz yere yapılmasını
önleme kararlılığındayız.
20
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Aile Hekimliği Uygulaması
• Aile hekimi sayımız 2014 yılında 22.497’ye ulaştı.
• Aile hekimi başına düşen nüfusu 2017 yılında 3.000’in altına
düşürmeyi hedefliyoruz.
• Aile hekimliğinde yaşa özel periyodik muayeneleri
geliştiriyoruz.
21
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Aile Hekimliği Uygulaması
• Aile hekimliğinde uzmanlık eğitimine teşvik ediyoruz.
• Görüntüleme hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz.
• Aile hekimlerini diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk
gelişimcisi gibi personel ile desteklemeye başladık.
22
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Birinci Basamak Sağlık Tesislerini Yeniliyoruz
23
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Sağlıklı Yaşam Programları
• Obezite ile Mücadele Programı
• Diyabet Önleme ve Kontrol Programı
• Tütünle Mücadele Programı
• Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
• Solunum Yolu Hastalıklarına Karşı Küresel İttifak (GARD)
• Ruh Sağlığı Kontrol Programı
24
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Obezite ile Mücadele Programı
25
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Obezite ile Mücadele Programı
On Dokuz Yaş ve Üzeri Bireylerde Vücut Kitle İndeksinin Dağılımı
Zayıf %2
Obez
%30
Normal
%33
2017 yılına kadar
obez nüfus oranını
%25’e indirmeyi
hedefliyoruz.
Kilolu
%35
Grafik 2
Kaynak: Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010
26
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Obezite ile Mücadele Programı
On İki Yaş ve Üzeri Bireylerde Fiziksel Aktivite Yapma Durumu
Haftada
1-2 Kez
%10
Haftada 3 Kez
ve Üzeri %18
Egzersiz
Yapmayan
%72
2017 yılına kadar
egzersiz yapmayan
nüfus oranını %50’ye
indirmeyi hedefliyoruz.
Grafik 3
Kaynak: Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010
27
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
Sağlıklı beslenme alışkanlığı
kazandırılması, hareket alışkanlığının
artırılması ve daha aktif hayat tarzına
uygun çevrenin hazırlanması için
çalışıyoruz.
28
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
• Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimleri ile 130 bin
kişiye ulaştık.
• Fiziksel Aktivite Rehberi hazırladık.
• 2014 yılını “Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” ilan ederek her hafta
sonu hedef gruplarla yürüyüşler düzenliyoruz.
29
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
• Ekmekte kepek oranının daha da artırılması ve tam buğday
ekmeğinin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz.
• Hazır gıdalarda trans yağların kullanılmasını engelleyecek
faaliyetleri geliştiriyoruz.
• Toplu yemek tüketilen yerlerde sağlıklı menü uygulamalarını
yaygınlaştırıyoruz.
• Çocuklarımıza okullarda sağlıklı beslenme bilinci oluşturuyoruz.
30
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
• Günlük tuz tüketimimiz Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerinin üç
katıdır.
• Daha az tuz tüketimi sağlamak için programlar geliştiriyoruz.
• Yüksek enerjili gıdaların tüketiminin azaltılması için çalışıyoruz.
• Medyada “sağlıklı beslenme, obezite ve tuz” konularında
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.
31
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı
20 Yaş Üzeri Diyabetli Nüfus Oranı, (%)
16
13,7
• Kontrol Programımızı bütün
paydaşlarımızla birlikte
uyguluyoruz.
12
8
• Diyabetteki artış eğilimini
durdurmayı hedefliyoruz.
7,2
• Diyabetlilerde hastalığa bağlı
komplikasyonları engelleyici
programlar geliştiriyoruz.
4
0
1998
2010
Grafik 4
Kaynak: TURDEP I (1998), TURDEP II Çalışması (2010)
32
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Tütünle Mücadele Programı
15 yaş üzeri nüfusun her gün tütün
kullanım oranı, (%)
30
27,4
25,4
• 2014-2018 yıllarını
kapsayacak “Ulusal Tütün
Kontrol Programı ve Eylem
Planı”nı ülkemiz ihtiyaçları
doğrultusunda güncelledik.
23,8
20,0
20
15,0
10
0
2008
2010
2012
Kaynak: Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, 2012
2017
2023
Grafik 5
• Tütünle mücadelede
hükümetin sergilediği
kararlılık ve liderlik sayesinde
Türkiye, model bir ülke
haline geldi.
33
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Tütünle Mücadele Programı
• Sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimizin karar vereceği
kişilere ücretsiz ilaç imkanı sunuyoruz.
• Alo 171 Sigara Bırakma Hattı ile günlük ortalama 1.500
vatandaşımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz.
• Tütünle mücadele programımız kapsamında 2 milyonun
üzerinde vatandaşımız sigarayı bıraktı.
34
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Tütünle Mücadele Programı
• Tütünle mücadele programında dünya birincisi olduk.
• Türkiye, DSÖ’nün MPOWER kriterlerinin tamamını karşılayan
ilk ve tek ülkedir.
• Ülkemiz tütünle mücadelesi nedeniyle DSÖ tarafından üç kez
ödüllendirilen tek ülkedir.
• DSÖ tarafından verilen “Küresel Tütün Kontrolü Özel Prestij
Ödülü” ve Amerika Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi
tarafından verilen “Küresel Tütün Kontrolü Başarı Ödülü”nü
aldık.
35
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Ruh Sağlığı Kontrol Programı
• Otizmin erken tanısı için ulusal programları geliştirmeye
devam ediyoruz.
• Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişiminin Desteklenmesi
Programımızı yaygınlaştırarak ruhsal bozukluklara erken
müdahale ediyoruz.
• Çocuk İzlem Merkezlerini aktif olarak kullanmaya devam
ediyoruz.
36
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Ruh Sağlığı Kontrol Programı
• İntiharların önlenmesi için krize müdahale birimlerini
yaygınlaştırdık.
• Ruh Sağlığı Hizmetlerini toplum temelli olarak
geliştirmeye devam ediyoruz.
• Afetlerde Psiko-Sosyal Destek Programlarını geliştiriyoruz.
37
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Bağımlılıkla Mücadele
• Bilimsel danışma kurulları oluşturuyoruz.
• Hedef gruplara yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyoruz.
• Tütün, alkol, uyuşturucu ve diğer madde kullanımlarını
azaltmak için risk faktörleri ile mücadeleye devam ediyoruz.
• Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam ediyoruz.
38
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Bağımlılıkla Mücadele
• Eğitim kurumlarına yönelik tedbirleri artırıyoruz.
• Uyuşturucu ile mücadelede narkotimleri devreye alıyoruz.
• Tedavi merkezlerinin sayı ve etkinliklerini artırıyoruz.
• Tedavi mekanizmalarını güçlendiriyoruz.
39
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Bağımlılıkla Mücadele
• Tedavi sonrası rehabilitasyon mekanizmalarını geliştiriyoruz.
• Yeni ortaya çıkan zararlı maddeleri hızla tespit ediyoruz.
• Uyuşturucu sorunu yaşayan bireyleri yakından takip ediyoruz.
• Uyuşturucu danışma ve destek hattı kuruyoruz.
40
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Bağımlılıkla Mücadele
Bağımlılıkla mücadele için hükümet olarak Türkiye Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) kurduk.
Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Üniversiteler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Adalet Bakanlığı
Radyo Televizyon Üst Kurulu
İçişleri Bakanlığı
Yerel Yönetimler ve Çeşitli
Sivil Toplum Kuruluşları
Gençlik ve Spor Bakanlığı
41
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Kanserle Mücadele
İzmir Kanser kayıt merkezimiz Dünya Sağlık Örgütünce
Avrupa Bölgesi eğitim merkezi olarak tescil edildi.
• 81 ilimizde Aktif Kanser Kayıtçılığı yöntemiyle veri toplamaya
başladık.
• En sık görülen üç kanser türüne karşı (meme, rahim ağzı,
kalınbağırsak) yaygın taramalara devam ediyoruz.
• Kanser konusunda araştırmaların ve her türlü ilerlemelerin
destekleneceği bir yapı oluşturuyoruz.
42
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Sağlıklı Yaşam Programları
• Kronik Böbrek Hastalıklarını Önleme ve Kontrol programımızı
sürdürüyoruz.
• Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama programı, Kas
ve İskelet Hastalıklarını Önleme ve Kontrol programlarımızı
hayata geçiriyoruz.
• Kronik Viral Hepatitleri Önleme ve Kontrol programımızı
hazırlıyoruz.
43
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Evde Sağlık Hizmeti
Yatağa bağımlı hastaların evde
yapılabilecek tıbbî bakım ve
rehabilitasyonlarını ev ortamında
gerçekleştiriyoruz.
2014 yılında 469 bin kişiye
ulaştık.
İhtiyacı olan herkese bu hizmeti
veriyoruz.
44
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele
2002
2008
Tüberküloz Prevalansı*
(yüz binde)
38
25
23 (2012)
Sıtma Yerli Vaka Sayısı
10.184
166
0
Tifo Vaka Sayısı
24.390
220
24
* DSÖ tarafından hesaplanan en son veri 2012 yılına aittir.
2014
Tablo 7
45
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Erken Uyarı ve Cevap Sistemi
• Halk sağlığı tehditlerini
izlemek ve yönetmek üzere
7/24 esaslı çalışan Erken
Uyarı Cevap Sistemini
hayata geçirdik.
• Halk sağlığı tehdidini erken
tespit ederek kaynağında
kontrol ediyoruz.
46
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
İçme ve Kullanma Sularının Kontrolü
• Şebeke sularının Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden
etkin takibini ve risk haritalarının oluşturulması sürecini
başlattık.
• Ambalajlı suların elektronik takip sistemi ile izlenmesini
sağlıyoruz.
• Biyosidal ürünlerin elektronik takip sistemine başlıyoruz.
47
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı
Bakanlığımız koordinatörlüğünde,
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu
Geliştirme Programı’nı devletin
tümü, toplumun tümü anlayışı ile
geliştirdik.
Sağlığı tüm politikaların merkezine
alarak sağlığın sosyal belirleyicileri
konusunda ilgili tüm paydaşlar ile
birlikte çalışıyoruz.
48
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı
Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları
Yüksek Kurulu
(Başbakan ve İlgili Bakanlar)
İcra Kurulu
(İlgili Müsteşarlar)
Uygulama Koordinatörlüğü
(Sağlık Bakanlığı)
Çalışma Grupları
(İlgili Tüm Taraflar)
İzleme ve Değerlendirme
Kurulu
(Akademisyen ve Uzmanlar)
49
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı
• Yerel yönetimler ve STK’ların rolünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
• Yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz.
• Sağlık okuryazarlığını ve sağlık bilincini geliştiriyoruz.
• Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı
hedefliyoruz.
50
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
• DSÖ işbirliği ile batıdaki uygulamaları
örnek alan ‘’Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları’’ altyapısını tamamladık.
• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
sertifikasyon standartlarının belirlenmesinde
son aşamaya geldik.
51
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Ebola Hastalığı ile Mücadele
• Ebola hastalığına yönelik acil eylem planları hazırlayarak gerekli
tedbirleri aldık.
• Uluslararası giriş noktalarında ilave sağlık personelleri
görevlendirdik.
• Hastaların sevk edileceği referans hastaneleri belirledik.
• Seyahat Sağlığı Merkezlerimizin sayısını 32’den 43’e çıkardık.
52
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Ebola Hastalığı ile Mücadele
• “Ebola Vaka Yönetimi Rehberi”ni 81 ilimize gönderdik.
• Hastalığı bütün yönleriyle vatandaşlarımıza ve farklı dilde
çevirilerle misafirlerimize anlatmaya devam ediyoruz.
• Seyahat Sağlık Danışma Hattımız (444 77 34) ile
vatandaşlarımıza istedikleri anda bilgi sunuyoruz.
53
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Ebola Hastalığı ile Mücadele
• THY ile yaptığımız protokol gereği riskli bölgelerden gelen
yolcuların takibine devam ediyoruz.
• Olası şüpheli hasta ile temasa karşı koruyucu kıyafetler,
negatif basınçlı hasta taşıma kabinleri vb. ekipmanları temin
ettik.
• Riskli bölgelerden gelen uçak, gemi vb. ulaşım araçlarının
dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyoruz.
54
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Mers Hastalığı ile Mücadele
• Ülkemizde 2012 yılında Coronavirüs Bilim Kurulu’nu kurduk.
• Hastaların sevk edileceği referans hastaneleri belirledik.
• Ankara ve İstanbul’da viroloji referans laboratuvarlarımızın tanı
kapasitelerini artırdık.
55
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Mers Hastalığı ile Mücadele
• Şüpheli hasta ile temasa karşı gerekli tedbirleri aldık.
• Hac ve umreye gidecek kişileri hastalık ile ilgili bilgilendiriyoruz.
• Riskli bölgelerden özellikle Suudi Arabistan’dan gelen yolcuların
sağlık durumlarını takip ediyoruz.
56
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri
• Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize
girmesini önlemek amacıyla uluslararası giriş noktalarında
gerekli her türlü sağlık tedbirini alıyoruz.
• Yurt dışına giden kişilere seyahat sağlığı kapsamında tüm
yurtdışı aşılama hizmetlerini veriyoruz.
57
C- Halk Sağlığı Hizmetleri
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri
Çağrı Tipine Göre Vaka Dağılımı, (2014)
444 83 53
170
940
Grafik 6
Tıbbi Konsültasyon
58
Tıbbi Tahliye
24 saat esasına göre
uluslararası düzeyde sağlık
danışmanlığı ve acil yardım
hizmeti veriyor. Seyir halinde
dünyanın her yerinden çağrı
merkezimiz aranabiliyor.
D- Hastane Hizmetleri
D- Hastane Hizmetleri
Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı
9
6
8,2
8,2
5,3
5,3
ane
3,2
3
2,1
Hast
li i
ekim
Aile H
2,9
2,9
1,1
0
2002
2012
2013
2014
Grafik 7
60
D- Hastane Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Tesisleri Nitelikli Yatak Oranı, (%)
45
43
30
19
15
6
0
2002
2008
2014
Grafik 8
2017 yılı hedefimiz nitelikli yatak oranını %90’nın üzerine çıkarmaktır.
61
D- Hastane Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Kuruluşları Yoğun Bakım Yatak Sayısı
11.672
12.000
8.000
6.421
4.000
869
0
2002
2008
2014
Grafik 9
Yatak Sayısı
1. Basamak
2. Basamak
3. Basamak
Toplam
Erişkin
2.338
2.976
2.466
7.780
Çocuk
12
291
263
566
985
1.160
1.181
3.326
3.335
4.427
3.910
11.672
Yenidoğan
Toplam
62
Tablo 8
D- Hastane Hizmetleri
Palyatif Bakım Merkezleri
• 29 sağlık bölgesinde en az 2 hastanede palyatif bakım
merkezi açmayı planlıyoruz.
• Tüm yoğun bakım yatak sayımızın yarısı kadar palyatif
bakım yatağı oluşturulmasını hedefliyoruz.
63
D- Hastane Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Kuruluşları Yanık Yatağı Sayısı
390
400
300
265
200
100
0
35
Grafik 10
2002
2008
2014
2002
Yanık Merkezi Yatak Sayısı
Yanık Ünite Yatak Sayısı
Toplam
64
35
35
2008
2014
90
212
175
178
265
390
Tablo 9
D- Hastane Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Kuruluşları Tıbbi Teknoloji Kullanımı
2002
2008
2014
MR
18
201
244
BT
121
329
507
USG
495
1.194
4.546
1.510
4.069
4.557
DİYALİZ
Tablo 10
65
0
66
Japonya
Not: Türkiye verisi 2013 yılına aittir.
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013, OECD Health Data 2014
5,1
Macaristan
Meksika
8,7
7,7
Birle ik Krallık
10,9
Hollanda
9,2
11,2
ili
srail
13,5
12,6
Fransa
14,3
14,1
Belçika
Türkiye
Slovenya
15,0
14,6
Kanada
Polonya
Çek Cumhuriyeti
15,3
15,2
Yeni Zelanda
16,8
15,5
rlanda
spanya
Slovakya
17,4
17,1
Estonya
21,8
18,6
Finlandiya
Almanya
24,5
23,7
OECD
Portekiz
Luksemburg
29,3
27,6
Danimarka
talya
29,8
34,6
33,3
sviçre
Avusturya
37,1
34,8
Kore
Yunanistan
40,9
40,5
zlanda
26
Birle ik Devletler
52
50,5
101,3
104
Avustralya
D- Hastane Hizmetleri
Yataklı Tedavi Kurumlarında 1.000.000 Kişiye Düşen
BT Cihazı Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, (2012)
78
Grafik 11
0
Japonya
10
Not: Türkiye verisi 2013 yılına aittir.
Finlandiya
sviçre
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013, OECD Health Data 2014
Polonya
3,0
2,8
2,2
srail
Macaristan
Meksika
4,4
6,3
5,4
Slovakya
ili
7,0
Fransa
6,8
Slovenya
Birle ik Krallık
8,8
8,7
Kanada
Çek Cumhuriyeti
9,3
8,8
Portekiz
10,4
9,8
Belçika
Türkiye
11,1
10,6
Yeni Zelanda
Estonya
11,8
11,3
Almanya
rlanda
Hollanda
13,2
12,4
Luksemburg
14,8
13,9
OECD
15,0
Avustralya
spanya
15,4
Danimarka
19,1
21,6
20,8
zlanda
Avusturya
22,9
21,8
Yunanistan
23,5
20
Kore
24,6
30
talya
40
34,5
46,9
50
Birle ik Devletler
D- Hastane Hizmetleri
Yataklı Tedavi Kurumlarında 1.000.000 Kişiye Düşen
MR Cihazı Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, (2012)
Grafik 12
67
D- Hastane Hizmetleri
Hastanelerimizin Tıbbi Teknoloji Kullanımını Denetliyoruz
• Radyoloji (MR, BT, MG) ve Koroner Anjiyografi denetimlerine
devam ediyoruz.
• Yoğun bakım, katarakt, bel fıtığı, safra kesesi, diz ve kalça
protez ameliyatları ve nükleer tıp testlerinin denetimlerine
başladık.
• Tıbbi denetim kapsamını genişletiyoruz.
68
D- Hastane Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Kuruluşları Tıbbi Teknoloji Kullanımı
2013
2014
44
57
4
5
GAMMA KAMERA
96
121
PET CT
20
30
6
6
LINAC
CYBERKNIFE
TOMOTERAPİ
Tablo 11
69
D- Hastane Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Diş Hekimi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
2002
2008
2014
3.211
5.425
7.550
14
123
137
1
2
6
Tablo 12
8
Diş Sabit Protez Sayısı, (milyon)
6,4
6
6,0
4
2
0
70
0,3
2002
2013
2014
Grafik 13
D- Hastane Hizmetleri
Organ Nakli Sayısı
4.312
4.500
3.000
1.500
745
0
2002
2014
Grafik 14
71
D- Hastane Hizmetleri
TÜRKÖK Projesini Uygulamaya Koyduk
• Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesi’nin
ilk adımı olan Uygun Gönüllü Vericilerin Belirlenmesi ve
Örneklerin Alınması Protokolünü imzalayarak uygulamaya
koyduk.
• Türkiye genelinde 12 bağış merkezi kuruyoruz; isteyen
vatandaşlarımız ilik bağışında bulunabileceklerdir.
• Bakanlığımız ve Kızılay’ın ortak çalışmasıyla artık kan bağışı
yapanlara “İliğinizi de bağışlar mısınız?” diye soracağız.
72
D- Hastane Hizmetleri
Merkezi Hekim Randevu Sistemi
• Vatandaşlarımıza 182 Çağrı
Merkezinden, internet üzerinden
ya da mobil uygulama ile randevu
hizmeti sunuyoruz.
• Sisteme Aile Hekimlerini de dâhil
ettik.
• Günlük ortalama 243 bin işlem
gerçekleştiriyoruz.
• Randevu alarak muayene olma
oranı %55’tir.
• 2015 yılı hedefimiz %65’tir.
73
D- Hastane Hizmetleri
Hekim Seçme Hakkı
Vatandaşlarımız,
ilgili branşta birden fazla hekimi bulunan
Sağlık Bakanlığı hastaneleriyle
ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve
merkezlerinin tamamında
“hekim seçme özgürlüğünden”
yararlanıyor.
74
D- Hastane Hizmetleri
Hasta Hakları
2014
Yerinde Çözülen Sorun
181.322
%91
Kurulda Görüşülen
Başvuru
17.416
%9
Toplam Başvuru
198.738
%100
Tablo 13
Hasta haklarına başvuru toplam muayene sayısının
on binde 6’sıdır.
75
D- Hastane Hizmetleri
Sağlıkta Ulusal Renk Kodları (URK)
76
D- Hastane Hizmetleri
Birlik ve Sağlık Tesisi Değerlendirmesi
Kurumsal ve bireysel performansı
artırmak için sözleşmeli idareciler
modelini getirdik.
Hedefimiz, belirli periyotlarda yapılacak
verimlilik değerlendirmesiyle yönetici
performansını ve dolayısıyla hizmet
kalitesini artırmak.
77
D- Hastane Hizmetleri
Sağlık Tesisi Verimlilik Değerlendirmesi
78
Bu uygulamamız kamu verimlilik ödülüne layık görüldü.
D- Hastane Hizmetleri
Klinik Kalite Standartlarını Geliştiriyoruz
• Şeker hastalığı, gebelik süreci ve doğum, diz protezi, kalça
protezi, koroner kalp hastalığı ve inme için klinik kalite
ölçümlerini yaygınlaştırıyoruz.
• Klinik rehberleri yaygınlaştırıyoruz.
79
D- Hastane Hizmetleri
Özellikli Hizmetlerde Bölgesel Yaklaşım
2002
2008
2014
2015
Robotik Cerrahi Merkezi
0
1
4
8
Kapsamlı Onkoloji Merkezi
0
2
10
14
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi
0
7
34
41
Radyoterapi Merkezi
0
9
42
41
Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi
2
4
7
15
Perinatal Obstetrik Bakım Kuruluşu
0
0
19
34
Rop Tanı ve Tedavi Merkezi
0
0
18
31
Tablo 14
80
D- Hastane Hizmetleri
Özellikli Hizmetlerde Bölgesel Yaklaşım
2002
2008
2014
2015
Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi
0
0
11
17
İnme Merkezleri
0
0
6
44
Robotik Yürüme Merkezi
0
0
16
21
Erişkin KVC Merkezi
6
21
50
59
Pediatrik KVC Merkezi
2
4
7
10
Yanık Tedavi Merkezi ve Ünitesi
3
21
34
42
Robotik Cerrahi Merkezi
0
1
4
8
Tablo 15
Bu hizmetleri, sağlık bölge tabanlı planlayarak ve hasta sevklerini azaltarak sunuyoruz.
81
D- Hastane Hizmetleri
Yurtdışında da Sağlık Hizmeti Sunuyoruz
200 Yataklı
250 Yataklı
Somali Mogadişu & Türkiye EAH,
Filistin Tubas Türk Dostluk
Hastanesi, 30 Yataklı
Filistin Gazze Türk Dostluk
Hastanesi
Pakistan Türk Dostluk
Hastanesi, 70 Yataklı
Kırgız-Türk Dostluk Polikliniği
Sudan Nyala & Türkiye EAH,
82
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
Kamu İlaç Politikaları
Referans fiyat uygulaması ile fiyatları %80’e varan oranlarda düşürdük.
2004
Tek geri ödeme komisyonu kurduk.
İlaçta KDV oranını %8’e düşürdük.
2005
2009
SGK ilaç alımları için iskontolar sağladık.
İlaç ruhsatlandırma süreçlerini AB ile uyumlu hale getirdik.
Orijinal bir ürünün jeneriği piyasaya çıktığında, ürünün fiyatı mevcut
fiyatın %66’sını geçemez (hem orijinal hem de jenerik ürün için) kuralını
getirdik.
Reçetelenen ilaçlar için en ucuz eşdeğer ilacın %15 fazlasına kadar olan
ürünlerin karşılığının ödenmesi kuralını getirdik.
84
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
Kamu İlaç Politikaları
2010
2011
İlaç Takip Sistemini (İTS) geliştirdik
Orijinal bir ürünün jeneriği piyasaya çıktığında, ürünün fiyatı mevcut fiyatın
%60’ını geçemez (hem orijinal hem de jenerik ürün için) kuralını getirdik.
Reçetelenen ilaçlar için en ucuz eşdeğer ilâcın % 10 fazlasına kadar
olan ürünlerin karşılığının ödenmesi kuralını getirdik.
2012
İlaç hammaddelerinin KDV oranını %8’e düşürdük.
2013
Uygulamaya konulan e-reçete yazılımı ile hekimlere reçete analiz
bilgilerini ulaştırmaya başladık.
85
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
Kamu İlaç Politikaları
İlaçta yerli üretimin teşviki ve AR-GE’nin artırılması çalışmalarına başladık.
Ruhsatlı ilaç listesini, DSÖ’nün temel ilaç listelerini esas alarak
uyumlandırdık.
2014
Birinci Basamak Tanı ve Tedavi rehberlerini hazırladık.
Nüfusa göre eczane sayısının sınırlandırılması kapsamında Eczacı
Yerleştirme Sistemine geçtik.
Akılcı ilaç kullanımı konusunda aylık olarak e-bültenler hazırlayarak,
hekimlerimize elektronik ortamda gönderiyoruz.
2015
86
Hasta bazlı yurt dışı ilaç ve renkli reçetelerle ilgili işlemleri elektronik
olarak yapacağız.
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
Kamu İlaç Harcamalarındaki Değişim
Kamu İlaç Harcaması (milyon
(2014 fiyatlarıyla)
İlaç Kutu Sayısı, (milyon)
2.250
1.912
1.990
2.089
1.500
17.234
17.629
2013
2014
16.951
12.000
750
0
18.000
),
6.000
2013
2014
2015
Grafik 15
0
2015
Grafik 16
87
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
Akılcı İlaç
‘‘Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem
Planı 2014-2017’’nin saha çalışmalarına
başladık.
Reçete Bilgi Sistemini geliştirerek
uygulamaya koyduk.
88
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
İlaç Takip Sistemi (İTS)
Karekod, ilacın parmak izidir.
Üretim seri numarasını,
son kullanma tarihini ve
benzersiz seri numarasını
ihtiva eder. İlaç Takip Sistemi,
karekod kullanılan ve izleme
yapılabilen dünyadaki ilk
yaygın uygulamadır.
89
E- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri
Piyasa Gözetimi ve Denetimi
• Şikayet esaslı denetim
anlayışından risk esaslı denetim
anlayışına geçtik.
• Sağlık Beyanı ile satışa
sunulan ürünlerle ilgili internet
ve TV yoluyla yapılan yanıltıcı
reklamların önlenmesi amacıyla
yönetmelik çıkardık.
90
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
112 Acil Sağlık Hizmetleri
2002
2008
2014
2015
112 Acil Sağlık İstasyonu
481
1.308
2.155
2.215
112 Ambulansı
617
2.029
4.468
4.618
Kar Paletli Ambulans
0
0
293
293
Motosikletli Acil Müdahale Ekibi
0
0
52
52
Tablo 16
92
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
112 Acil Sağlık Hizmetleri
2002
Taşınan Vaka, (bin)
Hizmet Alabilen Kırsal Nüfus, (%)
Ambulans Başına Düşen Nüfus Sayısı
2008
2014
2015
350
1.424
4.100
4.450
20
100
100
100
106.809
35.247
17.306
16.923
Tablo 17
93
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Dijital Haberleşme Sistemi
• Dijital telsiz sistemi ile afet ve acil durumlara daha hızlı
müdahale ediyoruz.
• 50 ilimizde bu sisteme geçtik.
• 31 ilimizde de bu sisteme geçilmesini planlıyoruz.
94
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Hava Ambulans Sağlık Hizmetleri
2008 yılından günümüze 24.573 vakanın müdahale ve naklini gerçekleştirdik.
95
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Hava Ambulansında Gece Hizmetine Başlıyoruz
Hava Ambulansında
gece hizmeti ile dünyada
gece uçuşu yapabilen
14’üncü ülke, Avrupa’da da
11’inci ülke olma yolunda
ilerliyoruz.
96
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Deniz Bot Ambulans Sağlık Hizmetleri
• 2007 yılından günümüze
4 deniz bot ambulans ile
4.026 vakanın müdahale ve
naklini gerçekleştirdik.
• 2015 yılında 6 deniz bot
ambulansı ile hizmet sunmaya
devam edeceğiz.
97
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
(UMKE)
81 ilimizde özel eğitimli 6.391
sağlık personeli yetiştirdik.
Avrupa’nın en büyük medikal
kurtarma ekibini kurduk.
Bu ekiplerimiz ülke içinde ve
dışında göğsümüzü kabartan
kurtarma operasyonlarına
devam ediyorlar.
98
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
İnsani Yardım Faaliyetleri
Yardımlaşma ve dayanışma duygusu ile muhtaç ve mağdur durumda
olanlara insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor.
99
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
İnsani Yardım Faaliyetleri
2011
2012
2013
2014
103.964
449.827
1.482.715
6.000.000
Hastanelerde Yatan Hasta
Sayısı
281
13.924
43.465
255.000
Ameliyat Sayısı
703
8.117
24.946
215.000
Doğum Sayısı
307
1.638
6.031
39.000
-
110.253
363.118
400.000
Poliklinik Sayısı
Aşılanan Sığınmacı Sayısı
Tablo 18
Suriyeli sığınmacılar için; sahra, prefabrik ve kalıcı bina tipi
hastanelerde sağlık hizmeti veriyoruz.
100
F- 112 Acil Sağlık Hizmetleri
İnsani Yardım Faaliyetleri
Sayı
Poliklinik
Laboratuvar
343.162
24.006
Ameliyat
2.672
Röntgen
6.406
Görevlendirilen Personel
361
Tablo 19
Somali’de insani yardım faaliyetleri kapsamında Sahra
Hastanesi, Kızılay Cezire Kamp Polikliniği ve
5 ambulansımız ile sağlık hizmeti veriyoruz.
101
G- Sağlık İnsan Kaynakları
G- Sağlık İnsan Kaynakları
2002
256 bin
2014
530 bin
Sağlık İnsan Gücü
103
0
104
Ankara
Karabük
Isparta
Samsun
Kırıkkale
Mu la
Sinop
Balıkesir
Burdur
U ak
Kırklareli
Aydın
Bartın
Manisa
zmir
Çanakkale
Bolu
stanbul
Zonguldak
Yalova
Eski ehir
Antalya
Bursa
Kırşehir
Amasya
Trabzon
Nev ehir
Edirne
Rize
TÜRK YE
Mersin
Çorum
Erzincan
Denizli
Adana
Kütahya
Sakarya
Elazığ
Giresun
Artvin
Kastamonu
Düzce
Ni de
Bilecik
Ordu
Karaman
Hatay
Kocaeli
Afyon
Malatya
Tokat
Kayseri
Konya
Aksaray
Sivas
Tekirda
Çankırı
Gaziantep
K.Mara
Kilis
Erzurum
Osmaniye
Adıyaman
Gümü hane
Yozgat
Iğdır
Bayburt
Bingöl
Ardahan
Kars
Tunceli
Diyarbakır
Mardin
Van
Siirt
Bitlis
Batman
anlıurfa
Mu
Şırnak
Hakkari
A rı
G- Sağlık İnsan Kaynakları
Sağlık Bakanlığında Çalışan Uzman Hekim Başına Düşen Nüfus
(Aralık 2002 - Ekim 2014)
Uzman hekim başına düşen nüfusun en fazla olduğu il ile en az olduğu il arasındaki oran
Aralık 2002’ de 1/13 iken Ekim 2014’de 1/3’tür.
30.000
Aralık 2002
2.017
Ekim 2014
26.883
22.500
15.000
7.500
3.242
1.270
Grafik 17
H- Sağlık Yatırımları
H- Sağlık Yatırımları
Sağlık Yatırımları
Sağlık Tesisi
Hastane ve Yeni Bina
2003 - 2014
757
Birinci Basamak
1.737
Toplam
2.494
Tablo 20
106
H- Sağlık Yatırımları
Şehir Hastaneleri
• 17 projenin sözleşmesini
imzaladık.
• 41 projenin çalışmalarına
devam ediyoruz.
• Toplam 50.541 yatak
kapasitesine ulaşmayı
hedefliyoruz.
107
H- Sağlık Yatırımları
Şehir hastaneleri, dünyada
bu ölçekteki ilk ve tek proje!
2023 yılında toplam 168.494
yatak nitelikli hale getirilerek
sağlık tesisleri altyapısını
yenilemiş tek ülke olmayı
hedefliyoruz.
108
H- Sağlık Yatırımları
Ülkemizi şehir hastaneleri
projeleri dışında yeni sağlık
tesisleri ile donatıyoruz.
52 bin hasta yatağı kapasitesini
yeniliyoruz.
109
I- Sağlıkta Finansman
I- Sağlıkta Finansman
Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Oranları, (%)
2002
2013
ABD
6,7
8,3*
OECD
5,9
6,8*
DSÖ Avrupa
5,2
5,8*
Türkiye
3,8
4,2
Kaynak: OECD, Health Data 2014, DSÖ HFA veritabanı 2014, TUİK
Tablo 21
*ABD, OECD, DSÖ Avrupa verisi 2012 yılına aittir.
Kamu Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki oranı 2002 yılında %3,8 iken
2013 yılında devasa dönüşüme rağmen bu rakam sadece %4,2 oldu.
111
I- Sağlıkta Finansman
Kişi Başı Kamu Sağlık Harcaması, (SGP $)
Türkiye
OECD
Kaynak: TÜİK, OECD Health Data 2014.
2002
2013
330
793
1.565
2.548*
Tablo 22
*OECD verisi 2012 yılına aittir.
Kişi başı kamu sağlık harcaması, Türkiye,2013 : 793 SGP $
Kişi başı kamu sağlık harcaması, OECD, 1988 : 793 SGP $
112
I- Sağlıkta Finansman
Cepten Yapılan Sağlık Harcamasının Toplam Sağlık Harcaması
İçindeki Oranı, (%)
19,8
20
16,8
15
10
5
0
2002
Kaynak: TÜİK
2013
Grafik 18
113
I- Sağlıkta Finansman
Faiz Dışı Genel Kamu Harcamaları ve Kamu Sağlık
Harcamalarının Artış Eğilimleri, (2014 fiyatlarıyla - milyon )
Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı
114
Grafik 19
I- Sağlıkta Finansman
Vergi Gelirleri ve Kamu Sağlık Harcamalarının
Artış Eğilimleri, (2014 fiyatlarıyla - milyon )
Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı
Grafik 20
115
Yeni Türkiye, Yeni Ufuklar…
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını Kuruyoruz
• Sağlık hizmet sunumunda yakaladığımız başarıyı,
bilimsel ve AR-GE alanında sürdürmeyi amaçlıyoruz.
• İnovasyon stratejilerimizi geliştiriyoruz.
117
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Türkiye Kanser Enstitüsü
Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü
Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
118
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Çok Paydaşlı Sağlık
Sorumluluğunu Geliştirme
Programı kapsamında bisiklet
yolu yapan yerel yönetimlere
1 milyon bisiklet
vermeyi planlıyoruz.
119
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Gemi Hastane Projesi
Ulusal ve uluslararası afet ve
acil durumlar için Savunma
Sanayi Müsteşarlığı ile
Gemi Hastane Projesine
devam ediyoruz.
120
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Plazma Fraksiyonasyon Ürün Tesislerini Kuruyoruz
Ülkemizin ihtiyaç duyacağı plazma
fraksiyonasyon ürünlerinin
tamamının yerli plazmadan
üretilebilmesi, fraksiyonasyon
teknolojisinin transferi ve bu alanda
ülke yeterliliğinin sağlanması
amacıyla plazma fraksiyonasyon
tesislerinin kurulmasını
hedefliyoruz.
121
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Onkogen Projesine Başlıyoruz
Kanser başta olmak üzere
bütün hastalıkların erken tanı
ve taramasında en son
teknolojiye uygun kişiye özgü
tedavi kitlerinin geliştirilmesine
2015 yılında başlıyoruz.
122
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Rekombinant Faktör Üretimi Projesini Hazırlıyoruz
Ülkemize 21. yüzyılın
teknolojisi olan biyoteknoloji
alanında üretim yeteneği
kazandıracak projeler
hazırlıyoruz.
123
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Aşı Alımları ile Yurtiçinde Üretim Sağlamayı Planlıyoruz
Yenilikçi projelerimiz ile
sağlıkta ileri teknoloji
alanında gelişmiş ülkeler
seviyesine çıkmayı
hedefliyoruz.
124
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Yerli Orijinal İnsülin Üretimini Başlatıyoruz
Planladığımız projeler ile
yerli üretim kapasitesini
oluşturmayı hedefliyoruz.
125
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Ürün Takip Sistemi
Güvenli ürüne erişimi sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle
mücadele kapsamında ülkemizde üretilen veya ithal
edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin piyasaya
sürülmesi, denetimi, takibi ve gözetimini yapmak üzere
Ürün Takip Sisteminin (ÜTS) kurulması çalışmalarına
devam ediyoruz.
126
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
SAĞLIK WEB TV ile her türlü sağlık bilgisine
erişimi kolaylaştırıyoruz.
127
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerimizde vatandaşlarımızı
bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
128
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Sadece anne adaylarını değil baba adaylarını da bilgilendirmeyi
amaçladığımız GEBE TV’yi kuruyoruz.
129
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Sağlık Turizmini Geliştiriyoruz
Sağlık turizminden
2023 yılında
20 milyar dolar
gelir hedefliyoruz.
130
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Geleceğin Hastanelerini İnşa Ediyoruz
131
Yeni Türkiye Yeni Ufuklar
Sağlık Bilgi Sistemlerini Geliştiriyoruz
132
Sağlıklı gelecek
Sağlıkla gelecek...
133
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
19 066 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content