close

Enter

Log in using OpenID

45028-44965

embedDownload
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/4976 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesinde, 703 ada, 10 Parselde kain, 311,57 m2
yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği 7 katlı Betonarme bina ve arsası olan 318/2260 arsa paylı
halihazırda Esentepe mahallesi, Şair Şirzat Sokak Kapı no: 21-25, Muzaffer Usta Apt. 3. Normal
Kat 12 nolu bağımsız bölüm ÇATI ARASI PİYESLİ daire nitelikli taşınmazın tamamıdır.
Halihazırda söz konusu taşınmaz Mimarlık hizmetlerine esas, 3. sınıf B grubu yapılardan olup,
2 bodrum kat+giriş kat+2 normal kat +çatı arasında piyesi olan 3. kattan ibaret olup, Betonarme
kargas tarzında bina sisteminde yaklaşık 3 yıl önce inşa edilen bir binadır. Binanın her katında 2
daire olup toplamda 12 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Asansör tertibatı bulunmayıp, doğalgaz
tertibatı olmakla beraber bağımsız bölümlerin ısınma şekli kombili sistemdir. Binanın dış yüzeyi
ısı yalıtım sistemi ile kaplanmış olup Şair Şirzat sokak üzerinden mermer basamaklı alüminyum
tutacaklı merdivenlerden binanın demir ferforjeli kapısına girilmektedir. Katlar arasını ulaşımı
sağlayan mermer basamaklı merdivenler bulunmaktadır.
Söz konusu olan 3. kat (12) nolu bağımsız bölüm olan ÇATI ARASI PİYESLİ daire içinde ikamet
eden kiracı olması ve evde olmaması nedeniyle 12 nolu dairenin yan komşusuna emsal daire
şeklinde girilmiş, inşaat şekli inşaat malzeme kalitesi işçilik şekli görünmüştür.
Emsal olan daireye cümle çelik kapıdan içeriye girilmekte, sırası ile, hol, 2 koridor, mutfak, salon,
4 oda, 2 banyo, küçük wc, balkon tertibinden oluşmakta, ıslak zemin, hol, koridor seramik ile
kaplanmış, odaların salon zemini parke kaplı, pencere, balkon kapısı PVC şeklinde mutfakta
granit tezgah MDF kaplı dolaplar, duvarlar saten boyalı, iç kapılar Amerikan kapı şeklinde,
dubleks daire içi tavanlar kartonpiyer süslemeli, banyoda duş teknesi + duşakabin , tuvalet lavabo,
yerler tavana kadar seramik döşenmiş, banyo iç kapısı ahşap kapı tarzında küçük wc’de sadece
tuvalet bulunmaktadır. Dubleks dairenin dubleks kısmında, banyo bölümünde tuvalet lavabo
bulunmakta, ancak duş bölümünde küvet duşa kabin bulunmamaktadır. Balkon da ise zemin
seramik kaplam demir tutacaklıdır. Proje kapsamında satış konusu dubleks dairenin salon tarafı
Şair Şirzat sokağa bakmakta, arka oda ise aralık sokağa bakmaktadır. Binanın inşasında standart
olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmıştır. Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta
taşınmaz İstanbulun sakin bir bölgesinde olup ulaşım imkanı ise kolay olan bir bölgededir.
Bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İmar Durumu: Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2013 tarihli
ve M.34.6.EYÜ.0.41/310.05.01/S-11335 sayılı yazılarında Eyüp İlçesi Esentepe Mahallesi 703 ada,
10 parsel sayılı yer 19.03/2005 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında
H:12.50 Taks: 0:39 yapılanmalı konut alanında kısmen de yolda kalmakta olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti: 220.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 14/10/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 13/11/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçenek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4976 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 07/07/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 45028- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
ANKARA 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2012/87
Karar No: 2013/51
Davacı Hamdi Özden, Davalılar Şensa Tur. Tekstil Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti., İrfan Şen ve Azize
Şen aleyhine Marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetten kaynaklanan maddi ve manevi tazminat
talebi ile 08.08.2006 tarihinde açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki biçimde
hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:
A) Davalı Azize Şen hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğundan REDDİNE,
1-) Azize Şen vekili için maddi talepler yönünden 1.980,00 TL, manevi talepler için 480,00 TL olmak
üzere 2.460,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,
B) Davalılar Şenşa Turizm Ltd. Şti. ile davalı İrfan Şen hakkında açılan davanın KISMEN
KABULÜNE,
1- Tespit edilen 17.600,00 TL maddi tazminatın ve takdiren belirlenen 4.000,00 TL manevi
tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,
2- Davalıların "Rumeli İşkembecisi" ibaresini lokantacılık hizmetlerinde kullanımının davacıya ait
"Rumeli İşkembecisi" ve "Rumeli" ibareli markalarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturması
nedeniyle bu kullanımın önlenmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına,
3- Kullanımın sonuçlarının ortadan kaldırılması kapsamında davalıların tecavüz teşkil eden eşya,
araç, gereç, tanıtım vasıtalarına el konulmasına ve imhasına,
4- Hükmün kesinleşmesinden sonra masrafın davalılardan alınmak suretiyle gerekçe özeti ve
hüküm fıkrasının ulusal düzeyde yayın yapan en yüksek traja sahip ilk 5 gazeteden birinde ve bir
defaya mahsus olmak üzere ilanına,
5- Fazlaya ilişkin istemlerin reddine,
6- Alınması gereken 1.475,49 TL harçtan peşin alınan 405,00 TL ve ıslahta alınan 221,40 TL olmak
üzere toplam 626,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 849,09 TL harcın davalılar Şensa Turizm Teks.
Gıda İnş. Oto Orman Ürün. Üretim San.ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı İrfan Şen'den müşterek ve
müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,
7- Davacı vekili için maddi tazminat yönünden hesaplanan 2.112,00 TL ve manevi tazminat
yönünden 480,00 TL olmak üzere toplam 2.592,00 TL vekalet ücretinin davalılar Şensa Turizm Teks.
Gıda İnş. Oto Orman Ürün. Üretim San.ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı İrfan Şen'den alınarak davacıya
verilmesine,
8- Kısmen reddedilen maddi tazminat yönünden 1.920,00 TL, manevi tazminat yönünden 480,00
TL olmak üzere toplam 2.400,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Şensa Turizm
Teks. Gıda İnş. Oto Orman Ürün. Üretim San.ve Tic. Ltd.Şti. ile davalı İrfan Şen'e verilmesine,
9- Kabul red orandın takdiren davacı lehine 1/3 olarak tayinine, aşağıda dökümü gösterilen ve
davacı tarafından yapılan 3.402,20 TL yargılama giderinden payına düşen 2.289,14 TL'nin davalılar
Şensa Turizm Teks.Gıda İnş.Oto Orman Ürün. Üretim San.ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı İrfan Şen'den
müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, kalanının davacı üzerinde bırakılmasına,
10- Davalıların yapmış olduğu aşağıda dökümü gösterilen 108,00 TL yargılama giderinden
paylarına düşen 36,00 TL'nin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, kalanının davalılar
üzerinde bırakılmasına,
Dair verilen karar araf vekillerince temyiz edilmiş olup, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.03.2014
tarih ve 2013/15143-2014/5126 sayılı ilamı ile ONANMIŞ, yasal süresi içinde karar düzeltme
talebinde bulunulmamış olmakla 26.05.2014 tarihinde kesinleşmiştir. 20.06.2014
(Bas›n: 44965- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 20. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/19542 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İl, Yenimahalle İlçe, Kentkoop. Mah. Eski Ergazi Mevkii,
14718 Ada, 3 Parsel, kırkbeş adet kargir blok apt. Ve arsası ana taş. nitelikli, 45
Blok 5. Kat 12 nolu bağımsız bölüm sayılı Yenimahalle Tapu Müdürlüğü'nden
alınan 09/07/2009 tarih ve 11833 yevmiye nolu resmi senedine göre Yenimahalle
İlçesi Kentkoop. Mah. Kain taşınmazı teşkil eden 44.660,00 m2 miktarında arsa
üzerinde inşa edilen 1/474 arsa paylı, Site tarzında Blok nizamlı ve bodrum hariç
8 kat yapı müsaadeli ve imar durumuna sahip konut nitelikli borçlu adına tam
hisse ile kayıtlı taşınmazdır. Bina 1 bodrum, zemin ve 7 normal katlı olup normal
katlarında 2'şer daire olmak üzere binada toplam 16 dari vardır. Cepheler serpme
sıva üzeri arilik boyadır. Asansörü vardır. Bölgede elektrik su, yol, kanalizasyon,
otobüs gibi her türlü Belediye hizmeti vardır. Dairede fiili durum itibariyle 3 oda,
salon, antre, koridor, mutfak, banyo WC ve 1 adet balkon bulunmaktadır. Salon ve
odaların zemini laminat parke kaplıdır. Mutfak, banyo, WC ile balkonların zemini
seramik kaplıdır. Daire dış kapısı çelik esaslıdır. Kömürlük eklentisi vardır.
Kombili ve doğalgaz kat kaloriferlidir. Konut net ala (faydalı alan) 87 m2 olarak
ölçülmüştür. Mesken 1. katta olup, 3 cepheli ve güneş görür şekildedir.
Adresi: Ankara İli Yenimahalle İlçesi, Batıkent Kentkoop. Mah. 1800. Cadde
üzerinde Güvenç Kent Sitesinin bulunduğu yere rastlayan 45. Blok 5. Kat 12 no'lu
konutun bulunduğu yerdir.
Kıymeti: 120.000,00 TL
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü: 21/08/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü: 15/09/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İl, Yenimahalle İlçe, Orman Çiftliği Mah. 13249 Ada, 1
Parsel, 120/6435 arsa paylı, Zemin Kat, 15 no'lu bağımsız bölüm sayılı Depo
nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz 2 kat yapı müsaadeli ve iş merkezi büro depo
kullanımlı imar durumuna sahiptir. Bina zemin ve 1 normal katlı iş merkezi
konumlu, zemin katında 32 ve 1. normal katında 16 depo ve işyeri olmak üzere
toplam 48 bağımsız bölüm vardır. İş merkezinin 1 1. Normal katı ve etrafında
otopark alanları mevcuttur. Cepheler serpme sıva üzeri akrilik boyadır. Bölgede
elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü Belediye hizmeti vardır. Depo
binanın Güney Batı ucunda ve köşe başında yer almaktadır. Deponun girişi bina
girişinden farklı olarak direkt bina arsasına açılmaktadır. Soğuk hava deposu
olarak kullanılmakta olup buz üretiminde kullanıldığı tespit edilmiştir. Deponun
giriş katında soğuk hava deposu ve asma katında 2 oda ve WC alanı
bulunmaktadır. Asma kat demir demir konstrüksiyon esaslı olarak yapılmıştır.
Çıkış merdiveni de demir esaslıdır. Asma kat sonradan demir profiller vasıtası ile
yapılmış bir imalattır. Asma katta 2 oda, mutfak alanı, mutfak geçişli WC alanı
mevcut olup zeminler laminant kaplı ve duvarlar alçıpen esaslı duvar ile
bölünmüştür. Asma kat alanı 60 m2 olarak ölçülmüştür. Depo zemin olup 2
cepheli ve güneş görür şeklindedir. Bağımsızın net kullanım (faydalı) alan toplamı
90 m2 olarak ölçülmüştür.
Adresi: Ankara İli Yeni Mahalle ilçesi Orman Çiftliği Mah. 145. Sokak Üzerinde
10 kapı numaralı Petek İş Merkezinin bulunduğu yere rastlayan zemin kat 15 nolu
deponun bulunduğu yerdir.
Kıymeti: 250.000,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 21/08/2014 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü: 15/09/2014 günü 14:10 - 14.15 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İl, Yenimahalle İlçe, Ergenekon (Çerçideresi) Mahallesinde
kain 8463 ada 9 parseli teşkil eden 387,00 m2 miktarında yüzölçümlü, betonarme
apartman ana taş. nitelikli 60/474 arsa paylı, 1. Kat 4 nolu bağımsız bölüm sayılı
mesken nitelikli ve eklentisi 4 nolu kömürlüğün bulunduğu yerdir. Taşınmaz ayrık
nizamlı ve bodrum hariç 3 kat yapı müsaadeli ve konut kullanımlı imar durumuna
sahiptir. Bina 2 bodrum, zemin ve 2 normal katlı olup normal katlarında 2'şer
daire olmak üzere binada toplam 7 daire vardır. Yüksek girişli binadır. Zemin
katında dükkanlar vardır. Bölgede elektrik su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her
türlü Belediye hizmeti mevcuttur. Dairede fiili durum itibariyle 3 oda, salon, antre,
koridor, mutfak, banyo WC ve 2 adet balkonu bulunmaktadır. Salon ve odaların
zemini ahşap parke kaplıdır. Tüm duvar-tavan birleşimleri kartonpiyer kaplıdır.
Mutfak, banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. WC’de
seramik lavabo ve klozet vardır. Pencere ve balkon kapısı PVC esaslıdır. Kombili
ve doğalgaz kat kaloriferlidir. Kömürlük eklentisi vardır. Bağımsızın net (faydalı)
alan toplamı 99 m2 olarak ölçülmüştür. Mesken 1. Katta olup 3 cepheli ve güneş
görür şekildedir.
Adresi: Ergenekon (Çerçideresi) Mahallesi, Kızılcahamam Caddesi üzerindeki
6 kapı nolu Derya Apt. bulunduğu yere rastlayan 1. Kat 4 no'lu meskenin ve 4
no'lu kömürlüğün bulunduğu yerdir.
Kıymeti: 130.000.00 TL
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü: 21/08/2014 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü: 15/09/2014 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 No'lu Mezat Salonu
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/19542 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/07/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 44963- www.bik.gov.tr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
758 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content