close

Enter

Log in using OpenID

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

embedDownload
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.99
Adı :
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
2
Cari Yıl (N)
7.017.823,00
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
6.898,08
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
3.924,90
01
05
Diğer Personel
4.370,40
830
02
830
02
830
830
830
03
830
03
830
830
PERSONEL GİDERLERİ
4.133.399,60
4.118.206,22
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
635.265,96
01
Memurlar
633.658,62
02
02
Sözleşmeli Personel
02
04
Geçici Personel
1.552,07
55,27
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
455.441,85
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
218.234,77
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
2.305,00
830
830
03
05
Hizmet Alımları
230.889,62
830
06
4.012,46
Sermaye Giderleri
06
05
1.793.715,59
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
1.793.715,59
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
15/04/2015 14:47
7.017.823,00
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
45 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content