close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI 9 TON LOKOMOTİF İÇİN ŞARJ REDRESOR TRAFOSU

embedDownload
2014 YILI
9 TON LOKOMOTİF İÇİN
ŞARJ REDRESOR TRAFOSU İMALATI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 – AMAÇ: Kurumumuz Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde mevcut bulunan 9 Ton
Lokomotifleri için şarj redresör trafosu imalatı yaptırılacaktır.
2 – TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Şarj redresör trafosu Kozlu:277 no.lu resim ve eki resimlerde gösterilen şekil ve ölçüye uygun imal
edilecektir.
2.2- Sarım işinde kullanılacak her türlü bobin telleri (TSE) Uygunluk Belgeli (TSE Standardı olanlar
için) ve teklifle birlikte belgeler verilecektir.
2.3- İmalat işinde kullanılacak malzemelerin kaliteleri ve varsa belgeleri ile markaları teklifte
belirtilecektir. Marka belirtmeyen firma teklifleri değerlendirilmeyecektir.
2.4- Sarım işlemi birinci sınıf işçilik ile gerçekleştirilecektir. İşçilik hataları firma sorumluluğunda
olacaktır.
2.5- Sarım işlemi sırasında kullanılan bakır teller elektrolitik ve tam tavlı bakır iletken olup, iletken
üzerindeki kullanılacak izolasyon malzemesi H sınıfı seçilecektir.
2.6- Sarımdan sonra 140 0C de 24 saat süre ile ön kurutma yapılarak vakum altında fırınlanacaktır.
2.7- Şarj redresör trafolarının ölçüleri EK te verilen çizimlerdeki değerlerde olacaktır.
2.8- Trafo aşağıdaki testlerle beraber sonuçları kapsamlı bir rapor halinde sunulacaktır.
a- Uygun test cihazı ile % 01 hassasiyetle sargı direnci testi,
b- Uygun test cihazı ile surge ve Hi –Pot testleri,
c- Sargı izolasyon testleri,
d- Yüksek gerilim testi (çalışma voltajı + 1000 volt uygulanacak),
2.9-Şarj redresör trafolarının Teknik değerleri aşağıdaki şekilde olacaktır.
Malzemenin Adı
9 Ton EIMCO Redresör Trafosu
Teknik Özelliği
Giriş Voltajı : 550 Volt AC
Çıkış Voltajı : 105 Volt AC
Imax: 160 Amper
Güç : 16KW
Inorm: 55 Amper
3 – GENEL HÜKÜMLER:
3.1-İmali yapılacak şarj redresör trafoları ilgili müessesenin Elektro- Mekanik İşletme Müdürlüğü’nde
görebileceklerdir. İstendiği takdirde ihaleyi alan firmaya numune transformatör verilebilecektir. Firma
almış olduğu numuneyi sağlam olarak iş bitimi teslim edecektir.
3.2-İhaleye katılan firmaların imalathaneleri lüzum görüldüğünde Kurumumuz elemanları tarafından
incelenerek imalat yeterlilik belgesi ihale safhasında verilebilecektir.
3.3-Sarım ve tamiri yapılacak olan işler, Kurumumuz elemanlarınca periyodik olarak kontrol
edilebilecektir.
3.4-İmal edilen ürünleri garanti süresi minimum 1 yıl olup, her türlü işçilik hatalarına karşı garantili
olacaktır. Garanti süresi teklifte belirtilecektir.
3.5-İmalatta kullanılacak orijinal izolasyon malzemelerine ait numuneler verilecek ve varsa bu
malzemeler kataloglarda işaretlenecektir.
4 – KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
4.1-Kontrol, muayene ve kabul işlemleri ilgili müessesenin Elektro Mekanik İşletme Müdürlüğü teknik
elemanları tarafından gerçekleştirilecektir.
4.2-Malzemeler ilgili müessesenin üniteleri üzerine montajı yapılarak denendikten ve sorunsuz çalıştığı
görüldükten sonra kati kabulü yapılacaktır. Bu tarihten sonra garanti süresi başlayacaktır.
4.3-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri
Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri
gerekmektedir.
4.4-Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek
Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
4.5-Fatura kesim bilgileri aşağıdadır.
FATURA ADRESİ
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS
815 003 4586
5 –SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler 120 takvim günü içinde teslim
edeceklerdir.
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
816.048.0470
Malzemenin Adı
9 Tonluk Eimco Lokomotif İçin Trafo
Resim No: Kozlu :277 (1-2-3-4)
(Komple)
Sipariş Miktarı
25 Takım
EK-1
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content