close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

embedDownload
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.2
Adı :
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
1
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
Cari Yıl (N)
56.131.006,49
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
830
830
01
03
İŞÇİLER
402.981,68
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
205.315,01
830
830
01
05
Diğer Personel
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
933,70
830
830
03
05
Hizmet Alımları
53.971,64
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
225,00
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
997,10
PERSONEL GİDERLERİ
46.743.401,53
44.453.426,68
1.570.866,92
110.811,24
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
7.880.897,10
297.143,67
91.014,89
3.141,20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.115.408,10
1.053.977,12
5.303,54
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
18/03/2015 16:21
8.272.196,86
56.131.006,49
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content