close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI BASINÇLI HAVALI DİYAFRAMLI SU POMPASI TEKNİK

embedDownload
2014 YILI
BASINÇLI HAVALI DİYAFRAMLI SU POMPASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak Grup-1 metan gazlı ortamda
kullanılmak üzere 5 adet basınçlı havalı diyaframlı plastik gövdeli su pompası satın
alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1-En yüksek kapasite
2.2- En yüksek sıvı çıkış basıncı
2.3-En yüksek hava tüketimi
2.4-Her döngüde
2.5-Sıvı giriş/çıkış ölçüsü
2.6- Hava giriş ölçüsü
2.7-En büyük katı geçirgenliği
2.8-Gövde malzemesi
2.9-En yüksek emiş mesafesi
2.10-Ağırlık
2.11-Ses seviyesi (5 barda)
2.12-Valf top
2.13-Valf yatak
2.14-Mevcut hava basıncı
: ~550 lt/dak
: 8 bar
: ~ 2500 lt/dak
: ~ 4 lt
: 2”
: 3/4”
: ~ 7 mm
: Plastik malzeme
: ~6m
: ~ 30 kg
: ~78 dbA
: PTFE
: PTFE
: 4-5 bar
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1-Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2-Pompalar bu şartnamede belirtilen hususlar ve basıncın 1,5 katı statik basınç testi ve
performans testi yönünden kontrol ve muayene edilecektir.
3.3- Üretici test sonuçları ve performans eğrilerine ait belgeleri teslimatla birlikte İdareye
verecektir.
4-GENEL HÜKÜMLER
4.1-İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha
iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.
4.2-Firmalar teklifleriyle birlikte besleme hava basıncına bağlı olarak pompalara ait
performans eğrilerini (Q-Hm, hava sarfiyatı) vereceklerdir.
4.3- Teklif edilen pompa CE ve ATEX sertifikalı GRUP-I (metan) gazlı ortamlarda
kullanıma uygun olacaktır. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4.4-Sistemin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır
durumda teslim edilecektir.
4.5-Sistemin bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.
4.6-Firmalar her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sistemi kabul tarihinden
itibaren 2 yıl süre için garanti edecektir.
4.7-Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi standart
dokümanlarla teyit edilecektir.
4.8-Teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarıdır.
4.9-Pompa özeliklerini gösterir işaretleme etiketi olacaktır.
4.10-Ekli soru formu eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. Soru formunda
bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilecektir.
4.11-Firmalar 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi vereceklerdir.
4.12- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.14- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
KDZ.EREĞLİ 859 008 5801
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Pompa 90 takvim günü içinde teslim edilecektir.
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
Malzemenin Cinsi
Basınçlı havalı diyaframlı su pompası
(~550 lt/dak -Plastik gövdeli)
Sipariş Miktarı
5 adet
SORU FORMU
1Marka+Model
2Tip
3Hava besleme basınç aralığı (……bar)
4En büyük katı geçirgenlik çapı (…mm)
5Ses gücü seviyesi (5 barda) (….dBA)
6Hava girişi/çıkış ölçüsü(…’’)
7Sıvı giriş/çıkış ölçüsü(…’’)
8- Bir vuruştaki sıvı miktarı (…l/çevrim)
9- Malzeme Özellikleri ;
Pompa gövdesi
Cıvata ve somunlar
Diyafram
10- Pompanın enine kesiti
11- Pompanın ağırlığı ve genel boyutları
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content