close

Enter

Log in using OpenID

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

embedDownload
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.99
Adı :
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
2
5.217.457,92
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
6.898,08
630
630
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
3.924,90
01
05
Diğer Personel
4.370,40
630
02
630
02
630
630
630
03
630
03
630
630
630
PERSONEL GİDERLERİ
4.133.399,60
4.118.206,22
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
635.265,96
01
Memurlar
633.658,62
02
02
Sözleşmeli Personel
02
04
Geçici Personel
1.552,07
55,27
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
448.792,36
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
211.585,28
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
2.305,00
03
05
Hizmet Alımları
230.889,62
4.012,46
GİDERLER TOPLAMI :
15/04/2015 14:44
5.217.457,92
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
45 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content