close

Enter

Log in using OpenID

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı

embedDownload
BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI
13/10/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
467
468
KARAR ÖZETLERİ:
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca
satış, 2942 sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca takas işlemlerinin yapılmasına ve bu
hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine karar alındı.
MAHALLE
PAFTA
ADA
PARSEL
ARSAPAYI
(m2)
1-ALTUNTABAK
2-KADIBURHANETTİN
3-KILAVUZ
254
276
249
1871
3042
1724
13
13
5
97,45 m²
48,00 m²
275,47 m²
4-KILAVUZ
249
1724
8
300,13 m²
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
Şehir Planında Yol alanında
kalmasından
dolayı
Enver
EYMÜR'a ait Kılavuz Mahallesi
1665 ada 1 nolu parsel ile 2942
Sayılı Kanunun 26.Mad. Uyarınca
Takas
Şehir Planında Yol alanında
kalmasından
dolayı
Şükrü
KAYA'ya ait Kılavuz Mahallesi
1668 ada 13 nolu parsel ile 2942
Sayılı Kanunun 26.Mad. Uyarınca
Takas
İlimiz genelinde 2014 yılı içerisinde yapımı tamamlanan 8 adet parka aşağıda belirtilen
isimlerin verilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Mahalle Adı
Şeyh Şamil
Şeyh Şamil
Ahmet Turangazi
Huzur
Gültepe
Alibaba
Esenyurt
Abdulvahabigazi
469
AÇIKLAMA
Mevki
73.Sokak
Yeni Nesil Sokak-Asya Blokları
Önü
Alperen
Caddesi-Alperen
Siteleri Önü
Kazım Karabekir Cad. ve
47.Sokak
Erzurum Erzincan Çevreyolu
üzeri-Adliye Yanı
118. Sokak-Yeğinler Cami Yanı
Akevler
Cami
Yanı-Villa
6.Sokak
10.Sokak-Hacı Molla Mehmet
Cami
Verilen İsim
Asr-ı Saadet Parkı (27 kabul)
Asya Parkı (28 kabul)
Kahramanlar Parkı (27 kabul)
Kazım Karabekir Parkı (27
kabul)
Adalet ve Gençlik Parkı (24
kabul)
Ozanlar Parkı (27 kabul)
Akevler Parkı (26 kabul)
Şehzadeler Parkı (27 kabul)
Plevne Caddesi; Başlangıç noktasının Buhara Caddesi olarak bitiş noktasının ise
Mengücekgazi Caddesi olarak tespit edilmesi Diriliş Mahallesi 68-70. Sokak ve
Danişmentgazi Mahallesi 69-46. Sokağın iptal edilerek Plevne Caddesine dâhil
edilmesine, Plevne Caddesinin Ulusal adres veri tabanında Diriliş, Tuzlugöl ve Emek
Mahallelerinde ayrı ayrı tanımlanmasına, Tuzlugöl Caddesi; Başlangıç noktasının Plevne
Caddesi olarak bitiş noktasının ise Milli Mücadele Caddesi olarak tespit edilmesine,
Tuzlugöl Caddesinin Ulusal adres veri tabanında Diriliş ve Tuzlugöl Mahallelerinde ayrı
1/2
470
471
472
ayrı tanımlanmasına, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Şehitlik unvanı alan Abdullah Kılıç’ın isminin daha farklı bir yerde değerlendirilmek
üzere gündemden kaldırılmasına, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yeşilyurt ve Kardeşler Mahallelerine sınır teşkil eden ve 1/1000 ölçekli revizyon imar
planı ile yeni ihdas edilen, Sıhhiye Caddesinden başlayarak İmar planı sınırında sona eren
isimsiz sokağa Sarıönder Sokak isminin verilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda adresleri, pafta, ada, parsel numaraları ve m²'leri
yazılı gayrimenkullerin (arsa-bina) satılmasına karar alındı.
MAHALLESİ: PAFTA:
Kılavuz
247-252
Kılavuz
391
Yeni
262
Yüceyurt
132
473
CİNSİ/
BAĞIMSIZ
ADA: PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ: ARSA PAYI:
BÖLÜMÜ:
3133
9
Arsa/422,00m²
Tam
---4791
21
Arsa/225,00m²
Tam
---3323
6
Arsa/239,00m²
Tam
---4739
6
Daire
1100/21166
Kat:5 D.11
Mülkiyetleri Belediyemize ve Maliye Hazinesine ait aşağıda pafta, ada, parsel numaraları
belirtilen gayrimenkuller üzerine 20 (yirmi) yıllığına sınırlı ayni hak tesis edilerek
Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine karar alındı.
MAHALLESİ:
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
Örtülüpınar
PAFTA:
35
35
35
35
35
35
35
35
35
ADA:
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ:
2
169,76
3
232,18
4
45,99
5
317,88 (Maliye Hazinesi)
6
200,54
7
109,03
23
307,89
24
119,64
56
9,52
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- İlimiz merkez Alibaba, Bahtiyarbostan ve İnönü Mahalle muhtarlarının talepleri ile
ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 02/10/2014 tarih ve 409 sayılı evrakın Meclis
Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
2- İlimiz merkez Diriliş Mahalle Muhtarının Sıla Caddesi isminin Hicret Caddesi olarak
değiştirilmesi talebi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 13/10/2014 tarih ve
415 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar
alındı.
3- İlimiz merkez Alibaba Mahallesinde bulunan Gümüşdere Sokağın Mehmet Akif
Ersoy Caddesinin kuzeyinde kalan kısmına yeni isim verilmesi talebi ile ilgili Bilgi
İşlem Müdürlüğünce verilen 13/10/2014 tarih ve 416 sayılı evrakın Meclis Eğitim
Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
4- İlimiz merkez Karşıyaka ve Esenyurt Mahalleleri arasındaki sınırın revizyon imar
planı dikkate alınarak yeniden tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce
verilen 13/10/2014 tarih ve 417 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor
Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content